Obdolženci v kazenskem postopku

Malta

Kazenska preiskava se lahko opravi na podlagi prijave uradnika, informacij, ki jih je zagotovila širša javnost, ali prijave oškodovanca. Preiskava se lahko opravi tudi, če je bila oseba zasačena pri storitvi kaznivega dejanja.

Vsebino zagotavlja
Malta

Katere so različne faze predhodnega postopka?

Preiskava

Policija lahko zahteva, naj se oseba zglasi na policijski postaji, da bi odgovorila na nekatera vprašanja. Namen te faze je ugotoviti, ali obstaja dovolj dokazov, ki kažejo, da je bila oseba, ki ni nujno zaslišana oseba, vpletena v kaznivo dejanje.

Prijetje

Če policija meni, da je dovolj dokazov, ki kažejo, da je bila oseba vpletena v kaznivo dejanje, jo lahko prime in pridrži za določen čas ter uradno zasliši. Namen te faze je ugotoviti, ali je mogoče osebo obtožiti za kaznivo dejanje ali ne.

Prva obravnava na sodišču

Če je oseba obtožena kaznivega dejanja, bo pozvana na sodišče, kjer ji bo prebrana obtožnica. Če je taka oseba v priporu, bo sodišče najprej odločilo, ali je njen nadaljnji pripor utemeljen na podlagi zakonske določbe, in jo nato obvestilo, da lahko zaprosi za izpustitev ob plačilu varščine.

Pred glavno obravnavo

Pred glavno obravnavo zadeve mora tožilstvo zbrati in predložiti vse dokaze v prid obtožencu in zoper njega. Pri zahtevnejših zadevah mora tožilstvo predložiti dovolj dokazov, da se sodišče prepriča, da zoper obtoženca obstajajo tehtni razlogi za obtožbo.

Tožilstvu, ki ga v tej fazi vodi policija, ni treba razkriti nobenih informacij o tem, kako bo dokazovalo svoje trditve. Prav tako mu svojih argumentov ali dokazov ni treba sporočiti obtožencu ali njegovemu odvetniku. Odvetnik lahko sodeluje z obtožencem, da bi zbrala dokaze za obrambo.

Po navadi se pred glavno obravnavo opravi vrsta predhodnih obravnav.

Moje pravice med preiskavo

Za podrobnejše informacije o fazah predhodne preiskave kliknite na spodnje povezave.

Preiskava (1)

Zakaj me želi policija zaslišati?

Če policija meni, da ste kakor koli vpleteni v kaznivo dejanje ali bi ji lahko bili v pomoč pri preiskavah, vas lahko povabi, da ji pomagate pri poizvedbah ali da odgovorite na vrsto vprašanj.

Kaj bom izvedel o svojih pravicah?

Policija vas ne sme zaslišati, da bi pridobila dokaze, razen če vas je poučila o vaših pravicah, to je seznanila z njimi.

Če se boste med preiskavo prostovoljno zglasili na policijski postaji ali uradu, boste lahko kadar koli svobodno odšli, razen če in dokler ne boste obveščeni, da ste prijeti.

Kaj se bo zgodilo, če ne razumem jezika?

Če ne razumete jezika, vam bo policija zagotovila tolmača. Tolmač bo brezplačen. Tolmač mora prevesti pouk o pravicah, vprašanja policije in vaše odgovore.

Ali lahko imam odvetnika?

Med zaslišanjem nimate pravice do odvetnika. Vendar imate pravico, da pred zaslišanjem eno uro govorite z odvetnikom. Če potrebujete tolmača, vam bo ta prevedel tudi vaš pogovor z odvetnikom.

Če poznate katerega od odvetnikov, lahko policijo prosite, naj v vašem imenu stopi v stik z njim. Če ne poznate nobenega odvetnika, vam bo policija zagotovila seznam odvetnikov, ki so na voljo pri odvetniški zbornici, s katerega lahko izbirate med njimi. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam bo policija priskrbela zagovornika po uradni dolžnosti. Zagovornik po uradni dolžnosti je na voljo 24 ur na dan. Več informacij je na voljo v informativnem listu 1 – Kako do pravnega svetovanja.

Ali moram odgovarjati na vprašanja policije?

Pravico imate molčati. Vse, kar boste izjavili, se lahko zapiše in uporabi na glavni obravnavi. Če pa želite odgovarjati na vprašanja, je to lahko v vašem interesu. Če se odločite za posvetovanje z odvetnikom in nato uveljavljate svojo pravico do molka, se tak molk lahko upošteva kot potrditev kakršnega koli dokaza krivde.

Ali me lahko preiščejo ali odvzamejo vzorce ali prstne odtise?

