Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Avstrija

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. Under Austrian law you commit an offence only when you violate a specific legal provision in force at the time the act was committed. The right of prosecution is a right of the state. The prosecuting authorities, directing the criminal investigation department, as well as the courts must determine the facts and clear up all circumstances that are of importance when assessing the facts. In the following factsheets, you will learn about your rights as a defendant if criminal proceedings are brought against you in Austria. You have different rights during the different stages of the proceedings. The most important stages in the proceedings will be explained in summary form so that you can quickly access the information that you need.

Vsebino zagotavlja
Avstrija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Summary of the criminal process

In principle, the criminal process in Austria comprises three procedural stages:

 • preliminary proceedings
 • trial
 • appeal

Details on all of these stages in the criminal process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and taking of evidence
 • Arrest and pre-trial detention (including the European Arrest Warrant)
 • Criminal charges
 • Preparation for trial by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Minor offences

Last update: 22/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

1 – Kako do pravnega svetovanja?

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah imate pravico, da vas zastopa odvetnik. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Kako lahko poiščem odvetnika?

V Avstriji vas lahko na sodiščih (z nekaj izjemami) zagovarjajo samo odvetniki. Avstrijska zvezna odvetniška zbornica vodi elektronski register odvetnikov, do katerega lahko dostopate Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Če izveste, da v Avstriji zoper vas potekajo preiskave, ki vodijo do kazenskega postopka, morate izbrati odvetnika in se z njim dogovoriti za sestanek, na katerem se bosta pogovorila o zadevi. Če je mogoče, je to treba storiti pred vašim prvim zaslišanjem.

Ob prijetju imate pravico stopiti v stik z odvetnikom, preden ste zaslišani. Če odvetnika ne poznate, se lahko obrnete na Povezava se odpre v novem oknuodvetniško dežurno službo. Policija ali organi pregona vam morajo omogočiti stik s to službo.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika?

Če za svojo obrambo imenujete odvetnika, morate za njegove storitve navadno plačati sami. Če ni dogovora o nagradah, lahko odvetnik zahteva razumno plačilo. Za izračun nagrade je mogoče uporabiti tarife, navedene v Povezava se odpre v novem oknusplošnih merilih za nagrade (Allgemeine Honorar-Kriterien).

Če je ob upoštevanju vašega dohodka in premoženja zaradi plačila vaše obrambe ogroženo vaše vzdrževanje ali vzdrževanje vaše družine in če se zahteva zagovornik, vam mora biti ta dodeljen brezplačno. V takih primerih boste prejeli tudi brezplačne kopije kazenskega spisa. Za dodelitev zagovornika v okviru brezplačne pravne pomoči lahko zaprosite s tem Povezava se odpre v novem oknuobrazcem.

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja in pred predložitvijo zadeve sodišču

Namen kazenske preiskave je ugotoviti dejstva, da se lahko organi pregona odločijo, ali je treba vložiti obtožbo ali zadevo končati. Če je vložena obtožba, je predhodni postopek namenjen tudi olajšanju hitrega končanja glavne obravnave.

Katere so faze kazenske preiskave?

 • Namen kazenske preiskave je ugotoviti, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, in če je bilo, kdo ga je storil.
 • Ko zoper osebo, ki je osumljena določenega kaznivega dejanja, potekajo preiskave, se ta oseba šteje za obdolženo.
 • Sodišče mora pri preiskavi izvesti nekatere korake. Rekonstruirati mora kaznivo dejanje in izvesti tako imenovani kontradiktorni postopek. Tega postopka se udeležijo državni tožilec in obdolženec s svojim zagovornikom, ki imajo pravico postavljati vprašanja zaslišani osebi. Organi pregona lahko zahtevajo, naj sodišče izvede dodatne dokaze, če se jim zdi to potrebno v javnem interesu.
 • Organi pregona in/ali kazensko-preiskovalni oddelek lahko večino preiskovalnih ukrepov sprejmejo na svojo pobudo brez soglasja sodišča. Ti ukrepi vključujejo zlasti poizvedbe in zaslišanja ter ugotavljanje identitete oseb, preiskave itd.
 • Za uvedbo ali podaljšanje pripora v predkazenskem postopku je potreben sklep sodišča. Enako velja za prisilne ukrepe v zvezi s temeljnimi pravicami (npr. preiskavo krajev, zaščitenih s pravicami lastnikov prebivališč, dostop do bančnih računov, telefonsko prisluškovanje ali analizo telefonskih podatkov).
 • Organi pregona morajo ustaviti preiskavo, če kaznivo dejanje ni bilo storjeno ali če ugotovljena dejstva ne zadostujejo za obsodbo obdolženca. V vseh drugih primerih, v katerih so bila dejstva zadostno ugotovljena, morajo organi pregona pri pristojnem sodišču vložiti obtožnico.
 • Organi pregona lahko odstopijo od nadaljnjega pregona (Povezava se odpre v novem oknupreusmeritev) v primerih, ki jih ni mogoče končati, a se obsodba v njih ne zdi nujna, ker obdolženec (v večini primerov) plača globo. Preusmeritev ni mogoča, če je kaznivo dejanje povzročilo smrt osebe ali če spada v pristojnost sodišča v sestavi male ali velike porote, z drugimi besedami, v primerih, za katere je zagrožena več kot petletna zaporna kazen (praviloma).

