To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Irska

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja, ki se obravnava v sodnem postopku. Informacije o prekrških v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo globe, najdete v Informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Irska

Kratek opis kazenskega postopka

 • Irska nacionalna policija (An Garda Siochána) ima številne pristojnosti, da lahko ustavi in preišče posameznika ter ga tudi prime, če meni, da je storil kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen, ali da tako kaznivo dejanje ravno izvaja.
 • Ko ste v policijskem priporu, vam bo pripadnik policije razložil vaše pravice, ki vključujejo pravico do pogovora z odvetnikom in zdravnikom ter pravico do tolmača, če ga potrebujete. Obstajajo posebne določbe za otroke v priporu, v skladu s katerimi mora biti na razgovorih navzoča ustrezna odrasla oseba.
 • V tej fazi ste lahko zaprošeni za soglasje za odvzem vzorcev za analizo DNK, odvzem prstnih odtisov, fotografiranje in/ali sodelovanje v prepoznavni vrsti.
 • Med preiskavo lahko pripadnik policije zoper vas vloži obtožbo zaradi kaznivega dejanja. To lahko stori z obtožnico ali pa vam izroči pisni poziv, da se na določen datum zglasite na sodišču. Policija (Gardaí) bo poslala kazenski spis s podrobnostmi o preiskavi direktorju državnega tožilstva, in ta bo odločil, ali bo zadevo kazensko preganjal v imenu države.
 • Lahko ste nemudoma izpuščeni proti plačilu varščine na policiji, pri čemer se od vas zahteva, da se zglasite na sodišču, ali pa morate za varščino zaprositi pozneje na okrajnem sodišču.
 • Manjša kazniva dejanja oziroma prekrški se obravnavajo na okrajnem sodišču. Hujša kazniva dejanja se obravnavajo pred sodnikom in poroto.
 • V kazenskem postopku se vedno domneva, da ste nedolžni, dokler se vam ne dokaže krivda.
 • Pravico imate do pravnega svetovanja. Če nimate zadostnih sredstev, da bi plačali zastopnika, lahko zaprosite za pravno pomoč.
 • Če ste obsojeni, ste bili spoznani za krivega kaznivega dejanja onkraj razumnega dvoma. Če ste bili obsojeni na okrajnem sodišču, se imate pravico pritožiti zoper obsodbo ali kazen. Če ste oproščeni, je s tem zadeva zaključena, nadaljnji ukrepi zoper vas pa se ne morejo uvesti.
 • Če vas je porota obsodila za kaznivo dejanje, nimate samodejne pravice do pritožbe, zato se v tem primeru o nadaljnjih korakih posvetujte s svojimi pravniki.

V informativnih listih so na voljo podrobnosti o vseh teh fazah postopka in vaših pravicah. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Kako do pravnega svetovanja

2 - Moje pravice med preiskavo kaznivega dejanja

 • Prijetje
 • Zaslišanje in policijska preiskava
 • Preiskave
 • Prva obravnava pred sodiščem
 • Priprava zadeve za glavno obravnavo ali priznanje krivde pred glavno obravnavo

3 - Moje pravice med glavno obravnavo

4 - Moje pravice po glavni obravnavi

5 - Prekrški v cestnem prometu

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.