Če niste bili prijeti, lahko vaše vzorce odvzamejo samo z vašim predhodnim pisnim soglasjem. Če ste bili prijeti, lahko vzorce vaših intimnih ali neintimnih delov telesa odvzamejo samo, če ste predložili ustrezno soglasje. Če zavrnete odvzem vzorcev na neintimnih delih telesa (na primer prstnih odtisov), vas lahko v to prisilijo na podlagi sodnega naloga.

Prijetje (2)

Zakaj bi me prijeli?

Vsak policist lahko brez naloga prime vsakogar, ki je zasačen pri kaznivem dejanju ali je pravkar storil kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen, ali za kogar razumno sumi, da bo ali je pravkar storil tako kaznivo dejanje.

Policija lahko prav tako prime osebo, če:

  • identiteta osebe ni znana;
  • obstaja dvom, ali so podatki, ki jih je navedla, resnični;
  • oseba ni navedla zadovoljivega naslova za vročitve;
  • je to nujno za preprečitev, da bi poškodovala sebe ali katero koli drugo osebo ali povzročila premoženjsko škodo;
  • je to nujno za preprečitev, da bi storila kaznivo dejanje zoper javno moralo;
  • obstajajo utemeljeni razlogi, da je prijetje nujno zaradi zaščite otroka ali katere koli druge ranljive osebe.

Kaj bom izvedel o svojem prijetju?

Če ste prijeti, vas morajo obvestiti, da ste prijeti, čeprav je prijetje jasno razvidno. Pojasniti vam morajo tudi razloge za prijetje. Oseba, ki vas prime, ne sme uporabiti pasov, okovov ali drugih prisilnih sredstev, razen če so nepogrešljiva za vaše prijetje ali če se upirate prijetju.

Ne razumem lokalnega jezika. Ali lahko imam tolmača?

Če ne razumete lokalnega jezika, vam mora policija zagotoviti tolmača in vas ne sme zaslišati, dokler tolmač ni navzoč.

Ali se lahko sestanem z odvetnikom?

Vsakdo, ki je prijet, ima pravico do pravnega svetovanja zagovornika po uradni dolžnosti. Vendar je pravno svetovanje omejeno na eno uro pred zaslišanjem. Policija bo v vašem imenu stopila v stik z odvetnikom. Več informacij je na voljo v razdelku Preiskava (1). Odvetnik vam lahko svetuje tudi po telefonu.

Pravico imate, da se z odvetnikom sestanete na samem. Če potrebujete tolmača, mora biti navzoč, ko se pogovarjate z odvetnikom in ko se pogovarjate s policijo.

Ali moram odgovarjati na vprašanja policije?

Pravico imate molčati. Vse, kar boste izjavili, se lahko zapiše in uporabi na glavni obravnavi. Če se odločite za posvetovanje z odvetnikom in nato uveljavljate svojo pravico do molka, se tak molk lahko upošteva kot potrditev kakršnega koli dokaza krivde.

Kaj se lahko zgodi, če izjavim nekaj, kar lahko škodi moji zadevi?

Vaša osnovna pravica je privilegij zoper samoobtožbo, zato vas bodo opozorili, da imate pravico molčati. Opozorili vas bodo tudi na posledice neuresničevanja pravice do molka. To pomeni, da policiji ni treba dajati informacij, ki bi dokazovale, da ste krivi.

Iz tega, da ne pojasnite nekaterih podrobnosti, na primer zakaj ste bili na določenem kraju ob določenem času ali zakaj ste imeli pri sebi določene predmete, se ne smejo izpeljati nobeni sklepi. Vendar lahko to, da tega ne pojasnite, negativno vpliva na vašo zadevo.

Ali lahko stopim v stik s prijateljem ali družinskim članom?

Policija vas mora nemudoma seznaniti z vašo pravico, s katero lahko zahtevate, da je o vašem prijetju in kraju, kjer se nahajate, obveščen sorodnik ali prijatelj, razen če obstaja utemeljen sum, da je tak sorodnik ali prijatelj vpleten v kaznivo dejanje, ki se preiskuje.

Sem državljan druge države članice. Ali se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo?

Policija po navadi predlaga ali priporoči, da se obrnete na svoje veleposlaništvo, tako da bo to obveščeno o vašem prijetju in razlogih zanj ter bo priporočilo odvetnika, če ga potrebujete.

Ali mi lahko odvzamejo prstne odtise? Ali mi lahko odvzamejo vzorce DNK?

