Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Obžalovaní (trestné konanie)

Anglicko a Wales

Nezávislé právne poradenstvo je dôležité vtedy, ak ste podozrivý alebo obžalovaný z trestného činu. Tento prehľad vám pomôže nájsť si advokáta a zistiť, kto ho bude musieť zaplatiť.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Na policajnej stanici

Ak vás vypočúvajú na policajnej stanici, máte právo zdarma požadovať právnu radu, aj keď ste neboli zatknutý. Môžete požiadať políciu, aby skontaktovala konkrétnu firmu zaoberajúcu sa právnym poradenstvom podľa vašej voľby alebo obhajcu ustanoveného v rámci štátneho programu právnej pomoci (duty solicitor), ktorý je dostupný 24 hodín denne a je právnym poradcom nezávislým od polície. V prípade niektorých trestných činov poskytnú radu nezávislí poradcovia telefonicky. V prípade vážnejších trestných činov môže byť právny poradca na policajnej stanici prítomný spoločne s vami.

Ak chcete iného právnika, môžete ho nájsť v Združení právnych zástupcov (Law Society), Rade advokátskych komôr (Bar Council), Poradenskej kancelárii pre občanov (Citizens Advice Bureau) alebo Občiansko-právnej poradenskej službe (Civil Legal Advice). Ak sa rozhodnete využiť obhajcu ustanoveného v rámci štátneho programu právnej pomoci (duty solicitor), je možné, že budete musieť uhradiť nejaké náklady.

Ak požiadate o právnu radu, musí polícia s výsluchom počkať, kým sa s vami neporozpráva právnik. Ak právnika nechcete, ale potom zmeníte názor, môžete oň kedykoľvek zdarma požiadať.

Ak nie ste v policajnej väzbe

Ak nie ste v policajnej väzbe, ale ste obvinený z trestného činu, mali by ste kontaktovať právnika čo najskôr. Ak žiadneho právnika nepoznáte, môžete ho nájsť v Združení právnych zástupcov (Law Society), Rade advokátskych komôr (Bar Council), Poradenskej kancelárii pre občanov (Citizens Advice Bureau) alebo v kancelárii Občiansko-právnej poradenskej služby (Civil Legal Advice). V závislosti od vašej finančnej situácie môžete mať nárok na bezplatnú právnu pomoc. Či na takúto pomoc máte nárok, vám povie právnik, ale musíte mu poskytnúť informácie o vašich finančných pomeroch (napr. výplatnú pásku).

Bezplatné služby môžu poskytovať iba právnici združení v Agentúre právnej pomoci (Legal Aid Agency) alebo v Public Defender Service (služba verejného obhajcu) v mestách, kde je táto služba k dispozícii. Informácie o tom, ktorí právnici sa na týchto programoch zúčastňujú, zistíte v kancelárii Civil Legal Advice.

Na súde

Ak ide váš prípad na súd, máte právo na právneho zástupcu. Criminal Legal Aid (právna pomoc v trestných otázkach) garantuje právnu pomoc a zastúpenie v súdnom procese. Táto služba môže byť bezplatná, ale záleží to od vážnosti prípadu a od vašej finančnej situácie. Ak nemáte právnika, požiadajte o obhajcu ustanoveného v rámci štátneho programu právnej pomoci (duty solicitor) okamžite, keď sa dostavíte na súd.

V prípade magistrátneho súdu (Magistrates’ Court) býva právna pomoc a zastúpenie bezplatné, ak ide o vážny prípad. Ak nie, môžete sa na nákladoch podieľať v závislosti od druhu veci, vášho veku a príjmov. Ak máte menej ako 18 rokov alebo poberáte nejaké štátne príspevky, môže vám byť právne zastúpenie poskytnuté bezplatne. Obhajca ustanovený v rámci štátneho programu právnej pomoci (duty solicitor) na súde alebo člen súdneho zboru vám to vysvetlí.

Ak váš prípad rieši Korunný súd (Crown Court), máte nárok na právnu pomoc a zastúpenie. Ak ročný disponibilný príjem vašej domácnosti predstavuje minimálne 37 500 GBP, nebudete mať právo na právnu pomoc. V závislosti od vašej finančnej situácie možno budete musieť takisto platiť príspevok na právne zastúpenie, ktorý sa vypočíta tak z vášho príjmu, ako aj z kapitálu.

Ak vás Korunný súd uzná nevinným, môžu vám byť uhradené náklady. Ak ste uznaný vinným, je možné, že sa budete musieť podieľať na nákladoch.

Súvisiace odkazy

Agentúra právnej pomoci (Legal Aid Agency)

Usmernenia Združenia právnych zástupcov (Law Society)

Sprievodca Poradenskej kancelárie pre občanov (Citizens Advice Bureau) (UK)

Právna pomoc v trestných otázkach (Criminal Legal Aid)

Generálna rada advokátskych komôr (General Council of the Bar)

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.