Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Anglija in Wales

Ti informativni listi se nanašajo samo na Anglijo in Wales. Če se želite seznaniti s svojimi pravicami v drugih delih Združenega kraljestva, preverite posebne informativne liste za Škotsko in Severno Irsko. V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obdolžen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo globe, najdete v Informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Kratek opis kazenskega postopka

Običajne faze kazenskega postopka so:

 • Policija razišče, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno in kdo ga je storil. Zbere dokaze.
 • Ko identificira osumljenca, ga lahko pridrži, če se ji to zdi potrebno, in zasliši v zvezi s kaznivim dejanjem.
 • Če policija meni, da je osumljenec morda storil kaznivo dejanje, se s kronsko tožilsko službo (Crown Prosecution Service - CPS) posvetuje o morebitni obtožbi – to pomeni vložitvi uradne obtožbe, ki se obravnava na sodišču.
 • Kronska tožilska služba odloči o primernih točkah obtožbe in osumljencu vroči uradni dokument, v katerem je opisana obtožba.
 • Pred glavno obravnavo se z zaslišanji pred sodiščem ugotovi, kako se namerava obdolženec zagovarjati, in preveri, ali je zadeva zrela za sodišče.
 • Tožilec na glavni obravnavi predloži dokaze. Tudi obtoženec lahko predloži dokaze v svojo obrambo. O hujših primerih odloča porota, o manj hudih pa magistratni sodniki.
 • Ko so obravnavani vsi dokazi, magistratni sodnik ali porota izreče sodbo.
 • Če je obtoženec spoznan za krivega, sodnik določi kazen.
 • Zoper odločbo se je mogoče pritožiti.

V informativnih listih boste našli podatke o vseh fazah postopka in vaših pravicah. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskem postopku v državah članicah, zato vam ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za dostop do želenih informacij kliknite na spodnje povezave

1 - Kako do pravnega svetovanja?

2 - Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

 • Preiskava in prijetje
 • Zaslišanje in obtožba
 • Zglasitve na sodišču pred glavno obravnavo
 • Priprava primera pred glavno obravnavo

3 - Moje pravice med glavno obravnavo

4 - Moje pravice po glavni obravnavi

 • Več informacij o zaslišanjih v pritožbenem postopku

5 - Prekrški v cestnem prometu

Sorodne povezave

Kronska tožilska služba

Vodnik po človekovih pravicah

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.