Obdolženci v kazenskem postopku

Grčija

V teh informativnih pregledih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je oseba osumljena ali obtožena kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Kratek opis kazenskega postopka

Predobravnava/začetek kazenskega postopka

Ta del postopka se začne, ko je tožilec obveščen, da je bilo verjetno storjeno kaznivo dejanje. Nadaljuje se s sprožitvijo kazenskega postopka in konča bodisi s tem, da mora obtožena oseba pred sodišče, bodisi z umikom vseh obtožb.

Cilj te faze je čim najbolj razjasniti zadevo, da se ugotovi, ali obstajajo jasni znaki, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, na podlagi katerih ga je mogoče predati pristojnemu sodišču.

Sodna obravnava

V tej fazi se zadeva obravnava tako dolgo, dokler se ne sprejme in izda sodba.

Pravna sredstva

To se nanaša na zagotovljena pravna sredstva, ki osebi omogočajo izpodbijanje odločbe kazenskega sodišča.

Taka sredstva so:

  • pritožba za spremembo ali razveljavitev odločbe, ki se izpodbija iz dejanskih ali pravnih razlogov,
  • novo sojenje v zadevi ter delna ali popolna razveljavitev odločbe, ki se izpodbija iz pravnih razlogov.

Podrobnejše informacije o vseh teh fazah postopka in o vaših pravicah so na voljo v naslednjih informativnih pregledih. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj splošni napotki.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vloga Evropske komisije

Evropska komisija ne sodeluje v postopkih kazenskega pregona, sprejetih v različnih državah članicah, in vam ne more pomagati, če želite vložiti pritožbo. V teh informativnih pregledih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

Moje pravice med preiskavo

Moje pravice med sojenjem

Moje pravice po sojenju

Zadnja posodobitev: 29/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.