Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Češka

Na podlagi ustave Češke republike ste lahko kaznovani le v skladu z materialno zakonodajo in določbami procesnih zakonov. Ti zakoni so kazenski zakonik, zakon o mladoletniškem sodstvu in zakonik o kazenskem postopku, v njih pa so določena pravila kazenskega postopka, vključno s posebnimi pogoji za izvajanje in uveljavljanje vaših pravic. V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obdolžen kaznivega dejanja. Informacije o manjših prekrških, kot so prekrški v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo mandatne kazni, najdete v Informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Češka

Kratek opis kazenskega postopka

V nadaljevanju so na kratko opisane običajne faze v kazenskem postopku.

1. Pripravljalni postopek

Pripravljalni postopek je prva faza v kazenskem postopku. Sestavljata ga dva dela:

  • postopki, ki jih opravijo organi, pristojni za kazenski postopek pred začetkom kazenskega pregona (tako imenovana faza preučitve) in
  • faza preiskave, kot se imenuje del postopka, ki traja od začetka kazenskega pregona, dokler ni vložena obtožnica ali se postopek ne konča kako drugače (glej Informativni list 2).

2. Predhodna razprava o obtožnici

Sodišče med predhodno razpravo preuči, ali je bila zadeva v pripravljalnem postopku ustrezno razjasnjena in ali je z obtožnico zagotovljena ustrezna podlaga za nadaljnji postopek. Hkrati odloči, ali je pristojno za odločanje o zadevi.

3. Glavna obravnava

To je najpomembnejši del kazenskega postopka, v katerem se preučijo dokazi in sprejme odločitev v zadevi. V tej fazi so pred sodiščem zaslišani obtoženec(-nci), morebitne priče in oškodovanec(-nci). Glavna obravnava je javna in poteka ustno v češčini. Če ne znate češko, ste upravičeni do tolmača.

4. Pritožbeni postopek

Obtoženec, njegovi družinski člani, odvetnik, državni tožilec ali oškodovanec se lahko pritožijo v osmih dneh. Če je vložena pritožba, pritožbeno sodišče presoja odločbo sodišča prve stopnje.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 – Kako do pravnega svetovanja?

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

  • Preučitev
  • Preiskava
  • Pridržanje
  • Odločitev v pripravljalnem postopku – obtožnica
  • Skrajšani pripravljalni postopek

3 – Moje pravice med glavno obravnavo

  • Sodna obravnava
  • Kazni; pravice žrtev

4 – Moje pravice po glavni obravnavi

5 – Prekrški v cestnem prometu in drugi prekrški

Sorodne povezave

Češko ministrstvo za pravosodje

Češko ministrstvo za notranje zadeve

Češka odvetniška zbornica

Informacije o človekovih pravicah

Pravne informacije za vsakogar

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.