Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Kje se bo odvijal proces?

 • Sodišče za prekrške (Tribunal de police) obravnava manj hude primere (kazniva dejanja, ki se kaznujejo z globo od 1 do 25 EUR (kršitve kmetijskega zakonika... ) in vse kršitve zakonika o cestnoprometnih predpisih (nesreče s smrtnim izidom... )
 • Kazensko sodišče (Tribunal correctionnel) obravnava delikte ali kazniva dejanja (tista, pri katerih se takoj upoštevajo olajševalne okoliščine)
 • Porotno sodišče (Cour d'assises) obravnava najresnejše zločine (tiste, pri katerih se olajševalne okoliščine ne morejo upoštevati ali se jih ne želi sprejeti)

Ali bo postopek javen?

Načeloma je postopek javen in se odvija v dvorani, ki je dostopna vsem (opazovalcem, novinarjem), razen če obstajajo varnostni razlogi proti temu.

Če ste vpleteni v primer, povezan s spolnostjo (posilstvo...), lahko od sodišča zahtevate, da obravnava poteka za zaprtimi vrati, to pomeni, da se dostop v dvorano omeji samo na osebe, ki jih postopek zadeva.

Če gre za vprašanje hospitalizacije prestopnika, ki zaradi resnega duševnega neravnovesja ni odgovoren za svoja dejanja , lahko zahteva sojenje za zaprtimi vrati, čemur lahko nasprotuje državno tožilstvo.

Kdo bo sodil v zadevi?

Na sodišču za prekrške ali kazenskem sodišču sodijo poklicni sodniki. Na porotnem sodišču pa 12 porotnikov samostojno odloči o krivdi obtoženca. Potem odločijo o kazni skupaj s tremi sodniki.

Ali je med postopkom mogoče spremeniti obtožnico?

Tožilstvo in sodnik lahko obremenilna dejstva obravnavata različno. Na primer, če ste razbili okno nekega vozila, vas tožilstvo lahko preganja zaradi poskusa kraje, v resnici pa ste nameravali samo razbiti okno. Sodišče lahko dejanje razvrsti drugače in oceni, da je šlo samo za povzročitev škode. Vendar vas mora o tem obvestiti, da se lahko branite na tej novi osnovi.

Kaj se zgodi, če se med postopkom izrečem za krivega glede vseh točk obtožnice ali nekaterih izmed njih?

Kazen ne bo samodejno zmanjšana.

Katere so moje pravice med postopkom?

Ali moram biti na postopku prisoten? Ali moram biti prisoten na celotnem postopku?

Ves čas vas mora zastopati odvetnik. Izjemoma se morate osebno pojaviti pred sodiščem, če sodišče sprejme sklep, da morate ponovno priti na obravnavo.

Ali se postopek lahko odvija brez mene?

Če niste prisotni ali vas ne zastopa odvetnik, da bi odgovoril na obtožbe, bo postopek potekal brez vas in se vam bo sodilo v odsotnosti.

Ali lahko sodelujem prek videa, če živim v drugi državi članici?

Ne.

Ali mi bo pomagal tolmač, če ne razumem jezika, v katerem poteka sojenje?

Da.

Ali potrebujem odvetnika?

Ne, razen pred porotnim sodiščem.

Ali mi bo odvetnik dodeljen?

Da, pod določenimi pogoji (glej list 1).

Ali lahko odvetnika zamenjam?

Da, tudi brez obrazložitve.

Ali se lahko izrečem na postopku?

Da.

Ali moram na postopku govoriti?

Ni nujno.

Kakšne so posledice, če med postopkom ne govorim resnice?

Imate pravico, da se ne izrečete zoper sebe in da razvijete svojo strategijo obrambe po lastni želji. To prav tako vključuje pravico do molka.

Katere so moje pravice glede na dokaze, predstavljene proti meni?

Ali lahko nasprotujem dokazom, predstavljenim proti meni?

Da.

Kako?

Da na obravnavi zahtevate od sodnika, naj izvede dodatne preiskave.

Zakaj?

Da prikažete, da obtožba ni verjetna.

Kakšne vrste dokazov lahko predstavim v svojo korist?

Predložitev dokumentov, zahteva po dodatnem izvedenskem mnenju, zaslišanje nove priče...

Ali lahko uporabim zasebnega detektiva za pridobitev dokazov v svojo korist?

Da.

Ali so takšni dokazi sprejemljivi?

Da.

Ali lahko prosim priče, naj pričajo v mojo korist?

Da.

Ali lahko jaz ali moj odvetnik zastavljava vprašanja drugim pričam v zadevi?

Da, ob posredovanju policije ali sodnika.

Ali lahko jaz ali moj odvetnik nasprotujeva temu, kar povedo?

Da.

Ali se bodo upoštevale informacije, ki se nanašajo na mojo kazensko evidenco?

Da.

 • Kakšne vrste informacij?

Izrečene obsodbe.

 • V kakšnih okoliščinah? Na kateri stopnji?

Najvišja predvidena kazen se lahko podvoji, ovirajo lahko ugodnejšo obravnavo.

 • Ali se upoštevajo predhodne obsodbe v drugi državi članici?

Da, lahko so posredovane sodniku.

Kaj se zgodi na koncu postopka?

Kateri so možni izidi postopka?

 • Nedopustnost pregona, če ni bilo upoštevano pomembno pravilo. Vendar obstaja možnost novega postopka;
 • Oprostilna sodba, če ni na voljo dovolj dokazov o krivdi brez razumnega dvoma.;
 • Obsodba.

V primeru obsodbe ima sodnik glede na naravo kaznivega dejanja in vašo kazensko evidenco na voljo pet možnosti:

 • zaporno kazen;
 • družbeno koristno delo; v roku enega leta morate za skupnost opraviti neplačano delo, v nasprotnem primeru vam grozi zaporna kazen ali plačilo globe;
 • plačilo globe;
 • pogojni (vendar ne nujno) odlog izvršitve sodbe ali odlog izreka sodbe (pogoj, da obtoženec ne bo več zagrešil kaznivih dejanj, izobraževanje, pogoj, da obtoženec ne bo več obiskoval določenih krajev...) v obdobju od enega do pet let;
 • enostaven izrek krivde.

Kakšna je vloga žrtve med postopkom?

Lahko se izreče o dejstvih, ki jo zadevajo, in zahteva denarno nadomestilo.

Kako?

Ustno ali s predložitvijo pisne vloge.

Na kateri stopnji?

Na obravnavi, takoj po tem, ko vas je zaslišal sodnik.

Za popolnejše informacije glejte podatke na stani pravice žrtev.

Sorodne povezave

Naslovi sodnih oblasti

Stran Ministrstva za pravosodje

Naslovi zaporov

Zadnja posodobitev: 24/05/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.