Obdolženci v kazenskem postopku

Slovaška

V teh informativnih listih je pojasnjen postopek organov kazenskega pregona, če ste osumljeni ali obtoženi kaznivega dejanja.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Kratek opis kazenskega postopka

V nadaljevanju so na kratko opisane običajne faze kazenskega postopka v Slovaški republiki.

Predhodni postopek vključuje naslednji fazi:

  • fazo pred kazenskim pregonom,
  • pripravljalni postopek (preiskavo).

Sodni postopek vključuje naslednje faze:

  • predhodni pregled in proučitev obtožnice,
  • glavno obravnavo,
  • pritožbeni postopek (redna pritožba [odvolanie] na višjestopenjsko sodišče, izredno pravno sredstvo [dovolanie] pri vrhovnem sodišču Slovaške republike [Najvyšší súd Slovenskej Republiky], obnova postopka),
  • postopek izvršitve, prestajanje kazni in varstvene ukrepe.

Za želene informacije kliknite na spodnje povezave

Moje pravice med preiskavo

Moje pravice med sojenjem

Moje pravice po sojenju

Zadnja posodobitev: 02/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.