Prstne odtise in vzorce DNK vam lahko odvzamejo, če predložite ustrezno soglasje. Če odvzem prstnih odtisov zavrnete, vas lahko v to prisilijo na podlagi sodnega naloga. Vendar vas ne smejo prisiliti v odvzem vzorcev DNK.

Ali se lahko opravi telesni pregled?

Policist vas lahko preišče, če ima utemeljene razloge za sum, da lahko pomenite nevarnost zase ali za druge, da bi našel kar koli, kar bi lahko uporabili za pobeg iz pripora, ali kar koli, kar bi lahko bilo dokaz v zvezi s kaznivim dejanjem.

Kadar policist, ki vas je prijel, utemeljeno sumi, da ste skrili predmet, povezan s kaznivim dejanjem, lahko sodnika zaprosi za nalog za vaš telesni pregled. Sodnik bo imenoval izvedenca istega spola, ki bo opravil pregled, ali pa bo na podlagi vašega predhodnega soglasja imenoval zdravnika, ki bo opravil tak pregled.

Kako dolgo me lahko policija pridrži?

Po prijetju ste lahko pridržani do oseminštirideset (48) ur. Če niste izpuščeni v šestih urah od prijetja, mora policist, ki vas je prijel, o tem obvestiti sodnika ter navesti vse podatke o času in kraju, kjer ste pridržani. Po oseminštiridesetih urah vas mora policija obtožiti kaznivega dejanja, izpustiti ob plačilu policijske varščine ali brezpogojno izpustiti.

Kaj se bo zgodilo, če bom prijet na podlagi evropskega naloga za prijetje?

Če država članica izda evropski nalog za prijetje, vas lahko primejo v drugi državi članici in pošljejo nazaj v zadevno državo, potem ko vas zasliši sodnik. Pravico imate do odvetnika in tolmača, če ga potrebujete.

Prva sodna obravnava (3)

Zakaj se izvede prva obravnava?

Obstajata dva različna primera:

  • če ste bili prijeti in ste v policijskem priporu, je namen prve obravnave na sodišču, da vam preberejo obtožnico. Sodišče bo nato najprej odločilo, ali je vaš nadaljnji pripor utemeljen na podlagi zakonske določbe, in vas nato obvestilo, da lahko zaprosite za izpustitev ob plačilu varščine;
  • če ste bili obtoženi, vendar niste v policijskem priporu, je namen prve obravnave na sodišču, da vam preberejo obtožnico in da se obravnavajo dokazi, ki jih je tožilstvo predložilo v podporo obtožbi.

Če ste v policijskem priporu, se morate na sodišču zglasiti čim prej po obtožbi, da se obravnavajo dokazi, ki jih je tožilstvo predložilo v podporo obtožbi, in da se odloči, ali vas je treba izpustiti ob plačilu varščine ali ne.

Če niste v priporu, vam bo vročena obtožnica in obveščeni boste o datumu, ko se morate zglasiti na sodišču za prvo obravnavo.

Ali imam pravico do odvetnika?

Ko nastopite pred sodiščem, imate pravico do odvetnika po svoji izbiri. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam bo država zagotovila pravno pomoč. Več informacij je na voljo v informativnem listu 1 – Kako do pravnega svetovanja.

Ali bom imel tolmača, če ne razumem jezika?

Če ne razumete malteškega jezika, vendar govorite angleško, bo obravnava potekala v angleškem jeziku. Če ne razumete angleščine, bo obravnava potekala v malteškem jeziku, v pomoč pa vam bo dodeljen tolmač. Storitve tolmača so brezplačne.

Ali moram na sodišču dajati izjave?

Pravico imate molčati. Vendar vas bodo vprašali, ali se izrekate za krivega ali nedolžnega. Vaš odvetnik vam bo svetoval, kako se izreči.

Ali moram dajati kakršne koli druge informacije?

Preden se boste izrekli o splošnem vprašanju krivde ali nedolžnosti, vam bodo postavili nekaj osnovnih vprašanj o vaši identiteti in kraju stalnega prebivališča, na katera ne boste odgovarjali pod prisego.

Ali bom po obravnavi izpuščen ali bom zadržan v priporu?

Sodišče bo na obravnavi odločilo, ali naj se vam odobri izpustitev ob plačilu varščine ali ne.

Po navadi boste pod nekaterimi pogoji izpuščeni ob plačilu varščine, če nimate kazenske evidence in niste nevarni za družbo. Če sodišče zavrne izpustitev ob plačilu varščine, vas bodo odpeljali v zapor do naslednje obravnave, na kateri lahko znova zaprosite za izpustitev ob plačilu varščine. Sodišče ne more odločiti, da se vam izpustitev ob plačilu varščine ne odobri do glavne obravnave. Za izpustitev ob plačilu varščine lahko zaprosite v kateri koli fazi postopka.

