Inculpați (proceduri penale)

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Unde va avea loc procesul?

Cauza este judecată fie de Curtea Magistraților, fie de Tribunalul Penal, în funcție de gravitatea acuzațiilor care vi se aduc.

Procesul este public, cu unele excepții, de exemplu, atunci când identitatea victimei nu trebuie divulgată.

Atunci când cauza este judecată de Curtea Magistraților, președintele curții pronunță hotărârea. În schimb, atunci când cauza este judecată de Tribunalul Penal, aceasta va fi soluționată de curtea cu jurați și, dacă verdictul este „vinovat”, sentința va fi stabilită de președintele curții.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

Acuzațiile pot fi revizuite atunci când cauza este judecată de Curtea Magistraților. Acuzarea poate solicita revizuirea acuzațiilor dacă probele arată că o altă încadrare ar fi mai adecvată sau dacă a existat o eroare în actul inițial de punere sub acuzare. De asemenea, acuzațiile pot fi retrase sau înlocuite.

În cauzele judecate de Tribunalul Penal, după ce ați pledat „vinovat” sau „nevinovat”, acuzațiile pot fi revizuite numai în situații specifice, cu condiția ca acestea să nu devină mai grave decât acuzațiile inițiale.

Dacă pledați „vinovat” pentru toate acuzațiile, instanța va proceda la pronunțarea hotărârii. Dacă pledați „vinovat” pentru unele dintre acuzații, instanța va continua procesul, cu excepția cazului în care celelalte acuzații sunt retrase de acuzare sau reprezintă acuzații alternative.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Trebuie să fiți prezent pe tot parcursul procesului.

Dacă locuiți într-un alt stat membru, nu puteți participa la proces prin intermediul videoconferinței.

Dacă nu înțelegeți limba malteză, însă vorbiți limba engleză, procesul se va desfășura în engleză. Dacă nu vorbiți limba engleză, procesul se va desfășura în malteză și vi se va pune la dispoziție un interpret.

Aveți dreptul de a vă apăra singur, însă, în general, instanțele insistă să fiți asistat de un avocat. Vi se va aloca un avocat. Dacă acesta este un avocat din oficiu, plătit de către stat, nu puteți cere înlocuirea sa, cu excepția cazului în care vă angajați propriul avocat privat.

Nu aveți obligația de a lua cuvântul în timpul procesului și acest lucru nu poate da naștere la interpretări. Totuși, dacă hotărâți să depuneți mărturie, nu puteți refuza să răspundeți la întrebări incriminatoare privind acuzațiile care vi se aduc.

Declarațiile mincinoase pot să vă afecteze grav credibilitatea și, în plus, vă puteți face vinovat de sperjur.

Care sunt drepturile mele cu privire la probele aduse împotriva mea?

În general, puteți contesta probele aduse împotriva dumneavoastră. Dacă este vorba de martori, puteți să-i interogați în contradictoriu sau să vă aduceți proprii martori pentru a contesta mărturia acestora. În cazul documentelor justificative, puteți interoga în contradictoriu martorul sau expertul care le-a furnizat sau puteți să vă aduceți proprii martori pentru a le contesta. În schimb, nu puteți aduce proprii experți. Proba cu expertiză poate fi atacată numai prin interogatoriul în contradictoriu al expertului cu privire la constatările sau expertiza sa.

Puteți prezenta martori și documente justificative în apărarea dumneavoastră.

Dacă procesul se desfășoară în fața Tribunalului Penal, legea stabilește un termen, care începe să curgă de la data la care ați primit actul de punere sub acuzare, în care trebuie să indicați toți martorii și probele pe care intenționați să le utilizați în apărarea dumneavoastră la proces. Nu există astfel de restricții dacă procesul se desfășoară în fața Curții Magistraților.

Dacă doriți, puteți angaja un detectiv particular pentru a strânge probe. Probele obținute de acesta sunt admisibile în măsura în care sunt acceptate de lege.

Avocatul dumneavoastră poate interoga în contradictoriu martorii acuzării și poate contesta afirmațiile acestora.

Se va ține seama de informațiile referitoare la cazierul meu?

Informațiile referitoare la cazierul dumneavoastră vor fi luate în considerare în cazul în care o acuzație depinde de condamnare anterioară, de exemplu, recidiva sau săvârșirea unei infracțiuni în perioada executării unei pedepse cu suspendare. De asemenea, cazierul dumneavoastră poate fi luat în considerare de către magistrat și judecător pentru stabilirea pedepsei pe care o veți primi în cazul în care sunteți condamnat.

În cauzele judecate de Tribunalul Penal, se poate ține seama de cazierul dumneavoastră pentru a vă demonstra buna purtare sau a contesta caracterul unuia dintre martorii acuzării. Atunci când stabilește pedeapsa, instanța poate ține seama de o hotărâre definitivă pronunțată de o instanță străină.

Ce se întâmplă la încheierea procesului?

La încheierea procesului, veți fi achitat sau condamnat pentru acuzațiile care vi s-au adus. De asemenea, puteți fi achitat sau condamnat parțial.

În cazul în care sunteți condamnat, puteți primi o pedeapsă cu închisoarea. Dacă privarea de libertate nu depășește doi ani, instanța poate suspenda pedeapsa pentru o perioadă de maxim patru ani. Dacă infracțiunea comportă o pedeapsă care nu depășește șapte ani de privare de libertate, instanța vă poate elibera necondiționat sau condiționat pentru o perioadă maximă de trei ani. În cazul în care încălcați vreuna dintre condițiile impuse de instanță, veți fi adus în fața acesteia și veți fi condamnat din nou.

Instanța poate dispune, de asemenea, probațiunea; în acest caz, va fi desemnat un agent de probațiune pentru a vă monitoriza. În anumite cazuri, instanța poate impune, în același timp, o sancțiune financiară.

Care este rolul victimei în timpul procesului?

În cadrul proceselor desfășurate în fața Tribunalului Penal, victima poate fi prezentă în timpul procedurii și poate prezenta observații cu privire la pedeapsă.

În fața Curții Magistraților, victima poate juca un rol mai activ, asistând procurorul personal sau prin intermediul unui avocat.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.