NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul de a formula o cale de atac împotriva unei hotărâri, în termen de patruzeci de zile de la data pronunțării, printr-o declarație depusă la tribunal. Această cale de atac poate fi limitată la contestarea severității pedepsei sau la partea civilă a cauzei.

Competențe

  • Contravenție = în fața tribunalului de poliție; calea de atac se înaintează în fața tribunalului corecțional.
  • Delict = în fața tribunalului corecțional; calea de atac se înaintează în fața Curții de Apel.
  • Infracțiune = în fața camerei penale a tribunalului districtual; calea de atac se înaintează la camera penală a Curții de Apel.

Ce se va întâmpla dacă introduc o cale de atac?

Procurorul de stat al curții sau al tribunalului la care se înaintează apelul este informat în termen de douăzeci și patru de ore de la depunere. Se va fixa o dată pentru audierea apelului, care vă va fi comunicată.

Cât timp este necesar pentru soluționarea căii de atac?

Pentru soluționarea căii de atac, sunt necesare câteva luni.

Aș putea prezenta noi probe în cadrul audierii căii de atac? Ce norme se aplică în acest caz?

În cadrul audierii căii de atac, aveți dreptul să prezentați probe noi. Se aplică normele prevăzute de legislația referitoare la administrarea probelor. Curtea acceptă orice probe legal prezentate. Nu vor fi acceptate însă mijloacele procedurale, precum nulitatea unui act, care ar fi trebuit să fie invocate în primă instanță.

Ce se va întâmpla la audierea căii de atac și care ar putea fi decizia tribunalului/curții?

Judecătorii analizează din nou faptele, însă, în principiu, nu vor fi din nou audiați martorii, cu excepția cazului în care curtea constată că acest lucru este necesar. De asemenea, în caz de nevoie, curtea va putea audia noi martori.

Instanța de apel nu poate, în principiu, agrava pedeapsa care a fost pronunțată în prima instanță, dacă doar acuzatul a contestat hotărârea. În acest caz, instanța poate doar să mențină sau să reducă pedeapsa acuzatului. O agravare a pedepsei este posibilă numai în cazul în care procurorul de stat a contestat, la rândul său, hotărârea, ceea ce, în general, se întâmplă atunci când acuzatul introduce o cale de atac privind latura penală a cauzei.

Ce se va întâmpla în cazul admiterii/respingerii recursului?

Aveți dreptul de a introduce un recurs în anulare. Curtea de Casație se limitează la verificarea aplicării legii, însă nu tratează cauza pe fond.

În cazul în care prima hotărâre este eronată, voi fi despăgubit? Pentru ce? În ce mod?

Aveți dreptul la despăgubire doar în cazul detenției nejustificate. De acest drept beneficiază orice persoană care s-a aflat în arest preventiv timp de peste trei zile, cu condiția ca detenția sau menținerea acesteia să nu fi fost determinată din vina persoanei în cauză.

În cazul în care calea de atac este admisă, condamnarea mea va rămâne înscrisă în cazierul judiciar?

În cazul în care calea de atac este admisă și conduce la achitare, condamnarea dumneavoastră nu va fi înscrisă în cazierul dumneavoastră judiciar.

Este posibilă introducerea unei alte căi de atac dacă prima este respinsă? Cui trebuie adresată? În ce condiții?

Revizuirea poate fi solicitată din nou de către orice persoană care a fost recunoscută drept autor al unei infracțiuni sau al unui delict, prin hotărâre definitivă, în următoarele condiții:

  • atunci când, după o condamnare pentru infracțiune sau delict, o nouă hotărâre în justiție a condamnat, pentru aceeași faptă, o altă persoană și dacă cele două condamnări nu pot fi reconciliate; în acest caz, contradicția dintre acestea face dovada nevinovăției uneia dintre persoanele respective;
  • dacă martorii audiați au fost ulterior condamnați pentru mărturie falsă;
  • atunci când, după condamnare, intervine un fapt sau apar elemente necunoscute până atunci, care sunt de natură să stabilească nevinovăția dumneavoastră totală sau parțială;
  • în cazul în care, după o condamnare pentru omor, sunt prezentate elemente care pot da naștere unor indicii suficiente privind existența în viață a presupusei victime a omorului;
  • atunci când dintr-o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului rezultă că o condamnare penală a fost pronunțată prin încălcarea Convenției europene a drepturilor omului.

Curtea Superioară de Justiție, judecând în calitate de Curte de Casație, va decide asupra cererilor de revizuire.

Când devine definitivă condamnarea?

O condamnare este definitivă după epuizarea tuturor căilor de atac, între altele, în cazul în care termenul de apel sau de anulare a fost depășit.

Este posibil ca, după proces, să fiu transferat în țară, dacă sunt resortisant al unui alt stat membru?

Este posibil ca, după proces, să fiți transferat în țara dumneavoastră, în calitate de resortisant al unui alt stat membru, pentru tulburarea actuală și gravă a ordinii publice. Un resortisant al unei țări terțe poate solicita să fie eliberat la jumătatea perioadei de pedeapsă cu închisoarea cu condiția semnării unui angajament de a nu se mai întoarce în Luxemburg.

Puteți introduce o cale de atac la tribunalul administrativ împotriva deciziei Ministerului Imigrației de a vă transfera în țara dumneavoastră de origine.

Ce se întâmplă cu informațiile referitoare la capetele de acuzare/condamnare?

Informațiile referitoare la condamnarea dumneavoastră vor fi înscrise în cazierul judiciar, fișier destinat să înregistreze condamnările pronunțate de instanțele penale luxemburgheze.

Cum și unde vor fi păstrate aceste informații?

Evidența cazierului judiciar se ține la Parchetul General, sub autoritatea Procurorului General de Stat, sub forma unui fișier informatic. În acest fișier sunteți înregistrat cu numele și prenumele, numele și prenumele părinților și, după caz, numele soției(soțului), data și locul nașterii, domiciliul și profesia sau cu un număr de identificare.

Cât timp vor fi păstrate aceste informații?

Condamnările pronunțate de o instanță luxemburgheză sunt eliminate din cazierul judiciar în momentul în care obțineți reabilitarea de drept sau judecătorească.

Aceste informații pot fi păstrate fără consimțământul meu?

Păstrarea informațiilor în cazierul judiciar este obligatorie și poate fi realizată fără consimțământul dumneavoastră.

Pot depune contestație împotriva păstrării acestor informații? Cum? Cui trebuie să mă adresez?

Aveți dreptul de a contesta înregistrările din cazierul judiciar; contestația poate fi depusă la camera de consiliu a tribunalului districtual.

Linkuri relevante

Cazierul judiciar

Codul penal

Codul de instrucție penală

 

Ultima actualizare: 05/04/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.