Moje pravice med preiskavo

Imate različne pravice, odvisno od različnih ukrepov in faz preiskave:

Vsekakor imate ne glede na fazo postopka naslednje pravice:

 • kakor hitro je mogoče, morate biti obveščeni o dejstvu, da zoper vas potekajo preiskave, o kaznivem dejanju, ki ste ga osumljeni, in glavnih procesnih pravicah;
 • v vsaki fazi postopka imate pravico do zagovornika po svoji izbiri ali da zaprosite za zagovornika, dodeljenega v okviru brezplačne pravne pomoči (glej Povezava se odpre v novem oknuInformativni list 1). Če so dejstva ali pravna vprašanja zapletena, lahko zaprosite, da se vam zagovornik, dodeljen v okviru brezplačne pravne pomoči, dodeli za celotno trajanje postopka. To bo zelo verjetno v kazenskih postopkih zoper tujce, ki niso seznanjeni z avstrijskim pravnim sistemom. V vseh primerih, ki zahtevajo tako imenovano Povezava se odpre v novem oknuobvezno obrambo, vam bo zagovornik dodeljen v vsakem primeru, če ga ne boste imenovali sami. Če vas ne zastopa zagovornik, dodeljen v okviru brezplačne pravne pomoči, morate nositi stroške dodeljenega zagovornika.

Najpomembnejše faze, v katerih morate imeti zagovornika, so: celotno obdobje pripora v predkazenskem postopku, celotni postopek za namestitev v zavod za duševno motene storilce, postopek pred sodiščem v sestavi male ali velike porote ali glavna obravnava pred sodiščem v sestavi sodnika posameznika, če je za kaznivo dejanje zagrožena več kot triletna zaporna kazen;

 • pravico do vpogleda v svoj spis;
 • pravico do pripomb k obtožbam zoper vas ali do molka;
 • pravico zahtevati izvedbo dokazov;
 • pravico do pritožbe zoper ukrepe, ki so jih sprejeli organi pregona ali kazensko-preiskovalni oddelek, in zoper odločitve sodišča;
 • pravico do dodelitve prevajalca/tolmača.

Preiskava in izvedba dokazov (1)

Kdo izvaja preiskave?

Za izvajanje preiskav so pristojni organi pregona, ki vodijo kazensko-preiskovalni oddelek. Kazensko-preiskovalni oddelek bo preiskavo začel na svojo pobudo, če tretja oseba vloži prijavo na policijo ali po odredbi državnega tožilca.

Katere informacije bom prejel?

Organi pregona ali kazensko-preiskovalni oddelek vas morajo v vsakem primeru obvestiti, da zoper vas poteka preiskava in zakaj. Poleg tega morate biti obveščeni, da vam kot obdolžencu ni treba dati izjave, če pa jo daste, se lahko uporabi kot dokaz proti vam.

Če ste storili kaznivo dejanje, ki ste ga obdolženi, in če ga priznate (priznate krivdo), bo to pomembna olajševalna okoliščina, ko bo sodišče odločalo o vaši kazni. Vendar pa priznanje krivde ne bo vplivalo na potek glavne obravnave.

Kaj se bo zgodilo, če ne znam nemškega jezika?