Če ste tujec, sodišče po navadi ne bo odobrilo izpustitve ob plačilu varščine, razen če imate stalno prebivališče.

Ali lahko zapustim državo pred glavno obravnavo?

Če zagotovite zadostno jamstvo, da se boste vrnili na glavno obravnavo, lahko zapustite državo, vendar morate biti navzoči na vseh sodnih obravnavah. Če se ne udeležite katere od obravnav, bo izdan nalog za vaše ponovno prijetje. Prav tako vas lahko obtožijo kršitve pogojev za izpustitev ob plačilu varščine. V večini primerov bo eden od pogojev za izpustitev ob plačilu varščine prepoved zapustitve države, vendar se lahko ta pogoj spremeni v poznejši fazi postopka.

Priprava zadeve pred glavno obravnavo (4)

Kaj se bo dogajalo pred glavno obravnavo?

V obdobju pred glavno obravnavo državni tožilec zbere vse dokaze v zadevi za zagotovitev, da obstajajo tehtni razlogi za glavno obravnavo. Gre za postopek zbiranja dokazov. V tej fazi postopka boste navzoči in lahko vam pomaga vaš odvetnik. Dokaze lahko preizkusite z navzkrižnim zaslišanjem prič tožilstva, lahko pa predložite tudi svoje dokaze.

Ali bo vedno izvedena glavna obravnava?

Magistratno sodišče, ki vodi zbiranje dokazov, lahko odloči, da ni razlogov za glavno obravnavo, in vas nato izpusti. Če ste izpuščeni in se državni tožilec ne strinja z ugotovitvami sodišča, lahko v enem mesecu pri kazenskem sodišču vloži zahtevo za vaše ponovno prijetje. Če magistratno sodišče odredi sojenje zoper vas, lahko državni tožilec še vedno odredi vašo izpustitev. Zakonodaja ne določa druge možnosti namesto glavne obravnave.

Ali lahko priznam krivdo pred glavno obravnavo?

Krivdo lahko priznate po branju obtožnice, in če kazen za kaznivo dejanje, ki ste ga obtoženi, ne presega desetih let zaporne kazni, bo magistratno sodišče nadaljevalo z izrekom kazni. Taka kazen bo, razen z nekaj izjemami, vpisana v vaše potrdilo o vedenju.

Če krivdo v zvezi z obtožnico priznate pred kazenskim sodiščem, porota ne bo sestavljena, sodišče pa bo izreklo sodbo.

Ali je mogoče obtožbo zoper mene pred glavno obravnavo spremeniti?

Obtožba se lahko pred glavno obravnavo spremeni, odvisno od zbranih dokazov. Državni tožilec lahko v obtožnico vključi kakršno koli obtožbo, ki izhaja iz zbranih dokazov. Obtožba ali nekatere obtožbe se lahko pred glavno obravnavo tudi umaknejo.

Kakšne dokaze bo zbralo tožilstvo?

Tožilstvo bo zaslišalo priče v zadevi ter zbralo materialne in forenzične dokaze. Tožilstvo lahko na primer zbere dokumente, ki jih imate doma ali v službi. Magistratno sodišče lahko odredi kakršne koli preiskave, preglede, preizkuse ali drugo, kar bi bilo potrebno za temeljito preiskavo zadeve. Sodišče lahko tudi odredi, da izvedenci pregledajo kateri koli del vašega telesa ali telesa osebe, na kateri ali v sodelovanju s katero je bilo storjeno kaznivo dejanje, če meni, da je tak pregled pomemben za zadevo.

Ali lahko tožilstvu preprečim, da zbere nekatere dokaze?

Zbiranje dokazov ni ustrezna faza postopka za razpravo o dopustnosti dokazov. Za izpodbijanje dopustnosti dokazov, ki jih tožilstvo namerava predložiti, je določen rok, ki začne teči z dnem vročitve obtožnice. Vendar če so dokazi povsem nedopustni, bo magistratno sodišče razmislilo o tem, da jih ne dopusti.

Kdaj bom seznanjen z dokazi zoper mene?

Vi in vaš odvetnik bosta navzoča med zbiranjem dokazov, imeli pa boste tudi priložnost navzkrižno zaslišati priče tožilstva in si ogledati materialne dokaze.

Kaj se bo zgodilo, če živim v drugi državi članici?

