Obžalovaní (trestné konanie)

Grécko

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Grécko

Ako si nájsť advokáta

Ak potrebujete advokáta a nenachádzate sa vo vyšetrovacej väzbe, môžete kontaktovať Aténsku advokátsku komoru alebo advokátsku komoru regiónu, v ktorom sa bude konať vaše súdne konanie (napr. Solúnsku advokátsku komoru, Pireuskú advokátsku komoru, Heraklionskú advokátsku komoru atď.).

Ak potrebujete advokáta a nachádzate sa vo vyšetrovacej väzbe, môžete o pomoc pri hľadaní advokáta požiadať políciu alebo väzenské orgány alebo sa môžete obrátiť na uvedené advokátske komory.

Platba za advokátske služby

Ak máte nízky príjem, môžete získať bezplatnú právnu pomoc. Bezplatná právna pomoc spočíva v tom, že vám bude pridelený advokát, ktorý vás bude zastupovať. Toto vymenovanie platí až do konca súdneho konania alebo súdneho konania na rovnakej úrovni, ako aj v prípade odvolania proti rozhodnutiu.

Advokát môže byť vymenovaný:

  • v priebehu prípravy a predloženia obvinení v prípade niektorých konkrétne definovaných priestupkov
  • v priebehu vyšetrovania trestného činu a pojednávania o prípade, keď je daný trestný čin klasifikovaný ako závažný trestný čin,
  • počas pojednávania prípadu, pri priestupkoch pojednávaných na trojčlennom priestupkovom súde, za ktoré hrozí minimálny trest odňatia slobody šesť mesiacov,
  • s cieľom podať odvolanie a zastupovať vás počas odvolacieho konania na súde druhého stupňa, keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne šesť mesiacov súdom prvého stupňa;
  • s cieľom podať odvolanie v právnej veci, keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne jeden rok;
  • s cieľom požiadať o obnovenie súdneho konania, v ktorom ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne šesť mesiacov.

Na bezplatnú právnu pomoc máte nárok aj v prípade, ak váš príjem síce nie je príliš nízky, ale môžete dokázať, že si nemôžete dovoliť hradiť súdne výdavky v dôsledku rozdielov medzi životnými nákladmi v členskom štáte, v ktorom máte trvalý pobyt, a nákladmi v Grécku.

O bezplatnú právnu pomoc a vymenovanie advokáta musíte požiadať súd, ktorý bude pojednávať o vašom prípade, alebo súd, ktorý bude pojednávať o vašom odvolaní alebo žiadosti o obnovu súdneho konania.

Túto žiadosť musíte predložiť najneskôr 15 dní pred začatím súdneho konania alebo konania, v prípade ktorého potrebujete právnu pomoc. Táto žiadosť musí obsahovať stručný opis predmetu súdneho konania alebo konania, ako aj dôkaz o vašom nároku na bezplatnú právnu pomoc, ako aj všetky potrebné dokumenty o vašej finančnej situácii (viac informácií sa nachádza v zákone 3226/4-2-2004, vládny vestník Α’ 24/2004).

Súvisiace odkazy

Zoznam advokátskych komôr

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.