Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Italija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja.

Vsebino zagotavlja
Italija

Kratek opis kazenskega postopka

V nadaljevanju so na kratko opisane običajne faze kazenskega postopka zoper odrasle osebe.

Podrobnosti o vseh teh fazah kazenskega postopka in vaših pravicah so na voljo v informativnih listih. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Postopek se začne, ko se policija ali državni tožilec seznani z dejstvom, ki bi se lahko štelo za kaznivo dejanje.

Ko je preiskava končana, državni tožilec začne kazenski pregon z namenom uvedbe kazenskega postopka, razen če meni, da zadeve ni treba kazensko obravnavati.

Pri kaznivih dejanjih, ki jih morajo obravnavati kolegijsko sodišče, porotno sodišče (podobno kronskim sodiščem v Združenem kraljestvu ali zveznem sodnem okrožju v ZDA) in v nekaterih primerih sodišče v sestavi sodnika posameznika, državni tožilec predloži zahtevo za sodno obravnavo sodniku za predhodno obravnavo.

Po končani predhodni obravnavi lahko sodnik bodisi obdolženca izroči sodišču bodisi opusti kazenski pregon.

Pri kaznivih dejanjih, ki spadajo v pristojnost sodišča v sestavi sodnika posameznika ali mirovnega sodišča, bo državni tožilec vročil poziv na sodno obravnavo ali neposredni poziv na sodno obravnavo.

Obstajajo tudi nekateri posebni postopki: skrajšani postopek, kazen, ki jo zahtevajo stranke (dogovor s tožilstvom za milejšo kazen), takojšnja sodba ali sodba po skrajšanem postopku, postopek na podlagi kazenske odredbe.

Kazenski postopek navadno poteka v treh fazah, ki so prva stopnja (porotno sodišče, kolegijsko sodišče, sodišče v sestavi sodnika posameznika in mirovno sodišče), pritožba in kasacijsko sodišče (najvišje sodišče).

Na prvi stopnji se pridobijo vsi dokazi – priče in dokumenti, konča pa se z obsodbo ali oprostitvijo.

Zoper sodbo na prvi stopnji se lahko pritožite.

Pritožbeno sodišče potrdi sodbo, izdano na prvi stopnji, jo delno ali v celoti spremeni, lahko pa jo tudi razveljavi in vrne v razsojanje sodišču prve stopnje.

Odločitev pritožbenega sodišča se izpodbija z vložitvijo zahteve pri kasacijskem sodišču (najvišje sodišče).

Kasacijsko sodišče izreče sodbo, s katero zahtevo razglasi za nedopustno ali jo zavrne, ali celo razveljavi sodbo, ne da bi jo vrnilo v razsojanje, ali pa sodbo razveljavi in zadevo vrne v razsojanje sodišču prve stopnje.

Ko so vse faze postopka končane, je sodba pravnomočna. Če vključuje kazen, ta zdaj postane izvršljiva.

Podrobnosti o vseh teh fazah kazenskega postopka in vaših pravicah so na voljo v informativnih listih. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Informacije o prekrških, kot so prekrški v cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo mandatne kazni, kot so globe, najdete v Informativnem listu 5.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 – Porada s advokátom

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja

  • Pridobivanje dokazov
  • Zaslišanje
  • Prijetje, pridržanje, preventivni pripor in evropski nalog za prijetje
  • Konec predhodne preiskave in predhodna obravnava

3 – Moje pravice med glavno obravnavo

4 – Moje pravice po glavni obravnavi

5 – Prekrški v cestnem prometu in drugi prekrški

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Splošne pravne zadeve

Kazenskopravne zadeve

Italijanske zbornice odvetnikov za kazensko pravo

Človekove pravice

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.