Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: fínčina.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Fínsko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, ak je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o menej závažnom protiprávnom konaní, napr. o dopravných priestupkoch, ktoré sa obyčajne riešia uložením pevne stanovenej pokuty, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Fínsko

Zhrnutie trestného konania

Zvyčajné fázy trestného konania sú:

  • Trestné vyšetrovanie
  • Rozhodnutie o vznesení žaloby a iné rozhodnutia prokurátora
  • Súdne konanie
  • Výkon trestu

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Dovoľujeme si upozorniť, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na nasledujúce odkazy a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

  • Výsluch
  • Zatknutie
  • Prvé vypočutie na súde
  • Pred hlavným pojednávaním
  • Sťažnosti na policajné postupy
  • Jazykové práva

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po vynesení rozsudku

5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Trestné konanie na okresnom súde

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.