Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Obžalovaní (trestné konanie)

Anglicko a Wales

Táto informačná stránka a jej čiastkové informačné stránky vysvetľujú postup, ktorý sa používa počas vyšetrovania trestného činu, a to, čo nasleduje po vyšetrovaní a čo predchádza trestnému konaniu.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie trestného činu sa začína vtedy, ak má polícia podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Polícia vedie vyšetrovanie a zhromažďuje dôkazy. Vo vážnych prípadoch, keď je polícia presvedčená, že má dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia, sa spojí s Prokurátorskou službou koruny (CPS), ktorá obyčajne rozhoduje o tom, aké obvinenia je možné vzniesť, ak vôbec nejaké sú. Môže požadovať ďalšie vyšetrovanie.

Ak vás polícia identifikuje ako podozrivého, je prvou kľúčovou fázou rozhodnutie o vašom zatknutí.

Po období, ktoré strávite vo vyšetrovacej väzbe, nasleduje ďalšia kľúčová fáza, a to rozhodnutie o vznesení obvinenia. Ak polícia potrebuje vykonať ďalšie vyšetrovanie a nie je potrebné vás držať vo väzbe, musí vás polícia prepustiť buď bez obvinenia alebo na kauciu a požiada vás, aby ste sa neskôr vrátili na policajnú stanicu.

Ak však máte byť obžalovaný z trestného činu a polícia rozhodne o tom, že máte zostať vo väzbe, budete musieť ísť na súd, aby rozhodol o tom, či by ste mali byť pred procesom prepustený na kauciu.

Ak máte byť vyšetrovaný z dôvodu údajných teroristických trestných činov, vaše práva a právomoc polície sa líšia od tých, ktoré sú uvedené nižšie (pozri Zákon o terorizme z roku 2000, ktorý nepatrí do rozsahu týchto informačných stránok).

Ak máte menej ako 18 rokov, uplatnia sa ďalšie ochranné opatrenia. Požiadajte vášho advokáta, aby vám ich vysvetlil.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie, ktoré obsahujú viac informácií o vašich právach predtým, ako sa prípad dostane na súd:

Vyšetrovanie a zatknutie (1)

Bude mi polícia klásť otázky?

Ak vás polícia podozrieva zo spáchania trestného činu alebo z toho, že máte informácie o trestnom čine, môže vám klásť otázky.

Musím ísť na policajnú stanicu?

Polícia vás môže zastaviť, prehľadať a položiť vám niekoľko otázok na ulici alebo inom verejnom mieste. Ak vás o to polícia požiada, mali by ste jej povedať svoje meno a adresu. Ak vás polícia podozrieva z trestného činu, môže vás požiadať, aby ste sa dobrovoľne prihlásili na policajnej stanici. Môžu vás zatknúť a vziať vás na policajnú stanicu aj proti vášmu želaniu. Musia vám povedať, prečo tak robia.

Môžem opustiť policajnú stanicu?

Ak ste na policajnej stanici buď ako podozrivý alebo ako možný svedok, ale neboli ste zatknutý, môžete kedykoľvek odísť.

Čo sa stane, keď ma zatknú?

Ak polícia chce, aby ste zostali na policajnej stanici, musí vás zatknúť. Musia vám povedať prečo a zatknutie musí byť nevyhnutné. Polícia vás môže prehľadať, vziať vám odtlačky prstov a vzorku DNA a vykonať iné fyzické prehliadky, ktoré sú vysvetlené tu.

Čo sa stane, keď neovládam daný jazyk?

Ak nerozumiete po anglicky, polícia vám musí bezplatne poskytnúť tlmočníka. Nemôžu sa s vami rozprávať bez prítomnosti tlmočníka.

Môžem mať advokáta?

Ak budete vzatý do väzby, budete mať právo na advokáta. Ak nepoznáte advokáta, polícia bude kontaktovať advokáta, ktorý je v službe. Pozri Informačnú stránku 1.

Čo ak mám menej ako 17 rokov alebo som zraniteľná dospelá osoba?

Ak máte menej ako 17 rokov alebo ste zraniteľná dospelá osoba, polícia sa s vami nemôže rozprávať bez vhodnej dospelej osoby. Polícia to zariadi.

