Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Luksemburg

Zelo pomembno je, da dobite neodvisen nasvet odvetnika, ko ste na kakršen koli način udeleženi v kazenskem postopku. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah imate pravico, da vas zastopa odvetnik. Prav tako boste izvedeli, kako vam bo odvetnik pomagal. Na teh splošnih informativnih listih boste izvedeli, kako najti odvetnika in kako bodo poravnani odvetniški stroški, če jih sami ne zmorete plačati.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti odvetnika

Imate nesporno pravico, da vam pri vseh zadevah pomaga odvetnik. Obrnete se lahko na odvetnika po lastni izbiri ali stopite v stik z Odvetniško zbornico Luksemburga, da vam poda seznam odvetnikov, izmed katerih si izberete tistega, ki vam najbolj ustreza.

Če si ne izberete nobenega ali če predsednik odvetniške zbornice (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats) oceni, da je vaša izbira neprimerna, ga imenuje Odvetniška zbornica sama. Odvetnik je, razen v primeru nezmožnosti ali navzkrižja interesov dolžan prevzeti nalogo, ki mu je bila zaupana.

Če ste priprti, lahko na začetku postopka zahtevate od preiskovalnega sodnika, da vam pomaga odvetnik, ki vam je bil dodeljen, ali odvetnik po vaši izbiri.

Kako plačati odvetnika

Odvetniški stroški niso določeni. Če nimate na voljo dovolj sredstev za plačilo stroškov vašega odvetnika, lahko za pravno pomoč zaprosite pri službi za sprejem in pravne informacije (service d’accueil et d’information juridique) pri sodiščih.

Služba za sprejem in pravne informacije je v Luksemburgu, Diekirchu in Esch-sur-Alzette:

  • Luksemburg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, Tel: 22 18 46
  • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tel: 54 15 52

Kot oseba z nezadostnimi prihodki ste obravnavani, če vaša finančna sredstva niso višja od najnižjega zakonsko zajamčenega prihodka.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje – pravna pomoč

Ministrstvo za pravosodje – brezplačna pravna pomoč

Zadnja posodobitev: 05/04/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.