Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Grčija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Kratek opis kazenskega postopka

Preiskava/sprožitev postopka

Ta del postopka se začne, ko tožilec prejme uradno obvestilo, da je bilo verjetno storjeno kaznivo dejanje. Nadaljuje se s sprožitvijo kazenskega postopka in konča s tem, da mora obtoženec pred sodišče, ali z umikom obtožb.

Cilj te faze je kar najbolj razjasniti zadevo in ugotoviti, ali je na voljo dovolj zanesljivih indicev, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, na podlagi katerih ga je mogoče predati pristojnemu sodišču.

Sodne obravnave

V tej fazi se zadeva obravnava tako dolgo, dokler se ne sprejme in izda sodba.

Pravna sredstva

To so z zakonom zagotovljena sredstva, ki osebam omogočajo izpodbijanje odločitev kazenskega sodišča.

Ta sredstva so:

  • pritožba, katere cilj je sprememba ali razveljavitev odločitve z izpodbijanjem dejanske ali pravne podlage;
  • novo sojenje v zadevi in sprememba sodbe, katere cilj je delna ali popolna razveljavitev odločitve, ki se izpodbija iz pravnih razlogov.

Podrobni podatki o vseh fazah postopka in vaših pravicah so navedeni v informativnih listih. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so samo splošni napotki.

Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo mandatne kazni, kot je globa, najdete v Informativnem listu 5.

Vse informacije o pravicah žrtev kaznivih dejanj najdete tukaj.

Vloga Evropske komisije

Opozarjamo vas, da Evropska komisija ne sodeluje v postopkih kazenskega pregona v posameznih državah članicah in vam ne more pomagati pri pritožbi. V teh informativnih listih so informacije, kako in komu se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 – Kako do pravnega svetovanja

2 – Moje pravice med preiskavo kaznivega dejanja in pred predložitvijo zadeve sodišču

  • Predhodna preučitev/predhodna preiskava kaznivega dejanja/preiskava kaznivega dejanja
  • Prijetje/omejevalni ukrepi/pripor
  • Postopek pred preiskovalnim senatom
  • Preiskave, prstni odtisi in DNK

3 – Moje pravice pred sodiščem

4 – Kakšne so moje pravice, ko sodišče izda sodbo

5 – Prekrški v cestnem prometu in drugi prekrški

Zadnja posodobitev: 27/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.