Defendants (criminal proceedings)

If you are suspected or accused of a criminal offence, these factsheets take you through the criminal process and the various steps involved. They explain your rights and obligations at each stage, from the time of pre-trial investigations, right through to after the trial. The factsheets also provide information on how minor offences, such as road traffic offences, are dealt with.

If you are suspected or accused of a crime, you have certain legally guaranteed rights that must be upheld. You need to know what these are and you will also want to be fully informed of what happens when during the various stages of the criminal process. The factsheets cover key areas including which authority carries out investigations, how to get legal advice, the roles and rights of the various entities and officials and information on any deadlines that may apply during the process and the assistance available to you. You will also find information on your obligations during the process.

As the situation varies from one country to another, it is important that you understand the process and are fully aware of your rights and obligations. Take note of the roles and any deadlines that apply as you read through these factsheets.

The following factsheets will guide you through the most important steps of criminal proceedings in each Member State, explaining the rights you have and the basic rules you need to follow to exercise them.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only. If you need assistance, always check with a lawyer or other expert to establish what applies in your particular situation.

Any reference in these fact sheets to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice versa, unless the context clearly indicates otherwise.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Belgia

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune soluționată printr-un proces în fața unui tribunal. Pentru informații referitoare la infracțiuni minore, cum ar fi încălcări ale Codului rutier, sancționate în mod obișnuit printr-o pedeapsă fixă, precum o amendă, a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, aici sunt disponibile informații complete referitoare la drepturile dumneavoastră

Rezumatul procedurii penale

În continuare este prezentat un rezumat al etapelor obișnuite ale unei proceduri penale.

Instanțele de instrucție

Camera de consiliu și Camera de punere sub acuzare (în exercitarea unei căi de atac) sunt instanțe de instrucție. Acestea verifică adecvarea mandatului de arestare, se pronunță cu privire la menținerea în detenție preventivă, asigură controlul anchetei și hotărăsc eventuala trimitere în fața instanței de fond competente.

Procedura în fața Camerei de consiliu:

 • convocare prin scrisoare recomandată;
 • consultarea dosarului la grefă;
 • cerere de îndeplinire a sarcinilor complementare înainte de audiere;
 • audiere privind existența unor suficiente elemente incriminatoare pentru judecare;
 • aducerea acțiunii în faza pronunțării și stabilirea datei pronunțării ordonanței;
 • pronunțarea ordonanței de trimitere. Cu excepția cazurilor de excepții juridice, inculpatul nu are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva acestei ordonanțe.

Camerele corecționale

Dacă sunteți acuzat de un delict (infracțiune care poate fi pedepsită cu o amendă de cel puțin 26 EUR și/sau închisoare de la 8 zile la 5 ani), veți fi convocat în fața tribunalului corecțional, care va stabili dacă sunteți vinovat de faptele imputate, va pronunța achitarea sau condamnarea, și, eventual, va acorda despăgubiri victimelor. Tribunalul corecțional poate hotărî o pedeapsă cu închisoarea de maximum 20 de ani pentru o infracțiune în cazul căreia poate fi aplicată procedura corecțională.

Procedura în fața instanțelor corecționale:

 • convocare prin executor judecătoresc;
 • consultarea dosarului la grefă;
 • audiere în fața tribunalului;
 • deliberarea judecătorului timp de o lună;
 • pronunțarea hotărârii;
 • dreptul de a exercita o cale de atac.

Curtea cu jurați

Dacă sunteți acuzat de o crimă (infracțiune pentru care puteți primi pedeapsa maximă, detenția pe viață), veți fi judecat de Curtea cu jurați. Un juriu format din 12 jurați selectați din rândul populației va stabili dacă sunteți vinovat de faptele imputate. Împreună cu instanța, formată din trei judecători, acești jurați vor hotărî, dacă sunteți declarat vinovat, impunerea unei pedepse. Totuși, doar instanța se va pronunța cu privire la cuantumul despăgubirilor datorate eventualelor victime, dacă acestea solicită daune-interese.

Procedura în fața Curții cu jurați:

 • ordonanță de trimitere a Camerei de punere sub acuzare și citație prin executor judecătoresc;
 • consultarea dosarului la grefă (exemplar gratuit la cerere);
 • audierea preliminară: stabilirea listei martorilor care urmează a fi audiați și a membrilor juriului prin tragere la sorți;
 • instrucția orală a cauzei;
 • dezbaterea privind vinovăția, ulterior, eventual, privind pedeapsa și apoi privind acțiunile civile;
 • nu poate face obiectul unui apel (posibilitate de recurs în anulare).

În fișele informative veți găsii detalii referitoare la toate aceste etape ale procedurii și la drepturile dumneavoastră. Aceste informații nu înlocuiesc consultarea unui avocat și au doar un rol orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în procedurile penale din statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și că aceasta nu vă poate oferi asistență dacă doriți să depuneți o plângere. Aceste fișe informative precizează cum și unde puteți depune o plângere.

Dați clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Consultarea unui avocat

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele în timpul anchetei

 • arestarea și interogatoriul efectuat de poliție;
 • dosarul în faza de informare;
 • dosarul în faza de cercetare;
 • caz particular: arestarea preventivă;
 • încheierea cercetării.

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în timpul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Încălcări ale Codului rutier și alte infracțiuni minore

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

1 - Consultarea unui avocat

Este foarte important să obțineți consiliere independentă din partea unui avocat atunci când sunteți implicat în orice mod într-o procedură penală. Fișele informative precizează când și în ce circumstanțe aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat. De asemenea, acestea prezintă modul în care veți fi asistat de avocat. Prezenta fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum vor fi acoperite onorariile avocatului dacă dumneavoastră nu le puteți achita.

Cum găsiți un avocat?

Fiecare avocat belgian aparține de baroul arondismentului judiciar unde este situat cabinetul său. La Bruxelles, acesta este format din două ordine, unul grupând avocații francofoni, celălalt - avocații de limbă olandeză.

Ordinul barourilor francofone și germanofone (OBFG) cuprinde barourile din Regiunea Valonă și ordinul francez din Bruxelles.

Ordinul olandez din capitală și barourile flamande sunt grupate în „Orde van de Vlaamse Balies” (O.V.B.)

Lista avocaților este disponibilă în Paginile albe sau în Paginile aurii sau pe internet (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://avocats.be/fr sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.advocaat.be/). Puteți găsi un avocat care este specializat în apărarea persoanelor urmărite în fața instanțelor penale, recurgând la căutarea în funcție de „materia preferențială („matière préférentielle” în limba franceză, „voorkeurmater” în limba olandeză), rubrica „drept penal („droit pénal” în limba franceză, „strafrecht” în limba olandeză).

Puteți găsi un avocat și în apropierea domiciliului dumneavoastră, efectuând o căutare în funcție de comună sau arondisment judiciar.

Secretariatul fiecărui barou vă poate pune, de asemenea, la dispoziție lista avocaților săi.

De asemenea, puteți contacta în mod direct un avocat care v-a fost recomandat, prin poștă, poștă electronică sau pe cale telefonică.

Cum este remunerat un avocat?

În general, dumneavoastră sunteți cel care remunerează avocatul. Vi se poate solicita un acont înaintea oricărei intervenții. Legea nu stabilește cuantumul onorariilor. Totuși, avocatul vă poate informa din timp cu privire la modul în care își stabilește valoarea serviciilor: tarif orar aplicat în funcție de timpul alocat apărării dumneavoastră sau sumă forfetară în funcție de prestație (consultație, lectura dosarului, pledoarie etc.).

La aceasta se adaugă cheltuielile suportate de cabinetul său și costurile plătite administrației judiciare.

Dacă nu dispuneți de resursele necesare pentru a vă plăti avocatul, puteți solicita asistență juridică gratuită Biroului de Asistență Juridică de care aparține avocatul dumneavoastră. Lista birourilor din fiecare arondisment este disponibilă pe internet :

Dacă beneficiați de ajutor social de la CPAS (Centrul Public de Ajutor Social), de venit garantat persoanelor în vârstă, de alocații de înlocuire a veniturilor pentru persoanele cu handicap, dacă aveți în îngrijire un copil care beneficiază de prestații familiale garantate, dacă sunteți locatar al unei locuințe sociale, minor, supraîndatorat (regulament judiciar colectiv), deținut, inculpat convocat prin proces-verbal sau bolnav psihic, veți obține ajutorul unui avocat cu titlu gratuit.

Aceasta se aplică și dacă locuiți singur, iar venitul dumneavoastră lunar este inferior sumei de 860 EUR sau dacă locuiți împreună cu alte persoane, iar totalul veniturilor persoanelor majore care locuiesc împreună cu dumneavoastră este mai mic de 1 104 EUR (plus 145,16 EUR pentru fiecare persoană aflată în îngrijire).

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

2 - Drepturile mele în timpul anchetei și al cercetării înainte de trimiterea cazului în fața tribunalului/curții

Care este scopul anchetei și al cercetării penale?

Acestea au drept scop colectarea elementelor de probă care stabilesc infracțiunea și verificarea elementelor care pot disculpa persoana suspectată sau care pot dovedi că nu există o infracțiune.

Care sunt etapele anchetei și ale cercetării? Cine execută fiecare dintre etape?

Poliția cercetează infracțiunile, autorii acestora și adună elementele de probă.

Atunci când suspectează existența unei infracțiuni, aceasta îl previne pe procurorul regelui, care decide:

 • fie să claseze cazul fără urmări;
 • fie să continue ancheta el însuși (informare);
 • fie să sesizeze un judecător de instrucție, solicitându-i să efectueze o anchetă cu privire la o situație specifică, nu cu privire la o anumită persoană (cercetare).

Procurorul regelui are competențe mai reduse decât cele ale judecătorului de instrucție. Judecătorul de instrucție sau procurorul regelui conduc ancheta și emit ordine către agenții de poliție care efectuează sarcinile de investigare indicate (audieri, percheziții, prelevare de ADN etc.)

La finalul anchetei

Dacă dosarul se află în etapa de informare, procurorul regelui poate:

 • să claseze cazul fără urmări;
 • să propună o tranzacție judiciară: încetarea acțiunii publice (fără urmărire penală) în schimbul unei sume de bani (procedură clasică în cazul încălcărilor Codului rutier);
 • să propună o mediere judiciară pentru infracțiunile minore: fără urmărire în justiție, însă autorul trebuie să despăgubească victima și, dacă este cazul, să urmeze un tratament sau cursuri de formare;
 • să citeze în mod direct suspectul în fața unui judecător de fond;
 • să convoace inculpatul în fața unei instanțe de judecată prin proces-verbal: convocarea este remisă inculpatului în momentul arestării acestuia (pentru o durată maximă de 24 de ore) sau este prezentată procurorului regelui, în scopul accelerării procedurii.

Dacă dosarul este în etapa de cercetare, acesta este comunicat Parchetului, care va formula concluziile finale. Ulterior, inculpatul are posibilitatea de a-și citi dosarul. Acesta este convocat în fața Camerei de consiliu care, după audierea raportului de anchetă al judecătorului de instrucție, a eventualelor părți civile (victime), a rechizitoriului Parchetului și a pledoariei apărării, poate:

 • fie să retrimită dosarul către judecătorul de instrucție pentru o anchetă suplimentară;
 • fie, în cazul în care ancheta este completă:
 • să acorde suspendarea pronunțării sentinței atunci când dezbaterile publice pot aduce prejudicii inculpatului;
 • să pronunțe internarea într-o instituție de protecție socială în cazul în care persoana a comis infracțiunea într-o stare gravă de dezechilibru mintal, care a făcut-o incapabilă să își controleze actele în momentul comiterii și încă se mai află în această stare;
 • să trimită dosarul pentru judecare în fața instanței competente (tribunal de poliție sau corecțional); în cazul în care Camera de consiliu consideră că faptele sunt de competența Curții cu jurați, aceasta emite o ordonanță de transmitere a elementelor de probă către procurorul regelui, întrucât numai Camera de punere sub acuzare poate sesiza tribunalul penal.

Dreptul inculpatului de a introduce o cale de atac, limitat la anumite aspecte procedurale, se exercită în fața Camerei de punere sub acuzare.

Pe durata anchetei, judecătorul de instrucție poate emite un mandat de arestare în anumite condiții:

 • existența unor indicii grave de vinovăție;
 • fapte pedepsibile cu cel puțin un an de închisoare;
 • și necesitatea absolută de securitate publică.

Dacă pedeapsa maximă aplicabilă nu depășește cincisprezece ani de închisoare, mandatul nu poate fi eliberat decât în cazul în care există motive serioase de a suspecta riscul sustragerii de la procedură, al unei recidive, al unei dispariții a elementelor de probă sau al unei înțelegeri cu persoane terțe.

Inculpatul va compărea în fața Camerei de consiliu în termen de cinci zile de la emiterea mandatului și ulterior în fiecare lună, până la încheierea cercetării (trimestrial, dacă infracțiunea nu poate face obiectul procedurii corecționale).

Drepturile mele în timpul anchetei și al cercetării

Arestarea și interogatoriul efectuat de poliție (1)

În ce cazuri și pentru cât timp pot fi privat de libertate de către poliție?

Puteți fi privat de libertate în caz de flagrant delict sau de comitere a unei crime sau la solicitarea procurorului regelui sau a judecătorului de instrucție, dacă există indicii grave de vinovăție. Privarea de libertate de către poliție nu poate depăși 24 de ore.

Pot fi percheziționat?

Da, în momentul arestării sau în cazul în care există motive să se creadă că purtați o armă sau un obiect periculos sau dacă ordinea publică este amenințată.

Poate poliția să intre în locuința mea?

Da, în caz de flagrant delict sau cu consimțământul dumneavoastră.

Biroul sau mașina mea pot fi percheziționate?

Da, la fel ca și domiciliul dumneavoastră. Cu toate acestea, anumite locuri sunt inviolabile, iar altele sunt protejate în mod special: percheziționarea acestora impune o anumită procedură (biroul unui diplomat, al unui parlamentar, locuri aparținând depozitarilor unor secrete profesionale etc.).

Mașina dumneavoastră poate fi percheziționată dacă există motive să se creadă că a servit la comiterea unei infracțiuni, la transportarea persoanelor căutate, a documentelor incriminatoare sau a elementelor de probă, sau a unor obiecte periculoase pentru ordinea publică.

Pot să contactez un membru al familiei mele, un prieten, un medic, un membru al ambasadei țării mele?

În cazul în care agenții de poliție consideră că este util sau în cazul în care formulați o cerere în acest sens, veți fi examinat de către un medic. În această etapă, agenții de poliție decid dacă aveți sau nu dreptul de a telefona. Dacă sunteți minor, agentul de poliție este obligat să informeze în scris sau pe cale orală și în cele mai mici detalii părinții, tutorele sau persoana care se ocupă de dumneavoastră.

Ce drepturi am în ceea ce privește audierea de către poliție?

Aveți dreptul de a păstra tăcerea și de a nu vă incrimina, și anume de a nu colabora la producerea dovezilor împotriva dumneavoastră.

La începutul audierii, vi se vor comunica următoarele:

 • puteți cere ca toate întrebările care vă sunt adresate și răspunsurile pe care le oferiți să fie consemnate exact cum au fost formulate;
 • puteți cere să se procedeze la un anumit act de informare sau audiere;
 • declarațiile dumneavoastră pot fi utilizate ca dovezi în justiție.

Puteți utiliza documentele aflate în posesia dumneavoastră, fără ca acest aspect să determine amânarea interogatoriului. Puteți, pe parcursul interogatoriului sau ulterior, să solicitați ca aceste documente să fie anexate la procesul-verbal al audierii sau depuse la grefă.

La finalul audierii, vi se oferă procesul-verbal spre lectură, cu excepția cazului în care solicitați să vă fie citit. Sunteți întrebat dacă declarațiile dumneavoastră necesită corecturi sau completări.

Dacă doriți să vă exprimați în altă limbă decât limba de procedură, se face apel la un interpret autorizat, declarațiile dumneavoastră sunt consemnate în limba în care sunt date sau sunteți rugat să vă scrieți singur(ă) declarația. Dacă interogatoriul are loc cu ajutorul unui interpret, identitatea și calitatea acestuia sunt menționate.

Veți fi informat de faptul că o copie a celor consemnate în timpul audierii dumneavoastră vă este furnizată în mod gratuit.

Se vor solicita informații cu privire la cazierul meu judiciar?

Serviciile de poliție au acces la cazierul central.

Mă poate asista avocatul meu?

Avocatul dumneavoastră nu poate asista la nicio audiere și nu vă poate întâlni în timpul perioadei de privare de libertate de 24 de ore.

Dosarul în faza de informare (2)

Ancheta este condusă de procurorul regelui. Informarea preliminară are caracter inchizitoriu: este secretă, scrisă și non-contradictorie.

Ce poate face procurorul regelui în timpul fazei de informare?

Sub rezerva excepțiilor legale, actele de informare nu pot comporta niciun act de constrângere, nici nu pot prejudicia drepturile și libertățile individuale. Confiscările de bunuri sunt posibile în anumite condiții.

Procurorul regelui poate, între altele:

 • să meargă la locul faptelor;
 • să interogheze sau să solicite poliției să interogheze suspecți, martori;
 • să ordone arestarea unei persoane (cu excepția flagrantului delict) pentru 24 de ore;
 • să ordone efectuarea unei analize ADN cu acordul suspectului;
 • să intercepteze și să confiște corespondența (dar fără să o deschidă);
 • să obțină informații bancare, în anumite condiții;
 • să procedeze la percheziții în caz de flagrant delict sau cu consimțământul persoanei care deține calitatea de proprietar real al locației;
 • să procedeze la aplicarea unor metode particulare de cercetare care pot deveni foarte intruzive.

Ce pot face dacă un act de informare îmi afectează drepturile?

Aveți posibilitatea de a solicita suprimarea acestuia printr-o cerere motivată, de exemplu, aplicarea unor măsuri penale provizorii, în cazul în care bunurile dumneavoastră sunt sechestrate ca probe incriminatoare. Procurorul regelui trebuie să se pronunțe într-un interval de 15 zile. În cazul în care nu primiți un răspuns sau primiți un răspuns negativ, puteți introduce un recurs în fața Camerei de punere sub acuzare.

De asemenea, în acest caz puteți cere procurorului regelui să autorizeze Organismul central de sechestrare și confiscare în scopul vânzării bunului, sau restituirea acestuia în schimbul unei cauțiuni.

Pot avea acces la dosar?

Contrar regimului cercetării, nicio regulă specială nu prevede comunicarea totală sau parțială a dosarului părților în cauză în faza de informare. Aveți posibilitatea de a adresa cererea de acces la dosar procurorului regelui, care are puterea discreționară de a accepta sau de a refuza.

Pot influența situația dosarului?

Nu. Procurorul regelui este singurul care va lua decizia de a clasa cazul fără urmări, de a se adresa unui judecător de instrucție, de a vă cita sau de a vă convoca prin proces-verbal în fața tribunalului de fond sau de a vă propune un mod alternativ de stingere a acțiunii publice (negociere sau mediere: în acest caz, nu va avea loc un proces dacă plătiți amenda sau dacă respectați condițiile impuse în cadrul medierii).

Dosarul în faza de cercetare (3)

Cercetarea este efectuată sub conducerea și autoritatea judecătorului de instrucție, notificat de către procurorul regelui sau de victima presupusă a unei infracțiuni, prin intermediul unei plângeri cu constituire de parte civilă.

Care sunt procedurile la care poate recurge un judecător de instrucție?

Acesta poate face uz de toate procedurile pe care le poate utiliza procurorul regelui și de mijloace de constrângere importante: emiterea unui mandat de arestare, interceptarea convorbirilor telefonice, percheziții fără consimțământ, anumite metode de cercetare mai extinse etc.

Trebuie să fiu audiat de judecătorul de instrucție?

Interogatoriul efectuat de judecătorul de instrucție nu este obligatoriu decât în cazul emiterii unui mandat de arestare.

Judecătorul trebuie să îmi semnaleze existența unui dosar?

În principiu, judecătorul trebuie să vă acuze în cazul în care există indicii grave de culpabilitate împotriva dumneavoastră. Acuzarea are loc în urma unei audieri sau prin corespondență și aveți dreptul de a solicita acces la dosarul penal și dreptul de a solicita măsuri de cercetare complementare.

Judecătorul poate ordona interceptarea convorbirilor mele telefonice?

Da, cu respectarea unor condiții legale foarte precise.

Mă pot opune unei percheziții?

Domiciliul dumneavoastră poate fi percheziționat dacă judecătorul a semnat un mandat de percheziție și dacă percheziția are loc între orele 5.00 - 21.00, cu excepția cazurilor speciale.

Judecătorul mă poate constrânge din punct de vedere fizic în scopul prelevării de ADN?

Da, în anumite condiții.

Ce pot face împotriva unei cercetări care îmi lezează drepturile?

Puteți solicita aplicarea unor măsuri penale provizorii (a se vedea secțiunea „Informare”).

Pot avea acces la dosar pe durata anchetei?

Dacă sunteți inculpat fără a fi privat de libertate, puteți solicita accesul la dosar printr-o cerere adresată judecătorului de instrucție, care poate refuza accesul, dar acesta trebuie să își motiveze refuzul. În cazul în care nu primiți un răspuns sau primiți un răspuns negativ, aveți posibilitatea de a iniția un recurs în fața Camerei de punere sub acuzare.

Pot solicita aplicarea anumitor proceduri de investigare?

Da, indiferent dacă sunteți sau nu privat de libertate. Puteți solicita aceste proceduri printr-o cerere. Judecătorul de instrucție poate să refuze cererea, dacă estimează că măsura este indispensabilă manifestării adevărului sau poate prejudicia cercetarea. Există posibilitatea exercitării unei căi de atac.

Caz particular: arestarea preventivă (4)

Cum trebuie să aibă loc interogatoriul în fața judecătorului?

Un interogatoriu prealabil emiterii unui mandat de arestare trebuie să aibă loc în cele 24 de ore de privare de libertate, sub sancțiunea nulității mandatului de arestare. Interogatoriul trebuie să vizeze, în special, posibilitatea emiterii unui mandat și faptele imputate.

Avocatul dumneavoastră nu poate fi prezent.

Pot fi audiat ulterior de către judecător?

Puteți solicita un interogatoriu recapitulativ. Acesta este singurul interogatoriu la care poate participa avocatul dumneavoastră.

Când îmi pot vedea avocatul?

După prima audiere în fața judecătorului de instrucție.

Pot contesta legalitatea sau motivele mandatului de arestare?

Nu puteți exercita o cale de atac împotriva deciziei de plasare sub mandat de arestare.

În termen de cinci zile de la emiterea mandatului, veți apărea în fața Camerei de consiliu. În ziua anterioară audierii, veți avea acces la dosarul dumneavoastră. Repunerea în libertate poate fi solicitată de către avocatul dumneavoastră sau de către dumneavoastră.

Avocatul dumneavoastră va putea ridica obiecții privind nereguli în legătură cu mandatul numai cu ocazia acestei prime înfățișări înaintea Camerei de consiliu (și în exercitarea unei căi de atac). Dacă mandatul de arestare este confirmat, dispuneți de dreptul de a exercita o cale de atac. Vă veți prezenta în fața Camerei de punere sub acuzare în termen de 15 zile. În cazul în care acest interval nu este respectat, veți fi imediat repus în libertate.

Confirmarea detenției este valabilă pentru o lună (sau trei luni). Veți putea, la fiecare audiere, să contestați oportunitatea mandatului de arestare și/sau indiciile grave de culpabilitate. Dosarul vă va fi pus la dispoziție cu două zile înainte de fiecare înfățișare.

Pot comunica cu persoane terțe pe durata detenției?

Puteți comunica întotdeauna cu avocatul dumneavoastră.

În schimb, judecătorul de instrucție vă poate interzice să comunicați cu orice altă persoană timp de maximum trei zile.

Când pot fi repus în libertate?

În orice moment de către judecătorul de instrucție sau prin decizia autorităților de instrucție cu ocazia înfățișării. Eliberarea poate avea loc în mod condiționat sau pe cauțiune.

Sunt resortisant al altei țări. Trebuie să fiu prezent pe durata cercetării?

Un mandat de arestare poate fi emis dacă există riscul de sustragere din fața justiției. Judecătorul de instrucție sau autoritățile de instrucție vă pot elibera pe cauțiune. Veți recupera suma de bani plătită dacă vă veți prezenta în toate fazele procedurii.

În cazul în care veți fi lăsat în libertate, vi se va solicita să fiți prezent la audieri și, în principiu, în fața instanței de fond. Judecătorul de instrucție poate să vă impună, prin ordonanță de punere în libertate în anumite condiții, să nu părăsiți țara. Aceste condiții pot fi prelungite pe o perioadă de trei luni. Puteți contesta aceste condiții în fața Camerei de consiliu.

Încheierea cercetării (5)

Ce pot face dacă ancheta durează prea mult?

După un an, puteți sesiza Camera de punere sub acuzare printr-o cerere motivată, iar aceasta va controla derularea anchetei.

Capetele de acuzare/inculpare pot fi modificate înainte de proces?

Procurorul regelui lecturează dosarul comunicat de către judecător și stabilește capetele de acuzare pentru care inculpatul trebuie, în opinia sa, să răspundă în fața tribunalului. De asemenea, acesta poate concluziona netrimiterea în judecată sau poate solicita judecătorului efectuarea unor proceduri de anchetă suplimentare. Încadrarea penală mai poate fi schimbată înainte de proces de procurorul regelui sau de Camera de consiliu care decide situația dosarului.

 

Pot pleda vinovat înainte de proces pentru toate capetele de acuzare/inculpare sau pentru o parte dintre acestea?

Nu, vi se acordă prezumția de nevinovăție până la condamnarea definitivă de către un tribunal de fond.

Cum are loc închiderea dosarului?

Camera de consiliu decide după audierea raportului judecătorului de instrucție, a eventualei părți civile, a procurorului și a apărării:

 • să trimită inculpatul în fața instanței competente;
 • să pronunțe netrimiterea în judecată;
 • să acorde suspendarea pronunțării sentinței: faptele sunt declarate stabilite, dar nu se pronunță nicio pedeapsă. Judecătorul hotărăște un termen de încercare, care poate fi însoțit de condiții obligatorii;
 • să aplice legea protecției sociale (detenție).

Care sunt drepturile mele în această fază?

Puteți lectura dosarul și obține o copie a documentelor înainte de audierea în fața Camerei de consiliu. Puteți, de asemenea, să solicitați, printr-o cerere, proceduri de anchetă complementare. Dacă judecătorul de instrucție refuză efectuarea acestora, aveți dreptul la un recurs în fața Camerei de punere sub acuzare.

Pot exercita o cale de atac?

Nu puteți exercita o cale de atac cu privire la o ordonanță de trimitere, în afara cazului în care există nereguli, omisiuni sau în cazul în care nulitatea afectează procedura de cercetare, obținerea probelor sau ordonanța de trimitere, dacă invocați o cauză de inadmisibilitate sau de stingere a acțiunii publice.

Mi se poate imputa o infracțiune pentru care am fost deja urmărit într-un alt stat membru al Uniunii Europene?

În principiu nu.

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

3 - Drepturile mele în fața tribunalului/curții

Unde se va ține procesul?

 • Tribunalul de poliție judecă faptele cele mai puțin grave [contravenții pedepsite cu amenzi de la 1 la 25 EUR (încălcări ale Codului rural etc.) și toate încălcările Codului rutier (accidente soldate cu morți etc.];
 • Tribunalul corecțional judecă delictele sau infracțiunile de natură corecțională (cele pentru care pot fi reținute de la început circumstanțe atenuante);
 • Tribunalul judecă infracțiunile cele mai grave (cele pentru care circumstanțele atenuante nu pot fi luate în considerare sau nu se dorește acest lucru).

Procesul va fi public?

În principiu, procesul este public și are loc într-o sală accesibilă tuturor (public divers, jurnaliști), cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive de securitate.

În cazul comiterii unei infracțiuni contra moravurilor (viol etc.), puteți cere tribunalului să organizeze audierea în ședință secretă, și anume să permită accesul în sala de audieri numai persoanelor vizate de proces.

În cazul în care obiectul procesului este luarea unei hotărâri privind internarea unui delincvent iresponsabil de acțiunile sale din cauza unei stări grave de dezechilibru mintal, acesta poate cere audierea în ședință secretă, la care Ministerul Public se poate opune.

De cine va fi judecată cauza?

Judecătorii de profesie, în fața tribunalului de poliție sau corecțional. În schimb, în fața Curții cu jurați, 12 jurați se vor pronunța asupra vinovăției acuzatului. Aceștia vor hotărî ulterior pedeapsa, împreună cu trei magistrați.

Capetele de acuzare sau inculpare pot fi modificate în timpul procesului?

Faptele imputate pot fi analizate în mod diferit de către Parchet și de către judecător. De exemplu, dacă ați spart geamul unei mașini, Parchetul vă poate urmări în justiție pentru tentativă de furt, deși, în realitate, dumneavoastră aveați numai intenția de a-l sparge. Tribunalul poate califica această faptă în mod diferit și o poate considera ca degradare a bunului. Totuși, tribunalul trebuie să vă avertizeze cu privire la aceasta, pentru a vă permite să vă apărați pe această nouă bază.

Ce se întâmplă dacă, în timpul procesului, pledez vinovat pentru toate capetele de acuzare/inculpare sau pentru o parte a acestora?

Pedeapsa nu va fi diminuată din oficiu.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Trebuie să fiu prezent la proces? Trebuie să fiu prezent pe durata întregului proces?

Aveți posibilitatea de a fi reprezentat de un avocat. În mod excepțional, trebuie să vă prezentați personal în cazul în care tribunalul a decis astfel printr-o ordonanță pe care trebuie să v-o înmâneze înaintea audierii.

Procesul poate avea loc în lipsa mea?

Dacă nu sunteți prezent sau reprezentat de un avocat pentru a răspunde la acuzații, procesul va avea loc fără dumneavoastră și veți judecat în lipsă.

Dacă locuiesc în alt stat membru, pot participa prin videoconferință?

Nu.

Voi fi asistat de un interpret în cazul în care nu înțeleg limba judecătorului?

Da.

Am nevoie de un avocat?

Nu, cu excepția cazului în care vă aflați în fața Curții cu jurați.

Mi se va desemna un avocat?

Da, în anumite condiții (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa 1).

Îmi pot schimba avocatul?

Da, chiar și fără justificare.

Pot să îmi exprim punctul de vedere în cadrul procesului?

Da.

Trebuie să vorbesc la proces?

Nu este obligatoriu.

Care vor fi consecințele în cazul în care nu spun adevărul în timpul procesului?

Aveți dreptul de a nu vă incrimina și de a vă elabora strategia de apărare așa cum credeți de cuviință. Aceasta include, de asemenea, dreptul de a păstra tăcerea.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele invocate împotriva mea?

Pot contesta probele prezentate împotriva mea?

Da.

Cum?

Solicitând judecătorului în timpul audierii să dispună efectuarea altor investigații.

De ce?

Pentru a demonstra caracterul neverosimil al acuzației.

Ce tip de probe pot prezenta în favoarea mea?

Depunerea oricărui document, solicitarea unei contraexpertize, audierea unui nou martor etc.

Pot folosi serviciile unui detectiv privat pentru a obține probe în favoarea mea?

Da.

Sunt acceptate astfel de probe?

Da.

Pot ruga martorii să vorbească în favoarea mea?

Da.

Eu sau avocatul meu putem adresa altor martori întrebări privind cauza?

Da, prin intermediul poliției sau al judecătorului.

Eu sau avocatul meu putem contesta afirmațiile acestora?

Da.

Informațiile cu privire la cazierul meu judiciar vor fi luate în considerare?

Da.

 • Ce fel de informații?

Condamnările anterioare.

 • În ce circumstanțe? În ce fază?

Acestea permit dublarea plafonului pedepsei maxime și pot reprezenta un impediment pentru măsurile favorabile.

 • Condamnările anterioare într-un alt stat membru vor fi luate în considerare?

Da, acestea pot fi transmise judecătorului.

Ce se va întâmpla la finalul procesului?

Care sunt rezultatele posibile ale procesului?

 • renunțarea la urmărirea în justiție, dacă nu a fost respectată o regulă importantă. Un nou proces rămâne totuși posibil;
 • achitarea, în cazul în care nu există suficiente elemente pentru a vă demonstra vinovăția dincolo de orice îndoială rezonabilă.
 • condamnarea.

În cazul unei condamnări, judecătorul poate alege între 5 alternative, în funcție de natura infracțiunilor și de antecedentele dumneavoastră penale:

 • pedeapsa cu închisoarea;
 • munca în folosul comunității: îndeplinirea, timp de un an, a unei munci neremunerate în folosul comunității, sub sancțiunea de a fi pasibil de o pedeapsă cu închisoarea sau amendă;
 • pedeapsa cu amendă;
 • amânarea executării condamnării sau suspendarea pronunțării sentinței, însoțite sau nu de condiții probatorii (necomiterea altor infracțiuni, participarea la un curs de formare, interzicerea frecventării în continuare a anumitor locuri etc.) pe o perioadă cuprinsă între 1-5 ani;
 • simpla declarație a vinovăției.

Care este rolul victimei în timpul procesului?

Victima își poate exprima punctul de vedere asupra faptelor care o vizează și poate cere o reparație pecuniară.

Cum?

Pe cale verbală sau prin depunerea unei note scrise.

În ce fază?

La audiere, imediat după ce v-au fost adresate întrebări de către judecător.

Pentru o informare mai completă, a se vedea fișele cu privire la drepturile victimelor.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdresele instanțelor judecătorești

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul Ministerului Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdresele penitenciarelor

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

4 - Drepturile mele după pronunțarea hotărârii tribunalului/curții

Pot să exercit o cale de atac?

Pot să exercit o cale de atac împotriva pedepsei aplicate printr-o hotărâre pronunțată în urma unui proces?

Hotărârea pronunțată în absența dumneavoastră sau atunci când nu ați fost reprezentat de un avocat este emisă în lipsă. Există o cale de atac specifică, și anume contestarea, care este întotdeauna prevăzută. Apelul este, de asemenea, posibil.

Dacă a fost pronunțată în prezența dumneavoastră, hotărârea este contradictorie. Calea de atac disponibilă este apelul, prevăzut numai când hotărârea este pronunțată de un tribunal. Prin urmare, nu se poate face apel împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea de apel și de Curtea cu jurați.

Cum? În fața cărei instanțe?

Dacă vă aflați în detenție, contestarea și apelul pot fi introduse la grefa închisorii. Dacă vă aflați în libertate, contestarea se realizează cu ajutorul unui executor judecătoresc, în timp ce apelul trebuie să fie declarat la grefa tribunalului care a pronunțat hotărârea.

În ce termen?

Calea de atac trebuie să fie introdusă în primele 15 zile.

 • termenul de contestare începe să curgă din ziua următoare celei în care se ia la cunoștință de comunicarea în scris a hotărârii (notificarea hotărârii);
 • termenul de apel începe să curgă din ziua următoare zilei audierii în cursul căreia s-a pronunțat hotărârea.

Care sunt motivele exercitării unei căi de atac?

Un dezacord asupra faptelor declarate stabilite sau asupra motivelor de drept.

Ce se va întâmpla dacă exercit o cale de atac?

Ce se va întâmpla dacă sunt în închisoare când exercit o cale de atac?

În cazul în care calea de atac vizează cauza pentru care sunteți privat de libertate și dacă ați fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, veți rămâne în detenție până la pronunțarea unei noi hotărâri. O cerere de repunere în libertate temporară se poate depune pe durata acestui nou proces.

Dacă vă aflați în detenție pentru o altă cauză, recursul nu va avea nicio influență asupra detenției dumneavoastră.

Cât timp trebuie să treacă până la audierea căii de atac?

Contestarea este audiată în primele 15 zile de la introducerea căii de atac în cazul în care vă aflați în libertate sau în primele 3 zile dacă vă aflați în detenție. Apelul este stabilit în termen de 60 de zile de la introducerea căii de atac, cel târziu.

Voi putea prezenta probe noi în calea de atac?

Da.

Care sunt regulile aplicabile?

Aceleași reguli ca în fața primului judecător (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa 3).

Ce se va întâmpla la audierea căii de atac?

Judecătorul va examina mai întâi dacă s-a introdus în termen calea de atac, apoi va judeca din nou faptele prezentate și eventuala pedeapsă.

Care ar putea fi hotărârea tribunalului/curții?

Ce se va întâmpla în cazul acceptării/respingerii căii de atac?

În cazul acceptării contestării sau a apelului, există 2 ipoteze:

 • renunțarea la urmărirea în justiție sau achitarea, implicând eliberarea dumneavoastră imediată în cazul detenției;
 • o condamnare la o pedeapsă inferioară.

În cazul respingerii căii de atac,

 • în contestare, condamnarea este confirmată, dar nu va fi agravată;
 • în apel, condamnarea poate fi confirmată sau agravată.

Am dreptul de a exercita o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță superioare/altă instanță?

Apelul este posibil împotriva hotărârii pronunțate în contestare de către un tribunal, în fața instanței de apel. Un recurs în anulare poate fi introdus în termen de 15 zile în fața Curții de Casație împotriva hotărârii pronunțate în apel prin declarație la grefa instanței de apel. Acesta nu va suspenda executarea condamnării.

În ce circumstanțe?

Recursul în anulare poate fi justificat numai în caz de încălcare a dreptului sau a procedurii.

Dacă prima hotărâre a fost incorectă, voi primi o despăgubire?

Da, dacă v-ați aflat în detenție ca urmare a hotărârii pronunțate în cauza respectivă.

Ce fel de despăgubire?

O despăgubire pentru compensarea daunelor suportate din cauza detenției.

Cum?

Prin cerere scrisă adresată Serviciului Public Federal de Justiție.

În cazul acceptării căii de atac pe care am exercitat-o, condamnarea va rămâne în cazierul meu judiciar?

Nu.

Când este definitivă o condamnare?

Atunci când nu se introduce nicio contestare în termen 15 zile de la notificarea condamnării pronunțate în lipsă.

Atunci când nu a fost introdus un apel nici de către dumneavoastră, nici de către Parchet în termen de 25 de zile de la pronunțarea condamnării.

Sunt resortisant al altui stat membru, pot fi returnat după încheierea procesului desfășurat în Belgia?

Da.

Transferarea este automată?

Nu, este necesar acordul Belgiei și al celuilalt stat.

În ce circumstanțe?

 • primul caz: pentru a executa în țara dumneavoastră de origine condamnarea pronunțată în Belgia, care nu poate face obiectul unei căi de atac, la pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 6 luni (a se vedea de asemenea: Linkul se deschide într-o fereastră nouăJustiția de la A la Z)

a) cu acordul dumneavoastră, numai dacă aveți un permis de ședere în Belgia. A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăconvenția europeană;

b) fără acordul dumneavoastră dacă nu (mai) aveți un permis de ședere în Belgia (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăconvenția europeană) sau dacă ați făcut obiectul unui mandat de arestare european emis de Belgia cu o garanție de returnare în țara de origine;

 • al doilea caz: fără acordul dumneavoastră, pentru a fi judecat în țara dumneavoastră de origine pe baza unui mandat european emis de statul al cărui resortisant sunteți. Dacă mai aveți de executat o pedeapsă aici, Belgia poate aștepta să vă ispășiți pedeapsa pentru a vă transfera către statul dumneavoastră de origine sau vă poate returna temporar pentru a fi judecat acolo, cu garanția întoarcerii pentru a executa apoi pedeapsa pe care ați primit-o în Belgia. Dacă reședința dumneavoastră este aici, puteți solicita statului belgian să vă transfere, cu condiția returnării, pentru a putea să executați în Belgia pedeapsa primită în străinătate;
 • al treilea caz: fără acordul dumneavoastră, pentru a executa în țara dumneavoastră de origine o pedeapsă pronunțată pe baza unui mandat european emis de statul al cărui resortisant sunteți. Dacă mai aveți de executat o pedeapsă aici, Belgia va aștepta să vă ispășiți pedeapsa înainte de a vă transfera în țara dumneavoastră de origine. Dacă reședința dumneavoastră obișnuită este aici, puteți solicita statului belgian să refuze executarea mandatului pentru a putea să executați pedeapsa în Belgia, și nu în țara dumneavoastră de origine.

Pot să exercit o cale de atac împotriva hotărârii de a fi returnat?

Da, cu excepția cazului în care vi s-a acordat un transfer voluntar.

În cadrul returnării în vederea executării pedepsei pronunțate în Belgia în statul dumneavoastră de origine (primul caz), există posibilitatea introducerii unor căi de atac de anulare și suspendare în termen de 60 de zile în fața Consiliului de Stat, precum și a unei reexaminări judiciare de către judecătorul delegat cu luarea de măsuri provizorii în caz de urgență.

În cadrul executării unui mandat de arestare european emis de țara dumneavoastră de origine (al doilea și al treilea caz), judecătorul de instrucție efectuează o primă verificare, iar mandatul este controlat, în termen de 15 zile de la arestare, de Camera de consiliu. În termen de 24 de ore, hotărârea pronunțată de Camera de consiliu poate fi atacată cu apel la Camera de punere sub acuzare (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa 3). De asemenea, în termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii Camerei de punere sub acuzare, se poate introduce un recurs la Curtea de Casație.

Dacă sunt condamnat în Belgia, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Nu.

Informații cu privire la capetele de acuzare/condamnare

Informațiile cu privire la condamnare și capetele de acuzare aferente vor fi înregistrate în cazierul meu judiciar?

Da.

Cum și unde vor fi păstrate aceste informații?

Informațiile vor fi păstrate în cadrul bazei de date numite „Cazier judiciar central”, care este gestionată de Serviciul Public Federal de Justiție.

Cât timp vor fi păstrate?

Condamnările pentru contravenții minore (de la 1 la 7 zile de închisoare, amenzile de la 1 la 25 EUR, de la 20 la 45 de ore de muncă în folosul comunității) nu vor mai fi menționate pe extrasul de cazier după 3 ani.

Celelalte condamnări vor rămâne înscrise definitiv. Cu toate acestea, este posibil să obțineți eliminarea acestora printr-o procedură de reabilitare.

Pot fi păstrate fără acordul meu?

Da.

Pot să ridic obiecții față de păstrarea acestor informații?

Nu.

Cine are acces la cazierul meu?

Autoritățile judiciare și polițienești au acces la dosar fără restricții.

Cazierul judiciar nu trebuie să fie confundat cu extrasul de cazier judiciar, care este solicitat de anumite administrații publice sau de anumite persoane particulare (angajator etc.) și care nu menționează toate informațiile din cazier. De exemplu, declarațiile simple de vinovăție, detențiile de cel puțin șase luni și amenzile de maximum 500 EUR sau pedepsele aplicate pentru încălcarea Codului rutier fără pierderea dreptului de conducere a vehiculului pentru mai mult de 3 ani nu vor mai fi preluate după 3 ani și 25 de zile de la data pronunțării condamnării. Suspendarea pronunțării sentinței, simplă sau probatorie, nu este niciodată menționată în extras.

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

5 – Infracțiuni minore

Cum sunt soluționate încălcările minore ale Codului rutier?

Dacă poliția locală constată încălcări ale Codului rutier, aceasta poate trimite un formular proprietarului vehiculului căruia i s-a întocmit proces-verbal, pentru a cunoaște identitatea șoferului la data producerii faptelor. Ulterior, procurorul regelui vă poate propune o negociere vizând încetarea procedurii penale prin plata, prin transfer bancar, a unei sume de bani, către administrația fiscală pentru TVA, înmatriculare și domenii.

Prin plata acestei sume, evitați să vă prezentați în fața tribunalului de poliție local și, astfel, să suportați o pedeapsă cu amendă mai mare și să fiți nevoit să plătiți cheltuieli de judecată complementare.

Negocierea implică, totuși, recunoașterea faptei și asumarea responsabilității cu privire la eventualele victime în cazul în care infracțiunea a cauzat un prejudiciu unui alt participant la trafic.

Cine soluționează astfel de infracțiuni?

Parchetul tribunalului de poliție competent este responsabil cu propunerea acestor negocieri. Serviciul de amenzi penale al administrației fiscale gestionează compatibilitatea plăților efectuate și informează Ministerul Public cu privire la acestea.

Care este procedura?

Propunerea de negociere este transmisă contravenientului prin scrisoare recomandată sau printr-un avertisment prezentat de un agent de poliție. Termenul de plată variază între 15 zile și 3 luni, în situații excepționale chiar 6 luni.

Care sunt sancțiunile?

În caz de neplată sau de refuz al propunerii de negociere, Parchetul convoacă contravenientul în fața tribunalului de poliție local pentru a obține condamnarea sa la o pedeapsă (amendă, închisoare, interzicerea dreptului de a conduce) conform legii.

Resortisanții altor state membre sunt cercetați pentru comiterea unor astfel de infracțiuni?

Da.

Cum?

Polițistul care constată infracțiunea propune tranzacția.

În caz de refuz, acesta poate solicita plata imediată a amenzii legale minime, sub sancțiunea confiscării imediate a vehiculului pentru care se întocmește proces-verbal.

În cazul în care tranzacția nu este acceptată, suma consemnată va putea fi rambursată sau dedusă în urma hotărârii tribunalului de poliție.

Cum sunt soluționate alte infracțiuni minore?

Contravențiile (taxe de parcare, curățenie publică) sunt soluționate de autoritățile locale. În caz de neplată, puteți fi deferit judecătorului de pace local.

În materie socială, fiscală, de securitate a meciurilor de fotbal, a circulației feroviare și a altor mijloace de transport în comun etc., administrațiile specializate sunt autorizate să perceapă amenzi administrative. În fața instanțelor civile se pot exercita diverse căi de atac.

Aceste infracțiuni vor figura în cazierul meu judiciar?

Condamnările în urma încălcării Codului rutier sunt înscrise în cazierul judiciar. Amenzile administrative și cele legate de legea privind fotbalul nu sunt înscrise în cazierul judiciar.

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Bulgaria

Prezentele fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni judecate în instanță. Pentru informații privind contravențiile rutiere, soluționate, de obicei, prin aplicarea unei sancțiuni fixe, de exemplu, o amendă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete privind drepturile dumneavoastră aici.

Rezumatul procesului penal

Procesul penal din Bulgaria are două etape – procedura preliminară și procesul.

 • Scopul procedurii preliminare este acela de a colecta, în cadrul unei anchete, probe care să confirme sau să infirme suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni de către o anumită persoană. Ancheta este desfășurată de către judecători de instrucție sau polițiști investigatori, sub coordonarea unui procuror. Obiectivul este acela de a pregăti sau asista procurorul în luarea deciziei de a prezenta și justifica acuzațiile în instanță împotriva inculpatului sau de a clasa cazul.
 • Procesul începe prin prezentarea în instanță de către procuror a acuzațiilor împotriva unei persoane pentru o infracțiune săvârșită de aceasta. La procedurile în instanță participă părțile adverse, iar procurorul, inculpatul și avocatul apărării au drepturi procedurale egale. Instanța examinează probele prezentate de procuror, dar, la solicitarea părților sau din proprie inițiativă, poate colecta și examina probe noi necesare stabilirii adevărului.

Procesul se încheie prin pronunțarea unei sentințe, inculpatul fiind condamnat și amendat sau declarat nevinovat.

Detaliile referitoare la toate aceste etape ale procesului și la drepturile dumneavoastră sunt disponibile în fișele informative. Aceste informații nu substituie consilierea juridică și au scop exclusiv orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în cadrul procedurilor penale din statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate oferi asistență în cazul în care aveți o plângere. În aceste fișe informative sunt oferite informații legate de modalitatea de depunere a unei plângeri și organismul competent pentru soluționarea acestora.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de consiliere juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele în timpul anchetării unei infracțiuni

 • Ancheta (inclusiv formularea acuzațiilor și interogatoriul)
 • Arestarea (inclusiv mandatul european de arestare)
 • Prima audiere în instanță
 • Detenție sau punere în libertate
 • Pregătirea procesului de către acuzare
 • Pregătirea procesului de către apărare
 • Măsuri de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală
 • Interdicția de a părăsi teritoriul Bulgariei

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în timpul procesului

 • Audierea unui martor protejat

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Contravenții rutiere

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 – Obținerea de consiliere juridică

Obținerea de consultanță juridică independentă este foarte importantă atunci când sunteți implicat într-un anumit fel în procesul penal. Fișele informative vă indică în ce moment și în ce condiții aveți dreptul la reprezentare din partea unui avocat și, de asemenea, ce poate face avocatul pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală va arată cum să găsiți un avocat și cum va fi acoperit onorariul acestuia în cazul în care nu vă permiteți să îl achitați.

Găsirea unui avocat

Dacă aveți nevoie de un avocat, dar nu cunoașteți niciunul, puteți alege unul dintre avocații arondați instanței districtuale din zona în care locuiți. În plus, pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Suprem al Baroului puteți găsi datele de contact ale tuturor celor 27 de barouri din Bulgaria. În cazul în care sunteți arestat, puteți consulta imediat un avocat. Întrucât după arestare aveți dreptul de a contacta și o rudă sau un prieten, le puteți solicita acestora să vă angajeze un avocat.

Achitarea onorariului unui avocat

Dacă ați ales un avocat, plata serviciilor se face în baza unui contract scris, încheiat între dumneavoastră și avocat.

Dacă doriți să angajați un avocat, însă nu dispuneți de resursele necesare, și dacă interesele justiției o impun, aveți dreptul la asistență juridică gratuită. Aceasta poate fi asigurată la cererea dumneavoastră, sau în temeiul legii, dacă trebuie să beneficiați de apărare. În funcție de stadiul procesului (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1), această decizie este luată de procuror (în procedura preliminară) sau de instanță (pe durata procesului), în urma unei evaluări a resurselor dumneavoastră.

Dacă trebuie să beneficiați de consiliere juridică, procurorul sau instanța își va trimite imediat decizia Consiliului baroului respectiv pentru a vă desemna un avocat. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care sunteți condamnat, trebuie să restituiți onorariul avocatului de ale cărui servicii ați beneficiat.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea barourilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea asistenței juridice gratuite

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea națională pentru servicii juridice

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Suprem al Baroului

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 – Drepturile mele în timpul anchetării unei infracțiuni (înainte de judecarea cauzei în instanță)

Care este scopul unei cercetări penale?

În cadrul cercetării se colectează probe pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii de infracțiune privind o anumită persoană. Ancheta poate fi inițiată atunci când organele de cercetare penală sunt sesizate printr-o plângere în privința săvârșirii unei infracțiuni sau când acestea intră în posesia unor informații care sugerează săvârșirea unei infracțiuni. Ancheta poate fi inițiată și de poliție în cazul în care surprinde făptuitorul unei infracțiuni în flagrant.

De obicei, toate etapele anchetei sunt desfășurate de poliție. Unele cazuri sunt investigate de judecători de instrucție sau procurori, însă numai un procuror poate coordona și controla o anchetă.

Care sunt procedurile preliminare procesului?

Ancheta (inclusiv formularea acuzațiilor și interogarea)

Organele de cercetare penală încearcă să adune probe care să confirme sau să infirme suspiciunea privind săvârșirea unei infracțiuni. Dacă acestea obțin suficiente probe care să susțină comiterea infracțiunii de către o anumită persoană, ofițerul investigator trebuie să informeze în scris persoana în cauză. Persoana trebuie să semneze notificarea, iar ulterior aceasta este audiată.

Arestarea

Dacă poliția descoperă probe care indică săvârșirea unei infracțiuni, persoana în cauză poate fi arestată și reținută maxim 24 de ore. Prelungirea acestei perioade poate fi decisă numai de un procuror, dar nu poate depăși 72 de ore. În caz contrar, persoana arestată trebuie să fie eliberată. Scopul reținerii de către poliție este acela de a stabili dacă pot fi formulate acuzații împotriva unei persoane. Reținerea prin decizie a procurorului are rolul de a asigura prima înfățișare în instanță a inculpatului.

Prima audiere în instanță

În principiu, procurorul decide care sunt Linkul se deschide într-o fereastră nouămăsurile de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală pe care urmează să le impună inculpatului. Dacă procurorul decide că Linkul se deschide într-o fereastră nouămăsura de evitare a sustragerii de la urmărirea penală este detenția sau arestul la domiciliu, prezintă o solicitare instanței și asigură înfățișarea inculpatului în fața acesteia.

Detenția sau punerea în libertate

Dacă inculpatul este prezentat instanței, doar aceasta poate decide dacă Linkul se deschide într-o fereastră nouămăsura de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală va fi detenția sau arestul la domiciliu ori dacă arestatul trebuie pus în libertate.

Pregătirea cazului de către acuzare

La încheierea anchetei, ofițerul investigator trimite probele colectate unui procuror. Procurorul le examinează și decide măsura în care suspiciunea de săvârșire a unei infracțiuni a fost dovedită dincolo de orice îndoială. Numai în acest caz procurorul poate formula acuzații în instanță. În caz contrar, procurorul respinge cazul.

Pregătirea cazului de către apărare

Imediat după ce au fost informați în privința acuzațiilor, învinuitul și avocatul său pot prezenta probele apărării. După încheierea anchetei, la solicitarea învinuitului sau a avocatului apărării, ofițerul investigator trebuie să pună la dispoziția acestora toate probele obținute și să le acorde o perioadă suficientă pentru a le examina.

Drepturile mele în timpul anchetei

Vă rugăm să rețineți că etapele „arestare”, „prima audiere în instanță” și „detenție” sunt posibile, dar nu obligatorii. Accesați linkurile de mai jos pentru informații suplimentare privind drepturile dumneavoastră în fiecare etapă.

Ancheta (inclusiv formularea acuzațiilor și interogatoriul) (1)

Ce informații voi primi legat de ceea ce se întâmplă?

Dacă există suficiente probe împotriva dumneavoastră, ofițerul investigator vă va chema și vă va comunica în scris infracțiunea de care sunteți acuzat. Imediat după aceasta, trebuie să vă aducă la cunoștință drepturile pe care le aveți pe durata anchetei. Veți semna un document prin care veți declara că ați fost informat în privința drepturilor dumneavoastră.

Va fi asigurat un interpret dacă nu cunosc limba bulgară?

Da. Puteți refuza să semnați actul prin care vă sunt comunicate acuzațiile dacă nu vi s-a pus la dispoziție un interpret. Interpretul vă va asista pe durata întregii anchete, iar dumneavoastră nu trebuie să plătiți serviciile de interpretariat oferite.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Atunci când vă cheamă pentru comunicarea acuzațiilor, ofițerul investigator este obligat să vă informeze că puteți veni însoțit de un avocat. Ofițerul investigator trebuie să vă ofere suficient timp pentru a contacta un avocat. Situațiile în care trebuie să aveți un apărător sunt prevăzute în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală. Pentru informații privind alegerea unui avocat și dreptul la asistență juridică gratuită, faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. Aveți dreptul să consultați un avocat într-un cadru privat. Dacă nu cunoașteți limba, puteți fi asistat de un interpret.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să ofer informații?

Ofițerul investigator vă va interoga imediat după comunicarea acuzațiilor. Aveți dreptul să vorbiți sau să păstrați tăcerea în ceea ce privește acuzațiile. De asemenea, puteți oferi explicații ulterior, în orice moment al anchetei.

Ce se întâmplă dacă fac declarații autocompromițătoare?

Mărturia dumneavoastră poate atrage după sine o pedeapsă mai ușoară. Păstrarea tăcerii nu vă poate înrăutăți situația. Instanța nu vă poate condamna doar pe baza mărturiei dumneavoastră.

Sunt dintr-o altă țară. Trebuie să fiu prezent pe parcursul anchetei?

Învinuiții trebuie să se pună la dispoziția organelor de anchetă. În acest sens, vi se poate impune o Linkul se deschide într-o fereastră nouămăsură de prevenire a sustragerii de la urmărire penală. Ancheta se poate desfășura în absența dumneavoastră din țară atunci când:

 • reședința dumneavoastră este necunoscută;
 • nu puteți fi citat din alte motive;
 • ați fost citat, dar nu v-ați prezentat și nu ați oferit motive întemeiate pentru absență.

În aceste cazuri, vă va fi desemnat un avocat din oficiu conform procedurii descrise Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici

Puteți fi interogat prin legătură video dacă nu vă aflați în țară și dacă prin aceasta nu se aduce atingere anchetei. În cursul acestui interogatoriu veți avea aceleași drepturi menționate anterior în această fișă informativă.

Pot fi repatriat?

Da, însă numai în condițiile prevăzute în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală. Veți avea nevoie de un avocat.

Voi fi reținut sau pus în libertate?

Este posibil să fiți reținut. Pentru detalii suplimentare, consultați Prima audiere în instanță (3) și Detenția sau punerea în libertate (4).

Pot părăsi țara pe durata anchetei?

Puteți părăsi țara dacă nu sunteți reținut, dar trebuie să informați în prealabil organele de cercetare penală. Dacă acestea consideră că există riscul să vă sustrageți de la cercetare, puteți primi o interdicție de a părăsi țara.

Mi se vor solicita amprentele, probe de ADN (de exemplu, păr, salivă) sau alte fluide corporale?

Este posibil să vi se solicite astfel de probe, dacă nu pot fi obținute pe alte căi, și sunteți obligat să le oferiți. Dacă refuzați, acestea vor fi prelevate cu forța, prin ordin judecătoresc. Dacă prelevarea de probe necesită penetrarea corpului, aceasta va fi efectuată de un medic. Aveți dreptul de a fi informat în privința acestei proceduri de ofițerul investigator.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Ofițerul investigator vă poate supune unei percheziții corporale pentru a obține probe sau confisca obiecte care pot îngreuna ancheta sau pe care le puteți folosi pentru a evada. Percheziția trebuie autorizată printr-un mandat emis de instanță sau aprobată ulterior de aceasta. Aveți dreptul să consultați atât procesul-verbal de percheziție, cât și ordinul judecătoresc.

Îmi pot fi percheziționate domiciliul, sediul societății, autoturismul etc.?

Răspunsul este același cu cel de mai sus.

Pot pleda vinovat la toate acuzațiile sau la unele dintre acestea înainte de începerea procesului?

Puteți pleda vinovat în timpul primului interogatoriu, după ce vi se prezintă acuzațiile. În privința mărturisirii și a drepturilor dumneavoastră în acest context, consultați informațiile prezentate anterior în această fișă informativă.

Acuzațiile pot fi modificate înainte de începerea procesului?

Dacă se obțin probe noi, acuzațiile pot fi modificate. Trebuie să fiți informat imediat în privința oricăror noi acuzații și interogat în această privință.

Pot fi acuzat de o infracțiune pentru care am fost deja inculpat într-un alt stat membru?

Da, cu excepția dispozițiilor contrare ale unui acord internațional în vigoare la care Bulgaria este parte semnatară.

Vor fi solicitate informații privind cazierul meu judiciar?

Da, indiferent dacă sunteți sau nu de acord.

Arestarea (inclusiv mandatul european de arestare) (2)

Ce informații voi primi despre ceea ce se întâmplă?

Arestarea (reținerea de către poliție) este ordonată de un ofițer de poliție. Nu puteți fi reținut mai mult de 24 de ore. Motivele arestării sunt menționate în mandatul de arestare. Aveți dreptul să fiți informat în privința motivelor, să consultați mandatul și să îl semnați. Autoritățile polițienești trebuie să vă elibereze imediat după ce detenția nu mai este justificată.

Va fi asigurat un interpret dacă nu cunosc limba bulgară?

Dacă nu vorbiți limba bulgară, aveți dreptul să vi se comunice imediat motivele arestării. Veți beneficia gratuit de un interpret.

Când voi putea consulta un avocat?

Puteți consulta un avocat din momentul arestării dumneavoastră. Pentru detalii suplimentare, faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să ofer informații?

Vi se poate solicita să furnizați informații în legătură cu arestarea. Puteți furniza aceste informații, dar nu aveți nicio obligație în acest sens.

Ce se întâmplă dacă fac declarații autocompromițătoare ?

În această etapă, nicio informație prezentată de dumneavoastră nu este acceptată ca probă. Prin urmare, nu poate fi folosită împotriva dumneavoastră. Pot fi utilizate ca probe doar informațiile furnizate în timpul unui interogatoriu, după ce v-au fost comunicate acuzațiile. Pentru informații suplimentare, a se vedea Ancheta (inclusiv formularea acuzațiilor și interogatoriul) (1).

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Da. Ofițerul de poliție trebuie să informeze imediat persoana indicată de dumneavoastră în privința arestării.

Pot consulta un medic în caz de necesitate?

Aveți dreptul la asistență medicală în caz de necesitate. Poliția va chema un medic pentru dumneavoastră.

Pot să contactez ambasada dacă sunt dintr-o altă țară?

Puteți contacta oficiul consular al țării dumneavoastră. Autoritatea care a efectuat arestarea trebuie să vă informeze imediat în privința acestui drept.

Voi fi supus unei percheziții corporale?

Veți fi percheziționat după arestare. Instanța va admite ulterior utilizarea ca probă a obiectelor personale găsite asupra dumneavoastră. Aveți dreptul să consultați procesul-verbal de percheziție.

Pot face apel?

Puteți contesta legalitatea arestării de către poliție prin formularea unui apel în instanță. Aceasta va pronunța imediat o decizie privind apelul dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă sunt arestat în baza unui mandat european de arestare?

Dacă un stat membru emite un mandat european de arestare pe numele dumneavoastră, puteți fi reținut într-un alt stat membru și predat statului emitent, după audierea de către un judecător. În caz de necesitate, în cursul audierii puteți fi asistat de un avocat și de un interpret.

Prima audiere în instanță (3)

De ce are loc prima audiere?

În momentul în care vi se comunică acuzațiile împotriva dumneavoastră, procurorul poate solicita trimiterea dumneavoastră în arest sau arestul la domiciliu ca măsură de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală. Fiecare dintre aceste două măsuri este impusă prin hotărâre judecătorească, la propunerea procurorului. Deoarece o astfel de măsură nu poate fi decisă în absență, instanța se va pronunța numai după ce veți fi adus în fața sa.

 

Ce roluri are fiecare parte?

Rolul procurorului este acela de a asigura prezența dumneavoastră la proces. Pe durata arestului de către poliție, procurorul poate prelungi perioada de reținere pentru cel mult 72 de ore. Această reținere are ca unic scop asigurarea prezentării dumneavoastră în fața instanței în cursul celor 72 de ore. Instanța vă va audia, va examina probele colectate și va decide, în temeiul legii, reținerea sau punerea dumneavoastră în libertate.

Ce informații voi primi despre ceea ce se întâmplă?

Aveți dreptul de a fi informat de către procuror în privința motivului reținerii și a datei la care veți fi adus în fața instanței.

Va fi asigurat un interpret dacă nu cunosc limba bulgară?

Dacă nu vorbiți limba bulgară, puteți beneficia gratuit de un interpret pe parcursul audierii în instanță.

Când voi putea consulta un avocat?

Puteți contacta un avocat înainte de prima audiere în instanță. Pentru informații privind alegerea unui avocat și dreptul la asistență juridică gratuită, faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici .

Mi se vor solicita informații? Trebuie să ofer informații?

Instanța vă va solicita să confirmați datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să fiți audiat de instanță în privința reținerii sau punerii dumneavoastră în libertate. Avocatul vă va oferi toate informațiile necesare pentru a vă susține poziția.

Ce se întâmplă dacă fac declarații autocompromițătoare?

În această etapă, nicio informație prezentată de dumneavoastră nu este acceptată ca probă. Prin urmare, nimic din ceea ce afirmați nu poate fi utilizat împotriva dumneavoastră.

Îmi vor fi aduse la cunoștință probele împotriva mea?

Atât dumneavoastră, cât și avocatul dumneavoastră aveți dreptul de a consulta probele pe baza cărora procurorul a solicitat arestarea dumneavoastră. Veți avea suficient timp la dispoziție pentru a examina probele înainte de audiere.

Vor fi solicitate informații privind cazierul meu judiciar?

Instanța va dori să consulte cazierul dumneavoastră judiciar indiferent dacă sunteți sau nu de acord.

Detenția sau punerea în libertate (4)

Ce informații voi primi despre ceea ce se întâmplă?

După ce instanța examinează materialele colectate și audiază acuzarea, dumneavoastră și avocatul dumneavoastră veți afla decizia instanței în cursul aceleiași ședințe.

La prima audiere, instanța poate să:

În cursul acestei audieri, instanța nu va decide dacă acuzațiile care vi se aduc sunt întemeiate.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Dacă instanța dispune reținerea dumneavoastră, familia va fi informată imediat.

Pot consulta un doctor în caz de necesitate?

Dacă sunteți reținut, aveți dreptul la asistență medicală oricând este necesar.

Pot să contactez ambasada dacă sunt dintr-o altă țară?

Dacă sunteți reținut, instanța va dispune notificarea imediată a Ministerului bulgar al Afacerilor Externe, care va contacta oficiul consular al țării dumneavoastră.

Pot face apel?

Decizia instanței privind arestarea sau punerea dumneavoastră în libertate poate fi atacată în termen de 3 zile de la pronunțare. Curtea de Apel va analiza apelul în termen de 7 zile de la pronunțarea hotărârii primei instanțe. Decizia sa va fi definitivă.

Pregătirea cazului de către acuzare (5)

Care este scopul acestei etape?

Această etapă urmează finalizării anchetei (pentru mai multe detalii privind ancheta, faceți clic aici). În cursul acesteia, procurorul verifică probele colectate și decide dacă suspiciunea de săvârșire a unei infracțiuni este probată dincolo de orice îndoială. Numai după această verificare cazul poate fi prezentat în fața instanței pentru începerea unui proces penal .

Cine are rolul principal?

Procurorul. În această etapă, procurorul decide dacă trebuie să prezinte cazul instanței. De asemenea, procurorul poate închide procedurile preliminare când acest lucru este prevăzut de lege. În această situație, cazul nu este prezentat instanței. De asemenea, procurorul poate suspenda procedurile preliminare, dacă acest lucru este permis de lege, până când motivele suspendării își pierd valabilitatea, după care procesul este reluat. Dacă procurorul identifică nereguli în modul în care învinuitul cercetează dosarul de anchetă, poate retrimite cazul ofițerului investigator sau poate lua personal măsurile corective necesare.

Cum voi ști ceea ce se întâmplă?

Dacă sunt prezentate acuzații împotriva dumneavoastră în instanță, aceasta vă va trimite un exemplar al rechizitoriului. Dacă procurorul anulează sau suspendă procedurile, veți primi, de asemenea, un exemplar al deciziei.

Pot face apel?

Decizia de anulare luată de procuror poate fi atacată în instanță în termen de 7 zile de la primirea unei copii a acesteia. Apelul va fi examinat de instanța de prim grad de jurisdicție în termen de 7 zile de la depunere. Decizia instanței poate fi atacată la Curtea de Apel, care va adopta o hotărâre definitivă. Decizia procurorului de suspendare poate fi atacată, de asemenea, în instanță. În acest caz, decizia instanței va fi definitivă.

Voi primi informații suplimentare?

În cazul în care procurorul identifică nereguli în modul în care ați examinat dosarul de anchetă și retrimite cazul ofițerului investigator pentru a corecta neregulile sau corectează aceste nereguli personal, aveți dreptul să fiți informat în privința tuturor măsurilor ulterioare adoptate.

Pregătirea cazului de către apărare (6)

Care este scopul acestei etape?

Scopul este ca dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră să puteți examina toate probele colectate pe parcursul anchetei, după finalizarea acesteia, inclusiv probele care vă sunt favorabile. Astfel, veți ști care sunt probele pe care se bazează acuzarea pentru formularea acuzaților împotriva dumneavoastră în instanță. Aceasta vă va ajuta pe dumneavoastră și pe avocatul dumneavoastră să construiți apărarea pe durata procesului.

Cum voi ști ceea ce se întâmplă?

După încheierea anchetei, și la solicitarea dumneavoastră sau a avocatului dumneavoastră, ofițerul investigator vă va comunica locul, data și ora la care puteți examina probele, înainte de a fi transmise procurorului. Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră veți avea timp suficient la dispoziție pentru examinare.

Va fi asigurat un interpret dacă nu cunosc limba bulgară?

Dacă nu cunoașteți limba bulgară, trebuie să examinați probele în prezența unui interpret. Nu trebuie să suportați serviciile de traducere.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să ofer informații?

În această etapă nu veți fi interogat și nu trebuie să furnizați niciun fel de informații despre caz.

Ce informații voi primi?

Puteți consulta toate probele colectate și citi toate mărturiile martorilor. Avocatul dumneavoastră vă va explica semnificația probelor colectate.

Care sunt drepturile mele după consultarea probelor?

Asistat de avocat, puteți solicita probe noi și puteți prezenta observații sau obiecții în privința oricăror acte legate de anchetă. Ofițerul investigator vă va înregistra solicitările, observațiile și obiecțiile, în timp ce procurorul va decide dacă acestea sunt sau nu justificate.

Ce se întâmplă dacă solicitările, observațiile și obiecțiile mele sunt justificate?

Procurorul va ordona ofițerului investigator să adopte măsuri suplimentare în ceea ce privește ancheta. Aveți dreptul să fiți informat în privința acestor măsuri și probe noi, dacă este cazul, conform procedurii descrise mai sus.

Măsurile de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală (7)

Vi se pot impune măsuri coercitive dacă probele existente sunt suficiente pentru a demonstra că ați săvârșit infracțiunea de care sunteți acuzat. Aceste măsuri au scopul de vă împiedica să vă ascundeți, să comiteți o nouă infracțiune sau să împiedicați executarea unei eventuale sentințe.

Măsurile de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală sunt:

 • Angajament sub semnătură – vă asumați obligația de a nu părăsi locul de reședință fără aprobarea autorității competente.
 • Cauțiune – achitați o anumită sumă în numerar sau depuneți o garanție. Dacă vă sustrageți urmăririi penale, această sumă este confiscată și vi se impune o măsură mai severă.
 • Arest la domiciliu – vi se interzice să părăsiți domiciliul fără aprobare.
 • Arest preventiv – sunteți plasat în stare de izolare forțată.

Arestul preventiv se execută la sediul poliției sau într-un penitenciar.

Aveți dreptul să fiți informat, pe bază de semnătură, în privința măsurii de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală. Angajamentul sub semnătură și cauțiunea sunt impuse de procuror. Arestul la domiciliu și arestul preventiv sunt dispuse de instanță, la solicitarea procurorului. Măsura adoptată depinde de gravitatea acuzației, de probe și de situația dumneavoastră personală. Pe baza acelorași factori se poate decide neimpunerea unei măsuri preventive în cazul dumneavoastră.

Nicio măsură de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală nu poate fi impusă în absența dumneavoastră. Instanța trebuie să ia în considerare orice eventuală cerere pe care ați depus-o pentru schimbarea măsurilor de arest preventiv și arest la domiciliu în măsuri mai ușoare.

Arestarea și reținerea de către poliție pentru 72 de ore dispuse de un procuror reprezintă măsuri pregătitoare și, conform legii, nu constitui măsuri de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală.

Interdicția de a părăsi teritoriul Bulgariei (8)

Dacă sunteți acuzat de o infracțiune care se pedepsește cu închisoarea pe o perioadă de peste 5 ani, procurorul vă poate interzice să părăsiți teritoriul Bulgariei fără aprobare. Interdicția este comunicată imediat punctelor de trecere a frontierei. Această măsură are rolul de a preveni o eventuală sustragere de la cercetare.

Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți solicita procurorului permisiunea de a părăsi țara pentru o perioadă fixă de timp. Procurorul vă va răspunde în termen de trei zile de la primirea acestei cereri. O eventuală respingere poate fi atacată în instanță. Aceasta va examina imediat solicitarea dumneavoastră, fără a fi necesară o audiere, și poate confirma refuzul procurorului sau vă poate permite să părăsiți țara pentru o anumită perioadă. Decizia instanței este definitivă.

De asemenea, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți solicita instanței ridicarea completă a interdicției de a părăsi teritoriul Bulgariei. Instanța va aproba această cerere dacă decide că nu există riscul de a fugi și de a vă ascunde în străinătate.

Temeiul acuzațiilor care vi se aduc nu va fi luat în considerare în cursul procedurilor de mai sus.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea Ministerului de Interne

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind extrădarea și mandatul european de arestare

Linkul se deschide într-o fereastră nouăNormele de aplicare a Legii Ministerului afacerilor interne

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 – Drepturile mele în instanță

Unde și cum se va judeca procesul?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală stabilește dacă instanța de prim grad de jurisdicție care va audia cauza dumneavoastră va fi o instanță districtuală sau regională. Pentru mai multe informații privind instanțele, vizitați site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Judiciar Suprem.

În principiu, procesul este public. Cu toate acestea, este posibil ca întregul proces sau anumite audieri să se desfășoare în ședință închisă. Prin aceasta se urmărește protejarea unor secrete de stat, a moralității publice sau a identității unui martor protejat.

În funcție de gravitatea acuzațiilor, sentința va fi pronunțată de un judecător sau de un complet de judecată format dintr-un judecător și doi jurați. Majoritatea cauzelor de infracțiuni grave sunt judecate de un complet format din doi judecători și trei jurați. Judecătorul și jurații au drepturi de vot egale în proces.

Acuzațiile pot fi modificate în timpul procesului?

Acest lucru este posibil dacă, în cursul procesului, apar informații noi, necunoscute până atunci organelor de anchetă, care susțin acuzațiile. Cu toate acestea, pot fi prezentate acuzații noi numai atunci când:

 • sunt necesare modificări importante ale faptelor descrise în rechizitoriul inițial;
 • chiar și fără modificări, noile acuzații vizează infracțiuni mai grave.

Dacă apar acuzații noi, vi se poate solicita să vă pregătiți apărarea înainte de reluarea procesului.

Dacă pledați vinovat la oricare dintre acuzații, sentința poate fi mai ușoară, însă instanța nu vă poate condamna exclusiv pe baza propriei mărturii.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Aveți obligația de a vă prezenta la proces dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni care se pedepsește cu închisoarea pe o durată de peste cinci ani. Dacă sunteți dintr-o altă țară și prezența dumneavoastră este obligatorie, procesul se poate desfășura în absența dumneavoastră numai în condițiile menționate Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. În astfel de cazuri, veți primi un avocat din oficiu, conform procedurii specificate Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

În principiu, participarea la un proces prin legătură video nu este permisă. Dacă instanța consideră că adevărul nu va fi denaturat, aceasta doar vă poate audia prin legătură video și numai dacă vă aflați în afara țării. Participarea obligatorie presupune prezența dumneavoastră fizică pe întreaga durată a procesului. Dacă participarea nu este obligatorie, aveți dreptul să fiți prezent. Dacă nu vorbiți limba bulgară, puteți primi un interpret gratuit.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală menționează cazurile în care este obligatoriu să beneficiați de asistență juridică. Pentru informații privind alegerea unui avocat și dreptul la asistență juridică gratuită, faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. Vă puteți schimba avocatul. Dacă sunteți reținut, vă puteți consulta cu avocatul dumneavoastră într-un cadru privat. Dacă nu cunoașteți limba, puteți fi asistat de un interpret.

Aveți dreptul, dar nu și obligația, de a vorbi în timpul procesului. Chiar dacă faceți afirmații neadevărate, aceasta nu va avea consecințe negative asupra dumneavoastră. Cu toate acestea, trebuie să confirmați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele împotriva mea?

Puteți contesta probele prezentate împotriva dumneavoastră. Puteți declara că acestea nu sunt admisibile deoarece nu au fost obținute conform legii sau, deși sunt admisibile, nu sprijină acuzațiile. În mod normal, probele sunt atacate la sfârșitul procesului, atunci când avocatul prezintă pledoaria apărării. Admisibilitatea probelor poate fi contestată și în cursul procesului.

Aveți dreptul să solicitați prezentarea oricăror probe, obținute conform legii, care vă sunt favorabile. Puteți solicita audierea martorilor apărării. Puteți solicita prezentarea de probe oricând pe durata procesului. Probele obținute printr-un detectiv particular sunt admisibile dacă au fost obținute cu respectarea legii. Avocatul dumneavoastră poate evalua valoarea acestora.

Puteți adresa, împreună cu avocatul dumneavoastră, orice întrebări martorilor acuzării, în prezența lor. Procedura de audiere a Linkul se deschide într-o fereastră nouămartorilor protejați este mai complexă. Puteți contesta declarațiile făcute de martori împotriva dumneavoastră. În mod normal, aceasta poate avea loc la sfârșitul procesului, atunci când avocatul prezintă pledoaria apărării.

Informațiile privind cazierul meu judiciar vor fi luate în considerare?

Instanța va colecta informații privind condamnările dumneavoastră penale anterioare indiferent dacă sunteți sau nu de acord. Dacă sunteți găsit vinovat și aveți condamnări anterioare, sentința poate fi mai severă. Toate informațiile trebuie să fie valabile în momentul încheierii procesului. Condamnările anterioare pronunțate în alte state membre vor fi luate în considerare dacă au fost recunoscute în prealabil de o instanță bulgară.

Ce se întâmplă la finalul procesului?

Dacă instanța stabilește că acuzațiile sunt dovedite dincolo de orice îndoială, vă declară vinovat și vă condamnă conform legii. În caz contrar, instanța vă declară nevinovat.

Sentințe posibile:

 • Închisoare pe viață – cu sau fără drept de înlocuire a pedepsei: se impune pentru cele mai grave infracțiuni. Închisoarea pe viață fără drept de înlocuire a pedepsei nu poate fi înlocuită cu închisoare pe termen limitat. Închisoarea pe termen limitat este fixată la maxim 20 de ani și, în cazuri excepționale, poate ajunge până la 30 de ani. Sentința se execută în penitenciar.
 • Eliberarea condiționată pe termen limitat – include măsuri de control și influență, fără a vă lipsi de libertate. Serviciul în folosul comunității poate fi o astfel de măsură.
 • Confiscare – bunurile pe care le dețineți vă sunt confiscate parțial sau integral.
 • Amendă – trebuie să achitați o anumită sumă de bani.
 • Suspendarea pe termen limitat a dreptului de a deține o anumită funcție sau de a practica o anumită profesie și a dreptului de a primi anumite titluri și distincții militare.
 • Mustrare publică – sentința este făcută publică într-o manieră adecvată.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

În calitate de acuzator privat, victima va susține acuzația formulată de procuror și va cere condamnarea dumneavoastră. În calitate de reclamant civil, victima va solicita obligarea dumneavoastră la plata unor despăgubiri pentru daunele provocate prin infracțiune. Victima va depune o plângere la începutul procesului și va juca aceste roluri dacă instanța decide astfel.

Audierea unui martor protejat

Depunerea unei mărturii poate pune în pericol viața sau sănătatea unui martor sau a familiei și prietenilor săi. În acest caz, dacă instanța consideră că pericolul este real, va adopta măsuri urgente, la solicitarea sau cu acordul martorului, în vedere protejării siguranței acestuia. Una dintre aceste măsuri poate fi nedivulgarea identității martorului amenințat.

Dacă un martor protejat, cu identitate secretă, trebuie să depună mărturie, instanța îl va audia în absența părților la proces. Legea prevede ca instanța să ia toate măsurile de precauție posibile pentru a proteja identitatea martorului. După audiere, instanța vă va oferi imediat dumneavoastră și avocatului dumneavoastră exemplare nesemnate ale declarației martorului. Dumneavoastră împreună cu avocatul puteți interoga martorul în scris.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul Penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea judiciară

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmLinkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Judiciar Suprem

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 – Drepturile mele după pronunțarea deciziei instanței

Pot face apel?

După ce v-a declarat vinovat sau nevinovat, instanța va emite un verdict pe care îl veți afla la sfârșitul procesului. Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală stabilește situațiile în care instanța poate respinge un caz fără a emite un verdict. Instanța pronunță apoi hotărârea. Puteți ataca atât verdictul, cât și hotărârea.

Apelul trebuie formulat în scris și semnat de dumneavoastră. Este depus la instanța de apel prin intermediul instanței de prim grad de jurisdicție. Dacă instanța de prim grad de jurisdicție este o instanță districtuală, instanța de apel va fi un tribunal regional. Sentințele și hotărârile unui tribunal regional sunt atacate prin recurs o instanța de apel. Detalii suplimentare privind instanțele sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Judiciar Suprem. Apelurile împotriva sentințelor se depun în termen de 15 zile de la data pronunțării, iar cele împotriva hotărârilor în termen de 7 zile de la data aducerii la cunoștință.

Prin apel puteți contesta concluziile instanței referitoare la faptele pe care le-a considerat probate, aplicarea legilor relevante și caracterul inechitabil al pedepsei. Indiferent de numărul și tipul contestațiilor formulate, instanța de apel va decide dacă întreaga sentință este sau nu echitabilă.

Ce se întâmplă dacă formulez un apel?

După primirea apelului dumneavoastră, instanța de prim grad de jurisdicție va trimite exemplare ale acestuia procurorului și celorlalte părți la proces. Această instanță va trimite apelul formulat instanței de apel, împreună cu motivarea sentinței. Dacă instanța a dispus arestarea preventivă ca Linkul se deschide într-o fereastră nouămăsură de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală, apelul nu va conduce la eliberarea dumneavoastră automată. Cu toate acestea, puteți solicita instanței de apel să modifice această măsură într-una mai permisivă. Instanța de apel se va pronunța în privința apelului dumneavoastră în cadrul unei audieri separate.

Nu există un termen în care instanța de apel să stabilească data unei ședințe de judecată. Acesta depinde de intervalul în care poate fi elaborată motivarea sentinței și de volumul de lucru al instanței de apel.

Puteți prezenta probe noi în fața instanței de apel, aceasta având competența de a constata fapte noi. Normele de probă valabile pentru procesul în primă instanță se aplică și în acest caz.

Ce se întâmplă la soluționarea apelului?

Aveți dreptul, dar nu și obligația, de a participa la audiere. Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți face o declarație verbală privind motivele de nemulțumire cuprinse în apel. Celelalte părți de față își pot prezenta poziția față de apel.

Instanța de apel poate decide:

 • casarea sentinței și trimiterea cauzei spre reexaminare procurorului sau instanței de prim grad de jurisdicție.
 • casarea sentinței instanței de prim grad de jurisdicție și pronunțarea unei noi sentințe.
 • schimbarea sentinței cu o sentință mai ușoară.
 • casarea sentinței și încetarea procedurilor penale.
 • suspendarea procedurilor penale în situațiile prevăzute de Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală
 • confirmarea sentinței pronunțate de instanța de prim grad de jurisdicție.

Ce se întâmplă dacă apelul este câștigat/pierdut?

Dacă sentința sau hotărârea unei instanțe de apel vă nemulțumește, o puteți ataca la Curtea Supremă de Casație. În cazul în care instanța de apel este un tribunal regional, puteți ataca sentința sau hotărârea la Curtea Supremă de Casație numai atunci când respectivul tribunal regional a pronunțat o nouă sentință.

Curtea Supremă de Casație nu constată fapte noi și, prin urmare, nu admite probe noi. Această instanță se poate pronunța doar în privința corectitudinii în aplicarea legii și impunerea pedepsei. Curtea Supremă de Casație va examina numai plângerile formulate în apelul care i-a fost adresat.

Aveți dreptul la despăgubiri doar atunci când sentința este anulată și o instanță de apel vă declară nevinovat. Pentru detalii suplimentare, consultați legea specială privind despăgubirile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. Dacă, în ciuda apelului, condamnarea rămâne valabilă, chiar și cu o sentință redusă, aceasta va apărea în cazierul dumneavoastră judiciar. Verdictul de achitare nu este înregistrat în cazier.

Odată epuizate toate căile posibile de atac la instanța de apel și la Curtea Supremă de Casație, nu mai puteți formula o altă cale de atac. Sentința va deveni definitivă – dacă nu este atacată sau se formulează apel după expirarea termenului legal ori după pronunțarea hotărârii Curții Supreme de Casație.

Sunt dintr-un alt stat membru. Pot fi repatriat în urma procesului?

Puteți fi repatriat. În unele cazuri, aceasta se poate întâmpla chiar și fără acordul dumneavoastră. Transferul dumneavoastră nu va avea loc în mod automat după intrarea în vigoare a sentinței, desfășurându-se mai întâi procedura detaliată în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală. Veți avea nevoie de consiliere juridică.

Dacă sunt condamnat, pot fi rejudecat pentru aceeași infracțiune?

Legea nu permite să fiți judecat pentru o infracțiune pentru care ați fost deja condamnat. Această interdicție se aplică și în cazul în care sunteți condamnat într-un alt stat membru.

Informații privind acuzațiile/condamnarea

Informațiile privind acuzațiile împotriva dumneavoastră se păstrează în evidențele poliției. Dacă sunteți achitat, puteți solicita poliției să șteargă aceste informații.

Informațiile privind condamnarea vor fi adăugate la cazierul dumneavoastră judiciar. Acesta va fi păstrat la respectiva instanță districtuală. Dacă v-ați născut în afara Bulgariei, cazierul dumneavoastră judiciar va fi păstrat la Ministerul Justiției.

Cazierele judiciare sunt păstrate până când împliniți vârsta de 100 de ani, apoi sunt copiate pe microfilm și distruse. Nu trebuie să vă dați acordul pentru stocarea cazierului dumneavoastră judiciar. Nu aveți dreptul să vă opuneți stocării acestor informații.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Procedură Penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind responsabilitatea statului și a autorităților locale pentru daune (aduse cetățenilor)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdonanța nr. 8 din 26 februarie 2008 privind funcțiile și organizarea activității oficiilor de cazier judiciar

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 – Contravenții rutiere de importanță redusă

Cum sunt cercetate contravențiile rutiere?

Contravențiile rutiere de importanță redusă, precum depășirea limitei de viteză, parcarea ilegală etc. sunt considerate abateri administrative și sunt cercetate pe cale administrativă. Sancțiunile pot lua forma unei amenzi sau a unei suspendări a dreptului de a conduce un autovehicul pentru o perioadă determinată de timp. Pentru abaterile mai grave pot fi aplicate ambele sancțiuni.

Contravențiile sunt depistate și sancționate de poliția rutieră. Puteți contesta procesul-verbal al unei sancțiuni administrative care v-a fost aplicată în fața instanței districtuale competente, în termen de 7 zile de la data la care acesta v-a fost înmânat. Aveți dreptul a fi reprezentat de un avocat. Amenzile în valoare de până la 50 BGN nu pot fi contestate.

Instanța districtuală poate confirma sau anula sancțiunea. Decizia acesteia poate fi atacată la instanța administrativă competentă. Hotărârea instanței administrative este definitivă. Detalii suplimentare privind instanțele sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Judiciar Suprem.

Aceeași procedură se aplică și contravențiilor comise de cetățenii altor state membre.

Aceste contravenții vor fi incluse în cazierul meu judiciar?

Aceste contravenții nu vor apărea în cazierul dumneavoastră judiciar.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind contravențiile și sancțiunile administrative

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul Rutier

Linkul se deschide într-o fereastră nouăNormele de aplicare a Codului Rutier

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Republica Cehă

În temeiul Constituției Republicii Cehe, puteți fi pedepsit(ă) doar în conformitate cu legislația națională și respectând procedura prevăzută în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul Penal, Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind justiția juvenilă și Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală, care prevăd norme privind procedurile penale, inclusiv condiții specifice privind exercitarea și punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră.

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune. Pentru informații privind delictele minore, cum ar fi contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră aici.

Prezentare generală a procesului penal

În continuare se prezintă un rezumat al etapelor obișnuite ale procesului penal.

1.             Procedura preliminară

Procedura preliminară reprezintă prima etapă a procesului penal. Aceasta cuprinde, la rândul ei, două etape:

 • Procedurile derulate de autoritățile care răspund de procesul penal înainte de începerea urmăririi penale, cunoscute sub numele de etapa de anchetă; și
 • Etapa de cercetare penală, etapă a urmăririi penale care se încheie cu punerea sub acuzare sau în alt mod (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 2)Linkul se deschide într-o fereastră nouă#Podstránka_2Linkul se deschide într-o fereastră nouă.

2.             Aspectele preliminare referitoare la acuzație

În această etapă, instanța va examina dacă procedura preliminară a clarificat toate elementele cauzei în mod corespunzător și dacă acuzația furnizează o bază corespunzătoare pentru procedurile viitoare. De asemenea, se hotărăște dacă instanța are competența necesară pentru a judeca cauza respectivă.

3.             Procesul propriu-zis

Acesta reprezintă cea mai importantă parte a procesului penal. Se examinează probele și se ia o hotărâre. În această etapă a procesului penal, inculpatul (inculpații), martorii și partea sau părțile vătămate sunt audiate în instanță. Procesul are caracter oral și se desfășoară în ședință publică, pe teritoriul Republicii Cehe. Dacă nu vorbiți limba cehă, aveți dreptul la un interpret.

4.             Căile de atac

Inculpatul, familia acestuia, avocatul, procurorul sau partea vătămată au dreptul să conteste hotărârea în termen de 8 zile. Dacă se înaintează o cale de atac, instanța de al doilea grad de jurisdicție reexaminează hotărârea instanței de fond.

Rolul Comisiei Europene

Vă atragem atenția că, în ceea ce privește procedurile penale din statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate oferi asistență dacă doriți să depuneți o plângere. Fișele informative conțin informații privind modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de asistență juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile de care beneficiez pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

 • Ancheta
 • Cercetarea
 • Arestul
 • Decizia în urma procedurii preliminare, punerea sub acuzare
 • Procedura preliminară prescurtată

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile de care beneficiez în timpul procesului

 • Procesul în instanță
 • Pedepse; drepturile victimei

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile de care beneficiez după pronunțarea hotărârii de către instanță

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Contravenții rutiere și alte delicte minore

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul de Justiție ceh

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul de Interne ceh

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația barourilor de avocați din Republica Cehă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații privind drepturile omului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații juridice pentru publicul larg

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 – Obținerea de asistență juridică

Această fișă informativă vă arată când și în ce circumstanțe aveți dreptul să fiți reprezentat(ă) de un avocat, cum puteți găsi un avocat și cum pot fi acoperite costurile asistenței juridice în cazul în care nu vă puteți permite să plătiți pentru serviciile unui avocat. De asemenea, fișa informativă vă arată ce anume poate face un avocat pentru dumneavoastră.

Cum pot găsi un avocat?

Doar un avocat autorizat care figurează în registrul avocaților ținut de Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația barourilor de avocați din Republica Cehă (CBA) poate apăra o persoană într-un cauză penală.

Dacă aveți nevoie de un apărător, contactați Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația barourilor de avocați din Republica Cehă (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.cak.cz/sau contactați direct unul dintre avocații înregistrați).

Ce se întâmplă dacă nu apelez la serviciile unui avocat?

Dacă nu apelați la serviciile unui avocat, trebuie să vă apărați pe cont propriu.

În anumite cazuri, este obligatoriu să fiți reprezentat(ă) de un avocat, iar instanța va numi unul pentru dumneavoastră în cazul în care nu ați apelat la serviciile unui avocat în termenul specificat. Sunteți obligat să aveți un avocat al apărării:

 • dacă vă aflați în custodie sau sub observație într-o instituție medicală;
 • în cazul în care capacitatea dumneavoastră de a efectua acte juridice este restrânsă,
 • dacă sunteți fugar(ă);
 • dacă aveți sub 18 ani;
 • dacă suferiți de un handicap fizic sau mental și există îndoieli cu privire la competența dumneavoastră de a vă apăra în mod corespunzător;
 • dacă există posibilitatea să fiți condamnat(ă) la mai mult de 5 ani de închisoare;
 • dacă urmează să fie inițiate împotriva dumneavoastră proceduri simplificate în calitate de persoană reținută;
 • în procedurile în care vi se poate solicita să vă supuneți unui tratament medical preventiv (cu excepția tratamentului împotriva alcoolismului);
 • în anumite proceduri care au un element de extraneitate.

Cine plătește onorariul avocatului?

Acuzatul plătește onorariul avocatului. Dacă instanța numește un avocat pentru dumneavoastră, statul plătește apărarea. De asemenea, statul plătește onorariul avocatului dacă aveți dreptul la apărare gratuită.

Care este onorariul avocatului?

Plata serviciilor unui avocat al apărării este prevăzută în contractul încheiat între dumneavoastră și avocat sau de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind onorariile avocaților (în cazul în care nu ați semnat un astfel de contract).

Când am dreptul la apărare gratuită?

Dacă nu aveți venituri suficiente pentru a plăti costurile apărării dumneavoastră în instanță, aveți dreptul la un tarif redus sau la apărare gratuită (ambele sunt numite „apărare gratuită”). Judecătorul sau președintele instanței va lua o hotărâre cu privire la solicitarea dumneavoastră pe baza informațiilor referitoare la situația dumneavoastră financiară. Trebuie să depuneți o cerere în acest sens pe parcursul procedurii preliminare, prin intermediul procurorului, sau pe parcursul procedurilor în instanță.

Puteți beneficia de apărare gratuită chiar și în absența unei astfel de cereri dacă probele sugerează că aceasta este necesară.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind onorariile avocaților

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

Care sunt etapele cercetării penale?

Procedura preliminară are menirea să stabilească dacă a fost săvârșită o infracțiune și cine este posibilul autor (etapa de cercetare penală), iar apoi să obțină probe și să pregătească dosarul pentru instanță (etapa de urmărire penală).

Procedura preliminară este desfășurată de către poliție, a cărei activitate este supravegheată de către procuror, care hotărăște dacă procedura s-a desfășurat în mod corespunzător.

Anumite acțiuni pot fi întreprinse doar de procuror sau fac obiectul deciziei acestuia (cum ar fi încheierea procesului pregătitor), în timp ce judecătorul are drept de decizie asupra altor acțiuni (cum ar fi reținerea unui suspect, arestarea, percheziționarea locuinței și interceptarea convorbirilor telefonice).

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a afla informații mai detaliate cu privire la etapele procedurii preliminare.

Proceduri înainte de începerea urmăririi penale – ancheta (1)

Care este scopul anchetei?

Pentru a stabili natura unei infracțiuni și pentru a identifica persoana care a săvârșit-o, poliția poate:

 • să ia declarații
 • să obțină avizul experților
 • să ia în considerare anumite documente
 • să efectueze percheziții și să cerceteze locul săvârșirii infracțiunii
 • să încheie procese-verbale, să ia amprente, să efectueze măsurători corporale, să caute suspecți
 • să realizeze acțiuni urgente
 • să rețină suspecți
 • să utilizeze, după caz, alte proceduri de anchetă.

Ancheta ia sfârșit odată cu decizia de punere sub urmărire penală a unei anumite persoane sau în diverse alte moduri (încetare, suspendare temporară, trimiterea cazului pentru a se lua o decizie fără caracter penal).

Care sunt termenele pentru încheierea acestei etape?

Termenele sunt de două, trei sau șase luni, în funcție de gravitatea cazului. Dacă nu este posibilă încheierea anchetei, procurorul poate modifica sau extinde termenul pe baza unei justificări scrise.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

În această etapă, nu veți fi informat(ă) cu privire la ce anume se întâmplă până când va trebui să fiți implicat(ă) direct în procedură.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

În cazul în care vi se solicită să furnizați o explicație pentru anumite evenimente, poliția vă va pune la dispoziție un interpret, iar acesta vă va traduce întrebările și răspunsurile, apoi vă va traduce raportul scris înainte să vi se ceară să îl semnați.

În ce etapă mi se va permite să consult un avocat?

Puteți solicita ca un avocat să fie prezent în momentul în care furnizați explicații. Participarea avocatului în această etapă nu este obligatorie, iar poliția nu vă va desemna un avocat dacă nu ați ales în prealabil să contactați unul pe cont propriu. Puteți solicita consiliere avocatului, însă nu cu privire la modul în care să răspundeți la o întrebare ce v-a fost deja adresată. În această etapă trebuie să vă procurați pe cont propriu un interpret și un avocat care să vă asiste.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să furnizez informațiile solicitate?

În această etapă, poliția vă poate solicita să explicați faptele pe care le anchetează. Aveți obligația să furnizați o explicație adevărată. Puteți refuza să oferiți o explicație dacă dumneavoastră (sau o rudă de-a dumneavoastră) riscați (riscă) să fiți urmărit (să fie urmărită) penal ca urmare a declarației date. De asemenea, puteți refuza să furnizați explicații dacă încălcați o clauză de confidențialitate.

Ce se întâmplă dacă declar ceva în defavoarea mea?

Declarația dumneavoastră va fi utilizată doar pentru a se stabili dacă se va începe urmărirea penală împotriva unei anumite persoane pentru o infracțiune specifică. Dacă s-a pus în mișcare acțiunea penală, declarația dumneavoastră va fi considerată drept mărturie doar dacă a fost furnizată la începutul procedurilor și dacă aceasta nu putea fi repetată ulterior. De asemenea, declarația trebuie să aibă loc în fața unui judecător. În caz contrar, trebuie să dați o nouă declarație, într-un stadiu ulterior al acțiunii penale (de regulă, în fața instanței).

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

La solicitarea dumneavoastră, poliția va informa una dintre rudele dumneavoastră sau un prieten în legătură cu faptul că ați fost reținut(ă), cu condiția ca acest lucru să nu îngreuneze ancheta poliției și să nu fie excesiv de dificil de îndeplinit.

Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

Poliția vă va programa un consult medical și va lua medicului o declarație cu privire la starea dumneavoastră de sănătate la momentul în care vă prezentați la consult sau sunteți reținut(ă). Veți fi eliberat(ă) imediat dacă medicul solicită acest lucru, iar poliția vă va transporta, după caz, la o unitate medicală.

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean al unei alte țări?

Aveți dreptul să contactați ambasada țării dumneavoastră și să purtați o discuție în particular cu reprezentantul acesteia pe parcursul fiecărei etape a procedurilor penale.

Locuiesc într-o altă țară. Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul anchetei?

Un judecător poate dispune să fiți audiat(ă) înainte să părăsiți țara dacă acest lucru este esențial în dosar și va avea grijă ca probele să fie păstrate. De asemenea, puteți fi audiat(ă) după ce părăsiți țara dacă se solicită acest lucru autorităților relevante din țara în care locuiți.

Pot fi repatriat(ă)?

Nu în această etapă.

Voi fi reținut(ă) în arest sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă este necesară prezența dumneavoastră, veți fi prezentat(ă) în fața instanței sau veți fi reținut(ă). Dacă ulterior nu sunteți acuzat(ă) sau nu sunteți adus(ă) în fața judecătorului în termen de 48 de ore de când ați fost reținut(ă) pentru soluționarea propunerii de arest preventiv, trebuie să fiți eliberat(ă).

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Da.

Mi se vor lua amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr, salivă) sau alte fluide corporale?

Dacă acest lucru este necesar pentru stabilirea identității dumneavoastră sau pentru a verifica dacă există pe corpul dumneavoastră urme ale infracțiunii săvârșite sau dacă acest lucru este solicitat ca probă, pot fi prelevate amprente, mostre de ADN, sânge, material biologic sau pot fi efectuate alte măsurători externe ale corpului dumneavoastră, o percheziție corporală sau alte procedee similare.

Refuzul dumneavoastră de a vă supune percheziției corporale poate fi ignorat cu acordul procurorului și puteți fi amendat(ă) cu până la 50 000 CZK.

În cazul în care informațiile obținute prin aceste metode nu mai sunt necesare pentru procedurile ulterioare sau în scopul prevenirii, cercetării și detectării activităților penale, acestea vor fi distruse.

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate învinuirile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Dacă recunoașterea vinovăției este credibilă, aceasta poate constitui un element care să declanșeze punerea sub urmărire penală sau care să determine o decizie privind o procedură simplificată.

Voi primi informații în legătură cu martorii care au depus mărturie împotriva mea sau în legătură cu alte probe?

În această etapă a procedurilor nu veți primi nicio informație în acest sens.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da, poliția va obține o copie a cazierului dumneavoastră judiciar.

Începerea urmăririi penale – cercetarea (2)

Care este scopul acestei etape?

Pe parcursul cercetării penale, poliția caută și examinează probe importante pentru caz. Poliția va căuta probe în favoarea sau împotriva acuzatului.

Care sunt termenele în care trebuie să se încheie cercetarea penală?

Termenele în care trebuie să se încheie cercetarea penală sunt de două, trei sau șase luni, în funcție de gravitatea cazului. Termenele pot fi extinse de către procuror pe baza unor motive scrise furnizate de către poliție. Cu toate acestea, procurorul trebuie să verifice motivele respective pentru fiecare caz în parte, cel puțin o dată pe lună.

Poliția trebuie să acționeze cât mai repede posibil. Dacă sunteți afectat(ă) în mod negativ de o întârziere, puteți solicita procurorului să soluționeze acest aspect. În cazul în care întârzierile sunt cauzate de către procuror, puteți solicita superiorului acestuia să soluționeze aspectul.

De asemenea, învinuitul poate să solicite despăgubiri pentru daune patrimoniale și nepatrimoniale cauzate de întârzierile de procedură. În momentul stabilirii unei pedepse , instanța va lua în considerare toate întârzierile din aceasta etapă.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Veți primi o notificare a deciziei de începere a urmăririi penale. Aceasta va conține o descriere a faptei de care sunteți acuzat(ă), temeiul juridic și motivarea acesteia. Puteți contesta decizia în termen de trei zile, iar procurorul va lua apoi o hotărâre cu privire la aceasta.

Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră veți fi informați cu privire la procedurile de cercetare penală și veți avea dreptul să participați la acestea prin intermediul avocatului apărării, să adresați întrebări martorilor și să propuneți probe. Pe parcursul cercetării penale, dumneavoastră sau avocatului dumneavoastră vi se poate refuza accesul la dosar dacă există motive întemeiate în acest sens.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Pe parcursul cercetării penale, daca nu vorbiți limba cehă vi se va pune la dispoziție un interpret pentru o limbă pe care o vorbiți sau pentru limba maternă.

Pe parcursul procedurilor de cercetare, vi se va pune la dispoziție un interpret. În această etapă, poliția vă va permite să participați și să adresați întrebări dacă doriți.

La solicitarea dumneavoastră, vi se va furniza o traducere scrisă a deciziei de începere a urmăririi penale, a deciziei de reținere sau a deciziei de suspendare condiționată a urmăririi penale.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Puteți consulta oricând un avocat și trebuie să vi se asigure confidențialitatea conversației. La solicitarea avocatului, vi se va pune la dispoziție un interpret. Vă puteți alege avocatul pe cont propriu (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1).

Mi se vor solicita informații? Trebuie sa furnizez informațiile solicitate?

Aveți dreptul să vă exprimați opinia cu privire la dosar și, de asemenea, aveți dreptul să nu spuneți nimic.

Pot formula obiecții la adresa ofițerului de poliție, a procurorului sau a judecătorului?

Puteți formula o obiecție la adresa ofițerului de poliție sau a procurorului, precum și a grefierului, a agentului de supraveghere, a grefierului din instanță, a expertului judiciar, a interpretului sau a judecătorului dacă considerați că aceștia nu sunt imparțiali – și anume, dacă considerați că aceștia sunt în conflict de interese sau au un interes personal în ceea ce privește dosarul dumneavoastră sau în legătură cu una dintre părți sau reprezentanții acestora și, prin urmare, nu pot lua decizii imparțiale.

În general, se consideră, de asemenea, că o persoană nu este imparțială dacă aceasta a participat deja la proceduri într-un rol procedural diferit. De exemplu, nu poate pronunța sentința de vinovăție și nu poate stabili pedeapsa același judecător care a luat o hotărâre cu privire la reținerea în arest preventiv sau la interceptarea convorbirilor telefonice în cadrul procedurii preliminare și așa mai departe.

Prima persoană care decide cu privire la obiecția formulată de dumneavoastră este persoana a cărei imparțialitate o contestați.

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia acesteia, puteți depune o plângere împotriva deciziei persoanei respective în termen de trei zile, iar o autoritate superioară va lua o hotărâre. Deciziile procedurale luate de către o persoană care nu este imparțială nu pot fi aplicate în cadrul procedurilor penale.

Ce se întâmplă dacă declar ceva care în defavoarea mea?

Orice spuneți poate fi utilizat în favoarea sau defavoarea dumneavoastră. Mărturia dumneavoastră în această etapă a procedurilor poate fi utilizată ca probă.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Poliția va hotărî dacă vă puteți contacta familia sau prietenii pe parcursul cercetării, detenției sau arestului. Dacă vă aflați în arest preventiv, aveți dreptul să trimiteți scrisori (pentru a nu putea influența martorii, scrisorile sunt citite de către Serviciul Penitenciar din Republica Cehă și de către procuror, care este autorizat să vă cenzureze scrisorile).

Aveți dreptul sa fiți  vizitat(ă) o dată la două săptămâni în închisoare, însă dacă vă aflați în arest preventiv, pentru a nu putea influența martorii, pe parcursul vizitelor va fi prezentă o a treia persoană.

Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

Dacă vă aflați în arest preventiv, veți fi consultat(ă) de către medicul închisorii, care este obligat să vă acorde asistență medicală corespunzătoare. Dacă vă prezentați pentru consult sau sunteți reținut(ă), a se vedea  aici.

Pot contacta ambasada țării mele dacă locuiesc într-o altă țară?

Da, în orice etapă a procedurilor. Orice întâlnire cu un oficial de la consulat este confidențială. Cu acordul dumneavoastră, instanța va informa consulatul țării dumneavoastră în legătură cu punerea dumneavoastră sub arest preventiv.

Sunt cetățean al unei alte țări. Trebuie sa fiu prezent(ă) pe parcursul cercetării penale?

Prezența dumneavoastră nu este esențială dacă ați fost deja anchetat și dacă nu doriți să fiți prezent(ă) pe parcursul cercetărilor. Dacă există pericolul să fugiți, veți fi arestat(ă) preventiv sau se va permite eliberarea dumneavoastră după ce dați o declarație scrisă prin care confirmați că veți reveni atunci când vi se va solicita acest lucru.

Pot fi repatriat(ă)?

Da, dacă au fost îndeplinite condițiile privind expatrierea sau extrădarea dumneavoastră în vederea punerii sub urmărire penală sau privind executarea pedepsei într-o altă țară și dacă această procedură nu este exclusă prin lege.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetării penale?

Da, însă sunteți obligat(ă) să aveți o adresă de email valabilă sau să rămâneți în contact cu organele responsabile de procedurile penale. În caz contrar, puteți fi arestat și reținut preventiv.

Mi se vor solicita amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr sau salivă) sau alte fluide corporale? Pot fi supus(ă) unei percheziții corporale?

Dacă este necesar, da. Sunteți obligat(ă) să vă supuneți percheziției corporale.

Îmi pot fi percheziționate locuința, sediul firmei, mașina sau alte posesiuni?

Da, locuința dumneavoastră poate fi percheziționată în baza unui ordin judecătoresc. În ceea ce privește alte locații, percheziția poate avea loc în baza unui ordin emis de către procuror sau de către poliție.

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate învinuirile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Da, pe parcursul anchetei poliției.

Poate fi modificată învinuirea înainte de începerea procedurilor penale?

Nu, poate fi modificată doar descrierea juridică a învinuirii. Învinuirea dumneavoastră de săvârșirea unui alt fapt trebuie să înceapă cu o nouă rezoluție de punere sub urmărire penală.

Pot fi învinuit(ă) de o infracțiune de care am fost deja acuzat(ă) într-un alt stat membru?

Da. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică dacă urmărirea penală din celălalt stat membru s-a finalizat în cazul dumneavoastră cu o sentință, a fost suspendată, s-a încheiat în urma mărturisirii sau a unui acord ori a fost trimisă spre reexaminare ca delict și nu ca infracțiune.

Voi primi informații în legătură cu martorii care au depus mărturie împotriva mea?

Puteți afla identitatea acestora și conținutul mărturiei depuse de către aceștia prin examinarea dosarului cauzei sau dacă dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră sunteți prezenți pe parcursul anchetării acestora. Identitatea martorilor secreți nu vă va fi divulgată.

Voi primi informații în legătură cu alte probe prezentate împotriva mea?

Da, din momentul în care dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră sunteți autorizați să examinați dosarul cauzei.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da.

Arestul (3)

Voi fi arestat(ă) preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Doar o persoană care a fost pusă sub învinuire poate fi reținută în arest preventiv.

Dacă sunteți adus în fața instanței pentru soluționarea propunerii de arest preventiv în termen de 48 de ore de la reținerea dumneavoastră sau în termen de 24 de ore de la arestarea dumneavoastră, instanța va hotărî dacă veți fi sau nu arestat(ă) preventiv.

Motivele arestării preventive sunt următoarele:

 • există posibilitatea să vă sustrageți urmăririi penale sau executării pedepsei (arest pentru prevenirea evadării),
 • există posibilitatea să obstrucționați investigația, de exemplu, prin influențarea martorilor (arest pentru prevenirea complotului),
 • sau există posibilitatea să săvârșiți infracțiunea pe care ați început-o sau să comiteți o altă infracțiune (arest în avans).

Dacă motivele arestării preventive nu sunt prezente sau nu mai există, veți fi eliberat(ă) pe baza unei decizii luate de către procuror.

De asemenea, trebuie sa fiți eliberat(ă) la expirarea termenului legal. În ceea ce privește arestul pentru prevenirea complotului, termenul este de 3 luni. În ceea ce privește arestul pentru prevenirea evadării și arestul în avans, termenul este de un an în cazul unei pedepse posibile de până la 5 ani, de doi ani în cazul unei pedepse mai mari, de trei ani pentru infracțiunile foarte grave și de patru ani dacă poate fi impusă o pedeapsă excepțională pentru infracțiunea respectivă.

Cu toate acestea, pe parcursul procedurii preliminare se aplică doar o treime din aceste termene, două treimi fiind rezervate procedurilor în fața instanței.

Motivele reținerii dumneavoastră în arest preventiv sunt examinate în mod continuu. Cu toate acestea, procurorul trebuie să ia o nouă decizie după ce ați petrecut trei luni în arest, precum și în termen de 30 de zile de la punerea sub acuzare și întotdeauna la fiecare trei luni după intrarea în vigoare a deciziei anterioare.

Cum pot fi eliberat(ă) din arest preventiv?

Aveți întotdeauna dreptul să solicitați eliberarea din arest preventiv după paisprezece zile de la intrarea în vigoare a ultimei decizii privind arestul preventiv. Cu toate acestea, dacă puteți aduce și alte argumente în sprijinul cererii dumneavoastră, puteți solicita să fiți eliberat(ă) în orice moment.

Aveți dreptul să propuneți ca arestul pentru prevenirea evadării și arestul în avans să fie înlocuite cu:

 • angajamentul dumneavoastră scris că veți respecta legea și că vă veți prezenta în instanță ori de câte ori vi se va solicita acest lucru;
 • furnizarea unei garanții monetare (cauțiune) stabilită de către instanță;
 • supravegherea de către agentul de supraveghere;
 • o garanție oferită de către o asociație civică interesată sau de către o altă persoană de încredere.

În cazul arestului în avans pentru anumite infracțiuni prevăzute prin lege, nu poate fi acceptată o garanție monetară. Garanția monetară poate fi furnizată de către o persoană alta decât dumneavoastră.

Decizia în urma procedurii preliminare – punerea sub acuzare (4)

Care este scopul acestei etape?

Această etapă încheie urmărirea penală, iar procurorul ia o hotărâre cu privire la următoarea procedură:

 • să înainteze cazul unei alte autorități;
 • să înceteze urmărirea penală;
 • să înceteze în mod condiționat urmărirea penală;
 • să ajungă la un acord sau
 • să vă trimită în judecată.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Decizia procurorului sau acuzația vă vor fi comunicate. Aveți dreptul să contestați:

 • trimiterea dumneavoastră în judecată,
 • suspendarea urmăririi penale,
 • suspendarea condiționată a urmăririi penale și
 • acordul.

Decizia privind contestația dumneavoastră va fi luată de către procurorul superior.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouă#Podstránka_2Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Voi fi reținut în arest preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă motivele arestului preventiv persistă, iar termenul legal al arestului nu s-a scurs, punerea sub acuzare nu afectează durata arestului preventiv.

Poate fi modificată acuzația înainte de proces?

Acuzația, precum și decizia procurorului în această etapă trebuie să se bazeze pe faptele care au dat naștere la acuzație. Cu toate acestea, descrierea juridică poate fi modificată dacă procurorul decide că este cazul.

Pot fi condamnat(ă), iar pedeapsa poate fi stabilită în lipsa unui proces?

În cazurile mai puțin grave, judecătorul poate emite un ordin penal pe numele dumneavoastră, care stabilește vina dumneavoastră și pedeapsa aferentă fără audierea cauzei.

Ordinul penal poate impune:

 • o pedeapsă condiționată cu închisoarea sau arest la domiciliu timp de un an;
 • serviciu în folosul comunității;
 • interzicerea anumitor activități pentru o perioadă de 5 ani;
 • o sancțiune financiară;
 • o interdicție de ședere de până la 5 ani;
 • repatriere pentru o perioadă de până la 5 ani
 • sau o pedeapsă similară.

Dacă nu contestați ordinul în termen de 8 zile de la primire, acesta intră în vigoare și devine executoriu. Dacă depuneți contestația în termenul stabilit sau dacă ordinul penal nu vă poate fi comunicat, va avea loc un proces. A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 3.

Voi primi informații în legătură cu probele prezentate împotriva mea?

Actul de punerea sub acuzare specifică probele pe care procurorul le va prezenta în cadrul procesului. Pot fi identificate probe suplimentare în dosarul cauzei sau acestea pot apărea pe parcursul soluționării cauzei.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Acestea vor face deja parte din dosar.

Procedură preliminară accelerată (5)

Scopul acestei etape

Dacă un suspect este prins în flagrant în momentul săvârșirii unei infracțiuni pentru care poate fi condamnat(ă) la mai puțin de 3 ani de închisoare sau în cazul în care este posibil ca procesul să aibă loc în termen de 2 săptămâni, se pot desfășura proceduri preliminare accelerate.

În cadrul acestor proceduri, poliția va comunica persoanei în cauză infracțiunea pe care se presupune că a săvârșit-o, fără a începe urmărirea penală. Daca procedura preliminară accelerată se încheie în termen de două săptămâni, procurorul poate depune o cerere în instanță pentru pedepsirea făptașului.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Vi se vor comunica detaliile infracțiunii de care sunteți suspectat(ă) cel mai târziu la începutul examinării. Vi se vor oferi informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da, va fi prezent un interpret care vorbește o limbă pe care o cunoașteți sau limba dumneavoastră maternă. Cererea scrisă referitoare la pedeapsă va fi tradusă.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

În orice moment, dacă alegeți un avocat. Dacă nu sunteți eliberat(ă) din detenție după anchetă, instanța va numi un avocat pentru dumneavoastră dacă nu sunteți deja reprezentat de un avocat.

Mi se vor solicita informații? Trebuie sa furnizez informațiile solicitate?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Ce se întâmplă dacă declar ceva care în defavoarea mea?

Vă puteți înrăutăți situația, fapt care poate avea drept rezultat pronunțarea sentinței de vinovăție.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten? Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean al unei alte țări?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Sunt cetățean al unei alte țări. Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul cercetărilor?

Dacă sunteți eliberat(ă), nu este necesar să fiți prezent(ă). Cu toate acestea, este bine să rămâneți în contact cu organele responsabile de procedurile penale și să furnizați o adresă de email valabilă pentru ca absența dumneavoastră să nu fie considerată drept eludarea justiției care poate fi sancționată.

Pot fi repatriat(ă)?

Da, dacă instanța hotărăște că pedeapsa constă în repatrierea dumneavoastră.

Voi fi reținut(ă) în arest preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă există motive care justifică reținerea dumneavoastră în arest preventiv, veți fi reținut.  A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăArestul (3).

Mi se vor solicita amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr sau salivă) sau alte fluide corporale? Pot fi supus(ă) unei percheziții corporale? Poliția îmi poate percheziționa locuința, sediul firmei, mașina și alte posesiuni?

A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouă#Podstránka_2Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate acuzațiile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Da, pe parcursul primei anchete sau atunci când instanța soluționează cauza în cadrul procedurii accelerate.

Poate fi modificată acuzația înainte de proces?

Nu pot fi adăugate fapte noi la acuzație. Cu toate acestea, temeiul juridic poate fi modificat.

Pot fi acuzat(ă) de o infracțiune de care am fost deja acuzat(ă) în alt stat membru?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).Linkul se deschide într-o fereastră nouă#Podstránka_2

Voi primi informații referitoare la mărturiile depuse împotriva mea? Voi primi informații cu privire la alte probe depuse împotriva mea?

Da, când vi se acordă accesul la dosarul cauzei dumneavoastră (de obicei la începutul procedurilor judiciare accelerate) sau pe parcursul procedurilor de anchetă dacă sunteți prezent(ă).

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații juridice pentru publicul larg

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul Penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 273/2008 privind poliția a Republicii Cehe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relațiile consulare

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 101/2000 Sb. privind protecția datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 – Drepturile mele în instanță

Această fișă informativă descrie drepturile dumneavoastră în instanță.

Drepturi fundamentale

În timpul procedurilor penale, aveți dreptul:

 • să vă așteptați ca organele responsabile de procedurile penale să lucreze cât mai repede posibil și să respecte pe deplin drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale;
 • să solicitați ca organele responsabile de procedurile penale să procedeze astfel încât să nu existe îndoieli cu privire la faptele esențiale pentru luarea unei decizii corespunzătoare. De asemenea, acestea trebuie să evalueze cu atenție probele prezentate în favoarea și împotriva dumneavoastră;
 • să fiți informat(ă) de către organele responsabile de procedurile penale cu privire la drepturile dumneavoastră și să vi se ofere oportunitatea să vă exercitați drepturile respective;
 • să exprimați o opinie cu privire la toate acuzațiile care vi s-au adus și la probele care le susțin;
 • să refuzați să depuneți mărturie;
 • să examinați dosarele, să obțineți extrase, să luați notițe și să faceți copii pe cheltuiala dumneavoastră;
 • să participați la discutarea cauzei în cadrul procesului și în cadrul ședințelor publice desfășurate pe parcursul judecării căii de atac;
 • să dați o declarație finală în cadrul procesului și al ședinței publice pe parcursul judecării căii de atac, precum și să prezentați o petiție finală;
 • să prezentați circumstanțe și probe în apărarea dumneavoastră;
 • să depuneți cereri (privind examinarea probelor și metodele de luare a deciziilor) și solicitări;
 • să solicitați măsuri corective (de obicei, acestea constau într-o plângere, un apel, un protest și o petiție extraordinară de refacere a procedurilor); să inițiați o plângere împotriva unei încălcări a drepturilor; să înaintați căi de atac;
 • să vă alegeți un avocat al apărării (dacă nu vă alegeți unul pe cont propriu, un membru al familiei sau o altă persoană poate face acest lucru pentru dumneavoastră) și să solicitați asistența acestuia inclusiv pe parcursul acțiunilor pe care le desfășoară doar organul responsabil de procedurile penale;
 • să vă consultați în particular cu avocatul care vă apără dacă vă aflați în arest preventiv sau executați o pedeapsă cu închisoarea;
 • să solicitați să fiți interogat(ă) în prezența avocatului dumneavoastră și ca acesta să participe și în cadrul altor etape ale procedurii preliminare;
 • să utilizați limba maternă sau o altă limbă străină pe care o cunoașteți în dialogul cu organele responsabile de procedurile penale dacă declarați că nu vorbiți limba cehă.

Procesul în instanță

Audierea preliminară referitoare la acuzație

În cazul în care ați fost pus sub acuzare, acuzația va fi examinată de către președintele instanței de judecată, care va hotărî dacă este necesară o audiere preliminară sau dacă se poate dispune începerea procesului penal.

Rezultatul audierii preliminare referitoare la acuzație poate fi o decizie a instanței privind:

 • înaintarea cauzei pentru o decizie privind competența;
 • înaintarea cauzei unei alte autorități (în cazul în care nu este vorba de o infracțiune, ci de o contravenție etc.);
 • încetarea urmăririi penale;
 • suspendarea urmăririi penale;
 • retrimiterea cauzei la procuror pentru cercetări suplimentare;
 • suspendarea condiționată a urmăririi penale sau aprobarea unei înțelegeri.

Unde va avea loc procesul?

În funcție de gravitatea infracțiunii, procesul în primă instanță va avea loc înaintea instanței districtuale sau regionale cu competență teritorială asupra locului unde s-a săvârșit infracțiunea, unde se află domiciliul persoanei acuzate sau unde a fost descoperită infracțiunea.

Procesul este public?

Da, procesul este public. Cu toate acestea, publicul poate fi exclus în anumite cazuri.

Cine ia hotărârea finală?

Un complet de judecători sau un singur judecător va lua hotărârea finală.

Pot să contest hotărârea judecătorului?

Da, a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 2.

Poate fi modificată o acuzație în timpul procesului?

Procesul se desfășoară doar pentru a se lua o hotărâre cu privire la fapta descrisă în actul de punere sub acuzare. Cu toate acestea, dacă reiese că ați comis și alte fapte, pe parcursul audierii preliminare referitoare la acuzație sau la sfârșitul procesului se poate hotărî retrimiterea dosarului la procuror pentru cercetări suplimentare.

Punerea sub acuzare revizuită va conține noile acuzații. Instanța poate hotărî că fapta pentru care sunteți judecat(ă) ar trebui tratată cu mai multă moderație sau severitate decât a făcut-o procurorul.

Ce se întâmplă dacă pledez vinovat pentru toate capetele de acuzare sau doar o parte din acestea pe parcursul procesului?

Dacă pledați vinovat, instanța va examina și va evalua în continuare probele persoanelor care depun mărturie în favoarea dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele pe parcursul procesului?

Consultați secțiunea Drepturi fundamentale de la începutul acestei fișe informative. Există drepturi specifice suplimentare care se aplică situațiilor procedurale specifice.

Trebuie să fiu prezent(ă) la proces? Procesul poate avea loc în absența mea?

Procesul poate avea loc în absența dumneavoastră, însă nu în cazul în care:

 • vă aflați în arest preventiv;
 • executați o pedeapsă cu închisoarea;
 • cauza implică o infracțiune pentru care puteți fi condamnat(ă) la închisoare pentru o perioadă mai mare de 5 ani. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, nu trebuie să fiți prezent(ă) la proces dacă solicitați instanței ca procesul să se desfășoare în absența dumneavoastră.

În cazurile în care apărarea este obligatorie (a se vedeaLinkul se deschide într-o fereastră nouă Fișa informativă 1), procesul nu poate avea loc în absența unui avocat al apărării.

Dacă locuiesc într-un alt stat membru, pot participa la proces prin intermediul videoconferinței?

Nu este posibil să participați la proces prin intermediul videoconferinței.

Va trebui să fiu prezent(ă) pe tot parcursul procesului?

Va trebui să fiți prezent(ă) pe tot parcursul procesului. Nu trebuie să fiți prezent(ă) pentru procedurile care au loc în afara procesului. Cu toate acestea, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră aveți dreptul să participați la aceste proceduri dacă doriți acest lucru.

Voi fi asistat(ă) de un interpret dacă nu înțeleg ce se întâmplă?

Da, consultați secțiunea Drepturi fundamentale de la începutul acestei fișe informative.

Trebuie să fiu reprezentat(ă) de un avocat?  Mi se va pune la dispoziție un avocat? Îmi pot schimba avocatul?

Codul de procedură penală specifică cazurile în care este obligatorie apărarea. A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1.

Pot sau sunt obligat să fac declarații pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului aveți dreptul la apărare, și anume să vă apărați pe cont propriu sau prin intermediul unui avocat al apărării. Pe parcursul întregului proces, instanța vă va permite dumneavoastră sau avocatului dumneavoastră să vă exprimați opinia cu privire la toate etapele procedurale care au loc. Puteți să nu vă exercitați dreptul de a vă apăra pe cont propriu și, de asemenea, puteți refuza să depuneți mărturie.

Care sunt consecințele depunerii de mărturii mincinoase pe parcursul procesului?

În calitate de acuzat, nu sunteți obligat(ă) să spuneți adevărul în instanță. Cu toate acestea, dacă depuneți în mod intenționat mărturie mincinoasă cu scopul de a determina urmărirea penală a unei alte persoane, puteți fi acuzat(ă) ulterior de calomnie.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele prezentate împotriva mea?

Aveți dreptul să vă exprimați opinia cu privire la probele prezentate și să propuneți probe suplimentare sau probe în favoarea dumneavoastră.

În declarația finală veți avea ocazia să vă exprimați opinia cu privire la probele prezentate după examinarea fiecărei probe în parte.

Ce tip de probe pot aduce în numele meu? În ce condiții?

Pe lângă mărturia dumneavoastră, puteți propune probe care vă pot respinge sau reduce vinovăția, inclusiv, de exemplu, audierea martorilor, contestarea probelor, identificarea martorilor, reconstruirea scenei infracțiunii, audierea experților, probe cu înscrisuri, cercetări și așa mai departe.

Aveți dreptul să propuneți instanței ca aceste probe să fie examinate. Instanța va hotărî dacă probele vor fi sau nu admise. După ce președintele instanței de judecată declară că probele sunt complete, nu pot fi prezentate probe suplimentare în cadrul procesului.

Pot apela la serviciile unui detectiv particular pentru a obține probe?

Este posibil să apelați la serviciile unui detectiv particular. Cu toate acestea, detectivul respectiv trebuie să acționeze în conformitate cu legislația în vigoare pentru ca probele să poată fi utilizate în timpul procesului. Detectivul particular nu poate influența martorii.

Pot ruga martorii să vorbească în numele meu?

Puteți propune ca o anumită persoană să fie audiată dacă considerați că probele acesteia vă sunt favorabile, însă nu puteți influența martorii.

Vor fi luate în considerare informațiile referitoare la cazierul meu judiciar?

Cazierul dumneavoastră judiciar poate fi luat în considerare în vederea pronunțării sentinței, cu excepția cazului în care condamnarea a expirat.

Ce se va întâmpla la sfârșitul procesului?

Procesul se poate încheia în următoarele moduri:

 • cauza poate fi retrimisă procurorului pentru cercetări suplimentare;
 • dacă fapta nu constituie o infracțiune, ci o contravenție, cauza poate fi transferată. Urmărirea penală poate înceta;
 • urmărirea penală poate înceta condiționat sau se poate ajunge la o înțelegere;
 • instanța poate hotărâri cu privire la condamnarea sau achitarea unei persoane.

Pedepse, drepturile părții vătămate

Ce pedeapsă pot primi?

În temeiul Codului penal, dacă săvârșiți o infracțiune, puteți fi condamnat(ă) după cum urmează:

 • la închisoare; cu excepția cazului în care legea stipulează altfel, condamnarea la închisoare poate fi necondiționată, condiționată sau condiționată cu supraveghere. De asemenea, este posibilă o pedeapsă excepțională. Aceasta înseamnă fie condamnarea la închisoare pentru o perioadă cuprinsă între douăzeci și treizeci de ani, fie închisoarea pe viață;
 • arest la domiciliu;
 • serviciu în folosul comunității;
 • confiscarea bunurilor imobile;
 • sancțiuni financiare;
 • confiscarea unui obiect sau a unui bun;
 • interzicerea anumitor activități;
 • interdicție de ședere;
 • interdicție privind participarea la evenimente sportive, culturale și alte evenimente sociale;
 • pierderea titlurilor onorifice sau a distincțiilor;
 • pierderea rangului militar;
 • repatriere.

Care este rolul victimei (parte vătămată) pe parcursul procesului?

Victima, și anume persoana care a suferit un prejudiciu, care reclamă producerea unui prejudiciu asupra bunurilor, vătămări corporale sau alte daune cauzate de o infracțiune, are dreptul:

 • să fie reprezentată de o persoană împuternicită; dacă victima dovedește că nu dispune de fondurile necesare, i se poate furniza asistență juridică gratuită de către un avocat;
 • să depună cereri pentru prezentarea unor probe suplimentare;
 • să examineze dosarele;
 • să participe la proces și la ședința publică pe parcursul judecării căii de atac;
 • să exprime o opinie cu privire la cauză înainte de încheierea procesului;
 • dacă victima are dreptul, prin lege, la despăgubiri, iar verdictul este unul de vinovăție, victima poate solicita instanței despăgubiri din partea acuzatului. Cererea în acest sens poate fi depusă cel mai târziu înainte de începerea prezentării probelor în cadrul procesului;
 • dacă victima se află într-o stare potențială de pericol cauzat de acuzat sau dacă persoana condamnată este eliberată, victima are dreptul să solicite să-i fie furnizate informații în timp util cu privire la eliberarea acuzatului, dacă acesta a evadat sau alte circumstanțe similare.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea penală pentru publicul larg

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsistență pentru victimele infracțiunilor

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 – Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Pot ataca hotărârea?

Da, puteți ataca hotărârea dacă au existat erori cu privire la rezultatele care vă privesc în mod direct. Puteți ataca verdictul de vinovăție, pedeapsa și/sau despăgubirile acordate sau puteți ataca hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție, în ansamblul său. Trebuie să depuneți calea de atac:

 • în scris;
 • la instanța care a pronunțat hotărârea;
 • în termen de opt zile de la comunicarea unui exemplar al hotărârii (dacă exemplarul vă este comunicat atât dumneavoastră, cât și avocatului care vă reprezintă, termenul de prescriere este calculat de la data ultimei dintre cele două comunicări).

La înaintarea căii de atac trebuie să specificați în mod clar ce aspecte ale hotărârii doriți să contestați, precum și erorile specifice privind hotărârea și/sau procedurile preliminare. De asemenea, puteți ataca hotărârea fără prezentarea de motive specifice prin depunerea unei cereri către președintele instanței de prim grad de jurisdicție prin care solicitați prelungirea termenului de prescriere pentru prezentarea de motive întemeiate.

Care sunt motivele pentru înaintarea unei căi de atac?

Puteți înainta o cale de atac pe baza erorilor privind orice constatări din cadrul hotărârii care vă privesc în mod direct sau pentru că hotărârea nu a ținut cont de anumite probe. De asemenea, vă puteți întemeia calea de atac pe noi fapte sau probe.

Ce se întâmplă dacă înaintez o cale de atac?

Până când instanța care judecă calea de atac va lua o hotărâre, hotărârea nu va intra în vigoare și/sau nu va deveni executorie. Dacă vă aflați în arest preventiv, nu veți fi eliberat(ă) în mod automat doar pentru că ați atacat hotărârea judecătorească.

Ce se întâmplă la judecarea căii de atac?

Instanța de prim grad de jurisdicție verifică prezența tuturor informațiile solicitate în calea de atac introdusă. În caz contrar, instanța vă va solicita dumneavoastră și avocatului dumneavoastră să remediați lipsurile în termen de cinci zile (opt zile dacă nu aveți un avocat care să vă reprezinte, președintele instanței de judecată furnizându-vă instrucțiuni directe).

O copie a căii de atac și a motivării sale va fi comunicată celorlalte părți implicate în cauză, întregul dosar fiind prezentat instanței care soluționează calea de atac.

 

Instanța regională superioară judecă calea de atac împotriva hotărârii pronunțate de către o instanță districtuală, iar Curtea Supremă judecă o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de către o instanță regională.

După începerea procedurilor la curtea acre judecă calea de atac, se va prezenta hotărârea atacată și se va depune un raport referitor la cauza respectivă.

Apoi, veți prezenta calea de atac și o veți motiva. Dacă nu sunteți prezent(ă) nici dumneavoastră, nici avocatul apărării, calea de atac va fi prezentată de către președintele instanței de judecată.

Ulterior, procurorul și alte persoane care pot fi afectate direct de către noua hotărâre își vor prezenta argumentele.

După prezentarea cererilor, instanța care soluționează calea de atac va examina probele necesare pentru luarea unei decizii referitoare la calea de atac, cu excepția cazului în care reexaminarea probelor este atât de amplă încât aceasta înseamnă dublarea activităților anterioare ale instanței de prim grad de jurisdicție.

Instanța care soluționează cale de atac poate:

 • să respingă calea de atac (dacă calea de atac nu este rezonabilă, dacă s-a depășit termenul de prescriere, dacă este depusă de către o persoană neautorizată sau din alte rațiuni similare), însă această procedură are întotdeauna loc în cadrul unei ședințe publice;
 • să respingă calea de atac (dacă conținutul acesteia nu îndeplinește condițiile unei căi de atac);
 • să dispună întreruperea urmăririi penale;
 • să respingă hotărârea atacată sau doar o parte a acesteia și:
 • să decidă înaintarea cauzei pentru o decizie referitoare la competență;
 • să transfere cauza unei alte autorități;
 • să dispună încetarea urmăririi penale (dacă instanța de prim grad de jurisdicție ar fi trebuit să facă deja acest lucru);
 • să dispună întreruperea urmăririi penale (dacă instanța de prim grad de jurisdicție ar fi trebuit să facă deja acest lucru);

De asemenea, instanța care soluționează calea de atac poate respinge hotărârea atacată pe baza unor erori fundamentale de procedură:

 • erori privind hotărârea (ambiguitate, rezultate incomplete ale cauzei);
 • îndoieli cu privire la exactitatea rezultatelor cauzei sau necesitatea de refacere a probelor;
 • încălcarea dispozițiilor Codului penal;
 • caracterul necorespunzător al pedepsei;
 • decizie incorectă cu privire la drepturile victimei.

După admiterea căii de atac, instanța care soluționează calea de atac poate:

 • să retrimită cauza la instanța de prim grad de jurisdicție;
 • să își pronunțe hotărârea în cauză, întotdeauna în ședință publică.
 • să dispună încetarea urmăririi penale.

Ce se întâmplă în cazul în care calea de atac nu are câștig de cauză?

Cu excepția cazului în care procurorul este cel care a contestat hotărârea, instanța care soluționează calea de atac nu poate lua o decizie care să vă înrăutățească situația.

Când devine condamnarea definitivă?

Dacă instanța care soluționează calea de atac nu retrimite cauza la instanța de prim grad de jurisdicție, hotărârea acesteia încheie cauza și devine definită din momentul pronunțării. De asemenea, hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție devine definitivă doar dacă nu este atacată în termenul legal.

După intrarea în vigoare a hotărârii, puteți depune:

 • un recurs extraordinar;
 • o moțiune la Ministerul Justiției pentru a înainta o excepție de neconstituționalitate la Curtea Supremă;
 • o cerere de autorizare pentru refacerea procedurilor;

Dacă hotărârea din primă instanță este anulată, voi primi despăgubiri?

Puteți solicita despăgubiri Ministerului Justiției în temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegii privind daunele cauzate de către o autoritate publică.

În cazul în care calea de atac are câștig de cauză, se va consemna condamnarea?

Condamnările sunt consemnate doar după ce hotărârea devine definitivă. După ce hotărârea prin care se pronunță vinovăția devine definitivă, aceasta este înregistrată în cazierul judiciar. Dacă au avut câștig de cauză căile de atac extraordinare, consemnarea este eliminată.

Sunt cetățean al unui alt stat membru. Pot fi repatriat după proces?

Da, puteți fi repatriat(ă) pentru a executa pedeapsa dacă termenul rămas este de cel puțin 4 luni.

Autoritatea relevantă a țării în cauză trebuie să solicite repatrierea, care trebuie să fie compatibilă cu normele și obligațiile constituționale și cu tratatele internaționale privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

De asemenea, instanța poate dispune repatrierea dumneavoastră ca parte a pedepsei.

Pot contesta decizia de repatriere?

Puteți contesta decizia de repatriere în momentul în care vi se comunică notificarea de executare a pedepsei. Puteți ataca pedeapsa de repatriere.

Dacă sunt condamnat(ă), pot fi judecat(ă) din nou pentru aceeași infracțiune?

Nu, și nici în alt stat membru, cu excepția unei autorizații de redeschidere a procedurilor.

Pot fi adăugate informațiile privind acuzarea și/sau condamnarea la cazierul meu judiciar?

Da, în cazierul judiciar se păstrează înregistrări ale condamnărilor judiciare. Instanțele furnizează astfel de informații. Informațiile sunt păstrate timp de o sută de ani de la data nașterii dumneavoastră.

Dacă condamnările sunt șterse, informațiile nu vor apărea în cazierul judiciar. Puteți obține un extras din registrul cazierului judiciar la cerere. În funcție de gravitatea condamnării, aceasta poate fi ștearsă în termenele stabilite prin lege. Termenele variază între un an și cinsprezece ani de la executarea pedepsei.

Informațiile vor fi păstrate cu sau fără acordul dumneavoastră.

Pot obiecta împotriva păstrării informațiilor?

Puteți depune o contestație administrativă la instanța municipală din Praga.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea penală pentru publicul larg

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 – Contravenții rutiere și alte delicte minore

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind contravențiile definește contravenția drept comportamentul care încalcă sau amenință interesele societății și care este descris în mod explicit drept contravenție în cadrul legii respective sau al unei alte legislații.

Definițiile menționate mai sus fac parte din Legea privind contravențiile și din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură administrativă, fiind utilizate în procedurile în materie de contravenții.

Cum sunt pedepsite contravențiile privind depășirea vitezei legale sau amenzile de parcare și alte contravenții similare?

Contravențiile rutiere sunt soluționate de către autoritatea municipală (primăria).

Câteva tipuri de contravenții și sancțiunile care pot fi impuse de către autoritatea municipală sunt:

 • contravențiile privind depășirea vitezei legale sunt în mod normal pedepsite cu o amendă care variază între 1 000 și 10 000 CZK, în funcție de gravitate. De asemenea, permisul de conducere poate fi suspendat pentru o perioadă care variază între o lună și un an;
 • alte contravenții rutiere sunt pedepsite cu amenzi care, în funcție de gravitate, variază între 1 500 și 10 000  CZK, cu posibilitatea suspendării permisului de conducere pentru o perioadă de până la un an;
 • încălcarea Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegii privind traficul rutier prin cauzarea unui accident care provoacă moartea sau vătămarea unei persoane poate atrage după sine o amendă care variază între 25 000 și 50 000 CZK, cu posibilitatea suspendării permisului de conducere pentru o perioadă cuprinsă între unu și doi ani.

Care sunt procedurile de pedepsire a contravențiilor?

Proceduri pe bază de tichet (cupon)

Acestea se aplică în cazul unei contravenții mai puțin grave care a fost demonstrată în mod credibil și pentru care nu este suficient un avertisment. Dacă sunteți dispus(ă) să plătiți o amendă mai mică, aceasta poate fi aplicată de către o autoritate care inspectează traficul (sau de către poliție) prin impunerea unei amenzi pe bază de tichet (cupon) la fața locului.

Proceduri standard privind contravențiile

Contravențiile sunt tratate în conformitate cu procedurile oficiale. Procedurile demarează pe baza unui proces-verbal de constatare a contravenției, încheiat de către o autoritate de stat, de poliție, de o autoritate municipală, o entitate juridică sau de un cetățean.

Autoritatea municipală poate transmite cazul unei alte autorități înainte de demararea procedurilor. Dacă circumstanțele arată că fapta vizează o infracțiune, cazul respectiv va fi înaintat procurorului.

Veți participa la proceduri în calitate de acuzat. Victima va participa, de asemenea, la proceduri dacă este necesară stabilirea de despăgubiri pentru daunele cauzate de săvârșirea contravenției. De asemenea, proprietarul unui obiect care a fost sau poate fi confiscat (de exemplu, proprietarul vehiculului) va participa, în egală măsură, la proceduri.

Sunteți pus (ă) sub acuzare din momentul formulării primului act procedural împotriva dumneavoastră.

Aveți dreptul:

 • să vă exprimați opinia cu privire la toate actele de care sunteți acuzat(ă) și la probele care susțin acuzațiile;
  • să refuzați să depuneți mărturie;
  • să contestați faptele și să propuneți probe în apărarea dumneavoastră;
  • să depuneți cereri;
  • să propuneți măsuri corective.

Au loc audieri orale, iar autoritatea municipală va pregăti un raport. Veți fi interogat(ă) pe parcursul audierii și vă puteți exercita drepturile (astfel cum sunt prezentate mai sus). Procesul-verbal al audierii va face parte din dosar. Autoritatea municipală vă va solicita să examinați documentele de la dosar înainte de emiterea deciziei. Aveți dreptul să vă exprimați opiniile cu privire la documentele respective.

Încheierea procedurilor privind o contravenție:

 • în momentul încetării procedurilor pentru motivele prevăzute de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind contravențiile (de exemplu, fapta nu constituie o contravenție, nu ați săvârșit contravenția respectivă, o sancțiune ar fi nesemnificativă pe lângă pedeapsa care vă va fi impusă pentru o altă faptă în cadrul procedurilor penale și alte motive similare) sau
 • atunci când este emisă decizia prin care sunteți declarat(ă) vinovat(ă) de săvârșirea contravenției respective și prin care vi se impune o sancțiune.

Cetățenii altor state membre pot fi cercetați pentru astfel de contravenții?

Cetățenii celorlalte state membre pot fi cercetați în același mod ca și cetățenii cehi.

Pot face contestație?

Aveți dreptul să faceți contestație. Cu toate acestea, nu poate fi formulată o contestație împotriva unei amenzi impuse prin intermediul procedurilor pe bază de tichet (cupon).

O decizie care a fost contestată nu poate fi executată până când o autoritate superioară nu decide asupra contestației respective.

Contestația dumneavoastră trebuie depusă la autoritatea administrativă (în general, autoritatea municipală) în termen de cincisprezece zile de la data notificării deciziei.

Vor fi aceste contravenții consemnate în cazierul meu judiciar?

Nu.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăContravenții rutiere

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Danemarca

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune care este judecată în instanță. Pentru informații privind contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, de exemplu o amendă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră.

Prezentare generală a procesului penal

În continuare se prezintă un rezumat al etapelor obișnuite ale procesului penal.

 • Poliția cercetează toate cazurile penale, prin interogarea suspecților, a victimelor și a martorilor.
 • Dacă poliția suspectează că ați săvârșit o infracțiune, veți fi acuzat. Odată ce ați fost acuzat, beneficiați de anumite drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la consiliere juridică în cazul infracțiunilor grave.
 • Poliția decide dacă vă arestează sau nu.
 • Dacă ați săvârșit o infracțiune gravă, este posibil – după prezentarea cazului în fața unui judecător – să fiți reținut în arest preventiv pe perioada cercetărilor.
 • După încheierea cercetărilor, dosarul de cercetare este trimis la parchet, care decide dacă veți fi scos de sub învinuire sau veți fi trimis în judecată.
 • În cazul în care parchetul dispune punerea în mișcare a acțiunii penale, acest lucru se poate face prin emiterea unui proces-verbal de drept penal, a unui act de acuzare sau a unei citații.
 • Cauzele penale sunt judecate în primă instanță de instanțele districtuale. Numărul de judecători depinde de gravitatea infracțiunii și de recunoașterea sau nu a vinovăției.
 • Hotărârea instanței poate fi atacată de obicei la Înalta Curte. Puteți solicita rejudecarea cauzei sau puteți contesta pedeapsa.
 • Aveți dreptul la despăgubiri pentru încarcerare eronată dacă acuzațiile sunt retrase sau dacă sunteți achitat.
 • Serviciul Penitenciar și de Probațiune din Danemarca răspunde la întrebări legate de executarea pedepselor.

