Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Grécko

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.

Autor obsahu
Grécko

Summary of the criminal process

Investigation/institution of proceedings

This part of the process commences with the Prosecutor being notified that a crime has probably been committed.  It continues with criminal proceedings being instituted and ends with the defendant either being committed to stand trial or any charges being withdrawn.

This stage is aimed at unraveling the case as far as possible and determining whether there are strong indications that the defendant has committed the crime so as to commit them or not for trial by the competent court.

Court hearings

At this stage the case is tried until a verdict is reached and handed down.

Remedies

This refers to the means provided by law to a person to enable them to challenge the decision of a criminal court.

Such means are:

 • an appeal, aiming at the amendment or the quashing of the decision being challenged either on the facts or on points of law.
 • a fresh trial of the case, and a reversal of the judgment with a view to partially or fully annulling the decision being challenged on legal grounds.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for general guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission plays no part in the procedures for criminal prosecutions which are adopted in the various Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime and before the case goes to court

 • Preliminary examination/preliminary criminal investigation/criminal investigation.
 • Arrest/Restrictive terms/Custody
 • Proceedings before the Indictment Division
 • Searches, fingerprints and DNA

3 – My rights in court

4 – My rights after the court makes its decision

5 – Traffic violations and other minor offences

Last update: 17/11/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Ako si nájsť advokáta

Ak potrebujete advokáta a nenachádzate sa vo vyšetrovacej väzbe, môžete kontaktovať Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsku advokátsku komoru alebo advokátsku komoru regiónu, v ktorom sa bude konať vaše súdne konanie (napr. Odkaz sa zobrazí v novom okneSolúnsku advokátsku komoru, Odkaz sa zobrazí v novom oknePireuskú advokátsku komoru, Odkaz sa zobrazí v novom okneHeraklionskú advokátsku komoru atď.).

Ak potrebujete advokáta a nachádzate sa vo vyšetrovacej väzbe, môžete o pomoc pri hľadaní advokáta požiadať políciu alebo väzenské orgány alebo sa môžete obrátiť na uvedené advokátske komory.

Platba za advokátske služby

Ak máte nízky príjem, môžete získať bezplatnú právnu pomoc. Bezplatná právna pomoc spočíva v tom, že vám bude pridelený advokát, ktorý vás bude zastupovať. Toto vymenovanie platí až do konca súdneho konania alebo súdneho konania na rovnakej úrovni, ako aj v prípade odvolania proti rozhodnutiu.

Advokát môže byť vymenovaný:

 • v priebehu prípravy a predloženia obvinení v prípade niektorých konkrétne definovaných priestupkov
 • v priebehu vyšetrovania trestného činu a pojednávania o prípade, keď je daný trestný čin klasifikovaný ako závažný trestný čin,
 • počas pojednávania prípadu, pri priestupkoch pojednávaných na trojčlennom priestupkovom súde, za ktoré hrozí minimálny trest odňatia slobody šesť mesiacov,
 • s cieľom podať odvolanie a zastupovať vás počas odvolacieho konania na súde druhého stupňa, keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne šesť mesiacov súdom prvého stupňa;
 • s cieľom podať odvolanie v právnej veci, keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne jeden rok;
 • s cieľom požiadať o obnovenie súdneho konania, v ktorom ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne šesť mesiacov.

Na bezplatnú právnu pomoc máte nárok aj v prípade, ak váš príjem síce nie je príliš nízky, ale môžete dokázať, že si nemôžete dovoliť hradiť súdne výdavky v dôsledku rozdielov medzi životnými nákladmi v členskom štáte, v ktorom máte trvalý pobyt, a nákladmi v Grécku.

O bezplatnú právnu pomoc a vymenovanie advokáta musíte požiadať súd, ktorý bude pojednávať o vašom prípade, alebo súd, ktorý bude pojednávať o vašom odvolaní alebo žiadosti o obnovu súdneho konania.

Túto žiadosť musíte predložiť najneskôr 15 dní pred začatím súdneho konania alebo konania, v prípade ktorého potrebujete právnu pomoc. Táto žiadosť musí obsahovať stručný opis predmetu súdneho konania alebo konania, ako aj dôkaz o vašom nároku na bezplatnú právnu pomoc, ako aj všetky potrebné dokumenty o vašej finančnej situácii (viac informácií sa nachádza v zákone 3226/4-2-2004, vládny vestník Α’ 24/2004).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam advokátskych komôr

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako sa prípad dostane na súd

Aký je účel vyšetrovania?

Účelom vyšetrovania je zhromažďovať a uchovávať dôkazy a získať všetky stopy zanechané na mieste činu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu:

Vďaka predchádzajúcemu posúdeniu prokurátor určí, či je obvinenie odôvodnené a aká je pravdepodobnosť, že bol spáchaný trestný čin.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu prebieha najmä v prípadoch, keď bol podozrivý pristihnutý pri páchaní trestného činu alebo ak by oneskorenie mohlo viesť k bezprostrednému riziku.

Vyšetrovanie trestného činu sa vykonáva len v prípade závažnejších trestných činov.

Zatknutie – obmedzujúce opatrenia – vyšetrovacia väzba:

V prípade, že bol podozrivý pri páchaní trestného činu prichytený alebo zatknutý na jeden deň po spáchaní trestného činu, je možné zatknúť ho bez zatykača.

Ak podozrivý nebol pri páchaní trestného činu prichytený, je zatykač nevyhnutný.

