Obdolženci v kazenskem postopku

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

A. Ali se lahko pritožim zoper odločbo sodišča?

Oseba, ki jo je porotno ali okrožno sodišče spoznalo za krivo in obsodilo na zaporno kazen ali plačilo denarne kazni, se lahko zoper obsodbo ali kazen pritoži pri vrhovnem sodišču.

B. Katera druga pravna sredstva imam na voljo?

Pravica do vložitve tožbe zoper sodno odločbo ni predvidena.

C. Kakšne so posledice v primeru obsodbe?

i. Kazenska evidenca

Kazen, ki jo izreče sodišče, policija evidentira v arhivu predhodnih obsodb. Odpustitev kazni se opravi v skladu z določbami zakona o odpustitvi kazni obsojencem (Zakon 70/1981). Odpustitev ni predvidena v zvezi z dosmrtnim zaporom ali zaporom, daljšim od dveh let.

ii. Izvršitev kazni, premestitev zapornikov, pogojna obsodba in alternativne sankcije

Zaporna kazen se prestaja od dneva, ko je izdana ustrezna odločba. Če sodišče ne odredi drugače, se lahko v skladu z določbami tega zakona skrajša za čas, ko je bila oseba pred sojenjem v priporu.

Sodišče odredi, da se izvršitev zaporne kazni, ki ne presega treh let, odloži, če to upravičujejo okoliščine primera v celoti in osebne okoliščine obtoženca.

Sodišče, ki izda odredbo o odložitvi izvršitve zaporne kazni, lahko izda pogojno odredbo, s katero se obsojena oseba postavi pod nadzor nadzornega uradnika (skrbnika) za obdobje, ki ne presega obdobja izvršitve odredbe (tri leta).

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.