Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Nemčija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen kaznivega dejanja.

Vsebino zagotavlja
Nemčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo mandatne kazni, kot so globe, najdete v Informativnem listu 6.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, so izčrpne informacije o vaših pravicah na voljo tukaj.

Kratek opis kazenskega postopka

Sledi kratek opis običajnih faz kazenskega postopka.

Kazenski postopek je razdeljen na tri faze: postopek preiskave, vmesni postopek in glavni postopek (vključno s pravnimi sredstvi in postopkom izvrševanja kazni).

  • Postopek preiskave: Organi pregona (državno tožilstvo ali policijski organi) začnejo postopek preiskave zoper vas, če ste osumljeni kaznivega dejanja. Pri tem je treba razjasniti, ali je sum zoper vas utemeljen ali ne. V ta namen se lahko izvedejo različni preiskovalni ukrepi, na primer hišna preiskava. Po zaključku preiskave se državno tožilstvo odloči, ali se postopek zaradi nezadostnega suma storitve kaznivega dejanja ustavi ali pa se zoper vas vloži obtožnica.
  • Vmesni postopek: V vmesnem postopku sodišče preizkusi obtožnico in presodi, ali naj se postopek zaključi ali nadaljuje. Če sodišče meni, da je obsodba zaradi pridobljenih dokazov verjetna, začne glavni postopek.
  • Glavni postopek: V glavnem postopku sodišče pripravi in izvede glavno obravnavo. Obtožba se preizkusi na ustni obravnavi na podlagi dokazov, ki so na voljo (priče, dokumenti itd.). Tudi vi imate možnost, da izrazite svoje stališče o obtožbi oziroma podate pripombe nanjo. Če je obtožba potrjena, boste obsojeni in izrečena vam bo kazen. Če obtožba ni potrjena, boste oproščeni. V predpisanih rokih lahko vložite pravno sredstvo zoper obsodbo. V pritožbenem postopku višje sodišče ponovi glavno obravnavo. V revizijskem postopku se sodba presoja samo glede napačne uporabe prava.

Ti postopki lahko potekajo tudi drugače.Najpomembnejša odstopanja pomenijo postopek za izdajo kaznovalnega naloga, ustavitev postopka in pospešeni postopki.

V informativnih listih lahko najdete podrobne informacije o vseh fazah kazenskega postopka in vaših pravicah. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj koristni napotki.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 – Pojasnila

2 – Kako do pravnega svetovanja

3 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

  • Zaslišanje obdolženca
  • Odvzem osebnih in biometričnih podatkov / telesni pregled
  • Preiskava/zaseg/prisluškovanje
  • Pridržanje
  • Pripor
  • Obtožba

4 – Moje pravice v postopku pred sodiščem

5 – Moje pravice po glavni obravnavi

6 – Prekrški v cestnem prometu

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku (angleška različica)

Zadnja posodobitev: 30/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.