Puteți găsi detalii privind toate etapele procesului penal și drepturile dumneavoastră în fișele informative. Informațiile din acestea nu înlocuiesc asistența juridică și servesc numai ca orientări.

Normele referitoare la procesul penal, inclusiv cercetările poliției, pregătirea procesului de către acuzare și procesul propriu-zis sunt cuprinse în Legea daneză privind administrarea justiției.

Atenție! Pentru Groenlanda și Insulele Faroe există norme speciale.

În temeiul Tratatului de la Lisabona, Danemarca a ales să nu participe la cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor interne în cadrul UE, nefiind, prin urmare, implicată în acest tip de cooperare în același mod ca și celelalte state membre. În fiecare caz în parte, trebuie să vă informați dacă legislația UE se aplică în Danemarca.

Rolul Comisiei Europene

Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile penale din statele membre și nu vă poate acorda asistență dacă doriți să faceți plângere. Fișele informative indică modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de asistență juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 - Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni

 • Învinuirea preliminară, inclusiv interogatoriul
 • Arestarea (inclusiv mandatul de arestare european)
 • Audierea preliminară statutară și reținerea preventivă
 • Măsuri intruzive
 • Hotărârea privind punerea dumneavoastră sub acuzare
 • Pregătirea procesului de către apărare

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 - Drepturile mele în timpul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Contravențiile rutiere și alte delicte minore

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul judiciar danez

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date cuprinzând legislația integrală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCum puteți găsi un avocat în Danemarca

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații privind executarea pedepselor

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 – Obținerea de asistență juridică

Este foarte important să beneficiați de asistență juridică dacă sunteți implicat în vreun fel într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce circumstanțe aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat. Această fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum pot fi acoperite costurile asistenței juridice în cazul în care nu vă puteți permite să plătiți pentru serviciile unui avocat.

Cum găsiți un avocat

Aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat ales de dumneavoastră. Avocatul trebuie să fie abilitat să se prezinte în fața instanțelor daneze. Linkul se deschide într-o fereastră nouăAici puteți găsi o listă cuprinzând toți avocații danezi. Pe site-ul respectiv puteți afla, de asemenea, dacă un avocat este specializat în drept penal, drept fiscal sau orice altă ramură a dreptului relevantă pentru cauza dumneavoastră.

Pentru fiecare instanță judecătorească din Danemarca, Ministerul de Justiție danez a desemnat un grup local de avocați cu experiență în special în cauzele penale. Aceștia sunt avocați independenți care au cabinete de avocatură. Instanța vă poate furniza o listă a avocaților respectivi. Dacă nu solicitați un anumit avocat, unul dintre avocații de pe listă poate fi numit pentru a vă reprezenta, în cazul în care numirea unui reprezentant legal este obligatorie, de exemplu dacă vă aflați în arestul preventiv al poliției.

Cum plătiți onorariul unui avocat

În cazul în care instanța numește un avocat pentru a vă reprezenta, onorariul acestuia este plătit de obicei din fonduri publice. De asemenea, instanța stabilește onorariul avocatului în funcție de sentința în cauza respectivă. Onorariul se stabilește pe baza tarifelor utilizate de instanțe în toate cauzele penale în care a fost numit un reprezentant legal, indiferent dacă acesta a fost ales de dumneavoastră sau nu.

Instanța stabilește de asemenea cine trebuie să plătească în final pentru serviciile avocatului. Dacă sunteți găsit vinovat, în mod normal trebuie să returnați autorităților publice (statul Danemarca) cuantumul onorariului. Statul va încerca să recupereze o parte cât mai mare din suma respectivă, în funcție de cât puteți plăti.

Dacă sunteți achitat sau dacă sentința instanței este mult mai blândă decât a anticipat procurorul, instanța dispune în general ca onorariul și cheltuielile avocatului să fie plătite de către autorități. Instanța poate decide, de asemenea, ca autoritățile să plătească o parte din onorariul și cheltuielile avocatului. Aceasta se poate întâmpla în cazul în care procesul a fost inutil din cauza unor circumstanțe care nu depind de dumneavoastră.

Puteți ataca hotărârea privind cuantumul onorariului avocatului și persoana răspunzătoare de plata acestuia la Înalta Curte în termen de două săptămâni de la pronunțare.

Nu puteți solicita asistență juridică gratuită în procedurile penale, iar asistența juridică de acest tip nu este acoperită în general de contractele de asigurare pentru cheltuieli judiciare.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăArticolul 66 din Legea daneză privind administrarea justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLista avocaților din Danemarca

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

Care sunt etapele cercetării penale?

Infracțiunile sunt cercetate de către poliție. În general, poliția cercetează un caz atunci când i se aduce la cunoștință că o persoană a fost victima unui act de violență sau a unui furt sau atunci când poliția sau un cetățean surprind o persoană în cursul săvârșirii unei infracțiuni.

Învinuirea preliminară

Mai întâi, poliția stabilește dacă s-a săvârșit o infracțiune și dacă există unul sau mai mulți suspecți identificabili care pot fi învinuiți de comiterea acesteia. În acest sens, în mod normal, poliția va dori să interogheze suspectul.

Arestarea

Poliția poate dispune arestarea suspectului.

Audierea preliminară legală și reținerea preventivă (inclusiv mandatul de arestare european)

În cazul în care poliția dorește să rețină suspectul pentru a nu periclita desfășurarea cercetărilor sau din alte motive, acesta trebuie adus în fața instanței în termen de 24 de ore de la arestarea sa pentru soluționarea de către judecător a propunerii de reținere preventivă.

Măsuri intruzive

Pe lângă interogarea suspectului și a posibililor martori, poliția poate obține informații în timpul cercetărilor prin măsuri intruzive cum sunt perchezițiile, supravegherea telecomunicațiilor, interceptarea convorbirilor telefonice etc. Majoritatea măsurilor intruzive trebuie să fie aprobate de către instanță înainte de a fi puse în aplicare.

Decizia privind punerea sub acuzare a unui suspect

Scopul cercetărilor poliției este de a furniza informații care permit procurorului să decidă dacă un suspect trebuie pus sau nu sub acuzare. În cazul în care nu există suficiente probe care să arate că un suspect a săvârșit infracțiunea, procurorul renunță la acuzații.

La nivel local, poliția și parchetul au aceeași conducere, astfel încât parchetul este implicat adesea dintr-un stadiu timpuriu al urmăririi penale, inclusiv în planificarea cercetărilor.

Pregătirea procesului de către apărare

Pentru mai multe informații privind dreptul de a fi informat cu privire la cercetări și de a participa la acestea, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăaceastă pagină.

Drepturile mele pe parcursul cercetării penale

Faceți clic pe unul dintre linkurile următoare pentru a afla mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră în fiecare etapă a procedurii penale.

Învinuirea preliminară, inclusiv interogatoriul (1)

De ce îmi sunt aduse învinuiri?

Sunteți învinuit deoarece poliția are motive întemeiate să creadă că ați săvârșit o infracțiune și că cercetările se vor concentra începând din acel moment asupra dumneavoastră și nu asupra unei alte persoane.

Ce înseamnă că sunt învinuit?

Înseamnă că vi se va comunica ce fel de infracțiune crede poliția că ați săvârșit. Poliția trebuie să vă comunice ce dispoziție legală consideră că ați încălcat. Aveți dreptul să fiți asistat de un avocat pe parcursul cercetării cazului dumneavoastră iar în cazul infracțiunilor grave aveți dreptul la un avocat numit de instanță.

De ce dorește poliția să mă interogheze?

Poliția dorește să vă interogheze pentru a afla dacă este adevărat sau nu că ați comis o infracțiune potrivit suspiciunilor sale. Poliția va folosi declarația dumneavoastră în cercetările ulterioare. Apoi, procurorul va folosi declarația dumneavoastră pentru a stabili dacă, în cadrul procesului, veți pleda vinovat.

Unde și când poate să mă interogheze poliția?

Nu există reguli specifice cu privire la locul sau momentul în care poliția poate să vă interogheze. Interogatoriul trebuie să se desfășoare astfel încât să nu vă fie încălcate drepturile. În general, poliția nu are dreptul să vă contacteze la locul de muncă. De obicei, poliția începe să vă pună întrebări la locul faptei. De multe ori, vi se va cere să vă prezentați la secția de poliție pentru un interogatoriu mai detaliat.

Ce se întâmplă dacă nu cunosc limba locală?

Dacă nu cunoașteți limba locală, aveți dreptul la un interpret care poate traduce din și în limba dumneavoastră. Poliția va aduce un interpret, iar dumneavoastră nu sunteți obligat să spuneți nimic până la sosirea acestuia.

Trebuie să fac o declarație la poliție?

Trebuie să vă declinați numele, adresa și data de naștere. Nu este necesar să declarați nimic altceva. Nu sunteți obligat să spuneți adevărul. Poliția trebuie să vă aducă la cunoștință aceste drepturi înainte de interogatoriu. În funcție de caz și de gravitatea învinuirilor care vi se aduc, efectuarea unei declarații la poliție poate fi în favoarea sau în defavoarea dumneavoastră. În cazul în care nu știți dacă ar trebui să răspundeți sau nu la întrebări, consultați-vă avocatul.

Voi putea consulta un avocat?

Aveți dreptul să consultați un avocat ales de dumneavoastră înainte de a consimți să fiți interogat de poliție. Dacă nu cunoașteți niciunul, poliția vă va ajuta să găsiți un avocat.

Avocatul dumneavoastră are dreptul să fie prezent pe parcursul interogatoriului, însă nu vă poate spune cum să răspundeți la anumite întrebări.

Pot verifica dacă poliția a înțeles în mod corect declarația mea?

Poliția trebuie să consemneze declarația pe care o faceți. Aveți dreptul să citiți sau să cereți să vi se citească raportul, apoi puteți face observații pe marginea lui. Dumneavoastră hotărâți dacă semnați sau nu raportul respectiv. Mulți avocați vă sfătuiesc să nu îl semnați dacă nu înțelegeți limba în care este redactat acesta.

 

Ce se întâmplă dacă fac o declarație defavorabilă situației mele?

Dacă ați făcut o declarație care vă poate influența negativ situația, poliția poate utiliza informația respectivă în cercetările sale. În general, raportul poliției nu este considerat drept probă și nu poate fi folosit ca atare împotriva dumneavoastră la proces. Procurorul poate pune întrebări privind detaliile din raport. Dacă vă schimbați declarația, acest lucru vă poate afecta credibilitatea.

Arestarea (2)

De ce sunt arestat?

Puteți fi arestat dacă poliția are motive să suspecteze că ați săvârșit o infracțiune; pentru a fi împiedicat să săvârșiți alte infracțiuni; pentru a se asigura prezența dumneavoastră sau pentru a se evita  să vorbiți cu alte persoane. Puteți fi de asemenea arestat în baza unui mandat european de arestare emis de un alt stat membru UE.

Mă poate aresta poliția în orice tip de cauză?

Nu veți fi arestat dacă măsura arestării ar fi disproporționată față de gravitatea faptei de săvârșirea căreia sunteți învinuit. De exemplu, este puțin probabil să fiți arestat în cazul în care sunteți bănuit de comiterea unei fapte petru care sancțiunea maximă este o amendă de valoare mică.

Unde voi fi reținut?

De obicei sunteți reținut la secția de poliție locală. Veți fi reținut în mod normal într-o celulă de așteptare până când veți putea fi interogat [a se vedea Învinuirea preliminară, inclusiv interogatoriul (1)].

Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

Dacă sunteți bolnav, rănit sau sub influența puternică a alcoolului ori a drogurilor, aveți dreptul să fiți consultat de un medic. Trebuie să informați poliția dacă aveți nevoie de un medic, precum și în cazul în care aveți nevoie de medicație specială.

Pot contacta un avocat?

Dacă ați fost arestat, aveți dreptul să contactați un avocat ales de dumneavoastră înainte de a hotărî dacă acceptați să vă supuneți interogatoriului poliției. În anumite cazuri, poliția poate respinge un anumit avocat. Puteți face plângere în acest sens în instanță.

Atât poliția, cât și avocatul dumneavoastră trebuie să vă explice că puteți beneficia de un avocat numit de instanță și cine trebuie să plătească onorariul acestuia.

Pot să-mi contactez ambasada dacă sunt cetățean străin?

Dacă sunteți cetățean străin, aveți dreptul să contactați ambasada țării dumneavoastră. Poliția vă poate ajuta în acest sens.

Pot să-mi contactez familia?

Aveți dreptul să vă anunțați familia sau angajatorul că ați fost arestat. Poliția poate refuza să vă îndeplinească cererea de a-i contacta în cazul în care consideră că acest lucru dăunează cauzei. Poliția poate alege să vă informeze familia în numele dumneavoastră.

Cât timp pot fi reținut în arest?

Trebuie să fiți eliberat de îndată ce motivul reținerii dumneavoastră nu mai este valabil. Dacă nu sunteți eliberat în termen de 24 de ore, trebuie să fiți adus în fața unei instanțe (audiere preliminară legală) pentru ca judecătorul să hotărască dacă trebuie să fiți eliberat, dacă reținerea ar trebui prelungită (reținerea poate fi prelungită cu până la 3 x 24 ore) sau dacă ar trebui să fiți pus sub arest preventiv (Audierea preliminară legală și arestul preventiv (3)).

În ce situație reținerea poate dura mai mult de 24 de ore?

În cazul în care judecătorul care audiază cauza în cadrul audierii preliminare statutare constată că probele aduse nu sunt relevante pentru a putea decide dacă trebuie să fiți reținut în arest preventiv, puteți fi reținut o perioadă de 3 x 24 de ore de la ora și data la care s-a încheiat prima audiere.

Audierea preliminară legală și arestul preventiv (3)

De ce sunt arestat preventiv?

Sunteți arestat preventiv deoarece poliția consideră că este necesar să rămâneți în detenție pentru o anumită perioadă de timp sau pe durata desfășurării cercetărilor. Puteți fi de asemenea reținut pentru a fi extrădat într-un alt stat membru în baza unui mandat european de arestare.

Cine hotărăște dacă trebuie să fiu arestat preventiv?

Un judecător hotărăște dacă sunt îndeplinite condițiile pentru reținerea dumneavoastră în arest preventiv. Înainte ca judecătorul să hotărască dacă trebuie să fiți arestat preventiv la solicitarea poliției, are loc o audiere (audierea preliminară legală). În cadrul acesteia, procurorul prezintă cauza, astfel cum reiese din cercetările poliției, iar dumneavoastră aveți posibilitatea să vă prezentați punctul de vedere. Judecătorul hotărăște doar dacă veți fi arestat preventiv și nu dacă sunteți vinovat de acuzațiile aduse.

Pot fi arestat preventiv în orice tip de cauză?

Puteți fi arestat preventiv în următoarele situații:

 • poliția trebuie să explice de ce suspectează că ați săvârșit o infracțiune pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de 18 luni sau mai mult;
 • pedeapsa potențială trebuie să fie de minim 30 de zile de închisoare;
 • poliția trebuie să convingă judecătorul că este important să nu fiți eliberat atât timp cât cercetările poliției sunt în curs de desfășurare, pentru unul dintre următoarele motive:
 • poliția consideră că vă veți sustrage de la executarea pedepsei;
 • există motive să se creadă că veți continua să comiteți același tip de infracțiuni;
 • există motive să se creadă că veți împiedica derularea cercetărilor dacă veți fi eliberat;
 • infracțiunea este atât de gravă încât ar fi o ofensă la adresa celorlalți dacă vi s-ar permite să fiți liber în așteptarea procesului.

În cazuri rare, puteți evita arestul preventiv, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acesta, mai precis atunci când detenția ar fi extrem de dificilă pentru situația dumneavoastră personală. Este important să vă informați avocatul într-o astfel de situație.

Unde are loc audierea preliminară legală?

Audierea preliminară legală are loc la instanța locală. În general, sunteți reținut într-o celulă de așteptare până în momentul în care sunteți introdus în sala de judecată.

Trebuie să depun mărturie în cadrul audierii preliminare obligatorii?

Nu aveți obligația să faceți declarații sau să spuneți adevărul. În funcție de caz și de gravitatea învinuirilor care vi se aduc, efectuarea unei declarații la poliție poate fi în favoarea sau în devafoarea dumneavoastră. Ar trebui să vă consultați cu avocatul dumneavoastră pentru a stabili dacă ar fi bine sau nu pentru cauza dumneavoastră să depuneți mărturie.

Voi putea consulta un avocat?

Curtea numește un avocat pentru a vă reprezenta în instanță. În cazul în care nu solicitați un anumit avocat, instanța va numi avocatul care este de serviciu în acea zi. Pentru mai multe informații, consultați  Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1.

Aveți dreptul să vă consultați cu avocatul dumneavoastră cu privire la cauză înainte de audiere. Dacă nu vorbiți aceeași limbă, aveți dreptul să fiți asistat de un interpret. Avocatul vă protejează interesele în cadrul audierii și poate să vă pună întrebări.

Pot verifica dacă instanța a înțeles mărturia mea în mod corect?

Judecătorul va înregistra elementele esențiale ale mărturiei dumneavoastră în evidențele instanței. Declarația dumneavoastră va fi citită cu voce tare pentru a vă asigura că a fost înțeleasă corect.

Ce se întâmplă dacă fac o declarație defavorabilă cauzei mele?

Mărturia dumneavoastră în instanță poate fi folosită ca probă în cadrul procesului.

Cât timp pot fi reținut în arest preventiv?

Judecătorul hotărăște în cadrul ședinței de judecată dacă veți fi eliberat sau reținut în arest preventiv. În unele cazuri, judecătorul poate decide ca perioada de reținere să fie prelungită cu 3 x 24 de ore [a se vedea Arestarea (2)].

În cazul în care sunteți încarcerat, judecătorul stabilește un termen maxim de patru săptămâni. Prin urmare, fie veți fi eliberat înainte de expirarea acestui termen, fie veți fi adus din nou în fața unui judecător pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile pentru continuarea detenției. Nu există un termen maxim pentru reținerea în arest preventiv. Aceasta depinde de natura cauzei dumneavoastră.

Trebuie să fiți eliberat de îndată ce motivul arestării dumneavoastră încetează să existe.

Ce este detenția în izolare?

Uneori poliția solicită să fiți reținut în izolare, pentru a nu avea contact cu alți deținuți. Puteți comunica cu ceilalți doar prin scrisori sau prin telefon, sub supravegherea poliției. Judecătorul hotărăște dacă trebuie să fiți reținut în izolare sau nu.

Pot ataca hotărârea privind arestul preventiv și detenția în izolare?

Puteți ataca hotărârea privind arestul preventiv sau detenția în izolare la Înalta Curte. De obicei, pentru a face acest lucru, trebuie să declarați în cadrul ședinței de judecată că aveți intenția să atacați hotărârea.

Pot evita reținerea în arest preventiv dacă îmi predau pașaportul sau plătesc cauțiunea?

Codul penal prevede posibilitatea evitării arestului preventiv prin predarea pașaportului sau plata cauțiunii. Totuși, acest lucru se întâmplă rar în practică.

Măsuri intruzive (4)

Pe parcursul cercetărilor, poliția poate obține informații folosind diferite măsuri intruzive, unele dintre ele fiind descrise în cele ce urmează.

Are poliția dreptul să îmi ia amprentele și să mă fotografieze?

Poliția vă poate lua amprentele și vă poate fotografia în următoarele situații:

 • dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni și această măsură este necesară pentru cercetările efectuate de poliție;
 • dacă poliția are motive să suspecteze că ați săvârșit o infracțiune pentru care puteți fi condamnat la 18 luni de închisoare sau mai mult.

Are poliția dreptul să preleveze mostre de ADN și de sânge?

Poliția poate preleva o mostră de ADN sau de sânge de la dumneavoastră în următoarele condiții:

 • dacă există motive întemeiate să fiți suspectat de comiterea unei infracțiuni pentru care puteți fi condamnat la 18 luni de închisoare sau mai mult și această măsură este considerată foarte importantă pentru anchetă;
 • Se poate preleva o mostră de sânge în cazul în care consumul de alcool sau de droguri reprezintă un element al infracțiunii de care sunteți suspectat.

Are poliția dreptul să mă percheziționeze și să îmi verifice îmbrăcămintea?

Poliția vă poate verifica îmbrăcămintea exterioară în aceleași condiții ca și pentru fotografiere.

Are poliția dreptul să îmi verifice telefonul mobil și să îmi percheziționeze mașina?

Poliția poate să vă verifice telefonul mobil pentru a vă afla numărul de telefon și numărul de identificare IMEI al telefonului și are de asemenea dreptul să vă percheziționeze mașina în următoarele situații:

 • dacă există motive întemeiate să fiți suspectat de comiterea unei infracțiuni pentru care puteți fi urmărit penal;
 • dacă percheziția este considerată foarte importantă pentru anchetă.

Are poliția dreptul să îmi percheziționeze locuința?

Poliția poate efectua o percheziție la domiciliul dumneavoastră în următoarele situații:

 • dacă poliția are motive întemeiate să vă suspecteze de comiterea unei infracțiuni pentru care puteți fi urmărit penal;
 • dacă percheziția este considerată foarte importantă pentru anchetă;
 • dacă infracțiunea poate fi pedepsită cu închisoarea;
 • dacă poliția poate dovedi că este probabil să găsească astfel probe legate de infracțiune sau obiecte pe care poliția trebuie să le confiște pentru alte motive.

Cine hotărăște aplicarea unei măsuri intruzive?

Instanța hotărăște dacă se poate efectua o percheziție la domiciliul dumneavoastră. Dacă are motive să creadă că probele pot dispărea în cazul în care percheziția nu este efectuată imediat, poliția poate efectua percheziția fără obținerea unui mandat de percheziție, însă trebuie să se prezinte în fața instanței în termen de 24 de ore de la efectuare. Dacă vă exprimați în scris acordul pentru percheziționarea locuinței dumneavoastră, poliția poate hotărî să efectueze percheziția.

Poliția hotărăște dacă vă ia amprentele, dacă prelevează mostre de ADN și de sânge și dacă vă fotografiază. Poliția are de asemenea dreptul să vă verifice telefonul mobil, să vă percheziționeze mașina etc.

Pot depune plângere?

Dacă doriți să depuneți plângere privind cercetările efectuate de poliție, puteți înainta o astfel de plângere în instanță.

Hotărârile judecătorești privind perchezițiile și desfășurarea cercetărilor pot fi atacate la Înalta Curte în termen de două săptămâni de la pronunțarea lor.

Pot solicita ca poliția să distrugă amprentele, fotografiile, probele de ADN și rezultatul analizelor de sânge?

Dacă se renunță la acuzații sau dacă sunteți achitat, poliția trebuie să distrugă fotografiile pe care vi le-a făcut. Poliția poate păstra amprentele și mostrele de ADN, însă trebuie să le distrugă și pe acestea după o anumită perioadă de timp.

Pot cere despăgubiri?

Dacă ați fost reținut, încarcerat sau supus unei măsuri intruzive și ulterior se dovedește că acest lucru a fost nejustificat, în general aveți dreptul la despăgubiri. Președintele Parchetului emite o notificare anuală privind modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor.

Decizia privind punerea sub acuzare (5)

După ce poliția și-a încheiat cercetările, dosarul dumneavoastră este trimis la parchet, care hotărăște dacă veți fi trimis în judecată.

Pot pleda vinovat pentru toate acuzațiile sau o parte dintre acestea înainte de proces?

Dacă ați declarat în cadrul cercetărilor poliției că sunteți vinovat de acuzațiile cele mai grave care vi se aduc, acuzarea va încerca de obicei să inițieze procedura corespunzătoare recunoașterii vinovăției.

Ce este un act de acuzare?

Actul de acuzare stă la baza instrumentării cauzei în instanță. Acesta trebuie să specifice dispozițiile legale de a căror încălcare sunteți acuzat și să includă descrierea modului în care ați săvârșit infracțiunea (infracțiunile). Descrierea trebuie să fie foarte exactă, astfel încât să vă puteți pregătiți apărarea pe baza acesteia.

Pot fi acuzat de alte infracțiuni pe lângă cele indicate de către poliție?

Parchetul elaborează actul de acuzare. În cazul în care acesta are asupra cauzei o viziune diferită de cea a poliției, actul de acuzare poate conține capete de acuzare noi sau diferite.

Actului de acuzare i se pot adăuga noi capete de acuzare?

Acuzarea trebuie să încerce să reunească toate acuzațiile care vi se aduc la acel moment, astfel încât să se poată emite o hotărâre care să cuprindă toate aceste acuzații. Prin urmare, actul de acuzare poate conține noi capete de acuzare dacă ați fost acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni.

Există norme speciale pentru situația în care ați fost extrădat în Danemarca în baza unui mandat de arestare european sau a unui acord de extrădare. Dacă există capete de acuzare noi, ar trebui să vă consultați cu avocatul dumneavoastră în această privință.

Poate fi modificat actul de acuzare?

Actul de acuzare poate fi modificat sau extins în cazul în care se emite și se comunică un nou act de acuzare, acest lucru putându-se realiza înainte de data la care încep procedurile în instanță.

În cazul în care procurorul cauzei consideră că pedeapsa pentru un anumit cap de acuzare ar trebui să fie mai severă decât cea menționată în actul de acuzare, modificarea se poate efectua numai dacă parchetul aprobă modificarea actului de acuzare. Dacă actul de acuzare este modificat, trebuie să fiți informat în acest sens în termen de două luni.

După începerea procedurilor în instanță, actul de acuzare nu mai poate suferi decât modificări limitate. Instanța decide dacă o anumită modificare poate fi efectuată sau nu.

Pot fi acuzat de o infracțiune de care am fost deja învinuit într-un alt stat membru?

Nu este exclus să fiți acuzat de o infracțiune de care ați fost deja învinuit într-un alt stat. Totuși, nu puteți fi găsit vinovat de o anumită faptă în cazul în care ați fost deja condamnat sau achitat pentru fapta respectivă într-un alt stat.

Sunt informat în legătură cu martorii acuzării?

Procurorul trebuie să depună în instanță actul de acuzare și lista probelor, precizând numele martorilor. Avocatul dumneavoastră primește un exemplar al acestei liste. De obicei, aveți dreptul să cunoașteți identitatea martorilor.

Pregătirea cauzei de către apărare (6)

Pe baza căror documente pot, împreună cu avocatul meu, să-mi pregătesc apărarea?

Avocatul dumneavoastră primește în mod normal copii ale tuturor rapoartelor elaborate de poliție pe parcursul cercetărilor. Aveți, în general, dreptul să consultați aceste documente. Avocatul dumneavoastră vă va furniza o copie a documentelor dacă poliția permite acest lucru.

Am dreptul să consult toate documentele elaborate de poliție?

Poliția poate dispune ca avocatul dumneavoastră să nu vă furnizeze anumite informații în legătură cu documentele cauzei dacă acest lucru este considerat necesar pentru a proteja interesele unor persoane străine sau pentru a aduce probe. Avocatul poate primi această dispoziție numai în cazuri grave și numai până în momentul în care depuneți mărturie în instanță.

Cine decide dacă pot consulta toate documentele?

Poliția înaintează documentele și decide dacă trebuie să se emită un ordin de interdicție integral sau parțial pentru documentația cauzei. Decizia poliției poate fi atacată în instanță, care pronunță o hotărâre în această privință.

Pot participa la toate audierile cauzei?

În general, aveți dreptul să fiți prezent la toate ședințele de judecată în cadrul cărora instanța hotărăște dacă trebuie să fiți arestat preventiv sau atunci când complicii sau martorii sunt interogați înainte de proces.

Dacă poliția solicită acest lucru, este posibil ca instanța să nu vă permită să fiți prezent la ședința de judecată. În acest caz, aveți dreptul să fiți informat în legătură cu desfășurarea acesteia. Totuși, instanța poate hotărî că nu trebuie să primiți astfel de informații. Aveți dreptul să fiți informat cu privire la desfășurarea unei ședințe de judecată la care nu ați putut fi prezent. Cel mai târziu veți fi informat de aceasta după ce ați depus mărturie în fața instanței.

Avocatul meu poate participa la toate ședințele de judecată?

Avocatul dumneavoastră are dreptul să participe la toate ședințele de judecată. Aceasta se aplică inclusiv ședințelor în cadrul cărora instanța aprobă sau respinge instalarea de microfoane, interceptarea convorbirilor telefonice, perchezițiile sau alte măsuri intruzive care necesită aprobarea prealabilă a instanței.

Avocatul meu poate participa la cercetările poliției?

Avocatul dumneavoastră trebuie să fie informat în legătură cu cercetările și are dreptul să participe la cercetările în urma cărora se pot obține probe împotriva dumneavoastră, de exemplu trecerea în revistă a suspecților pentru identificare, reconstituiri etc.

Avocatul meu poate întreprinde propriile sale cercetări?

De obicei, avocatul dumneavoastră va solicita poliției să facă cercetări suplimentare în cazul în care considerați că aceasta nu a reușit să obțină informații care pot influența favorabil cauza dumneavoastră. Dacă poliția refuză să facă astfel de cercetări, aveți posibilitatea să prezentați această situație instanței, care poate dispune ca poliția să întreprindă cercetările necesare.

Avocatul dumneavoastră poate alege, în egală măsură, să întreprindă propriile sale cercetări. Totuși, aceasta se întâmplă rar în practică. Dacă avocatul dumneavoastră efectuează propriile sale cercetări cu privire la cauză, acestea nu trebuie să obstrucționeze ancheta poliției, iar cercetările sale trebuie să respecte codurile de etică care se aplică avocaților.

Avocatul meu poate cita martori pentru a depune mărturie în fața instanței?

Avocatul dumneavoastră poate solicita citarea anumitor martori care să depună mărturie în fața instanței. Dacă acuzarea se opune la audierea martorilor respectivi, instanța este cea care hotărăște dacă audierea martorilor în cauză este relevantă.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea daneză privind administrarea justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea daneză privind crearea unui registru central pentru probe ADN

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPreședintele Parchetului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea daneză privind extrădarea

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 – Drepturile mele în instanță

Unde are loc procesul?

Procesul are loc la instanța locală și se desfășoară în ședință publică. Dacă ați recunoscut că ați săvârșit infracțiunea sau infracțiunile de care sunteți acuzat, procurorul solicită inițierea procedurilor corespunzătoare recunoașterii vinovăției. În această situație, completul de judecată este format numai dintr-un judecător de profesie, ca și în cazul în care pedeapsa prevăzută este o amendă.

Dacă nu v-ați recunoscut vinovăția, cauza dumneavoastră este soluționată și de judecători consultanți, prin urmare completul de judecată este format dintr-un judecător de profesie și doi judecători consultanți.

În cazul în care procurorul cere o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de patru ani sau mai mult, cauza este judecată de jurați. În acest caz completul de judecată este format din trei judecători de profesie și șase jurați. Excepție fac cauzele privind infracțiuni legate de narcotice și infracțiuni economice, care sunt judecate de judecători de profesie și de judecători consultanți, indiferent de pedeapsa posibilă.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

În cazul în care acuzatul își recunoaște vinovăția, se poate conveni asupra faptului că acuzațiile sunt adaptate pentru a corespunde infracțiunii pentru săvârșirea căreia vă recunoașteți vinovăția.

După începerea procesului se pot modifica doar elemente minore ale acuzațiilor. Acuzațiile nu pot fi extinse fără consimțământul dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele pe parcursul procesului?

Trebuie să fiți prezent pe tot parcursul procesului. Instanța vă poate permite să părăsiți sala de judecată după ce ați depus mărturie.

Dacă ați fost informat cu privire la desfășurarea ședinței de judecată, însă nu vă prezentați dintr-un motiv justificat, instanța poate decide ca martorii să fie audiați în lipsa dumneavoastră. Instanța își poate pronunța hotărârea în lipsa dumneavoastră dacă acuzarea a cerut pedeapsa cu închisoarea pe o perioadă mai mică de șase luni și dacă v-ați dat consimțământul privind derularea procesului. Dacă primiți o pedeapsă necondiționată de până la trei luni de închisoare, procesul poate să se deruleze chiar și fără consimțământul dumneavoastră.

Începând cu data de 1 noiembrie 2009, participarea la procedurile judiciare se poate face prin intermediul unei conexiuni video în cazul în care pedeapsa maximă solicitată este amenda sau închisoarea pe o perioadă de până la un an. Totuși, nu toate instanțele dețin echipamentul necesar pentru a beneficia de această opțiune.

Dacă nu vorbiți și nu înțelegeți limba vorbită în instanță, aveți dreptul să fiți asistat de un interpret pe tot parcursul procesului. Interpretul vă va ajuta de asemenea să discutați cu avocatul dumneavoastră în timpul unei audieri.

Dacă nu aveți deja un avocat, instanța vă atribuie un avocat din oficiu dacă pledați nevinovat la acuzațiile care vi se aduc și dacă pedeapsa de care sunteți pasibil este mai severă decât o amendă. Dacă pledați vinovat într-o cauză în care acuzarea cere pedeapsa cu închisoarea, instanța numește un avocat care să vă reprezinte dacă solicitați acest lucru. Dacă nu sunteți de acord cu avocatul dumneavoastră sau dacă, dintr-un alt motiv, doriți să vi se atribuie un alt avocat, o astfel de cerere este de obicei admisă.

Nu aveți obligația să răspundeți la întrebări în timpul procesului sau să spuneți adevărul. Nu puteți fi pedepsit pentru mărturie mincinoasă în cadrul procesului. Avocatul dumneavoastră vă va spune dacă este în interesul dumneavoastră să dați o declarație în legătură cu cauza.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele aduse împotriva mea?

Utilizarea probelor scrise în cadrul procesului este reglementată în detaliu prin lege. În afară de aceasta, nu există propriu-zis alte reguli, astfel încât puteți aduce orice tip de probe. Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră puteți contesta admisibilitatea probei cu martori sau a altor probe, mai ales dacă nu sunt relevante pentru cauza dumneavoastră sau dacă probele au fost obținute pe căi ilegale. Instanța decide dacă acceptă sau nu martorii sau probele contestate. În majoritatea cazurilor, probele obținute pe căi ilegale sunt declarate inadmisibile în instanță. Instanța analizează importanța probelor respective după ce ia cunoștință de celelalte probe.

Puteți solicita ca anumiți martori să fie citați pentru a depune mărturie la o audiere sau ca o anumită probă să fie prezentată în sprijinul cauzei dumneavoastră. Aceasta poate fi, de exemplu, o listă de pasageri care arată că nu erați în locul în care a fost săvârșită infracțiunea în momentul în care aceasta a avut loc. În cazul în care acuzarea contestă relevanța anumitor probe, instanța este cea care hotărăște dacă probele respective sunt relevante sau nu.

Partea care a citat martorul are dreptul să-i adreseze întrebări mai întâi. Apoi, cealaltă parte are posibilitatea să supună martorul unui interogatoriu în contradictoriu. În momentul deliberării, instanța evaluează credibilitatea declarațiilor făcute de martori în timpul procesului.

Se va ține seama de cazierul meu?

Se va ține seama de informațiile privind condamnările anterioare dacă, din descrierea infracțiunii, se constată că sunteți recidivist. În cazuri rare, pot fi invocate informații privind modul de operare dintr-o cauză anterioară pentru a justifica vinovăția sau nevinovăția în cauza pendinte. În general, pedeapsa cu închisoarea pe care o veți primi va fi mai severă dacă ați mai fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni similare sau dacă ați săvârșit infracțiunea în timpul perioadei de probațiune corespunzătoare unei condamnări cu suspendare ori în perioada de eliberare condiționată.

În general, nu se pun întrebări privind eventualele condamnări anterioare dintr-un alt stat membru.

Ce se întâmplă la sfârșitul procesului?

Procesul se încheie odată cu pronunțarea hotărârii instanței. Rezultatul poate fi unul dintre următoarele:

 • achitare
 • amendă
 • condamnare cu suspendare, care poate fi însoțită de obligația de a urma un tratament sau de muncă în folosul comunității
 • condamnare necondiționată la închisoare

În cazul condamnării cu suspendare, instanța stabilește în mod normal pedeapsa cu închisoarea, însă aceasta nu se execută în cazul în care nu săvârșiți o altă infracțiune în timpul perioadei de probațiune, care durează de obicei un an sau doi. Ca o condiție pentru probațiune, instanța poate cere să rămâneți sub supravegherea unui consilier de probațiune, să fiți tratat pentru abuz de alcool sau alte tipuri de abuzuri, să faceți tratament psihiatric și/sau să efectuați un număr de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, stabilit de către instanță.

Există pedepse speciale pentru delincvenții juvenili (infractorii cu vârsta de până la 18 ani).

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima este considerată un martor ca toți ceilalți martori. Totuși, în unele cazuri, victima are dreptul să fie reprezentată de un avocat, numit separat de către instanță, și/sau poate primi despăgubiri în cadrul procesului, cu condiția ca cererea de despăgubiri să fie simplă și bine documentată și ca acordarea de despăgubiri de către instanță să nu provoace inconveniente materiale.

 

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea daneză privind administrarea justiției

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 – Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Pot ataca hotărârea?

Instanța pronunță hotărârea în cadrul unei ședințe de judecată. Puteți ataca hotărârea, verdictul sau pedeapsa la Înalta Curte. Puteți solicita fie achitarea, fie reducerea pedepsei. În cazul în care considerați că instanța districtuală a comis erori grave în judecarea cauzei, puteți solicita retrimiterea cauzei la instanța districtuală, pentru a fi rejudecată de alți judecători.

Puteți contesta verbal condamnarea, verdictul sau pedeapsa în cadrul ședinței în care se pronunță hotărârea. Puteți de asemenea ataca hotărârea în scris, la instanța districtuală sau la parchet. Calea de atac trebuie depusă în termen de două săptămâni. Dacă aveți un avocat, acesta se ocupă de obicei de îndeplinirea formalităților legate de calea de atac. Dacă ați fost condamnat la plata unei amenzi de

maxim 3 000 DKK, aveți nevoie de aprobarea Consiliului de admitere a căilor de atac al Danemarcei pentru a ataca hotărârea. Cererea pentru obținerea aprobării Consiliului de admitere a căilor de atac trebuie să fie înaintată în termen de două săptămâni de la pronunțarea hotărârii.

Ce se întâmplă dacă atac hotărârea?

Dacă atacați hotărârea instanței, cauza va fi judecată de Înalta Curte. Ședința de judecată este, și în acest caz, publică. Nu există un termen în care cauza trebuie să fie soluționată de Înalta Curte.

Dacă sunteți reținut în arest preventiv, Înalta Curte trebuie să judece cauza dumneavoastră în mod prioritar. Înalta Curte hotărăște de asemenea dacă trebuie să rămâneți în arest preventiv până la începerea procedurilor de judecare a căii de atac și pe parcursul acestora.

Dacă introduceți apel pentru a obține achitarea, cauza dumneavoastră va fi rejudecată de Înalta Curte. În acest caz, aveți dreptul să aduceți noi probe. Trebuie să vă consultați cu avocatul dumneavoastră cât de repede posibil pentru a hotărî ce probe noi ar trebui introduse în calea de atac. După ce acuzarea anunță pe ce probe se va concentra în cadrul procedurilor de la Înalta Curte, avocatul dumneavoastră va avea 14 zile pentru a anunța probele pe care vă bazați. Puteți obține o derogare de la termenul stabilit de 14 zile.

Dacă introduceți o cale de atac doar pentru a obține reducerea pedepsei, Înalta Curte va analiza numai pedeapsa. În această situație, părțile nu prezintă probe Înaltei Curți, însă avocatul dumneavoastră poate solicita instanței să obțină informații suplimentare cu privire la situația dumneavoastră personală care sunt relevante pentru stabilirea pedepsei sau pentru extrădare.

Ce se întâmplă la audierea căii de atac?

Dacă ați introdus o cale de atac pentru a fi achitat, cauza este rejudecată de către Înalta Curte. În practică, Înalta Curte începe adesea prin citirea declarațiilor făcute de dumneavoastră și de martori în cadrul procedurilor de la instanța districtuală. Cu toate acestea, dacă dumneavoastră și avocatul dumneavoastră nu sunteți de acord cu această procedură, declarațiile trebuie refăcute.

Dacă ați introdus o cale de atac pentru reducerea pedepsei, Înalta Curte va ține seama de probele prezentate în fața instanței districtuale și își va pronunța hotărârea cu privire la sentință pe baza acestora.

Înalta Curte va pronunța hotărârea în cadrul unei ședințe de judecată. Aceasta poate decide să păstreze neschimbată hotărârea pronunțată de instanța districtuală, să mărească sau să reducă pedeapsa ori să vă achite. Dacă sunteți achitat sau dacă vi se reduce pedeapsa, costurile căii de atac vor fi suportate din fonduri publice. Aceasta se aplică de asemenea în cazul în care acuzarea este cea care a atacat hotărârea și Înalta Curte o confirmă. În toate celelalte situații, cel mai probabil va trebui să plătiți costurile aferente procedurilor de soluționare a căii de atac.

Ce se întâmplă atunci când calea de atac are/nu are câștig de cauză?

Hotărârea Înaltei Curți o înlocuiește pe cea a instanței districtuale și, în general, este definitivă și irevocabilă. În mod extraordinar, cauza poate fi prezentată în fața Curții Supreme cu aprobarea Consiliului de admitere a căilor de atac, care se acordă în mod normal numai atunci când cauza constituie o chestiune de principiu care poate constitui astfel un precedent, sau pentru alte motive speciale. Numărul de cauze penale pentru care Consiliul aprobă prezentarea în fața Curții Supreme este redus. Avocatul dumneavoastră vă poate informa în legătură cu șansele de a obține o astfel de aprobare.

Dacă sunteți achitat și dacă pe parcursul cercetărilor au fost utilizate măsuri intruzive precum arestarea, detenția sau percheziția, aveți dreptul să cereți despăgubiri. Cererea scrisă trebuie adresată procurorului public regional în termen de două luni de la pronunțarea hotărârii de către instanță. Avocatul dumneavoastră se va ocupa, în mod normal, de formalitățile legate de depunerea cererii. Nu uitați să lăsați avocatului datele de contact din țara dumneavoastră.

Sunt cetățean al unui alt stat membru. Pot fi repatriat după proces?

În general, puteți fi trimis într-un alt stat membru pentru a vă executa pedeapsa. De obicei, aceasta se întâmplă numai dacă solicitați să fiți trimis înapoi în țara dumneavoastră pentru a vă ispăși pedeapsa. Cererea în acest sens trebuie adresată Ministerului de Justiție danez.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

În Danemarca, nu puteți fi condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune. Acest principiu se aplică și în alte state europene. Întrucât dispozițiile legale referitoare la pedepse pot fi diferite de la o țară la alta, trebuie să vă informați cu privire la acest aspect în țara care ar putea, de asemenea, să urmărească penal infracțiunea.

Informații privind acuzațiile/condamnarea

După soluționarea cauzei, hotărârea este înscrisă în Registrul central al infracțiunilor. Hotărârile privind încălcarea Codului penal danez sunt consemnate în capitolul destinat hotărârilor din cadrul registrului. Hotărârile privind încălcarea altor legi sunt consemnate dacă ați fost condamnat la închisoare sau ați primit o pedeapsă prin care sunteți decăzut dintr-un drept (care vă privează de un drept). Se înregistrează hotărârea, numele instanței care a pronunțat-o, data pronunțării, dispozițiile legale încălcate și pedeapsa.

Există și unele restricții în ceea ce privește hotărârile care vor fi înscrise în cazierul dumneavoastră, care vă este eliberat pentru uzul personal. Informațiile sunt stocate în format electronic, iar ștergerea acestora depinde de gravitatea pedepsei. Puteți face plângere pentru erorile de înregistrare sau de ștergere, însă nu și pentru înregistrarea propriu-zisă a unei hotărâri. Plângerile privind înregistrarea trebuie înaintate Biroului Comisarului Național al Poliției daneze, care reprezintă autoritatea pentru date în ceea ce privește cazierele.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea daneză privind administrarea justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdin executiv privind prelucrarea datelor cu caracter personal în Registrul central al infracțiunilor

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5. Contravențiile rutiere și alte delicte minore

Cum sunt pedepsite contravențiile rutiere?

Dacă ați fost oprit de poliția rutieră, care se ocupă cu aplicarea legislației rutiere, puteți fie să vă recunoașteți vinovăția, fie o negați . Poliția vă va acuza de infracțiunea pe care consideră că ați săvârșit­o. Aveți drepturile de care beneficiază în general un învinuit și nu sunteți obligat să dați o declarație poliției.

Sancțiunea pentru o contravenție rutieră este în general o amendă. Contravențiile rutiere sunt tratate în același mod ca și alte contravenții pentru care sancțiunea este o amendă. Poliția vă trimite un formular de amendă. Dacă plătiți amenda, înseamnă că acceptați acuzațiile. Dacă nu plătiți amenda, cauza este prezentată instanței. Veți fi citat la o audiere în cadrul căreia se pot prezenta probe privind contravenția.

Președintele Parchetului a publicat un Linkul se deschide într-o fereastră nouăcatalog de sancțiuni pentru contravențiile rutiere, unde puteți verifica dacă amenda pe care ați primit-o este în concordanță cu amenzile administrate de obicei pentru tipul de contravenție pe care ați săvârșit-o.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul rutier permite poliției să vă sechestreze autovehiculul dacă locuiți în afara granițelor Danemarcei și automobilul dumneavoastră este înmatriculat într-un alt stat. Autovehiculul este pus sub sechestru până la plata amenzii sau până se prezintă garanții pentru plata amenzii. Dacă nu sunteți de acord că ați comis o contravenție rutieră, va trebui, în anumite cazuri, să oferiți garanții pentru plata amenzii și să solicitați soluționarea cauzei în instanță. Poliția se folosește adesea de dreptul său de a pune sub sechestru autovehiculele.

Există norme speciale pentru autovehiculele și conducătorii auto din alte țări scandinave.

Cum sunt pedepsite contravențiile legate de parcare?

Restricțiile de parcare sunt puse în aplicare în general de agenți rutieri angajați ai autorităților locale sau ai unei întreprinderi private și nu de poliție. Dacă parcați neregulamentar, primiți o amendă pentru parcare neregulamentară. O veți găsi pe mașina dumneavoastră.

Dacă vă întâlniți cu agentul rutier înainte ca acesta să înregistreze contravenția de parcare neregulamentară, puteți adresa contestația direct agentului rutier. Acesta poate decide să nu înregistreze contravenția sau să consemneze contestația dumneavoastră. Dacă primiți o amendă pentru parcare neregulamentară, aceasta trebuie să fie însoțită de instrucțiuni privind modul în care puteți depune plângere pentru amenda primită. Nu există un organism central pentru soluționarea plângerilor.

Amenzile pentru parcare neregulamentară sunt colectate în același fel ca și celelalte creanțe civile. Aceasta înseamnă că, dacă nu plătiți amenda, creanța va fi trimisă unei organism de recuperare din statul în care locuiți.

Va fi acest tip de contravenție consemnat în cazierul meu?

În cazier nu se consemnează de obicei amenzile. Totuși, amenzile administrate pentru săvârșirea de infracțiuni sunt consemnate în cazierul dumneavoastră.

Amenzile pentru parcare neregulamentară nu sunt considerate sancțiuni penale, prin urmare, nu sunt consemnate în cazierul dumneavoastră.

Ultima actualizare: 13/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Germania

Prezentele fișe informative prezintă acțiunile care au loc atunci când sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni.

Puteți găsi informații cu privire la infracțiunile rutiere pentru care este prevăzută eventual doar o amendă în Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 6.

Dacă sunteți în căutarea unor informații în calitate de victimă a unei infracțiuni, aici găsiți informații detaliate cu privire la drepturile dumneavoastră.

Descriere succintă a procesului penal

În continuare este prezentată o descriere succintă a fazelor pe care le presupune un proces penal.

Procesul penal este divizat în trei etape: cercetarea penală, etapa intermediară și faza judecății (inclusiv introducerea căilor de atac și executarea).

 • Cercetarea penală (Ermittlungsverfahren): autoritățile de cercetare penală (procurorul sau organele de poliție) inițiază o anchetă penală dacă sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni. În cadrul acesteia se dorește să se clarifice dacă motivele suspectării sunt întemeiate. În acest scop, se pot lua diverse măsuri de cercetare, precum percheziția locuinței dumneavoastră. După încheierea cercetărilor, procurorul decide dacă procedura va fi suspendată din lipsa unor suspiciuni serioase sau dacă veți fi pus sub acuzare.
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăProcedura intermediară (Zwischenverfahren): în cadrul procedurii intermediare, instanța analizează actul de acuzare și decide scoaterea de sub urmărire penală sau continuarea procedurii. În cazul în care instanța, în baza probelor existente, consideră că este probabilă o condamnare, va iniția faza de judecată.
 • Faza de judecată (Hauptverfahren): în cadrul acestei faze, instanța pregătește și conduce ședința principală. Acuzația va fi analizată în cadrul unei audieri orale, pe baza probelor existente (martori, înscrisuri etc.). De asemenea, vi se oferă posibilitatea de a relata situația din punctul dumneavoastră de vedere, respectiv de a vă expune opinia cu privire la acuzațiile aduse împotriva dumneavoastră. În cazul în care acuzația se confirmă, veți fi condamnat la o pedeapsă. Dacă acuzația nu se confirmă, veți fi achitat. Într-un anumit interval de timp puteți contesta condamnarea prin introducerea unei căi de atac. În cadrul procedurii de contestare a hotprârii, procesul se rejudecă înaintea unei instanțe superioare. În cadrul procedurii de revizuire, hotărârea va fi analizată doar din perspectiva erorilor de drept.

Există și alte variante ale acestor proceduri. Cele mai importante sunt Linkul se deschide într-o fereastră nouăprocedura ordonanței penale, Linkul se deschide într-o fereastră nouăsuspendarea procedurii și Linkul se deschide într-o fereastră nouăprocedura accelerată.

Detalii cu privire la etapele individuale în cadrul procedurii penale și la drepturile dumneavoastră găsiți în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc asistența judiciară și au exclusiv caracter orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în cadrul proceselor penale din statele membre, Comisia Europeană nu are nici un rol și nu vă poate ajuta în cazul în care doriți să depuneți o plângere.

Executați click pe următoarele linkuri. Puteți găsi la aceste adrese informațiile căutate.

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Explicații

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Cum puteți consulta un avocat

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în timpul cercetării penale

 • Audierea persoanei acuzate
 • Înregistrarea persoanei/percheziția corporală
 • Percheziția/sechestrul/interceptarea convorbirilor
 • Arestare
 • Arestare preventivă
 • Punere sub acuzare

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele în cadrul procedurii în fața instanței

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Drepturile mele după ședința principală

Linkul se deschide într-o fereastră nouă6 – Infracțiuni rutiere și delicte minore

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală (Linkul se deschide într-o fereastră nouăversiunea în limba engleză)

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Suspendarea (1)

Suspendarea procedurii poate avea loc în toate etapele procedurale și poate fi dispusă fie de către procuror, fie de către instanță – după introducerea acțiunii publice. Există numeroase posibilități de suspendare a procedurii. Cele mai importante, în practică, sunt următoarele:

Suspendarea poate fi provizorie deoarece, de exemplu, sunteți absent pentru o perioadă mai lungă. Suspendarea are loc și dacă cercetările nu furnizează probe suficiente care să permită trimiterea în judecată. În cazul acesta, procurorul poate însă redeschide cazul oricând (până la expirarea termenului de prescripție), de exemplu atunci în care apar noi elemente probatorii.

Procedura poate face obiectul și unei suspendări definitive. Acest lucru este posibil în cazul delictelor, când culpa este considerată minoră și nu există un interes public pentru efectuarea urmăririi penale. Suspendarea poate depinde și de îndeplinirea unei obligații, de exemplu, plata unei sume de bani sau participarea la o sesiune de formare, precum un seminar pe tema educației rutiere.

Procedura ordonanței penale (2)

La finalul cercetării penale, în cazul delictelor, parchetul poate solicita instanței în scris emiterea unei ordonanțe penale în locul unui act de punere sub acuzare. Dacă instanța consideră că probele care rezultă din dosar sunt suficiente, va emite ordonanța penală. În ordonanța penală este descrisă succint infracțiunea și este stabilită o anumită pedeapsă. În cazul în care nu formulați nicio opoziție împotriva ordonanței penale, aceasta are efectul unei hotărâri care se bucură de autoritate de lucru judecat.

Efectele juridice care pot însoți o ordonanță penală sunt limitate. De cele mai multe ori, pedeapsa este reprezentată de o amendă. Poate fi pronunțată și o interdicție de circulație. Dacă sunteți reprezentat de un avocat, poate fi pronunțată și o pedeapsă privativă de libertate, care nu poate depăși însă un an și care trebuie executată cu suspendare.

În cazul în care formulați o opoziție, aveți două posibilități:

Dacă în cadrul ordonanței penale a fost stabilită o amendă, puteți limita opoziția la valoarea cuantumurilor zilnice ale amenzii. Instanța poate hotărî în acest caz în scris, cu acordul dumneavoastră și cu acordul procurorului, fără a avea loc o ședință principală.

Dacă opoziția nu este limitată, se va fixa data unei ședințe principale. Nu trebuie să vă prezentați personal, ci puteți fi reprezentat printr-un avocat. Nici martorii nu trebuie să se prezinte personal. Cu acordul dumneavoastră pot fi citite procesele-verbale ale unei audieri a martorilor, cu condiția ca dumneavoastră să participați la ședința principală.

În final, instanța pronunță o hotărâre care nu este legată de pedeapsa din ordonanța penală. În cadrul limitelor legale ale pedepselor, instanței îi este permis să aplice și o pedeapsă mai mare.

Procedură accelerată (3)

În cazurile cu o situație simplă și probe clare, parchetul poate, de asemenea, solicita instanței o procedură accelerată. Astfel de proceduri au loc, de exemplu, când nu aveți domiciliul pe teritoriul Germaniei și există temerea că nu vă veți prezenta la un termen ulterior.

Dacă parchetul prezintă o astfel de solicitare, instanța va organiza imediat sau în cel mai scurt timp o ședință principală împotriva dumneavoastră. În cazul acesta nu este necesară o decizie de inițiere a ședinței principale – spre deosebire de cazul punerii sub acuzare. În cazul procedurii accelerate, nu există o procedură intermediară.

În cadrul procedurii accelerate, cererile de colectare a probelor în condiții simplificate pot fi respinse.

În plus, pedeapsa aplicată este limitată. Instanța poate aplica doar o amendă sau o pedeapsă privativă de libertate de până la maximum un an. În plus, vi se poate retrage permisul de conducere.

Avocatul din oficiu (4)

Atunci când sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, dacă se preconizează în cazul unei condamnări o pedeapsă privativă de libertate de peste un an, dacă vă aflați în detenție preventivă sau dacă, din alte motive, nu vă puteți autoapăra, instanța judecătorească are obligația de a vă numi un avocat în cazul în care nu aveți deja unul. În cadrul procedurii accelerate veți beneficia de un avocat din oficiu dacă se preconizează o pedeapsă privativă de libertate de șase luni. Obligația de numire a unui avocat există, independent de situația dumneavoastră financiară.

Instanța judecătorească decide care avocat va fi numit din oficiu pentru dumneavoastră. Vi se va oferi însă posibilitatea de a alege personal un avocat pentru a fi numit din oficiu și de a comunica numele acestuia instanței. Dacă nu veți numi niciun avocat, instanța judecătorească va alege un avocat pentru dumneavoastră.

Schimbarea avocatului din oficiu este posibilă numai în cazuri excepționale. Puteți însă mandata un alt avocat la alegere; în cazurile acestea, numirea avocatului din oficiu va fi în mod normal retrasă. În aceste cazuri dumneavoastră trebuie să remunerați avocatul ales, exceptând situația în care costurile sunt suportate de stat în cazul unei achitări.

Date cu privire la cercetări/acte de acuzare/condamnări (5)

Ce date vor fi stocate?

Poliția stochează datele referitoare la procedurile precontencioase în baze de date proprii.

În timpul desfășurării unei proceduri precontencioase și după încheierea acesteia, datele vor fi stocate și la parchet. În plus, datele referitoare la o procedură precontencioasă vor fi stocate în registrul central de proceduri al parchetului. Se aplică anumite termene de radiere reglementate prin lege.

În Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul judiciar central federal pentru probleme penale se înregistrează condamnările definitive. Înregistrarea nu depinde de acordul dumneavoastră. Condamnările vor fi șterse după o perioadă stabilită dacă nu au fost adăugate sentințe noi. Perioada se stabilește în funcție de cuantumul pedepsei.

 

Când și ce fel de date se utilizează în cadrul procedurii penale?

Poliția și parchetul pot accesa oricând bazele de date în care sunt stocate informații referitoare la dumneavoastră. Personal nu aveți acces la Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul judiciar central federal. Instanța judecătorească va solicita pentru pregătirea ședinței principale un extras de cazier.

 

Ce importanță au datele în cadrul procedurii precontencioase?

Dacă sunt înregistrate proceduri precontencioase anterioare, parchetul trebuie să aibă în vedere acest fapt, de exemplu, la analizarea posibilității de suspendare a procedurii conform articolelor 153, 153a din StPO.

 

Ce importanță au datele în cadrul condamnării?

Legea prevede că, în cadrul ședinței principale, pot fi expuse condamnări anterioare înregistrate în cazierul judiciar central federal. În cazul în care există condamnări anterioare, acestea pot influența în mod negativ cuantumul pedepsei. În cazul unei condamnări, datele stocate numai la parchet și poliție nu pot fi luate în considerare pentru cuantumul pedepsei.

 

Cum pot afla ce date referitoare la mine au fost stocate și cum pot lua măsuri împotriva stocării datelor?

Puteți afla ce date referitoare la dumneavoastră au fost stocate solicitând informații la oficiile care înregistrează datele.

La oficiul care a stocat datele puteți solicita ștergerea datelor. Dacă se refuză ștergerea, puteți dispune analizarea cazului la instanța judecătorească.

 

Informații suplimentare

Reglementările cu privire la cazierul judiciar central federal sunt prevăzute de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind cazierul judiciar central federal, stocarea datelor prin parchetul de investigare este reglementată la articolul 483 et seq. din Codul de procedură penală, registrul central de procedură al parchetului este prevăzut în articolul 492 alineatul (1) al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodului de procedură penală și stabilit mai exact în cadrul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouădispoziții, reglementări cu privire la fișierele poliției se găsesc în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind poliția judiciară federală și în diverse legi privind direcțiile de poliție ale landurilor (sau poliția federală).

Căi de atac în cadrul cercetării penale (6)

Aveți dreptul de a acționa împotriva măsurilor din cadrul procedurii precontencioase. Posibile căi de atac sunt apelul (la o autoritate administrativă) sau solicitarea unei hotărâri judecătorești. Puteți depune o plângere împotriva hotărârii instanței judecătorești. Dacă poliția sau parchetul a luat o măsură fără ordin judecătoresc, puteți solicita verificarea ulterioară a măsurii de către instanță. Dacă vă opuneți sechestrării, cauza va fi prezentată judecătorului fără ca dumneavoastră să fiți nevoit să solicitați acest lucru.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

2 - Cum puteți consulta un avocat

Dacă sunteți implicat sub orice formă într-o proces penal penală, solicitarea de asistență judiciară independentă poate reprezenta, după caz, un avantaj. În fișele informative aflați când și în ce condiții aveți dreptul de a fi apărat de un avocat. În continuare aflați cum puteți găsi un avocat și cum puteți plăti onorariul acestuia în situația în care nu dispuneți de mijloace financiare suficiente.

Cum găsiți un avocat?

Când aflați că împotriva dumneavoastră s-a inițiat procedura cercetării penale întrucât sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, puteți găsi, de exemplu pe internet, avocați specializați în dreptul penal. Fiecare avocat autorizat din Germania are dreptul de a acționa ca apărător. Dacă vă aflați într-o situație de urgență, deoarece este iminentă o arestare sau o perchiziție, în majoritatea regiunilor din Germania puteți contacta la orice oră un apărător prin intermediul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouălinii telefonice de urgență pentru avocați pledanți. Dacă în cazul dumneavoastră sunt importante criterii precum cunoașterea unei limbi străine sau proximitatea față de domiciliu, puteți face apel la Linkul se deschide într-o fereastră nouăpagina de căutare a avocaților pledanți pusă la dispoziție de Departamentul penal al Asociației Avocaților Germani sau la paginile de căutare a avocaților de pe site-urile barourilor regionale de avocați. Începând de la 1 ianuarie 2010, se întocmesc liste cu avocați pe plan regional care acceptă să fie Linkul se deschide într-o fereastră nouănumiți din oficiu. Unde și cum puteți accesa aceste liste aflați prin intermediul baroului local de avocați (printre altele, și Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici).

Dacă ați fost reținut sau dacă vă aflați în Linkul se deschide într-o fereastră nouăarest preventiv, nu aveți posibilitatea de a accesa aceste surse de informare. La cererea dumneavoastră, poliția are obligația de a vă pune la dispoziție o listă de avocați sau o carte de telefon. Linkul se deschide într-o fereastră nouăNumerele de urgență sunt, de asemenea, cunoscute poliției. Dacă poliția nu vă face posibilă contactarea unui avocat, comunicați neapărat acest lucru instanței judecătorești când vă veți prezenta în fața acesteia. Instanțele judecătorești dispun, de asemenea, de liste de avocați care acceptă să fie Linkul se deschide într-o fereastră nouănumiți din oficiu.

Cine trebuie să suporte onorariul avocațional?

Statul trebuie să suporte onorariul avocatului, dacă sunteți achitat. Dacă procedura va fi Linkul se deschide într-o fereastră nouăsuspendată în cadrul urmăririi penale sau dacă veți fi condamnat, trebuie să suportați dumneavoastră costurile.

Chiar dacă dispuneți de un venit foarte mic sau dacă nu dispuneți de niciun venit, în principiu nu beneficiați de un ajutor financiar de la stat în cadrul procesului penal. Numai pentru prima consultație puteți solicita Linkul se deschide într-o fereastră nouăajutor de consiliere la instanța judecătorească în a cărei jurisdicție aveți domiciliul.

În cazul avocaților Linkul se deschide într-o fereastră nouădin oficiu, remunerația prezintă caracteristici speciale. Astfel, avocatul dumneavoastră va fi remunerat inițial de către stat, însă remunerația stabilită legal pentru avocații din oficiu este mai mică decât cea pe care un avocat o poate solicita pentru cazurile în care nu are această calitate. Trebuie să aveți în vedere că, după încheierea procesului, onorariul pentru avocatul din oficiu vă va fi imputat dumneavoastră. În cazul acesta trebuie să rambursați statului onorariul avocatului și, dacă aveți posibilitatea, să plătiți avocatului sumele pe care le-ar fi putut solicita în cazul în care nu ar fi fost numit din oficiu.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

3 - Drepturile mele în timpul cercetării penale

În prezenta fișă informativă găsiți informații cu privire la cercetarea penală, care începe odată cu primele acte de cercetare penală desfășurate de autoritățile de aplicare a legii și se încheie cu punerea sub acuzare sau suspendarea procedurii de către procuror.

Care sunt etapele cercetării penale?

Autoritățile competente cu efectuarea urmăririi penale (procurorul sau poliția) vor iniția cercetarea penală împotriva dumneavoastră dacă există o suspiciune concretă că ați comis o infracțiune. Scopul procedurii este de a clarifica dacă suspiciunea împotriva dumneavoastră este întemeiată sau nu. De asemenea, sunt investigate și circumstanțele dezincriminatoare. Dacă procurorul consideră suspiciunea ca fiind întemeiată, vă pune sub acuzare (sau solicită o Linkul se deschide într-o fereastră nouăordonanță penală).

În vederea anchetării cauzei, poliția și procurorul pot recurge la diverse acte procedurale de anchetă. Când și ce fel de măsuri vor fi luate depinde de la caz la caz. De exemplu, puteți fi reținut imediat după comiterea faptei. După reținere poate urma arestarea preventivă.

Puteți contesta măsurile de anchetă care vă aduc prejudicii apelând – chiar și ulterior – în fața unei instanțe judecătorești.

După caz, se analizează și datele privind cercetările penale și condamnările anterioare. Detaliile cu privire la aceasta sunt clarificate Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Drepturile mele în timpul cercetării penale

Pe parcursul întregii cercetări penale aveți dreptul de a beneficia de asistența unui avocat. Informații cu privire la căutarea unui avocat și la onorariul avocațional găsiți Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. Dacă nu cunoașteți limba germană, trebuie numit un interpret la cerere pentru a avea posibilitatea de comunicării cu avocatul dumneavoastră.

Nu aveți dreptul de acces la dosar. Puteți obține însă informații, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate sau drepturile unor persoane terțe să nu fie încălcate. După încheierea cercetărilor, apărătorului dumneavoastră i se acordă dreptul de acces la dosar. Acest lucru este posibil anterior numai dacă scopul cercetărilor nu este pus în pericol.

În cazul în care împotriva dumneavoastră se ia una dintre următoarele măsuri de anchetă, găsiți în anexe informații cu privire la drepturile dumneavoastră:

Cum va afecta cercetarea penală faptul că sunt cetățean al altui stat?

În general, în timpul desfășurării cercetării penale, vă este permis să părăsiți teritoriul Germaniei. Același lucru nu este valabil dacă ați fost arestat sau în cazul unui mandat de arestare fără punere în executare, de exemplu dacă vi s-a impus obligația de a nu părăsi localitatea de domiciliu fără aprobarea instanței judecătorești.

Dacă aveți cunoștință despre faptul că sunteți vizat de o cercetare penală, trebuie să vă asigurați că puteți fi contactat prin poștă de către parchet și de către instanță.

În timpul cercetări penale puteți apela oricând la reprezentanța consulară a țării dumneavoastră de origine.

Audierea persoanei acuzate (1)

Dacă sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, poliția sau procurorul vă va audia cu privire la acuzație pentru a vă acorda dreptul la justiție. În anumite cazuri, la cererea parchetului, puteți fi audiat și de către un judecător.

Ce trebuie să fac atunci când sunt citat la o audiere?

Atunci când sunteți citat de parchet sau de o instanță judecătorească la o audiere, sunteți obligat să vă prezentați. Dacă nu dați curs citării, puteți fi obligat să vă prezentați. Nu este necesar să dați curs unei citări la o audiere de către poliție.

Ce explicații mi se oferă înainte de a începe audierea?

Înainte de a începe audierea trebuie să fiți informat cu privire la fapta de care sunteți suspectat și dispozițiile de drept penal considerate a fi încălcate de dumneavoastră. De asemenea, trebuie să fiți informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a nu răspunde, la posibilitatea consultării unui avocat anterior audierii dumneavoastră și posibilitatea solicitării strângerii de probe individuale pentru dezincriminarea dumneavoastră.

Va fi numit un interpret dacă nu cunosc limba de procedură?

Dacă nu aveți cunoștințe suficiente de limba germană, va fi numit un interpret; această numire nu implică pentru dumneavoastră cheltuieli. Interpretul va fi prezent pe parcursul întregii audieri și traduce întrebările, răspunsurile dumneavoastră și procesul-verbal scris al audierii dumneavoastră.

Pot consulta un avocat?

Ca suspect puteți consulta oricând, chiar și anterior audierii, singur sau în prezența unui interpret, un Linkul se deschide într-o fereastră nouăapărător. La audierea dumneavoastră de către procuror sau de către un judecător este permisă prezența apărătorului dumneavoastră, nu însă în cazul unei audieri realizate de organele de poliție.

Voi fi audiat? Trebuie să ofer informații?

Înainte de finalizarea investigațiilor, poliția sau procurorul au obligația de a vă audia, exceptând cazul în care procedura va fi suspendată. În cazuri mai simple puteți fi audiat și în scris.

În cazul audierii (chiar și în scris) aveți obligația de a oferi informații legate de dumneavoastră. Aceste informații includ prenumele, numele de familie și numele la naștere, locul și data nașterii, starea civilă, ocupația, adresa de domiciliu și cetățenia.

Nu aveți însă obligația de a face declarații cu privire la acuzație și la cauză. Dacă și în ce măsură faceți declarații este decizia dumneavoastră personală – eventual după consultarea apărătorului dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă fac o declarație care aduce prejudicii cazului meu?

Orice declarație făcută în cadrul audierii dumneavoastră va fi consemnată într-un proces-verbal. În cazul în care faceți o declarație care vă este defavorabilă, instanța va lua cunoștință și, după punerea sub acuzare, se va pronunța cu privire la infracțiunea comisă de dumneavoastră. Chiar dacă mai târziu doriți să păstrați tăcerea sau să retrageți declarația, instanța poate ține cont de declarațiile dumneavoastră anterioare în cadrul deliberărilor.

În cadrul audierii voi fi informat cu privire la stadiul cercetărilor?

Este la latitudinea procurorului să vă informeze cu privire la stadiul cercetărilor. Însă nu îi este permis să vă inducă în eroare.

Ce metode sunt interzise?

În cadrul audierii dumneavoastră nu este permis să fiți maltratat sau să vă fie afectată integritatea corporală în nici un fel. Nu este permis să fiți amenințat, nici să vi se promită un avantaj ilegal. O declarație efectuată prin încălcarea acestor interdicții nu poate fi folosită, chiar dacă sunteți de acord cu aceasta.

Informații suplimentare

Reglementările privind audierea se găsesc în articolele 136, 136 a, 163 a din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală.

Identificarea judiciară a persoanei/percheziția corporală/prelevarea de probe de sânge etc. (2)

Detalii cu privire la căile de atac împotriva acestor măsuri găsiți Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ce înseamnă procedura de identificare judiciară persoanei? Ce presupune aceasta?

Procedura de identificare judiciară persoanei are în vedere măsuri care vizează dovedirea vinovăției sau a nevinovăției dumneavoastră în cadrul unei acțiuni penale în desfășurare. În acest scop puteți fi fotografiat, vi se pot preleva amprente digitale și palmare sau pot fi înregistrate semnalmente fizice distinctive, precum tatuajele.

Identificarea judiciară persoanei poate fi dispusă doar de către instanța judecătorească, de către procuror și de către organele de poliție. Aceasta este efectuată în mod obișnuit de către organele de poliție.

Identificarea judiciară persoanei poate fi realizată și prin folosirea constrângerii. Poliția poate, de exemplu, să vă imobilizeze brațele și degetele pentru a prelua amprentele.

Poate fi realizată identificarea judiciară persoanei dacă aceasta nu se dovedește strict necesară (de exemplu, dacă este evident că eu sunt autorul)?

Identificarea judiciară persoanei poate fi realizată în vederea folosirii informațiilor pentru acțiuni penale ulterioare; nu pentru scopurile cauzei în derulare, ci pentru păstrarea elementelor dumneavoastră de identificare pentru alte acțiuni penale ce pot apărea ulterior. Prin urmare, trebuie să existe motive suficiente care să indice că vor fi inițiate și alte acțiuni penale împotriva dumneavoastră.

Poate fi realizată o percheziție corporală?

Pentru stabilirea unor aspecte care prezintă importanță ca probe doveditoare în cadrul unei acțiuni penale, este permisă dispunerea unei percheziții corporale.

