Obžalovaní (trestné konanie)

Malta

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestnoprávneho konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastupovanie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa dozviete aj to, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady za jeho služby v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Malta

Ako si nájsť advokáta

Pokiaľ nemáte svojho vlastného advokáta, najlepším spôsobom, ako si jedného nájsť, je navštíviť oficiálnu webovú stránku Komory advokátov. Ak budete vo väzbe, budete musieť kvôli prístupu na túto webovú stránku požiadať o pomoc, nakoľko internet nie je ľahko dostupný.

Platba za advokátske služby

Advokát v službe je nezávislý advokát, ktorého platí štát. Poradenstvo poskytuje 24 hodín denne. Poučí vás o vašich právach a postará sa o to, aby ste nepovedali alebo neurobili niečo, čo by mohlo poškodiť váš prípad.

Na bezplatné služby advokáta však budete mať právo len vtedy, ak si nemôžete dovoliť za tieto služby zaplatiť. Nevykonáva sa žiadna kontrola prostriedkov a hlavným kritériom na získanie práva na právnu pomoc je to, či pracujete alebo nie. Ak nepracujete, štát pre vás zabezpečí advokáta v službe počas vášho policajného vypočutia ako aj vašej prítomnosti na súde.

Ak sa na súd dostavíte bez advokáta, súd navrhne, aby ste si ho našli, pokiaľ netrváte na tom, že žiadneho nepotrebujete.

Ak si môžete dovoliť svojho vlastného advokáta, budete si ho musieť zabezpečiť, nakoľko nebudete mať právo na právnu pomoc. Je vhodné dohodnúť sa na jeho odmene ešte predtým, ako využijete jeho služby.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.