Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščina.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Avstrija

V teh informativnih pregledih je pojasnjeno, kaj se dogaja, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. V skladu z avstrijskim pravom storite kaznivo dejanje le, če kršite določeno pravno določbo, ki velja v času storitve dejanja. Pravica do pregona je pravica države. Državno tožilstvo, kriminalistična policija pod vodstvom državnega tožilstva ter sodišča morajo ugotoviti dejstva in pojasniti vse okoliščine, ki so pomembne za presojo dejstev.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Pravice obdolžencev v kazenskem postopku

V teh informativnih pregledih je pojasnjeno, kaj se dogaja, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku.

V skladu z avstrijskim pravom storite kaznivo dejanje le, če kršite določeno pravno določbo, ki velja v času storitve dejanja. Pravica do pregona je pravica države. Državno tožilstvo, kriminalistična policija pod vodstvom državnega tožilstva ter sodišča morajo ugotoviti dejstva in pojasniti vse okoliščine, ki so pomembne za presojo dejstev.

V naslednjih informativnih pregledih boste izvedeli, katere pravice imate kot obtoženec, če proti vam v Avstriji poteka kazenski postopek. V različnih fazah postopka imate različne pravice. Najpomembnejše faze postopka bodo pojasnjene v obliki povzetka, da boste lahko hitro dobili potrebne informacije.

Kratek opis kazenskega postopka

Kazenski postopek v Avstriji je načeloma sestavljen iz treh faz:

  • preiskave,
  • sojenja,
  • pritožbenega postopka.

Podrobnosti o teh fazah postopka in vaših pravicah so na voljo v informativnih pregledih. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

Moje pravice med preiskavo

Moje pravice med sojenjem

Moje pravice po sojenju

Zadnja posodobitev: 01/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.