În cazul unei percheziții corporale simple, corpul dumneavoastră va fi percheziționat pentru a putea constata prezența unor corpuri străine în orificiile corporale naturale. Dacă acest control aduce atingere pudorii dumneavoastră, acesta va fi realizat de către o persoană de același sex sau de către un medic. Anterior percheziției trebuie să fiți informat cu privire la faptul că, la cererea dumneavoastră, poate fi permisă prezența unei persoane în care aveți încredere și că, în cazul unui interes motivat, aveți dreptul de a alege ce sex să aibă persoana care efectuează percheziția. Trebuie să permiteți efectuarea percheziția, însă nu puteți fi obligat să participați activ la aceasta.

Este permisă prelevarea de probe de sânge, de alte fluide corporale sau de probe ADN (de exemplu, păr sau salivă)?

Este permisă prelevarea de probe de sânge sau de alte fluide corporale, spre exemplu pentru identificarea concentrației de alcool în sânge sau pentru a compara ADN-ul dumneavoastră cu indiciile ADN identificate la locul comiterii infracțiunii. Aceste eșantioane pot fi prelevate doar de un medic, nu și de organele poliției. Probele prelevate trebuie distruse când nu mai sunt necesare pentru scopurile cercetării penale. Cu toate acestea, amprenta dumneavoastră genetică poate fi înregistrată, dacă există motive suficiente să se presupună că împotriva dumneavoastră vor fi inițiate în viitor alte acțiuni penale, ca urmare a comiterii unei infracțiuni grave.

Dacă nu sunteți de acord cu percheziția corporală sau cu analiza ADN, acestea trebuie dispuse de o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de percheziție. De asemenea, percheziția poate avea loc cu folosirea constrângerii.

Informații suplimentare

Procedura de identificare judiciară a persoanei este reglementată la articolul 81b, controlul corporal și prelevarea de probe de sânge la articolele 81a și 81d, analiza ADN la articolele 81e, 81f și 81g din Codul de procedură penală.

Percheziția/sechestrul/interceptarea convorbirilor (3)

Detalii cu privire la căile de atac împotriva acestor măsuri găsiți Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Îmi pot fi percheziționate locuința, biroul, automobilul etc.?

Dacă sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni, procurorul și poliția pot percheziționa locuința dumneavoastră, precum și alte spații, inclusiv automobilul dumneavoastră, dacă se presupune că acolo există probe doveditoare sau dacă este necesară arestarea dumneavoastră.

În principiu, percheziția trebuie ordonată de o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de percheziție.

Prezența dumneavoastră la percheziție este permisă. Puteți permite și avocatului dumneavoastră să participe. În cazul în care, la percheziție nu este prezent un judecător sau un procuror, vor fi prezenți, dacă este posibil, doi funcționari comunali. Puteți însă renunța la prezența acestora. După încheierea percheziției, la solicitarea dumneavoastră, trebuie să vi se înmâneze un act în care se specifică motivul percheziției și infracțiunea de care sunteți acuzat.

Este permis sechestrul bunurilor aflate în proprietatea mea?

Autoritățile de aplicare a legii pot lua măsuri asiguratorii în ceea ce privește bunuri care vă aparțin, dacă acestea prezintă importanță probatorie. Dacă nu predați obiectele voluntar, acestea pot fi puse sub sechestru. În principiu, sechestrarea trebuie ordonată de instanța judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, procurorul și poliția pot dispune emiterea ordinului de punere sub sechestru. Puteți contesta oricând ordinul, chiar și după efectuarea percheziției.

În cazul în care, după efectuarea percheziției, sunt luate măsuri asiguratorii sau sunt puse sub sechestru diverse obiecte, puteți solicita un inventar al acestor obiecte.

Este permisă reținerea permisului meu de conducere?

Permisul dumneavoastră de conducere poate fi retras provizoriu (exclusiv de către instanță), dacă există motive întemeiate pentru a se presupune că instanța judecătorească vă va retrage permisul de conducere într-o acțiune ulterioară privind comiterea unei infracțiuni rutiere. De regulă, acest lucru se întâmplă dacă ați comis o infracțiune rutieră prin care dovediți că nu puteți conduce un autovehicul. Retragerea provizorie a permisului dumneavoastră de conducere de către instanță are rolul de confirmare a reținerii anterioare a acestuia. Organele de poliție sau procurorul vă pot reține permisul de conducere atunci când întârzierile presupun riscuri și există motive urgente pentru retragerea dreptului dumneavoastră de a conduce.

Este permisă interceptarea convorbirilor mele?

Comunicarea dumneavoastră la distanță (de exemplu prin telefon) și convorbirile purtate în locuința dumneavoastră pot fi monitorizate și înregistrate numai în condiții legale stricte; aceasta presupune însă existența unor suspiciuni privind comiterea unor infracțiuni grave sau foarte grave. Ambele măsuri trebuie dispuse de către o instanță judecătorească. Atunci când întârzierile presupun riscuri, respectiv în cazuri urgente, aceste măsuri pot fi dispuse de către procuror. Trebuie să fiți informat ulterior cu privire la măsurile de monitorizare.

Informații suplimentare

Percheziția și sechestrul sunt reglementate la articolele 102 și următoarele, 94 și următoarele, retragerea provizorie a permisului de conducere (reținerea permisului de conducere) este reglementată la articolul 111a, iar interceptarea convorbirilor la articolul 100a și următoarele din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodului de procedură penală.

Arestare (4)

Procurorul și poliția pot dispune arestarea dumneavoastră provizorie dacă sunteți surprins la locul comiterii infracțiunii sau dacă sunteți urmărit și suspectat de fugă de la locul infracțiunii. Procurorul și poliția vă pot aresta când întârzierile presupun riscuri și situația este urgentă,  dacă sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui mandat de arestare. De exemplu, atunci când există motive întemeiate de a fi suspectat de comiterea unei infracțiuni și când există motive de arestare specifice. La arestare, mandatul de arestare poate exista deja sau trebuie emis de către un judecător la cererea procurorului.

Se poate avea în vedere o arestare și atunci când trebuie sunt necesare măsuri investigative specifice, precum o audiere sau o percheziție corporală.

Când sunt arestat, mi se comunică motivul arestării?

Da, în orice situație. Dacă există un mandat de arestare, trebuie să primiți o copie a acestuia la arestarea dumneavoastră.

Pentru cât timp pot fi reținut?

Dacă motivul arestării este un mandat de arestare deja existent sau care nu a fost încă emis, se aplică aceste perioade.

Dacă ați fost arestat pentru a se efectua acte de cercetare penală cu forța, acestea trebuie să se desfășoare fără mari întârzieri și trebuie să fiți eliberat la finalizarea acestora. Durata depinde de circumstanțe. Durata reținerii nu poate depăși  sfârșitul zilei următoare zilei arestării.

În cazul în care, după arestarea dumneavoastră, se arată că nu ați executat încă o pedeapsă privativă de libertate care v-a fost aplicată, după arestare puteți fi reținut pentru executarea respectivei pedepse privative de libertate.

Pot contacta pe cineva?

Dacă ați fost arestat, aveți dreptul de a consulta oricând un apărător ales de dumneavoastră. Puteți înștiința o rudă sau o persoană în care aveți încredere, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate. Puteți solicita și informarea reprezentanței consulare a țării dumneavoastră.

Pot primi vizita unui medic în caz de necesitate?

Aveți dreptul de a solicita examinarea de către un medic ales de dumneavoastră.

Ce este un mandat de arestare european și cum îl pot contesta?

Un mandat de arestare european servește la arestarea și extrădarea unei persoane căutate pe teritoriul UE în vederea condamnării sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privativă de libertate. Dacă s-a emis un mandat de arestare european împotriva dumneavoastră, puteți fi arestat în orice stat membru și extrădat în statul membru emitent.

După sunteți arestat în Germania în temeiul unui mandat de arestare european, veți fi audiat mai întâi la cel mai apropiat tribunal local cu privire la circumstanțele personale și la posibilele obiecții pe care le puteți avea împotriva extrădării. Curtea de apel regională va dispune cu privire la obiecțiile dumneavoastră.

Aveți dreptul la asistență în orice fază a procedurii.

Dacă sunteți de acord cu extrădarea dumneavoastră, aceasta va fi realizată fără întârziere (așa-numita procedură simplificată de extrădare). În plus, veți fi întrebat dacă doriți să renunțați la drepturile conferite de „principiul specialității”. Dacă optați pentru renunțare, puteți fi urmărit în statul emitent și în alte acțiuni penale inițiate împotriva dumneavoastră care nu fac obiectul mandatului de arestare european. Consimțământul pentru procedura simplificată de extrădare și/sau renunțarea la principiul specialității este irevocabil.

Dacă nu sunteți de acord, curtea de apel regională va dispune cu privire la admisibilitatea și  posibilitatea de aprobare a extrădării în termen de 60 de zile. Nu există cale de atac împotriva acestei hotărâri.

Puteți găsi informații detaliate Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici și Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Arestarea preventivă (5)

Când trebuie să îmi fie comunicat mandatul de arestare?

Dacă ați fost arestat în baza unui mandat de arestare, acesta trebuie să vă fie înmânat la arestare. Dacă ați fost arestat provizoriu, trebuie să fiți prezentat instanței cel târziu la o zi după arestare. Dacă instanța judecătorească emite un mandat de arestare împotriva dumneavoastră, vă comunică acest lucru. Dacă instanța judecătorească nu emite un mandat de arestare împotriva dumneavoastră, trebuie să fiți eliberat.

În ce situații pot fi arestat preventiv?

Arestarea preventivă poate fi dispusă atunci când există motive întemeiate de a fi suspectat de comiterea unei infracțiuni și când există un motiv de arestare. Motivele de arestare se referă la comiterea unor infracțiuni foarte grave, sustragerea și riscul de sustragere, riscul de recidivă sau riscul de a împiedica investigarea infracțiunii, de exemplu prin distrugerea elementelor de probă sau încercarea de a influența martorii. Se poate presupune că doriți să vă sustrageți anchetei când nu aveți un domiciliu stabil, un loc de muncă stabil și relații sociale puternice.

Cum pot contesta un mandat de arestare preventivă?

Puteți contesta un mandat de arestare preventivă prin depunerea unei plângeri în fața instanței superioare. De asemenea, puteți solicita verificarea legalității mandatului în fața instanței judecătorești emitente. Nu este admisibilă depunerea plângerii concomitent cu solicitarea verificării legalității arestării.

Cât timp trebuie să rămân în arest preventiv?

Arestul preventiv poate dura până la sfârșitul cercetării penale. Se poate încheia mai devreme, dacă mandatul de arestare a fost anulat sau în caz de eliberare pe cauțiune, care poate fi condiționată, de exemplu, de obligația de a depune o sumă de bani drept cauțiune sau de a contacta periodic poliția.

Arestarea preventivă poate depăși șase luni doar în circumstanțe specifice care trebuie analizate din oficiu de către procuror și de către instanța judecătorească (de exemplu, cercetarea penală este extrem de dificilă, neobișnuit de complexă sau există alte motive importante).

Ce mi se comunică atunci când sunt arestat?

Dacă ați fost arestat, trebuie să vi se comunice într-o limbă înțeleasă de dumneavoastră următoarele:

 • trebuie să fiți prezentat instanței judecătorești imediat sau cel târziu la o zi după arestarea dumneavoastră;
 • aveți dreptul de a face declarații cu privire la acuzare și de a nu face declarații cu privire la cauză;
 • puteți solicita administrarea de probe în favoarea dumneavoastră și puteți să nu faceți declarații cu privire la cauză;
 • puteți consulta oricând, chiar și anterior audierii dumneavoastră, un apărător ales de dumneavoastră;
 • aveți dreptul de a solicita să fiți consultat de către un medic ales de dumneavoastră;
 • aveți posibilitatea de a înștiința o rudă sau o persoană în care aveți încredere, cu condiția ca cercetările să nu fie afectate.

Trebuie să vi se atragă atenția asupra faptului că puteți solicita numirea unui interpret, fără a suporta costurile, și puteți înștiința consulatul țării dumneavoastră de origine, căruia îi puteți transmite și mesaje. În plus, la audierea efectuată de instanța judecătorească trebuie să vi se atragă atenția asupra circumstanțelor incriminatorii. Trebuie să vi se ofere posibilitatea de a combate motivele de suspiciune și de arestare și de a invoca faptele care sunt în favoarea dumneavoastră. În final trebuie să fiți informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a depune o plângere împotriva arestării și de a solicita o verificare a legalității arestării.

În timpul detenției pot primi vizite, pot primi corespondență, pot purta îmbrăcăminte proprie etc.?

În principiu, există posibilitatea de a primi vizite și corespondență în timpul arestării preventive. Însă vă pot fi impuse restricții. De exemplu, vi se poate impune obținerea permisiunii de a primi vizite și de a folosi mijloacele de telecomunicație. Vi se poate impune monitorizarea vizitelor, a mijloacelor de telecomunicații pe care le folosiți, a corespondența și a pachetelor. De asemenea, se poate impune ca predarea obiecte în cadrul vizitelor să necesite permisiunea prealabilă. Puteți contesta aceste măsuri. În schimb, comunicarea în scris și orală cu apărătorul dumneavoastră este permisă, în principiu, fără restricții. În plus, în fiecare land federal se aplică diferite legi privind executarea arestării preventive.

Punerea sub acuzare (6)

Dacă cercetarea penală oferă suficiente motive pentru a iniția o acțiune publică împotriva dumneavoastră, procurorul vă pune sub acuzare sau solicită un Linkul se deschide într-o fereastră nouămandat de arestare la instanța competentă. În caz contrar, suspendă procedura. În actul de punere sub acuzare, parchetul prezintă fapta de care sunteți acuzat, legea penală pe care se consideră că ați încălcat-o și probele doveditoare aferente.

Ce înseamnă faptul că instanța judecătorească îmi trimite o notificare privind punerea sub acuzare?

Instanța judecătorească verifică în cadrul unei proceduri intermediare dacă va iniția acțiunea penală dumneavoastră. În acest scop vă comunică rechizitoriul. În același timp, vă solicită să declarați într-un anumit termen dacă mai doriți strângerea de probe dezincriminatoare sau dacă doriți să prezentați obiecții împotriva demarării acțiunii penale.

În cadrul procedurii simplificate, punerea sub acuzare va fi tratată în alt mod, vă rugăm să citiți în acest sens Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ce pot face dacă nu înțeleg acuzația, deoarece nu stăpânesc limba germană?

Dacă primiți o notificare privind punerea sub acuzare într-o limbă pe care nu o înțelegeți, puteți solicita ca actul de punere sub acuzare să fie tradus, fără a suporta costurile, și să vă fie transmis din nou.

Ce pot face în cazul în care consider că acuzația nu este corectă?

În termenul stabilit de instanța judecătorească puteți comunica motivele pentru care considerați că acuzația este necorespunzătoare. Puteți solicita și strângerea de probe care, în opinia dumneavoastră, sunt dezincriminatoare.

Instanța judecătorească poate, de asemenea, refuza punerea sub acuzare?

Dacă instanța consideră că, în baza actului de punere sub acuzare, probabil nu veți fi condamnat, de exemplu, deoarece consideră că probele doveditoare nu sunt suficiente, aceasta respinge inițierea fazei de judecată. Parchetul poate depune imediat o plângere împotriva acestei decizii.

Acuzația poate fi modificată anterior ședinței principale?

În măsura în care instanța nu a acceptat încă acuzația pentru ședința principală, parchetul o poate retrage și modifica. Pot fi prezentate în orice caz probe noi și în timpul procesului penal.

Pot fi pus sub acuzare pentru o infracțiune pentru care am fost pus deja sub acuzare într-un alt stat membru?

Punerea sub acuzare într-un alt stat membru nu împiedică punerea sub acuzare în Germania. Doar o condamnare ca urmare a aceleași fapte împiedică o nouă urmărire penală.

Voi fi informat cu privire la martorii care vor depune mărturie împotriva mea și la probele doveditoare aduse împotriva mea?

procurorul menționează în cadrul acuzației probele doveditoare care susțin acuzația. Cel târziu după încheierea cercetărilor și anterior punerii sub acuzare, apărătorul dumneavoastră are dreptul de acces la dosar. Dumneavoastră puteți obține informații și copii individuale din dosar.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Drepturile mele procesuale

Procurorul trimite actul de punere sub acuzare instanței judecătorești, iar aceasta decide în cadrul unei proceduri intermediare dacă va iniția sau nu faza de judecată, respectiv un proces.

Dacă instanța declară capetele de acuzare admisibile, procesul debutează cu dezbaterea pe fond. Dezbaterea pe fond se poate desfășura pe parcursul uneia sau mai multor zile. Capetele de acuzare pot fi tratate și în cadrul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouăproceduri accelerate, care este supusă unor reguli speciale.

Cum se desfășoară ședința principală?

Pentru început, instanța va determina părțile prezente (procurorul, dumneavoastră și, eventual, apărătorul dumneavoastră, martori, experți). Ulterior, martorii vor fi invitați să părăsească sala de judecată.

Veți fi interogat cu privire la datele dumneavoastră personale. Trebuie să menționați numele, adresa, locul și data nașterii, cetățenia și ocupația. Nu este necesar să menționați venitul.

Ulterior se citește actul de acuzare.

Vi se oferă posibilitatea de a face declarații cu privire la acuzații. Nu sunteți obligat să faceți acest lucru, puteți apela la dreptul de a păstra tăcerea. Instanța nu poate formula concluzii în dezavantajul dumneavoastră dacă decideți să nu faceți declarații. Ulterior se prezintă probele, adică se audiază martorii, se ascultă experții și/sau se citesc documente.

În final, parchetul și – în cazul în care dispuneți de unul – apărătorul dumneavoastră vor evalua succesiv rezultatul strângerii de probe și vor solicita condamnarea sau achitarea.

Dumneavoastră aveți ultimul cuvânt.

Instanța își comunică hotărârea și motivarea acesteia.

Unde se va desfășura procesul?

Procesul se va desfășura unde procurorul a formulat acuzațiile; există prevederi legale specifice în acest sens. Deseori, procesul se derulează în fața instanței locului unde s-a comis fapta.

Instanța competentă să judece fapta - tribunalul local, tribunalul regional sau curtea de apel regională – depinde de sancțiunea preconizată pentru fapta comisă. Dacă se preconizează ca sancțiunea va consta doar într-o amendă sau o pedeapsă privativă de libertate de maxim doi ani, hotărârea va fi pronunțată de un judecător al tribunalului local. Dacă se preconizează pedepse privative de libertate între doi și patru ani, se va pronunța un complet de trei judecători ai tribunalul local, unul fiind judecător profesionist, iar ceilalți doi judecători consultanți (Schöffen). În cazul în care se preconizează o pedeapsă cu închisoarea mai mare de patru ani, hotărârea va fi pronunțată de tribunalul regional cu doi sau trei judecători profesioniști și doi judecători consultanți. În cauzele care privesc siguranța statului este competentă curtea de apel regională în cadrul unui complet cu trei judecători profesioniști.

Procesul este public?

Ședința principală este publică. Publicul va fi exclus numai în cazuri excepționale, de exemplu pentru protecția martorilor.

Pot fi modificate capetele de acuzare în timpul procesului?

Capetele de acuzare pot fi modificate în mică măsură ca urmare a unei observații a instanței în acest sens. Noi acuzații pot fi adăugate în timpul procesului numai prin intermediul unei acțiuni în revizuire. O asemenea extindere a acuzațiilor nu va putea avea loc decât cu acordul dumneavoastră și al instanței.

Ce se întâmplă dacă îmi recunosc vinovăția cu privire la unele sau la toate capetele de acuzare în cadrul procesului?

O mărturisire nu duce la încheierea procesului. Este posibil însă ca instanța să renunțe la administrarea anumitor probe întrucât consideră că mărturia dumneavoastră este credibilă, de exemplu, deoarece este susținută de probe deja administrate. Instanța poate reduce pedeapsa ca urmare a unei mărturisiri. În anumite condiții, mărturisirea dumneavoastră poate fi parte a unei așa-numite Linkul se deschide într-o fereastră nouăînțelegeri. Această înțelegere se referă la cuantumul pedepsei, însă nu la stabilirea vinovăției sau nevinovăției dumneavoastră.

Ce drepturi am în timpul procesului?

În principiu, trebuie să participați la proces. Daca nu va prezentați la proces, în absența unei dispense din partea instanței, procesul va fi întrerupt iar instanța poate dispune emiterea unui mandat de arestare împotriva dumneavoastră. O excepție se aplică în cazul unui proces penal inițiat în cadrul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouăproceduri privind emiterea unei ordonanțe penale.

Dacă nu stăpâniți în mod suficient limba, instanța va desemna un interpret care vă va traduce toate elementele și declarațiile importante din cadrul procesului.

Puteți fi apărat de către un avocat. În anumite cazuri este obligatoriu să fiți apărat de către un avocat. Dacă nu vă alegeți un avocat în aceste cazuri, instanța va numi un Linkul se deschide într-o fereastră nouăavocat din oficiu.

Ce drepturi am cu privire la probele administrate împotriva mea?

Aveți dreptul de a face o declarație cu privire la fiecare probă administrată împotriva dumneavoastră. Puteți aduce obiecții cu privire la colectarea și administrarea probelor pe care le considerați injuste.

Puteți solicita administrarea de probe suplimentare. Puteți colecta probe și personal, fără a dispune însă de prerogativele poliției. De exemplu, nu vă este permis să interceptați convorbiri telefonice și să prezentați înregistrările ca probă.

Vă este permis să rugați martorii să depună mărturie cu privire la ceea ce au observat și puteți aduce martorii și în fața instanței. Trebuie să aveți însă în vedere că, în fața instanței, martorii au obligația de a spune adevărul.

Martorii vor fi audiați mai întâi de către instanță și de către procuror. Ulterior îi puteți interoga dumneavoastră și avocatul dumneavoastră.

De regulă, se citește un extras din Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul dumneavoastră judiciar. Dacă ați fost condamnat deja pentru o infracțiune similară cu cea judecată în prezent, poate fi citită și hotărârea anterioară. Condamnări anterioare din alte state membre nu sunt cuprinse în cazier. Totuși, dacă instanței i se aduc la cunoștință pe alte căi condamnări anterioare, poate ține cont de astfel de informații în cadrul procesului.

Ce se întâmplă la finalul procesului?

Procesul se poate încheia cu o hotărâre sau cu o Linkul se deschide într-o fereastră nouăsuspendare.

În majoritatea cazurilor, procesul se încheie cu pronunțarea unei hotărâri. În funcție de probe, instanța vă poate condamna sau achita. Pedepsele posibile pot fi pecuniare sau pot viza privarea de libertate. De asemenea, în anumite cazuri prevăzute de lege, se poate dispune măsuri de siguranță, precum internarea într-o clinică de psihiatrie, într-o clinică de dezintoxicare sau detenția preventivă. O altă măsură posibilă vizează retragerea permisiunii de conducere. Ca pedeapsă secundară, instanța poate aplica și o interdicție de a conduce.

O Linkul se deschide într-o fereastră nouăamendă va fi aplicată sub forma unui anumit număr de zile-amendă (de exemplu, 50 de zile a câte 15 EUR). Suma corespunzătoare unei zile-amendă valorează întotdeauna a treizecia parte a venitului lunar. O amendă poate fi achitată și prin muncă. Dacă nu plătiți amenda și nu executați o muncă, veți fi arestat și veți petrece pentru fiecare zi-amendă o zi în detenție. În cazul unei amenzi de până la 180 de zile-amendă, pedeapsa poate fi, de asemenea, cu suspendare. Veți primi un avertisment, iar pedeapsa trebuie achitată doar dacă săvârșiți o recidivă după pronunțarea hotărârii sau dacă încălcați obligațiile impuse.

Executarea pedepselor privative de libertate de până la doi ani poate fi suspendată. Dacă nu respectați obligațiile, pedeapsa poate fi executată.

În plus față de pedeapsă instanța poate dispune aplicarea unor măsuri de siguranță și a unor pedepse secundare.

Ce rol are victima în cadrul procesului?

În majoritatea cazurilor, victima este un martor important și va fi audiat în această calitate.

Victima anumitor infracțiuni poate participa și activ la proces, dacă are dreptul de a se constitui parte civilă. Ca parte civilă, victima poate formula personal întrebări și poate solicita analizarea probelor sau, dacă, dispune de sprijinul unui avocat, să-i solicite acestuia să procedeze astfel. La sfârșitul procesului, victima sau avocatul acesteia pot formula concluzii și solicita aplicarea unei anumite pedepse.

Informații suplimentare

Derularea procesului este reglementat în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală și în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind administrarea justiției.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Dacă ați fost condamnat de instanță, puteți introduce o cale de atac împotriva hotărârii. Nu dispuneți de căi de atac dacă ați fost achitat, chiar dacă nu sunteți de acord cu motivele expuse. Instanța trebuie să vă informeze cu privire la căile de atac de care dispuneți.

Împotriva hotărârilor tribunalului local există, la alegere, două tipuri de căi de atac: apelul și recursul. Împotriva hotărârilor tribunalului regional puteți introduce doar recursul.

Pot introduce o cale de atac?

Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți anunța imediat după comunicarea hotărârii că veți introduce o cale de atac, fapt care va fi reținut în procesul-verbal. Puteți introduce acțiunea în scris sau o puteți înregistra la grefa instanței. Chiar dacă hotărârea este precedată de o înțelegere, puteți introduce o acțiune.

Acțiunea poate fi îndreptată împotriva condamnării propriu-zise sau doar împotriva cuantumului pedepsei.

Atunci când introduceți o cale de atac, expunerea motivelor este la latitudinea dumneavoastră.

Un recurs trebuie motivat cel târziu la o lună de la motivarea în scris a hotărârii. Aveți nevoie în acest scop de un avocat, deoarece nu vă este permis să motivați personal recursul.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă introduceți o cale de atac împotriva condamnării, inițial, hotărârea nu va fi definitivă și nu va fi executată, însemnând că, pentru început, nu trebuie să plătiți amenda aplicată sau să executați o pedeapsă privativă de libertate. Dacă vă aflați în arest preventiv deja, nu veți fi eliberat. Pentru a fi eliberat din detenția preventivă, instanța judecătorească trebuie să anuleze mandatul de arestare preventivă sau să suspende executarea pedepsei dumneavoastră.

 

Nu există termene concrete pentru pronunțarea unei hotărâri cu privire la acțiunea dumneavoastră. Cu toate acestea, în virtutea principiului general de celeritate, procesul penal trebuie să se desfășoare cât mai rapid cu putință.

În cazul introducerii unei căi de atac, procesul va fi rejudecat pe fond, de data aceasta în fața tribunalului regional competent. Curtea de Apel va decide care probe pot fi considerate importante. Acestea pot fi aceleași precum cele identificate de curtea care s-a pronunțat în primă instanță, dar pot fi și altele. De asemenea, aveți posibilitatea și dumneavoastră de a depune noi cereri privind analizarea unor noi elemente de probă.

În cazul introducerii unui recurs, nu se administrează probe noi; instanța analizează dacă hotărârea și procedurile anterioare nu sunt afectate de o eroare de drept.

Ce se întâmplă în cadrul procesului privind calea de atac introdusă?

Procesul în fața tribunalului regional se desfășoară în mod similar celui derulat în fața tribunalului local. La finalul procesului, tribunalul regional pronunță propria hotărâre. Procedura se modifică doar dacă limitați calea de atac la cuantumul pedepsei. În cazul acesta, instanța prezintă doar probe care sunt importante pentru stabilirea pedepsei, de exemplu, referitoare la motivele dumneavoastră și la circumstanțele personale.

Instanța se poate pronunța asupra recursului și în absența unei audieri orale.

Ce se întâmplă dacă calea de atac a fost admisă/respinsă?

Dacă apelul este admis, la finele deliberărilor veți fi achitat sau condamnat la o pedeapsă inferioară. Dacă nu sunteți achitat, puteți formula recurs împotriva deciziei pronunțate în apel.

Dacă recursul este admis, există două posibilități: instanța de recurs poate pronunța, în anumite condiții, o hotărâre privind fondul, de exemplu, vă poate achita. Cu toate acestea, în anumite cazuri, instanța de recurs trebuie să anuleze hotărârea împotriva căreia s-a introdus recursul și să trimită cauza spre rejudecare către instanța de grad inferior.

O condamnare anulată nu poate fi înregistrată în cazierul judiciar.

O hotărâre este definitivă dacă niciunul dintre părțile interesate – fie procurorul, fie o eventuală parte civilă – nu introduce nicio acțiune în termenul de formulare a recursului.

Provin din alt stat membru. Pot fi expulzat după proces?

Ca cetățean al Uniunii Europene puteți fi expulzat din Germania numai în anumite condiții stricte. Detaliile sunt reglementate în legea privind libera circulație a cetățenilor UE. Dacă sunteți îngrijorat cu privire la expulzarea dumneavoastră, puteți solicita asistență unui avocat.

Dacă am fost condamnat, pot fi pus încă o dată sub acuzare pentru aceeași infracțiune?

În principiu, nu este posibil să fiți condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune. Întrebarea dacă acea condamnare se referă, într-adevăr, la aceeași infracțiune, necesită o analiză juridică complexă de delimitare.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

6 - Infracțiuni rutiere și delicte minore

Cum sunt tratate infracțiunile rutiere?

Infracțiunile rutiere minore, precum depășirea vitezei, sunt urmărite de organul administrativ. Acestea nu reprezintă infracțiuni, ci contravenții. Însă abaterile rutiere foarte grave, în special acelea prin care sunt puse în pericol sau accidentate alte persoane, constituie, de obicei, infracțiuni.

Anchetele privind infracțiunile rutiere minore sunt desfășurate de către organul administrativ competent. În timpul procedurii, vă puteți prezenta în scris propriul punctul de vedere cu privire la elementele factuale. În cazul abaterilor neînsemnate (de exemplu, parcare ilegală) veți primi inițial un avertisment și vi se propune plata unei amenzi cu titlu de avertisment, care se poate atinge 35 EUR. Dacă o achitați, cazul este clasat; dacă nu plătiți și organul administrativ vă consideră vinovat, se poate emite un aviz de plată prin care vi se aplică o sancțiune sub forma plății unei amenzi. În cadrul procedurii de aplicare a unei amenzi poate fi aplicată și o interdicție de a conduce. Valoarea amenzii și durata interdicției de a conduce sunt stabilite într-o Linkul se deschide într-o fereastră nouălistă a amenzilor.

Puteți contesta notificarea de aplicare a unei amenzi. În cazul acesta, procedura va fi transferată instanței judecătorești prin intermediul procurorului. În această situație, ar trebui să aibă loc, în principiu, un proces, astfel cum este prezentat în Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 4. Cu toate acestea, în absența unei opoziții din partea dumneavoastră și a procurorului, instanța poate pronunța o hotărâre sub forma unei ordonanțe, atunci când consideră că este necesară o audiere publică. Puteți contesta hotărârea sau ordonanța emisă în cadrul unei asemenea proceduri, urmând ca tribunalul regional superior să se pronunțe în cauză. Această cale de atac este însă admisă cu anumite limitări, de exemplu, dacă împotriva dumneavoastră s-a aplicat o amendă cu o valoare mai mare de 250 EUR sau dacă acest caz servește la dezvoltarea și clarificarea jurisprudenței în domeniu.

Astfel de abateri vor fi urmărite în cazul cetățenilor altor state membre? Cum?

Astfel de abateri vor fi urmărite și în cazul cetățenilor altor state membre. Dacă sunteți surprins în timpul comiterii infracțiunii rutiere, amenda cu titlu de avertisment sau garanția poate fi reținută direct la fața locului. Garanția va fi compensată la sfârșitul procedurii cu amenda care vă este aplicată. Dacă nu sunteți surprins în timpul comiterii abaterii, puteți fi urmărit, cu condiția ca țara dumneavoastră de origine să transmită Germaniei datele despre deținătorul autovehiculului. Începând cu toamna anului 2010, Germania va participa la procedura de executare a amenzilor pe întregul teritoriul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că amenzile aplicate în Germania pot fi încasate de țara dumneavoastră de origine.

Aceste abateri vor apărea în cazierul meu judiciar?

Infracțiuni rutiere minore nu vor fi păstrate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul judiciar central federal, ci în Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul central privind circulația. În registrul central privind circulația sunt stocate datele referitoare la toate persoanele care au comis abateri rutiere în Germania, având permis de conducere german sau străin. Se stochează infracțiunile rutiere pentru care s-a aplicat o amendă în valoare de cel puțin 40 EUR. În funcție de gravitatea delictului se stochează și un anumit număr de Linkul se deschide într-o fereastră nouăpuncte. Începând cu un număr de 18 puncte se retrage permisul german de conducere, iar în cazul unui permis de conducere străin se pierde dreptul de a circula în Germania.

Informații suplimentare

Infracțiunile rutiere și procedurile corespunzătoare sunt reglementate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind traficul rutier, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul rutier și în Legea privind contravențiile.

Ultima actualizare: 30/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Estonia

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune judecată în instanță. Pentru informații privind contravențiile rutiere minore, pedepsite de obicei printr-o amendă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete privind drepturile dumneavoastră.

Prezentarea generală a procesului penal

În continuare se prezintă un rezumat al etapelor obișnuite ale procesului penal:

 • punerea în mișcare a procesului penal
 • procedura preliminară sau cercetarea
 • accesul la dosarul penal și cererile de audiere
 • punerea sub acuzare
 • proceduri preliminare în instanță
 • ședința de judecată
 • pronunțarea hotărârii
 • procedura corespunzătoare căilor de atac (în instanțele de al doilea și de al treilea grad de jurisdicție)
 • executarea hotărârii

Fișele informative oferă detalii privind aceste etape ale procesului și privind drepturile dumneavoastră. Aceste informații nu înlocuiesc asistența juridică și au doar un scop orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă atragem atenția că, întrucât Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile penale din statele membre, aceasta nu vă poate oferi asistență dacă aveți plângeri. Fișele informative conțin informații privind modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de asistență juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni

 • punerea în mișcare a procedurii penale
 • reținerea și arestul
 • interogatoriul și strângerea de probe
 • accesul la dosarul penal, cererile de audiere și punerea sub acuzare
 • informații suplimentare pentru cetățenii străiniLinkul se deschide într-o fereastră nouă

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în timpul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Contravențiile rutiere

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPrezentare generală a procedurii penale în Estonia în limba engleză

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

1 – Obținerea de asistență juridică

Este foarte important să beneficiați de asistență juridică independentă dacă sunteți implicat în vreun fel într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce circumstanțe aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat și ce poate face acesta pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum pot fi acoperite costurile asistenței juridice în cazul în care nu vă puteți permite să plătiți pentru serviciile unui avocat.

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat?

Trebuie să fiți reprezentat de un avocat în procedura preliminară, începând din momentul în care aveți posibilitatea să analizați dosarul penal (consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 2). Înainte de această etapă, trebuie să fiți reprezentat de un avocat în următoarele situații:

 • dacă erați minor la momentul săvârșirii infracțiunii;
 • dacă nu vă puteți apăra din cauza unui handicap fizic sau psihic sau dacă este dificil pentru dumneavoastră să vă apărați din cauza unui astfel de handicap;
 • dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni pasibile de pedeapsa cu închisoarea pe viață;
 • în cazul în care cauza dumneavoastră intră în conflict cu cauza unei alte persoane, care este apărată de un avocat;
 • dacă ați fost reținut în arest preventiv timp de cel puțin șase luni;
 • atunci când cauza este judecată în cadrul unei proceduri simplificate.

În timpul procesului, trebuie să fiți reprezentat de un avocat. Participarea avocatului la proces este obligatorie.

Cum găsesc un avocat

Aveți dreptul să alegeți un avocat care este de acord să vă reprezinte în temeiul unui contract. Numele și detaliile de contact ale avocaților sunt disponibile pe pagina principală a Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației Baroului din Estonia.

Dacă nu aveți un avocat angajat prin contract sau dacă avocatul dumneavoastră nu vă poate reprezenta, aveți dreptul să solicitați să vi se acorde un avocat din oficiu. În acest caz, Asociația Baroului din Estonia numește un avocat pentru a vă reprezenta.

Dreptul de a beneficia de un avocat numit de Asociația Baroului din Estonia nu depinde de situația dumneavoastră materială. Nu este necesar să furnizați detalii despre situația dumneavoastră financiară atunci când solicitați un avocat.

Dacă doriți să beneficiați de un avocat numit de Asociația Baroului din Estonia, trebuie să depuneți o cerere la organul de cercetare, la parchet sau în instanță.

Pentru anumite proceduri, participarea avocatului este obligatorie. În cazul în care, într-o astfel de procedură, nu ați ales un avocat, organul de cercetare, parchetul sau instanța va numi un avocat care să vă reprezinte. Nu este necesar să solicitați un avocat.

Cum plătesc onorariul avocatului

Trebuie să plătiți onorariul avocatului pe care l-ați ales. Onorariul avocatului și condițiile de plată sunt incluse în contractul cu clientul.

Dacă nu doriți să angajați dumneavoastră un avocat, aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat acordat de către stat. Avocatul, numit de Asociația Baroului din Estonia, este plătit de către stat. Nu este necesar să plătiți onorariul avocatului. Dacă instanța vă găsește vinovat, sunteți obligat să rambursați statului suma plătită avocatului ca onorariu.

Pot să îmi înlocuiesc avocatul?

Aveți dreptul de a înlocui avocatul pe care l-ați ales. În cazul în care vi s-a acordat un avocat din oficiu, aveți dreptul să-l înlocuiți dacă avocatul înlocuit și noul avocat sunt de acord. Dacă avocatul numit din oficiu a fost incompetent sau neglijent, puteți înainta o cerere în instanță pentru retragerea avocatului respectiv și numirea unui nou avocat de către Asociația Baroului din Estonia.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Baroului din Estonia

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

Procesul penal are două etape: procedura preliminară sau cercetarea și procesul. Procesul penal se poate încheia și fără judecarea cauzei în instanță (de exemplu, dacă, în timpul cercetărilor, se stabilește că nu a fost săvârșită o infracțiune). Numai în instanță puteți fi găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni.

Care este scopul cercetării penale?

Cercetarea penală are scopul de a stabili dacă a fost săvârșită o infracțiune și în ce circumstanțe a fost comisă aceasta. Pe parcursul cercetării, se strâng probele referitoare la presupusa infracțiune, se stabilesc circumstanțele și se decide dacă probele sunt suficiente pentru a vă acuza de săvârșirea infracțiunii.

Care sunt etapele cercetării penale?

Punerea în mișcare a procesului penal

Procesul penal este pus în mișcare de către un organ de cercetare (poliția sau alt organ de stat competent în acest sens) sau de către parchet. Procedura penală începe în momentul în care poliția sau parchetul sunt informați cu privire la presupusa infracțiune.

Reținerea și arestarea

Dacă organul de cercetare are motive întemeiate să vă suspecteze de săvârșirea unei infracțiuni, puteți fi reținut ca suspect pentru o perioadă de până la 48 de ore. Dacă sunteți reținut, trebuie să fiți interogat imediat de către un organ de cercetare.

Dacă, pe parcursul cercetărilor, se dovedește că nu există motive să fiți reținut, trebuie să fiți eliberat fără întârziere. Dacă parchetul consideră că trebuie să fiți reținut pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a nu vă sustrage cercetărilor sau a nu comite alte infracțiuni, acesta trebuie să solicite instanței un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.

În situația din urmă, veți fi adus în fața judecătorului în termen de 48 de ore din momentul în care ați fost reținut. Judecătorul hotărăște dacă este necesară arestarea. Dacă acesta constată că nu există motive pentru a fi arestat, veți fi eliberat fără întârziere.

Interogatoriul și strângerea probelor

Cercetarea are ca scop strângerea probelor care dovedesc circumstanțele infracțiunii. În acest sens, sunt interogați suspectul, victima și martorii, se strâng probe, se efectuează analize criminalistice și se realizează acțiuni de supraveghere. Toate acțiunile întreprinse în vederea strângerii de probe trebuie să fie susținute prin documente justificative, conform dispozițiilor legale. Pentru punerea sub acuzare se pot folosi numai probele prevăzute de lege și obținute pe căi legale.

Obținerea accesului la dosarul penal, cererile de audiere și punerea sub acuzare

Se alcătuiește un dosar penal cuprinzând detalii cu privire la cercetarea penală și probe. După încheierea cercetării penale, parchetul furnizează un exemplar al dosarului penal avocatului apărării. Acesta vă va informa cu privire la probele strânse și la temeiul învinuirilor care vi se aduc.

Împreună cu avocatul care vă apără, aveți dreptul să înaintați cereri la parchet (de exemplu, pentru includerea unor probe suplimentare în dosar, pentru încetarea acțiunii penale etc.). Parchetul trebuie să vă soluționeze cererile. În cazul în care parchetul nu soluționează o cerere, puteți prezenta din nou aceeași cerere în instanță în timpul procesului.

În cazul în care, după ce vi s-a adus la cunoștință conținutul dosarului și după soluționarea eventualelor cereri, parchetul constată că există suficiente probe pentru începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră, acesta elaborează actul de acuzare.

Actul de acuzare este un document care prezintă faptele și probele pe care se întemeiază punerea sub acuzare. Parchetul prezintă actul de acuzare avocatului apărării și apoi îl trimite instanței. În temeiul actului de acuzare, judecătorul dispune începerea procesului.

Drepturile mele pe parcursul cercetării

Punerea în mișcare a procesului penal (1)

De ce a fost pus în mișcare procesul penal?

Procesul penal a fost pus în mișcare deoarece organul de cercetare a primit informații privind săvârșirea unei infracțiuni. Aceste informații pot proveni dintr-o plângere depusă de o persoană sau din descoperirea unui fapt care sugerează că a fost săvârșită o infracțiune.

Scopul procesului penal este de a stabili dacă a fost săvârșită o infracțiune și, în acest caz, dacă există suficiente probe pentru a învinui suspectul de comiterea acesteia.

Cine efectuează cercetarea penală?

Procedura penală este condusă de Linkul se deschide într-o fereastră nouăparchet, iar cercetarea penală este efectuată de un organ de cercetare, în conformitate cu instrucțiunile procurorului. În general, Linkul se deschide într-o fereastră nouăpoliția efectuează cercetările. Acestea pot fi de asemenea întreprinse de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția Poliției de Securitate, Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția Impozite și Vămi, Linkul se deschide într-o fereastră nouăInspectoratul de Mediu, Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentul pentru penitenciare și Serviciul pentru penitenciare din Ministerul Justiției, Poliția Militară și Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția pentru Concurență.

Organele de cercetare pot îndeplini anumite acte procedurale numai cu permisiunea parchetului sau a instanței.

Cum aflu că a început procesul penal?

Procesul penal începe odată cu primul act procedural. Dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni, procesul penal va începe prin reținerea dumneavoastră ca suspect sau prin convocarea dumneavoastră la organul de cercetare pentru interogatoriu.

De ce pot fi suspectat de săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți fi considerat suspect în cazul în care organul de cercetare are motive suficiente să creadă că ați săvârșit o infracțiune. Aceste motive pot fi, de exemplu:

 • ați fost surprins în cursul săvârșirii infracțiunii sau imediat după aceea;
 • un martor la infracțiune sau victima vă identifică drept autorul infracțiunii;
 • probele legate de infracțiune sau alte informații sugerează că dumneavoastră sunteți făptașul.

Care sunt drepturile mele, ca suspect?

Principalele dumneavoastră drepturi ca suspect sunt următoarele:

 • dreptul de a fi informat cu privire la infracțiunea de care sunteți suspectat, de a face declarații cu privire la suspiciune sau de a refuza să faceți astfel de declarații;
 • dreptul de a ști că declarația dată poate fi folosită ca probă împotriva dumneavoastră;
 • dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret;
 • dreptul de a fi reprezentat de un avocat al apărării;
 • dreptul de purta discuții confidențiale cu avocatul apărării;
 • dreptul de a fi interogat în prezența avocatului care vă reprezintă;
 • dreptul de a participa la audierea în instanță privind solicitarea unui mandat de arestare pe numele dumneavoastră;
 • dreptul de a aduce probe;
 • dreptul de a înainta cereri și plângeri;
 • dreptul de a consulta procesul-verbal al unui act de procedură și de a face declarații privind condițiile, derularea, rezultatele actului de procedură, precum și dreptul ca procesul-verbal și declarațiile aferente să fie consemnate; dreptul de a accepta o procedură negociată, de a participa la negocieri în cadrul acesteia, de a face propuneri privind tipul și nivelul sancțiunilor și de a accepta sau nu rezultatul negocierilor.

Care sunt obligațiile mele?

Aveți obligația:

 • de a răspunde convocării organului de cercetare, a parchetului sau a instanței;
 • de a participa la actele procedurale și de a respecta dispozițiile organului de cercetare, ale parchetului și ale instanței.

Ce informații mi se vor furniza în legătură cu procedurile aflate în curs de desfășurare?

Dacă sunteți suspect, organul de cercetare trebuie să vă explice care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră. Vi se va cere să semnați procesul verbal al interogatoriului și, prin aceasta, confirmați că vi s-au explicat drepturile și obligațiile care vă revin.

După aceea, vi se va comunica infracțiunea de care sunteți suspectat. Mai precis, vi se va descrie pe scurt fapta pe care se bănuiește că ați comis-o. De asemenea, vi se vor furniza detalii privind legea care definește fapta respectivă ca infracțiune. Nici organul de cercetare, nici parchetul nu au obligația să vă ofere mai multe informații înainte de încheierea procedurii preliminare.

Când pot vorbi cu avocatul meu?

Din momentul în care deveniți suspect într-o procedură penală, aveți dreptul să vă întâlniți și să vorbiți cu avocatul dumneavoastră. Puteți să vă consultați cu avocatul dumneavoastră înainte de interogatoriul organului de cercetare.

Reținerea și arestarea (2)

În ce circumstanțe pot fi reținut?

Puteți fi reținut ca suspect:

 • dacă ați fost surprins în cursul săvârșirii infracțiunii sau imediat după aceea;
 • dacă un martor la infracțiune sau victima vă identifică drept autorul infracțiunii;
 • dacă probele referitoare la infracțiune sugerează că este posibil ca dumneavoastră să fiți făptașul.

De asemenea, puteți fi reținut dacă organul de cercetare deține alte informații care vă incriminează și:

 • dacă încercați să vă sustrageți;
 • dacă identitatea dumneavoastră nu a fost stabilită;
 • dacă organul de cercetare consideră că este posibil să săvârșiți alte infracțiuni, să vă sustrageți procesului penal sau să îl împiedicați în vreun fel.

Puteți fi reținut și arestat pentru a fi transferat sau extrădat într-o altă țară [consultați Interogatoriul și strângerea probelor (3)].

Cine mă poate reține?

Organul de cercetare are dreptul să vă rețină. Dacă ați fost surprins în cursul săvârșirii infracțiunii ori imediat după aceea sau dacă încercați să vă sustrageți, orice persoană vă poate duce la poliție pentru a fi reținut.

Cum aflu de ce am fost reținut și ce se întâmplă după aceea?

Atunci când sunteți reținut, un agent al organului de cercetare trebuie să vă comunice motivul reținerii și să vă explice care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră. Apoi, acesta redactează un document privind reținerea, care cuprinde temeiul legal al reținerii și circumstanțele infracțiunii de care sunteți suspectat. Aveți dreptul să formulați cereri și să solicitați ca acestea să fie înscrise în documentul privind reținerea.

Nu vorbesc limba locală, cum pot înțelege ce se petrece?

Organul de cercetare trebuie să vă comunice imediat, într-o limbă și într-un mod pe care le puteți înțelege, motivul pentru care ați fost reținut și drepturile de care beneficiați. Acesta trebuie să vă pună la dispoziție un interpret, dacă aveți nevoie. Se oferă numai servicii de interpretare (nu și de traducere scrisă).

Îmi pot informa apropiații în legătură cu reținerea?

Aveți dreptul să informați cel puțin o persoană aleasă de dumneavoastră. Comunicarea informațiilor se face prin intermediul organului de cercetare. Mai precis, aveți dreptul să solicitați transmiterea informației persoanei alese de dumneavoastră, acest lucru fiind realizat de organul de cercetare.

În cazul în care organul de cercetare consideră că informarea persoanei alese de dumneavoastră în legătură cu reținerea poate dăuna procesului penal, acesta poate refuza să comunice informația. Parchetul trebuie să autorizeze un astfel de refuz.

Cât timp pot fi reținut?

Puteți fi reținut maxim 48 de ore. Dacă instanța nu emite un mandat de arestare pe numele dumneavoastră în termen de 48 de ore din momentul reținerii, organul de cercetare trebuie să vă elibereze fără întârziere.

În ce situație pot fi arestat?

Puteți fi arestat la cererea parchetului dacă există motive întemeiate să se creadă că ați putea să vă sustrageți procedurilor penale sau să săvârșiți alte infracțiuni. Numai un judecător poate autoriza arestarea.

Cum se hotărăște arestarea mea?

Organul de cercetare vă aduce în fața judecătorului pentru emiterea unui mandat de arestare pe numele dumneavoastră. Procurorul și, la cererea dumneavoastră, avocatul care vă reprezintă sunt de asemenea chemați în fața judecătorului. Acesta citește dosarul cauzei și vă interoghează pentru a verifica motivele arestării. După audierea părților cauzei, instanța aprobă sau respinge arestarea. Dacă arestarea este respinsă, trebuie să fiți eliberat fără întârziere.

Cât timp pot rămâne în arest?

În cadrul procedurii preliminare, nu puteți fi reținut mai mult de 6 luni. În cazuri extraordinare, acest termen poate fi prelungit. După fiecare două luni, aveți dreptul să solicitați ca instanța să reanalizeze motivele pentru care ați fost arestat, iar aceasta trebuie să decidă în termen de 5 zile dacă prelungirea arestului este justificată sau nu. În cazul în care instanța constată că reținerea în arest nu mai este justificată, trebuie să fiți eliberat fără întârziere.

Pot fi eliberat pe cauțiune?

Aveți dreptul să solicitați stabilirea unei cauțiuni în locul arestării. Pentru aceasta, trebuie să înaintați o cerere în instanță. Veți fi adus în fața unui judecător care va soluționa cererea de stabilire a cauțiunii și care va audia declarația dumneavoastră și a avocatului dumneavoastră.

În cazul în care instanța aprobă cererea, sunteți scos de sub arest după ce suma corespunzătoare cauțiunii a fost virată în contul instanței.

Am dreptul să atac mandatul de arestare?

Aveți dreptul să atacați mandatul de arestare. În acest scop, împreună cu avocatul dumneavoastră, trebuie să introduceți o cale de atac în scris la instanța de al doilea grad de jurisdicție, prin intermediul instanței care a emis mandatul de arestare inițial. Trebuie să atacați mandatul de arestare în termen de 10 zile de la notificarea sa.

Interogatoriul și strângerea probelor (3)

Care este scopul interogatoriului și al strângerii de probe?

Interogatoriul și strângerea probelor au ca scop stabilirea circumstanțelor presupusei infracțiuni și consemnarea în scris a acestora, astfel încât să poată fi analizate de instanță. Organul de cercetare și parchetul au obligația să strângă atât informații care vă incriminează, cât și informații în favoarea dumneavoastră. Nu este necesar să vă probați nevinovăția.

Mi se vor cere informații?

Dacă sunteți suspect, organul de cercetare trebuie să vă interogheze fără întârziere.

Trebuie să furnizez informații organului de cercetare?

Nu aveți obligația să furnizați informații organului de cercetare sau să răspundeți la întrebările pe care vi le adresează. Aveți dreptul să păstrați tăcerea. Tăcerea nu poate fi interpretată în niciun caz ca recunoașterea vinovăției. Nu puteți fi obligat să depuneți mărturie împotriva dumneavoastră sau a persoanelor apropiate.

Cum se desfășoară interogatoriul?

La începutul interogatoriului, trebuie să vi se aducă la cunoștință faptul că aveți dreptul să refuzați să faceți declarații și că propria declarație poate fi folosită împotriva dumneavoastră. Mai întâi, veți fi întrebat dacă ați săvârșit infracțiunea de care sunteți suspectat.

Vi se va oferi posibilitatea să furnizați informațiile pe care le dețineți cu privire la infracțiunea cercetată. De asemenea, vi se vor adresa întrebări. Se redactează procesul-verbal al interogatoriului. Înainte de a-l semna, aveți dreptul să-l citiți integral și să solicitați includerea observațiilor dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă fac afirmații în defavoarea mea?

Declarația pe care o faceți poate fi folosită ca probă împotriva dumneavoastră.

Pot pleda „vinovat” pentru toate acuzațiile sau o parte dintre acestea înainte de proces?

În timpul interogatoriului, puteți pleda „vinovat” pentru toate acuzațiile sau o parte dintre acestea. De asemenea, puteți să faceți acest lucru oricând după interogatoriu, chiar dacă în cadrul interogatoriului ați declarat că sunteți nevinovat.

Procedura penală nu se încheie dacă vă recunoașteți vinovăția. Organul de cercetare trebuie, inclusiv în acest caz, să stabilească circumstanțele infracțiunii și să o probeze. Nu puteți fi condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni numai pe baza mărturisirii dumneavoastră.

Am dreptul să-mi retractez mărturisirea ulterior?

Dacă v-ați recunoscut vinovăția, aveți dreptul să vă retractați mărturisirea și să vă declarați nevinovat ulterior în cadrul procedurii penale sau chiar în fața instanței. Totuși, în acest caz, mărturia inițială poate fi prezentată în instanță și poate fi folosită ca probă împotriva dumneavoastră. Dacă există alte probe care vă dovedesc vinovăția, faptul că v-ați retractat mărturisirea nu va fi luat în considerare, deoarece nu prezintă încredere.

Pot obține informații despre martorii acuzării?

Pe parcursul cercetării penale, organul de cercetare nu are obligația să vă furnizeze informații cu privire la martorii care au depus mărturie împotriva dumneavoastră sau la declarațiile făcute de aceștia. Vi se vor oferi informații în legătură cu martorii și declarațiile lor atunci când vi se va permite accesul la dosarul penal, la sfârșitul cercetărilor [consultați Accesul la dosarul penal, cererile de audiere și punerea sub acuzare (4)].

Mi se vor pune întrebări despre antecedentele mele penale?

Vi se pot pune întrebări despre antecedentele dumneavoastră penale, însă aveți dreptul să refuzați să răspundeți. Organul de cercetare poate stabili dacă aveți antecedente penale prin consultarea diferitelor evidențe. Antecedentele penale sunt menționate în actul de acuzare.

Pot fi supus la percheziție corporală?

Organul de cercetare are dreptul să vă supună la o percheziție corporală pentru a identifica urmele infracțiunii, anumite caracteristici ale corpului dumneavoastră și alte informații importante pentru cercetarea penală.

Mi se poate cere să mă supun la prelevarea amprentelor, a mostrelor ADN (de exemplu, păr, salivă) sau a altor fluide corporale?

Organul de cercetare are dreptul să preleveze probe criminalistice și mostre de la dumneavoastră, inclusiv amprente și probe biologice pentru analiza ADN.

Dacă vă opuneți prelevării, organul de cercetare are dreptul să vă oblige să oferiți astfel de probe. Totuși, dacă refuzați să le oferiți sau dacă prelevarea probelor aduce atingere integrității dumneavoastră fizice, aceasta se poate face numai pe baza unei hotărâri emise de organul de cercetare. Aveți dreptul să citiți hotărârea.

Îmi pot fi percheziționate locuința, locul de muncă, mașina etc.?

Locuința dumneavoastră, locul de muncă sau mașina etc. pot fi supuse unei percheziții pentru a căuta probe ale infracțiunii sau alte elemente necesare soluționării cazului. Parchetul sau instanța trebuie să emită un mandat de percheziție. Dacă percheziția este necesară fără întârziere, aceasta poate fi efectuată de asemenea în baza unui mandat emis de organul de cercetare.

Persoanei care deține spațiul în care este realizată percheziția i se prezintă mandatul de percheziție și i se cere să predea obiectul specificat în mandat. Dacă nu li se predă obiectul respectiv, agenții organului de cercetare efectuează percheziția.

Pot depune o plângere dacă mi se încalcă drepturile?

Dacă vi se încalcă drepturile, puteți depune o plângere cu privire la acțiunile organului de cercetare la Linkul se deschide într-o fereastră nouăparchet. În cazul în care plângerea se referă la acțiunile parchetului, aceasta poate fi înaintată la Linkul se deschide într-o fereastră nouăParchetul Național. Plângerea trebuie soluționată în termen de 30 de zile. Vi se va trimite un exemplar al deciziei. Dacă nu sunteți de acord cu hotărârea Parchetului Național, aveți dreptul să intentați acțiune în instanță în termen de 10 zile.

Accesul la dosarul penal, cererile de audiere și punerea sub acuzare (4)

În ce scop se obține accesul la dosarul penal?

Toate probele strânse pe parcursul cercetării penale și rezumatul procedurii preliminare, care prezintă circumstanțele infracțiunii, sunt incluse în dosarul penal. Accesul dumneavoastră, ca suspect, la dosarul penal este necesar pentru a cunoaște învinuirile care vi se aduc și temeiul acestora.

Când voi putea consulta dosarul penal?

Dacă sunteți suspect, veți obține accesul la dosarul penal după încheierea cercetării penale.

În ce constă accesul la dosarul penal?

Din momentul în care dosarul penal vă este pus la dispoziție , trebuie să fiți reprezentat de un avocat (consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1). Parchetul furnizează avocatului dumneavoastră un exemplar al dosarului penal. Acesta vă informează cu privire la conținutul dosarului.

Cât timp am la dispoziție pentru analizarea dosarului penal?

Nu există un termen specific pentru analizarea dosarului. În cazul în care parchetul constată întârzieri în analizarea dosarului, acesta poate impune un astfel de termen. Termenul trebuie să fie suficient de lung pentru a asigura exercitarea efectivă a dreptului dumneavoastră la apărare.

În ce scop se depun cereri?

După analizarea dosarului penal, aveți dreptul, împreună cu avocatul dumneavoastră, să înaintați cereri la parchet în scopul de a vă asigura că cercetarea penală este efectuată cu minuțiozitate și în mod corect.

Aveți dreptul să solicitați următoarele:

 • efectuarea de cercetări suplimentare;
 • includerea în dosar a probelor noi, furnizate de dumneavoastră;
 • eliminarea din dosar a materialelor fără relevanță pentru cauză etc.

Aveți de asemenea dreptul de a solicita parchetului să înceteze urmărirea penală dacă, după părerea dumneavoastră, nu există temei pentru continuarea acesteia. În plus, puteți cere judecarea cauzei în cadrul unei proceduri simplificate prevăzute de lege (de exemplu, procedura de acord), fără desfășurarea întregului proces.

Cum se depun cererile?

Cererile se depun la parchet în scris în termen de 10 zile de la data analizării dosarului penal. În cazul în care cauza penală este extinsă și complexă, parchetul poate prelungi acest termen (articolul 225 din Codul de procedură penală intrat în vigoare la 1 septembrie 2011).

Cum se soluționează cererile?

Parchetul analizează cererile în termen de 10 zile. În cazul în care parchetul respinge cererea, se emite o hotărâre din care vi se trimite un exemplar. Dacă cererea dumneavoastră este respinsă în această etapă, puteți s-o formulați din nou în timpul procesului.

Când are loc punerea sub acuzare?

După ce ați analizat dosarul penal și după ce parchetul a soluționat cererile dumneavoastră, veți fi pus sub acuzare dacă parchetul este convins că există probe suficiente pentru a intenta un proces împotriva dumneavoastră.

Cum sunt prezentate acuzațiile?

Parchetul întocmește actul de acuzare. Acesta este un document care conține faptele care stau la baza acuzațiilor și probele care le susțin. Parchetul comunică actul de acuzare dumneavoastră, avocatului dumneavoastră și instanței.

Pot fi modificate acuzațiile înainte de proces?

Instanța poate să judece cauza numai pe baza actului de acuzare. Parchetul poate modifica acuzațiile sau poate adăuga altele, însă, în acest caz, trebuie să întocmească un nou act de acuzare.

Am fost judecat deja pentru aceleași acuzații într-un alt stat. Ce se întâmplă în această situație?

Dacă ați fost găsit vinovat pentru aceleași capete de acuzare într-un alt stat sau dacă procesul penal referitor la acuzațiile respective s-a încheiat, nu puteți fi învinuit din nou de aceeași infracțiune. În această situație, dacă a fost pus în mișcare procesul penal împotriva dumneavoastră în Estonia, acesta trebuie să fie oprit, fără ca dumneavoastră să fiți acuzat de săvârșirea infracțiunii.

Cauza mea poate fi soluționată printr-un acord?

După ce ați analizat dosarul penal, aveți dreptul să solicitați parchetului începerea procedurii de negociere. Dacă parchetul acceptă, acesta va începe negocierile cu dumneavoastră și cu avocatul care vă reprezintă cu privire la încadrarea juridică a faptei de care sunteți învinuit și la pedeapsa corespunzătoare faptei.

Dacă, în urma negocierilor, ajungeți la un acord, acesta va fi consemnat în scris și înaintat instanței pentru aprobare. Dacă instanța aprobă acordul, veți fi pedepsit pentru săvârșirea infracțiunii în conformitate cu acordul pe care l-ați încheiat.

Informații suplimentare pentru cetățenii străini (5)

Ce este mandatul de arestare european?

Mandatul de arestare european este o cerere formulată de un organ al unui stat membru al Uniunii Europene către un alt stat membru al Uniunii Europene privind reținerea, arestarea sau/și predarea unei anumite persoane pentru ca statul solicitant să poată continua un proces penal sau să încarcereze persoana respectivă.

Ce drepturi am dacă sunt reținut în temeiul unui mandat de arestare european?

Atunci când sunteți reținut, trebuie să vi se explice temeiul reținerii dumneavoastră și trebuie să fiți informat că puteți consimți să fiți extrădat într-un alt stat membru. Dacă consimțiți, nu vă puteți modifica decizia ulterior. Din momentul reținerii, beneficiați de asistență juridică gratuită și de serviciile unui interpret.

Cum se decide extrădarea mea către un alt stat membru?

Decizia de a fi sau nu predat unui alt stat membru este de competența instanței. Dumneavoastră, avocatul care vă reprezintă și procurorul veți fi prezenți la ședința de judecată. Instanța trebuie să vă ceară opinia cu privire la extrădare. Aceasta va pronunța apoi o hotărâre de aprobare sau de respingere a cererii de extrădare. Puteți ataca această hotărâre în termen de trei zile la instanța de al doilea grad de jurisdicție, iar aceasta soluționează calea de atac în termen de 10 zile, hotărârea sa fiind definitivă.

Cât de repede se hotărăște dacă voi fi extrădat într-un alt stat membru?

Dacă ați consimțit să fiți extrădat, trebuie să se emită o hotărâre în acest sens în termen de 10 zile. Dacă nu ați consimțit, hotărârea finală privind extrădarea sau refuzul extrădării trebuie pronunțată în termen de 60 de zile de la arestarea dumneavoastră. În cazuri extraordinare, termenul poate fi prelungit cu 30 de zile. Dacă hotărârea instanței privind extrădarea dumneavoastră a intrat în vigoare, trebuie să fiți trimis în statul solicitant în termen de 10 zile. Dacă nu sunteți extrădat în această perioadă, trebuie să fiți eliberat.

În ce circumstanțe pot fi extrădat într-un alt stat?

Dacă un alt stat a pus în mișcare un proces penal și a emis un mandat de arestare sau dacă o instanță din alt stat v-a condamnat la închisoare, statul respectiv poate solicita extrădarea dumneavoastră. Dacă Estonia a primit o cerere de extrădare din partea unui alt stat sau o cerere de arestare prin Interpol, puteți fi reținut și arestat pe parcursul desfășurării procedurii de extrădare. În această perioadă, puteți fi reținut în arest timp de maxim 1 an. Instanța hotărăște dacă dă curs sau nu cererii de extrădare.

Pot contacta ambasada țării mele atunci când sunt arestat?

Dacă sunteți cetățean străin, o copie de pe mandatul dumneavoastră de arestare este trimisă la Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Afacerilor Externe. Acesta informează ambasada sau serviciul consular al țării dumneavoastră cu privire la arestarea dumneavoastră. Aveți dreptul să solicitați o întrevedere cu reprezentantul consular al țării dumneavoastră.

Mi se va asigura un interpret dacă nu vorbesc limba locală?

Organul de cercetare și parchetul trebuie să vă asigure serviciile unui interpret. Acesta trebuie să fie prezent la toate actele procedurale la care participați. Interpretul are obligația să traducă exact și integral tot ceea ce este legat de actul procedural. Se oferă numai servicii de interpretare (nu și de traducere scrisă).

Puteți solicita traducerea scrisă a actului de acuzare în limba dumneavoastră maternă sau într-o altă limbă pe care o cunoașteți. Pentru alte documente din cadrul procesului penal nu se furnizează traducere scrisă.

Trebuie să fiu prezent în țară pe parcursul procesului penal? Pot părăsi țara?

Nu este necesar să vă aflați în țară pe parcursul procesului penal și puteți părăsi țara, însă aveți obligația să vă prezentați la organul de cercetare atunci când vi se solicită acest lucru, pentru a permite organului de cercetare să realizeze un act procedural. Organul de cercetare vă poate interzice să părăsiți locuința fără acordul său prealabil.

Dacă doriți să părăsiți locuința pe o perioadă mai mare de 24 de ore, aveți nevoie de acordul prealabil al organului de cercetare. Dacă nu vă prezentați la organul de cercetare atunci când sunteți chemat sau dacă încălcați interdicția de a vă părăsi domiciliul, puteți fi arestat.

Pot fi interogat dintr-o altă țară cu ajutorul telecomunicațiilor, de exemplu printr-o conexiune video?

Organul de cercetare poate să vă interogheze dintr-o altă țară, prin intermediul unei conexiuni video. Acest lucru se poate realiza numai cu consimțământul dumneavoastră.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

3 – Drepturile mele în instanță

Unde are loc procesul?

Toate cauzele penale sunt judecate în general de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțele districtuale. În general, completul de judecată este format dintr-un singur judecător; în cauzele privind infracțiuni mai grave, completul de judecată este format dintr-un președinte și doi judecători consultanți (neprofesioniști).

Procesul este public?

Procesul se desfășoară în ședință publică.

Instanța poate dispune ca procesul să se desfășoare parțial sau integral cu ușile închise:

 • pentru a păstra secrete de stat sau secrete profesionale;
 • din motive etice sau pentru a proteja familia sau viața privată;
 • în interesul unui minor;
 • în interesul administrării justiției, inclusiv în cazurile în care un proces public ar putea pune în pericol siguranța instanței, a participanților la procedură și a martorilor.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

Înainte de încheierea ședinței de judecată, acuzarea poate modifica acuzațiile sau poate adăuga alte acuzații. În acest caz, aceasta trebuie să întocmească un nou act de acuzare. Acest lucru nu este necesar dacă acuzațiile sunt modificate în favoarea dumneavoastră. Dacă se modifică acuzațiile, aveți dreptul, împreună cu avocatul dumneavoastră, să solicitați amânarea procesului, astfel încât să vă puteți pregăti apărarea.

Ce se întâmplă dacă pledez vinovat pentru o parte din acuzații sau pentru toate acuzațiile în timpul procesului?

Mărturisirea dumneavoastră este considerată una dintre probele infracțiunii. Dacă pledați vinovat, acuzarea trebuie, inclusiv în acest caz, să vă dovedească vinovăția și cu alte probe.

Trebuie să fiu prezent la proces? Procesul se poate desfășura în absența mea?

Participarea la proces a inculpatului este obligatorie. În mod excepțional, procesul se poate desfășura în absența dumneavoastră în următoarele cazuri:

 • dacă ați perturbat derularea procesului, ați ignorat ordinele judecătorului și, din această cauză, ați fost scos din sala de judecată;
 • dacă vă aflați în afara granițelor Republicii Estonia și nu v-ați înfățișat în instanță și dacă judecarea cauzei în absența dumneavoastră este posibilă;
 • dacă, după ce ați fost interogat în instanță, vă aflați într-o situație care nu vă mai permite să participați la proces și dacă judecarea cauzei în absența dumneavoastră este posibilă.

Dacă locuiesc într-o altă țară, pot participa la proces prin conexiune video?

Instanța vă poate permite să participați la proces prin intermediul unei conexiuni video dacă este dificil să vă prezentați în fața instanței. Acest tip de participare este posibil numai cu acordul dumneavoastră.

Voi putea beneficia de traducere dacă nu înțeleg ce se întâmplă?

Dacă nu înțelegeți limba în care se desfășoară procesul, instanța trebuie să vă pună la dispoziție un interpret pe parcursul procesului. Se oferă numai servicii de interpretare (nu și de traducere scrisă).

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? Mi se va asigura un avocat?

Trebuie să fiți reprezentat de un avocat și, dacă nu aveți un avocat ales de dumneavoastră, Asociația Baroului din Estonia va numi un avocat care să vă reprezinte (consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1).

Pot depune mărturie la proces? Trebuie să depun mărturie la proces?

Puteți să depuneți mărturie în cadrul procesului și să vă exprimați punctul de vedere cu privire la toate circumstanțele cauzei dumneavoastră. Nu aveți însă obligația să depuneți mărturie în cadrul procesului și aveți dreptul să păstrați tăcerea.

Ce se întâmplă dacă nu spun adevărul la proces?

Inculpatul nu are obligația să spună adevărul în instanță. Dacă nu spuneți adevărul, nu puteți fi pedepsit pentru aceasta. Dacă, pe parcursul procesului, se dovedește că ați mințit în instanță, se poate considera că întreaga dumneavoastră mărturie (inclusiv partea adevărată) nu prezintă încredere. În acest caz, mărturia dumneavoastră nu este considerată probă.

Pot contesta probele aduse împotriva mea?

Aveți dreptul să contestați în instanță probele aduse împotriva dumneavoastră. Probele nu pot fi folosite în instanță dacă au fost obținute cu încălcarea dispozițiilor legale. Aveți dreptul să contestați fiabilitatea probelor, precum și admisibilitatea lor conform legii.

Împreună cu avocatul dumneavoastră, puteți contesta probele verbal și în scris în fiecare etapă a procedurii, până la încheierea procesului.

Ce fel de probe pot aduce în favoarea mea?

Aveți dreptul să prezentați instanței toate probele care sunt relevante pentru cauză și care au fost obținute pe căi legale.

Ce condiții trebuie respectate pentru aducerea de noi probe?

În general, pentru a aduce noi probe, trebuie să depuneți o cerere în acest sens după analizarea dosarului penal sau cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de ședința de judecată preliminară. Cu toate acestea, aveți de asemenea posibilitatea să aduceți noi probe în cadrul procesului dacă, din motive întemeiate, nu ați putut să le prezentați mai devreme.

Pot apela la un detectiv privat pentru a strânge probe?

Aveți dreptul să folosiți serviciile unui detectiv privat pentru a strânge probe. Probele identificate de către detectivul privat sunt admisibile în instanță dacă acesta le-a obținut fără să încalce legea.

Pot solicita citarea unor persoane care să depună mărturie în favoarea mea?

Aveți dreptul să solicitați ca anumite persoane, care dețin informații importante, necesare pentru soluționarea cauzei, să fie citate pentru a depune mărturie în instanță.

