Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Obdolženci v kazenskem postopku

Anglija in Wales

V tem informativnem listu in njegovih podlistih je pojasnjeno, kakšen postopek se uporablja med preiskovanjem kaznivega dejanja ter kaj se dogaja po preiskavi in pred glavno obravnavo v kazenskih zadevah.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Katere so faze kazenske preiskave?

Kazenska preiskava se začne, ko policija posumi, da je bilo morda storjeno kaznivo dejanje. Policija opravi preiskavo in zbere dokaze. Ko policija v hujših primerih meni, da ima dovolj dokazov za obtožbo, se poveže s kronsko tožilsko službo (CPS), in ta po navadi odloči o morebitnih primernih obtožbah. Zahteva lahko tudi dodatno preiskavo.

Če vas policija identificira kot osumljenca, je prva bistvena faza odločitev, da se vam odvzame prostost.

Po priporu zaradi zaslišanja je naslednja bistvena faza odločitev o obtožbi. Če mora policija izvesti dodatne preiskave in vas ni treba pridržati v priporu, vas mora policija izpustiti bodisi brez obtožbe bodisi ob policijski varščini z zahtevo, da se na policijsko postajo vrnete pozneje.

Če pa naj bi bili obdolženi za kaznivo dejanje in se policija odloči, da morate ostati v priporu, boste privedeni pred sodišče, in to bo odločilo, ali vas do začetka glavne obravnave izpusti ob plačilu varščine ali ne.

Če zoper vas poteka preiskava zaradi domnevnih terorističnih dejanj, se vaše pravice in policijska pooblastila razlikujejo od tistih v nadaljevanju (glej zakon o terorizmu iz leta 2000, na katerega se ti informativni listi ne nanašajo).

Če ste mlajši od 18 let, veljajo dodatni zaščitni ukrepi. Prosite svojega odvetnika, naj vam jih razloži.

Za več informacij o vaših pravicah pred predložitvijo zadeve sodišču kliknite spodnje povezave:

Preiskava in prijetje (1)

Me bo policija izprašala?

Če policija sumi, da ste storili kaznivo dejanje ali imate informacije o kaznivem dejanju, vas lahko izpraša.

Ali moram na policijsko postajo?

Policija vas lahko ustavi, preišče in vam postavi omejeno število vprašanj na ulici ali drugem javnem kraju. Na zahtevo ji morate povedati svoje ime in naslov. Če vas policija sumi storitve kaznivega dejanja, vas bo morda prosila, da prostovoljno odidete na policijsko postajo. Lahko vam tudi odvzame prostost in vas odvede na policijsko postajo proti vaši volji. Za tako ravnanje vam mora navesti razloge.

Ali lahko odidem s policijske postaje?

Če ste na policijski postaji kot osumljenec ali morebitna priča, vendar vam prostost ni bila odvzeta, imate pravico oditi kadar koli.

Kaj se zgodi ob prijetju?

Če vas želi policija zadržati na policijski postaji, vam mora odvzeti prostost. Navesti vam mora razloge za tako ravnanje, prijetje pa mora biti nujno. Policija vas lahko preišče, vam odvzame prstne odtise in vzorec DNK ter opravi še druge fizične preglede, ki so pojasnjeni tukaj.

Kaj se zgodi, če ne znam jezika?

Če ne znate angleško, vam mora policija brezplačno priskrbeti tolmača. Brez tolmača ne morete biti zaslišani.

Imam lahko odvetnika?

Če ste bili prijeti, imate pravico do posvetovanja z odvetnikom. Če ne poznate nobenega, bo policija poklicala odvetnika po uradni dolžnosti. Glej Informativni list 1.

Kaj pa, če sem mlajši od 17 let ali ranljiva odrasla oseba?

Če ste mlajši od 17 let ali ranljiva odrasla oseba, ne smete biti zaslišani brez pooblaščene odrasle osebe, za kar poskrbi policija.