Zatknutá osoba bude do 24 hodín predvedená pred prokuratúru.

Obmedzujúce opatrenia (napr. kaucia, povinnosť obžalovaného hlásiť sa na policajnej stanici v pravidelných intervaloch, zákaz opustiť krajinu) sa ukladajú s cieľom zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov a zabezpečiť, aby sa obžalovaný dostavil na políciu a na súd.

Vyšetrovacia väzba: ak vyššie uvedené obmedzenia nebudú dostatočné, v prípade závažných trestných činov môže podozrivý zostať vo vyšetrovacej väzbe. Takáto vyšetrovacia väzba môže v prípade závažných trestných činov trvať až 18 mesiacov alebo 12 mesiacov v prípade menej závažných trestných činov a 6 mesiacov v prípade opakovaného zabitia z nedbanlivosti. Tento trest sa odpykáva vo väzení.

Konanie pred vyšetrovacím senátom

Toto konanie môžete využiť buď na zrušenie obmedzujúcich opatrení alebo vyšetrovacej väzby, alebo na podanie sťažnosti na nezrovnalosti počas prípravného konania.

Kto nesie zodpovednosť za priebeh každej fázy?

Predbežné preskúmanie vykonávajú vyšetrovatelia a prokurátor.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu vykonávajú uvedené osoby vrátane vyšetrujúceho sudcu a trestné vyšetrovanie alebo vyšetrovanie vykonáva len vyšetrujúci sudca.

Zatknutie nariaďuje vyšetrovací senát alebo vyšetrujúci sudca. V prípadoch, keď bol podozrivý zadržaný pri páchaní trestného činu, majú vyšetrovatelia a príslušníci polície povinnosť a všetci občania právo páchateľa zadržať. Zbavenie osobnej slobody a umiestnenie do vyšetrovacej väzby nariaďuje vyšetrujúci sudca so súhlasom prokurátora a vyšetrovacieho senátu.

Konanie pred vyšetrovacím senátom vedú trojčlenné súdne rady v prítomnosti prokurátora.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdite podrobnejšie informácie o svojich právach počas vyšetrovania.

Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu (1)

Čo je účelom týchto postupov?

Prostredníctvom predbežného preskúmania prokurátor stanoví, či je obvinenie odôvodnené a rozhodne o začatí trestného stíhania.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu prebieha najmä v prípadoch, keď bol podozrivý pristihnutý pri čine alebo ak by oneskorenie mohlo viesť k bezprostrednému riziku (napr. k strate odtlačkov nôh alebo prstov).

Vyšetrovanie trestného činu sa vykonáva len v prípade závažnejších trestných činov alebo priestupkov. Predbežné vyšetrovanie trestného činu a vyšetrovanie trestného činu prebieha s cieľom nájsť, zhromaždiť a zaevidovať dôkazy a zaistiť stopy trestného činu.

Kto nesie zodpovednosť v tejto fáze?

Predbežné preskúmanie vykonávajú vyšetrovatelia a prokurátor.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu vykonávajú uvedené osoby vrátane vyšetrujúceho sudcu.

Vyšetrovanie trestného činu vedie len vyšetrujúci sudca.

Predbežné preskúmanie a predbežné vyšetrovanie trestného činu vedie prokurátor priestupkového súdu a vyšetrovanie trestného činu prokurátor odvolacieho súdu.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Predbežné preskúmanie trvá 4 – 8 mesiacov. Vyšetrovanie trestného činu trvá maximálne 18 mesiacov. Ak sa vedie doplňujúce vyšetrovanie, toto trvá 3 – 5 mesiacov.

Vo väčších mestách môže byť táto lehota dlhšia. Za nedodržanie lehoty sa neukladajú žiadne sankcie.

Lehota na poskytnutie výpovede počas predbežného preskúmania a podanie námietok počas predbežného vyšetrovania a vyšetrovania je minimálne 48 hodín, pričom je možné ju predĺžiť.

Pre prípad, že pri prvých dvoch konaniach nedodržíte lehotu, nie sú stanovené žiadne sankcie. Ak sa však táto lehota nedodrží v prípade vyšetrovania trestného činu, vyšetrujúci sudca má právo vydať súdny príkaz na predvedenie obžalovaného na súd násilím a / alebo zatykač.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Akonáhle budete vyzvaný, aby ste sa zúčastnili na uvedených konaniach, máte právo:

 • požiadať vyšetrovateľa o fotokópiu všetkých relevantných právnych dokumentov vrátane opisu obvinení, a to na vlastné náklady,
 • požiadať o časový limit minimálne 48 hodín a
 • zabezpečiť si advokáta.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno. Tlmočník vyšetrovateľom pretlmočí vaše svedectvo, rovnako ako vaše otázky.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Keď budete predvedený pred vyšetrovateľa, môžete požiadať o oboznámenie vášho advokáta alebo o možnosť zatelefonovať mu. Takisto máte právo odmietnuť vypovedať, kým nepríde váš advokát.

Príslušné orgány musia zabezpečiť, aby bol počas výsluchu prítomný tlmočník. V ostatných prípadoch musí prítomnosť tlmočníka v prípade, že ho potrebujete, zabezpečiť váš advokát.

Musí ma povinne zastupovať advokát? Môžem si vybrať svojho advokáta?