Putem, eu sau avocatul meu, să adresăm întrebări celorlalți martori? Poate avocatul meu să conteste declarațiile acestora?

Împreună cu avocatul dumneavoastră, aveți dreptul să adresați întrebări tuturor martorilor. Aveți dreptul să vă exprimați opinia cu privire la relevanța și veridicitatea declarației martorilor. Aveți dreptul să aduceți probe care contrazic declarațiile martorilor sau care pun la îndoială fiabilitatea acestora.

Se va ține seama de cazierul meu?

În instanță, se pot lua în considerare numai informațiile referitoare la infracțiunile anterioare care sunt înscrise în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul privind pedepsele și care nu au fost șterse din cazierul dumneavoastră (o infracțiune este ștearsă din cazier după 1-15 ani de la executarea pedepsei, în funcție de gravitatea infracțiunii).

Se poate ține seama, de asemenea, de informații furnizate de alte state referitoare la antecedentele dumneavoastră penale. Infracțiunile de care se va ține seama în instanță trebuie menționate în actul de acuzare. Pentru anumite infracțiuni, săvârșirea unei infracțiuni similare în trecut poate determina stabilirea unei pedepse mai severe.

Care sunt rezultatele posibile ale procesului?

După ședința de judecată, instanța fie vă achită, fie vă condamnă. Sunteți achitat dacă, pe parcursul procesului, nu se dovedește că a fost comisă o infracțiune sau că dumneavoastră sunteți făptașul. De asemenea, sunteți achitat dacă parchetul renunță la acuzații. Dacă se dovedește în instanță că dumneavoastră sunteți autorul infracțiunii, sunteți condamnat.

Dacă sunteți găsit vinovat, instanța stabilește o pedeapsă conform legii. Puteți primi următoarele pedepse:

 • o amendă, care poate fi o sumă echivalentă cu venitul mediu zilnic pe care îl realizați înmulțit cu 30 până la 500;
 • privare de libertate între 30 zile și 20 de ani sau închisoare pe viață.

Dacă sunteți de acord, instanța poate înlocui pedeapsa cu închisoarea cu muncă în folosul comunității.

În anumite situații, instanța poate hotărî, de asemenea, să vă elibereze condiționat. În acest caz, nu trebuie să executați pedeapsa inițială sau trebuie să executați numai o parte din aceasta, cu condiția să nu săvârșiți alte infracțiuni pe perioada probațiunii. Perioada de probațiune este de 3 până la 5 ani.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța poate stabili pedepse suplimentare, de exemplu interdicția de a efectua anumite activități sau expulzarea din Estonia. De asemenea, bunurile aflate în legătură cu infracțiunea pot fi confiscate.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima are dreptul să participe la proces, să depună mărturie și să aducă probe, să solicite despăgubiri pentru prejudiciile provocate de infracțiune și să-și exprime opinia cu privire la pedeapsa propusă de acuzare.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul penal în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

4 – Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Pot ataca hotărârea?

Aveți dreptul să atacați hotărârea. Puteți contesta atât condamnarea, cât și pedeapsa. Aveți dreptul să atacați hotărârea în integralitatea sa sau numai o parte din aceasta.

Cum pot ataca hotărârea?

Trebuie să informați instanța care v-a condamnat că doriți să atacați hotărârea, în scris, în termen de 7 zile de la data la care hotărârea judecătorească a fost făcută publică. Puteți face aceasta și prin fax.

Calea de atac se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea în termen de 15 zile de la data la care vi s-a adus la cunoștință hotărârea. Cererea privind calea de atac se face în scris și se trimite instanței prin poștă sau prin fax. Cererea făcută de procuror sau de avocat se poate trimite instanței și prin e-mail.

Instanța care a pronunțat hotărârea înaintează calea de atac și dosarul cauzei penale Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanței de al doilea grad de jurisdicție.

Ce se întâmplă dacă atac hotărârea?

Dacă atacați hotărârea inițială, aceasta nu va fi executată până la pronunțarea hotărârii instanței de al doilea grad de jurisdicție. Dacă ați fost reținut în arest preventiv înainte de pronunțarea hotărârii sau după aceasta, nu veți fi eliberat pentru că ați atacat hotărârea. Puteți rămâne în arest până la soluționarea căii de atac. Nu există un termen stabilit prin lege pentru audierea căii de atac, însă aceasta trebuie să fie efectuată într-un termen rezonabil.

Pot prezenta noi probe în cadrul căii de atac? În ce condiții?

Aveți dreptul să aduceți noi probe în cadrul căii de atac, dacă există motive întemeiate pentru care nu ați prezentat probele respective mai devreme.

Ce se întâmplă la audierea căii de atac?

La ședința de judecată din cadrul instanței de al doilea grad de jurisdicție, se vor analiza aspectele prezentate în calea de atac. Dacă nu vă înfățișați, instanța de al doilea grad de jurisdicție poate soluționa calea de atac în absența dumneavoastră. După analizarea căii de atac, aceasta poate:

 • să respingă calea de atac;
 • să modifice hotărârea pronunțată în primă instanță și să pronunțe o nouă hotărâre;
 • să anuleze hotărârea pronunțată în primă instanță și să încheie procedura penală;
 • să anuleze hotărârea pronunțată în primă instanță și să trimită cauza înapoi pentru a fi rejudecată.

Pot introduce o altă cale de atac dacă prima este respinsă?

Puteți introduce un „recurs în casație” împotriva hotărârii pronunțate în a doua instanță la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă. Acesta nu poate fi introdus decât prin intermediul unui avocat.

Dacă doriți să introduceți un „recurs în casație”, trebuie să informați instanța de al doilea grad de jurisdicție în acest sens în termen de 7 zile de la data la care hotărârea privind calea de atac a fost făcută publică.

„Recursul în casație” trebuie să fie introdus în termen de 30 de zile de la data la care ați luat cunoștință de hotărârea instanței de al doilea grad de jurisdicție. „Recursul în casație” este înaintat la Curtea Supremă prin intermediul instanței de al doilea grad de jurisdicție care a pronunțat hotărârea atacată.

Instanța Supremă are dreptul să decidă dacă primește „recursul în casație”. Dacă aceasta respinge „procedura în casație”, nu se oferă nicio justificare în acest sens.

Când devine definitivă condamnarea?

Condamnarea devine definitivă atunci când hotărârea judecătorească devine executorie, mai precis atunci când termenul de introducere a unei căi de atac sau a unui recurs în casație a expirat. În cazul recursului în casație, hotărârea devine executorie atunci când Curtea Supremă respingere procedura de casație sau soluționează cauza.

În cazul în care calea de atac are câștig de cauză, este înregistrată condamnarea?

Condamnarea este consemnată în Registrul privind pedepsele numai dacă hotărârea este executorie. În cazul în care Curtea Supremă anulează hotărârea instanței care v-a condamnat, condamnarea nu este consemnată în Registrul privind pedepsele.

Dacă prima hotărâre a fost eronată, primesc despăgubiri?

Aveți dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit dacă ați fost privat de libertate în mod nejustificat. Puteți solicita despăgubiri în scris Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului de Finanțe în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești de achitare sau de încheiere a procedurii penale.

Cuantumul despăgubirilor este fix și este echivalent cu venitul minim zilnic în vigoare în Republica Estonia înmulțit cu 7 pentru fiecare zi petrecută în arest. În plus, aveți dreptul să solicitați statului să vă ramburseze suma pe care ați plătit-o pentru serviciile avocatului care v-a reprezentat.

Sunt cetățean străin. Pot fi repatriat după proces?

Dacă sunteți cetățean străin rezident legal în Estonia și ați fost condamnat la închisoare pentru o infracțiune internațională, instanța poate decide, ca pedeapsă suplimentară, să vă expulzeze din Estonia și să vă interzică să intrați pe teritoriul eston timp de 10 ani. Având în vedere că expulzarea este o pedeapsă, aveți dreptul să o atacați.

Dacă nu locuiți legal în Estonia, sunteți expulzat în mod automat, nemaifiind necesară o hotărâre judecătorească în acest sens. Aveți dreptul să vă opuneți expulzării prin depunerea unei plângeri la Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanța Administrativă. Plângerea depusă nu va determina amânarea expulzării pe durata derulării acțiunii în instanță.

Am fost condamnat; mi se poate intenta un nou proces pentru aceleași acuzații?

Dacă ați fost condamnat, nu vi se poate intenta un nou proces pentru aceleași acuzații.

Vor fi înregistrate informațiile referitoare la condamnarea mea și cum vor fi acestea stocate?

Informațiile referitoare la condamnare sunt consemnate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul privind pedepsele. Acest registru este deținut de Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției și administrat de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul pentru registre și sisteme de informații. Informațiile din registru sunt publice, cu excepția unor cazuri prevăzute de lege.

Informațiile pot fi transmise organelor publice din alte state dacă acest lucru este reglementat prin acorduri internaționale. Informațiile referitoare la pedeapsa dumneavoastră sunt stocate fără să vi se ceară consimțământul în acest sens. Informațiile sunt șterse după expirarea termenului prevăzut de lege (1-15 ani de la executarea pedepsei, în funcție de gravitatea infracțiunii).

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea referitoare la Registrul privind pedepsele

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea referitoare la Registrul privind pedepsele în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirile pentru prejudiciile cauzate persoanelor de către stat prin privarea necuvenită de libertate

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirile pentru prejudiciile cauzate persoanelor de către stat prin privarea necuvenită de libertate în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind obligația de a părăsi teritoriul țării și interdicția de a intra pe teritoriul țării

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind obligația de a părăsi teritoriul țării și interdicția de a intra pe teritoriul țării în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

5 – Contravențiile rutiere

Cum sunt soluționate contravențiile rutiere minore?

Sancțiunile pentru depășirea vitezei legale și pentru încălcarea normelor legate de parcare sau a altor norme ale Codului rutier sunt stabilite prin procedura aplicabilă contravențiilor.

Procedura privind delictele este aplicată de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăpoliție fie în locul în care este constatată contravenția, fie la secția de poliție.

Nu este obligatoriu să fiți pedepsit pe loc. În schimb, puteți primi un avertisment sau o amendă de avertizare (până la 15€). Este de asemenea posibil să se ia o decizie la fața locului, în cadrul unei proceduri simplificate, și să vi se impună plata unei amenzi de până la 400€. Procedura simplificată – adică la fața locului - se poate derula numai cu acordul dumneavoastră. Declarația dumneavoastră privind contravenția va fi înregistrată pe suport audio sau video.

Dacă depășiți viteza legală și sunteți surprins de un sistem video de monitorizare a traficului, proprietarul sau utilizatorul înregistrat al vehiculului poate fi sancționat cu o amendă preventivă. Valoarea maximă a amenzii preventive este de 190€. Avizul de amendă vă este trimis prin poștă. Dacă nu sunteți de acord cu acesta, îl puteți contesta în termen de 30 de zile de la primire. Plângerea trebuie depusă la secția de poliție care v-a trimis avizul de amendă. Atunci când proprietarul unui autovehicul contestă amenda pe motiv că autovehiculul a fost folosit de altcineva, acesta trebuie să indice în contestație numele și prenumele persoanei care a utilizat autovehiculul la ora indicată în actul de constatare a contravenției, precum și adresa, numărul de permis de conducere și data nașterii sau codul național de identificare.

Dacă nu sunteți de acord cu poliția în ceea ce privește presupusa contravenție, aveți dreptul să vă opuneți aplicării procedurii la fața locului. În acest caz, poliția pregătește documentele privind contravenția la fața locului, însă sancțiunea nu este stabilită imediat.

Documentele sunt trimise la secția de poliție, iar agenții acesteia trebuie să strângă probe privind contravenția. Dacă sunteți interogat, puteți să păstrați tăcerea. Aveți dreptul să fiți asistat de un avocat și de un interpret. Aveți de asemenea dreptul să analizați materialele colectate pe parcursul aplicării procedurii privind contravențiile și să vă opuneți învinuirilor.

Puteți înainta o cale de atac în termen de 15 zile de la primirea raportului privind contravenția. Veți fi informat când puteți obține o copie a deciziei de la secția de poliție. Pentru a primi această copie, dumneavoastră sau avocatul care vă reprezintă trebuie să vă deplasați la secția de poliție, deoarece deciziile nu se trimit prin poștă.

Contravențiile rutiere se sancționează cu amenda maximă de 1200€. Pentru o contravenție rutieră gravă, puteți fi arestat pentru o perioadă de până la 30 de zile. Hotărârea de arestare poate fi pronunțată doar de o instanță. De asemenea, este posibil să vi se interzică să conduceți vehicule pentru o perioadă de până la 2 ani.

Dacă nu sunteți de acord cu decizia poliției, aveți dreptul să depuneți o plângere la Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanța districtuală în termen de 15 zile de la data pronunțării hotărârii.

Și cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene pot fi sancționați pentru săvârșirea de contravenții rutiere.

Vor fi delictele consemnate în cazierul meu?

Sancțiunile impuse pentru săvârșirea de contravenții rutiere sunt consemnate în Registrul privind pedepsele, cu excepția informațiilor privind amenzile preventive. Informațiile referitoare la sancțiuni sunt șterse din registru și sunt arhivate la un după ce amenda a fost plătită, pedeapsa cu închisoarea – executată, munca în folosul comunității – prestată sau permisul de conducere – retras, în cazul în care retragerea permisului de conducere constituie sancțiunea principală.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea rutieră

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea rutieră în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură privind delictele

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură privind delictele în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Irlanda

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni judecate în instanță. Pentru informații privind contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, de exemplu o amendă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră.

Prezentare generală a procesului penal

 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Național de Poliție al Irlandei (An Garda Siochána) are o serie de competențe de a opri și a percheziționa o persoană, precum și de a aresta o persoană care, conform informațiilor de care dispune, a săvârșit sau este în cursul săvârșirii unei infracțiuni care conduce la arestare.
 • Dacă ați fost reținut de poliție, un agent al An Garda Siochána vă informează cu privire la drepturile dumneavoastră, acestea incluzând dreptul de a consulta un avocat, de a fi consultat de un medic, de a avea la dispoziție un interpret, dacă solicitați acest lucru. Există dispoziții speciale pentru copiii reținuți, care prevăd că un adult cu capacitate de exercițiu deplină trebuie să fie prezent în timpul interogatoriilor.
 • În această fază, vi se poate cere să vă dați acordul pentru recoltarea de mostre ADN pentru a fi analizate, pentru prelevarea amprentelor, pentru fotografiere și/sau participarea la o trecere în revistă a suspecților pentru identificare.
 • Pe parcursul cercetării, un agent al An Garda Siochána vă poate acuza de săvârșirea unei infracțiuni prin intermediul unui act de acuzare sau puteți primi o citație pentru a vă prezenta în instanță la o anumită dată. Poliția va trimite un dosar cuprinzând detaliile cercetărilor Linkul se deschide într-o fereastră nouăPreședintelui Parchetului, care hotărăște dacă pune sau nu în mișcare acțiunea penală în numele statului.
 • Puteți fi eliberat imediat prin depunerea unei cauțiuni la secția de poliție („Station Bail”) și trebuie să vă prezentați în fața instanței sau este posibil să fie necesar să solicitați Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanței teritoriale stabilirea unei cauțiuni într-o etapă ulterioară.
 • Delictele minore, numite „contravenții”, sunt judecate de către instanța teritorială. Infracțiunile mai grave sau „infracțiunile judecate în instanță” sunt judecate de un judecător și o curte cu jurați.
 • Pe parcursul fazei de judecată a procesului, se presupune că sunteți nevinovat până la proba contrarie.
 • Aveți dreptul să beneficiați de asistență juridică. Dacă situația dumneavoastră materială nu vă permite să plătiți onorariul avocatului, puteți solicita acordarea de Linkul se deschide într-o fereastră nouăasistență juridică gratuită.
 • Dacă sunteți condamnat, înseamnă că ați fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii dincolo de orice îndoială. Dacă ați fost condamnat de către instanța districtuală, aveți dreptul să atacați hotărârea de condamnare sau pedeapsa. Dacă sunteți achitat, procesul penal s-a încheiat și nu se mai pot lua alte măsuri împotriva dumneavoastră.
 • Dacă ați fost condamnat de către o curte cu jurați pentru o infracțiune judecată în instanță, nu există dreptul automat de a introduce o cale de atac și ar trebui să vă consultați avocatul cu privire la demersurile ulterioare.

Veți găsi în fișele informative detalii privind toate aceste etape ale procesului penal și privind drepturile dumneavoastră. Aceste informații nu înlocuiesc asistența juridică și servesc exclusiv ca orientări.

Rolul Comisiei Europene

Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile penale din statele membre și nu vă poate acorda asistență dacă doriți să faceți plângere. Fișele informative indică modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 - Obținerea de asistență juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni

 • Arestarea
 • Interogatoriul și cercetările efectuate de poliție
 • Perchezițiile
 • Prima ședință de judecată
 • Pregătirea pentru proces sau luarea deciziei de a pleda „vinovat” înainte de proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în timpul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 - Drepturile mele după încheierea procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 - Contravenții rutiere

Ultima actualizare: 08/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

1 - Obținerea de asistență juridică

Este foarte important să beneficiați de asistență juridică dacă sunteți implicat în vreun fel într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce circumstanțe aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat și ce poate face acesta pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum pot fi acoperite costurile asistenței juridice în cazul în care nu vă puteți permite să plătiți pentru serviciile unui avocat.

Cum găsiți un avocat

Dacă sunteți arestat preventiv și aveți nevoie de un avocat, puteți găsi la poliție o listă de avocați care pot veni urgent să se întâlnească cu dumneavoastră pentru a vă oferi asistență juridică. Avocații incluși în această listă au disponibilitatea de se prezenta la secțiile de poliție la orice oră.

Dacă nu sunteți reținut în arest preventiv, însă aveți nevoie de asistență din partea unui avocat de drept penal, puteți contacta Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea de drept din Irlanda, care vă va furniza numele avocaților care apără inculpații în procesele penale. Aceasta nu are dreptul să vă recomande un anumit cabinet de avocatură.

O modalitate mai bună de a găsi un avocat specializat în domeniu este prin recomandări, dacă cunoașteți alte persoane care s-au mai aflat într-o astfel de situație. Puteți de asemenea să căutați un avocat pe internet, întrucât, în prezent, multe cabinete de avocatură au site-uri internet care prezintă tipul de activitate în care sunt specializate.

Cum plătiți onorariul unui avocat

În Irlanda, există un sistem de asistență juridică gratuită care poate oferi, în anumite circumstanțe, serviciile unui avocat unei persoane suspectate sau învinuite de săvârșirea unei infracțiuni, fără ca aceasta să suporte costurile aferente.

Dacă sunteți reținut la secția de poliție pentru a fi interogat cu privire la o infracțiune și dacă nu aveți un loc de muncă sau aveți venituri foarte mici, puteți, cel mai probabil, să beneficiați de serviciile unui avocat în mod gratuit, în cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemului de asistență juridică gratuită în cadrul secțiilor de poliție. Trebuie să semnați un formular pentru avocatul dumneavoastră, care include o declarație ce precizează că veniturile dumneavoastră sunt mai mici decât nivelul minim de 20 316,00 EUR sau beneficiați de ajutor social. Nu există alte documente de completat.

Dacă ați fost învinuit de săvârșirea unei infracțiuni, aveți dreptul să înaintați o cerere de asistență juridică gratuită judecătorului din cadrul instanței în fața căreia vă veți prezenta. Aceasta se numește Linkul se deschide într-o fereastră nouăcertificat de asistență juridică gratuită. Avocatul dumneavoastră vă va ajuta să depuneți cererea. Dacă nu aveți avocat, de cele mai multe ori judecătorul vă acordă asistență juridică gratuită și numește un avocat care să vă reprezinte. Dacă sunteți învinuit de o infracțiune gravă și nu aveți un loc de muncă, vi se va acorda probabil asistență juridică gratuită. Dacă aveți un loc de muncă, este posibil să fie necesar să completați un formular pentru a vă declara veniturile și cheltuielile.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsistență juridică penalăLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.legalaid.ie/

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea de drept din Irlanda

Ultima actualizare: 08/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni

Care este scopul cercetării penale?

Scopul cercetării penale este de a soluționa o plângere privind săvârșirea unei fapte penale, depusă de către un cetățean, sau de a interveni atunci când poliția (Gardaí) suspectează că s-a încălcat dreptul penal; cercetarea penală este menită să identifice făptuitorul (făptuitorii). De obicei, un cetățean informează poliția în legătură cu incidentul, iar aceasta declanșează cercetările pentru a afla dacă s-a încălcat dreptul penal; în cazul în care constată că a fost săvârșită o infracțiune, poliția începe să cerceteze situația mai în profunzime.

Cine efectuează cercetarea?

În aproape toate cazurile, cercetarea unei infracțiuni este de competența Serviciului Național de Poliție al Irlandei, cunoscut sub numele de Linkul se deschide într-o fereastră nouăAn Garda Síochána. Poliția poate beneficia de consiliere juridică cu privire la conducerea cercetării din partea Biroului Central al Procurorilor (Președintele Parchetului), aceștia fiind funcționarii juridici care conduc urmărirea penală în numele statului irlandez.

Care sunt etapele cercetării penale?

Prima etapă a cercetării penale constă în înaintarea unei plângeri de către un cetățean sau în identificarea unei potențiale infracțiuni de către un agent al poliției irlandeze (Garda). Poliția confirmă că incidentul raportat constituie o infracțiune și începe să o cerceteze. 

În această etapă, poliția hotărăște dacă infracțiunea suspectată este considerată „gravă” sau nu. O infracțiune „gravă” este o infracțiune care, în mod teoretic, poate fi pedepsită cu închisoarea pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. În cazul în care infracțiunea comisă face parte din această categorie, aceasta va fi cercetată de poliție, care are competența de a vă aresta, de a vă reține preventiv într-o secție și de a vă interoga pe parcursul perioadei de arest preventiv. Competențele de arestare, arestare preventivă și interogare vor fi abordate ulterior în cadrul acestei fișe informative. 

Dacă infracțiunea nu este gravă, competențele poliției sunt mai limitate. Aceasta are de obicei dreptul de a cerceta presupusa infracțiune, însă nu vă poate aresta și reține pentru interogatoriu. Poliția poate să vă aresteze numai pentru a vă pune sub acuzare pentru săvârșirea presupusei infracțiuni. Dacă nu sunteți arestat pentru comiterea unei infracțiuni care nu este de natură gravă, atunci sunteți de regulă citat în instanță pentru începerea procedurilor în vederea procesului.

Cea de-a treia etapă a cercetării constă în strângerea de informații care pot fi utilizate ca probe în cadrul unui eventual proces ulterior. Procesul de strângere a informațiilor poate lua diferite forme, iar competențele poliției în acest sens depind de natura presupusei infracțiuni. Dreptul poliției de a vă aresta și de a vă interoga include de asemenea competența limitată de a preleva probe criminalistice sau alte tipuri de probe de la dumneavoastră, competență care va fi abordată ulterior în cadrul acestei fișe informative.

Poliția decide în mod independent sau cu sprijinul Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroului Președintelui Parchetului (DPP) dacă veți fi pus sau nu sub acuzare și care este fapta de care sunteți acuzat. Decizia de a urmări în justiție infracțiunile grave și infracțiunile care nu sunt considerate grave este adesea de competența poliției. Dacă infracțiunea este neobișnuită sau foarte gravă sau dacă, pentru a fi urmărită în justiție, este necesară asistența DPP, atunci poliția solicită, de regulă, sprijinul DPP.

Drepturile mele pe parcursul cercetării

Faceți click pe link-urile de mai jos pentru a afla mai multe informații privind drepturile dumneavoastră pe parcursul etapelor cercetării.

Drepturile mele în momentul arestării (1)

Dacă este vorba despre o infracțiune „gravă”, poliția are dreptul de a Linkul se deschide într-o fereastră nouăvă aresta și de a vă reține pentru interogatoriu. Aceasta înseamnă că sunteți arestat preventiv la o secție de poliție și că nu o puteți părăsi pe tot parcursul perioadei de arest preventiv stabilite pe cale legală. 

Are poliția nevoie de mandat pentru a mă aresta?

Nu. Poliția nu are neapărat nevoie de mandat pentru a vă aresta dacă vă suspectează de săvârșirea infracțiunii pe care o cercetează. 

Unde mă poate aresta poliția?

Poliția poate să vă aresteze la domiciliul dumneavoastră sau într-un loc public. Poliția are nevoie doar de o bănuială întemeiată că ați săvârșit o infracțiune pentru a vă aresta. 

Trebuie să mi se comunice motivul arestării?

Da. Poliția trebuie să vă comunice motivul pentru care sunteți arestat.

Poate poliția să facă uz de forță în momentul arestării?

Da. Poliția are dreptul să facă uz de forță în mod rezonabil pentru a vă aresta.

După arestare -

Sunteți adus la o secție de poliție pentru a fi interogat sau învinuit. Drepturile dumneavoastră pe perioada în care vă aflați la secția de poliție sunt prevăzute prin lege, iar agentul șef al secției este răspunzător de respectarea lor. Perioada de arest preventiv în cadrul unei secții de poliție depinde de competența legală în baza căreia vă reține poliția. Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră, consultați site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Irlandez pentru Libertăți Civile (ICCL).

Interogatoriul și cercetarea efectuată de poliție (2)

Voi fi informat cu privire la drepturile mele?

Da. Atunci când sunteți arestat în baza uneia dintre aceste competențe legale, veți fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră pe perioada arestului preventiv. Veți primi informațiile în scris, iar acestea vă vor fi traduse în limba dumneavoastră dacă nu înțelegeți limba engleză.

Pot să îmi informez ambasada?

Da. Dacă nu sunteți cetățean irlandez, puteți să informați ambasada sau consulatul țării dumneavoastră cu privire la arestare.

Sunt cetățean străin. Trebuie să rămân în Irlanda pe parcursul cercetării?

Nu este obligatoriu. Dacă nu sunteți pus sub acuzare după expirarea termenului de arestare preventivă, sunteți liber să părăsiți țara și să călătoriți. Dacă statul irlandez dorește să vă pună sub acuzare ulterior, puteți să vă întoarceți în acest scop sau puteți ataca cererea de expulzare în țara dumneavoastră de origine. Dacă sunteți pus sub acuzare la expirarea termenului de arestare preventivă, trebuie să compăreți în fața unei instanțe competente. Judecătorul decide dacă puteți fi eliberat sau nu pe cauțiune.

Mi se va permite să consult un avocat?

Da. Aveți dreptul să discutați cu un avocat în mod confidențial. Dacă nu cunoașteți un avocat, șeful secției vă va ajuta să contactați un avocat de pe lista aflată la secția de poliție (consultați de asemenea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 2)

Când pot consulta un avocat?

Dacă doriți să consultați un avocat, nu trebuie să fiți supus interogatoriului înainte de sosirea avocatului dumneavoastră; în momentul în care acesta sosește, trebuie să vi se permită să discutați cu el fără întârziere.

Avocatul meu poate fi prezent pe parcursul interogatoriului?

Nu. În schimb, aveți dreptul să solicitați asistență juridică suplimentară pe parcursul interogatoriului dacă există lucruri de care nu sunteți sigur.

Ce se întâmplă dacă situația mea materială nu îmi permite să plătesc pentru serviciile unui avocat?

Dacă mijloacele dumneavoastră financiare sunt limitate, vă puteți califica pentru asistența juridică oferită în cadrul sistemului de asistență juridică gratuită (consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1). Totuși, este întotdeauna preferabil să solicitați asistență juridică și să discutați problema situației dumneavoastră financiare cu avocatul ulterior, în cadrul procesului penal.

Cât timp poate dura interogatoriul în perioada de arest preventiv și cum voi fi interogat?

Puteți fi interogat timp de maxim patru ore consecutive. Interogatoriul trebuie efectuat în mod corect și trebuie să fie înregistrat video, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil în secția respectivă. Aveți dreptul să primiți o copie după înregistrare numai dacă sunteți deferit justiției, iar instanța dispune ca avocatul dumneavoastră să primească această copie. Pe parcursul interogatoriului, numai doi agenți de poliție pot fi prezenți în același timp.

Trebuie să răspund la întrebări?

Nu. Puteți Linkul se deschide într-o fereastră nouăpăstra tăcerea pe parcursul interogatoriului, însă trebuie să știți că, în anumite situații, acest lucru poate fi utilizat ca probă împotriva dumneavoastră în cadrul unei eventual proces ulterior. Dacă refuzați să răspundeți la anumite întrebări, refuzul dumneavoastră poate fi folosit, alături de alte probe, pentru a vă dovedi vinovăția. 

Dacă mi se solicită informații, trebuie să le furnizez?

Aveți obligația să comunicați datele dumneavoastră personale pentru ca poliția să vă poată identifica. Ar trebui să consultați un avocat înainte de a hotărî dacă este bine sau nu să furnizați alte informații. Dacă vă aflați în arest în vederea interogatoriului, înseamnă că sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni grave și orice informație pe care o oferiți poate deveni probă împotriva dumneavoastră în cadrul unui eventual proces ulterior. 

Ce se întâmplă dacă fac declarații defavorabile cauzei mele?

Aveți dreptul de a nu vă incrimina. Dacă răspunsurile pe care le-ați oferit sunt defavorabile cauzei dumneavoastră, avocatul dumneavoastră vă va informa cu privire la consecințele acestui lucru, mai precis cu privire la faptul că, de obicei, declarațiile pe care le faceți pot fi folosite drept probe împotriva dumneavoastră.

Trebuie să accept să mi se preleveze amprentele și să fiu fotografiat?

Da. Se poate face uz de forță pentru a vă preleva amprentele și pentru a fi fotografiat dacă vă aflați în arest preventiv în baza unei competențe legale. Obstrucționarea acțiunilor de prelevare a amprentelor și de fotografiere constituie infracțiune.

Poate poliția să păstreze amprentele mele pe termen nelimitat?

Da. Totuși, împreună cu avocatul dumneavoastră, puteți solicita poliției în scris să distrugă mostrele prelevate dacă nu sunteți pus sub acuzare sau dacă ați fost achitat în urma procesului.

Trebuie să ofer mostre de ADN sau alte mostre fizice de natură mai personală?

Dacă vă aflați în arest preventiv în baza unei competențe legale, agenții de poliție nu necesită aprobare din partea unui agent superior pentru a putea preleva mostre fizice de natură personală cum ar fi ADN, salivă, fragmente de unghii, substanțe găsite sub unghii sau secreții bucale. Aceștia nu au dreptul să vă solicite să furnizați amprenta piciorului, mostre din zona genitală sau din orificii corporale fără autorizație, cu excepția cazului în care dumneavoastră vă dați acordul în acest sens.     

Pot fi percheziționate domiciliul meu, locul de muncă, autovehiculul sau alte bunuri?

Da. În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăConstituția Irlandei și Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția europeană a drepturilor omului, integritatea corporală și viața dumneavoastră privată sunt respectate, însă aceste drepturi sunt limitate. Agenții de poliție au dreptul să vă percheziționeze domiciliul, cu acordul sau fără acordul dumneavoastră, dacă dețin un mandat de percheziție sau dacă pătrund pe proprietatea dumneavoastră pentru a vă aresta. Pentru a afla mai multe informații privind perchezițiile, consultați secțiunea Percheziții (3).

Pot depune o plângere dacă mi se încalcă drepturile?

Trebuie să vă informați avocatul dacă vi se încalcă drepturile, iar acesta vă va sfătui prin ce mijloace și în ce moment ar trebui să contestați astfel de încălcări. 

Cine este agentul șef?

Agentul șef este un membru al poliției care răspunde de bunăstarea dumneavoastră și de respectarea drepturilor dumneavoastră. În fiecare secție de poliție trebuie să existe un agent șef. Dacă întâmpinați probleme pe parcursul perioadei de arest preventiv, ar trebui să solicitați să vorbiți cu agentul șef.   

Pot să îmi contactez familia?

Aveți dreptul ca un membru al familiei dumneavoastră să fie înștiințat cu privire la arestarea preventivă, însă nu aveți dreptul explicit de a vorbi cu acesta.

Ce se întâmplă dacă mă îmbolnăvesc? Îmi va fi respectat dreptul la odihnă și hrană?

Aveți dreptul să beneficiați de îngrijiri medicale dacă este necesar și aveți de asemenea dreptul la perioade corespunzătoare de odihnă și la hrană pe parcursul perioadei de arest preventiv.

Se vor păstra evidențe privind perioada în care am fost arestat preventiv?

Se vor păstra evidențe privind perioada în care ați fost în arestul preventiv al poliției și, împreună cu avocatul dumneavoastră, aveți dreptul să primiți o copie după aceste evidențe. 

Ce se întâmplă dacă nu vorbesc sau nu înțeleg limba engleză?

Aveți dreptul să fiți asistat de un interpret, care va traduce pentru dumneavoastră. Împreună cu avocatul dumneavoastră, trebuie să insistați ca interpretul care vă asistă în convorbirile confidențiale cu avocatul dumneavoastră să fie diferit de cel care traduce întrebările și răspunsurile în cadrul interogatoriului poliției. Trebuie să aveți la dispoziție un interpret de fiecare dată când un avocat sau un agent de poliție doresc să comunice cu dumneavoastră.

Cât timp pot fi reținut în arest preventiv?

Aceasta depinde de competența în baza căreia ați fost arestat preventiv. Dreptul irlandez prevede că perioada maximă este de șapte zile.

Percheziții (3)

Trebuie să mi se comunice motivul pentru care îmi sunt percheziționate bunurile?

Puteți întreba și ar trebui să fiți informat cu privire la motivul efectuării percheziției și în temeiul cărei autorizații este realizată aceasta. Dacă vă sunt percheziționate bunurile, aveți dreptul să primiți o copie după mandatul de percheziție într-o etapă ulterioară.

Cum poate poliția să efectueze percheziția?

Poliția trebuie să efectueze percheziția cu respectarea dreptului dumneavoastră de a nu fi umilit.

Poate poliția să confiște obiecte?

Da. Agenții de poliție confisca obiectele pe care, în mod rezonabil, consideră că le pot folosi ca probe. Aceștia pot de asemenea confisca obiecte care nu au fost specificate în mandat, însă care pot constitui probe pentru o altă infracțiune.

Pot rămâne la domiciliu în timpul percheziției efectuate de poliție?

Da. Este interzis să efectuați acțiuni care ar putea obstrucționa o percheziție legală, însă puteți asista la aceasta.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Da. Dacă poliția are o bănuială întemeiată că ați săvârșit o infracțiune, aceasta are dreptul să vă supună unei percheziții corporale fără consimțământul dumneavoastră.

Trebuie să fiu arestat mai întâi?

Nu. Puteți fi percheziționat înainte de a fi arestat.

Trebuie să mi se comunice motivul percheziției?

Da. Poliția ar trebui să vă comunice motivul pentru care sunteți supus unei percheziții corporale și în temeiul cărei competențe acționează astfel.

Pot fi dezbrăcat în timpul percheziției?

Da. Ar trebui să fiți percheziționat prin dezbrăcare numai dacă este necesar. Acest tip de percheziție trebuie să fie efectuată într-o zonă privată din cadrul secției de poliție și astfel încât să nu vă simțiți hărțuit. Dacă este posibil, percheziția ar trebui să fie efectuată de către un medic. 

Voi fi percheziționat de o persoană de același sex?

Dacă percheziția implică mai mult decât cercetarea îmbrăcămintei, trebuie să fiți percheziționat de o persoană de același sex.

Prima ședință de judecată (4)

Pot fi reținut în arest preventiv sau eliberat?

Puteți fi reținut în arest preventiv dacă sunteți adus din detenția poliției în fața instanței, iar aceasta refuză eliberarea dumneavoastră pe cauțiune.

Pot solicita să fiu eliberat pe cauțiune?

În majoritatea cazurilor, puteți Linkul se deschide într-o fereastră nouăsolicita eliberarea pe cauțiune în cadrul primei înfățișări la Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanța teritorială (instanța inferioară). În anumite situații (de exemplu, în cazul acuzației de omor) trebuie să depuneți cererea la Înalta Curte și, prin urmare, trebuie să rămâneți un anumit timp în arest preventiv până la soluționarea cererii.

Aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat și, în funcție de venitul dumneavoastră, serviciile acestuia pot fi plătite în cadrul sistemului pentru asistență juridică gratuită.

Pot fi informat cu privire la motivul pentru care poliția se opune eliberării mele pe cauțiune?

Da. Trebuie să fiți informat în prealabil cu privire la motivele pentru care poliția se opune eliberării dumneavoastră pe cauțiune. Aveți dreptul la cauțiune, însă acest drept nu este absolut. Cererea dumneavoastră de a fi eliberat pe cauțiune poate fi respinsă dacă judecătorul consideră că, după eliberare, puteți să nu vă prezentați la proces, să influențați martorii sau să săvârșiți alte infracțiuni grave pe perioada cauțiunii.

Pot fi eliberat condiționat pe cauțiune?

Da. Puteți fi eliberat pe cauțiune cu anumite condiții, cum ar fi reținerea pașaportului, rămânerea în Irlanda până la proces și prezentarea periodică la o secție de poliție pentru a asigura respectarea acestor condiții. Instanța poate solicita de asemenea depunerea unei sume de bani sau poate dispune înghețarea contului bancar din Irlanda al unui membru al familiei sau al unui prieten ca garanție că veți respecta termenii cauțiunii. 

Pregătirea pentru proces sau luarea deciziei de a pleda „vinovat” înainte de proces (5)

Pot pleda „vinovat” pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre acestea înainte de proces?

Da. Vi se intentează proces numai dacă pledați „nevinovat”. Dacă pledați „vinovat”, nu vi se mai intentează proces, ci veți participa la o ședință de judecată pentru stabilirea pedepsei.

Ce se întâmplă?

Dacă nu doriți un proces, înseamnă că acceptați una sau mai multe dintre acuzațiile care vi se aduc. Negocierile judiciare nu au temei legal în Irlanda, însă, în practică, DPP poate accepta să pledați vinovat pentru unele acuzații și să retragă alte acuzații. Dacă pledați „vinovat”, veți fi condamnat mai târziu și puteți fi sau nu reținut preventiv înainte de ședința de judecată pentru stabilirea pedepsei.

Ce se întâmplă la ședința de judecată pentru stabilirea pedepsei?

Cu excepția cazului în care există o pedeapsă obligatorie, cum ar fi închisoarea pe viață pentru omor, aveți dreptul să participați la o ședință de judecată pentru stabilirea pedepsei și, în cadrul acesteia, avocatul dumneavoastră se poate adresa instanței pentru a explica rolul dumneavoastră în cadrul infracțiunii și situația dumneavoastră personală. 

Pot fi modificate acuzațiile înainte de proces?

Da. DPP poate adăuga acuzații în perioada anterioară procesului și în cadrul procesului. Acesta poate de asemenea să retragă anumite acuzații până la data procesului. DPP are dreptul să aducă probe suplimentare în perioada anterioară procesului și în timpul acestuia. DPP trebuie să acționeze corect și nu poate să tăinuiască probe sau să divulge informații aflate în posesia sa care sunt relevante pentru dumneavoastră și pentru avocatul (avocații) dumneavoastră.

Pot fi acuzat de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Dacă ați fost acuzat și judecat pentru o infracțiune într-un stat membru, nu puteți fi acuzat de aceeași infracțiune într-un alt stat membru. Totuși, dacă ați fost pus sub acuzare într-un stat membru, însă acuzațiile au fost retrase, puteți fi pus sub acuzare pentru respectiva infracțiune în Irlanda.

Voi fi informat cu privire la probele aduse împotriva mea?

Da. Trebuie să vi se pună la dispoziție documentele (cunoscute de obicei sub denumirea de „caiet de probe”), care prezintă probele aduse împotriva dumneavoastră. Trebuie să fiți informat de asemenea cu privire la materialele rezultate din cercetarea presupusei infracțiuni comise de dumneavoastră pe care acuzarea nu intenționează să le folosească.

Voi fi informat cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva mea?

Da. Puteți obține informații limitate privind martorii care au făcut declarații împotriva dumneavoastră. Aveți dreptul să știți dacă aceștia au cazier. Aveți de asemenea dreptul să solicitați informații de la aceștia în timpul procesului prin interogatoriul în contradictoriu efectuat de avocatul dumneavoastră sau prin intermediul unei investigații private realizate de avocatul dumneavoastră. 

Nu aveți dreptul să primiți o listă exhaustivă cu detaliile personale ale martorilor. Este interzis să influențați martorii într-un mod care poate fi considerat o încercare de a-i intimida sau de a afecta cursul procesului penal; în caz contrar, cauțiunea dumneavoastră poate fi anulată sau vă vor fi aduse acuzații suplimentare separate.

Când voi primi „Linkul se deschide într-o fereastră nouăcaietul de probe”?

Dacă veți fi judecat în baza unui act de acuzare pentru o infracțiune gravă, trebuie să primiți aceste documente în termen de 42 de zile de la data punerii sub acuzare. Instanța are competența de a prelungi termenul în care statul trebuie să vă furnizeze aceste documente.

Ce documente voi primi?

Veți primi un dosar cuprinzând documentele care conțin probele fundamentale ale statului împotriva dumneavoastră. Caietul nu reprezintă o prezentare completă a acțiunii penale a statului, acesta având dreptul de a aduce probe suplimentare împotriva dumneavoastră în perioada anterioară procesului și în timpul acestuia. Probele pe care se bazează acuzarea pentru a asigura condamnarea trebuie, în general, să fie prezentate oral în instanță de către martori, sub jurământ.  

Cum pot obține „caietul de probe”?

Veți primi „caietul de probe” de obicei în instanță, de la un agent al poliției. Probele suplimentare sunt notificate în general avocatului dumneavoastră la biroul său sau în instanță.

Se vor solicita informații cu privire la cazierul meu?

Da. Poliția are dreptul să caute informații privind faptele dumneavoastră anterioare în scopul cercetării și pentru a decide dacă sunteți eligibil pentru eliberarea pe cauțiune în cazul în care sunteți pus sub acuzare. Aceasta poate de asemenea să facă referire la cazierul dumneavoastră în cazul în care sunteți condamnat pentru a permite judecătorului (judecătorilor) să stabilească o pedeapsă adecvată. Se pot lua de asemenea în considerare condamnările din alte state.

Există restricții privind momentul în care poliția pot face referire la faptele mele anterioare?

Da. Poliția nu pot face referire la faptele dumneavoastră anterioare în timpul procesului, cu excepția cazului în care avocații dumneavoastră le menționează în interogatoriul în contradictoriu sau în pledoariile în fața instanței.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMai multe informații privind competențele de percheziție, arestare preventivă și punere sub acuzare

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMai multe informații privind rolul polițieiLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.garda.ie/

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul Central al Procurorilor și Biroul Președintelui Parchetului Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dppireland.ie/

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMai multe informații privind legislația

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.irishstatutebook.ie/Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind justiția penală din 1984 (Tratamentul aplicat persoanelor aflate în arest preventiv la secțiile de poliție) Regulamentele din 1987

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Irlandez pentru Libertățile Civile

Ultima actualizare: 08/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

Ce se întâmplă înainte de judecarea cauzei mele?

Înainte de judecarea cauzei dumneavoastră, un judecător decide dacă puteți fi eliberat pe cauțiune. De obicei, aveți acest drept. Cererea dumneavoastră de eliberare pe cauțiune poate fi respinsă dacă este posibil să nu vă prezentați la proces, dacă ați încercat sau veți încerca să amenințați un martor sau dacă există probabilitatea să săvârșiți o altă infracțiune gravă.

Dacă doriți să invocați un alibi la proces (mai precis, o persoană care declară că erați împreună în momentul săvârșirii infracțiunii), judecătorul vă va comunica că trebuie să informați Linkul se deschide într-o fereastră nouăacuzarea cu privire la identitatea acelei persoane.

Aveți dreptul să știți care sunt probele împotriva dumneavoastră înainte de proces. Veți fi informat cu privire la probele existente împotriva dumneavoastră atunci când veți solicita aceste informații.

Unde va avea loc procesul?

Vi se vor comunica numele și adresa instanței care judecă cauza dumneavoastră. Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul privind instanțele din Irlanda are în subordine toate instanțele și vă poate ajuta să identificați instanța competentă.

Delictele minore sunt judecate de către instanțele teritoriale, în cadrul cărora hotărârile sunt pronunțate de judecători. Infracțiunile mai grave sunt judecate de către instanțele de arondisment sau de către instanțele penale centrale, în cadrul cărora verdictul este pronunțat de către jurați.

Ședințele de judecată sunt publice. Totuși, dacă inculpatul este minor sau este vorba de o infracțiune de natură sexuală, cauza este audiată cu ușile închise.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

În majoritatea cazurilor, acuzațiile nu poate fi modificate în timpul procesului. Anumite acuzații pot fi modificate dacă legea permite acest lucru. De exemplu, acuzația „conducere periculoasă” se poate transforma în acuzația mai puțin gravă „conducere neglijentă” dacă judecătorul decide că ați condus în mod neglijent, dar nu periculos.

Dacă pledați „vinovat” pentru toate acuzațiile în timpul procesului, judecătorul stabilește pedeapsa. Pentru a lua o hotărâre, judecătorul ține seama de gravitatea infracțiunii și de situația dumneavoastră personală. Ar trebui să fiți tratat mai puțin sever pentru că v-ați recunoscut vinovăția.

Puteți de asemenea să pledați „vinovat” pentru unele dintre acuzații și „nevinovat” pentru celelalte. Judecătorul sau jurații vor lua o hotărâre cu privire la acuzațiile pe care le contestați. În acest caz, veți fi condamnat pentru acuzațiile pentru care ați pledat „vinovat” și pentru cele de care ați fost găsit vinovat.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

În majoritatea cazurilor, trebuie să fiți prezent la procesul dumneavoastră. Dacă nu vă înfățișați în instanță, judecătorul poate să emită un ordin de arestare și să fiți adus în instanța în stare de arest preventiv. În unele cazuri procesul se poate desfășura în absența dumneavoastră și puteți fi condamnat în lipsă.

Dacă nu vă puteți prezenta în instanță din cauza unui accident sau a unei boli, ar trebui să vă informați avocatul și să-i furnizați un certificat medical care justifică absența dumneavoastră.

Aveți dreptul la un interpret dacă nu înțelegeți limba în care se desfășoară procedurile. Dacă aveți deficiențe de auz, aveți dreptul la interpretare în limbajul semnelor.

Aveți dreptul să vă apărați în cadrul procesului dacă doriți. Dacă situația dumneavoastră materială nu vă permite să plătiți pentru serviciile unui avocat, va fi numit un avocat care să vă reprezinte în cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăsistemului de asistență juridică gratuită în materie penală, în funcție de gravitatea acuzațiilor. Aveți dreptul să vă alegeți avocatul. Dacă nu cunoașteți niciunul, judecătorul poate alege un avocat pentru dumneavoastră. Puteți să vă schimbați avocatul dacă nu sunteți mulțumit de acesta.

Puteți lua cuvântul în cadrul procesului dacă doriți, însă nu aveți această obligație. Dacă faceți declarații mincinoase sub jurământ, aceasta se consideră infracțiune.

Ce drepturi am în ceea ce privește probele utilizate împotriva mea?

Puteți ataca probele utilizate împotriva dumneavoastră dacă acestea au fost obținute pe căi ilegale. De exemplu, dacă poliția a pătruns în locuința dumneavoastră fără să dețină un mandat de percheziție, probele astfel obținute nu sunt de obicei admise în instanță.

Puteți ataca probele de asemenea adresând întrebări martorilor pentru a dovedi că nu spun adevărul sau se înșeală. Puteți în egală măsură să aduceți martori pentru a furniza informații relevante pentru apărarea dumneavoastră sau pentru a arăta că martorii acuzării nu spun adevărul sau se înșeală.

Puteți angaja un detectiv particular pentru a găsi probe în favoarea dumneavoastră. Probele sunt admisibile dacă sunt obținute pe căi legale.

Se va ține seama de informațiile referitoare la cazierul meu?

Informațiile referitoare la condamnările dumneavoastră anterioare nu pot fi luate în considerare Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn mod normal în timpul procesului.

Cu toate acestea, în momentul în care judecătorii stabilesc pedeapsa, aceștia pot ține seama de condamnările dumneavoastră anterioare, inclusiv condamnările din alte state.

Ce se întâmplă la încheierea procesului?

Dacă sunteți găsit nevinovat, procesul se încheie și sunteți liber.

Dacă sunteți găsit vinovat sau ați pledat „vinovat”, judecătorul stabilește pedeapsa. Este posibil să plătiți o amendă sau să fiți condamnat la o pedeapsă cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăînchisoarea. Judecătorul poate să vă suspende pedeapsa cu condiția să nu mai comiteți infracțiuni.

Judecătorul poate solicita Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului de Probațiune să întocmească un raport despre dumneavoastră înainte de a stabili pedeapsa. Acesta informează judecătorul dacă vă puteți califica pentru supraveghere cu scopul de a rezolva problemele care determină comportamentul dumneavoastră infracțional.

Dacă i se solicită acest lucru, Serviciul de Probațiune informează judecătorul dacă puteți face muncă în folosul comunității. În acest caz, judecătorul vă poate condamna la până la 240 de ore de muncă benevolă în folosul comunității în loc de pedeapsa cu închisoarea.

Care este rolul victimei în timpul procesului?

Rolul victimei în timpul procesului este de martor al acuzării. Aceasta depune mărturie privind faptele la care a asistat în ceea ce privește acuzațiile.

Dacă sunteți condamnat sau dacă pledați „vinovat”, judecătorul ține seama de impactul infracțiunii asupra victimei.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date a legislației irlandeze

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaza de date a jurisprudenței irlandeze și britanice

Ultima actualizare: 08/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

4 – Drepturile mele după proces

Pot introduce o cale de atac?

Puteți ataca orice condamnare sau pedeapsă. Linkul se deschide într-o fereastră nouăCalea de atac depinde de instanța care a judecat cauza dumneavoastră. Căile de atac împotriva hotărârilor instanțelor teritoriale sunt judecate de către instanța de arondisment. Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de instanța de arondisment sau de Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanța penală centrală sunt judecate de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de apel în materie penală.

Dacă doriți să atacați hotărârea instanței teritoriale, trebuie să înaintați procurorului un document numit „notificare de cale de atac” în termen de 14 zile. Trebuie de asemenea să depuneți „notificarea de cale de atac” și declarația de notificare la grefa instanței teritoriale în termen de 14 zile. Dacă doriți să atacați hotărârea instanței de arondisment sau a Instanței penale centrale, trebuie să cereți autorizația de a introduce o cale de atac de la judecătorul care a judecat cauza dumneavoastră, în termen de trei zile de la condamnare. În acest caz, trebuie să depuneți o „notificare de cale de atac” la registratura Curții de apel în materie penală în termen de șapte zile dacă nu ați primit autorizația și în termen de 14 zile dacă ați primit autorizația. În mod normal, avocatul dumneavoastră face toate aceste demersuri în numele dumneavoastră.

Dacă atacați hotărârea instanței teritoriale, aveți dreptul la rejudecarea integrală a cauzei. Aveți de asemenea dreptul de a ataca pedeapsa pe care ați primit-o. Dacă atacați hotărârea instanței de arondisment sau a Instanței penale centrale, puteți introduce o cale de atac pe motive de drept sau deoarece considerați că procesul dumneavoastră nu a fost corect. Puteți de asemenea să atacați pedeapsa pe care ați primit-o.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă atacați hotărârea pronunțată de instanța teritorială, condamnarea dumneavoastră va fi suspendată până la judecarea căii de atac. Pentru aceasta, este necesar să vă luați un angajament de a compărea în instanță („recognisance”), care poate necesita plata unei garanții în bani. Dacă sunteți deja privat de libertate atunci când atacați hotărârea instanței teritoriale, aveți dreptul să fiți eliberat după trimiterea notificării de cale de atac și după semnarea angajamentului. Dacă vă aflați într-un penitenciar și doriți să introduceți o cale de atac, autoritățile penitenciarului vă vor pune la dispoziție formularele necesare.

Dacă atacați hotărârea instanței teritoriale, pot trece mai multe luni până la judecarea căii de atac. Dacă atacați hotărârea instanței de arondisment sau a Instanței penale centrale, termenul de judecată a căii de atac poate fi și mai îndepărtat.

Dacă atacați hotărârea instanței teritoriale, aveți dreptul să aduceți probe noi și să invocați dispoziții legale diferite la momentul judecării căii de atac. Dacă atacați hotărârea instanței de arondisment sau a Instanței penale centrale, în general nu puteți aduce probe noi, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale.

Ce se întâmplă în cadrul ședinței de judecată a căii de atac?

Dacă atacați hotărârea instanței teritoriale, aveți dreptul la rejudecarea integrală a cauzei dumneavoastră. Dacă atacați hotărârea instanței de arondisment sau a Instanței penale centrale, împreună cu avocatul dumneavoastră, puteți să vă adresați instanței pentru a explica de ce considerați că ar trebui să vi se anuleze condamnarea sau de ce considerați că pedeapsa primită nu este corectă în principiu.

Ce se întâmplă atunci când calea de atac are/nu are câștig de cauză?

În cazul în care calea de atac are câștig de cauză, procesul penal se încheie, iar dumneavoastră nu mai aveți nicio obligație cu privire la cauză. Dacă, în schimb, calea de atac nu are câștig de cauză, instanța care audiază calea de atac va confirma condamnarea dumneavoastră. Dacă instanța care audiază calea de atac consideră că pedeapsa nu este corectă în principiu, aceasta poate prelungi sau reduce pedeapsa inițială.

După judecarea căii de atac, nu mai aveți dreptul să atacați noua hotărâre. Totuși, Curtea de apel în materie penală vă poate permite să introduceți o cale de atac la Curtea Supremă dacă este vorba de o problemă de drept de importanță publică excepțională.

Nu există dispoziții generale privind acordarea de despăgubiri în cazul în care calea de atac are câștig de cauză. Dacă atacați o hotărâre la Curtea de apel în materie penală, puteți beneficia de despăgubiri dacă ați suferit o eroare judiciară. Aceasta se întâmplă atunci când Curtea de apel în materie penală anulează o condamnare și confirmă că un fapt nou descoperit arată că a existat o eroare judiciară. Acest lucru se întâmplă foarte rar. În cazul în care Curtea de apel în materie penală certifică o eroare judiciară, puteți solicita despăgubiri Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinistrului Justiției.

Condamnarea se consemnează în cazierul dumneavoastră odată ce judecătorul v-a găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni.

Condamnarea devine definitivă din momentul în care ați fost găsit vinovat sau ați pledat „vinovat”. Totuși, aveți încă dreptul de a introduce o cale de atac. În cazul în care calea de atac are câștig de cauză, în cazierul dumneavoastră nu se va consemna nicio condamnare.

Sunt cetățean străin. Pot fi repatriat după proces?

Dacă sunteți condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni, instanța nu vă poate repatria. Totuși, instanța poate recomanda Ministrului Justiției să fiți expulzat. Aceasta poate de asemenea să vă suspende pedeapsa sau o parte din pedeapsă cu condiția să părăsiți țara. Aceasta nu înseamnă că sunteți expulzat, însă, dacă nu părăsiți țara, veți fi trimis în închisoare. Dacă vă aflați într-un penitenciar, puteți solicita Ministrului Justiției să fiți transferat în afara granițelor Irlandei, pentru a vă ispăși restul pedepsei într-un alt stat membru.

Dacă am fost condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Dacă ați fost condamnat, nu puteți fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune. Dacă ați fost condamnat într-un alt stat membru, nu puteți fi judecat din nou în Irlanda pentru aceeași infracțiune.

Informații privind acuzațiile/condamnarea

Condamnările vor fi înscrise în cazierul dumneavoastră. Dacă sunteți major, aceste informații vor fi păstrate pe termen nelimitat de către Serviciul Național de Poliție al Irlandei (Gardaí). Poliția pot păstra de asemenea alte informații despre dumneavoastră. Aveți dreptul să solicitați rectificarea sau ștergerea informațiilor personale incorecte. Puteți solicita aceste informații de la Linkul se deschide într-o fereastră nouăUnitatea Centrală de Validare a Poliției. Dacă poliția nu vă permite accesul la aceste informații sau nu rectifică informațiile eronate, aveți dreptul să vă adresați Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisarului pentru protecția datelor.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanțele irlandeze

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul pentru informarea cetățenilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisarul pentru protecția datelor

Ultima actualizare: 08/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

5 – Contravențiile rutiere și alte delicte minore

Cum sunt sancționate contravențiile rutiere?

Contravențiile rutiere, cum ar fi depășirea vitezei legale, utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii unui autovehicul sau parcarea neregulamentară sunt pedepsite de obicei printr-un „aviz de amendă fixă”, care vă acordă un anumit termen pentru a plăti amenda prin poștă. Sunteți chemat în instanță numai dacă nu plătiți amenda. Uneori veți primi avizul în momentul săvârșirii contravenției, alteori acesta vi se va trimite la domiciliu.

Totuși, unele contravenții pedepsite printr-o amendă fixă implică acordarea de „puncte de penalizare” la permisul de conducere, iar, dacă primiți în total douăsprezece puncte de penalizare pe parcursul unei perioade de trei ani, vi se interzice să conduceți un autovehicul în Irlanda. Dacă plătiți amenda, veți primi mai puține puncte de penalizare decât în cazul în care vi se intentează acțiune în instanță și sunteți condamnat. Uniunea Europeană lucrează în prezent la un proiect de armonizare a tuturor evidențelor privind permisele de conducere din statele membre.

 

Contravențiile rutiere sunt pedepsite, de obicei, de către agenții de poliție (Gardaí). Trebuie să știți că, în Irlanda, conducătorii auto sunt obligați prin lege să poarte permisul de conducere asupra lor și că trebuie să-l prezinte atunci când un agent de poliție solicită acest lucru.

Dacă locuiți în Irlanda, dar sunteți cetățean al unui alt stat membru, veți fi tratat pe tot parcursul procesului în același mod ca și un cetățean irlandez.

Dacă sunteți trimis în judecată, cauza dumneavoastră va fi audiată în cadrul instanței teritoriale locale (instanța de prim grad de jurisdicție) de către un judecător, fără jurați. Dacă nu sunteți mulțumit de rezultat, puteți ataca hotărârea constând în condamnare sau amendă la o instanță superioară (consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 4).

Vor fi aceste contravenții înscrise în cazierul meu?

Toate sancțiunile acordate pentru încălcarea normelor rutiere sunt înregistrate în baza de date electronică a poliției. Încălcările minore, cum ar fi depășirea vitezei legale, nu sunt considerate în general pedepse penale. Totuși, dacă sunteți acuzat de un delict mai grav, cum ar fi conducerea periculoasă, conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau conducerea fără asigurare, pedepsele primite vor fi înscrise în cazierul dumneavoastră. Aceste delicte trebuie soluționate în conformitate cu procedura prezentată în Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 4. Dacă sunteți condamnat pentru săvârșirea unei astfel de infracțiuni, trebuie să apelați fără întârziere la asistență juridică.

Cum sunt soluționate alte delicte minore?

Cele mai întâlnite contravenții sunt depășirea vitezei legale și utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. Alte contravenții, cum ar fi utilizarea benzii pentru autobuze, pot fi pedepsite printr-un „Linkul se deschide într-o fereastră nouăaviz de amendă fixă”, însă nu atrag și puncte de penalizare. Conducerea unui autovehicul fără a-i respecta în mod rezonabil pe ceilalți participanți la trafic, ceea ce implică conducerea neglijentă, este pedepsită cu amendă și puncte de penalizare.

Veți fi trimis în judecată numai dacă nu plătiți amenda. Astfel cum s-a menționat anterior, cauza este judecată de către instanța teritorială. Aveți întotdeauna dreptul să atacați o hotărâre a instanței teritoriale, urmând procedura indicată anterior.

Ultima actualizare: 08/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Grecia

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune judecată în instanță.

Prezentare generală a procesului penal

Cercetarea / punerea în mișcare a acțiunii penale

Această etapă a procesului începe prin notificarea procurorului cu privire la săvârșirea probabilă a unei infracțiuni, continuă prin punerea în mișcare a acțiunii penale și se încheie fie cu trimiterea inculpatului în judecată, fie cu retragerea învinuirilor.

În această etapă se urmărește să se clarifice cauza atât cât este posibil și să se stabilească dacă există indicii clare că învinuitul a săvârșit fapta și, prin urmare, dacă acesta trebuie sau nu supus judecății instanței competente.

Audieri în instanță

În această etapă, cauza este judecată până la stabilirea și pronunțarea unui verdict.

Căi de atac

Acestea se referă la mijloacele de care dispune prin lege o persoană pentru a ataca hotărârea pronunțată de o instanță penală.

Aceste mijloace sunt următoarele:

 • căile de atac, care vizează modificarea sau anularea hotărârii contestate pe motive de fapt sau de drept;
 • rejudecarea cauzei și casarea hotărârii în vederea anulării parțiale sau integrale a hotărârii atacate pe motive de drept.

Puteți găsi detalii privind toate etapele procesului penal și drepturile dumneavoastră în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc asistența juridică și servesc exclusiv ca orientări.

Pentru informații privind contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, de exemplu o amendă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră.

Rolul Comisiei Europene

Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile de urmărire penală desfășurate în diferitele state membre și nu vă poate acorda asistență dacă doriți să înaintați o plângere. Fișele informative indică modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de asistență juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

 • Ancheta preliminară / cercetarea penală preliminară / cercetarea penală
 • Arestarea / Măsuri restrictive / Reținerea în arest preventiv
 • Proceduri în fața Camerei de instrucție
 • Percheziții, amprente și ADN

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în instanță

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Contravenții rutiere și alte delicte minore

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 - Obținerea de asistență juridică

Este foarte important să beneficiați de asistență juridică independentă dacă sunteți implicat în vreun fel într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce circumstanțe aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat, precum și ce poate face acesta pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum pot fi acoperite costurile asistenței juridice în cazul în care nu vă puteți permite să plătiți pentru serviciile unui avocat.

Cum găsiți un avocat

Dacă aveți nevoie de un avocat și nu sunteți reținut în arest preventiv, puteți contacta Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Baroului din Atena sau asociația baroului din regiunea în care va avea loc procesul dumneavoastră (de exemplu, Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Baroului din Salonic, Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Baroului din Pireu, Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Baroului din Heraklion etc.).

Dacă aveți nevoie de un avocat și sunteți reținut în arest preventiv, puteți cere poliției sau autorităților penitenciare să vă ajute să găsiți un avocat sau să vă pună în legătură cu asociațiile baroului menționate anterior.

Cum plătiți onorariul unui avocat

Puteți beneficia de asistență juridică gratuită dacă aveți venituri mici. Asistența juridică gratuită constă în numirea unui avocat care să vă reprezinte. Acesta vă oferă serviciile sale până la încheierea procesului sau a acțiunii în fața instanțelor de același grad sau până la soluționarea eventualelor căi de atac împotriva hotărârii pronunțate.

Avocatul poate fi numit:

 • pe parcursul formulării învinuirilor și punerii sub acuzare, în cazul anumitor infracțiuni prevăzute în mod expres;
 • în etapa de cercetare penală și judecare a cauzei în cazul în care infracțiunea cercetată este o infracțiune gravă;
 • pe parcursul judecării cauzei, pentru delictele judecate de către Instanța pentru delicte în complet de judecată format din trei membri și care pot fi pedepsite cu închisoarea pentru cel puțin șase luni;
 • pentru introducerea unei căi de atac și pentru a vă reprezenta în momentul judecării acesteia în instanța de al doilea grad de jurisdicție, în cazul în care ați fost condamnat la cel puțin șase luni de închisoare de către instanța de prim grad de jurisdicție;
 • pentru introducerea unei căi de atac pe motive de drept în cazul în care ați primit o pedeapsă cu închisoarea pentru cel puțin un an;
 • pentru a solicita rejudecarea cauzei în cazul în care ați primit o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin șase luni.

Aveți dreptul la asistență juridică gratuită chiar dacă venitul dumneavoastră nu este foarte mic, în cazul în care puteți dovedi că nu aveți posibilitatea să acoperiți cheltuielile de judecată din cauza diferenței dintre nivelul de trai din statul membru din care proveniți și cel din Grecia.

Pentru a beneficia de asistență juridică gratuită și a vi se desemna un avocat, trebuie să depuneți o cerere la instanța care judecă acțiunea sau la instanța care audiază calea de atac sau cererea de rejudecare pe care ați înaintat-o.

Cererea trebuie depusă cu 15 zile înainte de începerea procesului sau a acțiunii pentru care solicitați asistență juridică. Aceasta trebuie să conțină o scurtă descriere a obiectului procesului sau al acțiunii, dovezi privind eligibilitatea dumneavoastră pentru obținerea de asistență juridică gratuită, precum și toate documentele necesare referitoare la situația dumneavoastră financiară (pentru detalii, consultați Legea 3226/4-2-2004, Monitorul Oficial Α’ 24/2004).

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLista Asociațiilor Baroului

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

Care este scopul cercetării penale?

Scopul cercetării penale este de a strânge și păstra probe, precum și de a analiza orice indicii rămase la locul faptei.

Care sunt etapele cercetării penale?

Ancheta preliminară / cercetarea penală preliminară / cercetarea penală:

Procurorul stabilește, printr-o anchetă preliminară, dacă învinuirea este întemeiată și dacă există probabilitatea să fi fost săvârșită o infracțiune.

Cercetarea penală preliminară se desfășoară în principal în cazul în care suspectul a fost surprins în timpul săvârșirii infracțiunii sau în cazul în care o întârziere ar duce la apariția unui risc imediat.

Cercetarea penală este efectuată numai pentru infracțiunile grave.

Arestarea / Măsuri restrictive / Reținerea în arest preventiv

În cazul în care suspectul a fost surprins în timpul săvârșirii faptei sau este arestat în termen de o zi de la comiterea infracțiunii, acesta poate fi arestat fără mandat.

În cazul în care suspectul nu a fost surprins în timpul săvârșirii infracțiunii, este necesar un mandat.

Persoana arestată este adusă în fața procurorului în termen de 24 ore.

Se impun restricții (de exemplu, cauțiunea, obligația acuzatului de a se prezenta periodic la secția de poliție, interdicția de a părăsi țara) pentru a preveni comiterea altor infracțiuni și pentru a asigura prezența acuzatului la interogatoriul realizat de poliție și în instanță.

Reținerea în arest preventiv: dacă restricțiile menționate anterior sunt insuficiente, în cazul infracțiunilor mai grave, suspecții pot fi reținuți preventiv până la 18 luni pentru infracțiunile grave, până la 12 luni pentru infracțiunile mai puțin grave și până la 6 luni pentru ucidere din culpă repetată din neglijență. Inculpatul este reținut în penitenciar.

Proceduri în fața Camerei de instrucție

Puteți iniția aceste proceduri fie pentru a solicita eliminarea restricțiilor sau a arestului preventiv, fie pentru a face plângere împotriva unor eventuale nereguli identificate în etapa preprocesuală.

Care este autoritatea competentă pentru derularea fiecăreia dintre aceste etape?

Ancheta preliminară este efectuată de către anchetatori și procuror.

Ancheta penală preliminară este realizată de cei menționați anterior, inclusiv judecătorul de instrucție și, în final, ancheta penală sau interogatoriul este realizat numai de către judecătorul de instrucție.

Arestarea este dispusă de către Camera de instrucție sau de către judecătorul de instrucție. În cazul în care suspectul a fost surprins în timpul săvârșirii infracțiunii, anchetatorii și agenții de poliție competenți au obligația să-l aresteze pe infractor, iar orice cetățean are dreptul să-l aresteze. Restricțiile asupra libertății personale și reținerea în arest preventiv sunt dispuse de către judecătorul de instrucție, cu acordul procurorului și al Camerei de instrucție.

Procedurile în fața Camerei de instrucție sunt desfășurate de către consilii de instrucție formate din trei membri, în prezența procurorului.

Drepturile mele pe parcursul cercetării

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informații detaliate cu privire la drepturile dumneavoastră pe parcursul cercetării.

Ancheta preliminară, cercetarea penală preliminară, cercetarea penală (1)

Care este scopul acestor proceduri?

Ancheta preliminară are scopul de a permite procurorului să stabilească dacă acuzația este întemeiată și să dispună începerea urmăririi penale.

Cercetarea penală preliminară este realizată în cazul în care suspectul a fost surprins în timpul săvârșirii faptei sau în cazul în care o întârziere ar antrena un risc imediat (de exemplu, ștergerea amprentelor sau a urmelor de pași etc.).

Cercetarea penală este întreprinsă numai în cazul infracțiunilor grave și al delictelor majore. Cercetarea penală preliminară și cercetarea penală sunt menite să găsească, să strângă și să păstreze probe, dar și să identifice urmele infracțiunii.

Care este autoritatea competentă pentru derularea acestei etape?

Ancheta preliminară este realizată de către anchetatori și procuror.

Cercetarea penală preliminară este realizată de cei menționați anterior, la care se adaugă judecătorul de instrucție.

Cercetarea penală este realizată numai de către judecătorul de instrucție.

Ancheta preliminară și cercetarea preliminară sunt conduse de către procurorul de pe lângă Instanța pentru delicte, iar cercetarea penală este condusă de către procurorul de pe lângă Curtea de apel.

Există anumite termene care trebuie respectate?

Ancheta preliminară se desfășoară pe parcursul a 4-8 luni. Cercetarea penală durează maxim 18 luni. Dacă se efectuează cercetări suplimentare, acestea durează 3-5 luni.

În orașele mari, aceste termene se pot prelungi. Nu există sancțiuni pentru nerespectarea termenelor respective.

Termenul pentru a furniza informații în cadrul anchetei preliminare și pentru a stabili cum pledați în cadrul cercetării penale preliminare și al cercetării penale propriu-zise este de cel puțin 48 de ore și poate fi prelungit.

Nu există sancțiuni pentru nerespectarea termenului în cazul primelor două proceduri. În schimb, în cazul cercetării penale, dacă nu se respectă termenul stabilit, judecătorul de instrucție are dreptul să emită un mandat pentru aducerea învinuitului în fața instanței prin forță și/sau un mandat de arestare.

Ce informații voi primi despre desfășurarea procedurilor?

De îndată ce vi se solicită să participați la procedurile descrise anterior, aveți dreptul:

 • să solicitați de la judecătorul de instrucție copii după toate documentele juridice relevante, inclusiv descrierea învinuirilor, pe cheltuiala dumneavoastră,
 • să solicitați acordarea unui termen de cel puțin 48 de ore și
 • să vă desemnați un avocat.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba în care se desfășoară procedurile?

Da. Interpretul va traduce anchetatorilor declarația dumneavoastră, precum și întrebările pe care aceștia vi le adresează.

În ce etapă am dreptul să consult un avocat?

În momentul în care vă prezentați în fața unui anchetator, puteți solicita ca avocatul dumneavoastră să fie notificat sau să vi se permită să-l contactați. Aveți de asemenea dreptul să refuzați să faceți declarații înainte de sosirea avocatului dumneavoastră.

Autoritățile au obligația să asigure prezența unui interpret numai în momentul interogatoriului. În rest, trebuie să faceți demersurile necesare, împreună cu avocatul dumneavoastră, dacă aveți nevoie de un interpret.

Este obligatoriu să fiu reprezentat de un avocat? Pot să-mi aleg avocatul?

Este necesar numai în cazul infracțiunilor grave. Dumneavoastră alegeți avocatul. Totuși, dacă nu aveți avocat în cazul unei infracțiuni grave, judecătorul de instrucție va numi un avocat care să vă reprezinte pe parcursul cercetării.

