Obdolženci v kazenskem postopku

Finska

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah imate pravico, da vas zastopa odvetnik. Izvedeli boste tudi, kaj bo odvetnik storil za vas. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako najti odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Vsebino zagotavlja
Finska

Kako do odvetnika?

Če ste osumljeni kaznivega dejanja, imate vselej pravico do odvetnika. Policija vas lahko vpraša, ali potrebujete odvetnika, vendar ga v skladu z zakonom ne, razen če ste bili pridržani, aretirani ali vam je bila odvzeta prostost. Običajno imate ob izpraševanju pravico imeti ob sebi odvetnika, ki ste ga sami izbrali. Če menite, da potrebujete odvetnika, vendar ne veste, kako si ga priskrbeti, vam ga lahko poišče policija.

Na Finskem zagovorništvo ni monopolna dejavnost in kot odvetnik lahko nastopa vsak z diplomo iz prava (zakonodaja v zvezi s tem se trenutno ponovno pregleduje). Odvetnika, ki se ukvarja s kazenskim pravom, lahko poiščete na spletišču finske odvetniške zbornice. Poleg tega vam lahko pomagajo uradi za pravno pomoč (kontaktni podatki uradov za pravno pomoč so na voljo tukaj).

Plačilo odvetnika

Glavno pravilo je, da odvetnika plačate sami. Če je vaš dohodek nizek, boste morda prejeli pravno pomoč. V tem primeru bo država v celoti ali delno pokrila stroške odvetnika. Če ste osumljeni kaznivega dejanja, za katero je najnižja kazen štiri mesece zapora, vam bo na vašo željo dodeljen zagovornik. Zagovornikove stroške bo pokrila država. Državi pa boste te stroške morali povrniti, če boste za kaznivo dejanje obsojeni, razen če je vaš dohodek tako nizek, da ste upravičeni do pravne pomoči. Zneski, ki jih boste morali plačati, so določeni tako kot za pravno pomoč.

Zagovornik je lahko odvetnik za javno pravno pomoč, odvetnik ali drug poklicni pravni zastopnik. Če ste zaprosili za določenega odvetnika, bo ta običajno določen za vašega pravnega svetovalca.

Sorodne povezave

Finska odvetniška zbornica

Kontaktni podatki uradov za pravno pomoč

Prag dohodkov za dodelitev pravne pomoči

Zadnja posodobitev: 15/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.