Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Malta

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o menej závažných dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na informačnej stránke 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Zhrnutie trestnoprávneho konania

Vždy budete obvinený na magistrátnom súde. Ak budete obvinený počas väzby, súd najprv musí rozhodnúť, či sa vaše pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne vám oznámi, či môžete požiadať o zaplatenie kaucie. Ak nie ste obvinený počas väzby, budú vám oznámené obvinenia a termín, kedy sa budete musieť dostaviť pred súd na prvé vypočutie.

V závislosti od závažnosti obvinení vznesených proti vám existujú tri druhy súdneho konania:

Skrátené konanie na magistrátnom súde

 • Obvinenie
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie polícia
 • Prípad obhajoby
 • Záverečné návrhy
 • Rozsudok

Konanie na magistrátnom súde po zozbieraní dôkazov

 • Obvinenie
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie polícia a generálny prokurátor
 • Prípad obhajoby
 • Záverečné návrhy
 • Rozsudok

Súdne konanie pred porotou

 • Predbežné námietky a námietky vzťahujúce sa na prípustnosť dôkazov
 • Prečítanie návrhu obžaloby
 • Príhovor prokurátora
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie generálny prokurátor
 • Prípad obhajoby
 • Odpoveď prokuratúry
 • Rýchla odpoveď obhajoby
 • Zhrnutie
 • Verdikt
 • Trest

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnych konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako získať právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie
 • Zatknutie
 • Prvé vypočutie na súde
 • Príprava prípadu pred súdnym konaním
 • Príprava prípadu zo strany obhajoby

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

5 – Dopravné priestupky

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.