Inculpați (proceduri penale)

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Care sunt etapele instrucției penale?

Ancheta și instrucția penală au ca scop colectarea probelor privind comiterea unei infracțiuni penale și identificarea autorului (autorilor) acelei infracțiuni, pornind de la unul sau mai mulți suspecți.

Procurorul de stat inițiază o anchetă preliminară încredințată poliției, care realizează interogarea posibililor autori, colectează indicii și descrie cauza într-un proces-verbal.

La finalizarea anchetei, procurorul de stat decide fie închiderea dosarului fără consecințe, fie trimiterea acuzatului în fața unui tribunal, spre a fi judecat.

În cazul săvârșirii unei infracțiuni sau în cazuri de delict complicate, procurorul de stat numește un judecător de instrucție care culege informații și verifică faptele și circumstanțele, în favoarea sau în defavoarea acuzatului. Judecătorul incriminează orice acuzat care aparent este implicat în cauză, putând proceda, personal sau prin intermediul poliției, la efectuarea de percheziții, sechestre și alte acte. Judecătorul de instrucție poate decide plasarea în detenție a oricărui acuzat.

În cazul instrucției, cel puțin în cazurile penale, judecătorul întocmește un raport asupra dosarului, pe care îl prezintă procurorului de stat. Acesta din urmă dispune fie închiderea dosarului fără consecințe, fie trimiterea acuzatului în fața unei instanțe, pentru a fi judecat. Camera de consiliu a tribunalului districtual decide dacă să dea sau nu curs cererii procurorului de stat.

Drepturile de mele în timpul anchetei și instrucției penale

Interogatoriul/ancheta preliminară a poliției (1)

Ce se întâmplă în timpul anchetei preliminare?

Ca urmare a unei plângeri prezentate de o victimă sau a constatării unei infracțiuni sau a unui delict de către poliție, procurorul de stat conduce ancheta preliminară și încearcă să identifice autorul infracțiunii. Procurorul de stat poate încredința instrucția unui judecător de instrucție, pentru a colecta elementele dosarului, în orice delict. În cazul infracțiunilor, este necesară sesizarea judecătorului de instrucție. Orice martor poate fi audiat. Astfel, puteți fi convocat de către procurorul de stat, poliție sau judecătorul de instrucție, pentru a fi audiat cu privire la rolul pe care dumneavoastră îl aveți, eventual, în cauza respectivă.

Ce înseamnă să fii „inculpat”?

Drepturile dumneavoastră pe perioada desfășurării anchetei și instrucției penale se nasc în momentul în care sunteți calificat drept „inculpat” de către judecătorul de instrucție, prin urmare acuzat de comiterea unei infracțiuni. Cu toate acestea, sunteți considerat nevinovat până în momentul în care dovada vinovăției dumneavoastră este pronunțată și menținută de o instanță.

Ce informații voi primi despre ceea ce se întâmplă?

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la natura și cauza acuzației, respectiv faptele care vă sunt imputate și temeiul juridic. Acest drept de informare vă permite să vă pregătiți cât mai bine apărarea. Informațiile trebuie să fie ușor de înțeles și complete și vă sunt comunicate fie de către ofițerul de poliție, fie de către judecătorul de instrucție.

Dacă nu vorbesc limba respectivă, voi fi asistat de un interpret?

În cazul în care nu vorbiți una dintre limbile utilizate în fața autorităților judiciare (poliție sau judecător de instrucție), se va apela la un interpret. Acesta din urmă va traduce toate întrebările și toate răspunsurile dumneavoastră.

Arestarea (inclusiv mandatul european de arestare) (2)

Ce se întâmplă în caz de infracțiune flagrantă sau flagrant delict?

În caz unei infracțiuni sau unui delict flagrant, respectiv atunci când infracțiunea sau delictul au fost comise recent, puteți fi arestat imediat de către poliție dacă sunteți suspectat de comiterea acelei infracțiuni sau acelui delict. Puteți fi reținut timp de cel mult 24 de ore de către poliție. Obiectele care ar fi putut servi la comiterea infracțiunii pot fi reținute. Vă pot fi luate amprente digitale și vi se pot face fotografii. De asemenea, vi se pot preleva probe de ADN. Ulterior, veți fi prezentat în fața unui judecător de instrucție.

Când și cum pot apela la un avocat?

