Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Bolgarija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je oseba osumljena ali obdolžena kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo globe, najdete v Informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kratek opis kazenskega postopka

Bolgarski kazenski postopek sestavljata dve fazi – predkazenski postopek in glavna obravnava.

 • V predkazenskem postopku se s preiskavo zberejo dokazi, s katerimi se potrdi ali ovrže domneva, da je določena oseba storila določeno kaznivo dejanje. Preiskavo izvedejo preiskovalni sodniki ali preiskovalni policisti pod vodstvom tožilca. Ta se na podlagi preiskave lažje pripravi in odloči, ali naj zoper obdolženca vloži obtožnico pri sodišču in jo zastopa ali pa odstopi od pregona.
 • Glavna obravnava se začne, ko tožilec zoper osebo pri sodišču vloži obtožnico zaradi storitve kaznivega dejanja. V sodnem postopku sta udeleženi nasprotni stranki. Tožilec, obtoženec in zagovornik imajo enake procesne pravice. Sodišče preuči dokaze, ki jih je predložil tožilec, poleg tega pa lahko na zahtevo strank ali na lastno pobudo pri iskanju resnice pridobi in preuči nove dokaze.

Glavna obravnava se konča s sodbo sodišča, s katero je obtoženec obsojen in mu je naložena kazen ali pa je razglašen za nedolžnega.

Podrobnosti o vseh teh fazah postopka in vaših pravicah lahko najdete v informativnih listih. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, ampak so zgolj napotki.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskem postopku v državah članicah, zato vam v primeru pritožb ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za dostop do želenih informacij kliknite spodnje povezave

1 – Kako do pravnega svetovanja?

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

 • Preiskava (vključno z vložitvijo obtožnice in zaslišanjem)
 • Prijetje (vključno z evropskim nalogom za prijetje)
 • Prva obravnava pred sodiščem
 • Pripor ali izpustitev
 • Priprava zadeve na strani tožilca
 • Priprava zadeve na strani obrambe
 • Ukrepi za preprečitev izognitve pregonu
 • Prepoved odhoda iz Bolgarije

3 – Moje pravice med glavno obravnavo

 • Zaslišanje zaščitene priče

4 – Moje pravice po glavni obravnavi

5 – Prekrški v cestnem prometu

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku

Zadnja posodobitev: 20/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.