Če se v nemščini niste sposobni ustrezno sporazumevati, imate pravico zahtevati tolmača, in ta vam bo med vašim zaslišanjem dodeljen brezplačno. Če tolmač ni navzoč, vam ni treba odgovarjati na vprašanja niti tega ne bi smeli. Tolmač vam bo postavljena vprašanja prevedel v jezik, ki ga razumete. Prav tako bo vaše odgovore prevedel nazaj v nemščino.

Tolmač mora vsekakor prevesti informacije in navodila v zvezi s pravnimi vprašanji, ki vam morajo biti dana po zakonu. Na vašo željo vam bo pomagal tudi pri stikih z dodeljenim zagovornikom (ne odvetnikom po vaši izbiri).

Če ste obveščeni o odredbi organov pregona ali odločitvi sodišča, lahko zaprosite tudi za pomoč pri prevodu teh dokumentov. Če želite vpogled v svoj spis, vam bo prevajalec pomagal samo, če nimate zagovornika in je nerazumno pričakovati, da boste sami poskrbeli za prevod upoštevnih delov spisa.

Ali se lahko obrnem na odvetnika?

Odvetnika potrebujete samo v primerih, v katerih vas mora zastopati zagovornik. Vendar pa imate ne glede na to, ali ste v priporu ali ne, pravico, da se kadar koli posvetujete z odvetnikom, če želite. Tolmač mora biti na razpolago tudi za vaše stike z dodeljenim zagovornikom.

Če ste aretirani in poznate ime odvetnika, za katerega želite, da bi vas branil, se lahko nanj obrnete tudi neposredno ali prek policije. Če ne poznate nobenega zagovornika, lahko uporabite dežurno službo pri odvetniški zbornici (Povezava se odpre v novem oknuInformativni list 1).

Ali bom moral dati prstne odtise ali vzorce DNK?

Policija ima pravico preiskati vaša oblačila in vse predmete, ki jih imate pri sebi. Za kakršen koli nadaljnji fizični pregled sta potrebna soglasje sodišča in poznejša odredba državnega tožilca.

Policija vam lahko odvzame prstne odtise, če je to potrebno za ugotovitev vaše istovetnosti. Kazensko-preiskovalni oddelek lahko odvzame vzorec sline za analizo DNK. Za samo izvedbo analize DNK je potrebno soglasje sodišča.

Ali se lahko opravi preiskava mojega doma, pisarne, avtomobila itd.?

Kraji in predmeti se lahko preiščejo, če je mogoče domnevati, da so tam navzoče sumljive osebe ali da se tam lahko dobijo dokazi. Za preiskavo krajev, zaščitenih s pravicami lastnikov prebivališč, je potrebno soglasje sodišča. Policija lahko po odredbi državnega tožilca preišče druge kraje in predmete.

Ali bom obveščen o dokazih zoper mene?

Kot obdolženec imate pravico do vpogleda v svoj spis. Tako se boste seznanili z dokazi proti vam. V izjemnih primerih ne boste imeli vpogleda v posamezne dele spisa. Pravico imate, da kadar koli predložite svoje dokaze.

Katera pravna sredstva imam med preiskovalnim postopkom?

Pred kakršnim koli ukrepom, ki ga med preiskovalnim postopkom sprejmejo kazensko-preiskovalni oddelek ali organi pregona, se lahko branite z vložitvijo ugovora (za katerega ni roka), če menite, da je bila katera od vaših pravic kršena.

O vašem ugovoru bo odločilo sodišče, razen če organi pregona potrdijo vaše mnenje. Zoper odločitev sodišča lahko vložite pritožbo na višje deželno sodišče. Ugovor je treba vložiti pri organih pregona.

Zoper odločitve sodišča, zlasti tiste, ki vplivajo na vaše osnovne pravice, se lahko pritožite na višje deželno sodišče.

Pritožbe se lahko v 14 dneh vložijo pri organih pregona in sodišču prve stopnje.

Ali moram biti med preiskavo navzoč?

V Avstriji vam ni treba ostati za celoten preiskovalni postopek. Tudi vaš zagovornik lahko zagotovi, da se med preiskavo upoštevajo vaše pravice (če želite, da to stori).

V Avstrijo morate priti na zaslišanje. Določbe o videoprenosu preiskovalnega postopka ni niti ni to tehnično izvedljivo.

Prijetje in pripor v predkazenskem postopku (vključno z evropskim nalogom za prijetje) (2)

Zakaj bi bil lahko priprt?