Táto osoba vás bude počas rozhovoru s políciou podporovať a radiť vám. Táto osoba nie je advokátom a nebude vám dávať právne rady. Vhodnou dospelou osobou môže byť rodinný príslušník, priateľ alebo dobrovoľník alebo sociálny/zdravotnícky pracovník.

Môže ma polícia prehľadať?

Aj keď nie ste vzatý do väzby, polícia vás môže zastaviť a prehľadať alebo môže prehľadať vaše vozidlo, ale len vtedy, ak má dôvodné podozrenie týkajúce sa toho, že máte u seba ukradnuté alebo zakázané veci alebo že ste spáchali trestný čin.

Môže mi polícia vziať odtlačky prstov alebo DNA?

Ak ste neboli zatknutý, nemusíte si nechať vziať odtlačky prstov alebo iné vzorky a polícia si ich nemôže vziať bez vášho súhlasu. Ak ste však boli zatknutý, polícia má právo vziať vzorky, ako napríklad krv, sliny alebo iné telesné tkanivá, aj bez vášho súhlasu.

Musím sa zúčastniť na skupinovej identifikácii páchateľa?

Ak ste boli zatknutý, polícia vás môže požiadať o to, aby ste sa zúčastnili na skupinovej identifikácii páchateľa. Ak odmietnete, môže to byť v rámci procesu použité proti vám. Obyčajne ide len o video fotografie, ktoré si obeť alebo svedkovia prezerajú. Advokát, ktorý je v službe, vám s tým pomôže.

Môže polícia prehľadať moje auto a priestory?

Ak ste boli zatknutý, polícia môže na základe oprávnenia od vyššieho dôstojníka vykonať prehliadku vášho auta a priestorov a vziať akýkoľvek váš majetok, pokiaľ je to pre vyšetrovanie relevantné.

Môžem kontaktovať priateľa alebo rodinného príslušníka?

Áno, aby ste im povedali, kde sa nachádzate.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak potrebujete zdravotnícku pomoc, máte právo navštíviť lekára.

Pochádzam z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Áno. Zástupca veľvyslanectva sa dostaví na policajnú stanicu alebo vás bude kontaktovať, aby zistil, či potrebujete pomoc. Polícia je povinná kontaktovať konzulát nasledujúcich krajín v EÚ, ak ste boli zatknutý a zadržaný ‒ Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko.

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatykača?

Ak jeden členský štát vydá európsky zatykač, môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a po vypočutí sudcom vás môžu vrátiť danej krajine. Máte právo na advokáta a tlmočníka, ak ho potrebujete. Pozri Informačnú stránku 1.

Kedy ma polícia obviní?

Ak polícia rozhodne o tom, že proti vám existuje dostatok dôkazov, môže vás obviniť z trestného činu. V obvinení sa hovorí o tom, aký trestný čin ste podľa polície spáchali. Keď ste boli obžalovaný, polícia vás už ďalej nemôže v súvislosti s týmto trestným činom vypočúvať.

Ako dlho ma môže polícia po zatknutí zadržiavať?

Po zatknutí vás polícia môže na policajnej stanici zadržiavať najviac 24 hodín. Vyšší dôstojník môže toto obdobie predĺžiť na 36 hodín, ak má dôvodné podozrenie týkajúce sa toho, že je to nevyhnutné na získanie dôkazov, že ide o závažný trestný čin a že vyšetrovanie riadne prebieha. Po tomto období musíte byť obžalovaný z trestného činu alebo prepustený z policajnej väzby. Ak vás bude chcieť polícia zadržať na dlhší čas, musí na to získať povolenie od magistrátneho súdu. Súd môže predĺžiť obdobie zadržania na maximálne 96 hodín.

Sťažnosti na políciu

Ak si myslíte, že polícia s vami nezaobchádzala primerane, môžete sa sťažovať buď polícii alebo nezávislej komisii pre sťažnosti na políciu.

Výsluch a obžaloba (2)

Kedy môže byť so mnou vedený rozhovor?