Prítomnosť advokáta je povinná len v prípade závažných trestných činov. Svojho advokáta si môžete vybrať sám. Ak v prípade spáchania závažného trestného činu nemáte k dispozícii advokáta, vyšetrujúci sudca vám počas vyšetrovania jedného pridelí.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som tieto informácie poskytnúť?

Môžete byť požiadaný, aby ste vypovedali v súvislosti s vaším obvinením. Máte právo čiastočne alebo úplne nevypovedať a právo nesvedčiť vo svoj neprospech. Môžete odmietnuť vypovedať o čomkoľvek, čo by mohlo mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Máte právo telefonicky kontaktovať svoju rodinu alebo priateľov. Návštevy členov rodiny a vo výnimočných prípadoch aj priateľov, sú povolené.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak máte zdravotné problémy, môžete požiadať o návštevu lekára.

Môžem kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nie, nemusíte.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

V Grécku zákon účasť prostredníctvom videokonferencie neumožňuje.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Za akých okolností môžem byť držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo prepustený na slobodu?

Vo vyšetrovacej väzbe budete zadržiavaný v prípade, ak existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin a

 • nemáte v Grécku známu adresu,
 • podnikli ste kroky na opustenie krajiny,
 • v minulosti ste unikali pred spravodlivosťou,
 • boli ste odsúdený za útek z väzenia alebo za pomoc zadržanej osobe na úteku alebo ste porušili obmedzenia týkajúce sa miesta pobytu, ako aj vtedy, ak
 • existujú dôvody domnievať sa, že by ste mohli ujsť,
 • ste už boli v minulosti odsúdený, a teda existuje veľká pravdepodobnosť, že opäť spáchate trestný čin.

Takisto vám môžu byť uložené obmedzujúce opatrenia alebo môžete byť prepustený.

Aké sú moje práva / povinnosti?

Máte právo nahliadnuť do súdneho spisu a určiť dvoch advokátov. Na výsluch sa musíte dostaviť osobne, pretože prítomnosť len vášho advokáta nie je dostačujúca.

Ak vyšetrujúci sudca rozhodne, že musíte byť dočasne umiestnený do vyšetrovacej väzby, môžete sa do 5 dní odvolať na vyšetrovacom senáte. Proti rozhodnutiu o vašom umiestnení do vyšetrovacej väzby s cieľom jeho zrušenia alebo nahradenia inými obmedzujúcimi opatreniami sa môžete odvolať aj u samotného vyšetrovacieho sudcu alebo na vyšetrovacom senáte.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno, pokiaľ nebolo stanovené inak.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

Viac informácií o svojich právach nájdete v časti Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4).

Môžem sa odvolať?

Ak bolo v rámci prípravného konania prijaté neplatné opatrenie, môžete sa odvolať na vyšetrovacom senáte a požiadať o jeho zrušenie a o opakovanie prípravného konania.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Svoju vinu môžete priznať v ktorejkoľvek fáze predchádzajúcej súdnemu procesu. Svoje priznanie môžete aj odvolať. Súd v každom prípade vaše priznanie posúdi.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť, možno ich len spresniť. Nie je možné pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste trestný čin proti občanovi Grécka spáchali v inej krajine a tento čin je v gréckom práve klasifikovaný ako závažný trestný čin alebo ako priestupok. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Na takéto informácie máte nárok, pretože ste oprávnený nahliadnuť do všetkých dokumentov súdneho spisu, ktoré zahŕňajú aj výpovede svedkov. Tieto informácie môžete získať pred svojou obhajobou, ako aj po nej.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vyšetrovateľ je povinný poskytnúť vám fotokópiu súdneho spisu a ukázať vám všetok relevantný materiál predtým, ako o to požiadate.

Budem požiadaný o poskytnutie informácií o mojom registri trestov?

Vyšetrujúcemu sudcovi bude počas vyšetrovania trestného činu poskytnutý váš záznam z registra trestov.

Zatknutie / obmedzujúce opatrenia na slobode / vyšetrovacia väzba (2)

Prečo sa prijímajú tieto opatrenia?

V prípade, že bol páchateľ prichytený pri páchaní trestného činu sa jeho zatknutím zabezpečí, že bude postavený pred spravodlivosť. V ostatných prípadoch zatknutia, umiestnenia do vyšetrovacej väzby a stanovenia opatrení pre voľný pohyb je cieľom zabezpečiť, aby bol obžalovaný predvedený pred orgány činné v trestnom konaní a súdne orgány.

Kto nesie zodpovednosť?

Zatknutie nariaďuje buď vyšetrovací senát alebo vyšetrujúci sudca. Nariaďujú aj umiestnenie do vyšetrovacej väzby a stanovenie obmedzujúcich opatrení. V prípade, že bol páchateľ prichytený pri páchaní trestného činu, môže zatknutie nariadiť vyšetrovateľ alebo príslušník polície.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Po zatknutí musíte byť predvedený pred prokuratúru do 24 hodín. V prípade nedodržania tejto lehoty to pre vás nemá žiadne dôsledky. Lehota sa vzťahuje aj na povinnosť hlásiť sa v pravidelných intervaloch na polícii. V prípade, že túto lehotu nedodržíte, povinnosť hlásiť sa môže nahradiť umiestnenie do vyšetrovacej väzby.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak ste boli prichytený pri páchaní trestného činu, po vašom zatknutí vás príslušníci polície musia informovať o dôvode vášho zatknutia. Ak ste boli predvedený pred vyšetrujúceho sudcu, budete plne informovaný o obvineniach, ktorým čelíte. To isté platí aj v prípade opatrení stanovených na obmedzenie vašej slobody a v prípade vzatia do vyšetrovacej väzby.

