Obžalovaní (trestné konanie)

Fínsko

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Fínsko

Ako si nájdem právnika?

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, vždy máte právo na právnika. Polícia sa vás môže opýtať, či potrebujete právnika, ale podľa zákonov právnika nepotrebujete, pokiaľ ste neboli zadržaný, zatknutý alebo uväznený. Zvyčajne máte právo na to, aby vás pri výsluchu sprevádzal právnik podľa vášho želania. Polícia vám môže zabezpečiť právnika, pokiaľ sa domnievate, že ho potrebujete, ale neviete, kde ho hľadať.

Vo Fínsku neexistuje monopol v oblasti obhajoby, takže právnikom môže byť ktokoľvek s ukončeným právnickým vzdelaním (zákon týkajúci sa tejto záležitosti sa v súčasnosti reviduje). Právnika pôsobiaceho v oblasti trestného práva môžete nájsť na webovej stránke fínskej advokátskej komory. Okrem toho vám môže pomôcť úrad právnej pomoci (kontaktné údaje úradu právnej pomoci nájdete tu).

Platba za právnika

Hlavným pravidlom je, že náklady na právnika hradíte vy. Ak je váš príjem nízky, môže vám byť poskytnutá právna pomoc. V tom prípade štát uhradí poplatky za právnika v plnej výške alebo sčasti. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, za ktorý sa udeľuje najnižší trest odňatia slobody v trvaní štyroch mesiacov, bude vám pridelený obhajca, ak o neho požiadate. Štát uhradí poplatky za obhajcu. Pokiaľ vás odsúdia za spáchanie trestného činu, budete však musieť tieto poplatky štátu vrátiť, pokiaľ váš príjem nie je taký nízky, že vám vzniká nárok na právnu pomoc. Suma, ktorú musíte zaplatiť, sa stanovuje rovnakým spôsobom ako v prípade právnej pomoci.

Obhajcom môže byť verejný právny zástupca pre poskytovanie právnej pomoci, advokát alebo iný právnik. Ak požiadate o konkrétneho právnika, zvyčajne vám bude pridelený ako váš právny zástupca.

Súvisiace odkazy

Fínska advokátska komora

Kontaktné údaje úradov právnej pomoci

Príjmové obmedzenia na pridelenie právnej pomoci

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.