Pripor v predkazenskem postopku se lahko odredi samo, če obstaja resen sum, da ste storili kaznivo dejanje, in tudi razlog za pripor (begosumnost, tveganje uničenja dokazov ali tveganje storitve kaznivega dejanja). Za prijetje (ki ga izvedejo uradniki kazensko-preiskovalnega oddelka) je potrebno soglasje sodišča (razen če vas zalotijo pri dejanju ali obstaja neposredna nevarnost).

Pripor v predkazenskem postopku mora odrediti sodišče, izvesti pa ga je treba v zaporu. Kazensko-preiskovalni oddelek vas lahko pridrži največ 48 ur, nato vas mora brez neupravičene zamude privesti pred sodnika.

V zakonodaji ni določeno, ali lahko o svojem priporu obvestite svojo družino ali prijatelje in kako lahko to storite. Za pomoč pri takih zadevah so v vsakem zaporu na voljo socialne službe.

Katere informacije moram dobiti, če mi je odrejen pripor v predkazenskem postopku?

Sklep o odreditvi pripora v predkazenskem postopku vam mora biti prebran, po potrebi s pomočjo tolmača. Vročen vam mora biti pisni izvod tega sklepa. V njem mora biti navedena narava kaznivega dejanja, za katero obstaja resen sum, da ste ga storili. Navedena morajo biti tudi vsa dejstva, ki po mnenju sodišča upravičujejo vaš pripor.

V celotnem obdobju, ko ste v priporu v predkazenskem postopku, vas mora zastopati zagovornik. Če zagovornika ne imenujete sami, vam bo dodeljen.

Sklep sodišča o odreditvi pripora v predkazenskem postopku se sprejme med ustnim zaslišanjem.

Zoper sklep o odreditvi ali pozneje podaljšanju pripora v predkazenskem postopku se lahko v treh dneh pritožite na višje deželno sodišče.

Kako dolgo sem lahko v priporu v predkazenskem postopku?

Vsak sklep o priporu v predkazenskem postopku je za določen čas in velja štirinajst dni. Sklep o podaljšanju pripora v predkazenskem postopku prvič velja en mesec, vsak naknadni sklep o podaljšanju pripora pa dva meseca.

Pripor v predkazenskem postopku ne sme skupaj trajati več kot šest mesecev, vendar pa se lahko zaradi resnosti kaznivega dejanja podaljša. Več informacij najdete Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Ali so med priporom v predkazenskem postopku dovoljeni obiski, ali bom dobil zdravniško pomoč?

Vsak, ki je v priporu v predkazenskem postopku, ima pravico do obiskov dvakrat tedensko. Vaš odvetnik vas lahko obišče kadar koli med vašim priporom ne glede na pravila o obiskih.

Zdravstvene storitve so na voljo v vsakem zaporu. V pravu je določeno, da lahko po potrebi prejmete zdravniško pomoč zdravnikov specialistov.

Ali se lahko kot državljan druge države obrnem na svoje veleposlaništvo?

Pravico imate stopiti v stik s svojim veleposlaništvom, katerega naslov najdete Povezava se odpre v novem oknutukaj. Policija in organi pregona morajo stopiti v stik z vašim diplomatskim predstavnikom, če tako želite.

Kaj se zgodi, če sem priprt na podlagi evropskega naloga za prijetje?

Če država članica izda evropski nalog za prijetje, ste lahko prijeti v drugi državi članici in izročeni državi, ki je izdala nalog za prijetje. Po avstrijski zakonodaji morate biti do izročitve v priporu. Za to sodišče izda sklep. Na tem zaslišanju imate pravico do zagovornika in po potrebi do tolmača.

Kazenska obtožba (3)

Organi pregona lahko po opravljeni preiskavi sklenejo, da je obsodba verjetna. V takem primeru bo zoper vas na pristojno sodišče vložena obtožba.

Obtožba mora biti v obliki utemeljene obtožnice vložena na sodišče v sestavi male ali velike porote, če je za kaznivo dejanje, ki ste ga obtoženi, zagrožena več kot petletna zaporna kazen. Za kazniva dejanja, za katera so predvidene krajše kazni, morajo organi pregona vložiti samo pisno obtožbo brez obrazložitve na deželno sodišče v sestavi sodnika posameznika ali na okrožno sodišče.

Kako se lahko branim pred obtožbo?

