Obžalovaní (trestné konanie)

Dánsko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Dánsko

Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania.

 • Polícia prešetruje všetky trestné činy. Toto prešetrovanie zahŕňa vypočutie podozrivých, obetí a svedkov.
 • Ak má polícia podozrenie, že ste spáchali trestný čin, vznesie voči vám obvinenie. Po vznesení obvinenia máte isté základné práva, napríklad právo na právne poradenstvo v závažných prípadoch.
 • Polícia rozhodne, či vás vezme do väzby alebo nie.
 • Ak ste spáchali závažný trestný čin, môžete byť po predložení prípadu sudcovi vzatý do vyšetrovacej väzby, kým sa prípad nevyšetrí.
 • Po ukončení vyšetrovania sa prípad posunie prokuratúre, ktorá rozhodne o zbavení obvinenia alebo o začatí súdneho procesu.
 • Ak sa prokuratúra rozhodne v prípade pokračovať, môže tak urobiť vydaním oznámenia o uložení pokuty, vznesením obžaloby alebo súdnym predvolaním.
 • Trestné konanie sa vedie na okresnom súde ako súde prvého stupňa. Počet sudcov závisí od závažnosti prípadu a od toho, či ste boli uznaný vinným alebo nevinným.
 • Voči rozhodnutiu súdu je možné sa odvolať na najvyššom súde. Môžete požiadať o obnovenie vášho prípadu alebo sa odvolať voči rozsudku.
 • V prípade neoprávneného uväznenia budete mať nárok na odškodné, ak sa vedenie prípadu proti vám stiahne alebo ak budete zbavený obžaloby.
 • Na otázky týkajúce sa výkonu trestu odpovedá Dánska väzenská a probačná služba.

Podrobné informácie o všetkých fázach trestného konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Pravidlá týkajúce sa trestného konania vrátane policajného vyšetrovania, prípravy súdneho procesu prokuratúrou a samotného súdneho procesu stanovuje dánsky zákon o výkone spravodlivosti.

Majte na pamäti, že v Grónsku a na Faerských ostrovoch sa uplatňujú osobitné pravidlá.

V rámci Lisabonskej zmluvy sa Dánsko rozhodlo nezúčastňovať na spolupráci v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí EÚ, v dôsledku čoho sa na takejto spolupráci nezúčastňuje rovnakým spôsobom ako ostatné členské štáty. V každom jednotlivom prípade preto musíte zistiť, či sa v Dánsku uplatňujú osobitné právne predpisy EÚ.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa dozviete, kde a akým spôsobom môžete predložiť sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Predbežné obvinenie vrátane výsluchu
 • Vzatie do väzby (vrátane európskeho zatykača)
 • Predbežné zákonné vypočutie a vzatie do vyšetrovacej väzby
 • Obmedzujúce opatrenia
 • Rozhodnutie o vznesení alebo nevznesení obvinenia
 • Príprava obhajoby na súdny proces

3 – Moje práva počas súdneho procesu

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

5 – Dopravné a iné drobné priestupky

Súvisiace odkazy

Dánsky právny systém

Databáza legislatívy v plnom znení

Hľadanie dánskeho advokáta

Informácie o výkone trestu:

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.