În cazul în care sunteți reținut de către ofițerii de poliție judiciară pentru infracțiune sau delict flagrant sau interogat de către un judecător de instrucție, ofițerii de poliție judiciară sau judecătorul de instrucție sunt obligați să vă informeze cu privire la dreptul dumneavoastră de a beneficia de asistența unui avocat și să vă permită să îl contactați în acest scop. Această informare se realizează sub formă scrisă, cu confirmare, într-o limbă pe care o înțelegeți, înainte de a se proceda la interogarea dumneavoastră.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Poliția trebuie să vă informeze în scris, cu confirmare, într-o limbă pe care o înțelegeți, cu privire la dreptul de a anunța o persoană, la libera dumneavoastră alegere, și vi se pune la dispoziție un telefon. Această persoană poate fi un membru al familiei sau un prieten, cu excepția cazului în care interesele anchetei împiedică acest lucru.

Pot contacta un medic dacă este nevoie?

În momentul reținerii, sunteți informat în scris, cu confirmare, într-o limbă pe care o înțelegeți, cu privire la dreptul de a fi supus fără întârziere unui consult medical. De asemenea, este întotdeauna posibil ca procurorul de stat, fie din proprie inițiativă, fie la solicitarea unui membru al familiei dumneavoastră, să desemneze un medic pentru a vă consulta.

Pot contacta ambasada mea dacă sunt resortisant al altei țări?

Puteți contacta o persoană la libera alegere, prin urmare și ambasada țării dumneavoastră, dacă doriți.

Este posibil să fiu supus unei percheziții corporale?

În cazul în care, în momentul reținerii, sunteți suspectat că ascundeți obiecte care pot fi ajuta la aflarea adevărului sau obiecte periculoase pentru dumneavoastră sau cei din jur, este posibil să fiți supus unei percheziții corporale efectuate de către o persoană de același sex.

Este posibil să îmi fie percheziționate locuința, biroul, mașina etc.?

În cadrul unei anchete preliminare, se poate efectua o percheziție la domiciliul dumneavoastră doar cu condiția să vă fi exprimat acordul expres, în scris. În cazul unei infracțiuni sau al unui delict flagrant, acest acord nu este necesar, iar percheziția poate avea loc la orice oră din zi sau din noapte. Percheziția mașinii este, de asemenea, posibilă atunci când există indicii care pot conduce la prezumția că ați comis o infracțiune sau un delict.

În cadrul unei instrucții penale, percheziția se poate efectua la domiciliul dumneavoastră doar între orele 6.30 și 20. Puteți să obțineți o copie a documentelor ridicate și să solicitați înapoierea unui obiect reținut. Statul vă înapoiază obiectul respectiv în condițiile în care acesta nu folosește la aflarea adevărului sau pentru a asigura drepturile părților și dacă această restituire nu prezintă un pericol pentru persoane sau bunuri. Restituirea poate fi refuzată în cazul în care confiscarea este prevăzută de lege.

Mi se vor solicita amprente digitale, probe de ADN sau de alte fluide corporale?

La ordinul procurorului de stat sau al judecătorului de instrucție și cu acordul dumneavoastră prealabil, exprimat în scris, un ofițer de poliție judiciară vă poate preleva celule pentru a stabili un profil de ADN, pentru comparație.

Este posibil să fiți obligat să vă supuneți prelevării de celule atunci când există o legătură aparentă directă între persoana dumneavoastră și comiterea faptelor în cauză și dacă aceste fapte se pedepsesc cu închisoarea pe o perioadă de doi ani sau mai mult.

Nu puteți fi obligat să vă supuneți prelevării de sânge.

Procurorul de stat poate dispune luarea amprentelor digitale dacă aparent ați participat la o infracțiune flagrantă, precum și în cadrul anchetei preliminare. Aceste amprente pot fi utilizate ulterior de către poliție, în scopul prevenirii, cercetării și constatării infracțiunilor penale.

În cazul în care amprentele digitale sunt neapărat necesare pentru stabilirea identității dumneavoastră, acestea vă pot fi luate în cadrul cercetării unei infracțiuni sau unui delict flagrant sau în cadrul unei anchete preliminare, al unei comisii rogatorii sau executării unui ordin de arestare emis de o autoritate judiciară, cu aprobarea procurorului de stat sau a judecătorului de instrucție. Aceste amprente pot fi utilizate ulterior de către poliție în scopul prevenirii, cercetării și constatării infracțiunilor, dacă nu faceți obiectul unei cercetări judiciare sau al unei măsuri de execuție.