Zoper obtožnico lahko v štirinajstih dneh po njeni vročitvi vložite ugovor. O vašem ugovoru bo odločilo višje deželno sodišče (nadaljnje informacije o razlogih za ugovor najdete Povezava se odpre v novem oknutukaj). Ugovor lahko vložite pisno ali ustno.

Če višje deželno sodišče meni, da je vaš ugovor utemeljen, lahko začasno ustavi kazenski postopek ali organom pregona naroči, naj nadaljujejo preiskavo.

Če je vaš ugovor zavrnjen ali ga ne vložite, obtožba zoper vas postane pravnomočna, sodišče, ki mu je zadeva predložena, pa mora pripraviti glavno obravnavo.

Če je tožba zoper vas vložena v obliki kazenske obtožbe, ne morete vložiti ugovora. Vendar pa zakonodaja zahteva, da sodišče, ki mu je zadeva predložena, oceni veljavnost obtožbe. Če sodišče meni, da obtožba ni utemeljena iz enega od razlogov, navedenih v zakonodaji, lahko odredi ustavitev kazenskega postopka.

Priprava za glavno obravnavo na strani obrambe (4)

Kaj se zgodi pred glavno obravnavo?

Ko je zoper vas vložena obtožba, ni več mogoče omejevati dostopa do spisov. Najpozneje takrat imate dostop do celotnega spisa, ki je na voljo tudi sodišču. Sodišče se pripravi za izvedbo glavne obravnave.

Če želite, lahko zahtevate dokaze, ki vam bodo pomagali pripraviti se za glavno obravnavo. Zlasti lahko zahtevate zaslišanje prič. V zahtevi za dokaze morate navesti dejstva, ki jih želite dokazati z zadevnimi dokazi. Od vas se lahko zahteva tudi navedba razlogov, zaradi katerih so po vašem mnenju dokazi, ki jih zahtevate, ustrezni.

Kako bi moral sodelovati s svojim zagovornikom?

Če je izdana obtožnica, vas mora med obravnavo zastopati zagovornik. V takem primeru vam bo dodeljen zagovornik, če ga ne boste imenovali sami.

Na obravnavah, ki vključujejo kazenske obtožbe, pred sodniki posamezniki ali na okrožnih sodiščih ni obvezno imenovati zagovornika. Vendar pa vas lahko vedno zastopa zagovornik po vaši izbiri ali pa zahtevate dodelitev zagovornika, če je zadeva zapletena. Praviloma bodo zagovorniki postavljeni tujim obdolžencem, ki niso seznanjeni z avstrijskim pravnim sistemom.

Zagovornika morate obvestiti o vseh dokazih, ki jih imate po vašem mnenju na voljo, da bi vas razbremenili obtožbe. Vaš zagovornik bo nato ustrezno vložil potrebne zahteve za dokaze.

Kaj se zgodi, če sem bil predhodno obsojen ali oproščen kaznivega dejanja, za katero sem zdaj obtožen v drugi državi članici?

Če je sodišče v neki državi članici že sprejelo dokončno odločitev o isti obtožbi, se ta obtožba ne more še drugič vložiti zoper vas v drugi državi članici.

Glede tega morate čim prej (med preiskavo) vložiti potrebne zahteve. Nasprotno, če ste bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja ali oproščeni kaznivega dejanja v Avstriji, se vam ne more znova soditi zaradi istega kaznivega dejanja v nobeni drugi državi članici.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPripor v predkazenskem postopku

Povezava se odpre v novem oknuKazenskopravni zakon o odškodnini

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

3 – Moje pravice na sodišču

Kje bo potekala glavna obravnava?

Glavna obravnava bo potekala na sodišču, na katero so organi pregona vložili dokončno obtožbo. Praviloma bo to sodišče, ki je krajevno pristojno glede na kraj storitve kaznivega dejanja. Glavne obravnave so razen z nekaj izjemami javne.

Odločitev bo sprejelo sodišče v sestavi sodnika posameznika ali sodišče v sestavi male ali velike porote, odvisno od narave kazni. Na sodiščih v sestavi male ali velike porote zasedajo tudi laični sodniki.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Če ste med glavno obravnavo obdolženi dodatnega kaznivega dejanja, lahko organi pregona razširijo obtožbo zoper vas, razširi pa se lahko tudi glavna obravnava, tako da se vključi nova obtožba, razen če ni zagrožena hujša kazen kot na podlagi prvotne obtožbe.