Ta oseba vam bo pomagala in svetovala pri sporazumevanju s policijo. Ta oseba ni odvetnik in vam ne bo pravno svetovala. Pooblaščena odrasla oseba je lahko družinski član, prijatelj, prostovoljec ali poklicni socialni/zdravstveni delavec.

Ali me lahko policija preišče?

Tudi če niste bili prijeti, vas lahko policija ustavi ter preišče vas in vaše vozilo, vendar samo, če upravičeno sumi, da imate pri sebi ukradene ali prepovedane predmete ali da ste storili kaznivo dejanje.

Ali mi lahko policija odvzame prstne odtise ali DNK?

Če niste bili prijeti, vam ni treba dati prstnih odtisov ali drugih vzorcev, policija pa vam jih ne more odvzeti brez privolitve. Če pa ste bili prijeti, vam lahko policija odvzame vzorce, kot so kri, slina ali druga telesna tkiva, brez privolitve.

Ali moram sodelovati v prepoznavni vrsti?

Če ste bili prijeti, vas lahko policija pozove, da sodelujete v prepoznavni vrsti. Če tega ne želite storiti, se to lahko na glavni obravnavi uporabi proti vam. Pri tem se žrtvam ali pričam običajno pokažejo samo videoposnetki. Posvetujete se lahko z odvetnikom po uradni dolžnosti.

Ali lahko policija preišče moj avtomobil ali prostore?

Če ste bili prijeti, lahko policija z dovoljenjem višjega policista preišče vaš avtomobil in prostore ter odvzame kateri koli del vašega premoženja, ki je pomemben za preiskavo.

Se lahko obrnem na prijatelje ali družinske člane?

Da, da jim poveste, kje ste.

Ali lahko obiščem zdravnika, če ga potrebujem?

Če potrebujete zdravniško pomoč, imate pravico obiskati zdravnika.

Sem državljan druge države članice. Se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo?

Da. Predstavnik veleposlaništva bo prišel na policijsko postajo ali vzpostavil stik z vami in vam ponudil pomoč. Če vam je bila odvzeta prostost in ste pridržani, mora policija nujno vzpostaviti stik s konzulati naslednjih držav EU: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češke republike, Danske, Francije, Grčije, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Romunije, Slovaške, Španije ali Švedske.

Kaj se zgodi, če sem prijet na podlagi evropskega naloga za prijetje?

Če država članica izda evropski nalog za prijetje, se vam lahko odvzame prostost v drugi državi članici in se vas po zaslišanju pred sodnikom pošlje nazaj v zadevno državo. Pravico imate do odvetnika in tolmača, če ga potrebujete. Glej Informativni list 1.

Kdaj me bo policija obdolžila?

Če policija sklene, da ima dovolj dokazov zoper vas, vas lahko obdolži kaznivega dejanja. V obtožnici je navedeno kaznivo dejanje, ki ste ga storili po mnenju policije. Ko ste obdolženi, vas policija ne more dodatno zaslišati o tem kaznivem dejanju.

Kako dolgo po odvzemu prostosti sem lahko pridržan?

Po odvzemu prostosti vas lahko policija pridrži na policijski postaji še največ 24 ur. Višji policist lahko ta čas podaljša na 36 ur, če upravičeno meni, da je treba zbrati dokaze, da je bilo storjeno hujše kaznivo dejanje in da preiskava ustrezno poteka. Po preteku tega časa morate biti obdolženi ali izpuščeni iz policijskega pripora. Če vas želi policija še pridržati, mora dobiti dovoljenje magistratnega sodišča. Sodišče lahko čas pridržanja podaljša na največ 96 ur.

Pritožbe zoper policijo

Če menite, da policija z vami ni ustrezno ravnala, se lahko pritožite pri policiji ali neodvisnem policijskem odboru za pritožbe.

Zaslišanje in obtožba (2)

Kdaj sem lahko zaslišan?

Če ste bili prijeti in ste pridržani na policijski postaji, mora paznik v priporu poskrbeti, da ste umsko in fizično sposobni za zaslišanje. V posameznem 24-urnem obdobju vam mora biti zagotovljenih vsaj 8 ur neprekinjenega počitka brez zaslišanja. Med zaslišanjem vam mora biti vsaki dve uri dovoljen 15-minutni predah. Običajno imate med zaslišanjem pravico do navzočnosti odvetnika.