Prin ce mijloace vă poate convoca judecătorul de instrucție la interogatoriu?

În cazul în care sunteți în libertate, judecătorul de instrucție vă poate convoca în scris, printr-o citație. Citația vă notifică pur și simplu faptul că trebuie să vă prezentați la data și ora indicată și că sunteți așteptat fără întârziere de către judecătorul de instrucție.

Este însă posibil să fiți căutat de poliție printr-un mandat de aducere, atunci când judecătorul de instrucție apreciază că există riscul ca dumneavoastră să fugiți, ca probele să dispară sau în cazul în care nu vă prezentați la solicitarea sa. În cazul unei infracțiuni, riscul fugii este prezumat dacă fapta este pedepsită de lege cu o sancțiune penală.

Este posibil să fie emis un mandat de arestare atunci când inculpatul este fugar sau locuiește în străinătate și dacă faptele care îi sunt imputate îl expun la o pedeapsă cu închisoarea.

Dacă sunt resortisant al unui alt stat, trebuie să fiu prezent pe durata anchetei și pot participa prin videoconferință?

Trebuie să fiți prezent la audiere. Participarea prin videoconferință nu este prevăzută de lege.

Interogatoriul efectuat de către judecătorul de instrucție și plasarea în detenție (3)

Care este scopul interogatoriului efectuat de către judecătorul de instrucție?

Judecătorul de instrucție constată identitatea dumneavoastră și vă aduce la cunoștință actele efectuate în cursul procedurii. Apoi, judecătorul de instrucție vă informează cu privire la inculparea dumneavoastră, respectiv că sunteți oficial acuzat de comiterea unei anumite infracțiuni, și vă supune unui interogatoriu cu privire la faptele imputate (sau „care vă sunt imputate”).

Care sunt drepturile dumneavoastră la interogatoriul efectuat de către judecătorul de instrucție?

Aveți dreptul de a fi informat asupra fiecăreia dintre faptele care vă sunt imputate, precum și asupra actelor efectuate în cursul procedurii de infracțiune flagrantă sau flagrant delict sau în cursul anchetei preliminare.

Judecătorul de instrucție este obligat să vă informeze cu privire la dreptul dumneavoastră de a beneficia de asistența unui avocat, pe care aveți libertatea de a-l alege. Această informare va avea loc înainte de a se proceda la interogatoriului dumneavoastră și se va efectua în scris, cu confirmare, într-o limbă pe care o înțelegeți. În cazul în care nu aveți nicio preferință, judecătorul de instrucție, la solicitarea dumneavoastră, trebuie să numească un avocat din oficiu care să vă ofere asistență.

Puteți fi interogat doar în prezența avocatului dumneavoastră, exceptând cazul în care renunțați, în mod expres, la asistența acestuia.

Aveți dreptul de a refuza să răspundeți, deși vă prezentați la interogatoriu. Acest drept trebuie să vă fie adus la cunoștință.

Aveți, în orice moment, dreptul de a reveni asupra declarațiilor dumneavoastră; o mărturie nu poate fi reținută împotriva dumneavoastră, decât dacă a fost făcută în mod liber și voluntar.

Aveți dreptul de a adresa întrebări martorilor.

Nu aveți dreptul de a comunica cu avocatul dumneavoastră până la încheierea primului interogatoriu. Judecătorul poate să vă interzică, printr-o decizie motivată, să comunicați (în scris) cu persoanele apropiate timp de cel mult 10 zile.

Voi beneficia de asistența unui interpret dacă nu vorbesc limba?

Pentru efectuarea interogatoriului, judecătorul de instrucție trebuie să apeleze la un interpret care va traduce toate întrebările și răspunsurile, precum și depoziția dumneavoastră cu ocazia recitirii acesteia.

Este posibil să fiu trimis în țara mea?

Nu, dacă autoritățile din țara dumneavoastră nu vă solicită prezența pentru aceeași infracțiune și dacă autoritățile luxemburgheze nu acceptă ca instrucția penală sau urmărirea penală să aibă loc în țara dumneavoastră, sunteți obligat să rămâneți în Luxemburg, chiar în închisoare, dacă este nevoie.

Mi se vor solicita informații despre cazierul meu judiciar?

În practică, autoritățile judiciare verifică antecedentele în cadrul unei informări, prin urmare și cazierul dumneavoastră judiciar.