Sodišče pri njegovi odločitvi zavezujejo samo dejstva, opisana v obtožnici, in ne pravna presoja, ki jo podajo organi pregona. Sodišče lahko kaznivo dejanje, ki ste ga obtoženi, opredeli drugače, kot so ga v obtožnici opredelili organi pregona.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Kot med celotnim kazenskim postopkom imate tudi na glavni obravnavi pravico do molka. Ni vam treba dati pripomb k obtožbi zoper vas.

Če boste na glavni obravnavi priznali obtožbo, bo to olajševalna okoliščina pri določitvi kazni. Vendar pa priznanje krivde ne bo vplivalo na potek glavne obravnave. Če ne boste govorili resnice, ne boste kaznovani.

Sodišča v sestavi male in velike porote ne morejo izvesti postopka v vaši odsotnosti. Poleg tega vas mora v takem postopku tudi vedno zastopati zagovornik. Določb o glavni obravnavi po videokonferenci ni.

Če nemščine ne znate dovolj, je treba za glavno obravnavo najeti tolmača. Ta bo na glavni obravnavi prevajal glavne dogodke v jezik, ki ga razumete.

Na glavni obravnavi imate tudi pravico predložiti zahteve, zlasti zahteve za dokaze.

Na glavni obravnavi na sodišču v sestavi male ali velike porote vas mora zastopati zagovornik, medtem ko je pri drugih vrstah postopkov imenovanje zagovornika poljubno.

Zagovornika po svoji izbiri lahko kadar koli zamenjate, vendar pa se zaradi tega postopek ne sme nerazumno podaljšati.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Samo dokazi, izvedeni neposredno na glavni obravnavi, so podlaga za odločitev sodišča. Pravico do pripomb imate v zvezi z vsakim posameznim izvedenim dokazom.

Priče morajo biti zaslišane osebno. Njihova pričanja se ne smejo prebrati, razen če se s tem strinjata tožilstvo in obramba. Pravico imate, da sami ali prek svojega zagovornika postavljate vprašanja soobdolžencem in pričam.

Raziskovalni dokazi niso dovoljeni. To so dokazi, katerih rezultatov ne poznate vnaprej. Če zahtevate izvajanje dokazov, morate biti sposobni pojasniti rezultate, ki jih bodo imeli dokazi, ali katero prepričljivo dejstvo bodo dokazali.

Dokaze, na primer tiste, ki so jih pridobili zasebni detektivi, lahko predložite tudi neposredno na glavni obravnavi. Dokaze mora oceniti sodišče.

Ali se lahko na glavni obravnavi predložijo podatki o meni, ki izhajajo iz kazenske evidence?

V Povezava se odpre v novem oknuzakoniku o kazenskem postopku je navedeno, da se lahko informacije o kazenski evidenci pridobijo celo iz tujine. Informacije o vaši kazenski evidenci bodo prebrane na glavni obravnavi.

Če ste obsojeni in imate predhodne obsodbe iste vrste, lahko to pomeni, da vam bo izrečena hujša kazen.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Ko bodo izvedeni vsi dokazi ter bosta tožilstvo in obramba podala zaključna govora, bo sodišče sprejelo odločitev. S tem se konča postopek pred sodiščem prve stopnje.

Če so izpolnjene potrebne zahteve, se lahko sodišče odloči odrediti vrsto Povezava se odpre v novem oknupreusmeritve. V vseh drugih primerih odloči, ali ste po njegovem mnenju krivi obtožbe zoper vas oziroma ali ste oproščeni.

Pri obsodbi mora sodišče odločiti tudi o kazni. Kazen je lahko globa ali zaporna kazen. Izvrševanje kazni se lahko odloži za Povezava se odpre v novem oknupreskusno obdobje.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev kaznivega dejanja ima pravico biti navzoča na glavni obravnavi in jo tudi lahko zastopa odvetnik. Žrtev ima na glavni obravnavi pravico postavljati vprašanja obdolžencu, pričam in izvedenskim pričam ter biti zaslišana v zvezi s svojimi izjavami.

Tako kot obdolžencu lahko tudi žrtvi na glavni obravnavi pomaga tolmač, če žrtvino znanje nemškega jezika ni zadostno.

