Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Írsko

Získanie nezávislého právneho poradenstva je v prípade, že sa nejakým spôsobom stanete účastníkom trestného konania, veľmi dôležité. Na informačných stránkach získate informácie o tom, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný právnym zástupcom. Nájdete tam aj informácie o tom, čo môže pre vás právny zástupca urobiť. Tieto všeobecné informačné stránky vám poskytnú informácie o tom, ako nájsť právneho zástupcu a ako budú zaplatené náklady na právneho zástupcu, ak si ho nemôžete dovoliť zaplatiť.

Autor obsahu
Írsko

Ako nájsť právneho zástupcu

Ak ste vo väzbe a potrebujte právneho zástupcu, Gardaí má k dispozícii zoznam právnych zástupcov, ktorí sú pripravení prísť a stretnúť sa s vami okamžite, aby vám poradili. Tento zoznam obsahuje mená právnych zástupcov, o ktorých sa vie, že sú kedykoľvek pripravení navštíviť Garda stanice.

Ak nie ste vo väzbe, ale vyžadujete právne poradenstvo od právneho zástupcu v oblasti trestného práva, môžete sa obrátiť na právnickú spoločnosť Írska, ktorá vám poskytne mená právnych zástupcov v oblasti trestného práva, ktorí obhajujú osoby v trestnom konaní. Táto spoločnosť vám nemôže odporučiť konkrétnu firmu.

Lepším spôsobom, ako si nájsť právneho zástupcu, ktorý sa špecializuje na túto prácu, je ústnym podaním, ak poznáte ľudí, ktorí sa predtým ocitli v podobnej situácii. Prípadne by ste mohli využiť internet, keďže mnoho právnických firiem má v súčasnosti webové stránky, na ktorých je uvedený druh práce, v ktorej sú najlepšie.

Zaplatenie za právneho zástupcu

V Írsku existuje systém právnej pomoci, v rámci ktorého sa osobe podozrivej alebo obvinenej z trestného činu môžu za určitých okolností poskytnúť služby právneho zástupcu bezplatne.

Ak ste boli zadržaný na Garda stanici za účelom vypočutia v súvislosti s trestným činom a nepracujete alebo vaša mzda je nízka, pravdepodobne budete mať právo na bezplatné služby právneho zástupcu v rámci systému právneho poradenstva Garda stanice. Musíte podpísať formulár pre vášho právneho zástupcu, ktorý obsahuje vyhlásenie, že zarábate menej ako je povolený limit 20 316,00 EUR alebo poberáte sociálne dávky. Nie je potrebná žiadna ďalšia administratívna práca.

Ak ste boli obvinený zo spáchania trestného činu, potom máte právo požiadať o právnu pomoc u sudcu na súde, na ktorý sa dostavíte. Nazýva sa to potvrdenie na bezplatnú právnu pomoc. Vás právny zástupca vám pomôže podať žiadosť na súd. Ak nemáte právneho zástupcu, sudca vám často ponúkne právnu pomoc a vyberie vám právneho zástupcu. Ak sa obvinenie týka závažného trestného činu a vy nepracujete, pravdepodobne vám bude poskytnutá právna pomoc. Ak pracujete, pravdepodobne budete musieť vyplniť formulár, v ktorom oznámite svoje príjmy a výdavky.

Súvisiace odkazy

Právna pomoc v oblasti trestného právahttp://www.legalaid.ie/

Právnická spoločnosť Írska

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.