Voi fi informat cu privire la martorii acuzării și la probele existente împotriva mea?

În cadrul dreptului de a consulta dosarul, în mod normal prin intermediul avocatului dumneavoastră, vă puteți informa cu privire la mărturiile depuse împotriva dumneavoastră și la celelalte dovezi existente împotriva dumneavoastră. Aveți acces la dosar după primul interogatoriu. De asemenea, puteți, în orice moment, să solicitați judecătorului de instrucție să consultați elementele din dosar.

Voi fi pus în libertate sau plasat în detenție?

Judecătorul de instrucție, după încheierea acțiunii de incriminare și după interogatoriu, vă poate pune în libertate. De asemenea, acesta vă poate plasa în arest preventiv, prin emiterea unui mandat de arestare. În acest caz, veți fi condus la închisoare de către poliție. Judecătorul de instrucție vă poate interzice comunicarea cu exteriorul dacă acest lucru este necesar în scopul anchetei. Dacă această interdicție este ridicată, puteți, aflându-vă în detenție, să telefonați unor persoane apropiate, respectând regulamentul strict al închisorii.

Aveți dreptul, în orice moment din cursul procedurii, să solicitați punerea provizorie în libertate. Această punere în libertate poate fi condiționată de obligația de a plăti o cauțiune și necesită alegerea unui domiciliu în Luxemburg.

Pot părăsi țara pe durata instrucției?

În general, puteți părăsi țara pe perioada instrucției, cu excepția cazului în care vă aflați în detenție. În schimb, în cazul în care riscați o pedeapsă cu închisoare corecțională sau o pedeapsă mai gravă (a cărei durată maximă este egală sau mai mare de doi ani de închisoare, în cazul în care aveți reședința în Luxemburg), judecătorul de instrucție sau camera de consiliu poate dispune un control judiciar care vă va impune unele obligații, de exemplu obligația de a nu părăsi limitele teritoriale stabilite de către judecătorul de instrucție.

Am fost deja urmărit într-un alt stat membru pentru aceeași infracțiune. Ce se întâmplă?

Nu puteți fi pedepsit decât o singură dată pentru aceeași faptă, însă dubla urmărire rămâne posibilă, atât timp cât nu a fost pronunțată o hotărâre definitivă într-o țară. În cazul în care în acest stat se desfășoară o instrucție penală, puteți fi extrădat pentru a fi urmărit și judecat în statul respectiv, nu în Luxemburg.

Audierea în camera de consiliu, pentru a decide asupra punerii în libertate (4)

În cazul în care mă aflu în detenție, cum și cui pot să îi solicit eliberarea mea provizorie?

Punerea în libertate poate fi solicitată în orice caz, adică indiferent în ce moment al instrucției penale și fără nicio limită în ceea ce privește numărul de cereri. Este o simplă solicitare adresată camerei de consiliu a tribunalului districtual.

În cazul în care vă aflați în arest provizoriu într-un penitenciar, puteți, de asemenea, să solicitați eliberarea provizorie printr-o simplă cerere scrisă, înmânată unui membru al personalului închisorii.

Care este procedura și termenul?

Se consideră urgență și se soluționează cel târziu în trei zile de la depunerea cererii de eliberare provizorie. În calitate de inculpat, trebuie să fiți audiat atât dumneavoastră, cât și, după caz, avocatul dumneavoastră. Camera de consiliu a tribunalului cantonal decide pe baza unei informări scrise și motivate prezentate de către judecătorul de instrucție.

Pot fi eliberat provizoriu, cu achitarea unei sume de bani (cauțiune)?

Efectiv, codul prevede termenul cauțiune. Tribunalul vă poate elibera provizoriu contra unei astfel de sume, pe care o stabilește în mod liber. Această sumă garantează că o să vă prezentați în fața judecătorului de instrucție și a instanței și pentru executarea pedepsei, precum și pentru achitarea amenzilor și a cheltuielilor de judecată.

Voi fi supus unui control dacă sunt eliberat provizoriu?

Punerea în libertate poate fi însoțită de plasarea sub control judiciar. Autoritățile pot să vă impună anumite obligații, cum ar fi cele de a nu vă întâlni cu anumite persoane sau de a nu călători.

Există o cale de atac împotriva hotărârilor instanței?

În cazul în care sunteți eliberat, procurorul de stat poate, în termen de o zi de la emiterea hotărârii ordonanță, să formuleze un apel împotriva acesteia. În acest caz, veți rămâne în detenție până la pronunțarea unei hotărâri a Curții de Apel.