Ak vás zatknú a zadržia na policajnej stanici, musí sa väzenský dôstojník presvedčiť o tom, že ste duševne a fyzicky spôsobilý na rozhovor. Počas každých 24 hodín musíte mať minimálne 8 hodín spánku bez vypočúvania. Počas rozhovoru by vám každé 2 hodiny mali povoliť 15-minútovú prestávku na občerstvenie. Zvyčajne máte právo na to, aby sa na rozhovore zúčastnil aj advokát.

Musím odpovedať na otázky polície?

Nemusíte odpovedať na otázky. Ak vás polícia podozrieva z trestného činu, musí vás formálne varovať (upozorniť) ešte predtým, ako vám začne klásť otázky. Upozornia vás na to, že nemusíte odpovedať na otázky, ale ak niečo predsa len poviete, môže to byť na súde použité ako dôkaz. Musia vám povedať aj to, že ak nepoviete niečo, na čo sa chcete neskôr na súde spoľahnúť, môže byť skutočnosť, že ste to polícii nepovedali, počas procesu použitá proti vám.

Ako sa vedie rozhovor s políciou?

Rozhovory na policajnej stanici sa vedú vo vypočúvacej miestnosti a vždy sa z nich urobí zvukový záznam. Proces nahrávania vám polícia musí vysvetliť ešte pred rozhovorom.

Kedy ma polícia obviní?

Ak si polícia myslí, že má proti vám dostatok dôkazov, môže vás obviniť z trestného činu. Polícia vás už potom ďalej nemôže v súvislosti s týmto trestným činom vypočúvať. Obvinenia môžu byť v neskorších fázach procesu zmenené.

Súdne pojednávanie pred procesom (3)

Kedy budem prvýkrát na súde?

Ak ste v policajnej väzbe, polícia vás musí vziať na súd v najbližší deň, kedy zasadá. Zvyčajne sa prvé vypočutie uskutoční na magistrátnom súde.

Mám právo na advokáta?

Máte právo na advokáta na súde. Ak nemáte vlastného advokáta, bude vás zastupovať advokát, ktorý je v službe. Pozri Informačnú stránku 1.

Bude prítomný tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak nehovoríte po anglicky, bude vám bezplatne pridelený tlmočník, ktorý bude tlmočiť všetky súdne pojednávania.

Môžem byť prepustený z väzby?

Ak ste držaný vo väzbe, môžete sa obrátiť na súd so žiadosťou o prepustenie na základe kaucie. Ak bola kaucia uznaná, možno nebude potrebné zložiť žiadne peniaze.

Zvyčajne bude kaucia uznaná, ak nemáte zápis v trestnom registri a ak je súd toho názoru, že nepredstavujete nebezpečenstvo pre spoločnosť, že sa nebudete stýkať so svedkami a že sa v prípade potreby dostavíte na súd. Kaucia môže podliehať podmienkam, napríklad aby ste sa zdržiavali na určitej adrese, aby ste polícii odovzdali svoj cestovný pas alebo aby ste nosili elektronický štítok.

Ak súd kauciu zamietne, zostanete vo väzbe až do začatia procesu.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu, že budem vo väzbe až do procesu?

Áno. Požiadajte svojho advokáta o informácie.

Dostavím sa na súd ešte raz pred procesom?

Áno. Váš advokát vám poskytne všetky informácie.

Ako dlho môžem zostať vo väzbe pred procesom?

Ak ste zadržiavaný vo väzbe, váš proces sa musí začať v rámci určitej lehoty.

Proces na korunnom súde sa zvyčajne začne do 182 dní odo dňa, kedy ste boli vzatý do väzby. Ak sa nezačne, môžete požiadať o prepustenie na kauciu. Pri menej vážnych prípadoch sa proces musí začať do 56 dní. Ak sa nezačne, budete prepustený na kauciu.

Príprava prípadu pred procesom (4)

Čo sa stane pred procesom?

V období pred vaším procesom bude Prokurátorská služba koruny (CPS) rozhodovať o tom, či je váš prípad dosť presvedčivý na to, aby bola podaná žaloba. Žalobca sa s vaším advokátom podelí o dôkazy, ktoré sa počas procesu použijú proti vám. Napríklad ak majú svedkovia predložiť dôkaz, budú vám poskytnuté ich písomné vyhlásenia. Žalobca vás tiež musí oboznámiť so všetkými materiálmi, ktoré môžu oslabiť jeho prípad alebo pomôcť vášmu prípadu. Žalobca musí neustále preverovať dôkazy a poskytnúť vám všetok materiál, ktorý do tohto testu patrí.

