Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Obdolženci v kazenskem postopku

Anglija in Wales

Če ste osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V tem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kdo bo poravnal stroške.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Na policijski postaji

Med zaslišanjem na policijski postaji imate pravico do brezplačnega pravnega svetovanja, in sicer tudi, če niste bili prijeti. Policijo lahko zaprosite, naj pokliče pisarno za pravno pomoč po vaši izbiri ali odvetnika po uradni dolžnosti, ki je na voljo 24 ur na dan in je pravni svetovalec, neodvisen od policije. V primeru nekaterih kaznivih dejanj svetujejo neodvisni svetovalci po telefonu. Pri hujših kaznivih dejanjih je lahko pravni svetovalec skupaj z vami na policijski postaji.

Če želite drugega odvetnika, ga lahko poiščete prek pravniškega združenja (Law Society), odvetniške zbornice (Bar Council), urada za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureau) ali svetovalne službe za civilnopravne zadeve (Civil Legal Advice). Če se ne odločite za odvetnika po uradni dolžnosti, boste morda morali poravnati nekatere stroške.

Če zaprosite za pravno svetovanje, vas lahko policija zasliši šele po tem, ko ste se pogovorili z odvetnikom. Če nočete odvetnika, nato pa si premislite, lahko zanj brezplačno zaprosite kadar koli.

Če niste v policijskem priporu

Če niste v policijskem priporu, vendar ste obdolženi kaznivega dejanja, se morate čim prej obrniti na odvetnika. Če ne poznate nobenega, ga lahko poiščete prek pravniškega združenja (Law Society), odvetniške zbornice (Bar Council), urada za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureau) ali svetovalne službe za civilnopravne zadeve (Civil Legal Advice). Glede na vaš finančni položaj boste morda upravičeni do brezplačnega pravnega svetovanja. Ali ste do njega upravičeni, vam bo povedal odvetnik, vendar boste morali predložiti informacije o svojem finančnem stanju (npr. plačni list).

Brezplačne storitve zagotavljajo samo odvetniki v okviru programa agencije za pravno pomoč (Legal Aid Agency) ali službe javnega pravobranilstva v mestih, v katerih ta deluje. Kateri odvetniki so vključeni v programe, lahko preverite pri svetovalni službi za civilnopravne zadeve (Civil Legal Advice).

Na sodišču

Če je vaš primer predložen sodišču, imate pravico do pravnega zastopanja. Služba za pravno pomoč v kazenskem postopku (Criminal Legal Aid) zagotavlja pravno svetovanje in zastopanje pred sodiščem. Ali so njene storitve brezplačne, je odvisno od teže primera in vašega finančnega stanja. Če nimate odvetnika, takoj ob prihodu na sodišče zahtevajte odvetnika po uradni dolžnosti.

Na magistratnem sodišču (Magistrates’ Court) je pravno svetovanje in zastopanje v hujših primerih brezplačno; če vaš primer ne spada mednje, boste morda morali prispevati k plačilu stroškov, kar je odvisno od vašega primera, starosti in dohodka. Brezplačno pravno zastopanje vam pripada, če ste mlajši od 18 let ali prejemate nekatere vrste državnih nadomestil. To vam lahko pojasni odvetnik po uradni dolžnosti na sodišču ali član sodnega osebja.

Če se vaš primer obravnava pred kronskim sodiščem (Crown Court), ste upravičeni do pravnega svetovanja in zastopanja. Če vaš letni razpoložljivi dohodek gospodinjstva znaša 37 500 GBP ali več, niste upravičeni do pravne pomoči. Morda boste morali plačati tudi del stroškov pravnega zastopanja na podlagi dohodka in kapitala, in sicer odvisno od vašega finančnega položaja.

Če ste na kronskem sodišču spoznani za nedolžnega, se vam stroški lahko povrnejo. Če ste spoznani za krivega, pa boste morda morali prispevati k njihovemu plačilu.

Sorodne povezave

Agencija za pravno pomoč (Legal Aid Agency)

Navodila pravniškega združenja

Priročniki urada za svetovanje državljanom (Združeno kraljestvo)

Služba za pravno pomoč v kazenskem postopku

Splošni svet odvetniške zbornice

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.