Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Latvija

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah ste upravičeni, da vas zastopa odvetnik. Izvedeli boste tudi, kaj lahko odvetnik stori za vas. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako najti odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Vsebino zagotavlja
Latvija

Kako lahko poiščem odvetnika?

Če potrebujete odvetnika, se obrnite na latvijsko odvetniško zbornico. Tam vam je na voljo seznam pravnih zastopnikov, ki opravljajo odvetniško dejavnost v Latviji.

Ne glede na to, ali ste v priporu ali ne, lahko organ, pristojen za postopek (preiskovalni organ, tožilstvo ali sodišče), obvestite, da želite pravno svetovanje. Prejeli boste podatke o pravnih zastopnikih po uradni dolžnosti ali pa bo tak zastopnik obveščen, da potrebujete pravno svetovanje, ki vam bo nato zagotovljeno.

Za vas ali vaše sorodnike je najbolje, da se z odvetnikom dogovorite, da bo vašo zadevo obravnaval, dokler bo to potrebno.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika?

Odvetniške storitve so plačljive, zato stranka in odvetnik skleneta pisni dogovor o plačilu. Če z odvetnikom niste sklenili dogovora, vam bo država zagotovila potrebno pravno svetovanje, ki bo plačano iz državnega proračuna.

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku

Zakon o odvetniški zbornici

Zakon o brezplačni pravni pomoči

Uredba o brezplačni pravni pomoči

Odvetniška zbornica Latvije

Organ, pristojen za pravno pomoč

Zadnja posodobitev: 12/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.