Obdolženci v kazenskem postopku

Češka

V teh informativnih pregledih je pojasnjeno, kaj se dogaja, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja.

Vsebino zagotavlja
Češka

Na podlagi češke ustave ste lahko kaznovani le v skladu z zakonom in na način, ki ga določajo ustrezni zakoni. Ti zakoni so kazenski zakonikzakon o mladoletniškem sodstvu in zakonik o kazenskem postopku, v njih pa so določena pravila kazenskega postopka (vključno s posebnimi pogoji za izvajanje in uveljavljanje vaših pravic).

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Kratek opis kazenskega postopka

V nadaljevanju so na kratko opisane običajne faze v kazenskem postopku.

1) Pripravljalni postopek

To je prva faza kazenskega postopka. Sestavljena je iz dveh delov:

  • faza proučitve: postopki, ki jih opravijo organi, pristojni za kazenski postopek pred začetkom kazenskega pregona, in
  • faza preiskave: del kazenskega pregona od trenutka, ko se začne, do vložitve obtožnice ali do drugačnega zaključka preiskave.

2. Predhodna razprava o obtožnici

Sodišče med predhodno razpravo o obtožnici prouči, ali je bila zadeva v pripravljalnem postopku ustrezno razjasnjena in ali je z obtožnico zagotovljena ustrezna podlaga za nadaljnji postopek. Preveri tudi, ali je pristojno za odločanje v zadevi.

3. Glavna obravnava

To je najpomembnejši del kazenskega postopka, v katerem se proučijo dokazi in sprejme odločitev v zadevi. V tej fazi so pred sodiščem zaslišani obtoženec(-nci), morebitne priče in oškodovanec(-nci). Glavna obravnava je javna in poteka ustno v češčini. Če ne znate češko, ste upravičeni do tolmača.

4. Pritožbeni postopek

Obtoženec, njegovi družinski člani, odvetnik, državni tožilec ali oškodovanec se lahko pritožijo v osmih dneh. Če je vložena pritožba, pritožbeno sodišče presoja odločbo sodišča prve stopnje.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih pregledih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 – Moje pravice med preiskavo

2 – Moje pravice med sodnim postopkom

3 – Moje pravice po sodnem postopku

Sorodne povezave

Češko ministrstvo za pravosodje

Češko ministrstvo za notranje zadeve

Češka odvetniška zbornica

Informacije o človekovih pravicah

Pravne informacije za vsakogar

Zadnja posodobitev: 21/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.