To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: francoščinanizozemščina.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Belgija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja, o katerem odloča sodišče. Informacije o prekrških, kot so kršitve cestnoprometnih predpisov, ki so običajno sankcionirane z mandatno kaznijo, kot je globa, najdete v informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, so izčrpne informacije o vaših pravicah na voljo tukaj.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Kratek opis kazenskega postopka

Sledi kratek opis običajnih faz kazenskega postopka

Preiskovalna sodišča

„Chambre du conseil“ (zunajrazpravni senat) in „chambre des mises en accusation (en appel)“(oddelek za preučitev obtožnice – ob pritožbi) sta preiskovalni sodišči. Preverjata pravilnost naloga za prijetje, se izrečeta glede preventivnega pridržanja, zagotavljata nadzor nad preiskavo in odločata glede napotitve pred pristojno sodišče.

Postopek pred zunajrazpravnim senatom:

 • poziv na podlagi priporočenega pisma;
 • predložitev zadeve v sodno tajništvo;
 • zahteva po izvršitvi dodatnih nalog pred obravnavo;
 • obravnava o tem, ali obstaja utemeljen sum, kot podlaga za začetek sodnega postopka;
 • odložitev sodbe in določitev dneva razglasitve sodbe;
 • razglasitev predložitvenega sklepa. Razen v primeru pravne izjeme obtoženec nima pravice do pritožbe zoper ta sklep.

Kazenski oddelki

Če ste obtoženi kaznivega dejanja (kaznivo dejanje, ki se kaznuje z globo najmanj 26 EUR ali z zaporno kaznijo od 8 dni do 5 let), boste pozvani pred kazensko sodišče, ki bo odločilo, ali ste krivi dejanj, katerih ste obtoženi, razglasilo oprostilno sodbo ali obsodbo in po potrebi določilo višino denarne odškodnine. Kazensko sodišče lahko naloži zaporno kazen največ 20 let za kaznivo dejanje, za katerega se upoštevajo olajševalne okoliščine.

Postopki pred kazenskimi sodišči:

 • poziv, ki ga izda sodni izvršitelj;
 • predložitev zadeve v sodno tajništvo;
 • obravnava pred sodiščem;
 • sodnik mora odločiti v enem mesecu;
 • razglasitev sodbe;
 • pravica do priziva.

Porotno sodišče (Cour d'assises)

Če ste obtoženi storitve kaznivega dejanja (za katerega je predvidena najvišja kazen dosmrtnega zapora), boste poklicani pred porotno sodišče. Porota, sestavljena iz 12 porotnikov, izbranih iz prebivalstva, bo odločila, ali ste zagrešili dejanja, katerih ste obtoženi. S sodiščem, ki ga sestavljajo trije sodniki, porotniki odločijo, ali vas bodo razglasili za krivega, da se vam naloži kazen. Vendar se sodišče samo odloči o višini denarne odškodnine žrtvam, če jo te zahtevajo.

Postopek pred porotnim sodiščem:

 • sklep o predložitvi zadeve pred porotno sodišče in poziv, ki ga izda sodni izvršitelj;
 • predložitev zadeve v sodno tajništvo (brezplačen izvod na zahtevo)
 • predhodna obravnava: sestava seznama prič, ki se jih zasliši, in porote s pomočjo žreba;
 • ustni proces v zadevi;
 • razprava o krivdi ter o morebitni kazni in odškodnini;
 • ni pritožbe (možnost ničnostne pritožbe).

V informativnih listih lahko najdete podrobne informacije o vseh fazah kazenskega postopka in vaših pravicah. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, ampak so zgolj koristni napotki.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih najdete informacije o tem, kako in kje se lahko pritožite.

Kliknite na spodnje povezave in poiščite informacije, ki jih potrebujete

1 – Posvetovanje z odvetnikom

2 – Moje pravice med preiskavo

 • Prijetje in zaslišanje na policiji
 • Dokumentacija z informacijami
 • Dokumentacija o preiskavi
 • Posebni primer: preventivno prijetje
 • Zaključek preiskave

3 – Moje pravice med postopkom

4 – Moje pravice po postopku

5 – Prekrški cestnoprometnega zakonika in drugi prekrški

Zadnja posodobitev: 24/05/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.