Če je bila žrtev zaradi kaznivega dejanja izpostavljena določenemu stresu, lahko prejme psihosocialno in pravno Povezava se odpre v novem oknupomoč, če je to potrebno za varstvo njenih procesnih pravic.

Žrtve, ki zahtevajo nadomestilo za škodo, utrpelo zaradi kaznivega dejanja, ali nadomestilo zaradi kršitve njihovih pravic, so znane kot Povezava se odpre v novem oknuzasebne stranke. Če so žrtve v postopku udeležene kot zasebne stranke, imajo tudi pravico zahtevati dokaze.

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

4 – Kakšne so moje pravice, ko sodišče izreče sodbo?

Ali se lahko pritožim?

Obdolženec se lahko zoper katero koli odločitev sodišča o obsodbi pritoži na višje sodišče. V primeru sodb okrožnih sodišč in sodnikov posameznikov deželnih sodišč se lahko vloži popolna pritožba. Njen namen je izpodbijati obsodilno sodbo in odločitev o kazni. V tem postopku lahko zahtevate tudi izvajanje novih dokazov ali predložite nove dokaze.

Pri sodbah sodišč v sestavi male ali velike porote se lahko pritožite samo zoper kazen, ne pa tudi zoper obsodilno sodbo. Te sodbe se lahko izpodbijajo samo s pritožbo za ugotovitev ničnosti, v kateri lahko zatrjujete napake v postopku in obrazložitvi sodbe ter napačno uporabo prava.

Sodnikove presoje dokazov ne morete izpodbijati. Novi dokazi se ne smejo uporabiti.

Svoj namen pritožbe zoper sodbo morate napovedati takoj ob izreku sodbe ali v največ treh dneh. Sodišče bo nato sodbo izdalo pisno in jo vročilo vam ali vašemu zagovorniku. Vaš zagovornik mora nato pritožbo pisno vložiti v štirih tednih.

Tožilstvo ima enako pravico do pritožbe.

Kako poteka pritožbeni postopek?

Nasprotna stranka v postopku (obdolženec ali tožilstvo) ima pravico do odgovora na pritožbo. Sodišče nato pošlje spis pritožbenemu sodišču. O pritožbah za ugotovitev ničnosti vedno odloča vrhovno sodišče.

Odločitev se sprejme po ustnem zaslišanju o pritožbi. Vrhovno sodišče lahko o pritožbah za ugotovitev ničnosti odloči tudi brez ustnega zaslišanja.

Če vrhovno sodišče ugodi pritožbi za ugotovitev ničnosti, navadno razveljavi izpodbijano sodbo, zadevo pa vrne v razsojanje sodišču prve stopnje. V pritožbah zoper obsodilne sodbe lahko pritožbeno sodišče najprej izvede vse dokaze, ki so po njegovem mnenju potrebni, in nato odloči o vsebini.

Z napovedjo in vložitvijo pritožbe ali pritožbe za ugotovitev ničnosti je izvršitev izpodbijane sodbe zadržana. Če ste v priporu v predkazenskem postopku, pa zaradi vaše pritožbe pripor ne bo odpravljen.

Na odločitev pritožbenega sodišča se ni mogoče pritožiti.

Kaj se bo zgodilo po pritožbenem postopku?

Če je vaši pritožbi ugodeno (deloma ali v celoti), lahko pred sodiščem prve stopnje pride do drugega sojenja. Mogoče je tudi, da pritožbeno sodišče na podlagi vaših argumentov sprejme svojo odločitev.

Če je pritožba zavrnjena ali če je z odločitvijo pritožbenega sodišča obsodba potrjena, je treba sodbo izvršiti, ko postane pravnomočna in izvršljiva.

Razen če vam ni izrečena pogojna kazen, boste prejeli navodila, da bodisi plačate globo bodisi začnete prestajati zaporno kazen.

Če ste pravnomočno oproščeni obtožbe zoper vas in če ste bili med postopkom v priporu, ste v skladu s Povezava se odpre v novem oknukazenskopravnim zakonom o odškodnini upravičeni do odškodnine za čas, ki ste ga preživeli v priporu.

Ali lahko kazen prestajam v matični državi članici?

To je mogoče, če to želite ali se strinjate s tem. Pravila, ki se uporabljajo v zvezi s tem, boste našli v Povezava se odpre v novem oknuKonvenciji o transferju obsojenih oseb (zlasti členu 3).

