Inculpați (proceduri penale)

Suedia

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune care este judecată în fața instanței. Pentru informații privind infracțiunile minore cum ar fi contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, de exemplu o amendă, consultați Fișa informativă 5. Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră.

Conținut furnizat de
Suedia

Prezentare generală a procesului penal

În continuare se prezintă o sinteză a etapelor obișnuite ale procesului penal:

 • sesizarea poliției cu privire la săvârșirea unei infracțiuni;
 • poliția desfășoară cercetarea penală (ancheta preliminară); în cazul săvârșirii unor infracțiuni mai grave, cercetarea penală este condusă de către procuror;
 • există posibilitatea ca, în majoritatea cazurilor, să fiți reprezentat de un avocat public al apărării;
 • în cazul săvârșirii unor infracțiuni mai grave sau repetate, procurorul poate solicita instanței să fiți plasat în detenție. Ulterior, va avea loc o ședință de judecată specială cu privire la plasarea dumneavoastră în detenție;
 • procurorul înaintează cazul spre judecare instanței districtuale;
 • instanța districtuală desfășoară procesul (ședința principală de judecată) pentru a stabili dacă ați săvârșit sau nu infracțiunea și, în caz afirmativ, pentru a stabili pedeapsa etc.;
 • dacă una dintre părți înaintează o cale de atac, Curtea de Apel ia o decizie de confirmare sau revizuire a hotărârii instanței districtuale;
 • în unele cazuri rare, hotărârea poate fi revizuită, de asemenea, de Curtea Supremă;
 • hotărârea judecătorească devine executorie, adică rămâne definitivă, iar în cazul în care există o condamnare se execută pedeapsa.

Puteți găsi detalii privind toate etapele procesului penal și drepturile dumneavoastră în fișele informative. Informațiile din acestea nu înlocuiesc asistența juridică și servesc exclusiv ca orientări. Dacă aveți nevoie de asistență juridică, consultați întotdeauna un avocat sau un alt expert pentru a stabili ce anume se aplică în cazul dumneavoastră.

Rolul Comisiei Europene

Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile penale din statele membre și nu vă poate acorda asistență dacă doriți să faceți plângere. Fișele informative indică modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a obține informațiile de care aveți nevoie

1 - Obținerea de asistență juridică

2 - Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni

 • interogatoriul
 • arestarea
 • detenția
 • continuarea cercetărilor de către poliție
 • pregătirea apărării
 • urmărirea penală

3 - Drepturile mele în timpul procesului

4 - Drepturile mele după proces

5 - Contravențiile rutiere

Linkuri relevante

Instanțele suedeze

Autoritatea de Urmărire Penală din Suedia

Asociația Barourilor din Suedia

Autoritatea pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor

Serviciul Suedez pentru Penitenciare și Eliberare Condiționată

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.