Skôr, ako bude v tejto veci prijaté rozhodnutie, mali by ste mať od vyšetrujúceho sudcu k dispozícii všetky príslušné právne dokumenty.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, musíte to okamžite oznámiť a požiadať o tlmočníka. Tlmočník pretlmočí všetko, čo poviete, ako aj všetky kladené otázky a predložené dokumenty.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

V prípade vášho zatknutia môžete požiadať o okamžité upovedomenie vášho advokáta alebo o telefonický hovor. Okrem toho máte počas jeho neprítomnosti právo odmietnuť vypovedať.

Ak nepoznáte žiadneho advokáta, môžete kontaktovať svoje veľvyslanectvo alebo miestu advokátsku komoru. Tlmočníka na komunikáciu s vaším advokátom nezabezpečujú vyšetrovacie orgány, ale vy sami. V prípade opatrení obmedzujúcich slobodu vášho pohybu alebo umiestnenia do vyšetrovacej väzby sa najprv poraďte so svojím advokátom. Ten sa vyjadrí vo vašom mene a počas vyšetrovania trestného činu vás bude zastupovať.

Musí ma zastupovať advokát? Môžem si vybrať svojho advokáta?

Prítomnosť advokáta je povinná len v prípade závažných trestných činov. Máte právo vybrať si svojho advokáta. Ak v prípade spáchania závažného trestného činu nemáte advokáta k dispozícii, vyšetrujúci sudca vám počas vyšetrovania jedného pridelí, ak o to požiadate.

Môžem byť požiadaný o poskytnutie informácií? Musím poskytnúť informácie, o ktoré som požiadaný?

Budete požiadaný, aby ste vypovedali v súvislosti s vaším obvinením. Môžete odmietnuť vypovedať o čomkoľvek, čo by mohlo mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Máte právo požiadať vyšetrovateľov o kontakt s nimi.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno, ak máte zdravotné problémy.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nie je to vaša povinnosť, pokiaľ nie je potrebná osobná prehliadka.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

Vyšetrovanie trestného činu prostredníctvom videokonferencie ešte nie je upravené zákonom.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Za akých okolností môžem byť držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo prepustený na slobodu?

Ak vyšetrujúci sudca súhlasí s prokurátorom alebo ak to nariadi vyšetrovací senát, budete umiestnený do vyšetrovacej väzby. Do vyšetrovacej väzby budete umiestnený v prípade, že existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin a:

 • nemáte v Grécku známu adresu,
 • podnikli ste kroky na opustenie krajiny,
 • v minulosti ste unikali pred spravodlivosťou,
 • boli ste odsúdený za útek z väzenia alebo za pomoc zadržanej osobe na úteku, alebo ste porušili obmedzenia týkajúce sa miesta pobytu, ako aj vtedy, ak
 • existujú dôvody domnievať sa, že by ste mohli ujsť,
 • ste už boli v minulosti odsúdený.

Takisto vám môžu byť uložené reštriktívne opatrenia alebo môžete byť prepustený.

Aké sú moje práva a povinnosti?

Máte právo nahliadnuť do súdneho spisu a určiť dvoch advokátov. Ak ste boli umiestnený do vyšetrovacej väzby, môžete sa proti rozhodnutiu vyšetrujúceho sudcu odvolať na vyšetrovacom senáte do 5 dní. Proti rozhodnutiu o vašom umiestnení do vyšetrovacej väzby s cieľom jeho zrušenia alebo nahradenia opatreniami obmedzujúcimi vašu slobodu pohybu sa môžete odvolať aj u samotného vyšetrovacieho sudcu alebo na vyšetrovacom senáte.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete tak urobiť po tom, ako si odsedíte trest a za predpokladu, že neboli stanovené žiadne opatrenia, ktoré by vám bránili opustiť Grécko.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

Informácie o svojich právach nájdete v časti Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4).

Môžem sa odvolať?

Ak bolo v rámci prípravného konania prijaté neplatné opatrenie, môžete sa odvolať na vyšetrovacom senáte a požiadať o jeho zrušenie a o opakovanie prípravného konania.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo poznať svoju vinu, pričom by to pre vás zo zákona nemalo mať žiadne pozitívne alebo negatívne dôsledky.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť; možno ich len spresniť. Nemožno pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste trestný čin proti občanovi Grécka spáchali v inej krajine. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Určite. Po vašom zatknutí a po začatí predbežného alebo hlavného vyšetrovania musíte byť o tom informovaný predtým, ako o to požiadate.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vyšetrovateľ je povinný poskytnúť vám fotokópie všetkých dokumentov súdneho spisu predtým, ako o to požiadate.

Budem požiadaný o poskytnutie informácií o mojom registri trestov?

Nie. O tieto informácie bude požiadané príslušné oddelenie.

Konanie pred vyšetrovacím senátom (3)

Čo je účelom tejto fázy?

Vyšetrovacie senáty sú súdne orgány zodpovedné za prípravné konanie. Dohliadajú na legitimitu opatrení, ktoré prijímajú vyšetrovatelia, a rozhodujú o tom, či by mal byť obžalovaný umiestnený do vyšetrovacej väzby alebo nie, či by sa mali stanoviť opatrenia obmedzujúce slobodu pohybu alebo nie, rozhodujú o ďalších citlivých otázkach týkajúcich sa prípravného konania a rozhodujú o tom, či by mal byť obžalovaný predvedený pred súd alebo prepustený.

