NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul să introduceți o cale de atac împotriva hotărârii instanței de prim grad de jurisdicție prin depunerea unei cereri în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii. Instanța poate prelungi acest termen până la 20 de zile.

Calea de atac trebuie să fie adresată unei instanțe superioare (Colegiul cauzelor penale în cadrul unei instanțe regionale/Camera cauzelor penale din cadrul Curții Supreme), însă aceasta trebuie depusă la instanța care a pronunțat hotărârea.

Nu este posibil să contestați separat deciziile scrise/verbale din cadrul unui proces. Acestea pot fi atacate numai odată cu hotărârea judecătorească.

Puteți introduce o cale de atac în cazul în care considerați că hotărârea instanței a fost nefondată– de exemplu, sancțiunea este prea severă/comportamentul dumneavoastră a fost interpretat greșit din punct de vedere juridic (prin aplicarea unui articol/a unei părți dintr-un articol neadecvate din dreptul penal) etc.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Executarea hotărârii este suspendată dacă introduceți o cale de atac. În cazul în care vă aflați în închisoare atunci când introduceți calea de atac, termenul de 10/20 de zile acordat pentru introducerea unei căi de atac începe să curgă de la data la care hotărârea vă este comunicată într-o limbă pe care o înțelegeți.

Dacă aveți probleme de sănătate/situații familiale care pot necesita eliberarea dumneavoastră, puteți solicita revizuirea motivelor de detenție. Instanța nu are obligația să aprobe o astfel de solicitare.

Instanța vă va înștiința cu privire la data la care începe judecarea căii de atac. Nu există un termen în acest sens, deși instanțele respectă regula conform căreia cauzele trebuie revizuite în termene rezonabile.

Aveți dreptul să aduceți probe noi în cadrul căii de atac, explicând de ce este necesară analizarea acestora și precizând motivele pentru care nu ați prezentat probele respective instanței de prim grad de jurisdicție. Aveți dreptul să solicitați analizarea probelor de către Curtea de Apel în cazul în care considerați că acestea sunt importante pentru a justifica introducerea căii de atac.

Ce se întâmplă în cadrul ședinței de judecată a căii de atac?

Următoarele părți sunt invitate să participe la ședința de judecată a căii de atac: procurorul, toate persoanele care au contestat hotărârea judecătorească, avocații/reprezentanții apărării. Calea de atac este judecată de un complet format din trei judecători de profesie.

În cadrul ședinței de judecată, se analizează numai calea de atac, cu excepția cazului în care instanța are îndoieli asupra faptelor stabilite de instanța de prim grad de jurisdicție.

După judecarea căii de atac, instanța poate pronunța una dintre următoarele cinci hotărâri posibile:

  • hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție rămâne valabilă;
  • hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție este revocată și se pronunță o nouă hotărâre;
  • hotărârea este revocată parțial și se pronunță o nouă hotărâre cu privire la partea revocată;
  • hotărârea este revocată și cauza este închisă;
  • hotărârea este revocată integral/parțial și cauza este retrimisă instanței de prim grad de jurisdicție spre rejudecare.

Ce se întâmplă în cazul în care calea de atac are câștig de cauză/nu are câștig de cauză?

În cazul în care calea de atac are câștig de cauză și nimeni (procurorul/victima) nu atacă hotărârea/decizia Curții de Apel în casație, aceasta intră în vigoare.

Dacă sunteți căzut în pretenții, aveți dreptul să atacați hotărârea/decizia curții de apel prin procedura de casație în cadrul Departamentului pentru cauze penale al Senatului Curții Supreme. Puteți introduce un recurs în casație în termen de 10 zile de la data la care hotărârea curții de apel a fost făcută publică. Instanța poate prelungi acest termen până la 20 de zile.

Aveți dreptul să primiți despăgubiri dacă ați fost achitat sau în cazul în care cauza este închisă din motive juridice.

Dacă recursul dumneavoastră este admis, condamnarea dumneavoastră va fi înregistrată la Centrul de informații al Ministerului Afacerilor Interne din Letonia.

Există cerințe foarte stricte pentru introducerea unui recurs în casație – trebuie să prezentați dovezi privind încălcarea substanțială a dispozițiilor Codului penal/ale Codului de procedură penală.

În anumite cazuri, aveți dreptul să solicitați redeschiderea procesului penal dacă au fost descoperite elemente noi după intrarea în vigoare a hotărârii/deciziei. Nu există un termen pentru acest tip de revizuire.

În anumite cazuri (dacă s-au încălcat în mod semnificativ dispozițiile Codului penal/ale Codului de procedură penală), chiar dacă nu ați introdus un recurs în casație, avocatul dumneavoastră poate să depună o cerere de revizuire a hotărârii/deciziei aflate în vigoare. Nu există un termen pentru depunerea unei astfel de cereri.

O hotărâre a instanței de prim grad de jurisdicție intră în vigoare și devine definitivă dacă nu a fost atacată printr-o cale de atac la Curtea de Apel sau la Curtea de Casație. Hotărârea/decizia Curții de Apel intră în vigoare și devine definitivă dacă nu a fost atacată prin procedura de casație. Hotărârea Curții de Casație intră în vigoare și devine definitivă la data la care a fost revizuită cauza.

Sunt cetățean străin. Pot fi repatriat după proces?

Dacă ați primit o pedeapsă privativă de libertate, puteți fi trimis în țara dumneavoastră de origine după proces dacă autoritatea competentă din țara respectivă a cerut să fiți extrădat și Parchetul General al Letoniei este de acord sau viceversa – acesta din urmă a cerut țării dumneavoastră de origine să vă preia pentru a executa pedeapsa acolo. Transferul dumneavoastră nu se realizează automat.

Condițiile transferului sunt următoarele:

  • trebuie să fiți cetățeanul țării în care vă veți executa pedeapsa;
  • hotărârea instanței trebuie să fie în vigoare;
  • trebuie să mai aveți de executat cel puțin 6 luni din pedeapsă;
  • infracțiunea săvârșită trebuie să constituie infracțiune și în țara dumneavoastră;
  • v-ați exprimat dorința de a vă executa pedeapsa în țara dumneavoastră/ați consimțit să fiți transferat.

Administrația penitenciarelor vă va informa cu privire la dreptul dumneavoastră de a cere transferul în termen de 10 zile de la primirea ordinului de executare a hotărârii. Trebuie să depuneți cererea scrisă la Parchetul General al Letoniei.

Dacă nu doriți să vă executați pedeapsa în țara dumneavoastră/nu sunteți de acord cu cererea în acest sens înaintată de autoritățile din țara dumneavoastră, trebuie să depuneți un refuz scris la Parchetul General al Letoniei. Cererea de transfer trebuie să fie soluționată în termen de 10 zile.

Informații privind acuzațiile/condamnările

Informațiile referitoare la condamnările dumneavoastră în Letonia sunt păstrate fără consimțământul dumneavoastră în baza de date activă a registrului din cadrul Centrului de informații al Ministerului Afacerilor Interne din Letonia până când condamnarea expiră/este anulată. Dacă ați primit o sancțiune administrativă, informațiile sunt păstrate timp de un an după aplicarea sancțiunii, fiind apoi transferate în arhivele registrului. Nu puteți contesta acest sistem.

Linkuri relevante

Codul de procedură penală

Codul penal

Instanțele letone

Legea privind registrul pedepselor

Legea privind acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de un organ de cercetare

Ultima actualizare: 12/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.