Obdolženci v kazenskem postopku

Danska

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je pravno svetovanje za vas zelo pomembno. V informativnih listih izveste, kdaj in v katerih okoliščinah imate pravico, da vas zastopa odvetnik. Pojasnjeno je tudi, kaj bo odvetnik storil za vas. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Vsebino zagotavlja
Danska

Kako lahko poiščem odvetnika

Pravico imate, da vas zastopa odvetnik, ki ga sami izberete. Odvetnik mora imeti licenco za zastopanje na danskih sodiščih. Seznam vseh danskih odvetnikov lahko najdete tukaj. Na tej spletni strani lahko tudi vidite, ali je odvetnik specializiran za kazensko pravo, davčno pravo ali katero drugo področje prava, ki je pomembno za vaš primer.

Dansko ministrstvo za pravosodje je za vsako sodišče na Danskem imenovalo skupino lokalnih odvetnikov, ki imajo posebne izkušnje s kazenskimi zadevami. To so neodvisni odvetniki, ki imajo zasebne odvetniške pisarne. Sodišče vam lahko zagotovi seznam teh odvetnikov. Če ne zaprosite za točno določenega odvetnika, bo vašemu primeru dodeljen eden od odvetnikov s tega seznama, če je imenovanje pravnega zastopnika obvezno, na primer, če vas policija pripre.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika

Če je vašega odvetnika dodelilo sodišče, se njegov honorar običajno plača iz javnih sredstev. Sodišče bo v povezavi s svojo odločbo določilo tudi odvetnikov honorar. Honorar bo določen na podlagi tarif, ki jih sodišča uporabljajo v vseh kazenskih zadevah, v katerih je bil dodeljen pravni zastopnik, ne glede na to, ali ste ga izbrali sami ali ne.

Sodišče bo tudi odločilo, kdo bo na koncu plačal odvetnikov honorar. Če boste spoznani za krivega, boste običajno morali ta honorar sami plačati javnim organom (državi Danski). Država si bo tudi prizadevala, da se ji povrne tak znesek, kakršnega ste zmožni plačati.

Če boste oproščeni ali če bo odločba sodišča precej blažja od tiste, ki jo je pričakoval tožilec, bo sodišče plačilo odvetnikovega honorarja in stroškov običajno naložilo javnim organom. Sodišče se lahko tudi odloči, da javnim organom prepusti del plačila odvetnikovega honorarja in stroškov. Tako bi se lahko odločilo, če je bila sodna obravnava organizirana zaman zaradi okoliščin, ki jih niste mogli predvideti.

Zoper odločbo o znesku odvetnikovega honorarja in dokončni obveznosti za plačilo se lahko pritožite na višje sodišče v dveh tednih po prejetju odločbe.

V kazenskem postopku ni mogoče zaprositi za brezplačno pravno pomoč, taka pravna pomoč pa običajno ne bo zajeta niti v zavarovalnih policah za kritje pravnih stroškov.

Sorodne povezave

Poglavje 66 danskega zakona o pravosodju

Seznam odvetnikov na Danskem

Zadnja posodobitev: 13/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.