Obdolženci v kazenskem postopku

Danska

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obdolžen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo mandatne kazni, kot je globa, najdete v Informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Danska

Kratek opis kazenskega postopka

Sledi kratek opis običajnih faz kazenskega postopka.

 • Policija opravi preiskavo vseh kazenskih zadev. To vključuje zaslišanje osumljencev, žrtev in prič.
 • Če policija sumi, da ste storili kaznivo dejanje, boste obdolženi. Potem ko ste obdolženi, imate nekatere temeljne pravice, na primer pravico do pravnega svetovanja v težjih primerih.
 • Policija odloči, ali vas bo prijela ali ne.
 • Če ste storili hujše kaznivo dejanje, ste lahko – po predstavitvi primera sodniku – pridržani v priporu, dokler se primer preiskuje.
 • Ko je preiskava končana, se zadeva pošlje tožilstvu, in to odloči, ali je treba obtožbo umakniti ali pa bo potrebno sojenje.
 • Če se tožilstvo odloči za nadaljevanje primera, lahko v ta namen izda plačilni nalog, obtožnico ali poziv za določitev naslednjih korakov.
 • O kazenskih zadevah odločajo okrožna sodišča kot sodišča prve stopnje. Število sodnikov je odvisno od resnosti primera in tega, ali kaznivo dejanje priznate ali ne.
 • Zoper sodbo sodišča se je običajno mogoče pritožiti na višje sodišče. V pritožbi lahko zahtevate ponovno obravnavo ali pa se pritožite zoper izrečeno kazen.
 • Če se zadeva zoper vas umakne ali ste oproščeni, imate pravico do odškodnine zaradi protipravnega odvzema prostosti.
 • Danska služba za zaporne kazni in pogojne obsodbe odgovarja na vprašanja glede prestajanja kazni.

Na informativnih listih lahko najdete podrobne informacije o vseh fazah kazenskega postopka in svojih pravicah. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Pravila o kazenskem postopku, vključno s policijskimi preiskavami, pripravo tožilstva na sojenje in samo glavno obravnavo, so določena v danskem zakonu o pravosodju.

Poudariti je treba, da za Grenlandijo in Ferske otoke veljajo posebna pravila.

Danska je skladno z Lizbonsko pogodbo zavrnila sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev EU, zato se njeno delovanje na tem področju razlikuje od delovanja drugih držav članic. Posledično je treba v vsakem posameznem primeru ugotoviti, ali se na Danskem uporablja posebna zakonodaja EU ali ne.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kje in kako se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave.

1 – Kako do pravnega svetovanja?

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

 • Predhodna obtožba, vključno z zaslišanjem
 • Prijetje (vključno z evropskim nalogom za prijetje)
 • Prva obravnava na sodišču in odreditev pripora
 • Intruzivni ukrepi
 • Odločitev, ali bo proti vam vložena obtožba ali ne
 • Priprava na glavno obravnavo na strani obrambe

3 – Moje pravice med glavno obravnavo

4 – Moje pravice po glavni obravnavi

5 – Prekrški v cestnem prometu in drugi prekrški

Sorodne povezave

Danski pravni sistem

Podatkovna zbirka celovitih zakonodajnih besedil

Kako poiskati danskega odvetnika

Informacije o prestajanju kazni

Zadnja posodobitev: 13/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.