Mi se vor cere informații? Trebuie să furnizez informații?

Vi se pot pune întrebări în legătură cu învinuirile. Aveți dreptul să răspundeți parțial sau să nu răspundeți deloc și aveți dreptul să nu vă incriminați. Puteți refuza să răspundeți oricăror întrebări care v-ar putea periclita situația.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Aveți dreptul să comunicați cu familia sau prietenii dumneavoastră prin telefon. Puteți fi vizitat de membrii familiei dumneavoastră și, în mod excepțional, de prieteni.

Pot să fiu consultat de un medic dacă am nevoie?

Dacă aveți o problemă de sănătate, puteți cere să fiți consultat de un medic.

Pot contacta ambasada țării mele de origine?

Da, aveți acest drept.

Sunt cetățean străin. Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetării?

Nu, nu este necesar.

Pot participa la proceduri prin videoconferință?

În Grecia, legea nu prevede posibilitatea de a participa la proceduri prin videoconferință.

Pot fi trimis înapoi în țara mea de origine?

În această etapă, nu puteți fi expulzat.

În ce circumstanțe pot fi reținut în arest preventiv sau eliberat?

Sunteți reținut în arest preventiv dacă există indicii clare că ați săvârșit o infracțiune gravă și dacă

 • nu aveți o adresă cunoscută în Grecia;
 • ați făcut demersuri pentru a părăsi țara;
 • ați încercat să eludați procedurile juridice în trecut;
 • ați fost condamnat pentru că ați evadat din închisoare, pentru că ați ajutat un deținut să evadeze sau pentru că ați încălcat restricțiile privind domiciliul, precum și dacă
 • există motive să se considere că aveți intenția să fugiți;
 • ați mai fost condamnat, ceea ce sporește probabilitatea unei recidive.

De asemenea, vi se pot impune măsuri restrictive sau puteți fi eliberat.

Care sunt drepturile/obligațiile mele?

Aveți dreptul să vi se acorde timpul necesar pentru a studia dosarul instanței și să numiți cel mult doi avocați. Pe parcursul cercetărilor, trebuie să vă prezentați personal, deoarece prezența avocatului dumneavoastră nu este suficientă.

În cazul în care judecătorul de instrucție hotărăște că trebuie să fiți reținut preventiv temporar, puteți introduce o cale de atac în termen de 5 zile la Camera de instrucție. De asemenea, puteți ataca hotărârea de reținere preventivă la judecătorul de instrucție sau la Camera de instrucție, cerând revocarea acesteia sau înlocuirea ei cu alte restricții.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Da, puteți părăsi țara dacă nu vi s-au impus măsuri care vă interzic acest lucru.

Percheziții, amprente și ADN

Pentru a afla mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră, consultați secțiunea Linkul se deschide într-o fereastră nouăPercheziții, amprente și ADN (4).

Pot introduce o cale de atac?

Dacă în cadrul procedurii anterioare procesului s-au întreprins acțiuni lipsite de validitate, le puteți ataca la Camera de instrucție, solicitând revocarea acestora și repetarea procedurii preprocesuale.

Pot pleda „vinovat” pentru toate învinuirile sau pentru unele dintre ele înainte de proces?

Puteți să vă recunoașteți vinovăția în orice etapă anterioară procesului. Puteți de asemenea să vă retrageți mărturisirea. În orice caz, instanța are libertatea de a analiza mărturisirea dumneavoastră.

Pot fi modificate învinuirile înainte de proces?

Învinuirile nu pot fi modificate. Acestea pot doar să fie reformulate pentru a fi mai precise. Nu se pot adăuga alte învinuiri.

Pot fi învinuit de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Puteți fi învinuit în cazul în care infracțiunea, definită ca infracțiune gravă sau delict conform legilor Greciei, a fost săvârșită într-un alt stat, iar victima este un cetățean grec. În cazul infracțiunilor grave, se aplică dreptul grec , indiferent de legile aflate în vigoare la locul faptei.

Voi fi informat cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva mea?

Sunteți îndreptățit să cunoașteți aceste informații, deoarece aveți acces la toate documentele din dosarul instanței, inclusiv declarațiile martorilor. Vi se pot oferi aceste informații înainte de a vă construi apărarea, dar și ulterior.

Voi fi informat cu privire la alte probe aduse împotriva mea?

Anchetatorul are obligația de a vă furniza copii după documentele incluse în dosarul instanței și de a vă prezenta toate materialele relevante înainte să depuneți mărturie.

Mi se vor cere informații cu privire la cazierul meu?

Judecătorul de instrucție va fi informat cu privire la cazierul dumneavoastră ca element în cadrul cercetării penale.

Arestarea / Restricții asupra libertății / Reținerea în arest preventiv (2)

De ce se iau aceste măsuri?

În cazul în care infractorul a fost surprins în timpul săvârșirii faptei, arestarea este menită să ofere garanția că acesta va fi deferit justiției. În alte cazuri, arestarea, reținerea preventivă și impunerea de restricții asupra libertății de circulație sunt menite să asigure prezența inculpatului în fața organelor de cercetare și a autorităților judiciare.

Care sunt organele competente?

Arestarea este dispusă fie de către Camera de instrucție, fie de către judecătorul de instrucție. Reținerea în arest preventiv și impunerea de măsuri restrictive intră în competența acelorași autorități. În cazul în care infractorul este surprins în timpul săvârșirii infracțiunii, arestarea poate fi efectuată de către anchetatori sau de către agenții de poliție.

Trebuie să se respecte anumite termene?

După ce ați fost arestat, trebuie să fiți adus în fața procurorului în termen de 24 de ore. Dacă nu se respectă acest termen, nu există consecințe în ceea ce vă privește. Există de asemenea un termen pentru toate restricțiile în cadrul cărora vi se cere să vă prezentați periodic la poliție. În cazul în care nu respectați acest termen, restricția menționată anterior poate fi înlocuită cu reținerea preventivă.

Ce informații voi primi despre desfășurarea procedurilor?

Dacă sunteți surprins în timpul săvârșirii unei infracțiuni, agenții de poliție trebuie să vă comunice, în momentul arestării, motivul pentru care ați fost arestat. Dacă sunteți adus în fața judecătorului de instrucție, veți primi informații complete cu privire la învinuirile care vi se aduc. Același lucru se aplică în cazul în care se impun restricții asupra libertății dumneavoastră de circulație și în cazul reținerii în arest preventiv.

Înainte de a se lua decizii cu privire la aceste aspecte, judecătorul de instrucție trebuie să vă furnizeze toate documentele juridice relevante.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba în care se desfășoară procedurile?

Dacă nu vorbiți limba în care se desfășoară procedurile, trebuie să anunțați de îndată acest lucru și să solicitați un interpret. Interpretul va traduce tot ce spuneți, toate întrebările care vă sunt adresate și toate documentele care vi se prezintă.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Dacă ați fost arestat, puteți solicita ca avocatul dumneavoastră să fie notificat imediat sau să vi se permită să dați un telefon. În plus, aveți dreptul să refuzați să răspundeți la întrebări dacă avocatul dumneavoastră nu este prezent.

Dacă nu aveți un avocat, puteți contacta ambasada țării dumneavoastră sau baroul local. Dacă doriți să aveți la dispoziție un interpret pentru a putea comunica cu avocatul, dumneavoastră trebuie să faceți demersurile necesare și nu organele de cercetare. În cazul în care se impun restricții asupra libertății dumneavoastră de circulație sau sunteți reținut în arest preventiv, consultați-vă mai întâi avocatul. Acesta va face demersuri în numele dumneavoastră și va fi prezent pe parcursul cercetării penale.

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? Pot să-mi aleg avocatul?

Reprezentarea este obligatorie numai în cazul infracțiunilor grave. Aveți dreptul să vă alegeți avocatul. Totuși, în cazul infracțiunilor grave, dacă nu aveți avocat, vi se va atribui un avocat din oficiu pe parcursul cercetărilor, dacă solicitați acest lucru.

Mi se pot solicita informații, într-o formă sau alta? Am obligația să furnizez informațiile care mi se solicită?

Vi se vor adresa întrebări cu privire la învinuiri. Puteți refuza să răspundeți la orice întrebări care v-ar putea periclita situația.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Aveți dreptul să cereți anchetatorilor să vă permită să-i contactați.

Pot fi consultat de un doctor dacă am nevoie?

Da, dacă aveți probleme de sănătate.

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean străin?

Da, aveți acest drept.

Sunt cetățean străin. Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetărilor?

Nu aveți obligația de a fi prezent, cu excepția cazului în care trebuie să fiți supus unei percheziții corporale.

Pot participa la proceduri prin videoconferință?

Cercetarea unei infracțiuni prin intermediul videoconferinței nu a fost încă prevăzută în lege.

Pot fi trimis înapoi în țara mea de origine?

În acest stadiu al procedurilor, nu puteți fi expulzat.

În ce circumstanțe pot fi reținut în arest preventiv sau eliberat?

Sunteți reținut în arest preventiv dacă judecătorul de instrucție este de aceeași părere cu procurorul sau în cazul în care Camera de instrucție dispune acest lucru. Sunteți reținut în arest preventiv dacă există indicații clare că ați săvârșit infracțiuni grave și:

 • nu aveți o adresă cunoscută în Grecia;
 • ați făcut demersuri pentru a părăsi țara;
 • ați încercat să eludați procedurile judiciare în trecut;
 • ați fost condamnat pentru că ați evadat din închisoare, pentru că ați ajutat un deținut să evadeze sau pentru că ați încălcat restricțiile privind domiciliul, precum și dacă
 • există motive să se considere că aveți intenția să fugiți;
 • ați mai fost condamnat, ceea ce sporește probabilitatea unei recidive.

De asemenea, vi se pot impune măsuri restrictive sau puteți fi eliberat.

Care sunt drepturile și obligațiile mele?

Aveți dreptul să vi se acorde timpul necesar pentru a studia dosarul cauzei și să numiți cel mult doi avocați. Dacă sunteți reținut preventiv, puteți ataca în termen de 5 zile această decizie, pronunțată de către judecătorul de instrucție, la Camera de instrucție. Puteți de asemenea înainta o contestație chiar judecătorului de instrucție sau Camerei de instrucție, solicitând revocarea deciziei de a fi reținut în arest preventiv sau înlocuirea acesteia cu restricții asupra libertății de circulație.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Puteți părăsi țara după încheierea perioadei de arest și cu condiția să nu vă aflați sub interdicția de a părăsi teritoriul Greciei.

Percheziții, amprente și ADN

Pentru informații referitoare la drepturile dumneavoastră, consultați secțiunea Linkul se deschide într-o fereastră nouăPercheziții, amprente și ADN (4).

Pot introduce o cale de atac?

Dacă în cadrul procedurii anterioare procesului s-au întreprins acțiuni lipsite de validitate, le puteți ataca la Camera de instrucție, solicitând revocarea acestora și repetarea procedurii preprocesuale.

Pot pleda vinovat pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre ele înainte de proces?

Aveți dreptul să vă recunoașteți vinovăția și acest lucru nu ar trebui să vă afecteze în niciun fel din punct de vedere juridic.

Pot fi modificate învinuirile înainte de proces?

Învinuirile nu pot fi modificate. Acestea pot doar să fie reformulate pentru a fi mai precise. Nu se pot adăuga alte învinuiri.

Pot fi învinuit de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Puteți fi învinuit în cazul în care fapta a fost săvârșită într-un alt stat, iar victima este un cetățean grec. În cazul infracțiunilor grave, se aplică dreptul grec, indiferent de legile aflate în vigoare la locul faptei.

Voi fi informat cu privire la identitatea martorilor care au făcut declarații împotriva mea?

Desigur. Imediat după ce ați fost arestat și supus cercetării preliminare sau cercetării propriu-zise, trebuie să vi se furnizeze aceste informații înainte de a face propria declarație.

Voi fi informat cu privire la alte probe aduse împotriva mea?

Anchetatorul are obligația de a vă furniza copii după toate documentele incluse în dosarul instanței înainte să faceți propria declarație.

Mi se vor cere informații cu privire la cazierul meu?

Nu. Aceste informații vor fi obținute de la departamentul corespunzător.

Procedurile desfășurate în fața Camerei de instrucție (3)

Care este scopul acestei etape?

Camerele de instrucție sunt organele judiciare competente pentru procedura preprocesuală. Acestea supraveghează legitimitatea acțiunilor întreprinse de către anchetatori, hotărăsc dacă învinuitul ar trebui să fie reținut în arest preventiv sau dacă este necesară impunerea de restricții asupra libertății sale de circulație, iau decizii cu privire la alte aspecte delicate care influențează procedurile preprocesuale și decid dacă învinuitul trebuie adus în fața instanței sau trebuie să fie eliberat.

Care sunt organele competente în această etapă?

Camerele de instrucție sunt formate din 3 judecători și sunt următoarele: Camera de instrucție a Instanței pentru delicte, Camera de instrucție a Curții de apel și Camera de instrucție a Curții de casație.

Trebuie să se respecte anumite termene?

Da, există termene și dacă nu le respectați, nu veți putea să vă exercitați drepturile.

Ce informații voi primi cu privire la desfășurarea procedurilor?

Puteți obține informații privind derularea cauzei dumneavoastră de la secretariatul consiliilor, iar orice decizii vă vor fi comunicate, în conformitate cu prevederile legale.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba în care se desfășoară procedurile?

Dacă vă prezentați în fața consiliilor, aveți dreptul la un interpret.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Aveți dreptul să beneficiați de asistență juridică și să comunicați cu avocatul dumneavoastră în orice etapă a procedurilor. Dacă se ivesc probleme de traducere, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră trebuie să le soluționați.

Trebuie să am un reprezentant legal? Pot să-mi aleg avocatul?

Nu este obligatoriu. Dacă doriți, puteți fie să vă reprezentați singur, fie să fiți reprezentat de către un avocat. Aveți dreptul să vă alegeți avocatul, cu excepția cazului în care acesta a fost numit din oficiu.

Mi se pot solicita informații, într-o formă sau alta? Am obligația să furnizez informațiile care mi se solicită?

Vi se pot adresa întrebări cu privire la infracțiunea de care sunteți învinuit. Aveți dreptul să păstrați tăcerea și să nu vă incriminați. Puteți refuza să răspundeți la orice întrebări care ar putea dăuna cauzei dumneavoastră.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Da. Dacă sunteți reținut preventiv, puteți fi vizitat în timpul programului de vizite.

Pot fi consultat de un doctor dacă am nevoie?

Da, dacă aveți probleme de sănătate.

Pot contacta ambasada țării mele de origine dacă sunt cetățean străin?

Aveți acest drept.

Sunt cetățean străin. Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetărilor?

Numai la cererea dumneavoastră și dacă instanța permite acest lucru.

Pot participa la proceduri prin videoconferință etc.?

Participarea la proceduri prin videoconferință nu a fost încă prevăzută prin lege.

Pot fi trimis înapoi în țara mea de origine?

În acest stadiu al procedurilor, nu puteți fi expulzat.

Voi fi reținut în arest preventiv sau voi fi eliberat? În ce circumstanțe?

Veți fi reținut în arest preventiv în cazul în care Camera de instrucție dispune acest lucru. De asemenea, este posibil să vi se impună restricții asupra libertății de circulație sau să fiți eliberat.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Puteți părăsi țara după încheierea perioadei de arest și cu condiția să nu vă aflați sub interdicția de a părăsi teritoriul Greciei.

Mi se va cere să accept să mi se preleveze amprentele, mostre de material genetic (ADN) (de exemplu fire de păr, salivă) sau alte lichide corporale?

Camera de instrucție poate solicita acest lucru.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Consiliul nu poate dispune efectuarea unei percheziții corporale, însă anchetatorii sau autoritățile care efectuează cercetările preliminare pot solicita acest lucru. În acest caz, puteți cere ca avocatul dumneavoastră să fie prezent pe parcursul percheziției.

Se poate dispune percheziționarea locuinței, a locului de muncă sau a autovehiculului meu?

Nu se pot efectua astfel de percheziții în etapa condusă de consilii.

Pot introduce o cale de atac?

Există căi de atac împotriva hotărârilor consiliilor.

Pot pleda vinovat pentru toate învinuirile sau pentru unele dintre ele?

Aveți dreptul să vă recunoașteți vinovăția și puteți face acest lucru prin intermediul unui memoriu adresat consiliilor. Această declarație nu poate fi retrasă și poate influența hotărârea instanței.

Pot fi modificate învinuirile înainte de proces?

Învinuirile nu pot fi modificate. Acestea pot fi doar formulate cu mai multă precizie de către consilii. Nu se pot adăuga noi învinuiri.

Pot fi învinuit de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Puteți fi învinuit dacă victima infracțiunii este un cetățean grec. În cazul infracțiunilor grave, se aplică dreptul grec, indiferente de legile aflate în vigoare la locul faptei.

Voi fi informat cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva mea?

Desigur, puteți primi informații atât în această etapă, cât și înainte. Aveți dreptul să obțineți informații cu privire la orice detaliu din dosarul instanței.

Mi se vor cere informații cu privire la cazierul meu?

Nu, aceste informații vor fi obținute de la departamentul relevant.

Percheziții, amprente și ADN (4)

Mi se va cere să accept să mi se preleveze amprentele, mostre de material genetic (ADN) (de exemplu fire de păr, salivă) sau alte lichide corporale?

Dacă sunteți arestat, vi se va solicita prelevarea amprentelor digitale și aveți obligația să vă supuneți. Este de asemenea obligatoriu să oferiți o mostră de ADN dacă există indicii clare că ați săvârșit o infracțiune gravă. Dacă rezultatul analizei ADN este pozitiv, aveți dreptul să solicitați repetarea analizei; în caz contrar, materialul genetic este distrus.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Este posibil să fiți supus unei percheziții corporale dacă persoana care efectuează cercetările o consideră necesară. Percheziția nu trebuie să vă aducă atingere demnității și trebuie efectuată într-un loc privat. Dacă sunteți femeie, percheziția trebuie să fie efectuată de o femeie. Dacă vi se cere să predați un anumit obiect sau document și dumneavoastră încuviințați, nu trebuie să fiți supus percheziției corporale.

Se poate dispune percheziționarea locuinței, a locului de muncă sau a autovehiculului meu?

Locuința dumneavoastră poate fi supusă unei percheziții cu condiția ca aceasta să fie efectuată de către un reprezentant al instanței și un anchetator în cadrul cercetării propriu-zise sau al cercetării preliminare. Autovehiculele sunt percheziționate dacă există suspiciuni întemeiate că a fost săvârșită o infracțiune sau dacă este absolut necesar.

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile mele în instanță

Procedura preliminară

Cine mă informează că trebuie să mă prezint în instanță și prin ce mijloace?

Procurorul formulează actul de acuzare, stabilește data procesului și citează inculpatul, reclamantul și martorii cu cel puțin 15 zile înainte de proces sau cu 30 de zile înainte dacă aceștia au domiciliul în alte țări europene.

Procedura pe parcursul ședinței de judecată

Ce instanță soluționează cauza?

Principalele instanțe penale sunt: Curtea Magistraților pentru încălcări, Instanța pentru delicte, care judecă delictele, și Curtea de Apel în materie penală cu complet format din trei membri sau Curtea mixtă cu jurați pentru infracțiunile grave. În principiu, instanța competentă este cea care are jurisdicție asupra locului în care a fost comisă fapta.

Procesul este public?

Da, cu excepția cazului în care publicitatea poate avea un efect negativ asupra moralei publice sau există motive pentru a proteja viața privată a părților cauzei.

Cine pronunță hotărârea?

Hotărârea este pronunțată de judecători în cadrul instanțelor inferioare și de judecători și jurați în cadrul Curții mixte cu jurați.

Acuzațiile pot fi modificate pe parcursul procesului?

Este posibil ca un cap de acuzare să fie înlocuit cu un altul, similar. Numai instanța hotărăște care este definiția juridică corectă a faptelor care fac obiectul cauzei și care este cea mai precisă formulare a acestora.

Ce se întâmplă dacă pledez „vinovat” pentru toate capetele de acuzare sau pentru unele dintre ele în cadrul procesului?

Dacă pledați „vinovat” pentru anumite capete de acuzare, instanța va stabili pedeapsa în funcție de ceea ce ați recunoscut. În ceea ce privește pedeapsa, este posibil să primiți o pedeapsă mai blândă.

Care sunt drepturile mele pe parcursul procesului?

Trebuie să fiu prezent la proces?

Prezența dumneavoastră nu este obligatorie. Puteți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, cu excepția cazului în care instanța consideră că prezența dumneavoastră este necesară.

Dacă am domiciliul într-un alt stat membru, pot participa la proces prin videoconferință?

Nu este posibil, deoarece această modalitate de participare nu este încă prevăzută prin lege.

Trebuie să fiu prezent pe tot parcursul procesului?

Nu aveți această obligație. Puteți să vă prezentați în instanță și apoi să părăsiți ședința de judecată, fiind reprezentat în continuare de către avocatul dumneavoastră.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile?

Dacă nu înțelegeți limba vorbită în cadrul procesului, instanța are obligația să vă pună la dispoziție un interpret.

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? Mi se va acorda un avocat din oficiu? Pot să-mi schimb avocatul?

Este necesar să fiți reprezentat de un avocat numai în cazul infracțiunilor grave și în fața Curții de Casație. Dacă nu puteți să vă angajați un avocat, instanța are obligația să vă acorde un avocat din oficiu. Aveți dreptul să vă schimbați avocatul, cu excepția cazului în care acesta a fost numit de instanță (din oficiu), în cadrul instanțelor superioare.

Pot să mă adresez instanței? Trebuie să depun mărturie în cadrul procesului?

Aveți această posibilitate, însă nu este obligatoriu. Aveți dreptul de a păstra tăcerea.

Care sunt consecințele unei mărturii mincinoase în cadrul procesului?

Aveți dreptul să nu spuneți adevărul. Depunerea unei mărturii mincinoase de către inculpat nu este considerată faptă penală.

Care sunt drepturile mele în ceea ce privește probele împotriva mea?

Pot contesta probele aduse împotriva mea?

Aveți acest drept și puteți face acest lucru în cadrul apărării sau prin propria mărturie, aducând probe contrare sau cu ajutorul martorilor proprii.

Ce fel de probe pot aduce în fața instanței în apărarea mea?

Puteți aduce documente justificative, puteți convoca martori sau experți.

În ce circumstanțe pot aduce astfel de probe?

Nu există condiții prealabile; puteți prezenta probe instanței fără să fi comunicat acest lucru în prealabil.

Pot angaja un detectiv privat care să mă ajute să găsesc probe? Aceste probe sunt admisibile?

Aveți această posibilitate și probele sunt admisibile dacă au fost obținute pe căi legale.

Pot cita martori în apărarea mea?

Puteți cita câți martori doriți; instanța are obligația să accepte mărturia unui număr de martori ai apărării egal cu cel al martorilor acuzării.

Putem, eu sau avocatul meu, să adresăm întrebări celorlalți martori din cadrul cauzei? Putem, eu sau avocatul meu, să contestăm declarațiile acestora?

Atât dumneavoastră, cât și avocatul dumneavoastră, puteți adresa întrebări martorilor și puteți pune la îndoială declarațiile acestora.

Se va ține seama de informațiile referitoare la cazierul meu?

În momentul în care instanța hotărăște pedeapsa, dacă verdictul este „vinovat”, aceasta ia în considerare condamnările în cazul în care acestea depășesc, în total, o perioadă de 6 luni.

Se va ține seama de condamnările anterioare din alte state membre?

Numai dacă au fost înscrise în cazierul dumneavoastră.

Ce se întâmplă la terminarea procesului?

Care sunt rezultatele posibile ale procesului?

Achitarea inculpatului, dacă instanța are îndoieli sau nu este convinsă că acesta a săvârșit infracțiunea sau pe motive de drept, și dacă există motive pentru scutirea de pedeapsă (de exemplu, în cazul remușcărilor sincere).

Condamnarea inculpatului și stabilirea unei pedepse, dacă instanța are convingerea că acesta a săvârșit infracțiunea.

Încetarea procedurii penale în cazul în care inculpatul decedează, victima își retrage acuzațiile, infracțiunea se prescrie sau face obiectul unei amnistii.

Declararea urmăririi penale ca inadmisibilă, dacă există o hotărâre anterioară relevantă, dacă nu există acuzații (în cazul în care este necesar), plângeri sau autorizație de urmărire în justiție.

Rezumat al pedepselor posibile

Pedepse principale: închisoare (pe viață sau pentru o perioadă de 5-20 ani), detenție în izolare (10 zile – 5 ani), detenție (1 zi – 1 lună), sancțiune financiară (150 – 15 000 EUR), amendă (29 – 590 EUR), închiderea într-un centru de detenție pentru minori sau internarea într-o instituție pentru îngrijirea bolilor psihice.

Pedepse suplimentare: privarea de drepturi civile, interzicerea exercitării unei profesii, publicarea condamnării.

Măsuri de siguranță: detenția infractorilor care nu pot răspunde penal pentru faptele lor, internarea alcoolicilor și a dependenților de droguri în centre de detoxificare, trimiterea în centre de muncă, interdicția de a locui într-o anumită zonă, expulzarea cetățenilor străini și confiscarea bunurilor.

Ce rol are victima pe parcursul procesului?

Victima participă fie ca parte civilă în proces, fie ca martor. Ca parte (sau „reclamant civil care aduce dovezi contrare”), aceasta urmărește să obțină despăgubiri sub formă de compensații financiare pentru daune emoționale sau suferințe psihice, iar, ca martor, victima sprijină acuzarea.

Dacă victima se constituie ca parte civilă, aceasta trebuie să menționeze acest lucru înainte de prezentarea probelor.

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Pot ataca hotărârea și/sau pedeapsa?

Puteți ataca condamnarea. Dreptul de a introduce o cale de atac depinde de tipul și gravitatea pedepsei, precum și de instanța care a stabilit-o.

De exemplu:

 • în cazul Instanței pentru delicte cu complet de judecată format dintr-un singur membru, aveți dreptul să introduceți o cale de atac dacă pedeapsa constă în închisoare pentru o perioadă mai mare de 60 de zile sau o sancțiune financiară mai mare de 1 000 EUR;
 • în cazul Instanței pentru delicte cu complet de judecată format din trei membri, precum și al instanței competente pentru judecarea căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate de aceasta, aveți dreptul să introduceți o cale de atac dacă ați fost condamnat la închisoare pentru o perioadă mai mare de 4 luni sau la plata unei sancțiuni financiare mai mari de 1 500 EUR;
 • În cazul Curții mixte cu jurați sau al Instanței cu complet de judecată format din trei membri competente pentru judecarea căilor de atac împotriva pedepselor acordate pentru infracțiuni grave, aveți dreptul să introduceți o cale de atac dacă pedeapsa constă în închisoare pentru o perioadă mai mare de 2 ani pentru infracțiuni grave și mai mare de 1 an pentru delicte.

Puteți ataca o hotărâre de achitare numai în cazul în care ați fost achitat pentru remușcări sincere sau pe motive care aduc atingere reputației dumneavoastră.

Cum pot introduce calea de atac?

Pentru a introduce o cale de atac, trebuie să întocmiți o declarație privind introducerea unei căi de atac și să o depuneți la grefa instanței care a pronunțat hotărârea, menționând temeiul în baza căruia atacați hotărârea, adresa personală și numele avocatului dumneavoastră.

Termenul pentru introducerea unei căi de atac este de 10 zile de la pronunțarea hotărârii de către instanță sau de la notificarea acesteia, în cazul în care ați fost judecat în absență. Totuși, dacă locuiți într-o altă țară și hotărârea a fost pronunțată din oficiu sau dacă nu se cunoaște domiciliul dumneavoastră, termenul se prelungește la 30 de zile de la data notificării documentelor.

Care este temeiul căii de atac?

O cale de atac poate fi întemeiată fie pe faptele cauzei, fie pe modul de interpretare a legii.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Cauza va fi rejudecată în a doua instanță.

Ce se întâmplă dacă mă aflu în închisoare atunci când introduc calea de atac?

Calea de atac va fi înaintată Biroului procurorului public, se va stabili data procesului, iar dumneavoastră veți fi citat să vă înfățișați în instanță. Puteți solicita suspendarea aplicării pedepsei până la judecarea căii de atac, în conformitate cu anumite condiții legale.

Cât timp va trece până la judecarea căii de atac?

De obicei, între 1 și 3 ani, în funcție de infracțiune, locul în care se află instanța și dacă inculpatul este sau nu deținut.

Pot aduce noi probe la judecarea căii de atac?

Da, puteți aduce noi probe în fața instanței de apel. Procedura este similară cu cea din cadrul procesului inițial. Judecătorul care a judecat cauza în primă instanță nu poate judeca aceeași cauză în a doua instanță. Se va verifica dacă s-a respectat termenul de introducere a căii de atac și dacă aceasta a fost introdusă corect.

Ce se întâmplă în cadrul ședinței de judecată a căii de atac?

Dacă nu vă înfățișați în instanță, fie personal, fie prin intermediul unui reprezentant legal, calea de atac va fi respinsă și sentința pronunțată de instanța inferioară va rămâne în vigoare. Dacă sunteți prezent, fie personal, fie prin intermediul reprezentantului dumneavoastră legal, cauza va fi rejudecată și puteți aduce noi probe.

Ce poate hotărî instanța?

Instanța de apel nu are competența de a impune o pedeapsă mai severă decât cea stabilită de instanța inferioară. Totuși, aceasta vă poate achita, vă poate reduce pedeapsa sau poate stabili aceeași pedeapsă cu cea impusă de instanța inferioară.

Ce se întâmplă dacă am/nu am câștig de cauză după judecarea căii de atac?

În cazul în care temeiul căii de atac este considerat întemeiat, instanța de apel vă poate achita sau vă poate reduce pedeapsa; în caz contrar, hotărârea pronunțată în primă instanță rămâne în vigoare.

Există o cale de atac suplimentară la o altă instanță sau la o instanță superioară?

Nu, singurul mijloc este anularea hotărârii pronunțate în a doua instanță pe motiv de eroare de procedură.

Dacă se dovedește că hotărârea inițială nu a fost corectă, am dreptul la despăgubiri

Nu se acordă despăgubiri pentru o condamnare eronată pronunțată de către o instanță de prim grad de jurisdicție, cu excepția cazului în care ați fost condamnat la închisoare și apoi ați fost achitat după judecarea căii de atac.

Dacă am câștig de cauză în urma judecării căii de atac, se vor păstra informațiile privind condamnarea?

Se va înregistra numai hotărârea instanței de apel. Hotărârea anterioară este ștearsă.

Când devine definitivă o condamnare?

O condamnare devine definitivă dacă hotărârea pronunțată în a doua instanță nu este atacată pe motive de drept sau dacă s-a introdus o cale de atac, însă aceasta a fost respinsă de Curtea Supremă de Casație (Areios Pagos).

Sunt originar dintr-un alt stat membru. Pot fi repatriat după proces?

Puteți fi trimis înapoi în țara dumneavoastră dacă instanța dispune să fiți expulzat. Pentru a fi expulzat, trebuie să fi primit o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 3 luni, ordinul de expulzare trebuie să fi fost emis ca pedeapsă suplimentară sau trebuie să se fi impus măsuri de siguranță. În special, în cazul condamnărilor pentru infracțiuni grave legate de droguri, expulzarea este obligatorie și rămâne în vigoare pe viață.

Sunt expulzat imediat?

Nu, mai întâi trebuie să executați pedeapsa. Ca măsură excepțională, dacă ați fost condamnat la închisoare pentru o perioadă de până la 5 ani și a fost emis un ordin de expulzare, instanța poate decide suspendarea pedepsei și poate aproba expulzarea imediată.

Este necesar ca ordinul de expulzare să facă parte dintr-o hotărâre judecătorească, iar pedeapsa stabilită prin aceasta să nu fi fost suspendată și să fie executată.

Puteți ataca ordinul dacă acesta a fost emis de o instanță de prim grad de jurisdicție și dacă ați primit de asemenea o pedeapsă cu închisoarea care permite introducerea unei căi de atac. Calea de atac trebuie depusă la grefa instanței de prim grad de jurisdicție.

Pot fi judecat din nou într-un alt stat membru pentru aceeași faptă?

Depinde de legislația statului în cauză.

Informațiile referitoare la acuzații și/sau condamnări vor fi înscrise în cazierul meu?

Hotărârea de condamnare va fi consemnată în cazierul dumneavoastră numai dacă este definitivă. Această informație va fi înregistrată de către Serviciul de caziere judiciare.

Cazierul dumneavoastră se șterge:

 • după decesul dumneavoastră sau după ce ați împlinit vârsta de 80 de ani;
 • dacă ați fost condamnat cu suspendarea executării pedepsei, acesta se șterge la 5 ani după terminarea perioadei de suspendare, dacă nu a fost ridicată sau revocată între timp;
 • la 10 ani după executarea unei pedepse cu închisoarea de până la 1 lună pentru infracțiune premeditată și de până la 2 luni pentru o infracțiune săvârșită din neglijență, cu condiția să nu fi fost condamnat între timp pentru săvârșirea altor infracțiuni.

Nu este necesar acordul dumneavoastră pentru păstrarea acestor informații.

În cazul unui litigiu în acest sens, puteți solicita procurorului public de pe lângă Instanța pentru delicte să emită o decizie. Ulterior, puteți introduce o cale de atac împotriva acestei decizii la Camera de instrucție pentru delicte în termen de o lună de la notificarea deciziei.

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Contravenții rutiere și alte delicte minore

Cum sunt soluționate contravențiile rutiere minore?

Încălcările Codului rutier, de exemplu depășirea vitezei maxime admise, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, neutilizarea centurii de siguranță, nerespectarea culorii roșii a semaforului sau a indicatorului rutier STOP, nerespectarea normelor privind staționarea sau parcarea, utilizarea telefonului mobil la volan etc., sunt pedepsite pe cale administrativă. În general, acestea sunt pedepsite de către organele de poliție competente.

Care este procedura?

Veți primi un proces-verbal care descrie contravenția pe care ați săvârșit-o. Procesul-verbal va specifica măsura administrativă și/sau sancțiunea financiară stabilită, iar dumneavoastră trebuie să vă prezentați la organele de poliție competente.

Care sunt sancțiunile posibile?

Persoanele care se fac vinovate de contravenții rutiere sunt sancționate în general cu amenzi administrative (de la 40 la 2 000 EUR) și impunerea altor măsuri administrative precum reținerea permisului de conducere sau a elementelor de identificare în trafic, cum ar fi certificatul de înmatriculare și numerele de înmatriculare ale autovehiculului, pentru o anumită perioadă de timp.

Cetățenii altor state membre sunt sancționați pentru astfel de încălcări?

Aceștia sunt sancționați dacă încălcarea s-a produs în Grecia.

Pot ridica obiecții?

Puteți contesta sancțiunea administrativă în termen de trei zile la autoritatea de care aparține agentul care a impus sancțiunea. În cazul în care contestația dumneavoastră nu are câștig de cauză, trebuie să plătiți suma respectivă la instituția competentă a autorităților locale.

În plus, dacă ați fost sancționat cu o măsură administrativă, puteți să vă prezentați la organele de poliție competente și să vă expuneți obiecțiile.

Sunt aceste contravenții înscrise în cazierul meu?

Contravențiile nu sunt înscrise în cazierul dumneavoastră, deoarece sunt soluționate la nivel administrativ și se impun doar sancțiuni administrative.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Infrastructurii, Transportului și Rețelelor

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Franţa

Prezentele fișe informative arată ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni care face obiectul unei acțiuni în instanță. Pentru informații referitoare la infracțiunile minore, precum încălcări ale Codului rutier, sancționate, de regulă, cu o pedeapsă fixă, cum ar fi aplicarea unei amenzi, a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete referitoare la drepturile de care beneficiați.

Introducere generală

Există patru niveluri de jurisdicție:

 • Tribunalul de poliție (Le tribunal de police)

Hotărârile acestui tribunal sunt pronunțate de un complet format dintr-un judecător unic și soluționează, în principal, contravenții încadrate în categoria a cincea. Apelul se judecă în fața Curții de apel corecțional (Chambre des appels correctionnels), însă numai în anumite cazuri.

 • Instanța judecătorească de proximitate (Juridiction de proximité)

Hotărârile acestei instanțe sunt pronunțate de un complet format dintr-un judecător unic. Sunt soluționate contravențiile încadrate în primele patru categorii.

Căile de atac sunt reglementate de aceleași norme aplicabile în cazul hotărârilor pronunțate de tribunalul de poliție.

 • Tribunalul corecțional (Tribunal correctionnel)

Este format, în general dintr-un complet de trei judecători și soluționează, în principal, delicte.

Acțiunile în instanță pot fi introduse fie la tribunalul în jurisdicția căruia s-a comis infracțiunea, fie la tribunalul în jurisdicția căruia domiciliază persoana sau una dintre persoanele care fac obiectul acțiunii, fie în fața tribunalului în a cărui jurisdicție a fost arestată persoana urmărită.

Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță sunt formulate în fața Curții de apel, în cadrul Camerei de apel corecțional.

 • Curtea cu jurați

Este instanța competentă care judecă infracțiuni săvârșite de persoane majore, care nu intră în sfera de competență a unei instanțe specializate.

Curtea cu jurați este alcătuită din trei magistrați profesioniști și nouă jurați aleși prin tragere la sorți din rândul cetățenilor francezi.

Căile de atac împotriva hotărârilor de condamnare, formulat de către parchet sau de către inculpații condamnați, se poate înainta în fața unei curți cu jurați alcătuită din doisprezece jurați cetățeni și trei magistrați profesioniști. Acuzatul și procurorul general pot introduce o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de curtea cu jurați, atât în cazul condamnării, cât și în cel al achitării. Partea civilă nu poate formula apel decât în legătură cu plata daunelor interese stabilite de către instanță.

Rezumatul procedurii penale

În continuare este prezentat un rezumat al etapelor obișnuite ale unei proces penal.

Ancheta

Condusă de către poliție sau jandarmerie, ancheta are drept scop constatarea comiterii unei infracțiuni, colectarea probelor și căutarea făptuitorilor. Ancheta este condusă sub controlul procurorului Republicii. Aceasta se desfășoară în mod sistematic atunci când acțiunea publică a fost declanșată de către Ministerul Public.

Astfel, ancheta infracțiunilor flagrante și ancheta preliminară sunt efectuate din oficiu de către un ofițer de poliție judiciară sau la ordinul procurorului Republicii.

În toate cazurile, ancheta este secretă și necontradictorie.

Instrucția penală

Ancheta condusă de judecătorul de instrucție are ca obiectiv colectarea de probe privind comiterea unei infracțiuni și căutarea făptuitorului. Aceasta stabilește dacă există suficiente elemente incriminatoare pentru a trimite făptuitorul înaintea instanței de judecată. Această anchetă pregătește cauza în vederea judecății. Ancheta de instrucție este secretă, dar persoanele care se constituie ca părți la procedură au acces la dosar și pot formula cereri în anumite condiții.

Judecata

Etapa de judecată se desfășoară în mod contradictoriu, public și oral. Judecătorii pronunță, în urma deliberării, o hotărâre care poate face obiectul unei căi de atac.

În fișele informative puteți găsi detalii cu privire la toate aceste etape procedurale, precum și la drepturile de care beneficiați. Aceste informații nu trebuie să substituie consultarea unui avocat, având doar scop orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în cadrul procedurilor penale desfășurate în statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate acorda asistență în cazul în care intenționați să înaintați o plângere. Prezentele fișe informative vă arată cum puteți proceda pentru a depune o plângere și cui trebuie să vă adresați.

Accesați secțiunile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie.

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Consultarea unui avocat

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele în timpul anchetei

 • Drepturile mele pe perioada reținerii
 • Drepturile mele în timpul interogatoriului la prima înfățișare
 • Statutul de persoană pusă sub acuzare și statutul de martor asistat
 • Finalizarea fazei de instrucție
 • Mandatul european de arestare
 • Pregătirea procesului de către apărător

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în cursul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Contravenții ale Codului rutier și alte contravenții minore

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrepturile dumneavoastră

Ultima actualizare: 30/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 – Consultarea unui avocat

Este foarte important să apelați la consilierea independentă a unui avocat atunci când sunteți implicat, indiferent sub ce formă, într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce condiții aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat. Aceste fișe vă explică, de asemenea, modul în care veți fi asistat de către avocat. Prezenta fișă de informații generale vă arată cum puteți găsi un avocat și cum se achită onorariul acestuia atunci când dumneavoastră nu puteți efectua plata.

Cum puteți găsi un avocat

Cu excepția materiei penale, asistența unui avocat nu este obligatorie, dar este recomandată.

Libera alegere a avocatului reprezintă un principiu fundamental.

Aveți libertatea de a vă alege avocatul, în cazul în care cunoașteți unul, sau de a solicita desemnarea unui avocat.

Puteți alege un avocat pe bază de recomandare, atunci când printre persoanele cunoscute de dumneavoastră se găsește un avocat sau dacă unul dintre apropiații dumneavoastră vă recomandă unul.

Puteți consulta lista avocaților din zona dumneavoastră de domiciliu, fie la sediul instanței de drept comun (Tribunal d’instance) din orașul dumneavoastră, la numeroase primării sau la Baroul cel mai apropiat de domiciliul dumneavoastră.

De asemenea, puteți să consultați o carte de telefon sau să efectuați o căutare pe internet.

Mai multe site-uri prezintă online liste cu avocați, în funcție de domeniul de specializare:

Numeroase barouri asigură, de asemenea, servicii de consultanță permanentă în palatele justiției, primării sau în cadrul centrelor de informare în materie de justiție (Maisons de justice et du Droit).

În cazul în care vă aflați în detenție, vi se oferă mai multe posibilități de alegere a unui avocat.

În interiorul penitenciarelor sunt afișate liste cu avocați.

Asociațiile care au acces în centrele de detenție vă pot consilia și ajuta să alegeți un avocat  (Observatorul Internațional al Penitenciarelor, Asociația Vizitatorilor În Penitenciare…).

Serviciile consulare ale țării dumneavoastră de origine vă pot ajuta în alegerea unui avocat.

De asemenea, puteți solicita Decanului Ordinului Avocaților în raza teritorială a căruia domiciliați să desemneze un avocat din oficiu care să vă ofere asistență.

Remunerarea unui avocat

În cazul în care apelați la un avocat, trebuie să plătiți onorariul acestuia. Onorariile unui avocat se stabilesc în mod liber, prin acord cu dumneavoastră.

Puteți semna o convenție cu avocatul în ceea ce privește cuantumul onorariului, acesta din urmă având dreptul de a vă solicita, pe parcursul soluționării cauzei, îndeplinirea obligațiilor de plată prevăzute în convenția respectivă.

Totuși, în cazul în care resursele dumneavoastră se situează sub un anumit plafon, puteți beneficia, în anumite condiții, de Linkul se deschide într-o fereastră nouăajutor judiciar.

În funcție de veniturile dumneavoastră, statul poate achita, parțial sau total, onorariul avocatului numit din oficiu. Dacă nu aveți dreptul la ajutor judiciar, prestarea serviciilor din oficiu se transformă în desemnare și trebuie să stabiliți cuantumul onorariilor prin înțelegere cu avocatul.

Dacă nu beneficiați decât de plata parțială a cheltuielilor, trebuie să achitați avocatului restul din cuantumul onorariului care vă revine la plată.

Ultima actualizare: 30/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

2 – Drepturile mele în timpul anchetei și instrucției penale, înaintea prezentării cauzei în fața tribunalului/curții

Care este scopul anchetei și instrucției penale?

Ancheta judiciară reprezintă ansamblul investigațiilor privind comiterea unei infracțiuni, desfășurate de către poliția judiciară sub controlul unui magistrat, exponent al puterii judiciare.

Ancheta judiciară poate avea loc în afara cadrului instrucției și constă în constatarea infracțiunilor, colectarea probelor și căutarea făptuitorilor.

Există o distincție între ancheta infracțiunilor flagrante și ancheta preliminară. Cea dintâi se aplică în cazul infracțiunilor în curs de sau care au fost comise foarte recent și conferă poliției puteri coercitive deosebite. Cea de-a doua se aplică în celelalte cazuri. Regimul anchetei preliminare, inițial mai puțin coercitiv, s-a apropiat semnificativ de cel al anchetei infracțiunilor flagrante ca urmare a textelor legislative recent adoptate.

În cauzele mai complicate, ancheta poate avea loc în cadrul instrucției pregătitoare și constă astfel în executarea mandatului judecătorul de instrucție. Mai precis, instrucția vizează să stabilească dacă există suficiente elemente incriminatoare pentru ca autorul unei infracțiuni să fie trimis în fața instanței de judecată și, după caz, pentru a pregăti cauza în vederea judecății.

Nu este obligatorie decât în cauzele penale.

Care sunt etapele urmăririi și ale instrucției penale?

O anchetă care vizează infracțiuni flagrante poate fi deschisă în cazul în care o infracțiune este în curs, a fost comisă foarte recent sau atunci când o persoană este suspectată de a fi participat la o infracțiune. Durata acestei anchete este de opt zile și, în anumite condiții, poate fi prelungită cu o perioadă maximă de încă opt zile de către procurorul Republicii.

În cursul anchetei infracțiunilor flagrante, ofițerul de poliție judiciară poate, între altele, să se deplaseze la locul infracțiunii, să procedeze la constatarea faptelor, să confiște orice obiect sau document care poate ajuta la descoperirea adevărului, să efectueze percheziții la domiciliile persoanelor suspectate că au participat la infracțiune sau că dețin probe sau informații referitoare la fapte, să audieze orice persoană susceptibilă a putea furniza informații privind faptele comise sau să rețină o persoană suspectată că a luat parte la infracțiune.

În cazul anchetei preliminare, ofițerul de poliție judiciară informează procurorul în momentul în care a identificat posibilul autor al infracțiunii.

În cadrul instrucției, judecătorul instrumentează cazul în vederea începerii sau neînceperii urmăririi penale și ia toate măsurile pe care le consideră utile pentru descoperirea adevărului. Judecătorul de instrucție poate lua măsuri din oficiu sau la cererea procurorului Republicii sau a părților (de exemplu, deplasarea la locul faptei, audieri, percheziții…). Refuzul judecătorului trebuie să fie motivat și poate face obiectul recursului în justiție.

În cadrul comisiilor rogatorii, judecătorul de instrucție poate delega luarea acestor măsuri ofițerilor de poliție judiciară.

Atunci când apreciază că cercetarea a fost finalizată, judecătorul de instrucție informează, în același timp, părțile și pe avocații acestora. Procurorul Republicii și părțile au ulterior la dispoziție un termen de o lună, în cazul în care persoana este pusă sub urmărire, sau de trei luni, în caz contrar, pentru a formula observații sau cereri motivate judecătorului de instrucție.

La expirarea acestui termen, procurorul are la dispoziție un termen de 10 zile (în cazul în care o persoană pusă sub urmărire este arestată) sau de o lună (în caz contrar) pentru a adresa judecătorului de instrucție un rechizitoriu sau observații suplimentare, ținând seama de elementele comunicate.

Judecătorul de instrucție emite ulterior:

 • fie o ordonanță de încetare a acțiunii penale, în cazul în care consideră că faptele pentru care a fost sesizat nu constituie nici infracțiune, nici delict și nici contravenție sau atunci când autorul faptelor rămâne necunoscut sau nu există suficiente elemente incriminatoare împotriva acestuia,
 • fie o ordonanță de trimitere în judecată (în cazul comiterii de delicte și contravenții) sau de punere sub acuzare (în cazuri penale) atunci când împotriva persoanei puse sub urmărire există elemente incriminatoare suficiente constitutive ale unei infracțiuni.

Drepturile mele în timpul anchetei și instrucției penale

Drepturile mele pe perioada reținerii (1)

În cazul în care sunteți suspectat că ați participat la comiterea unei infracțiuni, ofițerul de poliție judiciară vă poate reține. Acesta este obligat, încă de la inițierea măsurii, să aducă acest lucru la cunoștința procurorului Republicii sau a judecătorului de instrucție, după caz.

Pentru o infracțiune de drept comun nu puteți fi reținut mai mult de 24 de ore, durată care poate fi prelungită, o singură dată, cu încă 24 de ore, de către procurorul Republicii în cadrul anchetei judiciare sau de către judecătorul de instrucție în cadrul instrucției.

Există totuși sisteme de reținere derogatorii. În caz de delincvență sau criminalitate organizată, trafic de droguri sau terorism, durata reținerii este mai lungă. Pe de altă parte, în cazul minorilor, condițiile de reținere a persoanelor și posibilitatea de prelungire a acestei măsuri sunt, în general, reglementate cu o mai mare strictețe.

Nerespectarea perioadei de reținere poate determina anularea măsurii și a oricăror acte ulterioare pentru care reținerea constituie suportul necesar.

Ce informații voi primi în legătură cu reținerea?

Drepturile persoanei reținute sunt drepturi fundamentale. Trebuie să fiți informat imediat cu privire la natura infracțiunii care face obiectul investigațiilor, perioada de reținere și drepturile dumneavoastră. Aceste informații trebuie să vă fie comunicate într-o limbă pe care o puteți înțelege. Prin urmare, puteți beneficia de serviciile unui interpret, în mod gratuit.

Notificarea și exercitarea drepturilor fac obiectul proceselor verbale.

 • Dreptul de a anunța o persoană apropiată

Aveți dreptul de a anunța o persoană apropiată (persoana cu care locuiți în mod obișnuit, o rudă în linie directă, unul dintre frații sau surorile dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră). Această persoană va fi contactată telefonic de către ofițerul de poliție judiciară, în termen de trei ore de la momentul reținerii.

 • Dreptul de a consulta un medic

Aveți dreptul de a solicita un consult medical pe întreaga perioadă de reținere de 24 de ore. Medicul este ales de către ofițerul de poliție judiciară sau de către procurorul Republicii.

 • Dreptul de a solicita consultarea unui avocat

Aveți dreptul de a solicita să discutați cu un avocat, pe o durată de cel mult 30 de minute. Această discuție este confidențială. Avocatul poate formula observații scrise care vor fi depuse la dosarul cauzei.

Aveți dreptul de a alege un avocat, în cazul în care cunoașteți unul, sau de a solicita decanului numirea unui avocat din oficiu care să vă asiste (avocatul „din oficiu”).

În cazul reținerii pentru o infracțiune de drept comun, puteți discuta cu avocatul dumneavoastră încă de la momentul reținerii, iar dacă aceasta se prelungește, încă de la începutul perioadei de prelungire.

Totuși, în caz de delincvență sau criminalitate organizată, trafic de droguri sau terorism, nu veți putea discuta cu un avocat decât după 48 sau 72 de ore de la momentul reținerii.

Ofițerul de poliție judiciară și-a îndeplinit obligațiile dacă a luat toate măsurile pentru contactarea avocatului.

 • Dreptul de a nu răspunde la interogatoriu

Acest drept nu vă este adus la cunoștință de către ofițerul de poliție judiciară, totuși sunteți liber să nu răspundeți la întrebări și să nu vă autoincriminați.

 • Dreptul de a solicita informarea consulatului statului al cărui resortisant sunteți cu privire la arestarea dumneavoastră

Ce se întâmplă dacă nu sunt de acord cu modul în care mi-au fost transcrise declarațiile?

Puteți refuza să semnați procesul-verbal în care declarațiile respective sunt transcrise.

Ce se poate întâmpla la finalul perioadei de reținere?

Procurorul Republicii sau judecătorul de instrucție, după caz, poate suspenda, în orice moment, măsura reținerii. Puteți fi eliberat sau, în cazul în care ați fost reținut în cursul unei anchete judiciare, puteți fi adus fie în fața unui judecător de instrucție, în vederea deschiderii unei instrucții judiciare, fie în fața unui tribunal corecțional.

În cazul deschiderii unei instrucții judiciare, în urma unui interogatoriu la prima înfățișare, puteți fi pus sub urmărire sau puteți beneficia de statutul de martor asistat. Dacă sunteți pus sub urmărire, puteți fi plasat sub control judiciar sau în stare de arest preventiv.

În cazul în care sunteți prezentat înaintea unui tribunal corecțional, acesta poate fie să judece imediat cauza, dacă are competența necesară, fie vă poate acorda un termen pentru a vă pregăti apărarea, atunci când solicitați acest lucru. În acest caz, se va hotărî dacă veți fi plasat în arest preventiv sau sub control judiciar.

Mi se vor solicita amprente digitale, probe de ADN sau de alte fluide corporale? Ce drepturi am?

În cazul în care sunteți martor sau suspect în cazul unei acțiuni penale, puteți, cu aprobarea procurorului Republicii, face obiectul operațiunilor de prelevare externe (în special prelevări de salivă, pentru efectuarea unei analize în vederea identificării amprentei dumneavoastră genetice) și privind semnalmentele particulare (în special luarea amprentelor digitale, palmare sau fotografierea).

Puteți refuza, însă, dacă operațiunile descrise mai sus se efectuează în condiții legale, refuzul de a vă supune reprezintă, în anumite condiții, un delict care se pedepsește cu 1 an închisoare și 15 000 EUR amendă.

Este posibil să fiu supus unei percheziții corporale?

În general, ofițerul de poliție judiciară realizează un control de securitate (percheziție sumară, peste articolele vestimentare), pentru a se asigura că nu aveți asupra dumneavoastră niciun obiect periculos atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei din jur.

Din motive de securitate sau în scopul anchetei, efectuarea unei percheziții corporale constând în îndepărtarea totală sau parțială a articolelor vestimentare ar putea fi, de asemenea, decisă de către ofițerul de poliție judiciară. În cazul examinării interne, aceasta poate fi executată numai de către un medic.

Aceste operațiuni nu pot fi executate decât de un ofițer de poliție judiciară de același sex.

Toate obiectele pe care le aveți asupra dumneavoastră sunt consemnate și vă vor fi remise la expirarea perioadei de reținere, în cazul punerii în libertate.

Este posibil să îmi fie percheziționate locuința, biroul, mașina etc.?

Perchezițiile nu pot fi efectuate decât între orele 6 și 21. Totuși, o percheziție care a început înainte de ora 21 se poate continua în timpul nopții.

Se admit excepții în cazul infracțiunilor de delincvență organizată, terorism, proxenetism și trafic de droguri, sub controlul unui magistrat.

Percheziția se poate efectua la orice domiciliu la care se pot găsi obiecte a căror descoperire ar putea fi utilă pentru aflarea adevărului.

Poate fi vorba de domiciliul dumneavoastră sau al altei persoane susceptibile de a deține obiecte care au legătură cu infracțiunea.

Prin domiciliu se înțelege locuința în care persoana își are reședința principală, dar și locul unde, indiferent dacă locuiește sau nu, persoana respectivă are dreptul să îl descrie ca fiind locuința sa.

Astfel, diversele reședințe (cameră de hotel, de exemplu) și dependințele acestora se consideră domicilii.

Noțiunea de domiciliu este lăsată la aprecierea judecătorului. Astfel, deși, în principiu, un vehicul nu este considerat domiciliu, acesta va fi privit altfel atunci când servește drept locuință.

Pot introduce recurs?

Nerespectarea formalităților descrise mai sus atrage încălcarea drepturilor de apărare și poate face obiectul unei proceduri de anulare a percheziției și a reținerilor efectuate.

Informarea judiciară: drepturile mele la interogatoriul la prima înfățișare (2)

Audierea la prima înfățișare are ca scop cunoașterea punctului dumneavoastră de vedere asupra faptelor care vă sunt imputate.

Judecătorul de instrucție, după constatarea identității dumneavoastră, vă aduce la cunoștință faptele în legătură cu care a fost reținut și încadrarea juridică a acestora.

Judecătorul de instrucție vă face cunoscute drepturile dumneavoastră:

 • aveți dreptul la un interpret autorizat,
 • aveți dreptul la asistență din partea unui avocat (ales sau din oficiu).

Vă puteți prezenta la această audiere asistat de avocatul dumneavoastră și atunci veți fi audiat imediat. În caz contrar, judecătorul de instrucție are obligația de a vă informa din nou asupra dreptului de a fi asistat, după caz, de un avocat din oficiu.

 

În cazul în care optați pentru asistența unui avocat, acesta poate consulta dosarul și vi-l poate comunica, în anumite condiții.

Aveți dreptul de nu răspunde la interogatoriu.

În cazul în care faptele pentru care sunteți anchetat constituie o infracțiune, veți fi supus unui interogatoriu audiovizual.

Pot pleda vinovat, înainte de proces, la toate capetele de acuzare/inculpare sau la unele dintre acestea?

Puteți recunoaște faptele sau doar o parte dintre acestea. Acesta este un aspect strategic pe care se recomandă să îl discutați cu avocatul dumneavoastră.

Se pot schimba capetele de acuzare/inculpare înainte de proces?

Pe durata anchetei, care poate conduce începerea sau neînceperea urmăririi penale, faptele pentru care judecătorul de instrucție a fost sesizat pot fi modificate din punct de vedere al încadrării juridice (aplicarea unor sancțiuni corecționale, punerea în ilegalitate).

În cazul în care, pe durata anchetei, sunt descoperite noi infracțiuni, judecătorul va putea dispune, la cererea procurorului Republicii, realizarea unei anchete în legătură cu aceste noi fapte.

Mi se poate imputa o infracțiune pentru care am fost deja pus sub urmărire într-un alt stat membru?

În cazul în care sunteți pus sub urmărire într-un alt stat membru, însă nu ați fost judecat, puteți fi interpelat pe teritoriul francez pentru acele fapte.

În schimb, dacă ați fost judecat pentru acele fapte într-un alt stat membru, nu veți putea fi nici pus sub urmărire și nici judecat în Franța, în conformitate cu principiul non bis in idem (nu puteți fi judecat de două ori pentru aceeași faptă).

Voi fi informat cu privire la martorii acuzării și la probele existente împotriva mea?

În conformitate cu principiul anchetei contradictorii, toate elementele de probă (mărturii, elemente materiale) vă vor fi comunicate în vederea pregătirii unei cât mai bune apărări și pentru a putea formula observații.

Aceste elemente figurează la dosar și puteți intra în posesia unor copii, prin intermediul avocatului dumneavoastră, după obținerea unei aprobări în acest sens din partea unui judecător.

Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră trebuie să vă abțineți de la comunicarea acestor probe către terțe părți, riscând încălcarea secretului anchetei de instrucție.

Se vor solicita informații privind cazierul meu judiciar?

Un extras al cazierului judiciar va figura, în mod necesar, la dosarul de instrucție.

Sunt resortisant al unui alt stat. Trebuie să fiu prezent pe durata anchetei de instrucție?

În conformitate cu obligațiile care pot fi stabilite de organul de control judiciar, nu puteți părăsi teritoriul francez pe durata procedurii de instrucție.

Statutul de persoană pusă sub urmărire și statutul de martor asistat (3)

La încheierea interogatoriului la prima înfățișare, judecătorul de instrucție fie vă aduce la cunoștință punerea sub urmărire, fie vă acordă statutul de martor asistat.

Punerea sub urmărire presupune existența unor indicii grave sau concordante împotriva dumneavoastră, de natură să sugereze participarea dumneavoastră la săvârșirea unei infracțiuni. Dumneavoastră sunteți efectiv parte în procesul penal, ceea ce nu este cazul martorului asistat.

În schimb, statutul de martor asistat presupune existența unor indicii care nu sunt suficient de certe pentru a justifica punerea dumneavoastră sub urmărire. În acest sens, deși nu constituie parte în procesul penal, martorul asistat are totuși acces la dosar, beneficiază de dreptul la apărare și poate solicita judecătorului de instrucție executarea unui anumit număr de acte.

Aceste două statute dau naștere unor consecințe diferite. Numai persoana pusă sub urmărire poate fi plasată, conform hotărârii motivate a judecătorului, sub control judiciar (astfel fiindu-i interzis să părăsească teritoriul țării) sau în arest preventiv și doar această persoană poate fi trimisă în fața unei instanțe de judecată.

Ulterior, puteți solicita punerea în libertate.

În cazul în care beneficiați de statutul de martor asistat, puteți solicita, în orice moment pe durata procedurii, să fiți pus sub acuzare.

Care sunt condițiile controlului judiciar?

Puteți fi plasat sub control judiciar atunci când riscați o pedeapsă cu închisoarea sau o pedeapsă mai gravă.

Controlul judiciar este justificat de efectuarea instrucției (pentru a evita fuga în străinătate, de exemplu) sau ca măsură de siguranță (interzicerea de a primi vizita sau a întâlni victima, de exemplu). Majoritatea măsurilor luate în cadrul controlului judiciar au drept scop prevenirea fugii autorului infracțiunii.

Această măsură poate înceta în orice moment, prin decizie a judecătorului de instrucție, la solicitarea procurorului Republicii sau la cererea dumneavoastră.

În cazul în care formulați o astfel de cerere, judecătorul de instrucție trebuie să emită o hotărâre în termen de cinci zile.

Dacă decideți să vă sustrageți de la obligațiile controlului judiciar, riscați să fiți plasat în arest preventiv.

În fine, puteți contesta ordinul de plasare sub control judiciar prin formularea unui apel la camera de instrucție (chambre de l’instruction).

Care sunt condițiile plasării în arest preventiv?

Pentru a fi plasat în arest preventiv, trebuie să riscați o pedeapsă de o anumită gravitate: o pedeapsă penală sau o pedeapsă corecțională cu închisoarea pe o durată mai mare sau egală cu trei ani.

Arestarea preventivă trebuie să constituie singurul mijloc de păstrare a probelor sau a indiciilor materiale necesare aflării adevărului, de prevenire a aplicării unor presiuni asupra martorilor sau victimelor, precum și asupra familiilor acestora, de prevenire a unei înțelegeri frauduloase între persoana pusă sub acuzare și coautorii sau complicii acesteia, de protejare a persoanei puse sub urmărire, de garantare a menținerii la dispoziția justiției, de încetare a infracțiunii sau de prevenire a repetării acesteia și, în materie penală, de încetare a tulburării ocazionale și persistente a ordinii publice, provocate prin gravitatea infracțiunii.

Puteți contesta ordonanța de arest preventiv în termen de 10 zile de la notificare, prin depunerea unei declarații la șeful penitenciarului în care vă aflați în detenție sau la grefa judecătoriei care a emis decizia.

Finalizarea instrucției penale (4)

Instrucția se închide prin emiterea unei ordonanțe. Aceste ordonanțe pot fi de diverse tipuri.

Ordonanța de scoatere de sub urmărire

Judecătorul poate emite o ordonanță de scoatere de sub urmărire, întrucât nu a strâns suficiente elemente incriminatoare împotriva dumneavoastră. Aceasta poate fi totală sau parțială.

În cazul pronunțării unei hotărâri de scoatere parțială de sub urmărire, judecătorul de instrucție emite o ordonanță de trimitere în judecată sau de punere sub acuzare pentru cealaltă parte a faptelor.

În cazul în care faceți obiectul unei ordonanțe de scoatere totală de sub urmărire totale și erați plasat în arest preventiv, sunteți pus în libertate și vi se restituie obiectele reținute.

Aveți posibilitatea de a iniția o acțiune în despăgubire.

Trebuie să rețineți însă că partea civilă poate formula un apel împotriva acestei ordonanțe în termen de 10 zile de la notificare la grefa judecătoriei care a emis hotărârea.

Ordonanța de trimitere în judecată

În cazul în care judecătorul apreciază că deține suficiente elemente incriminatoare împotriva dumneavoastră, acesta poate decide trimiterea dumneavoastră în fața instanței de judecată.

În situația în care erați plasat sub control judiciar sau în arest preventiv, ordonanța pune capăt acestor măsuri.

Totuși, printr-o nouă ordonanță, cu motivare specială, judecătorul poate decide menținerea acestor măsuri. Măsurile respective nu pot depăși durata de două luni. În cazul în care, la expirarea acestui termen, ați compărut în fața instanței competente, veți fi pus în libertate.

Printr-o ordonanță motivată de imposibilitatea judecării în termenul de două luni, judecătorul poate, doar „în mod excepțional”, ordona prelungirea de două ori cu câte două luni a termenului inițial. În cazul în care, la expirarea termenului de șase luni, nu ați fost judecat, veți fi pus în libertate.

Nu aveți la dispoziție căi de atac împotriva acestei ordonanțe, decât dacă apreciați că faptele trimise în fața tribunalului corecțional constituie o infracțiune care ar fi trebuit să facă obiectul unei ordonanțe de punere sub acuzare la curtea cu jurați. Această cale de atac este, de asemenea, deschisă părții civile.

Ordonanța de punere sub acuzare

Această ordonanță se pronunță de către judecătorul de instrucție în materie penală.

În cazul în care sunteți plasat sub control judiciar, după emiterea ordonanței respective de către judecător, această măsură este menținută.

În calitate de persoană pusă sub acuzare, aveți dreptul de a formula apel împotriva ordonanței.

Mandatul european de arestare (5)

Mandatul european de arestare reprezintă o procedură destinată să înlocuiască procedura de extrădare între statele membre.

Este o decizie judiciară emisă de un stat membru al Uniunii Europene, în vederea arestării și predării de către un alt stat membru a unei persoane căutate în scopul urmăririi penale sau pentru executarea unei pedepse sau aplicarea unei măsuri de securitate privativă de libertate.

Orice stat membru poate adopta măsurile de constrângere necesare și proporționale împotriva unei persoane căutate.

În momentul arestării persoanei căutate, aceasta are dreptul de a fi informată cu privire la conținutul mandatului, precum și de a beneficia de serviciile unui avocat și ale unui interpret.

În orice situație, autoritatea de execuție are dreptul de a decide menținerea persoanei în arest sau punerea acesteia în libertate, în anumite condiții.

În așteptarea unei decizii, autoritatea de execuție procedează la audierea persoanei în cauză. În maximum șaizeci de zile de la arestare, autoritatea judiciară de execuție trebuie să adopte o decizie definitivă privind execuția mandatului european de arestare, apoi notifică imediat decizia autorității care a emis mandatul. Cu toate acestea, dacă informațiile comunicate nu sunt suficiente, autoritatea de execuție poate solicita informații suplimentare autorității care a emis mandatul.

Orice perioadă de detenție în legătură cu mandatul european de arestare trebuie să fie dedusă din perioada totală privativă de libertate eventual aplicată.

Pregătirea procesului de către reprezentanții apărării (6)

Relația cu avocatul dumneavoastră se bazează pe încredere reciprocă, acesta fiind confidentul dumneavoastră. În această calitate, avocatul se supune obligației de respectare a secretului profesional.

În această calitate, nu ezitați să îi adresați toate întrebările care vă preocupă și să îi solicitați toate explicațiile, pentru a evita neînțelegerile.

Încă de la prima întâlnire, furnizați avocatului toate documentele și informațiile legate de dosarul dumneavoastră, pentru ca acesta să vă poată pregăti apărarea în cele mai bune condiții.

Abordați toate problemele care vă preocupă, în special cu privire la desfășurarea procedurii, strategia care trebuie adoptată în alegerea procedurii sau chiar tipul de întrebări care vă pot fi adresate de către magistrații care se ocupă de soluționarea dosarului dumneavoastră.

Nu ezitați să vă interesați de rezultatele procedurii, pedepsele pe care le riscați și modalitățile de încheiere a unor acorduri în privința executării acestora.

Ultima actualizare: 30/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 – Drepturile mele în cursul procesului

Dacă sunteți major, în cazul în care recunoașteți faptele care vă sunt imputate și este vorba de un delict susceptibil de a fi sancționat cu amendă sau cu închisoare de maximum cinci ani, ați putea beneficia de procedura numită „înfățișare imediată la recunoașterea prealabilă a vinovăției”. În mod obligatoriu, trebuie să fiți asistat de un avocat. Această procedură rapidă permite sancționarea cu pedepse mai ușoare.

Unde va avea loc procesul?

Competența de judecată depinde de natura infracțiunii și de jurisdicția teritorială. În cazul contravențiilor, competența o va deține tribunalul de poliție sau instanța de proximitate pe raza căreia se află locul unde au fost comise faptele sau este situat domiciliul dumneavoastră.

În cazul unui delict, competența va reveni tribunalului corecțional pe raza căruia se află locul comiterii faptelor, domiciliul dumneavoastră sau locul arestării.

În fine, în cazul unei infracțiuni, competența revine curții cu jurați pe raza căreia se află locul comiterii faptelor, domiciliul dumneavoastră sau locul arestării.

Procesul penal este oral și public. În mod excepțional, procesul se va desfășura în ședință închisă, în cazul minorilor delincvenți sau la cererea victimei, în caz de viol, tortură sau acte de barbarie, însoțite de agresiune sexuală.

 

În materie corecțională și contravențională, hotărârile sunt luate de către unul sau mai mulți judecători profesioniști, în timp ce curtea cu jurați, alcătuită din nouă jurați cetățeni și trei magistrați profesioniști, pronunță hotărâri cu o majoritate calificată de opt persoane.

Capetele de acuzare/inculpare pot fi modificate în timpul procesului?

Instanța este sesizată exclusiv pentru faptele descrise în actul de urmărire. Aceasta nu poate lua în considerare alte fapte.

Cu toate acestea, instanța are dreptul, în cursul audierii, să reîncadreze faptele pentru care este sesizată, cu condiția de a vi se da posibilitatea să vă prezentați observațiile asupra acestor noi capete de acuzare. În cazul în care această reîncadrare implică extinderea sesizării la noi fapte, trebuie să acceptați să vă prezentați voluntar fața instanței pentru acestea din urmă.

În Franța nu există o procedură de pledare a vinovăției. Este posibil ca, doar pentru anumite delicte, să se solicite aplicarea procedurii privind recunoașterea prealabilă a vinovăției la prezentarea în fața instanței, înainte de a avea loc un proces. În cazul în care mărturisiți, declarațiile dumneavoastră vor fi puse în discuție și lăsate la aprecierea judecătorilor, ca orice alte probe.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Prezența dumneavoastră este obligatorie pe toată durata procesului. În absența unor motive întemeiate, veți fi judecat în lipsă, cu excepția cazului în care instanța acceptă amânarea audierii până la reîntoarcerea dumneavoastră. Instanța nu este însă obligată să vă aprobe această cerere. Totuși, dacă avocatul dumneavoastră este prezent, acesta va putea să vă reprezinte și va fi audiat. În cazurile penale, ar putea fi emis un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.

În Franța, posibilitatea utilizării videoconferinței este prevăzută exclusiv pentru audierea martorilor, a părților civile și a experților.

În cazul în care nu înțelegeți limba de procedură, veți putea beneficia de serviciile unui interpret desemnat din oficiu.

Asistența din partea unui avocat este obligatorie în cazurile penale, aceasta fiind facultativă doar în cazurile de delict și de contravenție. Vă puteți schimba avocatul în cursul procesului.

La proces vi se va acorda cuvântul. Aveți însă dreptul de a păstra tăcerea pe toată durata procedurii. Această atitudine ar putea influența convingerile personale ale magistraților.

Nu veți putea fi condamnat pentru simplul fapt că ați mințit la audiere. Totuși, denaturarea adevărului va influența decizia instanței. În plus, aceasta ar putea compromite strategia avocatului dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele în ceea ce privește probele invocate împotriva mea?

Toate dovezile prezentate în dosar trebuie să facă obiectul dezbaterilor contradictorii pentru ca dumneavoastră să le puteți discuta. Dreptul penal francez prevede libertatea probelor, acestea putând fi prezentate în orice condiții. Așadar, puteți prezenta toate elementele probatorii necesare și, între altele, pe cele culese de un detectiv particular, singura limită fiind legalitatea dovezii.

