Obdolženci v kazenskem postopku

Italija

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, v kakšnih okoliščinah imate pravico, da vas zastopa odvetnik. Izvedeli boste tudi, kaj lahko odvetnik stori za vas. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Vsebino zagotavlja
Italija

Kako lahko poiščem odvetnika?

Če ste bili prijeti ali ste pridržani ali v priporu, lahko takoj imenujete svojega zagovornika in se z njim sestanete takoj po prijetju, pridržanju ali priporu.

Če ste bili izpuščeni ob plačilu varščine, lahko kadar koli imenujete svojega zagovornika in se pogovorite z njim.

Odvetnika lahko najdete na naslednjih povezavah:

Nacionalna odvetniška zbornica

Večjezično kazensko pravo

Italijanske zbornice odvetnikov za kazensko pravo

Če zagovornika ne boste imenovali, vam ga bo iz posebnega registra dodelil sodni organ.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika?

Na splošno naj bi stroške odvetnika, ki vam pomaga, poravnali sami, ne glede na to, ali ste ga izbrali sami ali vam ga je dodelilo sodišče.

Ali lahko odvetniške storitve dobim brezplačno?

Za pravno pomoč, ki jo plača vlada, lahko zaprosite, če vaš obdavčljivi dohodek ne presega 10 628,16 EUR. Če živite z zakoncem ali drugimi sorodniki, se obdavčljivi dohodek izračuna tako, da se seštejejo vsi dohodki vseh družinskih članov. V takem primeru se zgornja dohodkovna meja dvigne za dodatnih 1 032,91 EUR in izračuna za vsakega družinskega člana, ki živi z zadevno stranko.

Ali obstajajo okoliščine, v katerih je pravna pomoč izključena?

Pravna pomoč je izključena:

  • v kazenskih postopkih v zvezi z davčno utajo;
  • če prosilcu pomaga več kot en zagovornik;
  • za osebe, pravnomočno obsojene zaradi storitve kaznivih dejanj, povezanih z mafijskim združevanjem ter tihotapljenjem tobačnih izdelkov in trgovino s prepovedanimi drogami.

Kaj lahko storim za pridobitev pravne pomoči?

Prošnjo za pravno pomoč morate vložiti v tajništvu sodišča, ki bo obravnavalo zadevo.

Prošnjo morate izpolniti in podpisati ter predložiti naslednje:

  • zahtevek za odobritev pravne pomoči;
  • ime, priimek, kraj in datum rojstva ter davčno številko, in to tudi za družinske člane;
  • potrdilo o vašem dohodku za leto pred vložitvijo prošnje (pisne izjave);
  • zavezo, da boste sporočili vse zadevne spremembe svojega dohodka zaradi odobritve ugodnosti.

Prošnjo lahko vložite bodisi osebno in ji priložite fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta bodisi prek svojega zagovornika, ki bo moral overiti vaš podpis. Pošljete jo lahko tudi s priporočenim pismom s povratnico, pri čemer prošnji priložite fotokopijo svojega osebnega dokumenta.

Če ste pridržani, lahko prošnjo pošljete iz zapora.

Če ste v hišnem priporu ali priporu, lahko prošnjo predložite uradniku kriminalistične policije.

Če niste državljan EU, morate svoji prošnji priložiti potrdilo pristojnega konzularnega organa o vašem dohodku v tujini in izjaviti, da so vaše izjave v prošnji resnične.

Če to ni mogoče, se lahko tako potrdilo nadomesti s samopotrdilom. Če ste tuji državljan ter ste pridržani in v zaporu iz varnostnih razlogov ali če ste prijeti ali v hišnem priporu, lahko potrdilo vašega konzulata v dvajsetih dneh od dneva vložitve prošnje predloži vaš zagovornik ali sorodnik, lahko pa se tudi nadomesti s pisno izjavo.

Kaj se bo zgodilo, če mi bo pravna pomoč odobrena?

Če sodnik odobri vašo prošnjo, si lahko zagovornika izberete s seznama odvetnikov v posebnih registrih, ki jih vodijo zbornice. Te registre si lahko ogledate v tajništvu vsake zbornice.

Stroške v zvezi s pravno pomočjo in vse stroške v zvezi s postopkom, vključno s storitvami tolmača, bo poravnala vlada.

Sorodne povezave

Odvetniki prostovoljci

Ministrstvo za notranje zadeve

Italijanske zbornice odvetnikov za kazensko pravo

Zbornica Triveneto

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.