Ali bo moja obsodba vpisana v register?

Direktorat zvezne policije na Dunaju vodi Povezava se odpre v novem oknukazenski register za celotno Avstrijo. Ta vsebuje zlasti naslednje informacije:

 • vse pravnomočne obsodbe, ki so jih izrekla avstrijska kazenska sodišča;
 • vse pravnomočne obsodbe avstrijskih državljanov in oseb, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Avstriji, ki so jih izrekla tuja sodišča, in
 • vse odločitve nacionalnih in tujih kazenskih sodišč v zvezi s temi obsodbami.

Zoper vpis v kazenski register se ni mogoče pritožiti. Vpis v kazenski register se po Povezava se odpre v novem oknudoločenem času izbriše, odvisno od resnosti kaznivega dejanja.

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

5 – Prekrški

Kako so obravnavani prekrški v cestnem prometu?

V Avstriji prekrškov v cestnem prometu ne obravnavajo sodišča, ampak jih obravnavajo upravni organi. Sodišča obravnavajo samo prekrške v cestnem prometu, katerih posledica so nesreče s telesnimi poškodbami (telesna poškodba iz malomarnosti).

Prekrški v cestnem prometu se kaznujejo z Povezava se odpre v novem oknumandatnimi kaznimi, Povezava se odpre v novem oknuanonimnimi odredbami ali Povezava se odpre v novem oknukazenskimi odredbami.

Z Povezava se odpre v novem oknumandatno kaznijo se naloži globa do 36 EUR za prekršek v cestnem prometu (npr. nepravilno parkiranje). Če globe ne plačate, boste prijavljeni upravnemu organu. V poznejšem postopku je nato lahko naložena višja kazen.

Povezava se odpre v novem oknuAnonimna odredba se ne izda zoper določeno osebo, ampak se vroči osebi (npr. lastniku avtomobila), za katero organ domneva, da pozna ali lahko zlahka prepozna kršitelja.

Z anonimno odredbo se lahko naloži globa do 220 EUR (npr. za manjše prekoračitve hitrosti za od 10 do 20 km/h). Če globa ni plačana v štirih tednih, anonimna odredba postane brezpredmetna, zoper voznika vozila pa se sproži ustrezen upravnokazenski postopek.

Če pooblaščeni uradnik prijavi prekršek (npr. več kot manjšo prekoračitev hitrosti) in/ali je prekršek zaznan s sistemom samodejnega nadzora (npr. kontrola odseka (Section Control)), lahko organ s Povezava se odpre v novem oknukazensko odredbo naloži globo do 365 EUR. Zoper kazensko odredbo lahko v dveh tednih vložite pisni ali ustni ugovor.

Povezava se odpre v novem oknuUgovor morate vložiti pri Povezava se odpre v novem oknuorganu, ki je izdal kazensko odredbo.

1. julija 2005 je začel veljati sistem evidentiranja prekrškov v cestnem prometu (ukrepi zoper voznike z visokim tveganjem). Ta sistem vključuje 13 vrst Povezava se odpre v novem oknuprekrškov z visokim tveganjem, ki se evidentirajo.

Tujim voznikom, pri katerih je bil vpisan tretji Povezava se odpre v novem oknuprekršek, ki se evidentira, se izreče prepoved vožnje v Avstriji.

Od 1. marca 2008 velja Povezava se odpre v novem oknuzakon o izvrševanju upravnih kazni po vsej EU, na podlagi katerega se lahko kazni za prekrške v cestnem prometu izvršujejo po vsej EU.

Kako so obravnavani drugi prekrški?

Prekrški se navadno kaznujejo v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o upravnih kaznih. Mogoči kazni sta: Povezava se odpre v novem oknugloba (najpogostejša) in Povezava se odpre v novem oknuzaporna kazen (v nekaterih okoliščinah). Povezava se odpre v novem oknuPristojni organ je organ z lokalno in materialno odgovornostjo (Povezava se odpre v novem oknuinstance na podlagi upravnega prava).

Za splošne informacije o mogočem pravnem varstvu zoper odločitev upravnega organa kliknite Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Ali bodo ti prekrški vpisani v mojo kazensko evidenco?

V Avstriji se kazni, naložene na podlagi upravnega prava, ne vpišejo v Povezava se odpre v novem oknukazenski register.

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.