Kto nesie zodpovednosť v tejto fáze?

Vyšetrovacie senáty tvoria 3 sudcovia a vyšetrovací senát priestupkového súdu, vyšetrovací senát odvolacieho súdu a vyšetrovací senát kasačného súdu.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Áno, existuje lehota a v prípade, že ju nedodržíte, nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Od sekretariátu súdnej rady môžete získať informácie o napredovaní vášho prípadu a budete náležite informovaný o všetkých rozhodnutiach.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak ste boli predvolaný pred súdnu radu, máte nárok na služby tlmočníka.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Máte nárok na právne poradenstvo a so svojím advokátom môžete komunikovať v každej fáze vyšetrovania. V prípade potreby prekladu ho musíte zabezpečiť vy alebo váš advokát.

Musím mať advokáta? Môžem si vybrať svojho vlastného advokáta?

Nie je to povinné. Ak si to želáte, môžete sa zastupovať sám alebo vás môže zastupovať advokát. Máte právo vybrať si svojho advokáta v prípade, že vám nebol pridelený.

Môžem byť požiadaný o poskytnutie informácií? Musím vypovedať?

Môžete byť požiadaný o poskytnutie informácií týkajúcich sa trestného činu, z ktorého ste obvinený. Máte právo nevypovedať a teda svedčiť vo svoj neprospech. Môžete odmietnuť odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Áno, môžete. Ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, môžete tak urobiť počas návštevných hodín.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno, ak máte zdravotné problémy.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Môžete byť prítomný len v prípade, ak o to požiadate a súd to povolí.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie atď.?

Konanie prostredníctvom videokonferencie ešte nie je upravené zákonom.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem prepustený na slobodu? Za akých okolností?

Ak to nariadi vyšetrovací senát, budete umiestnený do vyšetrovacej väzby. Takisto môžu byť uložené opatrenia týkajúce sa vašej slobody pohybu alebo môžete byť prepustený.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete tak urobiť po tom, ako si odsedíte trest a za predpokladu, že neboli stanovené žiadne opatrenia, ktoré by vám bránili opustiť Grécko.

Budem požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, vzoriek môjho genetického materiálu (DNA) (napr. vlasov, slín) alebo iných telesných tekutín?

Vyšetrovací senát to môže nariadiť.

Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Prehliadke sa nemusíte podrobiť na príkaz rady, ale na príkaz vyšetrovateľa alebo v rámci predbežného vyšetrovania. V takýchto prípadoch môžete požiadať, aby bol pri prehliadke prítomný váš advokát.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Vo fáze vyšetrovania súdnou radou nemôže byť nariadená prehliadka takéhoto typu.

Môžem sa odvolať?

Existujú opravné prostriedky, ktoré môžete použiť na odvolanie sa proti rozhodnutiu súdnych rád.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať svoju vinu a môžete tak urobiť predložením vyhlásenia súdnym radám. Takéto vyhlásenia sú záväzné a môžu ovplyvniť rozhodnutie súdu.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť. Rada ju môže len presnejšie špecifikovať. Nemožno pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste v inej krajine spáchali trestný čin proti občanovi Grécka. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčili proti mne?

Samozrejme, informovaný môžete byť počas tejto fázy ako aj pred ňou. Máte právo byť informovaný o všetkých detailoch súdneho spisu.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Nie, o tieto informácie bude požiadané príslušné oddelenie.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4)

Budem požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, vzoriek môjho genetického materiálu (DNA, napr. vlasov, slín) alebo iných telesných tekutín?

V prípade zatknutia budete požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, pričom vašou povinnosťou je tak urobiť. Takisto ste povinný poskytnúť vzorku vašej DNA v prípade, že existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin. V prípade pozitívneho výsledku na DNA máte právo požiadať o jej opätovné testovanie; ak o to nepožiadate, odobratý genetický materiál bude zničený.

Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Ak to osoba, ktorá vedie vyšetrovanie považuje za vhodné, budete sa musieť osobnej prehliadke podrobiť. Táto prehliadka nesmie byť urážkou vašej dôstojnosti a musí sa vykonať v súkromí. V prípade, že ste ženského pohlavia, musí prehliadku vykonať žena. Ak budete požiadaný o odovzdanie určitého predmetu alebo dokumentu, a vy tak urobíte, nemali by ste byť podrobený osobnej prehliadke.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom môže byť prehľadaný za predpokladu, že túto prehliadku vykonáva súdny úradník a vyšetrovateľ v kontexte vyšetrovania alebo predbežného vyšetrovania. Vozidlo bude prehľadané v prípade, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v ňom bol spáchaný trestný čin alebo ak je to absolútne nevyhnutné.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 – Moje práva na súde

Predbežné konanie

Kto a akým spôsobom ma upozorní na to, aby som sa dostavil na súd?

Prokurátor vypracuje obžalobu, určí dátum pre predvolanie na súd a predvolá obžalovaného, žalobcu a svedkov minimálne 15 dní pred súdnym konaním alebo 30 dní v prípade, že žijú v iných európskych krajinách.

Postup počas súdneho konania

Ktorý súd bude viesť pojednávanie?