Există întotdeauna posibilitatea de a introduce un apel la Curtea de Apel împotriva hotărârii instanței de a vă refuza eliberarea.

Instrumentarea cauzei de către procurorul de stat/judecătorul de instrucție și drepturile de apărare (5)

Care sunt măsurile pe care le poate lua judecătorul de instrucție?

Pe perioada anchetei, judecătorul de instrucție poate apela la un număr mare de mijloace diferite pentru a stabili faptele concrete care au stat la baza infracțiunii comise.

Astfel, judecătorul poate organiza o percheziție, audia martori, organiza confruntări, ordona expertize sau chiar ascultarea sau interceptarea convorbirilor telefonice și, eventual, o infiltrare.

Pot introduce recurs împotriva unui act din cadrul procedurii de anchetă?

Aveți dreptul să solicitați anularea unui act din cadrul procedurii de anchetă, adresându-vă camerei de consiliu a tribunalului districtual.

Această cerere trebuie formulată chiar în cursul instrucției penale, în termen de cinci zile de la luarea la cunoștință a actului respectiv. În cazul în care nu se formulează o cerere de declarare a nulității în cursul anchetei, nu veți mai putea solicita acest lucru după începerea procedurii de audiere.

Ce alte căi de atac pot introduce?

În afara acestor cazuri de nulitate, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita, pe perioada instrucției penale, respectarea sau exercitarea unei competențe sau a unui drept acordat prin lege. Dacă acest drept a fost omis sau dacă cererea dumneavoastră referitoare la dreptul respectiv a fost refuzată, vă puteți ulterior prevala de acest fapt adresându-vă altei instanțe și susținând că procesul nu este echitabil.

Ce măsuri pot solicita să fie luate de judecătorul de instrucție?

Prin intermediul avocatului dumneavoastră, puteți solicita judecătorului de instrucție să ia măsuri destinate a vă dovedi nevinovăția. Astfel, puteți solicita o percheziție, o nouă audiere, audierea anumitor martori pentru dezincriminarea dumneavoastră, organizarea unei confruntări sau efectuarea unei expertize.

De asemenea, puteți preda judecătorului orice document care vă poate dovedi nevinovăția sau solicita ridicarea sechestrului pus de către judecător asupra unor documente, obiecte sau conturi bancare.

Procedura de închidere a instrucției și de trimitere în judecată (6)

Ce se întâmplă la finalizarea instrucției penale?

Judecătorul de instrucție emite o ordonanță de închidere. Prin urmare, acesta apreciază că a efectuat toate actele necesare pentru descoperirea adevărului și pentru ca autorii învinuiți să fie identificați pentru a fi judecați.

Care sunt drepturile dumneavoastră după emiterea ordonanței de închidere?

Dosarul, cu eventuala aprobare a judecătorului de instrucție, este pus la dispoziția dumneavoastră și a avocatului dumneavoastră cu cel puțin opt zile înaintea termenului fixat pentru examinarea dosarului de către camera de consiliu a tribunalului districtual. Aveți dreptul să fiți informat cu privire la toate elementele de informare care rezultă în urma instrucției.

Aveți dreptul să înaintați un memoriu, practic prin intermediul avocatului dumneavoastră, până la adoptarea unei decizii în camera de consiliu care fie va emite o ordonanță de scoatere de sub urmărire (încetarea urmăririi, din lipsă de probe), fie o ordonanță de trimitere în instanță (pentru judecarea acuzaților).

Dispuneți de o cale de atac împotriva deciziilor menționate ale judecătorului de instrucție și ale camerei de consiliu: puteți reintroduce apel împotriva ordonanței judecătorului de instrucție sau a deciziei camerei de consiliu a tribunalului districtual. Acest apel este înaintat către camera de consiliu a Curții de Apel.

Pot pleda vinovat, înainte de proces, la toate capetele de acuzare/inculpare sau la unele dintre acestea?

La ora actuală, în Luxemburg nu există o procedură de pledare a vinovăției.

Pot fi modificate capetele de acuzare/inculpare înainte de proces?

Capetele de acuzare/inculpare pot fi modificate înainte de proces, în funcție de faptele descoperite, pe parcursul urmăririi sau a instrucției penale.

Linkuri relevante

Codul penal

Codul de instrucție penală

Ultima actualizare: 05/04/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.