Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Avstrija

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah imate pravico, da vas zastopa odvetnik. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kako lahko poiščem odvetnika?

V Avstriji vas lahko na sodiščih (z nekaj izjemami) zagovarjajo samo odvetniki. Avstrijska zvezna odvetniška zbornica vodi elektronski register odvetnikov, do katerega lahko dostopate tukaj.

Če izveste, da v Avstriji zoper vas potekajo preiskave, ki vodijo do kazenskega postopka, morate izbrati odvetnika in se z njim dogovoriti za sestanek, na katerem se bosta pogovorila o zadevi. Če je mogoče, je to treba storiti pred vašim prvim zaslišanjem.

Ob prijetju imate pravico stopiti v stik z odvetnikom, preden ste zaslišani. Če odvetnika ne poznate, se lahko obrnete na odvetniško dežurno službo. Policija ali organi pregona vam morajo omogočiti stik s to službo.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika?

Če za svojo obrambo imenujete odvetnika, morate za njegove storitve navadno plačati sami. Če ni dogovora o nagradah, lahko odvetnik zahteva razumno plačilo. Za izračun nagrade je mogoče uporabiti tarife, navedene v splošnih merilih za nagrade (Allgemeine Honorar-Kriterien).

Če je ob upoštevanju vašega dohodka in premoženja zaradi plačila vaše obrambe ogroženo vaše vzdrževanje ali vzdrževanje vaše družine in če se zahteva zagovornik, vam mora biti ta dodeljen brezplačno. V takih primerih boste prejeli tudi brezplačne kopije kazenskega spisa. Za dodelitev zagovornika v okviru brezplačne pravne pomoči lahko zaprosite s tem obrazcem.

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.