Hlavnými trestnými súdmi sú magistrátny súd pre porušovanie právnych predpisov („Magistrates’ Court for infringements“), priestupkový súd v prípade priestupkov a trojčlenný odvolací súd alebo zmiešaná veľká porota pre závažné trestné činy. V princípe je príslušným súdom súd, ktorý je kompetentný pre miestnu oblasť, kde bol trestný čin spáchaný.

Bude súdne konanie verejne?

Áno, pokiaľ publicita nebude mať nepriaznivý vplyv na verejnú morálku alebo pokiaľ neexistujú dôvody na ochranu súkromia sporných strán.

Kto bude prípad rozhodovať?

Toto rozhodnutie prijímajú sudcovia nižších súdov a zostava sudcov a poroty v zmiešanej veľkej porote.

Môže byť obžaloba počas súdneho konania pozmenená?

Obžalobu je možné zmeniť na podobnú. Súd vydáva rozhodnutie o tom, čo je skutočnou právnou definíciou faktov, ktoré predstavujú predmet prípadu, alebo o väčšine presnejších špecifikácií.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho konania priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Ak ste priznali svoju vinu v súvislosti s konkrétnym obvinením, súd vám na základe vášho priznania uloží trest. V súvislosti s uložením trestu sa s vami môže zaobchádzať zhovievavejšie.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Musím sa zúčastniť na súdnom konaní?

Na súdnom konaní nemusíte byť prítomný. Pokiaľ súd nepovažuje vašu prítomnosť za potrebnú, môže vás zastupovať váš advokát.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inom členskom štáte?

Nemôžete, pretože takýto spôsob účasti zákon zatiaľ neumožňuje.

Budem prítomný počas celého súdneho konania?

Počas súdneho konania nemusíte byť prítomný. Môžete sa dostaviť na pojednávanie a potom odísť, pričom vás bude aj ďalej zastupovať váš advokát.

Budem mať k dispozícii tlmočníka v prípade, že nerozumiem, o čo ide?

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom sa vedie súdne konanie, súd je povinný prideliť vám tlmočníka.

Musím mať advokáta? Bude mi advokát pridelený? Môžem advokáta vymeniť?

Advokáta musíte mať iba v prípade spáchania závažného trestného činu a na kasačnom súde. Ak nie ste schopní zabezpečiť si advokáta, súd je povinný vám ho prideliť. Máte právo vymeniť svojho advokáta, ak ho na vyššom súde vymenoval samotný súd (ex officio).

Môžem prehovoriť k súdu? Musím počas súdneho konania prehovoriť?

Môžete, ale nemusíte. Máte právo nevypovedať.

Aké sú následky, ak počas súdneho konania nebudem hovoriť pravdu?

Máte právo nepovedať pravdu. Pokiaľ obžalovaný nehovorí pravdu, nejde o trestný čin.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Môžem napadnúť dôkazy použité proti mne?

Môžete, máte právo urobiť tak počas svojej obhajoby alebo tým, že budete vypovedať, čím vyvrátite dôkazy, alebo predvolaním vlastných svedkov.

Aký druh dôkazov môžem predložiť súdu na svoju obhajobu?

Môžete predložiť listinný dôkaz, predvolať svedkov alebo znalcov.

Za akých okolností môžem predložiť takéto dôkazy?

Nie sú stanovené žiadne predbežné podmienky; dôkazy môžete predložiť súdu bez toho, aby ste o tom niekoho upovedomili.

Môžem si na hľadanie dôkazov najať súkromného detektíva? Sú takéto dôkazy prípustné?

Môžete tak urobiť a takéto dôkazy budú prípustné, ak boli získané zákonným spôsobom.

Môžem predvolať svedkov na svoju obhajobu?

Môžete predvolať toľko svedkov, koľko potrebujete, súd musí povoliť vypočutie maximálne toľkých svedkov obhajoby, koľko bolo svedkov obžaloby.

Môžem ja alebo môj advokát vypočuť ostatných svedkov v tomto prípade? Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpoveď?

Obaja môžete klásť otázky a spochybniť ich dôkaznú výpoveď.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Trest odňatia slobody na viac ako 6 mesiacov sa zohľadní v prípade, ak sa vynesie rozsudok o vine a keď o rozsudku rozhoduje súd.

Zohľadní sa predchádzajúce odsúdenie v inom členskom štáte?

Iba v prípade, ak bolo zaznamenané do vášho registra trestov.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Aký je možný výsledok súdneho konania?

Oslobodenie obžalovaného, keď súd nie je presvedčený alebo pochybuje o tom, že obžalovaný spáchal trestný čin, alebo z iných právnych dôvodov, a keď existujú dôvody pre upustenie od trestu (napr. v prípade skutočnej ľútosti).

Usvedčenie obžalovaného a uloženie trestu, keď je súd presvedčený, že obžalovaný spáchal trestný čin.

Pozastavenie trestného stíhania v prípade, keď obžalovaný umrie, obeť stiahne žalobu, trestný čin je premlčaný alebo sa na samotný trestný čin vzťahuje amnestia.

V prípade vyhlásenia trestného stíhania za neprípustné, keď už bolo vydané príslušné rozhodnutie, nebude vznesené obvinenie (v prípade potreby), sťažnosť alebo povolenie na trestné stíhanie.

Súhrn možných trestov

Hlavné tresty: trest odňatia slobody (doživotie alebo v dĺžke 5 – 20 rokov), uväznenie (10 dní – 5 rokov), zadržanie (1 deň – 1 mesiac), peňažný trest (150 –15 000 EUR), pokuta (29 – 590 EUR), väzenie v centre pre mladistvých alebo umiestnenie v psychiatrickom zariadení.

