Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Lotyšsko

Tieto informačné stránky Vám poskytnú informácie o postupe orgánov činných v trestnom konaní, ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu.

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Zhrnutie trestnoprávneho konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestnoprávneho konania:

  • vyšetrovanie,
  • trestné konanie,
  • vypočutie veci na súde prvého stupňa,
  • preskúmanie prípadu na odvolacom súde,
  • preskúmanie prípadu na najvyššom súde,
  • preskúmanie aktuálnych rozhodnutí súdu.

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach.

Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnych konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Moje práva počas vyšetrovania

Moje práva počas súdneho konania

Moje práva po skončení súdneho konania

Súvisiace odkazy

Zákon o trestnoprávnom konaní

Trestné právo

Orgány štátnej polície

Úrad prokurátora

Advokátska komora Lotyšska

Lotyšské súdy

Posledná aktualizácia: 11/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.