Obdolženci v kazenskem postopku

Češka

V tem informativnem listu boste izvedeli, v kakšnih okoliščinah imate pravico, da vas zastopa odvetnik, kako ga najti in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev. Izvedeli boste tudi, kaj lahko odvetnik stori za vas.

Vsebino zagotavlja
Češka

Kako najti odvetnika?

Posameznika lahko v kazenskem postopku brani le odvetnik, vpisan v register odvetnikov, ki ga vodi češka odvetniška zbornica.

Če potrebujete zagovornika, se obrnite na češko odvetniško zbornico (ali pa neposredno navežite stik z enim od odvetnikov iz registra).

Kaj se zgodi, če ne izberem odvetnika?

Če ne izberete odvetnika, se morate braniti sami.

V nekaterih zadevah morate imeti zagovornika. Če ga ne boste izbrali v predpisanem času, vam ga bo dodelilo sodišče. Zagovornika potrebujete v naslednjih primerih:

  • če ste pridržani ali na opazovanju v zdravstveni ustanovi;
  • če je omejena vaša poslovna sposobnost;
  • če ste na begu;
  • če ste mlajši od 18 let;
  • če ste fizično ali duševno prizadeti in obstaja dvom o tem, da se lahko ustrezno branite sami;
  • če vam grozi več kot petletna zaporna kazen;
  • če ste v priporu in bo zoper vas začet poenostavljeni postopek;
  • v postopku, v katerem boste morda morali na preventivno zdravljenje (razen zdravljenja zaradi alkoholizma);
  • v nekaterih postopkih s tujim elementom.

Kdo plača odvetnika?

Odvetnikove storitve plača obtoženec. Če vam je odvetnika dodelilo sodišče, obrambo plača država. Stroške prav tako poravna država, če ste upravičeni do brezplačne obrambe.

Kakšen je odvetnikov honorar?

Storitve zagovornika se plačajo na podlagi pogodbe, ki jo skleneta z zagovornikom, ali na podlagi določb zakona o odvetniški tarifi (če niste sklenili pogodbe).

Kdaj ste upravičeni do brezplačne obrambe?

Če nimate dovolj denarja, da bi plačali stroške obrambe, ste upravičeni do plačila znižanega honorarja ali brezplačne obrambe (oboje se pojmuje kot „brezplačna obramba“). O vaši vlogi odloči sodnik ali predsednik sodišča na podlagi podatkov o vašem finančnem stanju. Vlogo morate oddati med pripravljalnim postopkom pri državnem tožilcu ali med sodnim postopkom.

Brezplačna obramba vam je lahko odobrena tudi brez take vloge, če je iz dokazov razvidno, da je to primerno.

Sorodne povezave

Zakon o odvetniški tarifi

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.