Obdolženci v kazenskem postopku

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Kje bo potekala glavna obravnava?

Vašo zadevo bo obravnavalo magistratno sodišče ali kazensko sodišče, odvisno predvsem od resnosti obtožbe zoper vas.

Glavna obravnava bo javna, razen v nekaterih primerih, ko mora na primer identiteta žrtve ostati skrita.

Če bo zadevo obravnavalo magistratno sodišče, bo o njej odločil predsedujoči sodnik. Če pa bo zadevo obravnavalo kazensko sodišče, bo o zadevi odločila porota in, če bo obtoženec spoznan za krivega, bo kazen izrekel predsedujoči sodnik.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Obtožba se lahko spremeni, kadar zadevo obravnava magistratno sodišče. Tožilstvo lahko zahteva, da se obtožnica popravi, če dokazi kažejo, da je druga obtožba ustreznejša ali da je prvotna obtožnica vsebovala napako. Obtožnico je mogoče tudi umakniti ali nadomestiti.

V zadevah pred kazenskim sodiščem se lahko obtožbe potem, ko se je obtoženec izrekel za krivega ali nedolžnega, spremenijo samo v omejenih okoliščinah pod pogojem, da obtožba ne postane resnejša od prvotne.

Če priznate krivdo glede vseh obtožb, bo sodišče prešlo na izrek sodbe. Če priznate krivdo glede nekaterih obtožb, bo sodišče nadaljevalo glavno obravnavo, razen če bo tožilstvo druge obtožbe umaknilo ali če so to alternativne obtožbe.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Navzoči morate biti v vseh fazah glavne obravnave.

Če živite v drugi državi članici, ne morete sodelovati prek videopovezave.

Če ne razumete malteškega jezika, vendar govorite angleško, bo obravnava potekala v angleškem jeziku. Če ne razumete angleščine, bo obravnava potekala v malteškem jeziku, v pomoč pa vam bo dodeljen tolmač.

Zagovarjate se lahko sami, vendar bodo sodišča na splošno vztrajala, da najamete odvetnika, ki vam bo pomagal. Odvetnik vam bo dodeljen. Če je vaš odvetnik zagovornik po uradni dolžnosti iz pravne pomoči, ga ne morete zamenjati. Če pa ste najeli svojega odvetnika, ga lahko zamenjate.

Med glavno obravnavo vam ni treba dajati izjav, iz vašega molka pa se ne smejo izpeljati nobeni sklepi. Če se odločite, da boste izpovedali, ne morete zavrniti odgovora na obremenilna vprašanja v zvezi z obtožbami zoper vas.

Če ne boste govorili resnice, lahko to resno vpliva na verodostojnost vaših izjav in lahko poleg tega privede do kaznivega dejanja krive izpovedbe.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Na splošno lahko izpodbijate dokaze, vložene zoper vas. Če dokazi vključujejo priče, jih lahko navzkrižno zaslišite ali pozovete svoje priče, ki bodo izpodbijale njihovo pričanje. V primeru listinskih dokazov lahko navzkrižno zaslišite pričo ali izvedenca, ki jih je predložil, ali pozovete svoje priče, ki bodo izpodbijale take dokaze. Vendar ne morete predložiti svojih izvedenskih dokazov. Izvedenski dokazi se lahko izpodbijajo samo z navzkrižnim zaslišanjem izvedenca v zvezi z njegovimi ugotovitvami ali njegovim strokovnim znanjem.

V svoj zagovor lahko pozovete priče ali predložite listinske dokaze.

Če bo glavna obravnava potekala pred kazenskim sodiščem, zakon določa rok, ki začne teči z dnem vročitve obtožnice in v katerem morate navesti vse priče in druge dokaze, ki jih nameravate uporabiti pri svoji obrambi na glavni obravnavi. Take omejitve ni, če glavna obravnava poteka pred magistratnim sodiščem.

Če želite, lahko za pridobivanje dokazov uporabite zasebnega detektiva. Dokazi, ki jih je pridobil zasebni detektiv, so dopustni, če niso izključeni z zakonom.

Vaš odvetnik lahko navzkrižno zasliši priče tožilstva in izpodbija njihove izjave med navzkrižnim zaslišanjem.

Ali bodo upoštevani podatki iz moje kazenske evidence?

Podatki iz vaše kazenske evidence bodo upoštevani, če je obtožba odvisna od predhodne obsodbe, kot v primeru povratništva ali storitve kaznivega dejanja v obdobju pogojno odložene kazni. Sodnik lahko vašo kazensko evidenco upošteva tudi pri odločitvi o kazni, ki vam bo naložena, če boste obsojeni.

Na glavni obravnavi pred kazenskim sodiščem se vaša kazenska evidenca lahko upošteva, če skušate dokazati svoje dobro ime ali izpodbijati dobro ime ene od prič tožilstva. Sodišče lahko pri določitvi vaše kazni upošteva pravnomočno sodbo, ki jo je izreklo tuje sodišče.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Po koncu glavne obravnave boste oproščeni ali obsojeni zaradi obtožb, vloženih zoper vas. Lahko ste tudi delno oproščeni/obsojeni.

Če boste obsojeni, se vam lahko naloži zaporna kazen. Če zaporna kazen ni daljša od dveh let, lahko sodišče njeno izvrševanje odloži za največ štiri leta. Če je za kaznivo dejanje zagrožena zaporna kazen do sedmih let, vas lahko sodišče izpusti brezpogojno ali pogojno za največ tri leta. Če prekršite pogoj, ki ga je postavilo sodišče, boste privedeni pred sodišče in izrečena vam bo nova kazen.

Sodišče lahko tudi izreče pogojno kazen, pri kateri vam bo dodeljen svetovalec za pogojne kazni, ki vas bo nadzoroval. V nekaterih primerih lahko sodišče naloži tudi denarno kazen.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Če glavna obravnava poteka pred kazenskim sodiščem, je lahko žrtev navzoča med postopkom in lahko navede predloge glede kazni.

Pred magistratnim sodiščem ima žrtev lahko dejavnejšo vlogo, tako da tožilcu pomaga osebno ali prek odvetnika.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.