Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Luksemburg

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja. Informacije o prekrških, kot so kršitve cestnoprometnih predpisov, ki so običajno sankcionirane z mandatno kaznijo, kot je globa, najdete v informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko podrobne informacije o vaših pravicah najdete tukaj.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kratek opis kazenskega postopka

Spodaj je naveden kratek opis običajnih faz kazenskega postopka

 • Postopek se začne s prijavo kršitve, tožbo žrtve ali s tem, da policija ugotovi kaznivo dejanje ali prestopek.
 • Državni tožilec začne predhodno preiskavo
 • Policija zasliši osumljence in jih lahko zadrži za največ 24 ur
 • Če državni tožilec imenuje preiskovalnega sodnika, ta odloči o vaši krivdi, kar pomeni, da vas uradno obtoži storitve kaznivega dejanja. nato vas zasliši
 • Preiskovalni sodnik odredi, da vas prime policija in vas da v zapor: pravico imate, da pri zunajrazpravnem senatu okrožnega sodišča zahtevate začasno izpustitev na prostost
 • Preiskovalni sodnik razišče bremenilne in razbremenilne okoliščine primera
 • Ko konča, preiskovalni sodnik odda zadevo tožilcu, ki predlaga ustavitev postopka (konec pregona) ali pa vašo privedbo pred sodišče, kjer vam sodijo. Pravico imate, da se na privedbo pritožite
 • Poklicani boste na obravnave sodišča, ki je pristojno za kazenske zadeve
 • S sodbo se vas oprosti ali obsodi
 • Imate pravico do priziva in da se vam ponovno sodi na prizivnem sodišču

Podrobnosti o vseh teh stopnjah postopka in o vaših pravicah najdete na informativnih listih. Te informacije ne morejo nadomestiti pravnega posvetovanja z odvetnikom, ampak so zgolj koristni napotki.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih v državah članicah in vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh informativnih listih lahko najdete, kako in kje se lahko pritožite.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje hiperpovezave

1 – Posvetovanje z odvetnikom

2 – Moje pravice med preiskavo

zaslišanje / predhodna policijska preiskava

 • prijetje (sem spada evropski nalog za prijetje)
 • preiskava preiskovalnega sodnika in pripor
 • zaslišanje pred izvenrazpravnim senatom, da ta odloči o izpustitvi na prostost
 • zadevo preuči državni tožilec/preiskovalni sodnik, in pravice obrambe
 • postopek zaključka preiskave in predložitev zadeve sodišču

3 – Moje pravice med postopkom

4 – Moje pravice po postopku

5 – Prekrški Cestnoprometnega zakonika in drugi prekrški

Zadnja posodobitev: 05/04/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.