Pochádzam z iného členského štátu. Musím sa pred procesom zdržiavať v Anglicku/vo Walese?

Ak nie ste držaný vo väzbe alebo ak ste boli prepustený na kauciu, môžete sa vrátiť do svojej krajiny. Kauciu vám však nemusia uznať, ak žalobca bude požadovať, aby ste počas vyšetrovania zostali v Anglicku alebo vo Walese. Súd môže súhlasiť s kauciou pod podmienkou, že zostanete v Anglicku. Porušenie tejto podmienky je trestným činom. Ak ste boli prepustený na kauciu, musíte uviesť adresu v Spojenom kráľovstve, na ktorej budete zastihnuteľný. Môže to byť adresa vášho advokáta.

Ak som sa vrátil do svojho členského štátu, musím sa pred procesom vrátiť do Anglicka/Walesu?

Pravdepodobne. V rámci niektorých predsúdnych konaní vás váš advokát môže požiadať o to, aby ste sa ich nezúčastnili, alebo sa ich budete môcť zúčastniť prostredníctvom videospojenia.

Bude môj prípad vždy predmetom procesu?

Váš prípad sa možno na súd nedostane. CPS môže rozhodnúť o upustení od prípadu alebo môže navrhnúť podmienečnú výstrahu, čo môže znamenať pokutu. Ak s tým budete súhlasiť, uznávate, že ste spáchali trestný čin. Zaznamená sa to do vášho trestného registra a nebudete sa môcť odvolať.

Aký druh dôkazov bude žalobca zhromažďovať?

Polícia sa môže rozprávať so svedkami a môže aj zhromažďovať fyzické a forenzné dôkazy. Napríklad môže zhromažďovať dokumenty z vášho domu alebo pracoviska, môže prehľadať vaše auto alebo vziať vzorky vašej DNA (napr. vlasy, sliny atď.).

Môžem obžalobe zabrániť v tom, aby zhromaždila určité dôkazy?

Niekedy musí polícia získať príkaz na prehliadku, ktorý môže byť napadnutý. V príkazoch sa zvyčajne musí konkrétne hovoriť o tom, čo je možné prehľadať a prečo. Ak sa polícia nepridržiava príkazu, potom je možné, že zhromaždené dôkazy nebudú môcť byť počas procesu použité.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Žalobca zhromaždí informácie o vašom trestnom registri vrátane usvedčení mimo Spojeného kráľovstva.

Je možné obvinenia voči mne zmeniť predtým, ako sa proces začne?

Áno. To závisí od toho, ako žaloba vyhodnotí dôkazy. Váš advokát môže požiadať o zmenu obžaloby.

Čo sa stane, keď som bol súdený za rovnaký trestný čin v inom členskom štáte?

Ak súd v jednom členskom štáte vyniesol konečné rozhodnutie, nemôžete byť znovu súdený za tie isté skutočnosti v inom členskom štáte.

Môžem priznať vinu pred procesom?

Vo väčšine prípadov platí, že ak chcete priznať vinu vo vzťahu k obvineniu (obvineniam) pred procesom, môžete to urobiť. Ak priznáte vinu, zvyčajne dostanete nižší trest, než aký by ste dostali v rámci sporného konania. Ak sa rozhodnete priznať vinu, obyčajne sa nebudete môcť odvolať voči usvedčeniu a zaznamená sa to do vášho trestného registra.

Súvisiace odkazy

Zákon o trestnom poriadku a vyšetrovaní z roku 1996 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o trestnom súdnictve z roku 2003 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o polícii a trestných dôkazoch z roku 1984

Kódex postupov

Zákon o kauciách z roku 1976(v znení neskorších predpisov)

Zákon o stíhaní trestných činov z roku 1985, oddiel 22 (v znení neskorších predpisov)

Zákon o závažných organizovaných trestných činoch a polícii z roku 2005

Zákon o terorizme z roku 2000

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.