Puteți solicita audierea martorilor. Aveți dreptul de a adresa întrebări martorilor și auditoriului, fie în mod direct, fie prin intermediul avocatului dumneavoastră și puteți contesta mărturiile acestora prin orice mijloace.

Vor fi luate în considerare informațiile referitoare la cazierul meu judiciar?

Conținutul cazierului dumneavoastră judiciar va fi consultat de către magistrați. Un extras al cazierului judiciar este prezent la dosar pe toată durata procedurii. Autoritatea judiciară competentă, atunci când ia cunoștință de dosarul dumneavoastră, va putea eventual solicita comunicarea certificatelor dumneavoastră de cazier judiciar unui alt stat membru.

Ce se va întâmpla la finalul procesului?

În prealabil, rezultatele procesului vor fi analizate împreună cu avocatul dumneavoastră, cu condiția ca acesta să fi primit din partea dumneavoastră toate informațiile cu privire la situația în care vă aflați. În principal, va fi vorba de punerea în libertate, de o sentință de achitare sau de condamnare.

În cazul unei sentințe de condamnare, pedepsele posibile sunt următoarele:

Pedepse privative de libertate:

 • în materie penală, pedeapsa cu închisoare pe viață sau cu închisoare pe o anumită durată, pentru aceasta din urmă perioadele maxime fiind stabilite de Codul Penal. Durata pedepsei cu închisoarea este cuprinsă între 10 și 30 de ani.
 • în materie delictuală, durata maximă pentru pedeapsa cu închisoarea este de 10 ani.

Aceste pedepse privative de libertate, atunci când nu sunt minime, pot face obiectul unui acord sau aranjament, de exemplu eliberarea condiționată, punerea în stare de semilibertate sau grațierea.

Alte pedepse:

 • în orice materie, se poate pronunța o hotărâre de aplicare a unei amenzi al cărei cuantum este stabilit pentru fiecare infracțiune în parte.
 • în materie delictuală și contravențională, este posibilă pronunțarea unei hotărâri privind aplicarea unei „sancțiuni reparatorii”, constând în condamnarea la repararea prejudiciului suferit de către victimă.
 • se pot pronunța hotărâri privind pedepse complementare. Poate fi vorba de lucrări de interes general (cu consimțământul dumneavoastră), de pedepse privative de drept (permis de conducere,…), confiscarea bunurilor, închiderea întreprinderii, interzicerea drepturilor civice (dreptul de vot,..) sau de interzicerea emiterii de cecuri. În plus, se poate decide interzicerea intrării pe teritoriul francez (dacă sunteți din altă țară) sau a șederii.

Care este rolul victimei pe durata procesului?

Victima poate fi prezentă sau poate fi reprezentată la proces. În cazul neprezentării, se consideră că aceasta s-a desistat de calitatea de victimă. Victima poate proceda astfel, în urma unor insistențe. În cursul procesului, prezența victimei sau a avocatului acesteia va permite garantarea apărării intereselor victimei, care va putea solicita repararea prejudiciului suferit.

Ultima actualizare: 30/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 – Drepturile mele după proces

Pot introduce o cale de atac?

În materie contravențională, puteți formula un o cale de atac împotriva anumitor hotărâri pronunțate de tribunalul de poliție și de instanța de proximitate, în fața camerei de apel corecțional, în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii.

În materie corecțională, puteți formula o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de către tribunalul corecțional, în fața camerei de apel corecțional, în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii.

În materie penală, puteți formula o cale de atac împotriva hotărârii de condamnare pronunțate de Curtea cu jurați, la o altă Curți cu Jurați, în termen de 10 zile de la pronunțarea hotărârii.

Puteți formula o cale de atac fie împotriva hotărârii pronunțate într-o acțiune publică (sentință), fie împotriva hotărârii pronunțate în cadrul unei acțiuni civile (daune interese acordate victimei).

De asemenea, puteți formula un recurs în anulare adresat Camerei penale a Curții de Casație, împotriva hotărârilor pronunțate în apel și a celor pronunțate în ultima instanță, în termen de cinci zile de la data pronunțării hotărârii în cauză.

Curtea de Casație, instanța supremă, se pronunță într-un termen determinat de admisibilitatea recursului; dacă recursul se consideră admisibil, Curtea de Casație se pronunță doar asupra aplicării legii, așadar, aceasta nu judecă litigiul pe fond.

Notificarea introducerii apelului sau recursului trebuie depusă la grefa instanței care a pronunțat hotărârea atacată sau la șeful penitenciarului, în cazul în care vă aflați în detenție.

În toate cazurile, trebuie neapărat să semnați notificarea respectivă.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

În perioada prevăzută pentru formularea apelului și în timpul judecării acestuia de către instanța de apel sau în perioada prevăzută pentru înaintarea recursului și pe durata soluționării recursului în anulare, se suspendă, în principiu, executarea hotărârii atacate.

Totuși, în cazul în care ați fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate și plasat în detenție, recursul formulat împotriva hotărârii atacate nu are ca efect suspendarea detenției, în așteptarea noii hotărâri.

Audierea trebuie să aibă loc într-un termen „rezonabil”, calculat de la data înregistrării notificării apelului sau recursului de către instanța sesizată.

Ce se va întâmpla la audierea în fața instanței competente cu judecarea apelului sau a recursului?

Acțiunea penală fiind orală, aveți posibilitatea de a prezenta și dezvolta noi mijloace și elemente de probă în cursul audierii în fața instanței de competente cu judecarea apelului, care vor fi supuse dezbaterii contradictorii.

Camera de apel corecțional sau Curtea cu jurați competente cu judecarea apelului (Chambre des appels correctionnels sau Cour d’Assises) pot să confirme sau să infirme hotărârea atacată.

Doar în anumite ipoteze, în special atunci când ministerul public a introdus primul apel sau un apel incidental, vă expuneți în cadrul procedurii de apel, la o agravare a sentinței pronunțate inițial, precum și la majorarea daunelor interese solicitate de partea civilă (victimă).

Curtea de Casație care se pronunță asupra aplicării legii poate casa și anula hotărârea atacată, cu sau fără trimiterea părților în fața Curții de apel.

O hotărâre în justiție nu devine definitivă decât după expirarea termenelor de exercitare a căilor de atac.

În cazul în care, la finalizarea procedurii apelului formulat împotriva hotărârii inițiale de condamnare, sunteți pus în libertate sau achitat printr-o hotărâre a instanței de apel devenită definitivă, puteți, cu anumite condiții, să solicitați reparația integrală a prejudiciului material și moral care v-a fost provocat prin această detenție „arbitrară”.

Odată cu notificarea hotărârii de punere în libertate sau de achitare, sunteți informat cu privire la dreptul dumneavoastră de obținere a unor reparații.

Pentru aceasta, aveți la dispoziție un termen de 6 luni, începând de la data notificării hotărârii de punere în libertate sau de achitare, pentru a sesiza, prin cerere, primul președinte al Curții de apel în jurisdicția căreia a fost pronunțată hotărârea în cauză.

Acesta din urmă judecă cererea în reparație prin pronunțarea unei hotărâri motivate, la sfârșitul unei ședințe publice, în cursul căreia puteți solicita să fiți audiat personal sau prin intermediul avocatului dumneavoastră.

Hotărârea primului președinte al Curții de apel poate face obiectul unui recurs, formulat către Comisia Națională „de compensare a detențiilor nejustificate” (CNR - Commission Nationale de réparation des détentions), în termen de 10 zile de la data notificării hotărârii.

CNR judecă în mod suveran și pronunță o hotărâre care nu poate fi contestată.

Reparația acordată este imputabilă statului.

Ce informații sunt cuprinse în cazierul judiciar?

În cazul în care, la finalizarea procedurii de apel sau de recurs în anulare, sunteți condamnat la o pedeapsă în temeiul unei hotărâri devenită definitivă, sentința de condamnare pronunțată va fi înregistrată în cazierul dumneavoastră judiciar, de către administrația judiciară a țării dumneavoastră de origine.

Sunt resortisant al unui stat membru. Pot fi transferat în țară după proces?

În temeiul Convenției din 21 martie 1983 privind transferarea persoanelor condamnate, transferarea către țara dumneavoastră de origine poate fi solicitată fie de statul respectiv, fie de către Franța, stat în care ați fost condamnat.

Totuși, punerea în practică a transferării necesită consimțământul dumneavoastră prealabil, exprimat în mod liber și în cunoștință de cauză, ceea ce presupune o informare completă și exactă asupra consecințelor transferării.

De asemenea, puteți solicita personal transferarea voluntară în țara dumneavoastră de origine. Aprobarea acestei cereri presupune întrunirea mai multor condiții.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceleași fapte?

În temeiul regulii „Non bis in idem”, care guvernează dreptul penal francez, dacă ați fost deja judecat și condamnat în temeiul unei hotărâri devenită definitivă într-un stat membru, nu veți putea fi nici urmărit și nici condamnat, pentru aceleași fapte, într-un alt stat membru.

Ultima actualizare: 30/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 – Contravenții ale Codului rutier și alte contravenții minore

În Franța, un anumit număr de infracțiuni minore sunt soluționate direct de către autoritățile administrative, nu de cele judiciare. Este vorba, în principal, de încălcări ale Codului rutier. Aceste proceduri specifice implică respectarea drepturilor dumneavoastră fundamentale, în special a dreptului la apărare. În plus, niciodată o sancțiune administrativă nu poate consta într-o privare de libertate.

Sancțiunea este pronunțată împotriva dumneavoastră, de plin drept, direct de către autoritatea administrativă competentă care a constatat nerespectarea unei obligații legale. Orice decizie de impunere a unei sancțiuni trebuie să fie motivată, iar dumneavoastră o puteți contesta. Sancțiunea pronunțată este executorie imediat, chiar dacă dumneavoastră decideți să introduceți o cale de atac.

Cum sunt soluționate infracțiunile minore la Codul rutier?

Infracțiunile la Codul rutier sunt soluționate direct de către un agent constatator, un agent de poliție sau de jandarmerie. În cazul constatării unei infracțiuni, sancțiunea aplicabilă vă este imediat adusă la cunoștință. În prealabil, vă sunt explicate motivele sancționării, în legătură cu care puteți formula observații. Vi se întocmește un proces-verbal constatator privind infracțiunea comisă, precum și sancțiunea aplicată. Aveți obligația de a executa sancțiunea respectivă începând din momentul în care aceasta a fost pronunțată.

Sancțiunile constau în aplicarea unei amenzi în cuantum fix și, eventual, în imobilizarea vehiculului dumneavoastră.

În calitate de resortisant al unui alt stat membru, în cazul în care nu respectați codul rutier aplicabil în Franța, veți fi sancționat. În cazul în care sancțiunea nu este executată până la revenirea dumneavoastră în țara de origine, este posibil să fiți dat în urmărire.

În cazul contestației, puteți introduce recurs împotriva acestei decizii, în termen de două luni. Astfel, veți fi sigur că sancțiunea pronunțată împotriva dumneavoastră nu va putea fi agravată în urma acestui recurs.

Contestația se depune direct la autoritatea administrativă, fără a avea loc un proces. Această cale de atac se introduce în primă fază la autoritatea care a pronunțat sancțiunea (recurs grațios), iar în cazul respingerii acesteia, înaintați contestația superiorului ierarhic al autorității respective (recurs ierarhic).

Procedura care trebuie urmată vă va fi explicată direct, în procesul-verbal care vă va fi trimis.

Numai după epuizarea acestor căi de atac aveți dreptul de a vă adresa unui judecător administrativ.

Cum sunt soluționate alte infracțiuni minore?

Celelalte infracțiuni soluționate pe cale administrativă sunt infracțiuni mai grave, legate de reglementarea piețelor financiare, dreptul concurenței sau chiar reglementarea fiscală sau imigrația.

Aceste infracțiuni vor figura în cazierul meu judiciar?

Infracțiunile soluționate pe cale administrativă în Franța, în special în ceea ce privește încălcările Codului rutier, nu vor fi înscrise în cazierul dumneavoastră judiciar.

Ultima actualizare: 30/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Italia

Aceste fișe explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune.

Rezumatul procesului penal

Mai jos este prezentat un rezumat al etapelor unui proces penal obișnuit, împotriva unor persoane adulte.

Puteți găsi detalii cu privire la toate aceste etape ale procesului și la drepturile dumneavoastră în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au doar scop orientativ.

Procesul începe atunci când poliția sau procurorul află de existența unui fapt care ar putea fi considerat o contravenție sau o infracțiune.

Odată ce investigația s-a încheiat, procurorul începe urmărirea penală, în vederea începerii procesului penal, exceptând cazul în care consideră cazul închis.

Pentru acele delicte care trebuie soluționate de Instanța colegială, de Curtea cu jurați (similară Curții Coroanei din Regatul Unit; Districtului judiciar federal din SUA) și, în unele cazuri, de Instanța cu judecător unic, procurorul trimite o cerere de chemare în judecată către Judecător, în vederea audierii preliminare.

Odată ce audierea preliminară s-a încheiat, judecătorul poate fie să trimită învinuitul în judecată, fie să renunțe la urmărirea penală.

Pentru acele infracțiuni care intră în competența Instanței cu judecător unic sau a judecătorului de pace, procurorul va înainta o cerere de trimitere în judecată sau o trimitere directă în judecată.

Urmează apoi o serie procese speciale: procedura accelerată, sancțiunea solicitată de către părți (negocierea pedepsei), hotărârea imediată sau accelerată, procedura prin hotărârea penală de condamnare.

Procedura penală are de obicei trei etape: prima instanță (Curtea de jurați, Instanța colegială, Instanța cu judecător unic și judecătorul de pace), Curtea de Apel și Curtea de Casație (instanța supremă).

În prima instanță, sunt obținute toate probele – martorii și documentele – procedura finalizându-se cu condamnarea sau achitarea.

Puteți introduce un apel împotriva sentinței pronunțate în prima instanță.

Curtea de Apel ia decizia fie de a confirma sentința pronunțată în prima instanță, fie de a o anula parțial sau integral; anularea se poate face prin retrimitere la primul judecător.

Hotărârea Curții de Apel poate fi contestată printr-o cerere înaintată Curții de Casație (instanța supremă).

Curtea de Casație pronunță hotărârea prin care fie declară că cererea nu este admisibilă, fie o respinge sau chiar casează sentința fără să o trimită înapoi, sau poate anula în final sentința trimițând-o judecătorului de la prima instanță.

Odată ce s-au încheiat toate etapele judecății, sentința este definitivă. Dacă există o sentință de condamnare, aceasta devine acum executorie.

Puteți găsi detalii cu privire la toate aceste etape ale procesului și la drepturile dumneavoastră în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au doar scopul de a vă îndruma.

Pentru informații privind infracțiunile minore precum infracțiunile rutiere, care sunt de obicei soluționate printr-o sancțiune fixă precum amenda, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete privind drepturile dumneavoastră aici.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în procedurile penale din statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate ajuta dacă aveți o plângere. Aceste fișe vă furnizează informații despre modul în care puteți face o plângere și cui să o adresați.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de consultanță juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele în timpul anchetării unei infracțiuni

 • Căutarea de probe
 • Interogatoriul
 • Arestul, detenția, arestul preventiv și mandatul european de arestare
 • Încheierea anchetei preliminare și a audierii preliminare.

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în timpul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Infracțiunile rutiere și alte infracțiuni minore

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte generale de drept

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte de drept penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerele de avocați de drept penal din Italia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrepturile omului

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 – Obținerea de consultanță juridică

Obținerea de consultanță juridică independentă este foarte importantă atunci când sunteți implicat într-un proces penal. Fișele informative vă indică în ce situații aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat. Acestea vă indică, de asemenea, ce poate face un avocat pentru dumneavoastră. Prezenta fișă informativă generală vă arată cum să găsiți un avocat și cum vor fi achitate onorariile unui avocat dacă dumneavoastră nu vă puteți permite să le plătiți.

Găsirea unui avocat

Dacă sunteți în arest, în detenție sau în arest preventiv, puteți numi imediat un avocat și vă puteți întâlni cu acesta imediat după ce ați fost arestat, reținut în detenție sau în arest preventiv.

Dacă sunteți eliberat pe cauțiune, puteți desemna un avocat personal și puteți vorbi cu acesta oricând.

Puteți găsi un avocat la următoarele linkuri:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul național

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul penal în mai multe limbi

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerele de avocați de drept penal din Italia

Dacă nu numiți un avocat, autoritatea judiciară va desemna un avocat pentru dumneavoastră, dintr-un registru special.

Remunerarea unui avocat

În general, trebuie să plătiți onorariul avocatului care vă asistă, fie că l-ați ales dumneavoastră, fie că a fost desemnat de instanță.

Pot beneficia gratuit de serviciile unui avocat?

Puteți solicita asistență juridică pentru a beneficia de asistență suportată de guvern dacă venitul dumneavoastră impozabil nu depășește 10 628,16 EUR. În cazul în care locuiți cu soțul/soția sau cu alte rude, venitul impozabil va fi calculat prin însumarea tuturor veniturilor obținute de fiecare membru al familiei. În acest caz, limita de venit se majorează cu 1 032,91 EUR și se calculează pentru fiecare membru al familiei care locuiește cu partea interesată.

Există situații în care nu se acordă asistență juridică?

Asistența juridică nu se acordă:

 • în procedurile penale în materie de evaziune fiscală;
 • dacă solicitantul este asistat de mai mulți avocați;
 • în cazul persoanelor care au o condamnare definitivă pentru infracțiuni privind asocierea cu mafia, contrabanda cu tutun și traficul de droguri.

Ce trebuie să fac pentru a obține asistență juridică?

Trebuie să depuneți o cerere la biroul magistratului unde cauza este pe rol.

Trebuie să completați și să semnați cererea și să furnizați următoarele informații:

 • cerere de acordare a asistenței juridice;
 • numele și prenumele dumneavoastră, locul și data nașterii și codul de identificare fiscală pentru toți membrii familiei;
 • certificate privind venitul dumneavoastră în anul anterior solicitării (declarații scrise);
 • angajamentul dumneavoastră de a comunica orice modificări relevante cu privire la venitul dumneavoastră, pentru a beneficia de prestații;

Puteți trimite solicitarea fie personal, anexând o copie după o carte de identitate valabilă, fie prin intermediul avocatului dumneavoastră, care va trebui să vă legalizeze semnătura. Puteți, de asemenea, să o trimiteți printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, atașând o copie după cartea dumneavoastră de identitate.

Dacă ați fost reținut, puteți trimite cererea din închisoare.

Dacă vă aflați în arest la domiciliu sau în arest preventiv, puteți trimite solicitarea către un ofițer al poliției judiciare.

Dacă sunteți străin și proveniți din afara UE, trebuie să anexați la solicitarea dumneavoastră certificatul emis de autoritatea consulară competentă cu privire la venitul dumneavoastră în străinătate, atestând veridicitatea celor declarate de dumneavoastră în cerere.

Dacă acest lucru nu este posibil, această certificare poate fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere. Dacă sunteți străin și sunteți reținut în închisoare din motive de securitate sau dacă vă aflați în arest sau în arest la domiciliu, certificarea de la consulat poate fi trimisă în termen de douăzeci de zile de la transmiterea cererii dumneavoastră, prin intermediul avocatului sau al unei rude sau poate fi înlocuită de o declarație scrisă.

Ce se întâmplă dacă mi se acordă asistență juridică?

În cazul în care judecătorul vă aprobă cererea, puteți alege un avocat dintre avocații înscriși în registrele speciale ale barourilor. Puteți consulta aceste registre la sediul fiecărui barou.

Cheltuielile legate de asistența juridică și toate cheltuielile legate de procedură, inclusiv serviciile unui interpret vor fi suportate de guvern.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAvocați consultanți voluntari

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul de Interne

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerele avocaților de drept penal din Italia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul din Triveneto

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 – Drepturile mele în timpul anchetării unei infracțiuni și înainte de trimiterea cazului în instanță

Ce este o anchetă?

O anchetă reprezintă o serie de activități efectuate de procuror și de Poliția judiciară, imediat după notificarea unei infracțiuni. Sesizarea în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni se face fie oficiu, de către procuror, de către Poliția judiciară fie printr-o acțiune înaintată de reclamant sau de alte persoane.

Care este scopul unei anchete penale?

Scopul anchetelor preliminare este de a stabili dacă s-a comis într-adevăr o infracțiune/o contravenție, de a găsi persoana responsabilă și de a aduna probe, în vederea continuării anchetei și a procedurii.

Cine efectuează investigațiile?

Procurorul, Poliția judiciară și avocatul acuzatului efectuează investigația, iar judecătorul responsabil de investigațiile preliminare garantează respectarea normelor procedurale și a drepturilor părților.

Care sunt principalele etape ale unei investigații preliminare?

Căutarea probelor

Procurorul și Poliția judiciară pot dispune și efectua percheziții, controale, confiscări de bunuri și documente, interogatorii ale martorilor, interceptări de convorbiri telefonice, supravegheri electronice și inspecții. Scopul acestor etape este căutarea și obținerea probelor. Avocatul acuzatului poate efectua cercetări pentru a căuta probe în favoarea acestuia.

Interogatoriul

O persoană suspectată poate fi chemată de Poliția judiciară sau de procuror în vederea interogării. Scopul interogatoriului este de a stabili dacă persoana este sau nu implicată în comiterea unei fapte penale.

Arestul, detenția, arestul preventiv și mandatul european de arestare

Poliția poate aresta o persoană dacă aceasta este surprinsă în timpul comiterii unei fapte penale sau ulterior comiterii unei fapte penale, dacă există riscul ca persoana respectivă să se sustragă procedurii. Scopul arestului este evitarea comiterii mai multor infracțiuni și reținerea persoanei. Scopul arestului este să asigure că prizonierul nu poate să scape.

Judecătorul din cadrul anchetelor preliminare poate decide ca suspectul să fie reținut preventiv în închisoare. Scopul este evitarea comiterii mai multor infracțiuni, obținerea probelor necesare și evitarea sustragerii persoanei suspectate de la anchetă.

În sfârșit, poliția poate aresta o persoană, pentru a pune în aplicare un mandat european de arestare. Scopul acestui mandat este punerea persoanei sub custodia statul solicitant.

Încheierea anchetei preliminare și a audierii preliminare

Odată ce ancheta preliminară s-a încheiat, procurorul începe procedura de urmărire penală, în afara cazului în care a solicitat închiderea cazului.

Pentru infracțiunile cele mai grave, audierea preliminară are loc în fața judecătorului, înainte de începerea procesului. Funcția acestei audieri este de a acționa ca un filtru, pentru evaluarea motivelor acuzării și evitarea proceselor inutile. Acuzatul poate alege să fie judecat printr-o procedură alternativă care să evite judecarea și, în cazul unei condamnări, prin reducerea pedepsei cu închisoarea.

Drepturile mele în timpul anchetei

Executați clic pe următoarele linkuri pentru a afla care sunt drepturile dumneavoastră în fiecare etapă a anchetei.

Căutarea probelor (1)

Poate poliția să efectueze inspecții și să îmi percheziționeze locuința, mașina sau sediul firmei?

Da. Poliția poate efectua inspecții și percheziții locale, din proprie inițiativă, fie la solicitarea procurorului, pentru a căuta și transmite probele delictului/infracțiunii comise.

Poate poliția să efectueze o percheziție corporală?

Da. Trebuie să existe un mandat din partea procurorului pentru a se putea face o percheziție corporală. Cu toate acestea, poliția poate opri și percheziționa corporal o persoană din proprie inițiativă.

Poate poliția să ia documente și obiecte pe care le dețin sau care sunt în locuința sau mașina mea sau la sediul firmei?

Da. Poliția poate confisca documente și obiecte care pot fi considerate probe materiale și care sunt necesare pentru a dovedi un fapt, fie din proprie inițiativă, fie cu un mandat din partea procurorului.

Care sunt drepturile mele în caz de inspecție, percheziție și confiscare?

Dacă sunteți supus unei percheziții corporale, puteți fi asistat de o persoană de încredere, în măsura în care aceasta este imediat disponibilă. O percheziție corporală trebuie efectuată cu respectarea demnității dumneavoastră.

În cazul inspecției sau confiscării cu mandat, poliția trebuie să vă înmâneze o copie a acestui mandat. Dacă nu sunteți prezent în acel moment, poliția trebuie să o înmâneze oricărei persoane prezente la fața locului în acel moment. Aveți dreptul să fiți asistat de un avocat, însă poliția nu are obligația să vă contacteze telefonic în prealabil.

Am dreptul să solicit interzicerea confiscării?

Da, puteți face o solicitare care va fi examinată în termen de zece zile de la ordinul de confiscare/sechestrare. Decizia va fi luată de instanța competentă.

Mi se vor solicita amprentele sau probe ADN (păr, salivă, fluide biologice)?

Da. În cazul în care sunteți suspectat de o infracțiune, poliția vă poate solicita probe ADN și amprente, pentru a vă identifica. Dacă nu vă exprimați consimțământul, poliția poate totuși colecta aceste probe, prin solicitarea unei simple autorizări verbale din partea procurorului în acest sens.

Vi se pot solicita amprentele și teste ADN ca mijloace de probă, dar numai dacă sunteți suspect de infracțiuni grave, fiind necesar un ordin din partea judecătorului sau, în cazuri urgente, un mandat de la procuror și apoi o ratificare din partea judecătorului.

Pot solicita efectuarea de investigații pentru apărarea mea?

Avocatul dumneavoastră are dreptul de a efectua investigații în numele dumneavoastră, pentru a vă apăra, chiar și prin utilizarea unui detectiv particular.

Acesta poate, de asemenea, lua declarații de la martori, inspecta locuri, autoriza experți și solicita documente de la Serviciul Civil.

Declarațiile de la martori și documentele pot fi prezentate de către avocatul dumneavoastră judecătorului, în vederea efectuării investigațiilor preliminare, procurorului și „Tribunale del Riesame” (o instanță specială responsabilă cu revizuirea ordinelor care impun măsuri coercitive, precum: arestul la domiciliu sau deportarea).

Acestea vor fi luate în considerare atunci când instanța ia hotărârea.

Interogatoriul (2)

De ce aș putea fi supus unui interogatoriu?

Dacă sunteți suspectat că ați fi implicat în comiterea unei infracțiuni, ați putea fi chemat la interogatoriu, în vederea verificării afirmațiilor/acuzațiilor.

Puteți, de asemenea, solicita să fiți interogat pentru a clarifica punctul dumneavoastră de vedere.

Dacă vă aflați în arest sau în arest preventiv, executați clic aici.

Voi primi informații privind acuzațiile înainte de interogatoriu?

Da. Descrierile faptelor legate de acuzația care vi se aduce sunt cuprinse în chemarea la interogatoriu. Înainte de începerea interogatoriului, vi se va spune de ce sunteți acuzat și care sunt probele împotriva dumneavoastră.

Trebuie să răspund la întrebări?

Nu. Înainte de începerea interogatoriului, poliția și procurorul trebuie să vă avertizeze că nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări. Cu toate acestea, trebuie să răspundeți la întrebările legate de datele dumneavoastră personale și de condamnările anterioare.

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba locală?

Aveți dreptul să fiți asistat gratuit de un interpret. Interpretul traduce întrebările și răspunsurile dumneavoastră.

Pot beneficia de serviciile unui avocat?

Când sunteți chemat la interogatoriu, vi se va spune că aveți dreptul de a fi asistat de un avocat. În cazul în care nu aveți un avocat, instanța va desemna unul pentru dumneavoastră. Pentru informații cu privire la modul în care puteți obține serviciile unui avocat, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 1.

Pe toată perioada în care sunteți interogat, trebuie să fiți asistat de un avocat, fie de unul ales de dumneavoastră, fie de unul desemnat de instanță.

Imediat după comiterea infracțiunii, poliția vă poate pune unele întrebări chiar dacă avocatul dumneavoastră nu este prezent, dar nu sunteți obligat să răspundeți la acestea. Dacă răspundeți, declarațiile dumneavoastră pot fi folosite ca probe în vederea continuării investigațiilor.

Arest, detenție, arest preventiv și mandatul european de arestare (3)

De ce pot fi arestat?

Poliția vă poate aresta dacă sunteți surprins în timpul comiterii unei infracțiuni, adică efectiv în momentul comiterii sau, dacă ați fost urmărit, imediat după.

De asemenea, poliția vă poate reține pentru comiterea unei infracțiuni atunci când sunteți suspect de săvârșirea unei infracțiuni și dacă există un risc real de a scăpa.

În cadrul investigațiilor preliminare, un judecător poate ordona să fiți ținut în arest preventiv în închisoare în cazul în care există probe serioase că puteți fi vinovat de săvârșirea unei infracțiuni și există riscul ca dumneavoastră să împiedicați sau să obstrucționați justiția, să săvârșiți alte infracțiuni sau să fugiți.

Voi putea vorbi cu un avocat?

Da. Imediat după arest, detenție sau după ce ordinul de arest preventiv a fost transmis către închisoare, poliția trebuie să vă informeze că puteți numi un avocat. Poliția trebuie să îl contacteze telefonic pe avocatul dumneavoastră imediat sau, dacă nu aveți un avocat, pe avocatul care a fost desemnat de instanță. Pentru informații cu privire la modul în care puteți obține serviciile unui avocat, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 1.

Aveți dreptul să vorbiți cu avocatul dumneavoastră imediat.

Dacă există motive excepționale pentru care sunteți în arest preventiv, autoritățile judiciare ar putea amâna discuția cu avocatul dumneavoastră pentru o perioadă de maximum 48 de ore, în cazul arestului sau detenției și 5 zile, în cazul arestului preventiv.

Pot contacta un membru al familiei?

Da. Poliția vă va contacta rudele în cazul în care îi veți da permisiunea.

Voi fi interogat? Trebuie să furnizez informații?

Dacă sunteți arestat sau reținut, poliția vă poate interoga în prezența avocatului dumneavoastră, însă nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări.

Veți fi informat cu privire la acuzațiile care vi se aduc și probele împotriva dumneavoastră.

În cadrul audierii inițiale, puteți fi interogat de către judecător, însă nu sunteți obligat să răspundeți. Puteți, de asemenea, să cereți să fiți interogat.

În cazul arestului preventiv, judecătorul trebuie să vă interogheze în termen de 5 zile de la începerea arestului preventiv (așa-numitul interogatoriu în arest). Prezența avocatului dumneavoastră și a unui interpret este obligatorie, iar dumneavoastră nu sunteți obligat să răspundeți.

Pentru mai multe informații, a se vedea Interogatoriul (2).

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba?

Aveți dreptul să fiți asistat gratuit de un interpret. Interpretul traduce întrebările și răspunsurile dumneavoastră.

Cât timp pot fi reținut de poliție?

După arestul sau detenția dumneavoastră, puteți fi reținut la sediul poliției pentru maximum 24 de ore. În această perioadă, poliția trebuie să vă închidă în închisoare. În termen de 48 de ore de la arest, are loc o audiere în fața unui judecător, în vederea confirmării arestului sau detenției. După încheierea audierii, judecătorul poate fie ordona să fiți eliberat, fie decide asupra unei măsuri personale de arest.

Pot face recurs împotriva unui ordin privind deținerea mea în arest preventiv?

Da. În termen de 10 zile de la executarea ordinului, puteți solicita Instanței colegiale revizuirea acestuia. Va fi stabilită o audiere la care aveți dreptul să participați și la care puteți solicita să fiți audiat. Puteți înainta un recurs la Curtea de Casație împotriva hotărârii Instanței în termen de 10 zile de la pronunțare.

Ce se întâmplă dacă sunt arestat cu un mandat european de arestare?

În cazul în care un stat membru a emis un mandat european de arestare puteți fi arestat într-un alt stat membru și predat statului solicitant în urma unei audieri în fața Curții de Apel.

Poliția vă poate aresta din proprie inițiativă sau în urma unui ordin de arestare preventivă emis de Curtea de Apel.

Aveți dreptul să numiți un avocat. Dacă nu aveți unul, instanța va desemna un avocat pentru dumneavoastră. Avocatul dumneavoastră și ambasada trebuie contactați telefonic imediat.

În termen de 48 de ore de la arestarea dumneavoastră de către poliție sau în termen de 5 zile de la executarea ordinului de arestare preventivă, veți fi audiat de către un judecător, în prezența avocatului dumneavoastră și a unui interpret.

În termen de 20 de zile de la arestarea dumneavoastră. va avea loc o audiere în fața Curții de Apel. La acea audiere, se va decide dacă trebuie să fiți predat sau nu. Puteți face recurs împotriva acestei decizii în fața Curții de Casație.

Încheierea anchetei preliminare și a audierii preliminare (4)

Ce se întâmplă odată ce s-au încheiat investigațiile preliminare?

Exceptând cazul în care procurorul solicită închiderea cazului, acesta vă va anunța că investigația preliminară s-a încheiat. Nu veți primi nicio notificare în cazul în care infracțiunea intră în jurisdicția judecătorului de pace.

Puteți consulta rapoartele anchetei preliminare și vă puteți informa cu privire la procesul-verbal privind probele împotriva dumneavoastră. Puteți să prezentați probe în apărarea dumneavoastră și să solicitați să fiți interogat din nou.

În urma notificării încheierii investigației preliminare, exceptând cazul în care procurorul solicită închiderea cazului, acesta va începe urmărirea penală. Pentru infracțiunile minore, procurorul vă va chema în judecată direct. În alte cazuri, acesta face o cerere de chemare în judecată către judecător, în vederea investigației preliminare.

Ce este o audiere preliminară?

Scopul audierii preliminare este verificarea acuzațiilor împotriva dumneavoastră.

Aceasta are loc în ședință închisă, în prezența procurorului și a avocatului dumneavoastră, iar dumneavoastră puteți participa și puteți fi audiat, dacă doriți. Judecătorul poate asculta martorii și furniza documente. La finalul audierii, judecătorul poate fie să închidă cazul, fie să îl trimită în instanță sau la Curtea cu jurați.

Am dreptul la un avocat?

Da, este obligatoriu să fiți asistat de un avocat.

Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 1.

Ce se întâmplă dacă nu înțeleg limba?

Cererea de chemare în judecată și acuzațiile trebuie traduse în limba dumneavoastră. Dacă sunteți prezent la audiere, vi se va pune la dispoziție un interpret.

Trebuie să fiu prezent?

Nu. Puteți alege să nu vă prezentați.

Pot să evit să merg în instanță?

Da. În cadrul audierii preliminare, îi puteți cere judecătorului să fiți judecat pe baza unui proces sumar. Audierile au loc în ședință închisă, iar decizia este luată pe baza probelor scrise. În cazul în care sunteți condamnat, pedeapsa va fi redusă cu o treime.

Puteți, de asemenea, evita să mergeți în instanță convenind cu procurorul asupra unei pedepse reduse (negocierea pedepsei).

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

Unde va avea loc procesul?

Procesul va avea loc în fața judecătorului cu competență teritorială și materială.

Pentru infracțiunile minore, judecătorul competent este judecătorul de pace și Instanța cu judecător unic. Infracțiunile mai grave sunt de competența Instanței colegiale. Pentru acele infracțiuni care sunt considerate a reprezenta o amenințare socială importantă (omor și terorism), instanța competentă este Curtea cu jurați.

Procesul trebuie să fie public. În caz contrar, este considerat nevalabil.

Judecătorul poate decide ca procesul sau unele părți ale acestuia să se desfășoare cu ușile închise în anumite cazuri. Puteți solicita ca un martor să fie audiat cu ușile închise în cazul în care audierea publică ar prejudicia confidențialitatea unor date care nu au legătură cu procedurile.

Hotărârea judecătorească va fi pronunțată de același judecător care prezidează procesul. Pentru procesele care au loc la Curtea cu jurați, decizia judecătorească va fi luată împreună cu un juriu.

Se pot modifica acuzațiile în timpul procesului?

Acuzațiile împotriva dumneavoastră se pot modifica în timpul procesului.

Procurorul poate să vă aducă noi acuzații în cazul în care infracțiunea se dovedește a fi diferită de cea descrisă în punerea sub acuzare sau în cazul în care apare o contravenție/o infracțiune simultană sau o circumstanță agravantă.

Puteți solicita o perioadă de timp pentru a pregăti apărarea.

Ce se întâmplă dacă pledez vinovat?

Sistemul judiciar italian nu prevede dispoziții privind pledarea vinovăției.

Dacă nu doriți derularea procesului penal și doriți să beneficiați de o pedeapsă redusă, trebuie să solicitați procurorului o înțelegere asupra pedepsei (negocierea pedepsei). Trebuie să faceți solicitarea în cadrul audierii preliminare sau, în cazul în care nu există o audiere preliminară, chiar la începutul procesului.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Nu este necesar să fiți prezent în instanță.

Prezența dumneavoastră ar putea fi necesară în anumite cazuri, de exemplu pentru a fi identificat de un martor.

În acest caz, dacă nu vă prezentați în instanță de bună voie, judecătorul poate ordona prezența dumneavoastră obligatorie în instanță.

Dacă doriți să vă prezentați, dar există un impediment serios (boală), avocatul dumneavoastră poate solicita amânarea ședinței de judecată.

De asemenea, este posibil să participați doar la unele ședințe de judecată. În cazul în care nu vă prezentați la nici un termen de judecată, instanța va pronunța hotărârea în lipsă.

Dacă nu înțelegeți limba, este obligatoriu să aveți un interpret.

Este obligatoriu să fiți asistat de un avocat, iar acesta trebuie să se prezinte la proces.

Aveți dreptul la un avocat. Dacă nu aveți puteți plăti un avocat, puteți solicita asistență juridică (apărare suportată de guvern).

Dacă nu numiți un avocat, instanța va desemna un avocat pentru dumneavoastră

Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 1. Vă puteți revoca avocatul în orice moment. Pentru a schimba avocatul desemnat de instanță din oficiu, trebuie să obțineți aprobarea judecătorului, după ce ați specificat motivele cererii de schimbare.

Aveți dreptul de a păstra tăcerea pe parcursul întregului proces.

În cazul în care procurorul sau oricare dintre părți solicită interogarea dumneavoastră, puteți accepta sau refuza acest lucru.

Puteți face declarații în orice moment în timpul procesului.

Aveți dreptul de a fi interogat.

În cazul în care nu spuneți adevărul, nu veți fi sancționat; cu toate acestea, judecătorul poate lua acest aspect în considerare împotriva dumneavoastră.

Dacă învinovățiți sau acuzați alte persoane, trebuie să fiți sigur că declarațiile dumneavoastră sunt adevărate. Dacă mințiți, puteți fi acuzat de calomnie.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele împotriva mea?

Chiar la începutul procesului, procurorul, avocatul dumneavoastră și orice altă parte va cere judecătorului acceptarea probelor.

Avocatul dumneavoastră poate respinge probele solicitate de celelalte părți.

Avocatul dumneavoastră poate solicita audierea martorilor și experților și obținerea unor documente. Acestea pot fi probe pe care avocatul dumneavoastră le-a obținut prin investigații, pentru apărarea dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 2. Martorii și experții sunt audiați în timpul interogării încrucișate a părților.

Avocatul dumneavoastră poate adresa întrebări atât martorilor acuzării, cât și martorilor dvs.

Avocatul dumneavoastră poate respinge orice declarații făcute anterior de către martori. Diferențele dintre declarațiile făcute anterior și cele făcute în instanță vor fi luate în considerare de către judecător, pentru a stabili dacă martorul este de încredere sau nu.

Vor fi luate în considerare informațiile cu privire la cazierul meu judiciar?

Judecătorul poate lua în considerare orice condamnări anterioare ale dumneavoastră.

Puteți fi acuzat de recidivism. În acest caz, dacă sunteți condamnat, pedeapsa va fi majorată.

Condamnările anterioare din alte state membre pot fi luate în considerare dacă sunt recunoscute de guvernul italian.

Ce se întâmplă la sfârșitul procesului?

Odată ce procesul s-a încheiat, procurorul, avocatul dumneavoastră și oricare alte părți fac declarațiile finale și își prezintă solicitările.

Judecătorul își prezintă verdictul și citește imediat acuzațiile.

Sentința poate fi achitarea sau condamnarea.

În cazul condamnării, pedeapsa poate fi o amendă, o pedeapsă cu închisoarea, sau ambele.

Judecătorul poate acorda o condamnare cu suspendare.

Pedeapsa cu închisoarea fără suspendare devine executorie numai atunci când sentința este definitivă.

În cazul în care judecătorul consideră acest lucru necesar, acesta poate fi de acord cu propunerea de arest preventiv în închisoare sau de arestul la domiciliu sau poate solicita aceste pedepse. Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 2.

În procesele desfășurate în fața judecătorului de pace, pedepsele posibile sunt: amenda, detenția la domiciliu și munca în serviciul comunității.

Condamnarea cu suspendare nu este aplicabilă.

Judecătorul de pace poate înlocui pedeapsa cu expulzarea.

Care este rolul victimei în timpul procesului?

Victima unei contravenții/unei infracțiuni poate participa la procedurile penale fiind asistată de un avocat.

Avocatul ia parte la proces, poate solicita probe și interoga martorii și experții.

Dacă sunteți condamnat, judecătorul vă poate obliga la plata daunelor cauzate părții vătămate.

Judecătorul poate decide ca plata daunelor către partea vătămată să se facă imediat.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte generale de drept

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte de drept penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerele de avocați de drept penal din Italia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrepturile omului

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 – Drepturile mele după proces

Pot introduce o cale de atac?

Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră puteți ataca hotărârea prin care a fost pronunțată orice pedeapsă, cu excepția amenzilor.

Calea de atac trebuie depusă la judecătorul care v-a condamnat într-un termen care variază: de la 15 la 45 de zile de la pronunțarea verdictului sau de la înregistrarea hotărârii.

Trebuie să specificați motivele introducerii căii de atac și părțile din hotărâre care fac obiectul acesteia.

Procesul va avea loc în fața Curții de Apel sau a „Corte d’Assise d’Appello”.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

În cazul în care introduceți o cale de atac, pedeapsa nu va fi executată înainte ca decizia să fie definitivă.

Introducerea unei căi de atac nu înseamnă că sunteți eliberat din închisoare, în cazul în care sunteți în închisoare atunci când introduceți calea de atac. Dacă vă aflați în arest preventiv, instanța care soluționează calea de atac va judeca într-un termen scurt cauza. În orice alt caz, depinde de volumul de lucru al acestei instanțe.

Instanța care soluționează calea de atac ia o decizie cu privire la probele existente.

Curtea poate decide deschiderea unui nou proces, însă numai în cazuri excepționale. Poate decide să se folosească de probele existente numai dacă le consideră esențiale pentru luarea deciziei. Puteți solicita să fie luate în considerare în timpul apelului probe neprevăzute sau nou descoperite, care au apărut după hotărârea în primă instanță.

În cazul în care nu ați participat la prima etapă a procesului și puteți dovedi că v-a fost imposibil să participați sau în cazul în care nu ați participat deoarece nu ați știut că procesul are loc, instanța poate decide reînceperea procesului.

Ce se întâmplă cu ocazia soluționării căii de atac?

Avocatul dumneavoastră trebuie să fie prezent la proces. Puteți participa, dar nu este obligatoriu.

Aveți dreptul la un interpret.

În cazul în care instanța decide reînceperea procesului, aceasta va reexamina toate probele.

Odată cu încheierea declarațiilor finale ale părților, instanța va prezenta verdictul.

Ce se întâmplă în cazul în care calea de atac are/nu are succes?

Dacă instanța admite calea de atac, aceasta poate anula sau modifica hotărârea în totalitate sau în parte.

În cazul în care instanța respinge calea de atac, aceasta va confirma hotărârea instanței care a soluționat cauza în primă instanță.

Dacă sunteți achitat de acuzații în cadrul căii de atac, în general nu există nicio prevedere referitoare la primirea unei despăgubiri.

Pot introduce o nouă cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de instanța de al doilea grad de jurisdicție?

Puteți introduce o cale de atac la Curtea de Casație împotriva hotărârii pronunțate de instanța de al doilea grad de jurisdicție.

Această cale de atac poate fi trimisă de dumneavoastră sau de avocatul dumneavoastră numai dacă acesta este înregistrat în „Albo dei patrocinanti in Cassazione” (un registru de avocatură special al Curții de Casație)

Calea de atac trebuie introdusă la instanța de al doilea grad de jurisdicție într-un termen variabil cuprins între 15 și 45 de zile.

Cazurile care pot face obiectul unei a doua căi de atac limitate și se referă numai la erori juridice.

Ședințele de judecată se pot desfășura cu ușile închise sau pot fi publice.

Curtea de Casație ia o hotărâre pe baza dosarului cauzei.

Curtea de Casație poate să declare recursul inadmisibil, să îl respingă, sau să anuleze hotărârea care a făcut obiectul căii de atac, cu sau fără trimiterea în judecată. În cazul în care se decide rejudecarea, cazul va fi trimis înapoi judecătorului inițial.

Ce se întâmplă în momentul în care hotărârea devine definitivă?

Hotărârea devine definitivă, exceptând cazul în care introduceți o cale de atac la instanța de al doilea grad de jurisdicție sau la Curtea de Casație în condițiile legii sau după decizia prin care Curtea de Casație a respins recursul.

Atunci când hotărârea este definitivă, aceasta devine executorie.

Este înregistrată la Serviciul de caziere judiciare.

În cazul în care pedeapsa este o amendă, va trebui să plătiți suma solicitată de acest serviciu.

În cazul în care ați primit o pedeapsă cu închisoarea, fără suspendare, procurorul prezintă un ordin de executare.

Dacă trebuie să stați în închisoare cel mult trei ani, procurorul poate suspenda hotărârea și vă poate notifica cu privire la hotărârea sa.

În termen de 30 de zile puteți solicita o altă măsură decât închisoarea, la „Tribunale di Sorveglianza” (un fel de instanță pentru eliberări condiționate). Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, puteți solicita să fiți supravegheat de un asistent social, să fiți plasat sub arest la domiciliu sau să fiți sub supravegherea unui centru de reabilitare și de prevenție.

În cazul în care nu trimiteți solicitarea sau solicitarea dumneavoastră este respinsă, trebuie să începeți executarea pedepsei.

Provin dintr-un alt stat membru. Pot fi trimis înapoi în țară după proces?

Judecătorul poate aplica măsura extrădării în cazul în care ați fost condamnat la peste doi ani de închisoare.

Judecătorul poate înlocui pedeapsa cu închisoarea printr-un ordin de extrădare cu interdicția de reintrare, în cazul în care ați fost condamnat sau ați negociat o pedeapsă cu închisoarea de doi ani și nu există prevederi care să permită o condamnare cu suspendare. Extrădarea se va face imediat chiar dacă hotărârea nu este definitivă. Autoritatea competentă este „Questore” (șeful provincial al poliției de stat).

De asemenea, puteți fi extrădat dacă vă aflați deja în închisoare și trebuie să executați o pedeapsă de maximum doi ani. Ordinul este prezentat de magistratul din cadrul „Tribunale di Sorveglianza”. Puteți introduce o cale de atac împotriva deciziei înaintea „Tribunale di Sorveglianza”.

 

Informațiile cu privire la acuzații și/sau condamnare vor fi adăugate în cazier?

Hotărârile definitive sunt înregistrate în cazier.

Evidențele sunt șterse când împliniți 80 de ani sau după deces.
De asemenea, evidențele sunt șterse și atunci când cazul este reexaminat.

Hotărârile pronunțate de judecătorul de pace vor fi șterse la cinci ani de la data emiterii sancțiunii, în cazul în care a fost impusă o amendă sau la zece ani în cazul altor tipuri de pedepse și în cazul în care nu a mai fost comisă o altă infracțiune/o altă contravenție pe perioada de timp stabilită.

Puteți solicita instanței competente corectarea evidențelor și a certificatelor existente în cadrul Serviciului de caziere judiciare. Dacă v-ați născut în străinătate, instanța competentă este Tribunalul din Roma.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Dacă ați fost condamnat de un judecător italian, condamnarea este definitivă și nu puteți fi judecat din nou în Italia pentru aceeași infracțiune.

Dacă ați fost condamnat de un judecător străin și este vorba de o infracțiune/o contravenție comisă în Italia, puteți fi judecat din nou în Italia.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte generale de drept

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul de Interne

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte generale pentru resortisanții altor țări

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAspecte de drept penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția de stat

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 – Infracțiunile rutiere și alte infracțiuni minore

Cum sunt soluționate infracțiunile rutiere minore?

Există două categorii de încălcări ale legislației prevăzute în Codul rutier: infracțiuni și contravenții.

În cazul faptelor precum conducerea în stare de ebrietate, evaluarea și impunerea unei sancțiuni urmează aceleași reguli ca cele ale unui caz penal.

În cazul faptelor mai puțin grave (depășirea vitezei sau contravențiile legate de parcare), există o procedură administrativă care va fi explicată în această fișă.

Cine se ocupă de aceste infracțiuni?

Poliția rutieră, Poliția de stat, „Carabinieri”, „Guardia di Finanza” (Garda Financiară) și „Polizia Municipale” (Poliția municipală) se ocupă de infracțiunile rutiere. În anumite cazuri, vă pot amenda și „ausiliari del traffico” (voluntarii rutieri).

Care este procedura?

Dacă este posibil, procesul-verbal este întocmit imediat și vă este înmânat personal.

În caz contrar, acesta vă va fi trimis în termen de 150 de zile de la identificarea contravenientului sau a persoanei responsabile de plata amenzii (de obicei proprietarul).

Care sunt penalitățile?

De obicei trebuie să plătiți o amendă.

Pot exista și alte sancțiuni administrative, de exemplu, retragerea permisului de conducere sau suspendarea acestuia o anumită perioadă de timp.

Provin dintr-un alt stat membru. Există anumite reguli specifice?

În cazul în care conduceți un autoturism cu număr de înmatriculare străin, puteți plăti o amendă redusă pe loc (sancțiune minimă), dacă acest lucru este permis. În acest caz, nu puteți depune contestație.

O altă posibilitate este să plătiți o cauțiune (cauzione) egală cu suma sancțiunii minime în cazul în care vehiculul este înregistrat în unul dintre statele membre ale UE sau egală cu jumătate din suma sancțiunii maxime în oricare alt caz. Puteți depune contestație chiar dacă ați plătit cauțiunea.

În cazul în care nu plătiți cauțiunea, vehiculul dumneavoastră va fi confiscat temporar. În acest caz, trebuie să plătiți pentru sechestrarea vehiculului și nu aveți dreptul să îl folosiți înainte de a plăti una dintre sumele de mai sus.

Dacă vehiculul nu este confiscat, notificarea procesului-verbal către persoanele care locuiesc în străinătate se face în termen de 360 de zile de la întocmirea raportului.

Ce este „verbale” (raportul poliției rutiere)?

„Verbale” este un document public în care sunt înregistrate faptele și sunt stabilite sancțiunile.

Acestea sunt elemente care probează faptele raportate de ofițerul de poliție.

Puteți refuza semnarea sau preluarea procesului-verbal. Refuzul dumneavoastră trebuie raportat, însă nu modifică validitatea procesului-verbal.

Pot depune o contestație?

Persoana al cărei nume figurează în proces-verbal poate depune o contestație, indiferent dacă este contravenientul sau proprietarul vehiculului.

Contestația poate fi adresată prefectului sau judecătorului de pace.

Contestația adresată prefectului trebuie prezentată personal sau prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire trimise în termen de 60 de zile, către Prefectura din zona în care a avut loc infracțiunea sau către autoritatea evaluatoare.

Contestația adresată judecătorului de pace trebuie prezentată personal sau prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, trimisă în termen de 60 de zile de la notificarea documentului, către biroul judecătorului de pace din locul în care a avut loc infracțiunea. Trebuie să fiți prezent în instanță fie personal, fie prin intermediul avocatului dumneavoastră; în caz contrar, procedura va fi nulă.

Aceste infracțiuni vor apărea în cazierul meu?

Având în vedere că acestea sunt contravenții, nu vor fi înregistrate în cazierul dumneavoastră.

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Cipru

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni trimise spre judecare în instanță. Pentru informații privind infracțiunile rutiere minore, pedepsite, de regulă, prin aplicarea unei sancțiuni fixe, de exemplu, o amendă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete privind drepturile dumneavoastră aici.

Rezumatul etapelor procesului penal

Cele ce urmează reprezintă rezumatul etapelor obișnuite ale unui proces penal

 • O persoană suspectată de participare la săvârșirea unei infracțiuni poate fi interogată de poliție, aceasta fiind responsabilă pentru efectuarea cercetării penale;
 • Persoana suspectată poate fi arestată în baza unui mandat judiciar de arestare, cu excepția cazului în care săvârșește infracțiuni flagrante, situație în care nu este necesar mandatul de arestare;
 • Înainte de a fi  interogată de poliție, persoana suspectată trebuie informată cu privire la dreptul său de a apela la un avocat și cu privire la drepturile sale în cadrul procesului penal;
 • Dacă, la finalul anchetei, apar probe incriminatorii împotriva persoanei suspectate, aceasta este pusă sub acuzare în mod oficial de poliție. În cazurile în care s-au săvârșit infracțiuni grave, decizia de începere a urmăririi penale este luată de Procurorul General. Poliția acționează întotdeauna în baza dispozițiilor generale ale Procurorului General, care are competența, prin Constituție, să dispună începerea urmăririi penale, să desfășoare urmărirea penală, să preia, să continue sau să înceteze orice acte de urmărire penală.
 • Poliția prezintă spre aprobare unui judecător din cadrul instanței districtuale un act de acuzare în care este descrisă infracțiunea (infracțiunile) săvârșită (săvârșite). Dacă acesta este aprobat, inculpatul este citat în fața instanței la o dată specificată.
 • În funcție de gravitatea infracțiunilor săvârșite, cauzele penale pot fi judecate: (a) prin procedura simplificată, de un singur judecător din cadrul instanței districtuale pe raza căreia a fost săvârșită infracțiunea, (b) pe baza unui act de acuzare, de către un complet alcătuit din trei judecători din cadrul instanței districtuale și prezidat de președintele instanței districtuale.
 • În procedurile simplificate, la data la care inculpatul este citat să se prezinte în fața instanței, acesta răspunde acuzației (acuzațiilor) pledând vinovat sau nevinovat. În cauzele judecate de instanța ierarhic superioară, la data stabilită are loc o audiere preliminară în fața unui judecător districtual. Se poate renunța la audierea preliminară dacă Procurorul General confirmă faptul că aceasta nu este necesară. În prezent, practica este aceea de a se renunța la organizarea unei audieri preliminare.
 • Victima unei infracțiuni are dreptul de a face cercetări pe cont propriu.
 • Procurorul General are responsabilitate generală pentru desfășurarea urmăririi penale, inclusiv dreptul de a dispune încetarea urmăririi penale.
 • În Cipru nu există procese cu jurați.
 • În cazul în care instanța care desfășoară investigația stabilește că inculpatul nu se poate apăra din cauza unor tulburări sau a unei incapacități mintale, aceasta poate dispune internarea inculpatului într-un spital psihiatric.
 • Inculpatul poate formula excepții prealabile la acuzațiile ce i se aduc, pentru următoarele motive: (a) lipsa competenței materiale sau teritoriale, (b) achitarea sau condamnarea anterioară pentru același (aceleași) fapte(e), (c) amnistierea infracțiunii (infracțiunilor), (d) acuzații incomplete sau duble.
 • Prin același act de acuzare pot fi inculpate mai multe persoane pentru complicitate. În cazul în care se consideră că acest lucru nu este echitabil, instanța poate dispune disjungerea capetelor de acuzare .
 • Procesul începe cu prezentarea probelor acuzării. După susținerea cazului acuzării, instanța stabilește dacă inculpatul poate răspunde acuzațiilor care i se aduc. În caz afirmativ, instanța îi solicită acestuia să-își construiască apărarea și îi aduce la cunoștință dreptul său de a refuza să dea declarații sau dreptul de a da o declarație din boxa acuzaților sau de a depune mărturie sub jurământ. În orice moment, persoana acuzată poate prezenta probe în apărarea sa. Nu se pot trage niciun fel de concluzii nefavorabile pe baza exercitării dreptului de a refuza să dea declarații. Odată încheiat cazul apărării, părțile își susțin pledoariile finale, iar instanța  pronunță hotărârea.
 • Toți martorii care depun mărturie sub jurământ în instanță pot fi supuși unui contra-interogatoriu de către partea adversă.
 • Procesul trebuie să respecte criteriile unui proces corect. Prezumția de nevinovăție este valabilă pe toată durata procesului. Sarcina probei revine întotdeauna acuzării. Dacă la sfârșitul procesului instanța nu este sigură dincolo de orice îndoială rezonabilă de vinovăția persoanei acuzate, acesta trebuie achitată.
 • Dacă persoana acuzată este găsită vinovată, se pronunță sentință împotriva sa.

Detaliile referitoare la toate aceste etape ale procesului și la drepturile dumneavoastră sunt disponibile în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au un scop exclusiv informativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, Comisia Europeană nu are nici un rol în procesele penale din statele membre și nu vă poate oferi asistență în cazul în care doriți să formulați o plângere. În aceste fișe informative sunt oferite informații legate de modalitatea de depunere a unei plângeri și către cine trebuie să vă adresați.

Executați clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de consultanță juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele în cursul cercetării penale

 • Arestare și percheziție

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în timpul procesului

 • Tipuri de sancțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Infracțiuni rutiere

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul de contencios al Republicii Cipru

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă din Cipru

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția din Cipru

Ultima actualizare: 16/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

1 – Obținerea de consultanță juridică

Obținerea de consultanță juridică independentă este foarte importantă atunci când sunteți implicat într-o anumită măsură într-un proces penal. Fișele informative vă indică în ce moment și în ce condiții aveți dreptul la reprezentare din partea unui avocat și, de asemenea, ce va face avocatul pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală va arată cum să găsiți un avocat și cum va fi acoperit onorariul acestuia în cazul în care nu vă permiteți să îl achitați.

Găsirea unui avocat

În cazul în care sunteți suspectat de implicare în săvârșirea unei infracțiuni, aveți dreptul să consultați un avocat. Dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni, aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat într-o procedură judiciară. Aveți oricând dreptul să vă alegeți avocatul.

Comunicările între avocat și client sunt protejate de secretul profesional. Acestea au loc într-un cadru privat și nu pot fi divulgate decât cu acordul dumneavoastră.

Achitarea onorariului unui avocat

Dacă infracțiunea de care sunteți acuzat se pedepsește cu închisoare pe o perioadă mai mare de un an, aveți dreptul la asistență judiciară, disponibilă pe parcursul tuturor etapelor procesului penal.

Dacă solicitați asistență judiciară, instanța va decide dacă acordarea acesteia este justificată, în baza unui raport socioeconomic întocmit de serviciul de asistență socială la cererea instanței.

În cazul în care puteți beneficia de asistență judiciară, aveți dreptul să alegeți un avocat din lista întocmită de Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Barourilor din Cipru. Puteți găsi informații utile cu privire la lista de avocați la grefa instanței sesizate cu cauza dumneavoastră. Dacă nu optați pentru un avocat din listă, instanța poate desemna un avocat din oficiu pentru dumneavoastră.

Constituie infracțiune falsul în declarațiile privind situația dumneavoastră financiară în scopul obținerii de asistență judiciară. În cazul în care săvârșiți o astfel de infracțiune, veți fi obligat să restituiți statului contravaloarea asistenței judiciare primite, iar instanța poate pronunța o hotărâre în acest sens.

Dacă doriți să depuneți o plângere împotriva unui avocat pentru încălcarea normelor de conduită, aceasta poate fi adresată comisiei disciplinare din cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației Barourilor din Cipru.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații privind asistența judiciară din partea Ministerului Justiției și Ordinii Publice

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Barourilor din Cipru

Ultima actualizare: 16/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 – Drepturile mele în timpul cercetării penale (înainte de sesizarea instanței)

Care este scopul cercetării penale?

Cercetarea penală are ca scop stabilirea faptelor și a circumstanțelor în care s-a săvârșit infracțiunea.

În general, Poliția este cea care desfășoară cercetarea penală. În situații excepționale, Consiliul de Miniștri sau Procurorul General poate autoriza experți pentru anchetarea cazului. În general, măsura începerii urmăririi penale este dispusă de poliție, sub conducerea și supravegherea Procurorului General. În cazul săvârșirii unor infracțiuni grave, măsura este dispusă de Procurorul General.

Cercetarea penală începe atunci când poliția este sesizată în privința săvârșirii unei (unor) infracțiuni penale.

Poliția va cerceta locul săvârșirii infracțiunii și va colecta informații și materiale relevante. De asemenea, aceasta va cerceta și va lua declarații de la orice persoană care deține informații despre infracțiune.

În cazul în care elementele de probă sugerează participarea dumneavoastră la săvârșirea unei infracțiuni, poliția vă poate supune unui interogatoriu înainte sau după arestare.

Când și cum mi se pot solicita informații de către Poliție?

În cazul în care poliția consideră că dețineți informații utile referitoare la o infracțiune, vă poate solicita să vă prezentați la secția de poliție pentru a da o declarație sau pentru a prezenta orice document relevant. Dacă refuzați să vă prezentați, vi se poate înmâna o citație. Neprezentarea fără a avea un motiv întemeiat constituie infracțiune penală.

Voi fi informat cu privire la drepturilor mele?

Dacă sunteți suspectat de participare la săvârșirea unei infracțiuni trebuie să fiți informat cu privire la drepturile dumneavoastră înainte de a fi interogat, cu următoarea formulare: „nu sunteți obligat să declarați nimic decât dacă doriți să o faceți, dar orice veți spune se va înregistra și poate fi folosit ca probă împotriva dumneavoastră”. Dacă sunteți minor, trebuie, de asemenea, să fiți informat cu privire la dreptul de a comunica cu părintele sau cu tutorele dumneavoastră.

Puteți fi arestat pe baza unui mandat judiciar de arestare și, în anumite condiții, în lipsa unui astfel de mandat . A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ce informații voi primi în cazul în care sunt arestat?

Trebuie să fiți informat cu privire la motivele arestării dumneavoastră, cu excepția cazului în care o reacție violentă din partea dumneavoastră face imposibil acest lucru.

Ce se întâmplă după o arestare?

Trebuie să fiți adus în fața unui judecător în termen de 24 de ore, cu excepția cazului în care sunteți eliberat mai devreme.

Ce se întâmplă dacă există un mandat european de arestare pe numele meu ?

Un mandat european de arestare trebuie să respecte procedura și să conțină informațiile solicitate prin lege. Acesta trebuie emis de o autoritate judiciară din statul solicitant. Pentru mai multe informații, a se vedea aici.

Voi fi arestat sau pus în libertate?

Dacă poliția consideră că este necesară arestarea dumneavoastră, aceasta trebuie să solicite judecătorului unei instanțe districtuale să dispună trimiterea dumneavoastră în arest pentru cel mult 8 zile. Această perioadă poate fi reînnoită cu condiția ca perioada totală de arest să nu depășească trei luni.

Instanța poate dispune arestarea dumneavoastră dacă există elemente de probă care sugerează faptul că ați fost implicat în săvârșirea infracțiunii (infracțiunilor) în cauză. Instanța va analiza, de asemenea, necesitatea arestării în vederea cercetării, pe care o va pune în balanță cu dreptul dumneavoastră la libertate.

Pot ataca o decizie de trimitere în arest pe numele meu?

Puteți ataca decizia. Apelul trebuie formulat în termen de 10 zile.

Ce se întâmplă dacă nu răspund la întrebările Poliției?

Nu se pot trage niciun fel de concluzii nefavorabile pe baza exercitării dreptului la tăcere.

Întrebările poliției nu trebuie să fie agresive sau repetitive.

Pot beneficia de un avocat în timpul interogatoriului?

Nu aveți dreptul la un avocat în cursul interogatoriului poliției. După arestare, vă este permis să comunicați imediat prin telefon și într-un cadrul privat cu un avocat ales de dumneavoastră.

Nu vorbesc limba. Pot beneficia de un interpret?

Legea prevede ca trebuie să beneficiați de serviciile unui interpret într-o limbă pe care o înțelegeți și o vorbiți perfect.

Pot informa o rudă sau un prieten de situația mea?

Aveți dreptul să comunicați cu o rudă sau cu o persoană la alegerea dumneavoastră. În cazul în care sunteți minor, aveți, de asemenea, dreptul să comunicați părintele sau tutorele dumneavoastră în prezența poliției. Părinții sau tutorele dumneavoastră vor fi înștiințați de poliție cu privire la faptul că vă aflați în detenție.

Contactul cu prietenii și rudele se poate amâna timp de 12 ore dacă există suspiciuni întemeiate că exercitarea acestui drept imediat după arestare:

 • va determina distrugerea probelor,
 • va împiedica arestarea unei (unor) alte persoane pentru aceeași infracțiune sau
 • va duce la scăparea altui (altor) suspect (suspecți) sau la săvârșirea unei alte infracțiuni.

Sunt dintr-un alt stat membru. Pot contacta ambasada statului meu ?

Dacă sunteți dintr-o altă țară, aveți dreptul să comunicați cu ambasada sau consulatul țării dumneavoastră. În cazul în care niciun reprezentant nu este disponibil, atunci aveți dreptul să contactați Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul Ombudsmanului sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrganizația Națională pentru Protecția Drepturilor Omului.

Pot fi consultat de un medic pe perioada detenției?

În cazul în care, în timpul arestului sau detenției, aveți nevoie de îngrijire medicală, poliția trebuie să asigure consultația de către medic și, dacă este necesar, să vă transporte la spital. Aveți dreptul să optați pentru un medic.

Trebuie să fiu prezent în Cipru în cursul cercetării penale?

Dacă aveți reședința în străinătate, legea nu vă obligă să fiți prezent pe parcursul anchetei poliției. Legea nu prevede încă posibilitatea de a participa la cercetarea penală prin legătură video.

Puteți părăsi țara, însă nu și atunci când pe numele dumneavoastră a fost emis un mandat de arestare.

Domiciliul sau sediul firmei poate fi percheziționat în timpul cercetării penale?

Domiciliul sau sediul firmei dumneavoastră poate fi percheziționat numai după obținerea unui mandat de percheziție, cu excepția cazului în care acceptați percheziția în scris.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

De asemenea, puteți fi supus unei percheziții corporale efectuate de o persoană de același sex. A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Poliția îmi poate preleva amprentele sau probe ADN etc.?

În cazul în care sunteți arestat, poliția are prin lege dreptul să efectueze măsurători, să vă facă fotografii, să vă preleveze amprentele digitale, palmare, să preleveze probe grafologice, de unghii, păr și salivă în cadrul anchetei.

Refuzul dumneavoastră constituie infracțiune penală care se pedepsește cu închisoare sau amendă. De asemenea, poliția poate recolta probe de sânge sau de urină dacă vă dați acceptul. În cazul contrar, se poate obține un mandat judecătoresc care să autorizeze poliția să recolteze astfel de probe sub supraveghere medicală.

Sunt obligat să iau parte la o procedură de identificare?

Dacă sunteți arestat, poliția vă poate solicita să luați parte la o procedură de identificare.

Pot depune plângere împotriva tratamentului la care am fost supus de poliție?

Plângerea împotriva poliției poate fi depusă la Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea independentă pentru anchetarea acuzațiilor și plângerilor împotriva politiei

Ce se întâmplă la finalizarea cercetării penale?

Poliția vă poate pune sub acuzare numai dacă există suficiente probe pentru începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră. Înainte de a fi pus sub acuzare, trebuie să fiți informat din nou cu privire la drepturile dumneavoastră. Puteți pleda vinovat sau nevinovat sau vă puteți rezerva dreptul să depuneți mărturie în instanță. Rechizitoriul va fi apoi prezentat instanței.

Acuzațiile care vi se aduc în rechizitoriu pot fi diferite de acuzațiile inițiale.

Pot fi acuzat de săvârșirea unei infracțiuni pentru care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

În cazul în care sunteți achitat sau condamnat pentru o infracțiune, nu mai puteți fi judecat pentru aceeași infracțiune. Nu puteți fi găsit vinovat de o faptă sau omisiune care nu constituia o infracțiune la data săvârșirii acesteia.

Nu există nicio normă care să împiedice începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră în fața unor instanțe din două state diferite, însă acest lucru este puțin probabil și puteți obiecta față de procedurile din oricare dintre instanțe.

Ce se întâmplă la prima înfățișare?

Odată citat să vă prezentați în fața instanței, aveți dreptul să primiți declarațiile martorilor, precum și documentele colectate în cursul cercetării penale, inclusiv acele documente care fac parte din acuzare.

Acuzarea poate cita martori suplimentari la proces, cu condiția ca apărarea să fie înștiințată în mod corespunzător.

Mi se vor solicita informații referitoare la cazierul judiciar?

În mod normal, evidența condamnărilor dumneavoastră anterioare nu va fi prezentată în proces.

Dacă sunteți condamnat pentru infracțiune, orice condamnări similare vor fi avute în vedere în stabilirea sentinței (Linkul se deschide într-o fereastră nouăA se vedea Fișa informativă 5).

Competența de a efectua arestări și percheziții

Competența Poliției de a efectua arestări

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConstituția Ciprului prevede că o persoană nu poate fi arestată legal decât în cazul în care pe numele acesteia s-a emis un mandat de arestare motivat corect. Toate dispozițiile Codului de procedură penală care autorizează arestarea în lipsa unui mandat judiciar de arestare trebuie interpretate sub rezerva acestei norme constituționale.

 

Poliția se poate adresa unui judecător al instanței districtuale pentru obținerea unui mandat de arestare. Poliția trebuie să prezinte un raport care să demonstreze că există probe care sugerează că dumneavoastră sunteți suspectat de implicare în săvârșirea unei infracțiuni și că arestarea dumneavoastră este necesară în vederea cercetării penale.

Mandatul de arestare nu este emis automat. Judecătorul are libertate de decizie și trebuie să pună în balanță dreptul unei persoane la libertate, pe de o parte, și siguranța publică, pe altă parte.

Mandatul de arestare își păstrează valabilitatea până la executarea sau anularea acestuia de un judecător.

Competența Poliției de a efectua percheziții

Mandatul de percheziție se obține în vederea percheziționării domiciliului sau sediului firmei dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă dați acordul scris expres pentru efectuarea percheziției. Un mandat de percheziție trebuie să fie motivat. Este emis de un judecător al instanței districtuale pe baza informațiilor furnizate de Poliție sub jurământ. Judecătorul trebuie să fie convins de faptul că există motive întemeiate pentru emiterea mandatului de percheziție.

Un agent de poliție are dreptul să va oprească și să vă percheziționeze vehiculul:-

 • dacă agentul consideră în mod legitim că pot fi descoperite substanțe narcotice,
 • pentru a verifica dacă există substanțe explozive sau arme ilegale în interiorul vehiculului.

Percheziția corporală trebuie efectuată de un membru al forței de poliție de același sex.

Un agent de poliție care suspectează în mod legitim că aveți în posesie substanțe narcotice are dreptul să vă oprească și să vă percheziționeze și, în cazul în care descoperă droguri, să vă aresteze.

Nu aveți niciun drept de apel împotriva emiterii unui mandat de arestare sau de percheziție.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul de contencios al Republicii Cipru

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă din Cipru

 

Ultima actualizare: 16/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

Unde se va judeca procesul?

Cauza va fi judecată de instanța districtuală pe raza căruia s-a săvârșit infracțiunea.

