Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Lotyšsko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o drobných priestupkoch, ako napr. dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Lotyšsko

Zhrnutie trestnoprávneho konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestnoprávneho konania:

  • vyšetrovanie,
  • trestné konanie,
  • vypočutie veci na súde prvého stupňa,
  • preskúmanie prípadu na odvolacom súde,
  • preskúmanie prípadu na najvyššom súde,
  • preskúmanie aktuálnych rozhodnutí súdu.

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach.

Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnych konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

  • Vyšetrovanie
  • Žaloba
  • Určité procesné kroky

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Zákon o trestnoprávnom konaní

Trestné právo

Orgány štátnej polície

Úrad prokurátora

Advokátska komora Lotyšska

Lotyšské súdy

Posledná aktualizácia: 12/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.