Inculpați (proceduri penale)

Spania

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă în cazul în care o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni care face obiectul unui proces în instanță.

Conținut furnizat de
Spania

Constituția spaniolă recunoaște demnitatea oamenilor, drepturile lor inviolabile, dezvoltarea liberă a personalității, respectarea legii și a drepturilor celorlalți.

Constituția însăși include drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, reflectând Declarația Universală a Drepturilor Omului și tratatele și acordurile internaționale privind drepturile omului ratificate de Spania.

Drepturile fundamentale generale cuprinse în Constituția spaniolă sunt dezvoltate în legislația națională.

Drepturile părții cercetate/inculpate în cadrul procedurilor penale sunt prevăzute în mod specific în Codul spaniol de procedură penală (Ley de Enjuiciamiento Criminal), care:

 1. utilizează termenul „parte cercetată” (investigado)pentru a desemna persoana cercetată pentru legătura sa cu o infracțiune.
 2. utilizează termenul „inculpat” (encausado) pentru a desemna, în general, o persoană care, după finalizarea cercetării cauzei, este inculpată în mod oficial de autoritatea judiciară că a participat la săvârșirea unei infracțiuni specifice.
 3. continuă să utilizeze termenii spanioli „acusado” (de obicei, persoana împotriva căreia a fost formulată o acuzație în cadrul unei proceduri orale) și „procesado” (de obicei, persoana împotriva căreia a fost formulată o acuzație în cadrul unui anumit tip de procedură penală), ambele putând fi traduse ca „inculpat” în limba română și care pot fi utilizate în mod interschimbabil cu termenul spaniol „encausado” în etapele corespunzătoare ale procedurii.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații detaliate despre drepturile dumneavoastră.

Rezumat al procesului penal

Inițierea procedurii

Procedura poate fi inițiată:

 • prin depunerea unei plângeri la autoritatea competentă (poliție, parchet sau instanța de serviciu).
 • Prin intermediul unei plângeri depuse de orice persoană, indiferent dacă a fost sau nu victima infracțiunii.
 • Prin intermediul unei declarații a poliției.
 • De către judecătorul de instrucție din oficiu.

Etapa investigației

În urma începerii procedurii penale, se deschide o fază de urmărire judiciară „premergătoare procesului”, în cursul căreia sunt întreprinse demersuri pentru pregătirea procesului, cercetând și dovedind săvârșirea oricăror infracțiuni care ar fi fost săvârșite cu toate circumstanțele care ar putea influența calificarea acestora, precum și vinovăția infractorilor, asigurându-se persoanele și răspunderea pecuniară a acestora.

Încheierea anchetei

Finalizarea anchetei „premergătoare procesului” poate conduce la următoarele:

 • Respingerea și închiderea procedurii în cazul în care nu există dovezi privind săvârșirea unei infracțiuni sau în cazul în care nu există un autor cunoscut.
 • Continuarea procedurii prin inițierea așa-numitei „etape intermediare”, al cărei scop este de a stabili dacă ancheta este completă și dacă este oportun să se formuleze acuzații.
 • După prezentarea, după caz, a rechizitoriului și a memoriului în apărare relevante, părțile sunt citate la proces.

Procesul

Procesul, care este public (cu unele excepții), se desfășoară în fața unui alt judecător sau a unei alte instanțe decât cel(cea) care a desfășurat ancheta și se încheie cu o hotărâre care poate fi:

 • Hotărâre de condamnare a inculpatului
 • Hotărâre de achitare inculpatului

În ambele cazuri, oricare dintre părți poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii în fața unei instanțe superioare.

Fișe informative

Detalii referitoare la toate aceste etape ale procedurii și la drepturile dumneavoastră pot fi găsite în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au un scop exclusiv informativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că Comisia Europeană nu joacă niciun rol în cadrul procedurilor penale desfășurate în statele membre și nu vă poate oferi asistență în cazul în care doriți să formulați o plângere. În aceste fișe informative sunt furnizate informații legate de modalitatea de depunere a unei plângeri și se precizează cui trebuie să vă adresați.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 - Drepturile mele pe parcursul anchetei

2 - Drepturile mele în timpul procesului

3 - Drepturile mele după proces

Ultima actualizare: 17/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.