To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obdolženci v kazenskem postopku

Estonija

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah ste upravičeni, da vas zastopa odvetnik. Izvedeli boste tudi, kaj bo odvetnik storil za vas. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila pravnega svetovanja.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Ali moram imeti odvetnika?

Odvetnika v predkazenskem postopku morate imeti od takrat, ko imate priložnost pregledati kazenski spis (glej Informativni list 2). Pred to fazo morate odvetnika imeti v naslednjih primerih:

  • če ste bili mladoletna oseba, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno;
  • če se zaradi telesne ali duševne nezmožnosti ne morete braniti sami ali je zaradi take nezmožnosti obramba za vas zapletena;
  • če ste osumljeni kaznivega dejanja, za katero je zagrožena dosmrtna zaporna kazen;
  • če se vaša zadeva prekriva z zadevo druge osebe, ki ima zagovornika;
  • če ste bili v priporu vsaj šest mesecev;
  • če se zadeva obravnava po hitrem postopku.

Odvetnika morate imeti med glavno obravnavo, kjer je njegovo sodelovanje obvezno.

Kako lahko poiščem odvetnika?

Pravico imate izbrati svojega odvetnika, ki v zastopanje privoli na podlagi pogodbe. Imena in kontaktni podatki odvetnikov so na voljo na spletni strani estonske odvetniške zbornice.

Če nimate pogodbenega odvetnika ali vas vaš odvetnik ne more zastopati, imate pravico zaprositi za dodelitev odvetnika. V takem primeru vam estonska odvetniška zbornica dodeli odvetnika, ki vas bo zastopal.

Vaša pravica, da vam estonska odvetniška zbornica dodeli odvetnika, ni odvisna od vašega ekonomskega položaja. Ko zaprosite za odvetnika, vam ni treba razkriti podatkov o svojem finančnem položaju.

Če želite, da vam estonska odvetniška zbornica dodeli odvetnika, morate pri preiskovalnem organu, tožilstvu ali sodišču vložiti prošnjo.

V nekaterih postopkih je odvetnikovo sodelovanje obvezno. Če si v takem postopku niste sami izbrali odvetnika, vam ga bo dodelil preiskovalni organ, tožilstvo ali sodišče in vam zanj ni treba zaprositi.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika?

Stroške odvetnika, ki ste ga izbrali, morate poravnati sami. Nagrada za odvetnika in pogoji plačila so del pogodbe s stranko.

Če odvetnika ne želite najeti sami, imate pravico do odvetnika, ki ga zagotovi država. Stroške odvetnika, ki ga dodeli estonska odvetniška zbornica, poravna država, vam pa odvetnika ni treba plačati. Če vas bo sodišče spoznalo za krivega, boste morali državi povrniti stroške nagrad za odvetnika.

Ali lahko odvetnika zamenjam?

Pravico imate zamenjati odvetnika, ki ste ga izbrali. Če vam je bil odvetnik dodeljen, ga imate pravico zamenjati, če se s tem strinjata prvotni in novi odvetnik. Če je bil vaš dodeljeni odvetnik nesposoben ali malomaren, imate pravico pri sodišču vložiti zahtevo, naj se ta odvetnik razreši in naj vam estonska odvetniška zbornica dodeli novega.

Sorodne povezave

Estonska odvetniška zbornica

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.