Če ste dobili dovoljenje, da se vrnete v domovino, se morate vrniti na vsako sodno obravnavo pred glavno obravnavo.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Ne morejo vam znova soditi za isto kaznivo dejanje, ne glede na to, ali ste bili obsojeni ali oproščeni. Vendar je za tako odločitev pristojno sodišče, ki vodi glavno obravnavo, saj je magistratnemu sodišču, ki vodi zbiranje dokazov, izrecno prepovedano, da odloči, ali se vam znova sodi za kaznivo dejanje, za katero se vam je že sodilo.

Priprava zadeve na strani obrambe (5)

Kaj se bo dogajalo pred glavno obravnavo?

Če glavna obravnava poteka pred magistratnim sodiščem, bo tožilstvo zbralo in pripravilo dokaze, preden boste pripravili svojo obrambo. Priče tožilstva lahko navzkrižno zaslišite, ko so predstavljene, ali svojo pravico do njihovega navzkrižnega zaslišanja pridržite za poznejšo fazo.

Če glavna obravnava poteka pred kazenskim sodiščem, na katerem so postopki bolj formalni, morate seznam prič in kakršne koli druge predhodne ugovore pripraviti v predpisanem roku, ki začne teči z dnem vročitve obtožnice.

Kdaj moram pripraviti obrambo?

Za pripravo obrambe na glavni obravnavi pred magistratnim sodiščem niso določeni roki. Ko bo tožilstvo končalo predstavitev argumentov, boste dobili rok za začetek obrambe. Obrambe vam ni treba končati na enem zasedanju.

Ko prejmete obtožnico za glavno obravnavo pred kazenskim sodiščem, lahko v 15 delovnih dneh sporočite kakršne koli predhodne ugovore, navedete priče ter predložite dokumente in druge dokaze, ki jih nameravate uporabiti na glavni obravnavi. To je dokončni rok, zato je priporočljivo, da se takoj po prejetju obtožnice posvetujete z odvetnikom.

Ali bom dobil informacije o pričah in drugih dokazih zoper mene?

V primeru glavne obravnave pred magistratnim sodiščem bodo v vaši navzočnosti zaslišane priče tožilstva in predloženi dokazi. Pred pripravo obrambe lahko zahtevate tudi kopijo aktov postopka, ki bodo vključevali prepise dokazov in kopije drugih predloženih dokazov.

V primeru glavne obravnave pred kazenskim sodiščem mora državni tožilec vložiti akte postopka, skupaj s seznamom prič in dokumentov, ki jih namerava predložiti na obravnavi zoper vas. Seznam prič in dokumentov vam bo vročen skupaj z obtožnico. Kopijo aktov postopka lahko zahtevate tudi v sodnem tajništvu kazenskega sodišča.

Ali lahko tožilstvu preprečim, da zbere nekatere dokaze?

V zadevah pred magistratnim sodiščem lahko preprečite, da bi tožilstvo predložilo dokaze, ki so nedopustni, to je pravno nesprejemljivi. To lahko storite takoj ali v kateri koli fazi postopka.

Če je bila zoper vas vložena obtožnica in so bili ugovori v zvezi z dokazi, ki jih namerava predložiti tožilstvo, vloženi v roku, bo kazensko sodišče določilo dan za obravnavo navedenih ugovorov. Sodišče bo zadevo odložilo za odločitev po predstavitvi stališč strank. Če se želite po odločitvi pritožiti pri pritožbenem kazenskem sodišču, morate obvestilo o pritožbi vložiti takoj po izreku odločitve sodišča. Pritožbo morate nato vložiti v treh delovnih dneh.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Ne morejo vam znova soditi za isto kaznivo dejanje, ne glede na to, ali ste bili obsojeni ali oproščeni. Ugovor ne bis in idem se lahko uveljavlja v kateri koli fazi postopka pred magistratnim sodiščem, razen med zbiranjem dokazov.

Ugovor ne bis in idem se lahko pred kazenskim sodiščem uveljavlja kot predhodni ugovor. Vendar lahko sodišče ta ugovor vloži v kateri koli fazi postopka, čeprav ni bil posebej naveden.

Za to kaznivo dejanje so mi že sodili v drugi državi članici. Kaj se bo zgodilo?

Magistratno sodišče ali kazensko sodišče bo preučilo vsebino odločbe druge države članice in vas izpustilo, če bo ugotovilo, da gre za kaznivo dejanje, za katero ste že bili obsojeni ali oproščeni.

Kako dolgo bo trajala glavna obravnava?

Glavna obravnava pred magistratnim sodiščem bo obsegala več zasedanj, ki se lahko opravijo v nekaj tednih ali mesecih.

Večina glavnih obravnav pred kazenskim sodiščem je izvedenih v enem tednu. Vendar lahko zahtevnejše glavne obravnave trajajo dlje.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.