Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Prekrške v zvezi s cestnoprometnimi predpisi ureja cestnoprometni zakonik, ki med drugim opredeljuje prekrške, povezane z uživanjem alkohola, hitrostjo in z ravnanjem v primeru nesreče.

Kateri so prekrški, povezani z uživanjem alkohola?

Treba jih je razlikovati glede na njihovo stopnjo. Osnovna stopnja, na podlagi katere postane uživanje alkohola kaznivo, je 0,5 g na liter krvi. Od te stopnje do stopnje 1,2 g na liter krvi je pristojno sodišče za prekrške (tribunal de police) (hujši prekršek), za višjo stopnjo pa je pristojno kazensko sodišče (kaznivo dejanje).

Zakon prav tako določa jasne znake vinjenosti. Če je stopnja alkohola v vaši krvi nižja od 0,5 g na liter krvi, vendar kažete jasne znake vinjenosti, boste obravnavani, kot da imate najmanj 0,5 g na liter krvi. Če v primeru stopnje med 0,5 in 1,2 g na liter krvi obstajajo jasni znaki vinjenosti voznika, se vas obravnava enako, kot če bi stopnja znašala najmanj1,2 g na liter krvi.

Katere sankcije tvegate?

Tvegate naslednje sankcije: zaporno kazen, globo, prepoved vožnje (začasno, dokončno, takojšen odvzem vozniškega dovoljenja) ali zaseg vozila. Sankcije se razlikujejo glede na resnost kaznivega dejanja.

 

Kateri so prekrški, povezani z vožnjo s preveliko hitrostjo?

Prekrški, povezani s preveliko hitrostjo, so trije:

Manjši prekršek

Gre za vsako prekoračitev hitrosti, ki ne spada v drugo kategorijo. Sankcija za manjši prekršek je plačilo mandatne kazni, in zadeva bo zaključena.

Hujši prekršek

Sankcija je globa (od 25 do 500 EUR).

Kaznivo dejanje velike prekoračitve hitrosti (samo v primeru ponovitve kaznivega dejanja ob prvi hujši kršitvi)

Sankcija je globa (od 500 do 10.000 EUR) in zaporna kazen (od 8 dni do 3 let) ali ena od teh kazni.

Več podrobnosti o stopnjah, ki se uporabljajo za vožnjo s preveliko hitrostjo, in njihovo razvrščanje glede na resnost kršitev, najdete na spletni strani ministrstva za promet.

Katera kazniva dejanja so povezana z ravnanjem v primeru nesreče?

Kaznivo dejanje pobega

V primeru nesreče (ne glede na naravo in velikost škode) morate ostati na kraju nesreče do trenutka, ko se ugotovijo vsa dejstva, v nasprotnem primeru ste zagrešili kaznivo dejanje pobega.

V primeru kaznivega dejanja pobega se vam lahko izreče zaporna kazen, globa in prepoved vožnje.

Nenudenje pomoči osebam v nevarnosti

Nenudenje pomoči osebi, ki je v nevarnosti, je kaznivo, če kljub temu, da ni nevarnosti za vas ali za druge ne pomagate osebi, ki je v veliki nevarnosti, bodisi ste položaj te osebe ugotovili sami bodisi so vam ga opisali tisti, ki vas prosijo za pomoč.

Če osebi v nevarnosti ne nudite pomoči vam grozi zaporna kazen od osem dni do pet let in globa od 251 do 10.000 EUR ali samo ena od teh dveh kazni.

Nenamerne telesne poškodbe in nenaklepni umor.

Za vse zadeve, razen za zadeve povezane s prometom, je pristojno sodišče.

Sorodne povezave

Oddelek za promet, preseženo hitrost

Novosti na področju cestnega prometahttp://www.handwierk-online.lu/pls/CDM/GetRub?lng=FR&rub=3377&p=9&n=&f=140

Zadnja posodobitev: 05/04/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.