Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Avstrija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obdolžen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. Po avstrijski zakonodaji kaznivo dejanje storite samo, če kršite posebno pravno določbo, veljavno v času, ko je bilo dejanje storjeno. Pravica do pregona je pravica države. Organi pregona, ki vodijo kazensko-preiskovalni oddelek, in sodišča morajo ugotoviti dejstva in pojasniti vse okoliščine, ki so pomembne za presojo dejanskega stanja. V naslednjih informativnih listih se boste seznanili s svojimi pravicami, ki jih imate kot obdolženec, če je proti vam v Avstriji sprožen kazenski postopek. V različnih fazah postopka imate različne pravice. Najpomembnejše faze postopka bodo na kratko pojasnjene, tako da boste lahko hitro dobili informacije, ki jih potrebujete.

Vsebino zagotavlja
Avstrija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kratek opis kazenskega postopka

Kazenski postopek v Avstriji načeloma obsega tri postopkovne faze:

  • predhodni postopek,
  • glavno obravnavo,
  • pritožbo.

Podrobnosti o vseh teh fazah v kazenskem postopku in vaših pravicah so na voljo v informativnih listih. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo mandatne kazni, kot so globe, najdete v Informativnem listu 5.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 – Kako do pravnega svetovanja?

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja in pred predložitvijo zadeve sodišču

  • Preiskava in izvedba dokazov
  • Prijetje in pripor v predkazenskem postopku (vključno z evropskim nalogom za prijetje)
  • Kazenska obtožba
  • Priprava za glavno obravnavo na strani obrambe

3 – Moje pravice med glavno obravnavo

4 – Moje pravice po glavni obravnavi

5 – Prekrški

Zadnja posodobitev: 22/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.