Procesul dumneavoastră se va judeca în mod public, cu excepția cazului în care instanța dispune judecarea cauzei în ședință secretă. Linkul se deschide într-o fereastră nouăConstituția stabilește motivele pentru judecarea procesului în ședință secretă.

În Cipru, procesele nu se judecă de către un juriu. Instanța, alcătuită din judecători profesioniști, este judecătorul de drept și de fapt.

Acuzațiile pot fi modificate în timpul procesului?

Actul de acuzare poate fi modificat în timpul procesului dacă instanța este de acord. Această situație se poate produce dacă informațiile conținute în actul de acuzare sunt incomplete sau pentru a stabili acuzațiile în funcție de probele existente.

În timpul procesului se pot aduce noi acuzații dacă acestea rezultă din probe și dacă instanța le admite. În acest caz, procesul se poate amâna pentru a vă permite să vă construiți apărarea.

Dacă la finalul procesului un capăt de acuzare este doar parțial probat, iar aceasta constituie o infracțiune independentă, puteți fi condamnat pentru respectiva infracțiune fără a fi modificat actul de acuzare. De asemenea, puteți fi condamnat pentru tentativă de săvârșire a unei infracțiuni de care sunteți învinuit, fără a fi modificat actul de acuzare. La finalul procesului, instanța poate dispune adăugarea unor capete de acuzare suplimentare care rezultă din probe și vă poate condamna fără a fi modificat rechizitoriul. Aceasta nu trebuie să conducă la o eroare judiciară.

Vă puteți schimba pledoaria în timpul procesului în ceea ce privește toate sau oricare dintre acuzații dacă instanța vă permite acest lucru. Dacă pledați vinovat la o parte dintre acuzații, instanța va audia cauza pentru celelalte acuzații. Dacă pledați vinovat la toate acuzațiile, instanța va trece direct la procesul de condamnare.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Aveți dreptul la un proces echitabil și public într-un interval rezonabil, judecat de o instanță independentă, imparțială și competentă înființată prin lege.

Hotărârea instanței trebuie să fie motivată și, în general, este pronunțată în mod public, cu excepția cazului în care publicitatea ar afecta interesele justiției.

Dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni penale, aveți următoarele drepturi constituționale:

 • dreptul de a fi informat într-o limbă pe care o înțelegeți în cel mai scurt timp și pe larg cu privire la natura și temeiul acuzațiilor formulate împotriva dumneavoastră;
 • dreptul de a dispune de timpul și mijloacele adecvate în vederea construirii apărării dumneavoastră;
 • dreptul de a vă apăra personal sau printr-un avocat ales de dumneavoastră sau, în cazul în care nu vă permiteți consultanța juridică, dreptul de a primi asistență judiciară, dacă acest lucru este în interesul justiției;
 • dreptul de a interoga martorii acuzării și de a dispune aplicarea acelorași condiții în cazul martorilor dumneavoastră și ai martorilor acuzării.
 • dreptul de a beneficia de asistența gratuită a unui interpret dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba utilizată în instanță.

Trebuie să fiu prezent la proces?

Dacă ați primit o citație prin care vi se solicită să vă înfățișați în fața instanței, sunteți obligat să vă prezentați. În caz de neprezentare, se va emite un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.

Pe parcursul procesului voi sta în arest sau vor fi pus în libertate?

În general, pe durata procesului veți fi eliberat pe cauțiune, cu excepția cauzelor grave. Arestul poate fi dispus dacă există riscul major de a nu vă prezenta la proces în cazul în care sunteți pus în libertate. De asemenea, cererea de eliberare pe cauțiune poate fi respinsă dacă există riscul săvârșirii altor infracțiuni în cazul în care sunteți pus în libertate.

Dacă cererea de eliberare pe cauțiune este respinsă și cauza este judecată în fața unei instanțe districtuale, nu puteți fi reținut mai mult de opt zile până la următoarea înfățișare. Perioada de arest nu este limitată atunci când cauza este judecată de Instanța superioară.

Aveți dreptul să atacați hotărârea privind respingerea cauțiunii. Calea de atac trebuie introdusă în termen de 10 zile de la pronunțarea hotărârii.

Nu este stabilit niciun termen limită pentru perioada de arest până la proces, însă trebuie să fiți judecat într-un interval rezonabil.

Locuiesc într-un alt stat membru. Pot lua parte la proces prin legătură video?

Nu există nicio prevedere referitoare la participarea la un proces penal prin legătură video.

Voi fi reprezentat de un avocat în timpul procesului?

Nu este obligatoriu să fiți reprezentat în proces de un avocat. Aveți dreptul să vă apărați personal. În cazul în care sunteți reprezentat de un avocat, vă este permis să schimbați avocatul în orice etapă a procesului.

Dacă nu vă permiteți să apelați la serviciile unui avocat, puteți avea dreptul la asistență juridică gratuită dacă acest lucru este în interesul justiției.

Dacă sunteți reprezentat în proces de un avocat, acesta va asigura apărarea dumneavoastră. Dacă vă apărați personal aveți aceleași drepturi, inclusiv dreptul la tăcere și privilegiul împotriva auto-incriminării.

Care este rolul meu în proces?

După ce acuzarea și-a susținut cauza, aveți dreptul să declarați în instanță că nu niciunul din capetele de acuzare nu este întemeiat pentru oricare dintre următoarele motive:

 • nu au existat probe care să dovedească un element esențial al infracțiunii,
 • probele acuzării s-au dovedit a fi discutabile și insuficiente pentru stabilirea cu certitudine a vinovăției.

Dacă instanța vă acceptă argumentele, veți fi achitat fără a fi chemat să vă susțineți cauza.

Dacă instanța decide că trebuie să răspundeți acuzațiilor formulate împotriva dumneavoastră, aceasta trebuie să vă informeze cu privire la următoare drepturi:

 • dreptul de a depune mărturie sub jurământ. Dacă depuneți mărturie sub jurământ, acuzația vă va supune unui contra-interogatoriu.
 • dreptul de a da o declarație fără prestare de jurământ din boxa acuzaților. În acest caz, nu veți fi obligat să vă supuneți unui contra-interogatoriu;
 • dreptul la tăcere. Nu se pot trage niciun fel de concluzii nefavorabile pe baza exercitării dreptului la tăcere.

Pot cita martori în apărarea mea?

Indiferent dacă alegeți să depuneți sau nu mărturie, aveți dreptul să citați martori în apărarea dumneavoastră.

Dacă alegeți să depuneți mărturie sub jurământ și vi se adresează o întrebare incriminatorie, trebuie să fiți informat de instanță cu privire la dreptul dumneavoastră de a nu răspunde.

Ce se întâmplă dacă mint în instanță?

Dacă faceți declarații mincinoase în proces săvârșiți infracțiunea de sperjur, care se pedepsește cu închisoarea.

Care sunt drepturile mele în legătură cu acuzațiile formulate împotriva mea?

Aveți dreptul să contestați probele acuzării prin interogarea martorilor acuzării. De asemenea, puteți formula obiecții referitoare la probe.

Pot prezenta probe în sprijinul cauzei mele?

Puteți prezenta orice probe în sprijinul apărării dumneavoastră care să fie relevante pentru faptele judecate și admisibile de lege. În cazul în care invocați buna dumneavoastră reputație, puteți cita un martor care să o confirme în apărarea dumneavoastră.

Pot apela la serviciile unui detectiv particular pentru a colecta probe în numele meu?

Da. Probele colectate pot fi prezentate în instanță în aceleași condiții ca orice alte probe.

Informațiile privind cazierul meu judiciar vor fi luate în considerare?

Cazierul dumneavoastră judiciar nu poate fi făcut public în timpul procesului decât în cazul în care decideți să depuneți mărturie și invocați buna dumneavoastră reputație prin formularea unei acuzații împotriva reputației unui martor al acuzării în timpul interogatoriului.

Evidența infracțiunilor dumneavoastră anterioare poate fi prezentată instanței, cu condiția ca infracțiunea pentru care sunteți judecat este similară altor infracțiuni săvârșite de dumneavoastră.

Condamnările dumneavoastră anterioare într-un alt stat membru pot fi luate în considerare dacă acestea nu s-au prescris.

Ce se întâmplă la finalul procesului?

La finalul procesului, părțile prezintă concluziile finale, iar instanța își pronunță hotărârea.

Instanța vă poate condamna sau vă poate achita.

Dacă sunteți condamnat, aveți dreptul să vă adresați instanței înainte de pronunțarea sentinței, pentru a solicita reducerea sentinței dumneavoastră.

 

Pentru informații referitoare la sentințele posibile, a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima nu joacă un rol anume în proces, însă poate fi citată să depună mărturie cu privire la circumstanțele săvârșirii infracțiunii și cu privire la vătămarea, daunele și pierderea suferită în urma acesteia.

În procesul de condamnare, acuzarea poate solicita victimei să descrie consecințele infracțiunii. În cazul în care acceptați să oferiți despăgubiri victimei sau aceasta este pregătită să ierte fapta, sentința dumneavoastră poate fi redusă.

Pedepse

În continuare sunt enumerate diversele sentințe care pot fi pronunțate de o instanță din Cipru.

 • Închisoare
 • , respectiv, încarcerarea într-o închisoare de stat pentru o perioadă specificată.
 • Închisoare temporară. Dacă sunteți condamnat pentru o infracțiune care se pedepsește cu închisoare până la cel mult trei ani, puteți fi condamnat la închisoare temporară până la cel mult 52 de săptămâni. Perioada de încarcerare săptămânală durează de vineri, ora 8.00 până luni, ora 17.00.
 • Închisoare cu suspendare. În cazul în care condamnarea dumneavoastră la închisoare este de cel mult doi ani, executarea acesteia poate fi suspendată pentru o perioadă de trei ani, în anumite condiții. În cazul încălcării acestora, condamnarea inițială la închisoare se aplică, iar acest lucru poate avea și alte consecințe.
 • Eliberare condiționată. Instanța poate emite un ordin de eliberare condiționată prin care vă impune să rămâneți sub supravegherea unui ofițer însărcinat cu ținerea dumneavoastră sub observație pentru o perioadă cuprinsă între un an și trei ani. Legea conține prevederi speciale pentru tratamentul infractorilor minori.
 • Infractorii tineri.Vârsta pentru răspundere penală este 14 ani. Condamnarea la închisoare a persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani este rară.
 • Hotărâre prin care se dispune mutarea unui minor din familia acestuia.
 • În cazul în care un părinte sau o persoană responsabilă pentru un minor este condamnat(ă) pentru anumite infracțiuni, instanța poate dispune mutarea copilului într-un loc sigur. Acesta devine apoi responsabilitatea directorului departamentului de asistență socială.
 • Obligația privind tratarea unui dependent de droguri. O persoană condamnată pentru o infracțiune în materie de droguri poate fi obligată să urmeze un tratament la un centru de dezintoxicare, în loc să i se aplice orice altă pedeapsă, cu condiția ca persoana respectivă să accepte.
 • Oferirea unei garanții pentru prezentarea în instanță. În acest caz, se impun condiții care vă obligă la respectarea legii o anumită perioadă. În cazul încălcării condiției, puteți fi condamnat atât pentru nerespectarea ordinului, cât și pentru infracțiunea inițială.
 • Instanța vă poate sili să respectați ordinea publică o anumită perioadă.
 • Interdicția de a asista la evenimente sportive. Dacă aveți o condamnare pentru un act (acte) de violență la o partidă de fotbal sau orice altă competiție de atletism, instanța vă poate interzice, pe lângă orice altă pedeapsă, să asistați la partide de fotbal sau competiții de atletism.
 • Ordin de confiscare a produsului infracțiunii.
 • Pierderea dreptului de a conduce autovehiculul. În cazul unei condamnări pentru o infracțiune rutieră, vă puteți pierde dreptul de a conduce pe drumurile publice. Aceasta se adaugă la orice altă pedeapsă pe care o poate impune instanța.
 • Pierderea dreptului de a deține sau utiliza o armă de tir sportiv. Aceasta este valabilă în cazul în care sunteți condamnat pentru folosirea ilegală a armei pentru urmărirea vânatului.
 • Ordin de confiscare. Puteți fi silit să renunțați la orice drepturi asupra unor obiecte pe care le dețineți sau pe care le-ați obținut ilegal.
 • Ordin de demolare.
 • Instanța poate dispune demolarea unei clădiri construite ilegal.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul guvernului care face referire la Constituție

 

Ultima actualizare: 16/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 – Drepturile mele după proces

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul necondiționat de a ataca la Curtea Supremă orice hotărâre de condamnare. Condamnarea pronunțată ca urmare a mărturisirii vinovăției de către dumneavoastră nu poate fi atacată decât atunci când faptele prezentate în actul de acuzare nu constituie, de fapt, o infracțiune.

Ce termene se aplică?

Calea dumneavoastră de atac împotriva hotărârii de condamnare trebuie introdusă în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii. Acesta se depune la grefa instanței districtuale care a judecat cauza și la grefa Curții Supreme în cazul în care procesul a fost judecat de o instanță ierarhic superioară.

Care sunt temeiurile pentru a introduce o cale de atac?

Temeiurile pentru atacarea unei hotărâri de condamnare sunt următoarele:

 • încălcarea normelor unui proces echitabil;
 • condamnarea este nejustificată în raport cu probele prezentate;
 • decizia instanței este greșită motivată în drept;
 • producerea unei erori judiciare majore.

Temeiurile pentru atacarea unei sentințe sunt următoarele:

 • sentința este greșită în principiu – instanța a interpretat greșit  faptele sau legislația aplicabilă sau ambele;
 • sentința este în mod vădit excesivă sau eronată.

Temeiurile pentru atacarea unei hotărâri de condamnare și a unei sentințe trebuie explicate și justificate în întregime în cuprinsul căii de atac.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă vă exercitați dreptul de a introduce o cale de atac, hotărârea de condamnare sau sentința dumneavoastră va rămâne valabilă până când instanța se pronunță asupra admisibilității căii de atac.

În mod normal, în cazul exercitării unei căi de atac, aceasta se soluționează în termen de 6 până la 12 luni.

De regulă, pe parcursul judecării unei căi de atac, nu se administrează probe. Pot fi administrate probe noi, numai dacă acestea au ieșit la iveală ulterior judecării procesului și aceasta nu din culpa dumneavoastră. Acestea trebuie să fie semnificative pentru proces și relevante pentru a vă dovedi nevinovăția.

Ce se întâmplă la judecarea căii de atac?

Părțile au dreptul să se adreseze instanței aducând argumente pentru și respectiv, împotriva căii de atac. Un rezumat al argumentelor se depune în scris înainte de ședința de judecată. Judecarea căii de atac nu reprezintă o rejudecare a cauzei inițiale. Obiectul acesteia este revizuirea corectitudinii deciziei primei instanțe.

Ce poate hotărî instanța?

Curtea Supremă poate:

 • să admită calea de atac și să caseze condamnarea dumneavoastră;
 • să admită parțial calea de atac și să confirme alte părți ale condamnării unde ați fost găsit vinovat de mai multe instanțe;
 • să respingă calea de atac;
 • să anuleze condamnarea dumneavoastră, să pronunțe o altă condamnare mai adecvată, pe baza probelor și să pună în aplicare noua sentință;
 • să admită calea de atac și să trimită cauza spre rejudecare aceleiași instanțe sau altei instanțe.

Ce se întâmplă dacă pierd/câștig în calea de atac?

În cazul în care câștigați în calea de atac introdusă împotriva condamnării, se dispune casarea acesteia și pedeapsa este anulată. În cazul în care pierdeți, calea de atac împotriva condamnării este respinsă. În cazul introducerii unei căi de atac împotriva sentinței, Curtea Supremă are puterea de a reduce, modifica sau schimba sentința. Dacă pierdeți în calea de atac împotriva condamnării și/sau sentinței, Curtea Supremă are puterea de a dispune ca pedeapsa cu închisoarea să fie ispășită de la data respingerii căii de atac.

Există vreo cale de atac la o instanță superioară/diferită?

Nu există o a treia instanță de judecată. Căile de atac de care dispuneți sunt epuizate atunci când se pronunță hotărârea în apel. În cazul în care oricare dintre drepturile dumneavoastră garantate prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția Europeană a Drepturilor Omului sunt încălcate, puteți face apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului atunci când nu mai există căi de atac la nivel local.

Dacă prima decizie este greșită, voi primi despăgubiri?

În cazul în care ați fost deja închis și câștigați în calea de atac împotriva condamnării, legea vă dă dreptul să pretindeți despăgubiri pentru pierderile suferite pe motiv de incapacitate de muncă.

În cazul în care câștig în calea de atac, se vor păstra evidențe ale condamnării inițiale?

În cazul casării condamnării în urma exercitării căii de atac, nu se vor păstra evidențe ale condamnării.

Sunt un cetățean al unui alt stat membru. Pot fi repatriat în urma procesului?

Dacă sunteți condamnat la închisoare în Cipru, puteți fi repatriat pentru ispășirea pedepsei, cu condiția ca aceasta să fie mai mare de șase luni; în mod excepțional, această limitare poate fi ridicată. Veți fi informat cu privire la acest drept atunci când începeți executarea pedepsei cu închisoarea.

Transferul în statul dumneavoastră membru nu se face automat. Trebuie să vă exprimați dorința de a ispăși pedeapsa în acest stat prin depunerea unei cereri fie în statul în care a fost pronunțată sentința (Cipru), fie în statul dumneavoastră membru.

În mod excepțional, dacă unul dintre state consideră necesar, din cauza vârstei sau a stării dumneavoastră de sănătate fizică sau mintală, transferul poate fi efectuat fără consimțământul dumneavoastră.

Condițiile de transfer sunt prevăzute de Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția privind transferul persoanelor condamnate. Una dintre condiții este aceea ca fapta sau omisiunea pentru care ați fost condamnat să constituie o infracțiune în temeiul legislației statului care o aplică.

După transferul în statul dumneavoastră membru, toate chestiunile legate de condițiile de detenție sunt guvernate de legea acestui stat, și nu de cea a statului care a pronunțat sentința. Trebuie să aprobați acest transfer în cazul în care nu se aplică una dintre excepțiile susmenționate.

Nu aveți dreptul să atacați o decizie privind transferul dumneavoastră în țara de origine pentru ispășirea pedepsei.

Dacă sunt condamnat, pot fi rejudecat pentru aceeași infracțiune?

Nu puteți fi judecat de două ori pentru aceeași infracțiune, indiferent dacă aceasta a fost comisă în Cipru sau într-un alt stat membru. Principiul ne bis in idem este un drept fundamental garantat de Constituția Ciprului.

Informațiile privind acuzațiile vor fi adăugate la cazierul meu judiciar?

Poliția păstrează o evidență a condamnărilor anterioare. Orice nouă condamnare se adaugă la cazierul dumneavoastră judiciar. Registrul condamnărilor este ținut și utilizat, în principal, în sensul condamnării. Nu se păstrează evidențe ale acuzațiilor penale care nu au condus la o condamnare.

Perioada în care cazierul judiciar al condamnării dumneavoastră este păstrat în evidența condamnărilor anterioare depinde de natura sentinței și este cuprinsă între 5 și maxim 12 ani.

Cazierul dumneavoastră judiciar poate fi păstrat de poliție fără acordul dumneavoastră și nu puteți ridica obiecții în privința includerii condamnării (condamnărilor) dumneavoastră penale în arhivă.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția privind transferul persoanelor condamnate

Ultima actualizare: 16/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 – Infracțiuni rutiere

Infracțiunile rutiere minore, precum și cele grave, sunt tratate la fel ca orice altă infracțiune. Amenzile constituie sancțiunea obișnuită. Cei care săvârșesc în mod frecvent astfel de infracțiuni își pot pierde dreptul de a conduce pe drumurile publice. Majoritatea infracțiunilor rutiere minore sunt sancționate pe cale administrativă.

Cine dispune sancționarea infracțiunilor rutiere?

O serie de infracțiuni minore în care sunt implicate autovehicule și infracțiunile asociate pot fi sancționate pe cale administrativă prin aplicarea unei amenzi prevăzute de lege.

În cazul depășirii vitezei legale sau al utilizării telefonului mobil în timp ce vă aflați la volan, precum și în cazul altor câteva infracțiuni minore, la permisul dumneavoastră de conducere se adaugă și puncte de penalizare. Atunci când numărul punctelor de penalizare depășește 12, cazul dumneavoastră trebuie înaintat instanței. În cazul în care contestați aplicarea amenzii și a punctelor de penalizare, vi se va întocmi dosar penal care va fi înaintat instanței.

Un agent de circulație sau o autoritate municipală sau locală de monitorizare a traficului vă poate informa cu privire la aplicarea amenzii. În cazul unei parcări neregulamentare, avizul trebuie să precizeze infracțiunea și să vă aducă la cunoștință faptul că, în cazul neplății amenzii în termen de 15 zile, aceasta se va majora cu 50%.

Dacă amenda nu este plătită în termen de 30 de zile, se poate începe urmărirea penală. Amenzile pot fi impuse pentru infracțiuni rutiere săvârșite de pietoni și bicicliști, precum și de automobiliști. Nivelul amenzii este stabilit prin lege.

Amenda administrativă nu poate fi atacată odată ce ați acceptat-o. Dacă, pe de altă parte, negați săvârșirea infracțiunii, autoritățile se pot adresa instanței pentru a dovedi infracțiunea. Hotărârea instanței poate fi atacată, la fel ca orice altă hotărâre pronunțată pentru o infracțiune.

Amenda aplicată pe cale administrativă poate fi colectată în același mod ca și o amendă impusă de o instanță judecătorească. Aceasta nu este menționată în cazierul judiciar.

Ce se întâmplă atunci când dosarul este trimis în instanță?

Instanța districtuală pe raza căreia s-a săvârșit infracțiunea rutieră este competentă să judece cauza.

Procedura utilizată pentru judecarea infracțiunilor rutiere minore este identică celei utilizate pentru orice altă infracțiune.

Pedepsele care pot fi pronunțate de instanță sunt:

 • amenda,
 • închisoarea,
 • pierderea dreptului de a conduce un autovehicul.

Cetățenii altor state membre sunt pasibili să fie trimiși în judecată pentru infracțiuni rutiere minore la fel ca orice alt resortisant.

O condamnare, precum sancționarea pentru o infracțiune rutieră minoră poate fi atacată în același mod și pentru aceleași motive ca în orice alt caz.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCondusul autovehiculelor în Cipru – Legislația rutieră din Cipru – Infracțiuni, amenzi și puncte

Ultima actualizare: 16/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Letonia

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni judecate în instanță. Pentru informații privind infracțiunile minore, cum ar fi contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, de exemplu o amendă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră.

Prezentarea generală a procesului penal

De regulă, principalele etape ale procesului penal sunt următoarele:

 • cercetarea penală
 • urmărirea penală
 • judecarea cauzei de către instanța de prim grad de jurisdicție
 • revizuirea cauzei de către Curtea de Apel
 • revizuirea cauzei de către Curtea Supremă
 • revizuirea hotărârilor judecătorești curente

Puteți găsi detalii privind toate etapele procesului penal și drepturile dumneavoastră în fișele informative.

Aceste informații nu înlocuiesc asistența juridică și servesc exclusiv ca orientări.

Rolul Comisiei Europene

Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile de urmărire penală desfășurate în diversele state membre și nu vă poate acorda asistență dacă doriți să înaintați o plângere. Fișele informative indică modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de asistență juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni

 • Cercetarea
 • Urmărirea penală
 • Anumite etape procedurale

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în timpul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Contravenții rutiere

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritățile Poliției Naționale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăParchetul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Baroului din Letonia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanțe letone

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

1 – Obţinerea de asistenţă juridică

Este foarte important să beneficiaţi de asistenţă juridică independentă dacă sunteţi implicat în vreun fel într-un proces penal. Fişele informative vă arată când şi în ce circumstanţe aveţi dreptul să fiţi reprezentat de un avocat, precum şi ce poate face acesta pentru dumneavoastră. Această fişă informativă generală vă arată cum puteţi găsi un avocat şi cum pot fi acoperite costurile asistenţei juridice în cazul în care nu vă puteţi permite să plătiţi pentru serviciile unui avocat.

Cum găsiţi un avocat

Dacă aveţi nevoie de un avocat, contactaţi Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Baroului din Letonia. Aici puteţi găsi o Linkul se deschide într-o fereastră nouălistă a avocaţilor care practică dreptul în Letonia.

Indiferent dacă vă aflaţi sau nu în arest preventiv, puteţi informa autoritatea responsabilă cu derularea procedurilor (anchetator/procuror/instanţă) că doriţi să obţineţi asistenţă juridică. Veţi primi informaţii cu privire la avocaţii din oficiu sau un avocat din oficiu va fi notificat în acest sens şi vă va acorda asistenţă juridică.   

Cea mai bună opţiune este angajarea de către dumneavoastră sau rudele dumneavoastră a unui avocat, care se va ocupa de cauza dumneavoastră atât timp cât este necesar. 

Cum plătiţi onorariul unui avocat

Serviciile avocatului trebuie să fie plătite; clientul şi avocatul încheie un acord scris cu privire la remuneraţie. Dacă nu aţi angajat un avocat, statul vă va oferi asistenţa juridică necesară, ale cărei costuri vor fi plătite din bugetul de stat.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind Asociaţia Baroului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind asistenţa juridică oferită de stat

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul privind asistenţa juridică oferită de stat

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociaţia Baroului din Letonia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea pentru asistenţă juridică gratuită

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de trimiterea cauzei în instanță

Care sunt etapele cercetării penale?

Procedurile precontencioase urmăresc să stabilească:

 • dacă a fost comisă o infracțiune;
 • cine trebuie acuzat de săvârșirea unei infracțiuni;
 • dacă este posibilă clasarea, închiderea sau trimiterea cazului în instanță.

Procedurile penale precontencioase includ două etape – cercetarea penală și urmărirea penală.

Cercetarea penală este realizată de diferite autorități ale poliției, mai precis Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția Națională, Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția de Securitate a Statului, Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția Financiară, Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția Militară, Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul autorităților din sistemul penitenciar, Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul pentru Prevenirea și Combaterea Corupției, Linkul se deschide într-o fereastră nouăGarda de Frontieră, autoritățile vamale, căpitanii navelor în marea liberă, comandanții unităților militare ale Forțelor Armate Naționale aflate în misiune pe teritoriul altor țări. Autoritatea care are competență asupra locului în care a fost comisă infracțiunea efectuează cercetarea. Linkul se deschide într-o fereastră nouăParchetul poate efectua, de asemenea, cercetarea penală.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrganele de urmărire penală sunt responsabile de urmărirea penală.

Drepturile mele pe parcursul cercetării penale

Faceți click pe link-urile de mai jos pentru a afla mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră pe parcursul etapelor precontencioase de cercetare din cadrul procesului penal:

Cercetarea penală (1)

Scopul cercetării penale

Scopul cercetării penale este de a stabili dacă a fost comisă o infracțiune; cine trebuie acuzat de săvârșirea faptei penale; dacă se poate respinge cazul.

Un anchetator (de obicei, un agent de poliție) se va ocupa de dumneavoastră. Pe parcursul etapei de cercetare, puteți fi reținut timp de 48 de ore și puteți fi arestat preventiv ca măsură de securitate.

Durata totală a cercetării și urmăririi penale depinde de gravitatea infracțiunii de comiterea căreia sunteți suspectat (de la 6 la 22 de luni, cu posibilitatea unei prelungiri de 6 luni). Dacă aceste termene nu sunt respectate, toate măsurile și limitările pe motive de securitate privind dreptul de proprietate asupra bunurilor dumneavoastră trebuie să fie revocate.

Ce informații voi primi despre desfășurarea procedurilor?

Agentul de poliție care efectuează cercetarea vă va informa cu privire la evoluția procedurilor.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba în care se desfășoară procedurile?

Vi se va pune la dispoziție un interpret; agentul de poliție/procurorul va face demersurile necesare în acest sens. Interpretul va traduce orice este necesar – documente, afirmațiile anchetatorului și ale avocatului, precum și mărturia dumneavoastră.

În ce etapă am dreptul să consult un avocat?

Dacă nu cunoașteți limba oficială, nu sunteți obligat să fiți reprezentat de un avocat, însă este recomandabil, deoarece este posibil să nu cunoașteți situația și legile locale. Puteți alege un avocat sau puteți cere anchetatorului să vă pună la dispoziție un avocat din oficiu.

Dacă ați fost reținut, trebuie să găsiți un avocat care să vă reprezinte în termen de 48 de ore. Este recomandabil ca orice avocat de altă naționalitate care participă la proceduri să colaboreze cu un avocat local.

Vi se va pune la dispoziție un interpret cât de curând posibil, deoarece prezența acestuia este necesară pentru a vă explica situația, precum și pentru interogatoriu.

Mi se vor cere informații? Trebuie să furnizez informații?

Aveți dreptul să furnizați informații, însă nu aveți această obligație. Aveți dreptul să păstrați tăcerea, iar acest lucru nu poate fi folosit împotriva dumneavoastră și interpretat ca lipsă de colaborare în cadrul cercetării.

Ce se întâmplă dacă fac declarații defavorabile cauzei mele?

Mărturia dumneavoastră va fi coroborată cu alte mărturii referitoare la cauza respectivă. Nu sunteți obligat să vă incriminați. Aveți dreptul să faceți orice declarații pe care le considerați necesare. Aveți dreptul să nu depuneți mărturie.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Dacă ați fost reținut, aveți dreptul să cereți anchetatorului să informeze în acest sens membrii apropiați ai familiei dumneavoastră, alte rude, întreprinderea la care lucrați sau instituția școlară pe care o frecventați etc.

Pot să fiu consultat de un medic dacă am nevoie?

Da – cercetarea este efectuată cu respectarea drepturilor omului.

Pot contacta Ambasada țării mele dacă sunt cetățean străin?

Aveți dreptul să cereți ca ambasada/consulatul dumneavoastră să fie informat cu privire la reținerea dumneavoastră.

Sunt cetățean străin. Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetării penale?

Trebuie să fiți prezent pe parcursul cercetării penale. Anchetatorul decide dacă aveți posibilitatea să participați la cercetări prin videoconferință sau teleconferință.

Pot fi repatriat?

Nu există dispoziții legale în acest sens, însă expulzarea din Republica Letonia reprezintă o pedeapsă posibilă. Aceasta poate fi aplicată în temeiul unei hotărâri judecătorești.

Voi fi arestat preventiv sau eliberat?

Judecătorul de instrucție decide cu privire la arestarea preventivă în termen de 48 de ore din momentul în care ați fost arestat. Puteți fi arestat preventiv dacă infracțiunea pe care ați săvârșit-o se pedepsește cu închisoarea și dacă nicio altă măsură de siguranță nu poate garanta că:

 • nu vă veți sustrage de la cercetarea penală/proces/executarea hotărârii judecătorești;
 • nu veți obstrucționa desfășurarea cercetării;
 • nu veți săvârși o altă infracțiune.

Judecătorul de instrucție vă va audia înainte de a lua o decizie cu privire la arestarea preventivă. Aveți dreptul să prezentați documente care arată că reținerea dumneavoastră în arest preventiv nu ar fi rezonabilă. Vi se va asigura asistența unui avocat și a unui interpret.

Pot părăsi țara în timpul cercetării penale?

Puteți părăsi țara cu permisiunea (scrisă, de obicei) a anchetatorului responsabil de cauza dumneavoastră.

Mi se va cere să accept să mi se preleveze amprentele, mostre de ADN (de exemplu fire de păr, salivă) sau alte lichide corporale?

Faceți click pe acest link pentru a obține informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Faceți click pe acest link pentru a obține informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Se poate dispune percheziționarea locuinței, a locului de muncă sau a autovehiculului meu?

Faceți click pe acest link pentru a obține informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul să atacați hotărârea judecătorului de instrucție la Președintele instanței. Aveți dreptul să contestați acțiunile întreprinse de anchetator/procuror la procurorul șef/un procuror superior.

Plângerile privind deciziile anchetatorului, ale procurorului sau ale judecătorului de instrucție ar trebui depuse în termen de 10 zile, însă puteți face plângere în legătură cu acțiunile acestora pe tot parcursul procesului de cercetare.

Puteți depune plângerea într-o limbă pe care o cunoașteți. Aceasta trebuie soluționată în termen de 10 zile de la primire. Dacă plângerea nu este redactată în limba oficială, termenul începe să curgă de la data la care este disponibilă traducerea acesteia; veți primi informații în această privință.

Pot pleda „vinovat” pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre ele?

Pe parcursul cercetării penale/urmăririi penale, aveți dreptul să pledați vinovat pentru toate/unele dintre acuzații sau o acuzație.

Dacă pledați „vinovat”, aceasta este considerată o circumstanță atenuantă care poate atrage o pedeapsă mai puțin severă sau încetarea procedurilor penale. În cazul în care cooperați cu anchetatorul/procurorul, aceasta poate facilita aplicarea unor măsuri de securitate mai puțin restrictive/eliberarea din arestul poliției.

Pot fi modificate învinuirile înainte de proces?

Învinuirile care vi se aduc pot fi modificate dacă procurorul a intrat în posesia unor noi probe. Învinuirile inițiale trebuie să fie modificate dacă s-au dovedit a fi incorecte – în acest caz, procurorul va înceta urmărirea penală pentru partea de învinuiri care a fost modificată. Noile învinuiri vi se vor aduce la cunoștință.

Pot fi învinuit de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Vi se pot aduce învinuiri, însă nu puteți fi judecat și condamnat dacă ați fost deja judecat sau achitat pentru aceeași infracțiune într-un alt stat membru.

Voi fi informat cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva mea?

Veți primi informații cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva dumneavoastră. Procurorul vă va oferi spre consultare dosarul cauzei după încheierea cercetării penale și înainte ca acesta să fie trimis la instanță; astfel, veți putea consulta declarațiile martorilor.

Voi fi informat cu privire la alte probe utilizate împotriva mea?

Veți primi dosarul cauzei, care conține toate probele pe care procurorul intenționează să le folosească împotriva dumneavoastră în instanță. Acesta vă poate furniza copii după dosarul cauzei.

Am fost deja condamnat pentru această infracțiune într-un alt stat membru. Ce se întâmplă acum?

Nu puteți fi judecat pentru aceeași infracțiuni în Letonia. Principiul inadmisibilității dublei sancționări (ne bis in idem) se aplică în statele membre UE.

Se vor solicita informații privind cazierul meu?

Se vor solicita informații privind cazierul dumneavoastră.

Urmărirea penală (2)

Scopul etapei de urmărire penală

Scopul etapei de urmărire penală este de a stabili o faptă penală; de a identifica persoana care trebuie acuzată de comiterea infracțiunii respective; de a decide dacă este posibilă respingerea sau închiderea cauzei și dacă aceasta poate fi trimisă în instanță. Linkul se deschide într-o fereastră nouăProcurorul este persoana competentă în această etapă.

Perioada totală disponibilă pentru cercetare și pentru urmărirea penală depinde de gravitatea infracțiunii de comiterea căreia sunteți suspectat (de la 6 la 22 de luni, cu posibilitatea unei prelungiri de 6 luni). Dacă aceste termene nu sunt respectate, toate măsurile și limitările pe motive de securitate privind dreptul de proprietate asupra bunurilor dumneavoastră trebuie să fie revocate.

Ce informații voi primi despre desfășurarea procedurilor?

Procurorul care desfășoară acțiunile investigative (probabil aceleași acțiuni ca și în etapa de cercetare penală) vă va informa cu privire la desfășurarea procedurilor.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba în care se desfășoară procedurile?

Vi se va pune la dispoziție un interpret; procurorul va face demersurile necesare în acest sens. Interpretul va traduce orice este necesar – documente, afirmațiile anchetatorului și ale avocatului, precum și mărturia dumneavoastră.

În ce etapă am dreptul să consult un avocat?

Dacă nu cunoașteți limba oficială, este recomandabil să fiți reprezentat de un avocat, deoarece este posibil să nu cunoașteți situația și legile locale. Este preferabil ca un avocat de altă naționalitate care participă la proceduri să colaboreze cu un avocat local. Puteți alege un avocat sau puteți cere procurorului să vi se pună la dispoziție un avocat din oficiu.

Vi se va pune la dispoziție un interpret cât de curând posibil, deoarece prezența acestuia este necesară pentru a vă explica situația, pentru interogatoriu etc.

Mi se vor cere informații? Trebuie să furnizez informații?

Aveți dreptul să furnizați informații, însă nu aveți această obligație. Aveți dreptul să păstrați tăcerea și acest lucru nu poate fi folosit împotriva dumneavoastră și interpretat ca lipsă de colaborare.

Ce se întâmplă dacă fac declarații care pot fi utilizate împotriva mea în cadrul cauzei?

Mărturia dumneavoastră va fi coroborată cu alte mărturii referitoare la cauza respectivă. Nu sunteți obligat să vă incriminați. Aveți dreptul să faceți orice declarații pe care le considerați necesare. Aveți dreptul să nu depuneți mărturie.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Dacă ați fost reținut, aveți dreptul să cereți procurorului să informeze în acest sens membrii apropiați ai familiei dumneavoastră, alte rude, întreprinderea la care lucrați sau instituția de învățământ pe care o frecventați etc.

Pot să fiu consultat de un medic dacă am nevoie?

Da – urmărirea este efectuată cu respectarea drepturilor omului.

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean străin?

Aveți dreptul să cereți ca ambasada/consulatul dumneavoastră să fie informat cu privire la reținerea dumneavoastră.

Sunt cetățean străin. Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetării?

Trebuie să fiți prezent pe parcursul urmăririi penale. Procurorul decide dacă aveți posibilitatea să participați la cercetări prin videoconferință sau teleconferință.

Pot fi repatriat?

Nu există dispoziții legale în acest sens, însă expulzarea din Republica Letonia poate reprezenta o pedeapsă suplimentară. Aceasta poate fi aplicată doar Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn temeiul unei hotărâri judecătorești

Voi fi arestat preventiv sau eliberat?

Judecătorul de instrucție decide cu privire la arestarea dumneavoastră. Puteți fi arestat preventiv dacă infracțiunea pe care ați săvârșit-o se pedepsește cu închisoarea și dacă nicio altă măsură de siguranță nu poate garanta că: nu vă veți sustrage de la cercetarea penală/proces/executarea hotărârii judecătorești; nu veți obstrucționa desfășurarea cercetării; nu veți săvârși o altă infracțiune.

Judecătorul de instrucție vă va audia înainte de a lua o decizie cu privire la arestarea preventivă. Aveți dreptul să prezentați documente care arată că reținerea dumneavoastră în arest preventiv nu ar fi rezonabilă. Vi se va asigura asistența unui avocat și a unui interpret.

Pot părăsi țara pe parcursul urmăririi penale?

Puteți părăsi țara cu permisiunea (scrisă, de obicei) a procurorului.

Mi se va cere să accept să mi se preleveze amprentele, mostre de ADN (de exemplu fire de păr, salivă) sau alte lichide corporale?

Faceți click pe acest link pentru a obține informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Faceți click pe acest link pentru a obține informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Se poate dispune percheziționarea locuinței, a locului de muncă sau a autovehiculului meu?

Faceți click pe acest link pentru a obține informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul să atacați hotărârea judecătorului de instrucție la Președintele instanței. Aveți dreptul să contestați acțiunile întreprinse de procuror la un procuror superior.

Plângerile privind deciziile procurorului sau ale judecătorului de instrucție ar trebui depuse în termen de 10 zile, însă puteți face plângere în legătură cu acțiunile procurorului pe tot parcursul procesului de cercetare.

Puteți depune plângerea într-o limbă pe care o cunoașteți. Aceasta trebuie soluționată în termen de 10 zile de la primire. Dacă plângerea nu este redactată în limba oficială, termenul începe să curgă de la data la care este disponibilă traducerea acesteia; veți primi informații în această privință.

Pot pleda „vinovat” pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre ele înainte de proces?

Pe parcursul cercetării penale/urmăririi penale, aveți dreptul să pledați vinovat pentru toate acuzațiile/unele dintre acuzații sau o acuzație.

Dacă pledați „vinovat”, aceasta este considerată o circumstanță atenuantă care poate atrage o pedeapsă mai puțin severă. În cazul în care pledați „vinovat” și cooperați cu anchetatorul/procurorul, aceasta poate facilita aplicarea unor măsuri de securitate mai puțin restrictive/eliberarea din arestul poliției.

Dacă pledați „vinovat”, procedurile penale se pot încheia. Rezultatele posibile sunt următoarele:

 • liberarea condiționată de răspunderea penală;
 • ordinul procurorului privind pedeapsa aplicabilă;
 • încheierea unui acord cu procurorul în care se prevede că veți pleda „vinovat” și se stabilește pedeapsa aplicabilă; acordul trebuie să fie validat ulterior de către instanță etc.

Pot fi modificate acuzațiile înainte de proces?

Acuzațiile care vi se aduc pot fi modificate dacă procurorul a intrat în posesia unor noi probe. Acuzațiile inițiale pot fi modificate dacă procurorul recunoaște că s-au dovedit a fi incorecte – în acest caz, procurorul va înceta urmărirea penală pentru partea de acuzații care a fost modificată. Noile acuzații vi se vor aduce la cunoștință.

Pot fi acuzat de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Vi se pot aduce acuzații, însă nu puteți fi judecat și condamnat dacă ați fost deja judecat sau achitat pentru aceeași infracțiune într-un alt stat membru.

Voi fi informat cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva mea?

Veți primi informații cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva dumneavoastră. Procurorul vă va oferi spre consultare dosarul cauzei conținând declarațiile martorilor după încheierea urmăririi penale și înainte ca acesta să fie trimis la instanță.

Voi fi informat cu privire la alte probe utilizate împotriva mea?

Veți primi dosarul cauzei, care conține toate probele pe care procurorul intenționează să le folosească împotriva dumneavoastră în instanță. Acesta vă poate furniza copii după dosarul cauzei.

Am fost deja condamnat pentru această infracțiune într-un alt stat membru. Ce se întâmplă acum?

Nu puteți fi judecat pentru aceeași infracțiuni în Letonia. Principiul inadmisibilității dublei sancționări (ne bis in idem) se aplică în statele membre UE.

Se vor solicita informații privind cazierul meu?

Da, se vor solicita informații cu privire la cazierul dumneavoastră.

Anumite acțiuni procedurale (3)

Mi se va cere să accept să mi se preleveze amprentele, mostre de ADN (de exemplu fire de păr, salivă) sau alte lichide corporale?

Este posibil să vi se ceară să consimțiți la prelevarea amprentelor sau a unor mostre de ADN. Se pot solicita și preleva mostre de alte lichide corporale dacă acest lucru este necesar în vederea cercetării unei anumite infracțiuni.

Aveți dreptul să cunoașteți decizia privind examinarea realizată de către un expert înainte de a fi trimisă spre executare, cu condiția ca examinarea respectivă să se refere la dumneavoastră. Aveți dreptul să puneți întrebări cu privire la examinarea efectuată de un expert înainte de realizarea acesteia.

Aveți obligația să vă supuneți examinării unui expert. De asemenea, aveți obligația să oferiți mostre în vederea unei analize comparative sau să consimțiți la prelevarea acestora.

Dacă oferiți de bună voie mostre în vederea analizei comparative, acest lucru va fi luat în considerare. Aveți dreptul să fiți înștiințat cu privire la informațiile consemnate și puteți solicita adăugarea oricăror elemente pe care le considerați necesare înainte de a semna procesul-verbal. Dacă nu acceptați să vi se preleveze mostre în vederea analizei comparative, acestea vor fi obținute prin măsuri coercitive în temeiul unei decizii a judecătorului de instrucție.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Puteți fi supus unei examinări corporale vizuale pentru a se identifica dacă există urme ale infracțiunii, anumite semne sau caracteristici etc. Numai o persoană de același sex/un cadru medical poate efectua examinarea corporală vizuală. În urma acestei examinări, se întocmește un proces-verbal; aveți dreptul să fiți informat cu privire la acesta și să faceți observații pe marginea procesului-verbal.

Puteți fi supus unei percheziții corporale dacă în hainele, accesoriile, corpul dumneavoastră sau cavitățile deschise ale acestuia sunt ascunse obiecte sau documente relevante în contextul cercetării penale. Numai o persoană de același sex poate efectua percheziția corporală, în prezența unui cadru medical. Nu este necesară o decizie privind efectuarea unei percheziții corporale dacă vă aflați în arest preventiv. Decizia privind efectuarea percheziției corporale nu este necesară dacă aceasta este realizată în cadrul percheziționării unei camere sau a unui loc în care vă aflați la acel moment.

Se poate dispune percheziționarea locuinței, a locului de muncă, a autovehiculului meu etc.?

Se poate dispune percheziționarea locuinței, a locului de muncă, a autovehiculului dumneavoastră etc. Judecătorul de instrucție sau instanța pronunță o decizie în acest sens, însă, în cazurile urgente, este suficientă decizia anchetatorului, aprobată de procuror.

Dumneavoastră sau un membru adult al familiei dumneavoastră aveți dreptul să fiți prezenți în timpul efectuării percheziției, în special dacă aceasta se desfășoară la domiciliul dumneavoastră/la locul de muncă, cu excepția cazului în care vă aflați în arest preventiv. Dacă dumneavoastră sau un membru adult al familiei dumneavoastră nu puteți fi prezenți în timpul percheziției, trebuie să fie invitat un reprezentant al administrației locale, directorul/administratorul întreprinderii/imobilului.

Aveți dreptul să fiți înștiințat cu privire la decizia privind percheziția înainte ca aceasta să aibă loc, iar anchetatorul are obligația să vă comunice decizia respectivă. Toate obiectele identificate și confiscate în timpul percheziției trebuie să vă fie prezentate și trebuie să fie înregistrate, ambalate și sigilate, dacă este cazul.

Aveți dreptul să solicitați ca locul care a făcut obiectul percheziției să fie readus la starea anterioară percheziției, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere practic. Aveți dreptul să fiți informat cu privire la procesul-verbal al percheziției, să formulați observații și cereri și să solicitați introducerea acestora în procesul-verbal. Aveți dreptul să fiți asistat de un avocat și de un interpret pe parcursul percheziției.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritățile Poliției Naționale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăParchetul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind registrul pedepselor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind procedurile de detenție

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind arestarea preventivă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind Asociația Baroului

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

Unde va avea loc procesul?

Cauza este judecată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanța districtuală/municipală sau, dacă este vorba de o infracțiune foarte gravă, de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanța regională. Locul în care se va desfășura procesul depinde, în general, de locul unde a fost săvârșită infracțiunea. Veți primi o notificare scrisă în acest sens.

Cauza este judecată în ședință publică, cu unele excepții (infracțiunile de natură sexuală; necesitatea de a proteja un secret de stat etc.).

Cauza este judecată de un singur judecător în cadrul instanței de prim grad de jurisdicție, însă Președintele instanței poate solicita judecarea cauzei de un complet de trei judecători de profesie. Judecătorul/completul de judecată pronunță hotărârea cu privire la cauză.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

Procurorul public poate revizui acuzațiile în timpul procesului, înlocuindu-le cu acuzații mai grave sau mai puțin grave.

În cazul în care procurorul public revizuiește acuzațiile, înlocuindu-le cu acuzații mai puțin grave, însă probele materiale rămân neschimbate, noile acuzații sunt consemnate în procesul-verbal al procedurilor judiciare.

În cazul în care acuzațiile sunt revizuite, devenind mai puțin grave, iar probele materiale se schimbă sau în cazul în care acuzațiile devin mai grave, însă probele materiale rămân neschimbate, noile acuzații ar trebui consemnate în procesul-verbal al procedurilor judiciare. Puteți solicita ca acestea să vă fie prezentate în scris.

Dacă procurorul public revizuiește acuzațiile, înlocuindu-le cu acuzații mai grave deoarece au fost identificate noi probe faptice cu privire la infracțiune, instanța poate suspenda procedurile și procurorul trebuie să prezinte noile acuzații instanței în termen de o lună.

Noile acuzații vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră, a avocatului dumneavoastră, a victimei, a reprezentantului victimei, cu precizarea datei de desfășurare a procesului.

Ce se întâmplă dacă pledez „vinovat” pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre acestea?

Dacă inculpatul pledează „vinovat”, aceasta poate determina impunerea unei pedepse mai puțin grave. Același lucru se întâmplă inclusiv în cazul în care inculpatul pledează „vinovat” pentru o parte din acuzații.

Dacă pledați „vinovat” pentru toate acuzațiile, cauza poate fi judecată fără a examina probele, analizându-se doar probele care se referă la dumneavoastră în mod personal și la repararea prejudiciilor prin acordarea de despăgubiri. În acest caz, există posibilități limitate de a ataca hotărârea instanței.

Trebuie să fiu prezent la proces?

Trebuie să fiți prezent la toate ședințele de judecată, până la pronunțarea hotărârii. Puteți solicita judecarea cauzei în lipsa dumneavoastră, însă, în acest caz, reprezentantul dumneavoastră ar trebui să fie prezent.

Dacă vă aflați într-o altă țară/nu se cunoaște locul în care vă aflați/nu puteți fi prezent în instanță, cauza poate fi judecată in absentia (adică în lipsa dumneavoastră).

Nu este posibil să participați la proces prin videoconferință dintr-un alt stat membru.

Voi fi asistat de un interpret în timpul procesului?

Instanța vă va pune la dispoziție un interpret.

Voi fi reprezentat de un avocat în timpul procesului?

Dumneavoastră decideți dacă aveți nevoie de avocat. Este obligatoriu să fiți reprezentat de un avocat în următoarele situații:

 • dacă sunteți minor/ vă aflați în incapacitate juridică/aveți dificultăți de învățare;
 • dacă s-a emis o decizie cu privire la aplicarea unor măsuri coercitive de natură medicală;
 • dacă nu puteți să vă exercitați drepturile procedurale din cauza incapacității fizice/psihice;
 • dacă sunteți analfabet/aveți un nivel scăzut de educație, care nu vă permite să vă exercitați drepturile procedurale;
 • dacă s-au început negocierile privind încheierea unui acord cu acuzarea;
 • dacă procesul se desfășoară în absența dumneavoastră.

În aceste situații, vi se acordă un avocat din oficiu. Aveți dreptul să îl refuzați, cu excepția cazului în care se aplică măsuri coercitive de natură medicală. Aveți dreptul să solicitați un alt avocat.

Pot să iau cuvântul la proces?

Aveți dreptul să depuneți mărturie și să vă exprimați opinia în instanță. Nu este obligatoriu să depuneți mărturie – aceasta nu poate fi considerată ca lipsă de cooperare cu instanța. Aveți dreptul să înaintați instanței mărturia dumneavoastră în scris; instanța îi va da citire. Nu aveți obligația să vă incriminați; procurorul public este obligat să vă dovedească vinovăția.

Nu aveți obligația să spuneți adevărul; nu poate fi intentată o nouă acțiune împotriva dumneavoastră din cauză că ați depus mărturie falsă în mod intenționat sau pe motiv că ați refuzat să depuneți mărturie. Comportamentul dumneavoastră poate fi luat în considerare atunci când se stabilește pedeapsa, însă nu va fi interpretat ca o circumstanță agravantă.

Care sunt drepturile mele în ceea ce privește probele utilizate împotriva mea?

Puteți introduce noi probe în cadrul procesului pentru a vă susține alibiul, a exclude răspunderea penală/a diminua vinovăția și pentru a contesta probele acuzării.

Aveți dreptul să puneți întrebări martorilor și victimei; să convocați martori, inclusiv cei care nu au fost interogați anterior; să prezentați documente, probe fizice/electronice; să cereți ca instanța să solicite obiecte/documente.

Aveți dreptul să aduceți probe pe tot parcursul procedurilor judiciare – până în momentul în care instanța anunță că investigația realizată de instanță a fost încheiată.

Aveți dreptul să apelați la serviciile unui detectiv privat. Instanța evaluează toate probele în mod global atunci când deliberează asupra hotărârii.

Instanța hotărăște cu privire la convocarea martorilor dumneavoastră după ce a ascultat opinia altor părți în cadrul procedurilor. Dacă cererea dumneavoastră este respinsă, puteți să o depuneți din nou.

Împreună cu avocatul dumneavoastră, aveți dreptul de a interoga toți martorii din cadrul cauzei. Mărturia lor va fi analizată în pledoaria de apărare susținută de dumneavoastră/avocatul dumneavoastră.

Se va ține seama de informațiile privind cazierul meu?

Informațiile privind condamnările pe care nu le-ați executat vor fi luate în considerare. Condamnările care au fost șterse din cazierul dumneavoastră în temeiul legii privind prescripția pot fi considerate ca elemente care caracterizează personalitatea dumneavoastră. Se ține seama de aceste condamnări atunci când atunci când se stabilește pedeapsa, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

Informațiile privind cazierul dumneavoastră sunt solicitate pe parcursul etapelor de Linkul se deschide într-o fereastră nouăcercetare și Linkul se deschide într-o fereastră nouăurmărire penală; aceste informații pot fi prezentate în cadrul procedurilor în instanță. Instanța va ține seama de cazierul dumneavoastră atunci când pronunță hotărârea.

Legea prevede contactarea autorităților competente din alte state membre și solicitarea de informații cu privire la condamnările dumneavoastră anterioare în statele respective.

Ce se întâmplă la încheierea procesului?

Instanța pronunță o hotărâre de achitare sau condamnare sau o hotărâre de încetare a procedurilor penale în cazul în care circumstanțele arată că procesul nu ar trebui să continue. Acest lucru se poate întâmpla dacă nu există probe suficiente în sprijinul acuzațiilor sau dacă procurorul public renunță la acuzații.

Pedepse posibile:

 • pedeapsă privativă de libertate (3 luni – 15 ani, iar, pentru infracțiunile grave, până la 20 de ani de închisoare/închisoare pe viață);
 • muncă în folosul comunității (40 – 280 ore);
 • amendă (de la 3 - 200 de ori salariul minim lunar);
 • confiscarea bunurilor (bunurile sunt confiscate fără acordarea de compensări și sunt păstrate de către stat);
 • extrădarea din Letonia (pedeapsă suplimentară: interdicția de a intra pe teritoriul Letoniei timp de 3 – 10 ani);
 • limitarea drepturilor (pedeapsă suplimentară: interdicția de a desfășura orice/anumite tipuri de activități comerciale; de a efectua anumite activități profesionale/ale tipuri de activități; de a ocupa anumite funcții; de a obține autorizații/permise legale; 1-5 ani);
 • probațiune (1-3 ani).

Care este rolul victimei în timpul procesului?

Statutul de victimă al unei persoane este recunoscut printr-o decizie a anchetatorului/procurorului, dacă persoana respectivă a depus o cerere scrisă în acest sens. Instanța poate recunoaște o persoană ca victimă până la începerea procedurilor de judecare a cauzei în instanță.

Victima poate să introducă o acțiune în despăgubiri; să aducă probe; să influențeze evoluția cauzei (conciliere cu inculpatul, aprobarea acordului propus de procuror cu privire la pedeapsă etc.).

Victima își prezintă opinia cu privire la pedeapsă și la despăgubirile solicitate în timpul procesului. Victima poate ataca hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție și hotărârea Curții de Apel.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind registrul pedepselor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind procedurile de detenție

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind activitățile detectivilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanțele letone

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

4 – Drepturile mele după proces

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul să introduceți o cale de atac împotriva Linkul se deschide într-o fereastră nouăhotărârii instanței de prim grad de jurisdicție prin depunerea unei cereri în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii. Instanța poate prelungi acest termen până la 20 de zile.

Calea de atac trebuie să fie adresată unei instanțe superioare (Colegiul cauzelor penale în cadrul unei Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțe regionale/Camera cauzelor penale din cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme), însă aceasta trebuie depusă la instanța care a pronunțat hotărârea.

Nu este posibil să contestați separat deciziile scrise/verbale din cadrul unui proces. Acestea pot fi atacate numai odată cu hotărârea judecătorească.

Puteți introduce o cale de atac în cazul în care considerați că hotărârea instanței a fost nefondată– de exemplu, sancțiunea este prea severă/comportamentul dumneavoastră a fost interpretat greșit din punct de vedere juridic (prin aplicarea unui articol/a unei părți dintr-un articol neadecvate din dreptul penal) etc.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Executarea hotărârii este suspendată dacă introduceți o cale de atac. În cazul în care vă aflați în închisoare atunci când introduceți calea de atac, termenul de 10/20 de zile acordat pentru introducerea unei căi de atac începe să curgă de la data la care hotărârea vă este comunicată într-o limbă pe care o înțelegeți.

Dacă aveți probleme de sănătate/situații familiale care pot necesita eliberarea dumneavoastră, puteți solicita revizuirea motivelor de detenție. Instanța nu are obligația să aprobe o astfel de solicitare.

Instanța vă va înștiința cu privire la data la care începe judecarea căii de atac. Nu există un termen în acest sens, deși instanțele respectă regula conform căreia cauzele trebuie revizuite în termene rezonabile.

Aveți dreptul să aduceți probe noi în cadrul căii de atac, explicând de ce este necesară analizarea acestora și precizând motivele pentru care nu ați prezentat probele respective instanței de prim grad de jurisdicție. Aveți dreptul să solicitați analizarea probelor de către Curtea de Apel în cazul în care considerați că acestea sunt importante pentru a justifica introducerea căii de atac.

Ce se întâmplă în cadrul ședinței de judecată a căii de atac?

Următoarele părți sunt invitate să participe la ședința de judecată a căii de atac: procurorul, toate persoanele care au contestat hotărârea judecătorească, avocații/reprezentanții apărării. Calea de atac este judecată de un complet format din trei judecători de profesie.

În cadrul ședinței de judecată, se analizează numai calea de atac, cu excepția cazului în care instanța are îndoieli asupra faptelor stabilite de instanța de prim grad de jurisdicție.

După judecarea căii de atac, instanța poate pronunța una dintre următoarele cinci hotărâri posibile:

 • hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție rămâne valabilă;
 • hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție este revocată și se pronunță o nouă hotărâre;
 • hotărârea este revocată parțial și se pronunță o nouă hotărâre cu privire la partea revocată;
 • hotărârea este revocată și cauza este închisă;
 • hotărârea este revocată integral/parțial și cauza este retrimisă instanței de prim grad de jurisdicție spre rejudecare.

Ce se întâmplă în cazul în care calea de atac are câștig de cauză/nu are câștig de cauză?

În cazul în care calea de atac are câștig de cauză și nimeni (procurorul/victima) nu atacă hotărârea/decizia Curții de Apel în casație, aceasta intră în vigoare.

Dacă sunteți căzut în pretenții, aveți dreptul să atacați hotărârea/decizia curții de apel prin procedura de casație în cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentului pentru cauze penale al Senatului Curții Supreme. Puteți introduce un recurs în casație în termen de 10 zile de la data la care hotărârea curții de apel a fost făcută publică. Instanța poate prelungi acest termen până la 20 de zile.

Aveți dreptul să primiți despăgubiri dacă ați fost achitat sau în cazul în care cauza este închisă din motive juridice.

Dacă recursul dumneavoastră este admis, condamnarea dumneavoastră va fi înregistrată la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de informații al Ministerului Afacerilor Interne din Letonia.

Există cerințe foarte stricte pentru introducerea unui recurs în casație – trebuie să prezentați dovezi privind încălcarea substanțială a dispozițiilor Codului penal/ale Codului de procedură penală.

În anumite cazuri, aveți dreptul să solicitați redeschiderea procesului penal dacă au fost descoperite elemente noi după intrarea în vigoare a hotărârii/deciziei. Nu există un termen pentru acest tip de revizuire.

În anumite cazuri (dacă s-au încălcat în mod semnificativ dispozițiile Codului penal/ale Codului de procedură penală), chiar dacă nu ați introdus un recurs în casație, avocatul dumneavoastră poate să depună o cerere de revizuire a hotărârii/deciziei aflate în vigoare. Nu există un termen pentru depunerea unei astfel de cereri.

O hotărâre a instanței de prim grad de jurisdicție intră în vigoare și devine definitivă dacă nu a fost atacată printr-o cale de atac la Curtea de Apel sau la Curtea de Casație. Hotărârea/decizia Curții de Apel intră în vigoare și devine definitivă dacă nu a fost atacată prin procedura de casație. Hotărârea Curții de Casație intră în vigoare și devine definitivă la data la care a fost revizuită cauza.

Sunt cetățean străin. Pot fi repatriat după proces?

Dacă ați primit o pedeapsă privativă de libertate, puteți fi trimis în țara dumneavoastră de origine după proces dacă autoritatea competentă din țara respectivă a cerut să fiți extrădat și Linkul se deschide într-o fereastră nouăParchetul General al Letoniei este de acord sau viceversa – acesta din urmă a cerut țării dumneavoastră de origine să vă preia pentru a executa pedeapsa acolo. Transferul dumneavoastră nu se realizează automat.

Condițiile transferului sunt următoarele:

 • trebuie să fiți cetățeanul țării în care vă veți executa pedeapsa;
 • hotărârea instanței trebuie să fie în vigoare;
 • trebuie să mai aveți de executat cel puțin 6 luni din pedeapsă;
 • infracțiunea săvârșită trebuie să constituie infracțiune și în țara dumneavoastră;
 • v-ați exprimat dorința de a vă executa pedeapsa în țara dumneavoastră/ați consimțit să fiți transferat.

Administrația penitenciarelor vă va informa cu privire la dreptul dumneavoastră de a cere transferul în termen de 10 zile de la primirea ordinului de executare a hotărârii. Trebuie să depuneți cererea scrisă la Parchetul General al Letoniei.

Dacă nu doriți să vă executați pedeapsa în țara dumneavoastră/nu sunteți de acord cu cererea în acest sens înaintată de autoritățile din țara dumneavoastră, trebuie să depuneți un refuz scris la Parchetul General al Letoniei. Cererea de transfer trebuie să fie soluționată în termen de 10 zile.

Informații privind acuzațiile/condamnările

Informațiile referitoare la condamnările dumneavoastră în Letonia sunt păstrate fără consimțământul dumneavoastră în baza de date activă a registrului din cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrului de informații al Ministerului Afacerilor Interne din Letonia până când condamnarea expiră/este anulată. Dacă ați primit o sancțiune administrativă, informațiile sunt păstrate timp de un an după aplicarea sancțiunii, fiind apoi transferate în arhivele registrului. Nu puteți contesta acest sistem.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanțele letone

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind registrul pedepselor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de un organ de cercetare

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 – Contravenții rutiere

Cum sunt sancționate contravențiile rutiere?

Dacă ați depășit viteza legală (50 km/h în orașe și 90 km/h în afara acestora) cu până la 20 km/h, un agent de Linkul se deschide într-o fereastră nouăpoliție poate să vă dea un avertisment sau să vă sancționeze cu o amendă de 5 LVL.

Dacă ați depășit viteza legală cu 21-30 km/h, un agent de poliție poate să vă dea un avertisment sau să vă sancționeze cu o amendă de 20 LVL.

Valoarea amenzii crește cu cât depășiți mai mult viteza legală, putând ajunge până la 300 LVL, și poate fi însoțită de reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 3-6 luni.

Dacă ați parcat neregulamentar, un agent de poliție poate să vă sancționeze cu o amendă de 20 LVL.

Dacă nu aveți asupra dumneavoastră permisul de conducere, documentele de înmatriculare a autovehiculului, certificatul de inspecție tehnică periodică etc. atunci când conduceți autovehiculul, un agent de poliție poate să vă dea un avertisment sau să vă sancționeze cu o amendă de 2 LVL.

Dacă ați condus fără să aveți farurile aprinse pe timpul zilei, un agent de poliție poate să vă dea un avertisment sau să vă sancționeze cu o amendă de 5 LVL. Pentru aceeași încălcare pe timpul nopții/în condiții de vizibilitate redusă, un agent de poliție poate să vă sancționeze cu o amendă de 30 LVL.

Dacă dumneavoastră sau pasagerul dumneavoastră nu purtați centură de siguranță atunci când conduceți autovehiculul, un agent de poliție poate să vă dea un avertisment sau să vă sancționeze cu o amendă de 20 LVL.

Agentul de poliție întocmește procesul-verbal al contravenției și poate lua pe loc o decizie privind sancțiunea aplicată. Puteți contesta sancțiunea la o autoritate superioară în termen de o lună de la comunicarea deciziei. Decizia ulterioară poate fi contestată din nou la Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanța administrativă districtuală. Calea de atac trebuie să fie introdusă în termen de o lună.

Poliția municipală sancționează încălcările normelor rutiere de către pietoni. Puteți fi sancționat cu o amendă de la 5 la 20 LVL. Puteți contesta această măsură la instanța administrativă districtuală în termen de o lună.

Dacă ați condus sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 0,2 – 0,5‰, și dețineți permisul de conducere de mai puțin de doi ani, un agent de poliție/un judecător din cadrul instanței districtuale/ municipale vă sancționează cu o amendă de 100 – 200 LVL și dispune reținerea permisului dumneavoastră de conducere timp de trei luni. Puteți ataca această decizie în termen de o lună la o autoritate superioară, iar, ulterior, la instanța administrativă districtuală (pentru amenzile impuse de un agent de poliție)/la Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanța regională (pentru amenzile impuse de un judecător).

Vor fi contravențiile înscrise în cazierul meu?

Sancțiunile administrative sunt înscrise în cazierul dumneavoastră. Informațiile referitoare la astfel de sancțiuni sunt stocate fără a vi se cere consimțământul în acest sens în baza de date activă a registrului Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrului de informații al Ministerului Afacerilor Interne din Letonia timp de un an de la aplicarea lor, fiind transferate apoi în arhivele registrului.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul rutier

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul contravențiilor administrative

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind procedurile administrative

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind poliția

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind registrul cazierelor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția Națională

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția pentru siguranța rutieră

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Luxemburg

Prezentele fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni care face obiectul unei acțiuni introduse în fața unui tribunal. Pentru informații referitoare la infracțiuni minore, precum încălcări ale Codului rutier, sancționate, de regulă, cu o pedeapsă fixă, precum aplicarea unei amenzi, a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 5.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți accesa aici informații complete referitoare la drepturile dumneavoastră.

Rezumatul desfășurării acțiunii penale

În continuare este prezentat un rezumat al etapelor obișnuite ale unei acțiuni penale:

 • procedura este inițiată prin denunțarea unei infracțiuni, printr-o plângere înaintată de către o victimă sau prin constatarea unei infracțiuni sau a unui delict de către poliție;
 • procurorul de stat dispune efectuarea unei anchete preliminare;
 • poliția interoghează suspecții, pe care îi poate reține pe o perioadă maximă de 24 de ore;
 • în cazul în care procurorul de stat numește un judecător de instrucție, acesta decide incriminarea dumneavoastră, respectiv punerea oficială sub acuzare pentru comiterea unei infracțiuni, iar ulterior vă supune unui interogatoriu;
 • judecătorul poate dispune arestarea dumneavoastră de către poliție și vă poate plasa în detenție: aveți dreptul de a solicita punerea provizorie în libertate, adresând o cerere, în acest sens, camerei de consiliu a tribunalului districtual;
 • judecătorul de instrucție instrumentează cazul având în vedere elementele incriminatoare și dezincriminatoare;
 • în momentul finalizării instrucției, judecătorul de instrucție transmite dosarul procurorului, iar acesta propune o decizie de scoatere de sub urmărire (finalizarea urmăririi fără consecințe) sau trimiterea dumneavoastră în fața unei instanțe, pentru a fi judecat. Aveți dreptul de a introduce o cale de atac împotriva deciziei de trimitere în judecată;
 • vă prezentați la tribunalul penal, în vederea audierii;
 • în urma judecății, puteți fi achitat sau condamnat;
 • aveți dreptul de a formula o cale de atac și de a fi rejudecat de Curtea de Apel.

În fișele informative, puteți găsi detalii cu privire la toate aceste etape ale procedurii, precum și la drepturile dumneavoastră. Aceste informații nu trebuie să substituie consultarea unui avocat, având doar scop orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în cadrul procedurilor penale desfășurate în statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate acorda asistență în cazul în care intenționați să înaintați o plângere. Prezentele fișe informative vă arată cum puteți proceda pentru a depune o plângere și cui trebuie să vă adresați.

Accesați secțiunile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie.

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Consultarea unui avocat

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele în timpul anchetei

 • Interogatoriul/ancheta preliminară a poliției
 • Arestarea (inclusiv mandatul european de arestare)
 • Interogatoriul efectuat de către judecătorul de instrucție și plasarea în detenție
 • Audierea efectuată de către camera de consiliu pentru a decide asupra punerii în libertate
 • Instrumentarea cauzei de către procurorul de stat/judecătorul de instrucție și drepturile de apărare
 • Procedura de finalizare a instrucției și de trimitere în judecată

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în cursul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Încălcări ale Codului rutier și alte infracțiuni minore

Ultima actualizare: 05/04/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

1 - Consultarea unui avocat

Este foarte important să apelați la consilierea independentă a unui avocat atunci când sunteți implicat, indiferent sub ce formă, într-o acțiune penală. Fișele informative vă arată când și în ce condiții aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat. Aceste fișe vă explică, de asemenea, modul în care veți fi asistat de către avocat. Prezenta fișă de informații generale vă arată cum puteți găsi un avocat și cum se achită onorariul acestuia atunci când dumneavoastră nu puteți efectua plata.

Cum puteți găsi un avocat

Aveți dreptul absolut de a beneficia de asistența unui avocat, în toate cazurile. Puteți apela la un avocat pe care îl alegeți dumneavoastră sau puteți contacta Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul din Luxemburg pentru a obține lista avocaților și a alege unul pe care îl considerați potrivit.

În cazul în care nu alegeți un avocat sau dacă decanul Ordinului Avocaților consideră că alegerea făcută nu este adecvată, acesta din urmă va desemna un alt avocat. Avocatul este obligat să execute mandatul care i-a fost încredințat, cu excepția cazurilor în care există motive de opunere sau conflicte de interese.

În cazul în care vă aflați în detenție, puteți solicita judecătorului de instrucție, la începerea procedurii, să vă asigure asistența unui avocat din oficiu sau a unui avocat ales de dumneavoastră.

Remunerarea unui avocat

Onorariile avocaților sunt stabilite în mod liber. În cazul în care nu dispuneți de venituri suficiente pentru remunerarea unui avocat, puteți solicita asistență juridică la serviciul de primire și de informare juridică funcționând pe lângă tribunale.

Un astfel de serviciu de primire și de informare juridică există la Luxemburg, la Diekirch și la Esch-sur-Alzette:

 • Luxemburg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxemburg, telefon : 22 18 46
 • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, telefon: 80 23 15
 • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, telefon: 54 15 52

Se consideră că sunteți o persoană cu resurse insuficiente atunci când mijloacele financiare de care dispuneți nu depășesc venitul minim garantat prevăzut de lege.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției – Asistență juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției – Asistență judiciară

Ultima actualizare: 05/04/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Drepturile mele în timpul anchetei și instrucției penale, înaintea prezentării cauzei în fața tribunalului/curții

Care sunt etapele instrucției penale?

Ancheta și instrucția penală au ca scop colectarea probelor privind comiterea unei infracțiuni penale și identificarea autorului (autorilor) acelei infracțiuni, pornind de la unul sau mai mulți suspecți.

Procurorul de stat inițiază o anchetă preliminară încredințată poliției, care realizează interogarea posibililor autori, colectează indicii și descrie cauza într-un proces-verbal.

La finalizarea anchetei, procurorul de stat decide fie închiderea dosarului fără consecințe, fie trimiterea acuzatului în fața unui tribunal, spre a fi judecat.

În cazul săvârșirii unei inf