Doplňujúce tresty: zbavenie občianskych práv, zákaz vykonávania profesie, zverejnenie rozsudku.

Bezpečnostné opatrenia: zadržanie páchateľov trestnej činnosti, ktorí nie sú považovaní za trestne zodpovedných, umiestnenie alkoholikov a drogovo závislých osôb do detoxikačných centier, odporúčanie do pracovných stredísk, zákaz pobytu v danej oblasti, vyhostenie cudzích štátnych príslušníkov a zhabanie majetku.

Akú úlohu zohráva obeť počas súdneho konania?

Obeť sa zúčastňuje buď ako strana sporu alebo ako svedok. Ako strana sporu (alebo „civilný žalobca vyvracajúci dôkazy“) sa zúčastňuje na súdnom konaní s cieľom získať kompenzáciu vo forme finančného odškodnenia za emocionálnu ujmu alebo duševné utrpenie, alebo ako svedok s cieľom podporiť vyšetrovanie prípadu.

Ak sa obeť zúčastňuje ako civilný žalobca, musí to uviesť pred predložením dôkazov.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu a / alebo rozsudku?

Proti rozsudku sa môžete odvolať. Právo na odvolanie závisí od typu a závažnosti rozsudku, ako aj od toho, ktorý súd ho vydal.

Napríklad:

 • v prípade jednočlenného priestupkového súdu máte právo odvolať sa, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 60 dní alebo peňažný trest vo výške viac ako 1 000 EUR,
 • v prípade trojčlenného priestupkového súdu a súdu, na ktorom sa pojednáva o odvolaní proti rozhodnutiam priestupkového súdu, sa máte právo odvolať, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 4 mesiace alebo na peňažný trest vo výške viac ako 1 500 EUR,
 • v prípade zmiešanej veľkej poroty alebo pojednávania o odvolaní na trojčlennom súde proti rozsudku za spáchanie závažného trestného činu sa máte právo odvolať, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 2 roky v prípade spáchania závažného trestného činu, alebo na viac ako 1 rok v prípade priestupku.

Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa môžete odvolať iba v prípade, že ste boli oslobodený z dôvodu skutočnej ľútosti alebo že ste boli obhajovaný na základe dôvodov, ktoré odrážajú vaše dobré meno.

Ako sa môžem odvolať?

Na podanie odvolania je potrebné písomne ho vypracovať a predložiť kancelárii súdu, ktorý vydal príslušné rozhodnutie, pričom je potrebné uviesť dôvod odvolania, adresu vášho bydliska a meno vášho advokáta.

Odvolanie môžete podať do 10 dní od rozhodnutia súdu, prípadne jeho kancelárii, ak ste boli súdený vo vašej neprítomnosti. Ak však žijete v zahraničí a bol vydaný kontumačný rozsudok alebo ak adresa vášho bydliska nie je známa, tento termín sa predĺži na 30 dní od dátumu predloženia dokumentov.

Na základe čoho sa možno odvolať?

Odvolanie môže byť založené buď na faktoch prípadu alebo na interpretácii zákona.

Čo sa stane, ak podám odvolanie?

O prípade bude znovu pojednávať súd druhého stupňa.

Čo sa stane, keď budem v čase podania odvolania vo väzení?

Odvolanie bude odovzdané prokuratúre, stanoví sa dátum pojednávania a vy budete predvolaný pred súd. Za určitých zákonných podmienok môžete požiadať o pozastavenie výkonu trestu až do odvolacieho konania.

Aký je termín vypočutia odvolania?

Zvyčajne 1 až 3 roky v závislosti od priestupku, sídla súdu a od toho, či sa obžalovaný nachádza alebo nenachádza vo väzbe.

Môžem v priebehu odvolania požiadať o predloženie nových dôkazov?

Áno, na odvolacom súde môžete požiadať o predloženie nových dôkazov. Postup je rovnaký ako pri prvom súdnom pojednávaní. Sudcovia, ktorí o prípade pojednávali na súde prvého stupňa nemôžu o tomto prípade pojednávať na súde druhého stupňa. Preskúma sa skutočnosť, či bolo odvolanie riadne podané a či bolo podané v stanovenej lehote.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Ak sa na pojednávanie nedostavíte osobne alebo prostredníctvom svojho advokáta, vaše odvolanie bude zamietnuté a bude potvrdený rozsudok nižšieho súdu. Ak sa na pojednávanie dostavíte osobne alebo prostredníctvom svojho advokáta, o prípade sa bude znovu pojednávať a môžete požiadať o predloženie nových dôkazov.

Ako môže súd rozhodnúť?

Odvolací súd nemá právomoc stanoviť vyšší trest ako ten, ktorý uložil nižší súd. Môže vás však oslobodiť, znížiť váš trest alebo uložiť rovnaký trest ako bol ten, ktorý vám uložil nižší súd.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné / neúspešné?

Ak sa potvrdia dôvody odvolania, odvolací súd vás môže oslobodiť alebo môže váš trest znížiť; v opačnom prípade zostane v platnosti rozsudok súdu prvého stupňa.

Existuje právo na ďalšie odvolanie na inom alebo vyššom súde?

Nie, jediné, čo sa môže stať, je zrušenie rozsudku súdu druhého stupňa v prípade právnych nezrovnalostí.