Ali moram odgovarjati na policijska vprašanja?

Na vprašanja vam ni treba odgovarjati. Če ste osumljeni kaznivega dejanja, vas mora policija uradno opozoriti (pravni pouk), preden vam začne postavljati vprašanja. Opozoriti vas mora, da vam ni treba odgovarjati na vprašanja, vse, kar boste povedali, pa se lahko na sodišču uporabi kot dokaz. Prav tako vam mora povedati, da če česa ne izjavite, nato pa se želite na to sklicevati na sodišču, je mogoče dejstvo, da tega niste omenili policiji, uporabiti zoper vas na glavni obravnavi.

Kako potekajo policijska zaslišanja?

Zaslišanja na policijski postaji potekajo v prostoru za zaslišanje in se vedno zvočno snemajo. Postopek snemanja vam mora biti pojasnjen pred zaslišanjem.

Kdaj me bo policija obtožila?

Če policija meni, da ima dovolj dokazov zoper vas, vas lahko obtoži kaznivega dejanja. Policija vas v zvezi s tem kaznivim dejanjem ne more dodatno zaslišati. Obtožba se lahko spremeni v poznejši fazi postopka.

Zglasitve na sodišču pred glavno obravnavo (3)

Kdaj se moram prvič zglasiti na sodišču?

Če ste v policijskem priporu, morate biti odvedeni na sodišče naslednji dan, ko potekajo obravnave. Po navadi se prvo zaslišanje opravi na magistratnem sodišču.

Ali imam pravico do odvetnika?

Na sodišču imate pravico do odvetnika. Če nimate svojega, vas bo zastopal odvetnik po uradni dolžnosti. Glej Informativni list 1.

Ali bo zagotovljen tolmač, če ne znam jezika postopka?

Če ne znate angleško, vam bo brezplačno priskrbljen tolmač, in ta bo prevajal v vseh sodnih postopkih.

Ali bom lahko izpuščen iz pripora?

Če boste v priporu, lahko zaprosite sodišče, naj vas izpusti ob plačilu varščine. Če je varščina odobrena, vam morda ne bo treba plačati nič.

Varščina vam bo po navadi odobrena, če niste bili predhodno kaznovani in če bo sodišče menilo, da niste nevarni za družbo, ne boste vplivali na priče in se boste zglasili na sodišču, ko bo potrebno. Varščina je lahko pogojena na primer s prebivanjem na določenem naslovu, predajo potnega lista policiji ali nošenjem elektronske sledilne naprave.

Če sodišče varščino zavrne, boste do glavne obravnave v priporu.

Ali se lahko pritožim zoper odločitev, da moram biti do glavne obravnave v priporu?

Da. Za nasvet vprašajte svojega odvetnika.

Ali bom pred glavno obravnavo še kdaj nastopil pred sodiščem?

Da. Svetoval vam bo vaš odvetnik.

Kako dolgo lahko ostanem v priporu pred glavno obravnavo?

Če ste v priporu, mora glavna obravnava potekati v določenih časovnih rokih.

Običajno naj bi se glavna obravnava pred kronskim sodiščem začela v 182 dneh po vašem priprtju. Če se ne, lahko zaprosite za izpustitev ob plačilu varščine. V manj hudih primerih se mora glavna obravnava začeti v 56 dneh. Če se ne, boste izpuščeni ob plačilu varščine.

Priprava primera pred glavno obravnavo (4)

Kaj se dogaja pred glavno obravnavo?

V obdobju pred vašo glavno obravnavo kronska tožilska služba (CPS) še naprej preverja, ali je primer dovolj trden, da upravičuje kazenski pregon. Tožilec bo vašemu odvetniku razkril dokaze, ki bodo zoper vas uporabljeni na glavni obravnavi. Prejeli boste na primer pisne izjave prič, ki naj bi bile zaslišane. Tožilstvo vam mora prav tako razkriti kakršno koli gradivo, ki bi lahko omajalo njegove dokaze ali pomagalo vaši obrambi. Tožilec mora nenehno preverjati dokaze in vam razkriti vse gradivo, ki se uvrsti med dokaze.

