Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Belgija

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno mnenje odvetnika. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah ste upravičeni, da vas zastopa odvetnik. Prav tako boste izvedeli, kako vam bo odvetnik pomagal. Na teh informativnih listih boste izvedeli, kako najti odvetnika in kako bodo poravnani stroški odvetniških storitev, če jih sami ne zmorete plačati.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Kako najti odvetnika?

Vsak odvetnik v Belgiji je vpisan v odvetniško zbornico sodnega okrožja, v katerem ima odvetnik svojo pisarno. V Bruslju odvetniško zbornico sestavljata dve združenji, v enem so francosko govoreči odvetniki, v drugem pa nizozemsko govoreči odvetniki.

Združenje francoskogovorečih in nemškogovorečih zbornic (Ordre des Barreaux francophones et germanophone, O.B.F.G.) združuje zbornice valonske regije in bruseljsko francoskogovoreče združenje.

Bruseljsko nizozemskogovoreče združenje in flamske zbornice pa so združeni v „Orde van de Vlaamse Balies“ (O.V.B.).

Seznam odvetnikov lahko najdete na belih ali rumenih straneh ali na spletu (https://avocats.be/fr ali http://www.advocaat.be/). Odvetnika, ki je specializiran za kazenske zadeve, lahko poiščete s pomočjo iskanja po „področju delovanja“ („voorkeurmaterië” v nizozemščini), oddelek „kazensko pravo” („strafrecht” v nizozemščini).

Prav tako lahko najdete odvetnika v vaši bližini, če iščete po občini ali sodnem okrožju.

Sekretariat vsake zbornice vam lahko predloži tudi seznam svojih odvetnikov.

Prav tako lahko prek elektronske pošte, pošte ali telefona neposredno stopite v stik z odvetnikom, ki vam je bil priporočen.

Kako plačati odvetniške storitve?

Praviloma vi sami plačate odvetniške storitve vašemu odvetniku. Pred kakršnim koli posredovanjem boste morda morali plačati provizijo. Zakon ne določa višine honorarjev. Vendar vas mora odvetnik obvestiti o tem, kako bo sestavil svoj račun: na podlagi urne postavke za čas, porabljen za vašo obrambo, ali pristojbine za posamezno storitev (posvetovanje, branje dokumentacije, vložitev pritožbe...).

Temu se dodajo stroški storitev njegove pisarne in izplačila, plačana pravosodni upravi.

Če nimate potrebnih sredstev za plačilo odvetniških stroškov, lahko zaprosite za brezplačno pravno pomoč pri Uradu za pravno pomoč (Bureau d'Aide Juridique), pri katerem je vpisan vaš odvetnik. Seznam uradov vsakega okrožja je na voljo na spletu:

Če ste upravičeni do socialne pomoči Javnih centrov za socialno delo (C.P.A.S.), nadomestila za invalidne osebe, če skrbite za otroka, ki prejema družinske dodatke, ste najemnik socialnega stanovanja, mladoletna oseba, prezadolženi (skupna poravnava), zapornik, obsojenec, priveden na podlagi zapisnika, ali duševni bolnik, boste deležni brezplačne pomoči odvetnika.

Podobno se zgodi, če živite sami in je vaš mesečni prihodek manjši od 860 EUR ali če živite z drugo osebo in je skupni prihodek polnoletnih oseb, s katerimi živite, nižji od 1104 EUR (s pribitkom 145,16 EUR na vzdrževano osebo).

Zadnja posodobitev: 24/05/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.