Ak bolo pôvodné rozhodnutie nesprávne, budem mať nárok na odškodnenie?

V prípade nespravodlivého odsúdenia súdom prvého stupňa neexistuje žiadne ustanovenie na vyplatenie odškodnenia, ledaže ste si odpykali trest a potom ste boli na základe odvolania oslobodený.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Zachová sa len záznam o rozsudku odvolacieho súdu. Predchádzajúci rozsudok bude odstránený.

Kedy je rozsudok právoplatný?

Rozsudok nadobudne právoplatnosť v prípade, ak sa proti rozhodnutiu súdu druhého stupňa nepodá odvolanie v právnej veci, alebo ak bolo toto odvolanie podané a následne zamietnuté Najvyšším kasačným súdom (Areios Pagos).

Pochádzam z iného členského štátu. Môžu ma po súdnom konaní poslať späť do tohto štátu?

Ak súd nariadi vaše vyhostenie, môžete byť poslaný späť do vašej krajiny. Aby ste mohli byť vyhostený, musíte byť odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne 3 mesiace, alebo musí byť vydaný príkaz na vaše vyhostenie v rámci doplnkového trestu, prípadne musia byť zavedené bezpečnostné opatrenia. Vyhostenie je povinné a doživotne platné najmä v prípade odsúdenia za závažné trestné činy týkajúce sa drog.

Uskutoční sa vyhostenie okamžite?

Nie, najprv musíte nastúpiť na výkon trestu. Vo výnimočnom prípade, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke do 5 rokov a ak bol vydaný príkaz na vaše vyhostenie, môže súd rozhodnúť o zrušení vášho rozsudku a povoliť vaše okamžité vyhostenie.

Vyhostenie sa musí nariadiť ako súčasť rozhodnutia súdu v prípade, keď rozsudok nebol zrušený a nastúpili ste na výkon trestu.

Môžete sa odvolať v prípade, keď tento príkaz vydal súd prvého stupňa a keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody, proti ktorému existuje možnosť odvolania. Odvolanie musíte podať v kancelárii súdu prvého stupňa.

Môžem byť za rovnaký trestný čin znovu súdený v inom členskom štáte?

Závisí to od právnych predpisov daného štátu.

Budú informácie o mojom obvinení a / alebo odsúdení zaznamenané v mojom registri trestov?

Tieto informácie budú vo vašom registri trestov zaznamenané iba v prípade, keď bude rozhodnutie o vašom odsúdení nezvratné. Tieto informácie budú do registra trestov oficiálne zaznamenané.

Váš záznam v registri trestov sa odstráni:

 • po vašom úmrtí alebo po dosiahnutí veku 80 rokov,
 • ak ste boli odsúdený s odkladom výkonu trestu na 5 rokov po skončení obdobia pozastavenia za predpokladu, že tento rozsudok nebol medzičasom zrušený alebo odvolaný,
 • ak od trestu odňatia slobody na 1 mesiac za úmyselne spáchaný trestný čin alebo na 2 mesiace za trestný čin spáchaný z nedbalosti uplynulo 10 rokov, za predpokladu, že ste medzičasom neboli odsúdený za iné trestné činy.

Váš súhlas s uchovávaním týchto informácií nie je potrebný.

V prípade sporu môžete prokurátora požiadať, aby rozhodol priestupkový súd. Následne môžete proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na vyšetrovací senát pre priestupky, a to do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Drobné dopravné priestupky

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Dopravné priestupky, ako napr. prekročenie rýchlosti, jazda po požití alkoholu, nezapnutý bezpečnostný pás, prejazd na červenú alebo nezastavenie na značke STOP, nedodržanie nariadení týkajúcich sa zastavenia alebo parkovania, telefonovanie počas vedenia motorového vozidla atď. sa prevažne riešia správnym konaním. Týmito priestupkami sa vo všeobecnosti zaoberá príslušný policajný orgán.

Aký je postup?

Bude vám vystavený pokutový lístok, na ktorom bude uvedený priestupok, ktorého ste sa dopustili. Na tomto lístku bude uvedené správne opatrenie a / alebo finančná pokuta, ktorá vám bola uložená, a na základe toho sa budete musieť dostaviť na príslušný policajný orgán.

Aké sú prípadné sankcie?

Osobám obvineným z dopravného priestupku sa zvyčajne uloží správna pokuta (od 40 do 2 000 EUR), prípadne sa im uložia iné správne opatrenia, ako je odobratie vodičského preukazu alebo dočasné odobratie súvisiacich dokladov, ako sú evidenčné číslo vozidla a štátne poznávacie značky.

Sú štátni príslušníci iného členského štátu stíhaní za porušenie tohto druhu?

Ak sa cudzí štátni príslušníci dopustili porušenia predpisov v Grécku, môžu byť stíhaní.

Môžem vzniesť námietky?

Námietky proti správnej sankcii môžete predložiť do troch dní orgánu, ktorého príslušník vám dal pokutu. Ak sa vašej námietke nevyhovie, musíte uhradiť relevantnú sumu príslušnému orgánu miestnej správy.

Navyše, ak vám bolo uložené správne opatrenie, môžete sa dostaviť na príslušné policajné oddelenie a predložiť námietky.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Tieto priestupky nebudú zaznamenané do vášho registra trestov, pretože sa riešia na administratívnej úrovni a ukladá sa len správna sankcia.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo infraštruktúry, dopravy a sietí

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.