Sem državljan druge države članice. Ali moram pred glavno obravnavo ostati v Angliji/Walesu?

Če niste v priporu ali niste bili izpuščeni ob plačilu varščine, se lahko vrnete v domovino. Vendar vam ni mogoče odobriti varščine, če tožilec zahteva, da med nadaljevanjem preiskave ostanete v Angliji ali Walesu. Sodišče vam lahko odobri varščino samo, če boste ostali v Angliji. Kršitev tega pogoja se šteje za kaznivo dejanje. Če ste izpuščeni ob plačilu varščine, morate navesti naslov v Združenem kraljestvu, na katerem ste dosegljivi. To je lahko naslov vašega odvetnika.

Če se vrnem v svojo državo članico, ali se bom moral pred glavno obravnavo vrniti v Anglijo/Wales?

Najverjetneje. Nekaterih predhodnih obravnav se vam morda ne bo treba udeležiti, če bo vaš odvetnik zaprosil za to, ali pa se jih boste lahko udeležili po videopovezavi.

Ali bo moj primer vedno predložen v glavno obravnavo?

Vaš primer ne bo nujno predložen sodišču. Kronska tožilska služba se lahko odloči za opustitev primera ali predlaga pogojni opomin, ki lahko vključuje globo. Če se strinjate s tem, priznate storitev kaznivega dejanja. Zapisano bo v vašo kazensko evidenco, pritožiti pa se ne boste mogli.

Katere vrste dokazov bo zbralo tožilstvo?

Policija bo zaslišala priče, zbere pa lahko tudi fizične in forenzične dokaze. Na primer, zbere lahko dokumente na vašem domu ali delovnem mestu, preišče vaše vozilo ali odvzame vzorce vaše DNK (npr. lase, slino itd.).

Ali lahko tožilstvu preprečim zbiranje nekaterih dokazov?

Policija mora v nekaterih primerih pridobiti nalog za preiskavo, ki ga je mogoče izpodbijati. Običajno mora biti v nalogu natančno navedeno, kaj se lahko preišče in zakaj. Če policija ne ravna v skladu z njim, zbrani dokazi morda ne bodo dopustni na glavni obravnavi.

Bodo zahtevani podatki iz moje kazenske evidence?

Tožilstvo bo pridobilo podatke iz vaše kazenske evidence, vključno z obsodbami zunaj Združenega kraljestva.

Ali se lahko obtožba zoper mene pred glavno obravnavo spremeni?

Da. To je odvisno od tožilske presoje dokazov. Vaš odvetnik lahko zahteva spremembo obtožbe.

Kaj se zgodi, če mi je bilo za isto kaznivo dejanje že sojeno v drugi državi članici?

Če je sodišče v neki državi članici že dokončno razsodilo, potem vam na podlagi istih dejstev v drugi državi članici ni mogoče vnovič soditi.

Lahko priznam krivdo pred glavno obravnavo?

V večini primerov lahko pred glavno obravnavo priznate krivdo glede vseh obtožb. Če priznate krivdo, običajno dobite precej nižjo kazen, kot če zoper vas poteka celotna glavna obravnava. Če se odločite za priznanje krivde, se običajno ne morete pritožiti zoper obsodbo, ki se zapiše v vašo kazensko evidenco.

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku in preiskavah iz leta 1996 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o kazenskem pravosodju iz leta 2003 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o policiji in kazenskopravnih dokazih iz leta 1984

Kodeksi ravnanja

Zakon o varščini iz leta 1976 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o pregonu kaznivih dejanj iz leta 1985, člen 22 (kakor je bil spremenjen)

Zakon o težjih oblikah organiziranega kriminala in policiji iz leta 2005

Zakon o terorizmu iz leta 2000

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.